Lave menu


Perky

Perky dávají každému možnost zaměřit se na určité dovednosti ve své profesi, například válečník se tak díky ním může více zaměřit na útok nebo na obranu, případně hledat rovnovážnou cestu mezi. Perky určují vrozené vlastnosti, které je možné dle vlastní volby dále rozvíjet. Zahrnují nejen obranné a útočné zaměření, ale je také možné rozvíjet tělesnou odolnost, zdatnost a jiné.

Odemčeny postavě od dosažení 20. úrovně. Do začátku získá postava dva body a pak každou čtvrtou úroveň (bojovou nebo řemeslnickou, podle toho, která je vyšší) jeden bod Perku, který je možné libovolně umístit. Perky získané do 20. úrovně je možné přidelit až po dosažení 20. úrovně.

Od 40. úrovně postavy získává postava volný Perk bod každou 2. úroveň namísto 4.

Do každého Perku je možné investovat až 3 body a tím násobit efekt, který dávají. Také u většiny Perků je za třetí bod další speciální bonus k efektu. Vyjímku tvoří pouze Perk Noční zrak a Jazyk Mrtvých do kterých je možné investovat pouze jeden bod.

Seznam Perků, popis jejich schopností a efekty v číslech:
Perk Ostatní rasy Rasa Human
Efekt za jeden Perk Bonus za třetí Perk Maximální součet Efekt za jeden Perk Bonus za třetí Perk Maximální součet
Větší odolnost 4 2 14 5 3 18
Zvýšená výdrž 5 3 18 7 4 25
Zásoba energie 3 1 10 4 2 14
Snadné hojení ran 2 0 6 3 0 9
Rychlé vzpamatování 3 1 10 4 2 14
Navrácení many 1 0 3 1,3 0 3,9
Rychlý metabolismus 9 3 30 12 4 40
Přirozené štěstí 75 25 250 100 30 330
Noční zrak 5 X 5 5 X 5
Silná záda 35 0 105 45 10 145
Jazyk mrtvých X X X X X X
Vykrývání 2 0 6 2,4 0 7,2
Přesná rána 3 1 10 4 2 14
Úhyb 3 1 10 4 2 14
Silná rána 11 2 35 14 3 45
Hbité ruce 3 1 10 4 2 14
Síla magie 5 1 16 6 2 20
Usměrnění many 3 1 10 4 2 14
První pomoc 0,1 ostatní 0,2 sebe 0 0,3 o. 0,6 s. 0,13 o. 0,25 s. 0 0,39 o. 0,75 s.
Léčivá magie 1 0 3 1 1 4
Šetření bylinek 5 0 15 6 2 20
Přivolání 10 0 30 13 0 39
Požehnání 1 0 3 1 1 4
Přirozená ochrana 1 0 3 1 1 4
Odolnost: Oheň 3 1 10 4 1 13
Odolnost: Chlad 3 1 10 4 1 13
Odolnost: Jed 3 1 10 4 1 13
Odolnost: Energie 3 1 10 4 1 13
forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2