Lave menu


Specializace

Pro výběr specializace klikni na její řádek.

Bojovník <==> Vrah
20% Damage increase 20 Focus attack 15% Physical zranění konvertováno na Chaos 35% Navýšené zranění jedů 40% Navýšené zranění provedené ze stínu
10% Šance na abilitu dle typu zbraně (Sword - Bleed Attack, Fence - Armor Ignore, Mace - Paralyzing Blow) Obratnost se přičítá navíc k bonusům ze síly (krom životů) 2 ruční zbraň - 40% navýšení zranění krvácení, 1 ruční zbraň 60% navýšení zranění krvácení 30% z postihu na odolnosti z Lethal jedu se přenáší i na ostatní odolnosti 8% šance na Kritický zásah
20 Hit Chance Increase // 12 Stamina Regeneration 10 Swing Speed Increase // 20 Hit Chance Increase 100% navýšení trvání krvácení, 5% Evasion, 10% Enhance Potions // 20% Damage Increase, 5% Lower Mana Cost, o 10% větší zranění u Armor Ignore 50% Lower Mana Cost pro útok Infectious strike // 70% navýšené zranění pro Acid Burn -40 tíha zbroje pro kontrolu pohybu ve stínu // 100% šance na zásah s útokem Shadow Strike ze stínu i mimo něj. Pokud není skryta, tak je provedené zranění nulové.
20% Damage Increase 20 Focus Attack 15% Physical zranění konvertováno na Chaos 35% Navýšené zranění jedů 40% Navýšené zranění provedené ze stínu
2 ruční zbraň 10% plošné zranění (max dva cíle) // 1 ruční +10 ke zranění o 10% menší fyzické zranění z cíle na který útočím // 10% celkový bonus k zranění na cíle, které na mě neútočí 40% Reflect Physical Damage // 10% Lower Mana Cost 100% šance na slabý jed každým zásahem zbraní na které je nanasený jed // Úspěšný Kritický zásah nanese jed, který je aplikován na zbrani 20% Navýšené zranění při útoku do zad // Možnost skrýt se o 5 kroků blíže k nepřátelům během boje
Nedostává postih z pobitých a kroužkových zbrojí
Nedostává bonusy při nošení střelných zbraní nebo mágovské knihy
-30% léčení na ostatní hráče
Dostává dovednost Stealth o hodnotě dovednosti Hiding
Každý provedený speciální úder má 50% šanci k přidání 1 ninjitsu bodu
Šance na udělení krvácení běžným útokem - 15% u jednoruční zbraně a 10% u dvouruční
Za každou vteřinu ve stínu získává 15% Damage Increase pro následující útok ze stínu (maximálně 10x)
Nedostává bonusy při používání střelných zbraní nebo mágovské knihy
Nedostává bonusy při používání zbraní, které nemají Infectious Strike nebo Shadow Strike úder
-30% léčení na ostatní hráče
Nekromant <==> Vyvolávač
Prodloužení doby trvání Curse weapon o 20 vteřin Blood oath proti jednomu cílu vrátí o 50% zranění více, při zakouzlení na sebe o 15% Vyvolaní tvorové maí o 30 životů více Vyvolaní tvorové získávají 20 Damage Increase Léčení vyvolaných tvorů kouzlem je o 50% účinnější
Možnost vyvolávat za pomocí kouzla Animate Dead tvory z kostí (reagent) Evil omen má plošné působení Navýšen účinek vlastností MM a ME na vyvolané tvory o 30% 1 Faster Casting pro všechna kouzla na vyvolání tvorů Vyvolaní tvorové po smrti navrátí 20 many sesílateli
Tvorové z Animate Dead mají o 5 výšší úroveň // Spirit Speak vyléčí o 70% více životů Opakovaný Pain spike na cíl způsobí krvácení // Blood oath při zakouzlení na sebe o 5 minut delší trvání a o 15% účinnější Corpse skin při zakouzlení na sebe navýší fyzickou odolnost o 4 // Vyvolaní tvorové mají všechny odolnosti navýšeny o 5 Blade spirit a Energy Vortex o 5 vyšší úroveň // Démon o 7 vyšší úroveň Možnost kouzlit se střelnou zbraní v ruce // Démon bude u sebe mít své pomocníky
Maximum tvorů z Animate Dead o 3 vyšší Navýšení trvání Blood oath při použití na jeden cíl o 30 vteřin, ostatní členové party mají z tohoto cíle 10% ze zranění vysáté jako životy Vyvolaní tvorové získávají 25 Damage Increase a 25 Hit Chance Increase Možnost zakouzlit 4x Greater Heal na různé vyvolané tvory Možnost používat Heal kouzlo na vyvolané tvory, smrt vyvolaných tvorů udělá 5% z jeho maxima životů do okolí
Vylepšení tvorů z Summon Familiar - 100% Navýšení životů pro Horde minion, Dark wolf, Death adder a Vampire bat. Death adder a Vampire bat navýšen Hit Chance Increase o 50. Dark wisp paralyzuje po smrti nepřátelé ve vzdálenosti 2 polí. // Vengeful spirit po smrti cíle si vyhledá nejbližší další a je doléčen, také má o 10 vyšší úroveň Strangle na krvácející cíl má o 250% vyšší zranění // Poison strike 50% navýšení zranění a o 1 úroveň provedeného jedu Mind rot se spustí automaticky při smrtelném zranění // Regenerace životů postavy se přenáší v trojnásobku násobku na Vyvolané tvory (neplatí pro nemrtvé) Elementálové o 5 vyšší úroveň // Tvorové ze Summon Creature o 5 vyšší úroveň Elementálové po smrti ovlivní okolí dle svého elementu - Fire zraní nepřátele, Earth paralyzuje nepřátele, Water vyléčí přátele, Air přitáhne nepřátele k sobě) // Blade spirit a Energy Vortex se, pokud je to možné, vyvolávají po dvou
Možnost dávat příkazy tvorům z Animate Dead
Hit Curse aplikuje Strangle efekt na cíl
Navýšené trvání způsoboného krvácení na dvojnásobek
Po smrti postavy se přivolají 3 Vengeful spiriti na okolní nepřátele (60 min CD)
Vyvolaní tvorové jsou immuní na Dispel
Vyvolaní tvorové mají bojovou dovednost podle nejvyšší bojové dovednosti vyvolávače
Možnost vyvolat koně, který nezabírá control sloty, pomocí kouzla Summon Creature (maximálně 1)
Získává bonusy pouze při držení mágovské knihy nebo střelné zbraně
Rytíř <==> Kapitán
5% Šance na vykrytí, 10% Enhance Potions 10% Pohlcení kouzla, 10% Enhance Potions 6% Evasion 40 Damage Increase na dvouruční zbraně a luk 10 Swing Speed Increase na dvouruční zbraně a luk
-5 Elementárního zranění -5 Fyzického zranění Imunita na Disarm, krvácení a prokletí atributů Členové party získávají o 20% víc zkušeností z monster 10% Navýšení zranění na cíl na který kapitán útočí a 10% Redukce zranění z cíle na který kapitán útočí, oboje pro členy party
20% Hit lower attack reflect // O 30% větší příchozí léčení z kouzel od jiných O 30% větší léčení z obvazů od sebe // O 15% větší příchozí léčení z obvazů od jiných Po oživení o 50% více životů, many i staminy // Po smrti plošné vyléčení 75 životů okolním postavám Zvýšení příchozího léčení členů party o 20% // Zvýšení provedeného zranění členů party o 15% Okolní členové party mají o 30% větší regenerace // Dvojnásobný bonus členům party ze zbroje, bonusy na zbroji kapitána mají o 50% menší účinnost
8 Natural protection 5 Fyzická odolnost Rytíř: 5 Fyzická odonost, Kapitán: 10 Swing Speed Increase a 20 Hit chance Increase pro zbraně s dlouhým dosahem Snížení příchozího zranění pro členy party o 5% 7% Pohlcení kouzla pro členy party
Po obdržení zranění za více než 50 budou po následujících 5 vteřin všechna zranění o 50% menší, maximálně jednou za 20 vteřin // Kritický zásah způsobí odhození tvora o 6 kroků a na 5 vteřin omráčí, maximálně jednou za 20 vteřin Imunita na jedy 1. až 3. úrovně // Imunita na Mortal Strike Je oživován obvazy o 5 vteřin rychleji // Okolní postavy vysávají o 20% víc Monstra okolo mají postih 20 Swing Speed Increase // Hit lower Attack/Defend na zbrani má plošné působení Každých 15 vteřin dostane každý člen party 1 Absorb efekt // Každých 20 vteřin da každý člen party Kritický zásah
Bonus do Vitality Dovednost Parrying/6
Štít nedává postih do Hit Chance Increase a je možné s ním pít lektvary.
Nedostává bonusy, pokud nenosí štít nebo nosí koženou zbroj
30% bonusů získaných z run zbroje se přenáší na členy party.
Může používat obyčejný luk za pomocí dovednosti pro boj na blízko.
Všechny bonusy pro partu neovlivňují Kapitána samotného a nesčítají se s jiným Kapitánem
Nedostává bonusy při nošení kožené zbroje, jednoruční zbraně nebo střelné zbraně (namísto obyčejného luku)
Bonusy z run na zbroji mají o 10% menší efekt.
Kněz <==> Mystik
20 Obratnost, 10 Hit chance Increase 6% Šance na vykrytí, 20 Hit Chance Increase 10% Pohlcení kouzla O 25 % větší zranění Hit Spell efektů zbraně O 30% menší pokles Many při obdrženém zásahu s aktivním kouzlem Magic Reflection
Úspěšný zásah zbraní nebo pěstí do nepřítele přidá 5 many Kouzlo Fire Field a Chain Lightning se změní na léčívé kouzlo. Kouzlo Heal je možné seslat i na ostatní postavy. 5% Evasion, 3% Kritický zásah 40% Enhance potions Inteligence se přičítá navíc k bonusům ze síly (krom životů a šance na vykrytí), 3% Kritický zásah
O 2 pole větší vzdálenost na použití obvazů, počet životů vyléčených obvazem navýšen o 5-10 // Navýšení doby trvání Bless kouzla o 20 minut, Kouzla Agility, Strength a Cunning mají plošné působení 30 Stamina a 20 HCI (Kniha kouzel v ruce) // 2 FC, 4 FCR, a 16 LMC na Magery kouzla (Štít v ruce) Meditace je možná i v kovové zbroji // Regenerace životů se v poloviční hodnotě přičítá do regenerace many 20 Lower Mana Cost na Magery // Energie se bere namísto inteligence jako základní požadavek pro kouzla z Magery Snížení prodlevy pro pití léčivých lektvarů, 5% StaminaLeech // Navýšení doby trvání lektvarů zvyšující atributy, 5% Stamina Leech
Snížení SDI od Kněze neplatí pro kouzla Harm a Mind Blast. Kouzla Harm a Mind Blast dostávají +30 SDI Možnost oživovat kouzlem na vzdálenost o 2 pole delší, Živel vody má navýšenou účinnost léčící aury 10% Pohlcení kouzla Odolnost Energy přidává o poloviční hodnotě penetraci Energy odolnosti cíle, + 25 LRC Při používání kouzla Magic Reflection nemůže při obdrženém zranění mana klesnout pod 10, +15 Stamina
Mind Blast způsobí opakující se zranění po dobu 30 vteřin // Navýšení vzdálenosti na kterou Harm způsobuje plné zranění o 4 pole Greater Heal je možno seslat až na tři různé cíle // Pokud cíli pod vlivem Greater Heal kouzla klesnou životy pod 20%, tak se všechno zbývající léčení kouzla aplikuje okamžitě Navýšení zranění pro Harm a Mind Blast dle postihu na pohyb zbroje (plátová nejvyšší) // Navýšení účinnosti kouzel Bless, Strength, Cunning a Agility. Arch Protection umožní pohltit příští útočné kouzlo (30 vteřin CD) 12% Pohlcení kouzla // Navýšena účinnost aktivní meditace Šance udělit Elementární status pomocí Hit Spell efektu zbraně // Arcane Circle má větší rozsah působení a účinnost
Možnost používat Heal na jiné postavy
Navýšení účinnosti Healing Touch na pětinásobek
Možnost kouzlit s jednoruční zbraní a štítem v ruce
Dovednost Eval Int přidává bonusy z dovednosti Focus
30 HCI a 30 DCI s knihou kouzel v ruce
Získává bonusy pouze při nošení štítu nebo mágovské knihy
-300 Spell Damage Increase
-30 Damage Increase
Kožená zbroj přidává postih -170 Damage Increase
Možnost kouzlit s dvouruční zbraní v ruce
25 Lower Reagent Cost
Nedostává bonusy při použití kovové zbroje, střelné zbraně, jednoruční zbraně nebo mágovské hole
Nemožnost léčit ostatní
-40 Spell Damage Increase
Mág <==> Zaklínač
15 Spell damage increase 2 Faster cast recovery 10 Defend chance increase 15 Maximální mana 150% vyšší účinnost prokletí Invisibility při zakouzlení na přítele skryje i zaklínače
Šance udělit Elementární status pomocí útočných Fire a Energy kouzel Fire field způsobí snížení Fire odolnosti nepřítele o 10 po dobu 30 vteřin, Paralyzing field způsobí snížení Energy odolnosti o 10 po dobu 30 vteřin 20 Protection Navýšení elementárních odolností po Teleport kouzlu o 15 na 7 vteřin Wall of stone udělá zdi kolem cíle
Kouzla ignorují 10 Fire odolnosti // Kouzla ignorují 10 Energy odolnosti Magic arrow 100% šance na zapálení cíle // Energy bolt krátké omráčení cíle 3 Mana regeneration // 5 Hit point regenaration Telekineze o 100% větší odhození a krátké omráčení cíle. Při zakouzlení na zem způsobí odhození všech tvorů v daném směru (30 vteřin CD) // Wall of stone je vytvořen delší (5 políček). Dispel field má zvýšený rozsah působení. Magická past se spouští už na vzdálenost 1 pole a nemohou ji sepnout přátelé zaklínače // Teleport na spřátelený cíl způsobí záměnu pozice. Teleport na nepřátelský cíl způsobí přisunutí cíle k zaklínači
3% Kritická šance pro kouzla 15 Maximální mana 15 Maximální mana Zlepšena účinnost útočných zdí. Fire navýšené zranění o 500%, Paralyzing drží cíl i po prvním obdrženém zranění, Poison způsobí o stupeň silnější jed Možnost vytvořit o 20 políček zdí navíc a prodloužena doba trvání zdí o 100%
5% Kritická šance pro Meteor swarm // 20% Navýšení zranění pro Chain lightning Snížená ztráta zranění při přeskocích u Chain lightningu // Vlastni Meteory nezraňují mága Možnost po vyčerpání many kouzlit za pomocí životů // Snížené obdržené zranění ze střelných zbraní o 20% Paralyze způsobí znehybnění, které nejde vyrušit zraněním po dobu 5 vteřin (30 vteřin CD) // Magická past paralyzuje po sepnutí cíl na 5 vteřin a způsobí o 150% větší zranění Mana drain přidá spřáteleným cílům manu. Mana vampire ignoruje 50 Resisting spell dovednosti // Curse způsobuje zároveň efekty Weaken, Feeblemind a Clumsy. Kouzla Feeblemind, Clumsy a Weaken mají plošné působení
Kritická šance pro kouzla má 2x větší šanci
30 Spell damage increase
10% sání životů pomocí útočných kouzel
Získává bonusy pouze při nošení mágovské knihy
Nemožnost skrýt sebe za pomocí kouzla Invisibility
Možnost se pohybovat při kouzlení, pokud má zaklínač více než 60% many
Poklikání na vlastní zdi je zruší
25 Protection
15 Hit point increase
Získává bonusy pouze při nošení mágovské knihy
-50 Spell damage increase
Lovec <==> Odstřelovač
30 Hit Curse 30 Hit Knockback 25 Šetření munice 15 Hit Chance Increse 50 Focus Attack
100% Navýšené zranění jedů Kritický zásah sníží elementarní odolnosti cíle o 7, do maxima 21 5% Kritický zásah 15% Hit Life Leech 15% Hit Stamina Leech
50% Navýšené zranění jedů, 5 Lower mana cost pro speciální údery // 5% Šance na omráčení zásahem na 5 vteřin Momentum strike se střelnou zbraní má o 12 stupňů větší rozsah a o 20% větší zranění // 50 Damage increase, pokud je cíl na 5 nebo méně polí Snížené obdržené zranění ze střelných zbraní o 15% // Kroužkové zbroje nedávají postih na pohyb 15% Hit Mana Leech // 10 Lower mana cost pro speciální údery 10 Swing speed increase pro luky // 10 Swing speed increase pro kuše
10 Lower mana cost pro speciální údery 40 Alacrity 25 Šetření munice 25 Damage Increase 5% Šance na dvojitý výstřel
20% Hit Life Leech // 10% Navýšené zranění ze Zabijácké vlastnosti 5% Šance na omráčení zásahem na 5 vteřin // 10% Navýšené zranění ze Zabijácké vlastnosti 15% šance způsobit krvácení zásahem // 35% Hit Lower Defense Rostoucí šance na Kritický zásah při opakované střelbě na stejný cíl. +1,5% za zásah, úspěšný Kritický zásah bonus nuluje // 5% Kritický zásah 50 Damage increase, pokud se odstřelovač 5 vteřin nehnul z místa // 25 Damage increase
5% Kritický zásah
Použití speciálního úderu zároveň aplikuje na cíl jed dle dovednosti Poisoning
(hodnota Poisoning < 25 = úroveň jedu 1, < 50 = 2, < 75 = 3, >75 = 4, 100 = 5)
Možnost pít lektvary se střelnou zbraní v ruce
Získává bonusy pouze při používání střelné zbraně
-30% léčení na ostatní hráče
Zvyšující se Damage increase bonus dle vzdálenosti od cíle (13 políček = 60)
Zvyšující se Hit Chance Increase dle vzdálenosti od cíle (13 políček = 26)
Minimální vzdálenost pro zisk bonusu ze vzdálenosti je 6 políček
O 1 větší dostřel pro luky, rychlejší střelba po zastavení s kuší
Získává bonusy pouze při používání střelné zbraně
-30% léčení na ostatní hráče

Zisk bodů do specializací

Body do specializací získává postava po dokončení úrovně specializace. Úrovně pak získává sbíráním zkušeností pro specializace za projití bránou zkušeností v dungeonu (od 30. úrovně postavy). Úroveň specializace nemůže být vyšší, než úroveň postavy - 30.

Lokace jsou rozděleny do tří kategorií:

  • nejlehčí dungeony a lokace na povrchu - nedávají žádné zkušenosti
  • lehké dungeony - dají zkušenosti jednou za týden
  • těžké dungeony - dají zkušenosti 2x týdně

Seznam projitých dungeonů naleznete v menu Postava vpravo dole. Zde je možné zobrazit také počet průchodů a čas posledního průchodu bránou. Lebka na konci řádku indikuje, že projití tohoto dungeonu Vám dá body do specializace.

Rozdělování bodů

Menu na ovládání specializace najdete v tabulce Postava ve spodní části.

Po zvolení konkrétní specializace má postava na výběr ze dvou větví (sloupců). Je nutné dokončit nejprve celý sloupec, než je možné vybrat si jiný. První sloupec také musí být ze zvolené specialize, druhý a třetí mohou být druhý ze zvolené specializace, neutrální nebo sloupec z druhé specializace (přičemž z druhé specializace mohu mít zvolený pouze jeden sloupec). Více než 3 sloupce nelze mít.

Po zvolení specializace postava obdrží vlastnosti dané specializace (ve spodní části tabulky).

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2