Lave menu


Cestování po světě

Základním způsobem cestování po světě jsou samozřejmě nohy. V horším případě Vaše, v lepším koňské. Tak či tak, existuje mnoho způsobů jak si cestování usnadnit.

Magické brány

Ve světě se nachází několik magických bran, kterými může postava procházet (po splnění questu na cestu do Gheeru). Tyto brány jsou navázány v neměnném pořadí.

Cestovní kniha (Travelbook)

Cestovní knihu si může každá postava koupit u Kněze. Uloží se v ní dvě pozice - jednak domovská (zprvu Luminor, posléze Gheer) a při splnění questu v Luminoru krystal východně od Foxhole. V knize volíte, zda pro přesun použít nabití knihy (cestovními svitky - Recall Scroll, vyrábí je hráči s dovedností Inscribe, nabíjí se klikáním na tlačítko "Nabít knihu"), kouzlo Recall (4. kruh dovednosti Magery), kouzlo Gate Travel (7. kruh dovednosti Magery) nebo kouzlo Sacred Journey (dovednost Chivalry). Do této knihy se nevkládají žádné cestovní runy.

Kniha na cestovní runy (Runebook)

Tuto knihu vyrábí pouze hráč s dovedností Inscribe. Do knihy je poté nutno vložit cestovní runy s označenou pozicí poblíž cestovního krystalu (značí mág kouzlem 6. kruhu Mark). Kniha pojme 16 cestovních run, což odpovídá množství krystalů ve světě. Při cestování přes tuto knihu máte stejné možnosti, jako u Cestovní knihy, ale způsob ovládání knihy se liší. Pokud používáte cestovní svitky, prostě knihu otevřete a dotknete se runy příslušné lokace. Kniha se nabíjí tak, že na ni položíte požadované množství cestovních svitků. Pokud chcete použít některé z kouzel, je třeba nalistovat stranu s touto lokací (čísla v kroužku ve spodní části) a zde vybrat, které kouzlo chcete použít.

Lokální magické portály

Ve světě se dále nachází lokální magické portály, ve většině případů jednosměrné. Většina z nich se nachází v podezmních jeskyních, ale krom těch jmenujme například portál z Foxhole do Luminoru nebo portál uprostřed bludiště.

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2