Lave menu


Rady a tipy

Komunikace s NPC

Zkratka NPC, Non-Player Character, označuje nehráčské postavy, které ovládá hra a jsou její součástí. S některými NPC, hlavně těmi ve městech a kteří na Vás ihned nezaútočí, lze komunikovat, to jsou například Obchodníci, Mistři a jiné postavy, které jsou součástí, nebo sami zadávají, herní úkoly.

Základ interakce s takovýmto NPC je menu, které se objeví po kliknutí na NPC. V tomto menu můžete vidět akce, které lze s daným NPC provádět.
Mezi tyto akce patří například: mluvení, nákup nebo prodej, oprava zbraně nebo zbroje nebo naučení Dovednosti.

Organizace úkolů

K organizaci úkolů slouží Quest menu, které se otevírá tlačítkem "Questy" na Paperdollu postavy.
Zde najdete seznam aktuálních úkolů, počet Quest bodů, které má Vaše postava, deníček Vaší postavy a tlačítko na přepínání zobrazování informací o plnění probíhajícího úkolu.

Každý úkol je možné jednotlivě otevřit a zobrazit tak podrobné informace o zadání a aktuálním stavu. Také je zde vidět informace, zda-li je quest "Party", tedy jestli jeho plnění je možné provádět v družině a plnění se započítává všem v družině společně. U některých úkolů je také zobrazeno tlačítko "Vzdát Quest", které slouží ke zrušení úkolu.

Trénování dovedností

K tomu, aby se Vaše dovednost zvýšila, je jako první potřeba rozdělit Dovednostní body do zvolené Dovednosti. Body se dělí v menu postavy (Paperdoll) a vždy je dobré jako první rozdělit Talenty, které si přejeme mít.

První hranice, do které můžete rozdělit volné body, je 30% a to u libovolného počtu Dovedností. Navýšením této hranice se Vám Dovednost bude postupně během užívání zvyšovat.
Jakmile dosáhnete Vašeho maxima, tedy 30% skutečná, natrénovaná, hodnota Dovednosti, je pro další růst nutné vyhledat Mistra zvolené Dovednosti. U tohoto mistra si lze navýšit základní maximum, do které lze Dovednostní body rozdělovat a to o 10% za každou lekci.
První lekci si je možné vzít ihned na nulté úrovni a další vždy na každé páté úrovni.

Poté, co máme u Mistra zaplacenou lekci, je možné Dovednostními body opět navýšit hranici, do které Dovednost můžeme trénovat.

Odlogování postavy

Abyste se vyvarovali situace, že se po přihlášení zjevíte jako duch a bez věcí, je dobré ukončit hru v bezpečí města. Mimo město je čas než postava opustí hru 5 minut.

Bojový postoj

Bojový postoj aktivujete na menu postavy (Paperdoll) - Klid/Boj. Boj bez aktivovaného bojového postoje dává postavě postih 20 % do vlastnosti Hit Chance Increase, pokud postava na něco útočí, a postih 20 % do vlastnosti Defence Chance Increase, pokud něco útočí na postavu. Neplatí pro mágy.

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2