Lave menu


Speciální údery

Každá zbraň ve hře, včetně pěstí postavy, má primární a sekundární speciální úder.

Ty je možné využívat buď od 60 % příslušné bojové Dovednosti u primárního speciálního úderu nebo od 80 % u sekundárního speciálního úderu.

Používání všech speciálních úderů vyžaduje manu. Potřebnou manu je možné snížit několika způsoby:

  • magickou vlastností Lower Mana Cost
  • vysokým součtem bojových dovedností:
    • Swordsmanship, Macefighting, Fencing, Archery, Parrying, Focus, Magic Resistance, Hiding, Poisoning, Arms Lore
    • je-li součet těchto dovedností alespoň 200, speciální úder je o 5 many levnější
    • je-li součet těchto dovedností alespoň 300, speciální úder je o 10 many levnější

V případě použití dvou speciálních úderů v rozmezí tří vteřin je manová náročnost druhého zdvojnásobena.

Speciální úder je pro použití nutné předaktivovat použitím záložky pro speciální úder nebo pomocí herního makra a při příštím úspěšném zasažení cíle bude vybraný speciální úder na cíl proveden. V jeden čas je možné mít předaktivovaný jen jeden speciální úder.

Pro aktivaci Speciálního úderu lze použít příkaz ".WeaponAbility", který otevře tabulku zobrazující ikony primárního a sekundárního úderu. Po kliknutí na zvolenou ikonu je možné úder aktivovat, deaktivovat nebo přepnout. Tabulka zůstává otevřená, dokud se zadáním stejného příkazu nevypne.

Pro tento příkaz také funguje funkce zadání pozice, kde se má po přihlášení do hry zapnutá tabulka automaticky zobrazit. Pozice se zadává příkazem ".WeaponAbility X Y", kde čísla, v rozmezí 0-1200, udávají posun od levého horního rohu clienta.

Seznam speciálních úderů

[Zobrazit popis]

ÚderPrimárníSekundární
Armor Ignore Composite Bow, Forest Bow (Farea), Heavy Crossbow, War Axe, Hammer Pick, Hatchet, Scimitar Two Handed Axe, Lance, Spear, Long Katana
Bleed Attack Long bow, War Fork, Club, Executioners Axe, Large Battle Axe, Two Handed Axe, Longsword, Bone Harvester, Cleaver, Two Katanas, Short Spear War Axe, Katana, Decorated Katana (Farea), Scythe, Skinning Knife, Claws (Gwali)
Concussion Blow Crossbow, Maul, Broadsword Heavy Crossbow, Metal Staff, Black Staff, Creascent Blade, Viking Sword
Crushing Blow War Mace, Gnarled Staff Scepter, War Hammer, Nailed Maul, Battle Axe
Disarm Lance, Mace, Shepherds Crook, Decorated Staff (Gwali), Wooden Sword War Fork, Hatchet, Scimitar, Butcher Knife, Pickaxe
Dismount Viking Sword Composite Bow, Forest Bow (Farea), Bladed Staff, Bardiche, Club, Shepherds Crook, Decorated Staff (Gwali), Axe
Double Strike Repeating crossbow, Double Bladed Staff, Pitchfork, Katana, Decorated Katana (Farea), Long Katana, Pickaxe, Claws (Gwali) Kryss, Hammer pick, War Mace, Two Katanas
Infectious Strike Pike, Butcher Knife Dagger, Ritual Dagger (Xarhaaz), Cleaver, Short Spear
Mortal Strike Kryss, Scepter, Battle Axe, Creascent Blade, Cutlass, Bardiche Bow, Repeating crossbow, Bone Harvester, Quarter Staff
Moving Shot --- Long bow
Paralyzing Blow Bow, Mace, War Hammer, Axe, Scythe Crossbow, Bladed Staff, Gnarled Staff, Double Axe, Double Ornate Axe (Zorai), Large Battle Axe, Broadsword, Longsword, Halberd, Pitchfork, Wooden Sword
Psychic Attack Quarter Staff Maul, Double Bladed Staff
Shadow Strike Dagger, Ritual Dagger (Xarhaaz), Spear, Skinning Knife Kama, Pike, Executioners Axe, Cutlass
Whirlwind Attack Metal Staff, Black staff, Nailed Maul, Kama, Double Axe, Double Ornate Axe (Zorai), Halberd ---

Popis speciálních úderů

[Zobrazit seznam]

Úder Popis Mana
Armor Ignore Pro tento útok bude ignorována protivníkova obrana, ale způsobené zranění je sníženo o 10%. Při použití tohoto útoku nelze získat bonus za kritický zásah. 30
Bleed Attack Rána, která protivníkovi způsobí vážné krvácení způsobující celkové zranění 25-50 životů. 30
Concussion Blow Devastující úder obvzláště proti těm, kteří mají hodně životů a málo many nebo obráceně. Aplikuje dodatečných 10-40 zranění, které nemohou být nijak sníženy. 25
Crushing Blow Přidá k následujícímu útoku 50% zranění a na velmi krátkou chvíli znehybní cíl. 25
Disarm Tento útok vám umožní vyrazit protivníkovi zbraň z ruky a ponechá nepřítele po dobu pěti sekund nechráněného. Po pěti sekundách může opět vzít zbraň do ruky. 20
Dismount Tímto úderem shodíte protivníka z jeho jezdeckého tvora na zem, pokud nesedí na jezdeckém tvoru, odhodíte jej a omráčíte na 1,25 vteřin. Úder má bonus 25 % k celkovému zranění. Lze použít pouze pokud nejste na koni nebo jiném jezdeckém tvoru. 20
Double Strike Provede dva rychlé útoky po sobě. 30
Infectious Strike Pokud je na zbrani nanesený jed, jste schopni touto zbraní otrávit protivníka. K použití silnějších druhů jedů je třeba mít skill Poisoning na patřičné úrovni. Zasažení tvora nejsilnějším jedem (Lethal) také sníží odolnost proti jedu o (Poisoning + Alchemy + Hiding) / 10, pokud je tento útok proveden ze stínu, tak o dalších Hiding / 10.
Pokud má postava úroveň dovednosti Poisoning alespoň 75, na zbrani nanesen jed čtvrtého stupně (Deadly) a tímto útokem je zasažen tvor, který již je zasažen nejsilnějším jedem nebo který je na jed plně imunní, způsobí mu útok zranění ohněm 50 + Alchemy / 5 a útok nevyčerpá dávku jedu na zbrani.
Potřebná mana se navyšuje podle stupně použitého jedu o pět. Pro zásah jedem prvního stupně je třeba 15 many, pro jed 4. stupně (Deadly) je třeba 30 many.
15-30
Mortal Strike Úder způsobí, že protivník nemůže být po krátkou dobu nijak vyléčen. Doba trvání je 6 sekund při použití na hráče a 12 sekund při použití na tvory. Nezabrání v léčení otravy a jedů. 30
Moving Shot Umožní střílet během pohybu. Tato střelba je méně přesná než normálně. 15
Paralyzing Blow Zásah tímto úderem způsobí, že protivník bude omráčen, nebude se moci pohnout, kouzlit a útočit po několik vteřin. Doba trvání je 3 sekundy při použití na hráče a 6 sekund při použití na tvory. Pokud protivník obdrží zranění během této doby, tak omráčení nebude přerušeno. Použití úderů rychle po sobě a to i od různých zdrojů není možné. 30
Psychic Attack Zasažení touto schopní vysaje cíli po krátkou chvíli jeho zásobu many. 30
Shadow Strike Při použití tohoto úderu mimo stíny vás do nich ukryje. V případě použití ze stínu má o 25 % navýšenu šanci na kritický zásah a způsobí protivníkovi postih na obranu a útok. Pro použití tohoto úderu je třeba mít Dovednost Stealth a Hiding alespoň na hodnotě 80. 20
Whirlwind Attack Útok na všechny nepřátele, kteří jsou v dosahu zbraně. Nezraní spojence a členy party. Jednoruční zbraně zasáhnou pouze tři cíle. Životy lze sát pouze z hlavního cíle. 15

Zobrazená mana je základní potřebná hodnota.

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2