Lave menu


Hlad a zízen

Každá postava potřebuje jíst a pít. Když je dobře najezena a napita, tak za to získává určité bonusy, pokud je tomu ale naopak, tak naopak dostává postihy.

Během aktivního příkazu .afk postava nehladoví a nežízní.

Hlad

Stav nasycení se rozděluje do pěti stupňů podle míry naplnění žaludku. Maximální hodnota naplnění žaludku je 40, za každé snězené sousto jídla se 1 bod naplní.

Nasycení žaludku Postava
0-9 má nesnesitelný hlad
10-19 má velký hlad
20-29 měla by něco sníst
30-39 je dobře najezená, ale ještě by se do ní něco vešlo
40 je zcela sytá

Při stavu nasycení žaludku:

  • menším než 25 postava ztrácí schopnost regenerace života
  • menším než 20 postava nemůže používat řemeslnické dovednosti, těžit a trénovat dovednosti a také ztrácí každé tři vteřiny dva životy
  • menším než 10 postava ztrácí každé tři vteřiny tři životy

Za každou hodinu, kterou postava stráví ve hře, ztratí 1 bod nasycení žaludku.

Některé typy jídla (maso uvařené postavou s dovedností Cooking, Libová šunka z vánočních balíčků) poskytují postavě další bonusy. Velikost těchto bonusů záleží na množství snězených porcí a kvalitě jídla.

Další informace ohledně jídla je možné se dočíst na stránce o vaření.

 

Žízeň

Stav napití se rozděluje do čtyř stupňů. Hodnota pro maximální napití je 10. Každé napití nějaké tekutiny toto navýší o 2 body a také doplní 10 bodů staminy. Vodu do nádoby je možné nabrat ve studni, potoce a jezírku.

Napití Postava
0-2 má velkou žízeň
3-5 by měla něco vypít
6-9 je docela napitá
10 je zcela napitá

Hodnota napití určuje z kolika % je postava schopna využívat celkovou regeneraci staminy. Například při napití 5 je postava schopna používat regeneraci staminy pouze z 50%.

Za každou hodinu, kterou postava stráví ve hře, ztratí 1 bod napití.

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2