Lave menu


Tvorba postavy

Po založení postavy máte k dispozici 70 univerzálních, 30 řemeslnických a 30 bojových dovednostních bodů. Tyto body je nutné pro rozvoj postavy rozdělit podle vašich představ do některých dovedností.

Toto je pouze stručný návod pro první úrovně a další tvorba postavy je pouze na Vás. Ještě jednou: je jen na Vás a Vaší představivosti, jakou kombinaci dovedností zvolíte.

Chci být:

Válečník

Na začátku:

Dovednosti
V případě, že základní typ Vaší vysněné postavy bude boj z blízka, tak je jako Váš první krok vhodné se rozmyslet, kterou specializaci zbraní si vybrat.
Na výběr je ze tří:
Swords - zahrnuje nejrůznorodější škálu zbraní od mečů přes sekery.
Fencing - zahrnuje boj převážně bodnými zbraněmi. Vyznačují se zejména obsahem zbraní s kterými je možné rychle útočit.
Macefighting - zahrnuje boj palicemi, palcáty a holemi. Vyznačuje se obsahem těžkých zbraní s větším rozpětím zranění.

Když máte svého favorita, tak se podívejte, jestli do zvolené Dovednosti nemá Vaše rasa Talent. To zjistíte v menu Postavy v podmenu Talents. Zde si také bod talentu můžete přidat. Poté si otevřete Combat ratings, kde najdete tuto Dovednost a naklikejte až na strop.

Za zbylé body je vhodné si dát dovednosti Anatomy a Healing. Dovednost Anatomy zvýší zranění zbraní, které udělíte a počet životů, které obvazem vyléčíte. Healing poté zvyšuje šanci na úspěšné léčení a odstranění jedu. Body rozdělte ve stejném poměru, pokud nemáte Talent v hlavní bojové Dovednosti, tak dosáhnete stropu u obou těchto dovedností 15%.

Dále Vaší postavě zůstalo 30 řemeslnických bodů. Ty buď nemusíte využít, nebo můžete začít u Vaší postavy podpůrné řemeslo. Další možností je navýšit Dovednost Camping alespoň na 10%. To Vám umožní stahovat některé tvory, například ptáčky, a takto získaný materiál poté prodávat.

Staty
Na začátku máte k rozdělení 50 bodů. Vaše hlavní atributy pro postavu jsou síla, obratnost a vitalita. Doporučené rozdělení na začátku je vložit 25 bodů do síly, 10 bodů do obratnosti a 15 bodů do vitality. Inteligenci ani energii vaše postava na začátku hry nepotřebuje.

První úrovně:

Dovednosti
S růstem dalších úrovní rozdělujeme dovednosti mezi hlavní bojovou Dovednost, tu se snažíme vždy držet na stropě. Dále Anatomy a Healing ve stejném poměru. Z dalších volných bodů můžeme například začít navyšovat Dovednost Tactics, která zvyšuje udělené zraněí a šanci na kritický zásah.

Staty
Jako první krok, který musíte postupně učinit, je dosáhnout síly 50. To vám umožní používat těžší zbraně ze zvolené Dovednosti, zejména i zbraně s velkým dosahem, a umožní nosit o třídu lepší zbroje. Obratnost i Vitalita je od rozdělení základních bodů na dostatečné úrovni a proto není nutné ji do té doby navyšovat.

Střelec

Na začátku:

Dovednosti
Začátky střelce jsou velmi podobné těm válečníka. Zde je jasná bojová Dovednost kterou si zvolíte. Jako první se podívejte jestli do zvolené Dovednosti nemá Vaše rasa Talent. To zjistíte v menu Postavy v podmenu Talents. Zde si také bod talentu můžete přidat. Poté si otevřete Combat ratings, kde najdete tuto Dovednost a naklikejte až na strop.

Za zbylé body je vhodné si dát dovednosti Anatomy a Healing. Dovednost Anatomy zvýší zranění zbraní, které udělíte a počet životů, které obvazem vyléčíte. Healing poté zvyšuje šanci na úspěšné léčení a odstranění jedu. Body rozdělte ve stejném poměru, pokud nemáte Talent v hlavní bojové Dovednosti, tak dosáhnete stropu u obou těchto dovedností 15%.

Dále Vaší postavě zůstalo 30 řemeslnických bodů. Ty buď nemusíte využít, nebo můžete začít u Vaší postavy podpůrné řemeslo. Další možností je navýšit Dovednost Camping alespoň na 10%. To Vám umožní stahovat některé tvory, například ptáčky, a takto získaný materiál poté prodávat.

Staty
Na začátku máte k rozdělení 50 bodů. Vaše hlavní atributy pro postavu jsou síla, obratnost a vitalita. Doporučené rozdělení na začátku je vložit 10 bodů do síly, 20 bodů do obratnosti a 20 bodů do vitality. Inteligenci ani energii vaše postava na začátku hry nepotřebuje.

První úrovně

Dovednosti
S růstem dalších úrovní rozdělujeme dovednosti mezi hlavní bojovou Dovednost, tu se snažíme vždy držet na stropě. Dále Anatomy a Healing ve stejném poměru. Z dalších volných bodů můžeme například začít navyšovat Dovednost Tactics, která zvyšuje udělené zraněí a šanci na kritický zásah.

Staty
Sílu postavy není v úplném začátku hry nutné zvyšovat. 20 bodů Vám stačí na nošení lehké zbroje a používání základního luku a opakovací kuše. Proto je vhodné body z prvních úrovní umístit do Obratnosti a Vitality a tím tak navýšit rychlost útoku a počet životů postavy.

Mág

Na začátku:

Dovednosti
Ze začátku se mág musí zaměřit na tři hlavní Dovednosti: - Magery - Navyšuje šanci na úspěšné seslání kouzla, účinnost některých kouzel a také je vyšší hodnota nutná pro možnost seslání kouzel vyšších kruhů
- Evaluate Intelligence - zvyšuje sílu útočních kouzel
- Meditation - zvšuje regeneraci Vaší many, kterou nutně potřebuje pro kouzlení.

Vhodné rozdělení bodů do těchto Dovedností je: navýšit Magery na 25%, Meditation na 20%, Evaluate Intelligence na 17%
Pokud nevyužijeme jinak řemeslnické body, tak je opět vhodné umíst alespoň 10 bodů do Dovednsoti Camping

Staty
Na začátku máte k rozdělení 50 bodů. Vhodné rozdělení je:
10 bodů do síly - to vám umožní držet v ruce Mágovskou hůl, nosit koženou zbroj a také Vám pomůže lépe unést výbavu.
15 bodů do inteligence - výsledná hodnota 25 Vám umožní být připravený pro sesílání kouzel až druhého kruhu a poslouží jako základ pro rychlé nastavení na 30 inteligence, pro třetí kruh kouzel, do budoucna. Tento stat také navyšuje sílu kouzel a zásobu many.
10 bodů do vitality - i když se budete snažit zranění vyhnout, tak je vhodné mít dostatek životů. Další důležitá vlastnost, kterou tento stat přinese je navýšení Staminy a její regenerace. To je důležité aby Vaše postava mohla déle bez únavy běhat.
15 bodů do energie - hlavní zásoba Many pro kouzla.

Učení kouzel
Naučit je možné pouze kouzla, které by Vaše postava uměla i seslat. Tedy ze začátku pouze kouzla prvního kruhu. Na rozdělení máte 6 volných bodů, kterými se zvolené kouzlo naučíte. Není vhodné všech 6 bodů ihned rozdělit do prvního kruhu a je lepší si je schovat pro vyšší kruhy kouzel. Užitečná kouzla prvního kruhu, která je vhodné se na začátku naučit jsou:
Heal - léčivé kouzlo, kterým se můžete léčit
Magic Arrow - základní útočné kouzlo
Night Sight - pomůže Vám lépe vidět po setmění

První úrovně:

Dovednosti
Nově získané Dovednostní body pouze rozdělujeme mezi už zvolené tři Dovednosti. Magery je hlavní Dovednost, kterou je nutné držet na nejvyšší hodnotě jak to jde.

Staty
První staty, které je potřeba navyšovat budou Inteligence a Energie. Inteligenci na 30 a později na 40, z důvodu možnosti sesílání kouzel vyšších kruhů. Energie pro důležitou zásobu many. Do Vitality se můžete rozhodnout zainvestovat pár bodů, pokud máte problém s únavou nebo počtem životů. Staty Síla a Obratnost není nutné zvyšovat.

Učení kouzel
Po dosažení na kouzla druhého a třetího kruhu je opět vhodné rozmyslet, která kouzla budeme používat. Ta vhodná pro začátek jsou:
Cure - zbaví cíl otravy
Protection - umožní sesílat kouzla i v případě, že jsme pod útokem, proto je toto kouzlo vhodné, když máme při sesílání takovéto problémy
Fireball - silnější útočné kouzlo
Poison - sešle na cíl otravu

Řemeslník

Cesta řemeslníka je velmi specifická, náročná a často i nákladná. Na výběr máte ze sedmi řemesel a ze tří těžebních dovedností. Některé řemesla nevyžadují suroviny z těžby a je možné je pouze nakoupit u obchodníka. Tyto řemesla jsou zpravidla na trénování nákladnější a patří mezi ně: Alchemy a Inscribe.

Dovednosti u kterých je pro většinu výrobků potřeba suroviny, keré se získávají pomocí těžební dovednosti:

  • Blacksmithy - Mining
  • Carpentry - Lumberjacking
  • Cooking - Camping
  • Tailoring - Camping
  • Tinkering - Mining

Pokud si vybereme některou z těchto dovedností, tak je vhodné si zvolit i patřičnou těžební dovednost.

Tyto těžební Dovedností je také vhodné nechávat růst za pomocí bojových bodů.

Jako řemeslník je určitě vhodné ze začátku mít co největší sílu, protože to Vám pomůže nést více materiálu. Pokud chcete jezdit na jízdním tvorovi, budete potřebovat také 40 bodů v obratnosti.

Další informace naleznete na samostatné stránce Řemeslník.

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2