Lave menu


Magické oblečení

Magické boty, šerpy, pláště a toulce

Magické oblečení je možné vyrobit za pomoci krejčího:

  • 1. krok je výroba bot, šerpy, pláště anebo toulce.
  • 2. krok je výroba esence, kterou lze do předmětu vložit.

Oblečení upravené touto esencí je nutné posilňovat pomocí získaných zkušeností a do něj vkládat runy.
Pro výrobu je nutné mít naučený potřebný recept (Tunika, Boty nebo Plášť).
Esence lze vkládat do všech typů oblečení, které spadají do požadované vrstvy (Tunika, Boty nebo Plášť).
Esenci pro Plášť lze také vložit do Toulců.

Vlastnosti, které je možné na jednotlivých typech Esence nalézt jsou pro dané vrstvy:

TypVlastnosti
PlášťFire resistance, Cold resistance, Poison resistance, Energy resistance, Natural resistance, Minion mastery, Minion expertise, Protection, Parry bonus, Absorb spell a Luck
BotyStamina increase, Hitpoints increase, Mana increase, Stamina regeneration, Hitpoints regeneration, Mana regeneration, Dexterity bonus, Strength bonus, Inteligence bonus, Healing touch a Luck
TorzoDamage increase, Spell damage increase, Defend chance increase, Hit chance increase, Swing speed increase, Lower mana cost, Lower reagent cost, Faster casting, Faster cast recovery, Reflect physical, Enhance potions a Luck

Z těchto kusů oblečení je možné vyndat runu, která nese magickou vlastnost, a tu za pomoci příšlušného runického nástroje vložit do jiného kusu oblečení, který se ovšem nosí na stejné vrstvě jako originální kus oblečení (runu z bot je možné našít pouze do bot, runu z pláště do pláště nebo toulce atd.).

Magické róby

Róby, které vylepšují průchod many tělem mága. Pro nošení róby je potřebná určitá hodnota dovednosti Magery a atributu Inteligence. Vyrobit je může zkušený krejčí všitím magické pavučiny získané z pavouků do oblečení, které se nosí ve stejné vrstvě jako róba, pomocí příslušně silného runického nářadí.

Magická roba Potřebná dovednost Magery Potřebná inteligence Síla róby
Jungle 40 30 1
Queen 70 40 2
Sword* 100 50 3

*Zatím neni k nalezení.

 

Bonus róby:
Mana increase Mana regeneration Lower mana cost
Síla róby * 5 Síla róby Síla róby * 3
forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2