Lave menu


Dovednosti

Dovednosti jsou základním souhrnem schopností postavy a určují její zaměření.

Základní strop součtu všech dovedností je 700. Na 50. úrovni získává postava dalších 10 bodů nad tento strop a za každou další úroveň 5 dalších.

Dalším způsobem, jak navýšit strop dovedností, je zapsání řemeslnických dovedností do Řemeslnického cechu. V Cechu zapsané dovednosti se do stropu nepočítají.

Dovednosti  je pak možné, až na pár vyjímek, do tohoto stropu libovolně kombinovat.

  • Rasa Xarhaaz nemůže mít dovednost Chivalry.
  • Rasa Farea nemůže mít dovednost Necromancy.

Každá dovednost má také vlastní strop 100. Ten je u většiny dovedností možné pomocí Svitků moci navýšit až na 120.

Vyjímky: Hiding, Poisoning, Tracking, Arms Lore, Alchemy, Tinkering, Cooking, Inscription, Camping a Lumberjacking

Při trénování Dovedností je jich velká část chráněna tzn. Antimakro systémem, který znemožňuje natrénovat více jak 0,3% Dovednosti v jedné lokaci nebo na jednom předmětu, podle toho jak se daná Dovednost užívá. Toto omezení neplatí při trénování do hodnoty 30%.

Lekce

Pro zlepšení se v Dovednostech na vyšší úroveň (30 a více) je potřeba lekcí mistra. Do této hodnoty (30) je možné jakoukoliv dovednost trénovat bez nutnosti platby lekce.
Lekce se platí u různých mistrů a je nutné ji zaplatit vždy předtím než je možné do vybrané dovednosti vložit dovednostní body a začít ji trénovat. Každá lekce umožní natrénovat až dalších 10 z vybrané dovednosti (u dovedností nad 100 se lekce platí po 5). Zaplacení další lekce je možné pouze po plném dokončení lekce předchozí.
Každá následující lekce (v jedné dovednosti) bývá vždy dražší.
Lekce pro dovednost, která je zapsána v řemeslnickém cechu, bývá vždy 3x dražší než obvykle.

Ceny lekcí

Základní cena lekcí (bez násobku pro řemeslnické dovednosti zapsané v řemeslnickém cechu). Uvedená hodnota dovednosti zobrazuje hodnotu na kterou po zaplacení lekce bude možné dovednost dále trénovat (např. první lekci je možné koupit dosažením 30 dovednosti a po zaplacení lekce je možné trénovat až na 40).

405060708090100105110115120
900 1600 5000 7200 9800 19200 24300 40000 44100 48400 52900


Omezení úrovní postavy

Maximální možná výše válečnických dovedností (bojové dovednosti, magie, ochočování atd.) je také omezená úrovní postavy (neplatí pro řemeslnické a univerzální dovednosti). První řádek znázorňuje úroveň postavy a číslo pod ním maximální hodnotu pro tuto úroveň.

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50 a více
40 50 60 70 80 90 100 105 110 115 120


Mistři

Lekce se kupují u různých mistrů. Každý mistr poskytuje lekce pro jiné dovednosti.

MistrNabízené lekce
KrotitelAnimal Lore, Animal Taming, Veterinary
BardMusicianship, Peacemaking, Provocation
LovecHiding, Tracking, Archery, Camping, Stealth
AlchymistaAlchemy, Poisoning
Mistr bojeWrestling, Fencing, Macing, Swordsmanship
Mistr bojových uměníParrying, Bushido, Tactics, Ninjitsu
LéčitelAnatomy, Healing
MágMagery, Evaluate Intelligence, Magic Resistance
KnězMeditation, Focus, Chivalry
NekromantNecromancy, Spirit Speak
TruhlářCarpentry, Lumberjacking
HorníkMining
KovářBlacksmithy, Arms Lore
KuchařCooking
PísařInscription, Spellweaving
KrejčíTailoring
DráteníkTinkering

Změna dovedností

Dovednosti je možné se měnit dvěma způsoby - zapomenout nebo se dovednost přeučit.

Zapomenutí zařídí Gamar na luminorském hřbitově. Postavě se vrátí všechny body a talenty, které do dovednosti investovala.

Přeučení je možné po dosažení stropu - v menu Dovednosti (na Portrétu) zvolíte požadovanou dovednost a nastavíte u ní šipku dolů. Tato dovednost se bude při učení jiné dovednosti snižovat. Totéž je možné nastavit v Razoru na kartě Skills. Takto přeučená dovednost neztrácí zaplacené lekce, body ani talenty. Při opětovném učení se ji postava naučí rychleji (neplatí pro řemeslné dovednosti).

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2