Lave menu


Tábor

Ve světě je možné nalézt několik ohnišť, u kterých je možné postavit stan a vybudovat tábor. Majitel prvního stanu v táboře se automaticky stává jeho vůdcem, což mu umožňuje nakládat s prostorem tábora.

Do ovládacího menu tábora se lze dostat přes menu ohniště nebo příkaz .tabor. Jsou v něm základní informace o táboře, seznam obyvatel, nastavení farmářů a zástupce tábora. Zástupce tábora získává část pravomocí vůdce. Vůdce a jeho zástupce mohou v táboře zamykat různé předměty, včetně úložných prostor. S množstvím stanů se zvyšuje počet uzamknutelných předmětů a kapacita úložiště.

Pomocí lopaty je možné v táboře budovat cesty. Pro zapnutí této funkce, je třeba v menu lopaty zvolit Cesta.

Možnosti obyvatel

Viz stránka Bydlení, sekce Stany.

Pro budování táborů platí několik základních pravidel.

Spolupráce s odbojem

Pokud je vůdce tábora členem nějakého odboje, může si v tomto odboji u Skladníka zařídit smlouvu o spolupráci. Podstatou této smlouvy je, že odboj poskytne táboru na jeho rozvoj řemeslníky na těžbu a stavbu a za to bude dostávat čtvrtinu materiálu, který řemeslníci vytěží. V rámci rozvoje tábora je možné získávat další úložné prostory, dekorativní a funkční předměty, parcely pro stavbu domů a prodejce a také rozšiřovat plochu tábora.

Uzavření smlouvy stojí vůdce tábora 10 zlatých a řemeslníci a stavitelé pobírají plat 15, resp. 30 stříbrných za den práce (řemeslníky tedy platím, když těží, stavitele, když staví, jinak ne).

Po uzavření smlouvy se v ovládacím menu tábora objeví nová nabídka "Spolupráce s odbojem", přes kterou vůdce tábora a jeho zástupce dává pokyny řemeslníkům a stavitelům.

Suroviny

Na této straně se nachází přehled stavu skladu (množství surovin a peněz) a očekávané přírůstky či úbytky (natěžený materiál mínus odvod odboji a strava řemeslníků).

Dále zde nalezneme aktuální předpověď - ta ovlivňuje produkci konkrétní suroviny, jedna pozitivním směrem (nárůst množství těžené suroviny o 40 %), druhá negativním (pokles množství těžené suroviny o 40 %). Tyto předpovědi se vždy týkají dvou různých surovin.

Vpravo od předpovědí nalezneme menu jednotlivých možností.

Úplně dole nalezneme počítadlo dnů, jak dlouho máme řemeslníky k dispozici, svitek záznamů a tlačítka pro odemykání a uzamykání předmětů v táboře.

Tato strana slouží jako jakýsi rozcestník a nemění se při procházení menu.

Vylepšování

Jako první se na každé úrovni staví úkryt, pak alespoň jedna chodba a nakonec vlastní budovy. Každá budova krom palisád potřebuje nejdříve postavit chodbu. Budovy z další úrovně můžu stavit, až když mám všechny budovy na stejné úrovni. Různé budovy se staví různě dlouho.

V menu vidíme, kolik na každou budovu potřebujeme surovin. Pokud máme všechny suroviny k dispozici a postaveny všechny ostatní budovy, které jsou pro stavbu třeba (úkryt, chodba), zobrazí se před ní modré tlačítko, kterým ji postavíme.

Budovy mají několik funkcí:

 • Pila zvedá produkci dřeva o 10 % za každou úroveň.
 • Huť zvedá produkci železa o 10 % za každou úroveň.
 • Kamenolom zvedá produkci kamene o 10 % za každou úroveň.
 • Řeznictví zvedá produkci jídla o 10 % za každou úroveň.
 • Zbrojnice zvedá útok hlídky.
 • Palisáda slouží jako obranný prvek. Je možné ji následně postavit do hry.
 • Sklad zvedá kapacitu táborových (ne stanových!) truhel.
 • Chodba je potřeba pro každou budovu krom palisády. Je možné ji následně vykopat do hry pro rozšiřování podzemních prostor tábora.
 • Úkryt je základní budovou každé úrovně. Je možné ho následně umístit do hry jako vstup do podzemí tábora. Dveře do něj otevřou pouze členové tábora, ale pokud zůstanou otevřené, může jimi projít kdokoliv.

Stavitel a jeho dělníci pobírají každý den stavby plat 30 stříbrných a snědí dohromady 160 kusů masa.

Dále se přes toto menu umisťuje do tábora pokladnice. Pokladnice umožňuje doplňovat stav táborových zásob. Přispívat může kterýkoliv člen tábora a při každém vkladu (peněz nebo materiálu, včetně materiálu v commodity deedu) má každý dárce možnost zanechat zprávu, aby bylo jasné, kdo táboru přispěl (pokud nechce zůstat v anonymitě :)). Vůdce tábora a jeho zástupce mohou také přes pokladnici odevzdat svému odboji suroviny navíc.

Řemeslníci

Každý řemeslník těží v základu 1000 surovin denně. Toto množství je ovlivněno aktuální předpovědí (40 %), postavenými budovami (10 % za úroveň) a také členy tábora (počítají se členové tábora s příslušnou těžební dovedností na úrovni 100 a výše, za prvního je bonus 10 %, za dalšího takového 5 % až do maximální hranice 30 %). Odboji se pak odvádí suroviny v náhodném poměru v celkovém množství 25 % ze surovin natěžených za daný den (pokud natěžím za den 2000 surovin, vezme si odboj 500 surovin v náhodném poměru).

Pracující řemeslník pobírá plat 15 stříbrných denně a sní každý den 20 kusů masa. Neplacený a hladovějící řemeslník přestane pracovat.

Řemeslník na odpočinku nebere plat a ani nejí. Pokud jsou tedy všichni řemeslníci na odpočinku, neodebírají ze skladu jídlo ani peníze a ani se neodvádí materiál odboji.

Ihned po podpisu smlouvy máme k dispozici dva řemeslníky. Těm je třeba říci, co mají jít těžit - to určíme prostým navolením počtu řemeslníků u příslušné suroviny. Ve sloupci Pracující a Přesun vidíme aktuální stav, tj. kolik řemeslníků těží a kolik se jich přesouvá. Pokud řemeslníka přesouváme mezi surovinami, přesun jim vždy zabere jeden den. Plány pro příští den (kde má těžit kolik řemeslníků) se zobrazují ve sloupci Přiřadit.

Níže najdeme shrnutí, kolik řemeslníků je na přesunu a kolik na odpočinku. Při každé další úrovni tábora si za jednu zlatku mohu najmout řemeslníka navíc - možnost najmout ho se zobrazí nad počtem řemeslníků v dolní části tohoto menu. Maximální počet řemeslníků je 10.

Tábor pod útokem!

Od třetí úrovně úkrytu tábor přiláká pozornost lupičů a ti začnou na tábor podnikat útoky. První útok přijde hned, jak je této úrovně dosaženo, další následují náhodně, ne však více než jeden útok během tří dnů. Od této úrovně je také řemeslníkům umožněno podílet se na obraně tábora (bránící řemeslník samozřejmě netěží), obranu tábora také zvedá úroveň palisád, úroveň zbrojnice dává bonus do útoku bránícím řemeslníkům. Počet lupičů závisí na úrovni tábora a každý přeživší lupič odnese určité množství surovin ze skladu (ne peněz). Zraněný řemeslník potřebuje jistý čas na zotavenou.

Útoky na tábor neprobíhají, pokud všichni řemeslníci odpočívají.

Stráže

V souvislosti s útoky na tábor je možné do tábora umístit stráže. Počet stráží je dán úrovní tábora (Úroveň / 5, zaokrouhleno nahoru) a počtem řemeslníků určených na obranu tábora.

Strážím můžete nastavit rasu, gwalským strážím je možné nastavit proměnu přes tlačítko "Změnit vzhled". Tlačítkem "Otočit" (použít na spawner v podobě figurky panáčka; tento vidí jen vůdce a zástupce tábora) nastavujete směr stráží, které mohou stát na místě nebo také pochodovat na místě, tlačítkem "Posunout" (opět na spawner) určujete, kde bude stát.

Obchodníci

Od 10. úrovně získává tábor možnost najmout si obchodníky, kteří budou přebývat v táboře. Uzavření smlouvy s obchodníkem stojí jednu zlatku, další plat obchodník nepobírá. Počet obchodníků závisí na úrovni tábora, každou sudou (včetně 10.) získává tábor možnost 2 obchodníků, každou lichou 1. Není možné mít více obchodníků, než obyvatel.

I obchodníkům je možné nastavit rasu a pohlaví, tlačítkem "Změnit vzhled" se náhodně určuje vzhled obchodníka a barva jeho oblečení. Tlačítka "Otočit" a "Posunout" fungují stejně, jako u Stráží.

Dekorace

Zde můžeme převést některé postavené budovy do hry:

 • Chodba - vykope chodbu před postavu.
 • Palisáda - umožní zacílit pozici, kde se má postavit palisáda.

Dále zde najdeme seznam dekoračních předmětů, které můžeme koupit do svého tábora. Předměty se kupují za body, které tábor získává za dosažené úrovně úkrytu, a za peníze ze skladu. Za každou novou úroveň se k dosavadnímu počtu bodů přičte 30 + úroveň * 5 bodů, zbývající počet bodů je v dolní části stránky. Smazání předmětu nevrací body a předmět je možné v budoucnu opět bezplatně umístit.

Jednotlivé nabízené dekorace si lze před pořízením prohlížet v náhledu pod tlačítkem otazníku v menu. Ohniště jsou k náhledu zde (zleva doprava ohniště 2, 3 a 4):

Domy

S rostoucí úrovní tábora získáte od odboje možnost vytyčit v táboře stavební parcely:

 • na 5. úrovni získává tábor parcelu pro stavbu přízemní radnice - 12 x 10 polí
 • na 7., 13., 15. a 18. úrovni získává tábor parcelu pro stavbu malého přízemního domku - 8 x 8 polí
 • na 10. a 20. úrovni získává tábor parcelu pro stavbu většího přízemního domku - 12 x 10 polí
 • na 25. úrovni získává tábor parcelu pro stavbu velkého domu - 14 x 14

V menu naleznu rozměry parcely i velikost skladových prostor.

Materiál

Materiál pro stavbu domů je odstupněn do 4 úrovní. Pro možnost používat při stavbě lepší úroveň materiálu je třeba mít odpovídající úroveň tábora.

Úroveň materiáluÚroveň táboraCena
151000
2102000
3153000
4204000

Stavební povolení

Od 10. úrovně tábora je možné přestavovat stany obyvatel na parcely. Za tuto přestavbu se platí stavebními body, které tábor získává v počtu 64 bodů za každou získanou úroveň od 10. včetně. Jeden stavební bod se rovná 1 políčku parcely. Parcely mohou být jakékoliv v rozpětí stran 8-14 polí, ale rozdíl mezi stranami může být max. 3 pole.

Aby mohl obyvatel přestavět svůj stan na dům, je třeba mu udělit stavební povolení. Pak je možné v menu stanu vybrat velikost parcely a pustit se do přestavby. K domu náleží ještě plocha bezprostředně kolem něj, na které může majitel domu pěstovat rostliny a zamykat dekorace.

Rozšiřování hranic tábora

Od 20. úrovně se hranice tábora rozšiřuje o 10 polí (celkem 60 kroků od středu tábora), od 30. úrovně o dalších 10 (celkem 70 kroků).

Stavění

Od 5. úrovně tábora je možné využívat stavění zdí a podlah i mimo parcely. Počet takto postavených předmětů je úroveň tábora * 20. Nároky materiálu na úroveň tábora a jeho cena odpovídají tomu, co platí pro stavění na parcele.

Předměty jsou po postavení v táboře umístěny dočasně. Pokud nejsou zaplaceny, následující den se mažou.

Záznam

Pro každý den se vytváří záznam, který je možné zobrazit: Kolik se natěžilo, kolik se vyplatilo, případné vklady do pokladnice a průběh stavby.

Ostatní možnosti

Táborová pole

Každý tábor má k dispozici několik polí, o která se může starat více členů tábora (nastavuje vůdce tábora v menu tábora). Na poli je možné pěstovat standardní rostliny a plodiny ze systému farmaření. Počet polí je dán úrovní tábora podle postavených budov: 10 + 10 * úroveň tábora. Pro zorání táborových polí je třeba lopatě nastavit odpovídající funkci.

Svatá místa

Od 10. úrovně mají tábory možnost získat status svatého místa vybraného boha. Pro jeho zisk je nutné vytvořit oltář zasvěcený danému bohu a požádat GM tým o udělení statusu svatého místa. Pokud bude oltář schválen, bude poskytovat postavám rasy příslušného boha vyšší bonus při modlitbě. V každém táboře se mohou nacházet maximálně dvě svatá místa. Oltář je nutné postavit a odekorovat s využitím herních předmětů, nejedná se o doplněk do Dekorací v táboře.

Přesun tábora

Vůdce tábora může zažádat o přesunutí tábora na jiné místo. Toto vždy schvaluje GM tým, tedy je třeba zaslat žádost (ve které bude jasně určené nové tábořiště) a počkat na její schválení. Před vlastním přesunem tábora je nutné sklidit dekorace, zrušit políčka, zahrabat podzemí, sklidit stany a domy (stěhování stanů je zpoplatněno), smazat objekty ze Stavění.

Přesun tábora je zpoplatněn:

 • 10 zlatých za přestěhování ohniště, těžebních stanic (= úrovní tábora), vstupů do podzemí
 • 3 zlaté za úroveň tábora
 • domy se stěhují jako prázdná parcela, je nutné je znovu stavět
 • stěhování stanů, dekorací a osob je také zpoplatněno (vrámci zlatých)
 • výsledná cena se násobí podle vzdálenosti mezi starým a novým táborem (počítá se vzdálenost herní, tedy to, kudy se jde, nikoliv vzdušnou čarou): 500 - 1000 kroků 1,25x, 1000 - 2000 kroků 1,5x, více 2x

Změna frakce

Vůdce tábora může zažádat o změnu odboje, ke kterému bude spadat. Se změnou musí souhlasit vůdce staré i nové frakce (musí být tedy ve hře zdůvodněno a vyjednáno) a je zpoplatněna:

 • 10 zlatých za novou smlouvu
 • 3 zlaté za každou úroveň tábora, dále za úroveň 2500 dřeva, železa, kamene a jídla (bude odebráno z táborové pokladnice)
forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2