Lave menu


Příkazy

Herní příkazy je možné vyvolat napsáním tečky a poté příslušnou zkratkou daného příkazu (např. .afk). Při psaní příkazu nezáleží na velikosti písmen.

Rychlý přístup k oblíbeným příkazům (a také kouzlům a rasovým abilitám) je možné nastavit přes příkaz .lista.

PříkazEfekt
a text přímo psaní do aliančního chatu
abilita vypíše seznam příkazů pro rasové ability
ability vypíše seznam příkazů pro rasové ability
afk zapnutí režimu AFK
cas zobrazí aktualní denní dobu a datum
cech zobrazí přehled cechu
cmdlist seznam příkazů
combatinfo nastavení údajů o boji, které se budou zobrazovat ve hře a journalu
drink vypití zvoleného magického lektvaru
duel vyzve protivníka ke cvičnému souboji. Pokud ho přijme, nemůže vás zranění od protivníka zabít, ale pouze omráčí. Opětovným použitím příkazu je možné se vzdát. Poznámka: protože některá zranění přicházejí z různých zdrojů, je pořád možné postavu i během duelu zabít. Na to si je potřeba dávat pozor a je potřeba tento zdroj zranění hlásit.
emote otevře tabulku, která umožňuje používat emoty, které při použití mají speciální zvuk nebo animaci
emoteO otevře tabulku uložených oblíbených emotů
emote X pokud se za X dosadí číslo, tak se provede emot, který je uložený na pozici X ve vašich oblíbených emotech
flip otočení předmětu
ForcePartyStatusReset příkaz pouze pro vůdce party - vynuluje všem členům informace o boji ve skupině
g text přímé psaní do guildovního chatu
heallast léčení posledního pacienta pomocí obvazů
healself léčení sebe pomocí obvazů
heslo změna hesla k účtu
hlad zobrazí aktualní stav nasycení
home přemístí ducha na domovskou pozici (Luminor/Gheer)
chyba sepsání protokolu o herní chybě
language zvolení jazyka, kterým postava bude mluvit
learnspell tabulka pro naučení nových kouzel
lista rychlý přístup ke kouzlům, abilitám a příkazům. Lištu je možné upravovat (odebírat a přidávat ikony, měnit jejich pořadí), nastavovat její umístění
lista x vyvolá položku x (vhodné pro tvorbu maker). X lze zobrazit v nastavení lišty
loot povolení/zakázání automatického sbírání peněz z mrtvol
lov umožní započítat předmět sbíraný v rámci lovu ve prospěch jiného hráče nebo cechu
mapa hlášení chyb v mapě
modlitba provedení modlitby
news zobrazí uvítací panel s novinkami
otrhat utrhne plod ze stromu (jablko, hrušku, broskev)
p text přímo psaní do party chatu
PartyStatus zobrazí informace o boji ve skupině
PartyStatusReset vynulování svých informací o boji ve skupině
pojisteni správa pojištění, přitáhnutí pojištěných věcí z posledního těla, přitáhnutí ztracených runických předmětů
pojmenuj pojmenování hráče
pokryvka skryt/posun skryje nebo posune helmu zbroje pro estetické účely (skrytí nebo kombinování s jinými pokrývkami)
raceability vypíše seznam příkazů pro rasové ability
rp umožní upozornit GM tým na postavu, která hezky hraje za svou postavu
runicinfo menu runického předmětu
rustvlasu povolení/zakázání růstu vlasů
rustvousu povolení/zakázání růstu vousů
speechlog otevření záznamu dialogů
tabor otevření funkcí tábora (pouze pro vůdce nebo zvolené zástupce)
titul zobrazí tabulku, kde je možné zvolit si aktuální titul své postavy
ukaz umožňuje ukázat na cílene místo, věc nebo osobu
vyzvracet vyprázdnění žaludku
weaponability menu pro aktivaci zbraňových abilit
zakazatloot nastavení možnosti sbírání kořisti v partě
zizen zobrazí aktuální stav napití

Ve hře jsou už také přednastavená některá makra, které se vyvolávájí pomocí kombinací kláves. Kombinaci kláves nebo přidání dalších maker je možné měnit v nastavení clienta pod záložkou Macro Options.

Základní nastavené herní makra:
KlávesyEfekt
alt + o otevře nastavení clienta
alt + x ukončení hry
alt + j otevře deník, kde jsou zaznamenány poslední události
alt + q otevře seznam aktuálních úkolů
alt + s otevře status postavy
alt + p otevře paperdoll postavy
alt + k otevře seznam dovedností postavy
alt + i otevře batoh postavy
alt + r otevře minimapu okolí
ctrl + s postava salutuje
ctrl + b postava se ukloní
ctrl + q předchozí odeslaná zpráva
ctrl + w následující odeslaná zpráva
ctrl + shift zobrazí jména objektů na obrazovce

 

Existují také příkazy, které nejsou systémové (nevyvolávají se tečkou před textem) a nejsou ani kombinací kláves, ale postava toto vysloví nahlas (ve hře se ovšem nezobrazí) a tím se provede příslušná akce.
PříkazAkce
* stayPřikáže pomocníkům stát na místě.
* comePřikáže pomocníkům následovat svého pána, pomocník ignoruje případné útočníky.
* followPřikáže pomocníkům následovat zvolený cíl, útok na pomocníka akci přeruší.
* guardPřikáže pomocníkům chránit svého pána
* killPřikáže pomocníkovi útočit na vybraný cíl. Po jeho zabití se pomocník vrátí ke svému pánovi, případné další útoky ignoruje.
* attackPřikáže pomocníkovi útočit na vybraný cíl. Pokud je však napaden, zaútočí na útočníka. Po jeho zabití pokračuje v útoku na další útočníky ve své blízkosti.
* stopZruší veškeré povely, vymaže seznam agresorů.

Ovládání pomocníků, namísto “*” se doplní “All” pro oslovení všech pomocníků v blízkosti, nebo jméno konkrétního pomocníka (jména pomocníků musí být různá (Rest, Cest,...)).

Ovládání party, pro použití příkazu je před něj potřeba napsat "/".
PříkazAkce
add Přidá cíleného hráče do party
quit Opuštění party
accept Přijmutí pozvánky do party
decline Odmítnutí pozvánky do party
"text" Poslání zprávy všem členům party

Další skupinou příkazů jsou takové, které se aktivují napsáním určeného znaménka před text s následnou mezerou (podobně jako Party příkazy).
ZnaménkoAkce
: (dvojtečka) Text bude označen jako Emote a automaticky ohraničen hvězdičkami.
! (vykřičník) Postava text zakřičí a je jí možné slyšet na delší vzdálenost i skrze prekážky.
; (středník) Postava text zašeptá a slyší ho pouze postavy v těsné blízkosti.
forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2