Lave menu


Gwali

Gwali jsou humanoidní rasou, která sama sebe považuje za jediné pravé děti pravého stvořitele, boha-démona Ura. Podle jejich víry jim Ur dal schopnost převzít na sebe podobu jejich nepřítele a využít tak jeho vlastností ve svůj prospěch. S přechodem na nový svět před dávnými roky o část těchto schopností přišli a nyní se mohou měnit až na výjimky pouze do zvířat. Při proměně Gwali nepřebírá jen fyzické vlastnosti zvířete, ale do jisté míry je proměnou ovlivněn i po psychické stránce. Vzácně se vyskytnou případy, kdy Gwali pobývá v proměně tak dlouho, že už se nedokáže či nechce proměnit zpět. Gwali tíhnou k životu v blízkém kontaktu se zvířaty a přírodou, proto mohou působit prostě a neškodně. Zdání ovšem klame, jak se ostatní národy přesvědčily už několikrát, když se pokusily sáhnout na to, co bylo Gwalům svaté.

Ability:

 • Feral affinity (aktivní) - promění Gwala do cíleného zvířete, případně ze zvířete zpět do lidské podoby
 • Recall shape (aktivní) - umožní zapamatovat vzhled zvířete k proměně i bez jeho blízkosti
 • Uroven (aktivní) - umožní přidávat body do vybrané skupiny proměn

Aktivní rasové ability se vyvolávají příkazem .raceability, je vhodné si je nastavit na makro nebo používat ikonku přes příkaz .lista.

Feral affinity

 • Pro použií proměny je potřeba zacílit a stát poblíž zvoleného zvířete
 • Proměnu lze provést každých pět vteřin
 • V proměně nelze používat střelné zbraně, kouzla z dovednosti Magery (krom magických proměn) a využívat štít k vykrývání zranění (krom kočičích a medvědích proměn)
 • 10% z hodnoty vlastností proměny je aktivních ihned a další hodnota roste spolu s vyšší úrovní postavy
 • Použití v proměně změní Gwala zpět do lidské podoby

Recall shape

 • Každý začínající Gwal si může zapamatovat jednu proměnu. Dosažením každé desáté úrovně se počet zapamatovatelných proměn zvedá o 1

Uroven

 • Za každou 10. úroveň získává Gwal bod, který může umístit do preferované skupiny proměn.
 • Úroveň určuje, na kolik procent dokáže Gwal využívat schopnosti proměny z příslušné skupiny. Bonusy za skupinu (tedy ty, které jsou společné pro celou skupinu a ne pouze pro jednotlivou proměnu) nejsou úrovní ovlivněny.
 • Na začátku má každý Gwal všechny skupiny na 1. úrovni, maximální úroveň je 5.

Proměny

Schopnost brát na sebe různou podobu je základní charakteristikou Gwalů. Bojové proměny přidávají Gwalům nové vlastnosti, magické i bojové navyšují hodnoty jejich atributů a proměna v jelena či srnu zvedá jejich rychlost.

Bojové proměny

Vlastnosti

Vlastnosti jednotlivých proměn popisuje tabulka níže. Hodnota vyjadřuje sílu na 50. úrovni postavy a s pěti body v příslušné skupině. Pro konkrétní úroveň postavy (Úroveň) a počet bodů ve skupině (Body) platí vzorec: 0,1 * Hodnota + (Hodnota * (Body * 20) / 100 - 0,1 * Hodnota) * Úroveň / 50

Zvíře1. Schopnost2. Schopnost3. Schopnost4. Schopnost
Dog 30 Hit Chance Increase 10 Swing Speed Increase --- ---
Timber wolf 15 Hit Chance Increase 15 Defend Chance Increase 25 Damage Increase ---
White wolf 10 Hit Point Regeneration 3 Mana Regeneration 15 Defend Chance Increase ---
Grey wolf 5 Pohlcení kouzla 20 Hit Chance Increase 15 Defend Chance Increase ---
Dire wolf 5 Kritický zásah 50 Damage Increase 15 Hit Lower Defense ---
Hell hound 10 Hit Point Regeneration 15 Hit Chance Increase 20 Hit Fireball 15 Hit Lower Defense
Cougar 8 Kritický zásah 40 Damage Increase 15 Defend Chance Increase ---
Snow leopard 5 Hit Point Regeneration 10 Hit Chance Increase 20 Defend Chance Increase ---
Panther 5 Hit Point Regeneration 10 Stamina Regeneration 20 Defend Chance Increase ---
Hell cat 3 Faster Cast Recovery 2 Faster Casting 15 Hit Chance Increase 25 Hit Fireball
Brown bear 15 Hit Chance Increase 40 Damage Increse --- ---
Black bear 5 Kritický zásah 15 Hit Chance Increase 10 Swing Speed Increase ---
Grizzly bear 15 Swing Speed Increase 20 Hit Lower Defense 10 Hit Lower Attack ---
Polar bear 5 Pohlcení kouzla
20 Defend Chance Increase
25 Hit Lower Attack 15 Hit Harm
Giant serpent 25 Hit Poison Bite 15 Hit Point Regeneration --- ---
Alligator 5 Physical Resist 15 Hit Chance Increase 25 Damage Increase
Ice serpent 20 Cold Resist 2 Mana Regeneration 15 Hit Freeze 20 Hit Harm
Lava serpent 20 Fire Resist 45 Damage Increase 20 Hit Fireball ---
Lava lizard 15 Hit Chance Increase 20 Hit Fireball 20 Hit Lower Defense ---
Frost lizard 15 Hit Chance Increase 20 Hit Harm 20 Hit Lower Defense ---
Silver serpent 15 Hit Chance Increase 15 Defend Chance Increase 30 Damage Increase 10 Hit Lower Defense
Ophidian warrior 15 Hit Chance Increase 10 Hit Life Leech 30 Damage Increase 15 Hit Lower Defense

Tyto proměny jsou rozděleny mezi pět skupin. Každá skupina má svou další abilitu, která je pro všechny proměny v ní stejná.
SkupinaProměnySchopnost
Psovití Dog, timber wolf, white wolf, grey wolf, dire wolf, hell hound +1,5 pevné zranění za každého gwala v psovité proměně ve společné partě (maximálně úroveň postavy + 1)
Kočkovití Cougar, snow leopard, panther, hell cat 10% na nulovou platbu bojové ability, možnost vykrývání štítem
Medvědovití Brown bear, black bear, polar bear, grizzly bear možnost vykrývání štítem
Plazi Giant serpent, ice serpent, silver serpent, lava serpent, alligator, lava lizard, frost lizard 35% Venom Healing, nelze kombinovat s aurou Verite zbroje
Ophidian Ophidian warrior možnost čerpat bonusu vzdálenosti u polearm zbraní.

Atributy a potřebná úroveň

Při použití proměny se atributy postavy změní následovně: (atribut proměny * (( součet všech atributů postavy / 300 ) * 0,75)) + (hodnota atributu před proměnou * 0,3). S každou proměnou tak postava získá 5% bonus do atributů.

Inteligence je u každé bojové proměny na hodnotě 10.

ZvířeÚroveňSílaObratnostVitalitaEnergie
Dog 0 70 80 75 65
Timber wolf 8 80 90 75 45
White wolf 15 85 90 75 40
Grey wolf 23 95 90 75 30
Dire wolf 31 91 99 75 25
Hell hound 40 82 63 75 70
Cougar 0 80 120 50 40
Snow leopard 13 75 100 75 40
Panther 26 82 103 75 30
Hell cat 40 95 80 75 40
Brown bear 0 82 78 75 55
Black bear 13 100 105 55 30
Grizzly bear 26 100 80 75 35
Polar bear 40 115 70 75 30
Giant serpent 0 75 100 75 40
Alligator 8 115 80 65 30
Ice serpent 15 80 120 65 25
Lava serpent 23 110 85 65 30
Lava lizard 31 110 75 70 35
Frost lizard 31 110 75 70 35
Silver serpent 40 68 122 65 35
Ophidian warrior 50 110 80 70 30

Magické proměny

Gwal se také umí proměnit do tvorů, které mají vyšší intelekt a přednosti pro ovládání magie, kde je nutná i správná gestikulace rukou. Jedná se o jediné proměny, ve kterých je možné plně využívat kouzla z dovednosti Magery.

Magické proměny narozdíl od bojových nemají žádné speciální vlastnosti, ale pouze upravují a navyšují Gwalovy atributy stejně jako bojové proměny.

Atributy a potřebná úroveň

ProměnaÚroveňSílaObratnostInteligenceVitalitaEnergie
Gorila 0 25 10 80 68 117
Sněžný tvor 20 55 10 90 45 100
Oni 40 46 0 94 10 150
Ophidian mage 50 20 25 117 21 117

Ostatní proměny

Nakonec se gwal může proměnit do dalších tvorů, které však velkou silou ani nějakým uměním neoplývají. Jedinou vyjímku zde tvoří proměna do jelena nebo laně, která umožňuje běhat vysokou rychlostí (je nutné mít základní obratnost postavy na hodnotě 40).

Mezi ostatní proměny patří:

 • býk, kráva, koza, horská koza, ovce, prase, divočák, mrož, jelen a laň

Přepočet atributů postavy v proměně

Síla Obratnost Inteligence Vitalita Energie Součet atributů odpovídá úrovni postavy
0
0
ZvířeÚroveňSílaObr.Int.Vit.Ene.ŽivotyStam.Mana
Dog
0
0
0
0
Timber wolf
8
0
0
0
White wolf
15
0
0
0
Grey wolf
23
0
0
0
Dire wolf
31
0
0
0
Hell hound
40
0
0
0
Cougar
0
0
0
0
Snow leopard
13
0
0
0
Panther
26
0
0
0
Hell cat
40
0
0
0
Brown bear
0
0
0
0
Black bear
13
0
0
0
Grizzly bear
26
0
0
0
Polar bear
40
0
0
0
Giant serpent
0
0
0
0
Alligator
8
0
0
0
Ice serpent
15
0
0
0
Lava serpent
23
0
0
0
Lava lizard
31
0
0
0
Frost lizard
31
0
0
0
Silver serpent
40
0
0
0
Ophidian warrior
50
0
0
0
Gorila
0
0
0
0
Sněžný tvor
20
0
0
0
Oni
40
0
0
0
Ophidian mage
50
0
0
0
Odkazy: Člověk Farea Xarhaaz Zorai
forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2