Lave menu


Řemeslník

Získávání zkušeností

Pro získání zkušeností řemeslník odevzdává své výrobky mistru konkrétního řemesla. Za každý takto odevzdaný výrobek získá řemeslník body zkušeností podle náročnosti výrobku na výrobu a počtu potřebného materiálu. Mistr také za každý odevzdaný výrobek řemeslníka peněžně odmění.

Počet výrobků, které lze mistru odevzdat, záleží na úrovni řemeslníka a hodnotách řemeslnických dovedností. Základní hodnota je 20 výrobků za dvě hodiny a to je navýšeno hodnotou řemeslnické úrovně (20 + Úroveň / 2, zaokrouhleno nahoru). Další navýšení této hodnoty je možné získat pomocí perku Mistrův oblíbenec. Tato hodnota určuje univerzální počet výrobků, které lze odevzdat pro jakékoliv řemeslo.

Dále je u každého řemesla možné odevzdat výrobky navíc, tento počet je určen pomocí Hodnota dovednosti / 10 a smyslem je podpořit získávání úrovní řemeslníků zaměřených na více řemesel (kovář a dráteník v jednom bude moci za stejný čas odevzdat více výrobků, než jen kovář).

Získané řemeslnické zkušenosti se narozdíl od bojových nezaokrouhlují.

Od 30. řemeslnické úrovně získává řemeslník za každou úroveň bonus do šance na výrobu kvalitního výrobku a bonus na zisk velké nebo kvalitnější zakázky.

Řemeslnický cech

Řemeslnický cech umožňuje postavě určit až dvě řemeslnické Dovednosti, které se pak do součtu Dovedností počítají pouze z poloviny. Dovednost je třeba zapsat před dosažením hodnoty 30 (před nákupem první lekce). Více na samostatné stránce.

Zakázky

Od výše dovednosti 30 je u kovařiny, tesařiny a krejčoviny možné od svého mistra získat zakázku, za jejíž splnění dostane řemeslník speciální odměnu. Více na samostatné stránce.

Výroba

Základní věci, které řemeslník k výrobě vždy potřebuje, jsou:

 • výrobní nářadí
 • stát poblíž výrobní stanice
 • příslušný materiál
 • dostatečnou hodnotu dovednosti

Výrobní nářadí

Ve hře se vyskytuje několik typů výrobních nářadí:

 • základní výrobní nářadí
 • pevné (Sturdy) výrobní nářadí (platí pouze pro kovařinu, tesařinu a krejčovinu)
 • starodávné (Ancient) výrobní nářadí (platí pouze pro kovařinu, tesařinu a krejčovinu)
 • runické (Runic) výrobní nářadí (platí pouze pro kovařinu, tesařinu a krejčovinu)

Menu výrobního nářadí

Poklikáním na nářadí otevřeme výrobní menu zvoleného řemesla. Zde si může řemeslník procházet výrobky, které se v daném řemesle dají vyrobit, a prohlížet u nich požadavky pro výrobu, šanci řemeslníka na výrobu a šanci na provedení výrobku v Exceptional kvalitě, pokud to lze. U každého výrobku je pak tlačítko na zahájení výroby.

U některých řemesel se v dolní části menu nachází několik dalších tlačítek:

 • Recycle - zničí vybraný výrobek a vrátí zpět část výrobních surovin (platí pouze pro výrobky vyrobené hráčem)
 • Typ materiálu, ze kterého budete výrobek vyrábět
 • Repair - opraví zvolený výrobek, případně umožní přizpůsobit ho na míru konkrétní osobě
 • Enhance - vylepšení předmětu (zejména magického nebo runického) o vlastnosti nového materiálu, případně vylepšení do extra kvality (exceptional)
 • Make last - vyrobí poslední zvolený výrobek, vhodné zejména pro makra

Následuje podrobnější popis jednotlivých možností výrobních nářadí:

ČinnostTlačítkoVýrobní nářadíŠanceSpotřeba materiáluPopis
OpravaRepairjakékoliv krom runickéhodle výše dovednostipouze uhlí/vosk/niťOpraví zvolený předmět
Přizpůsobení na míru (Attune)Repairjakékoliv krom runického100 %, pokud mám šanci na výrobu50 %Zbroj musí být plně opravena
Vylepšení materiálu (Enhance)Enhancejakékoliv krom runickéhopři použití starodávného: 100 %
při použití obyčejného: dle výše dovednosti
dopočet dle výše dovednosti a použitého nářadíVylepší předmět o vlastnosti zvoleného materiálu. U runických předmětů je nutné vždy použít starodávné náčiní. Předmět není možné vylepšením materiálu zničit
Vylepšení kvality (Exceptional)Enhancestarodávnépoloviční, jako při běžné výrobě40 %Nutné mít vybraný stejný materiál, jako je materiál předmětu, jehož kvalitu chci vylepšit
Vytvoření runického předmětu-runické100 %-viz samostatná stránka
Vyjmutí run z runického předmětu-starodávné100 %1 prášek z krystalu na vyjmutí 2 runŘemeslník použije příkaz .runicinfo, zaměří vybraný runický předmět, v tabulce zvolí "Vyndat runy". Pro odemknutí příslušného slotu zaměří starodávné nářadí odpovídající síly, pro vyjmutí run je třeba mít u sebe prášky z krystalu

Oprava

Tlačítko Repair, možno použít základní, pevné nebo starodávné nářadí (neubírá počet použití).

Umožní pokusit se o opravu cílené zbroje nebo zbraně (nevyskytuje se tedy u všech řemesel), úspěšnost pokusu závisí na výrobních požadavcích předmětu a dovednosti řemeslníka. Oprava předmětu vyžaduje uhlí, vosk nebo niť podle typu předmětu.

Přizpůsobení na míru (Attune)

Tlačítko Repair, možno použít základní, pevné nebo starodávné nářadí (neubírá počet použití).

Za cenu poloviny výrobních materiálů přizpůsobí zbroj (musí být opravená) na míru konkrétní postavě (týká se tedy pouze dovedností Blasksmithy a Tailoring). Postava, která pak zbroj poprvé obleče, získá bonus do fyzické obrany (+1 za každé 3 části, u dračí kůže a kovů blackrock, bloodrock a mithril +1 za každé 2 části). Zároveň tuto část zbroje nebude moci obléct nikdo jiný, leda opětovným přizpůsobením na míru, které stojí 3 prášky z krystalu.

Vylepšení materiálu (Enhance)

Tlačítko Enhance, základní, pevné nebo starodávné nářadí.

Změní materiál vybraného předmětu. Používá se zejména na změnu materiálu magických nebo runických předmětů (zbrojí a zbraní). Při použití základního (nebo pevného) výrobního nářadí může dojít ke zničení výrobku, při použití starodávného výrobního nářadí je změna vždy úspěšná, spotřeba materiálu se dopočítává (je tedy nižší, pokud použiji silnější nářadí). Změna materiálu runického předmětu vyžaduje vždy použití starodávného nářadí.

Vylepšení kvality (Exceptional)

Tlačítko Enhance (je třeba zvolit stejný materiál, jako má předmět, jehož kvalitu chceme vylepšit), vyžaduje použití starodávného nářadí.

Vylepší kvalitu zbraně nebo zbroje, předmět pak získá bonusy za extra kvalitu. Šance je poloviční než při výrobě nového předmětu.

Vytvoření runického předmětu

Runický výrobní nástroj, více viz samostatná stránka.

Vyjmutí run z runického předmětu

Starodávný výrobní nástroj. Neprovádí se přes menu nástroje, ale pomocí příkazu .runicinfo.

Řemeslník použije příkaz .runicinfo, zaměří vybraný runický předmět, v tabulce zvolí "Vyndat runy". Pro odemknutí příslušného slotu zaměří starodávné nářadí odpovídající síly, pro vyjmutí run je třeba mít u sebe prášky z krystalu (1 pro vyjmutí dvou run). Pokud tedy chci z předmětu vyjmout 20 run (tedy modré a červené runy), budu potřebovat jedno použití starodávného nástroje 1. stupně (+10), jedno použití starodávného nástroje 2. stupně (+20) a 10 prášků z krystalu.

Kontrola AFK

Při užívání řemeslnických a těžebních dovedností může v dojít k automatické kontrole přítomnosti hráče. Ta se projeví tabulkou, kde je nutné vyplnit početní příklad (sčítání do 20) a potvrdit tak přítomnost. Pokud je výsledek špatně, máte ještě dva pokusy na opravu. V případě, že ani třetí sčítání nezvládnete nebo na příklad neodpovíte v patřičné době, je postava zmražena na místě a je nutné vyčkat na přítomnost GM, které rozhodne o trestu. Není nutné psát page, ta se odesílá automaticky.

Poukazy na opravu

Řemeslník může krom přímé opravy předmětu i podepsat speciální svitky, které pak jinému hráči umožní nechat si opravit předmět bez placení u prodejce. Pro vytvoření těchto poukazů na opravu je nutné koupit si prázdné poukazy u tesaře (Carpenter), po té si sednout k psacímu stolu, zvolit dovednost, pro kterou budu poukazy vystavovat (Blacksmithy, Carpentry, Tailoring) a dát se do podepisování.

Odkazy: Alchemy Blacksmithy Carpentry Cooking Inscription Tailoring Tinkering Zakázky
forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2