Lave menu


Knihy poznání

  • Knihy poznání slouží k hlubšímu porozumnění daného kouzla nebo kouzel, o kterých se v knize píše.
  • Každou knihu je nejprve nutné složit z pěti různých listů.
  • Tyto listy je možné získat z každého silnějšího tvora.
  • Po přečtení a naučení se poznatků z knihy se vytratí její síla a rozpadne se.
  • Získaný efekt z přečtení knihy je permanentní.
Kouzlo Kniha Efekt
Magic Arrow Kniha plamínku SDI +20
Cunning/Feeblemind Kniha ovládnutí mysli Trvání +30s
Agility/Clumsy Kniha ovládnutí hbitosti Trvání +30s
Strength/Weaken Kniha ovládnutí síly Trvání +30s
Harm Kniha mrazivého doteku SDI +20
Teleport Kniha přesunu FC +0.5, FCR +1
Fireball Kniha manipulace ohně SDI +20
Wall of Stone Kniha kamene Trvání +3s
Bless/Curse/Arch Protection/Mass Curse Zakázaná kniha Trvání +30s
Lightning Kniha manipulace blesku SDI +15
Mind Blast Kniha zmražení mysli SDI +20
Invisibility Kniha stínu FC +0.5
Explosion Kniha zničení SDI +10
Energy Bolt Kniha hřmění SDI +10
Meteor Swarm Kniha velkého třesku SDI +10
Flamestrike Kniha spalujícího žáru SDI +15
Chain Lightning Kniha bouře SDI +20
Earthquake Kniha země SDI +20
forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2