Lave menu


Boj

Rychlost zbraně

Výpočet rychlosti zvolené zbraně záleží na její základní rychlosti, součtu všech bonusů do vlastnosti Swing speed increase, aktuální stamině a obratnosti.

Z těchto hodnot se vypočítá délka nápřahu, která nemůže být kratší než 1,25 vteřin. Nápřah postava začne provádět ihned po zvolení útoku na cíl a automaticky po provedení zásahu.

Rychlost zbraně SSI Stamina Obratnost

Výsledná rychlost: vteřin.Zranění zbraně

Zranění zvolené zbraně se počítá z minimálního a maximálního rozpětí hodnoty zranění zbraně, síly, dovednosti Tactics a Anatomy a součtem všech bonusů vlastnosti Damage Increase.

Výsledek těchto hodnot se také ukazuje na statusu postavy při držení zbraně a jedná se o čisté zranění nekryté jakoukoliv obranou.

Min Max Strength Tactics Anatomy Damage Increase

Výsledné zranění: -Snížení zranění zbrojí

Zbroj snižuje zranění v několika stupních.
Prvním je snížení zranění pomocí hodnoty Physical Resistance, kterou lze vidět na statusu postavy. Toto snížení se provádí pro všechna příchozí zranění.
Druhý krok platí pouze při příchozím zásahu ze zbraně a jde o snížení zbylého zranění pomocí hodnoty Armor class na části zbroji, kde byla postava zasažena.
Třetí krok se uplatňuje pouze na část s magickým zraněním, které sníží zranění podle typu (Cold, Fire, Poison, Energy) a k němu odpovídající odolnosti.

Snížení zranění je vždy o tolik procent, kolik je hodnota v jednotlivém kroku.

Zranění Magická část (%) PH resist Armor class Magická odolnost

Výsledné zranění:

Při zásahu cíle zbraní se v případě postav a velké většiny tvorů rozhoduje, kam byl zásah proveden podle velikosti jednotlivých částí těla.
Postava má tělo rozděleno na 6 částí a každé náleží pro ochranu jedna část zbroje.
V případě tvorů záleží na stavbě těla a výsledné zranění je zvětšeno podle velikosti citlivé části.

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2