Lave menu


Magicke vlastnosti

Přehled magických vlastností, kterými postava disponuje, a jejich hodnot lze nalézt v menu Postava/Vlastnosti.

Vlastnost Popis
Alacrity Vlastnost zvyšující současně vlastnosti (+0,05) Faster Casting, (+0,075) Fast Cast Recovery a (+1) Enhance Potion
Armor Class Obranná hodnota zbroje při zasažení do části těla, kterou kryje
Armor Resist Navýší celkovou obranu postavy
Attack Loss Sníží Hit chance increase postavy
Block Procento, o které je sníženo příchozí zranění zbraní při úspěšném vykrytí
Cold Resist Navýší odolnost proti chladu
Damage increase Navýší zranění udělované drženou zbraní
Defend Bonus Navýší Defend chance increase postavy
Defense Chance Increase Sníží šanci na obdržení zásahu zbraní
Dexterity Bonus Bonus do obratnosti
Durability Navýšení odolnosti předmětu
Energy Resist Navýší odolnost proti energii
Enhance potions Procentuální navýšení účinnosti vypitých lektvarů a zranění aplikovaného jedu.
Faster casting Zrychlí veškeré kouzlení (1 FC = 0,25 vteřin). Z předmětů je možné získat maximálně 2 FC.
Fast cast recovery Sníží přirozenou prodlevu mezi kouzly. Získaná hodnota nad 5 je snížena na 1/2, maximálně však do hodnoty 9. Získaná hodnota nad 5 navyšuje Spell Damage Increase o 5, není omezeno maximálním stropem.
Focus Attack Každé zasažení cíle navýší šanci na zásah (HCI) do tohoto cíle o 10 (max do hodnoty vlastnosti). Útok na jiný cíl vynuluje získané hodnoty
Freeze aura Při obdržení zásahu z blízka je šance na zmrazení útočníka na 1 vteřinu
Healing Touch Procentuální navýšení veškerého léčení ostatních postav (krom bardského léčení; na léčení obvazy platí pouze ve 2/3 výši). Každých 5 bodů snížuje vlastnost Spell Damage Increase o 1. Specializace Kněz tuto vlastnost výrazně navyšuje.
Healing Venom Šance na vyléčení životů během otravy
Fire Resist Navýší odolnost proti ohni
Hit Curse Prokletí, které sníží fyzickou odolnost cíle o 5, elementární odolnosti o 10 a schopnost Magic Resistance (na maximum 50) po dobu 10 vteřin
Hit Chance Increase Navýší šanci na zásah zbraní
Hit Fireball Šance na udělení extra zranění 20-24 ohněm při útoku zbraní
Hit Freeze Šance na zmrazení cíle zraněním zbraní na 1 vteřinu
Hit Harm Šance na udělení extra zranění 20-24 chladem při útoku zbraní
Hit Knockback Zasažený cíl je odhozen o 3 pole a obdrží od následujícího zranění o 15% větší zranění a:
- pokud má útočník v ruce štít: nedojde k odhození a upoutá jeho pozornost k útočníkovi na 5 vteřin (je možné dalším zásahem touto vlastností prodlužovat), ten je pak nucen útok soustředit na něj
- pokud má útočník v ruce střelnou zbraň: a cíl neútočí na útočníka, nedojde k odhození
Hit Life Leech Šance na vysátí života při zasažení cíle zbraní (15% z uděleného zranění)
Hit Lightning Šance na udělení extra zranění 20-24 energií při útoku zbraní
Hit Lower Attack Šance na snížení Hit chance increase cíle zasaženého zbraní po dobu 10 vteřin.
Hit Lower Attack Reflect Šance na seslání Hit lower attack při dostání zasáhu zbraní
Hit Lower Defense Šance na snížení Defend chance increase cíle zasaženého zbraní po dobu 8 vteřin
Hit Mana Leech Šance na zisk many při zasažení cíle zbraní (20% z uděleného zranění)
Hit Point Increase Navýšíí maximální počet životů
Hit Point Regeneration Navýší rychlost regenerace životů postavy. Za bod +0,1 života každou vteřinu
Hit Poison Bite Šance na udělení extra zranění 20-24 jedem při útoku zbraní
Hit Stamina Leech Šance na zisk staminy při zasažení cíle zbraní (50% z uděleného zranění)
Intelligence Bonus Bonus do inteligence
Invulnerability Šance na absorbování jakéhokoliv příchozího zranění
Kritický zásah Šance na zásah zbraní s velkým bonusem do zranění
Lower Mana Cost Procentuální snížení potřebné many pro kouzla a schopnosti. Maximální možná hodnota je 45
Lower Reagent Cost Šance na kouzlení bez spotřeby bylinek
Luck Navýší štěstí postavy
Mana Increase Navýší maximální počet many
Mana Regeneration Navýší rychlost regenerace many postavy. Za bod +0,1 many každou vteřinu
Minion Expertise Navýší šanci na zásah (HCI) a na obranu (DCI) všem ovládaným tvorům v okolí
Minion Mastery Navýší úroveň všech ovládaných tvorů v okolí
Natural Protection Navýší všechny elementární odolnosti
Parry Bonus Navýší šanci na vykrytí zásahu. Získaná hodnota nad 60 je snížena na 1/3.
Pohlcení kouzla (Spell Absorb) Šance na úplné vyrušení účinků útočného kouzla
Poison Resist Navýší odolnost proti jedům
Protection Šance na nepřerušení kouzla při příchozím zranění
Rage Každým úspěšný zásahem získá postava jeden bod. Každý bod navyšuje zranění o 4%. Při neúspěšném zásahu postava ztratí dva body, při změně cíle všechny. Nelze mít více bodů než je velikost vlastnosti Rage
Reflect physical damage Odrazí procento příchozího zranění zbraní zpět na protivníka
Self Repair Šance na automatické opravování předmětu při jeho použivání
Slayer Navýší zranění udělené proti zvolenému typu nepřátel
Spell Damage Increase Navýší zranění udělené útočnými kouzly. Získaná hodnota nad 150 je snížena na 1/2.
Stamina Increase Navýší maximální počet staminy
Stamina Regeneration Navýší rychlost regenerace staminy postavy. Za bod +0,1 staminy každou vteřinu
Strength Bonus Bonus do síly
Swing Speed Increase Zrychlí útok zbraní. Maximální možná hodnota je 60.
Venom Resist Šance na odolání otravě
forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2