Lave menu


Orby

Umožňují provádět rozličné úpravy na magických předmětech.

Druhy orbů

Orb Popis
Změny Slouží k náhodné změně všech vlastností (a jejich výše) magického předmětu. Síla orbu musí odpovídat síle magického předmětu. Jako jediný je možné ho vyrobit nabitím prázdného orbu (lze zakoupit u mága Danteho). K nabití je potřeba 10 run stejné síly (ale libovolného typu). Pět orbů stejné síly lze sloučit do orbu vyšší síly.
Runový Vytvoří z nemagického předmětu magický o síle odpovídající síle orbu. Ostatní vlastnosti (typ, materiál, bonusy z výroby) zůstávají zachovány.
Moci Navýší sílu magického předmětu o 1. Síla orbu musí odpovídat stávající síle magického předmětu. Vlastnosti zůstanou zachovány, případně budou přidány nové, pokud je minimum vlastností na nové úrovni vyšší. Hodnoty vlastností se přepočtou podle nové síly.
Náhody Vytvoří z jakéhokoliv předmětu magický o náhodné síle. Orb možno použít opakovaně na stejný předmět.
Uchování Přepočítá hodnoty vlastností magického předmětu se zachováním jejich typu.
Obohacení Přidá předmětu jednu náhodnou vlastnost (do jeho maxima daného sílou předmětu). Hodnoty ostatních vlastností se přepočítají, aby se tato nová vlastnost mohla započítat.
Zapomění Odstraní z předmětu jednu náhodně vybranou magickou vlastnost. Zbylé vlastnosti se přepočítají.
Prázdnoty Odstraní všechny magické vlastnosti z vybraného předmětu.
Úderu Slouží ke změně Speciálních úderů na zbrani.


Síla orbů

Existují v několika typech a různých silách(označených barvou):

Úroveň Vlastností Síla
Min Max Min Max
1 - modrá 1 2 20 70
2 - červená 1 2 60 110
3 - zelená 2 3 100 180
4 - žlutá 3 4 180 260
5 - oranžová 4 4 280 400
% součet všech vlastností

Sílu předmětu je možné zistit za použití speciální hůlky, kterou možno nakoupit za staré mince (případne quest body) u prodavače Tezara na Arapalském ostrově. Hůlka ukazuje celkovou sílu všech vlastností předmětu v rozsahu 0-100%.

hůlka k určení síly orbu

Skladování orbů

Na orby možno zakoupit truhlu k jejich skladování:

truhla na orby

Otevřená truhla:

otevřená truhla na orby

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2