Lave menu


Zbraně

Swordsmanship | FencingMacefightingArchery

Zámkem označené zbraně je možné použít na vypáčení zamčené truhly. Páčení poškodí zbraň.

Dlouhé zbraně mají dosah dvě pole. Mezi dlouhé zbraně patří: Halberd, Bardiche, Spear, Lance, Gnarled Staff.

ID Zbraň Zranění Rychlost Držení Síla
1 Axe 16-21 38 Obouruční 80
2 Battle Axe 22-24 31 Obouruční 60
3 Double Axe 13-15 55 Obouruční 50
3 Double Ornate Axe (Zorai) 13-15 55 Obouruční 50
4 Executioners Axe 20-22 34 Obouruční 60
5 Hatchet 2-17 40 Obouruční 15
6 Large Battle Axe 24-27 30 Obouruční 110
7 Two Handed Axe 19-26 32 Obouruční 80
8 Bone Harvester 13-16 45 Jednoruční 10
9 Broadsword 17-20 36 Jednoruční 75
10 Creascent Blade 11-23 45 Obouruční 20
11 Cutlass 13-18 45 Jednoruční 25
12 Katana 15-16 46 Jednoruční 40
12 Decorated Katana (Farea) 15-16 46 Jednoruční 40
13 Longsword 22-24 30 Jednoruční 90
14 Scimitar 16-17 39 Jednoruční 40
15 Viking Sword 16-18 38 Jednoruční 75
16 Bardiche 20-23 29 Obouruční 50
17 Halberd 24-28 25 Obouruční 120
18 Scythe 15-30 32 Obouruční 55
19 Butcher Knife 5-6 55 Jednoruční 5
20 Cleaver 1-19 43 Jednoruční 10
21 Skinning Knife 4-5 56 Jednoruční 10
22 Wooden Sword 14-15 53 Jednoruční 20
23 Long Katana 20-23 32 Obouruční 60
24 Two Katanas 17-20 40 Obouruční 40
25 Pickaxe 5-13 32 Jednoruční 15
24 Claws (Gwali) 14-16 49 Obouruční 50
ID Zbraň Hlavní úder Vedlejší úder
1 Axe Double Strike Bleed Attack, Concussion Blow, Crushing Blow, Paralyzing Blow, Psychic Attack
2 Battle Axe Armor Ignore Bleed Attack, Crushing Blow, Dismount, Mortal Strike, Paralyzing Blow, Psychic Attack
3 Double Axe Whirlwind Attack Bleed Attack, Concussion Blow, Disarm, Paralyzing Blow, Psychic Attack
3 Double Ornate Axe (Zorai) Whirlwind Attack Bleed Attack, Concussion Blow, Disarm, Paralyzing Blow, Psychic Attack
4 Executioners Axe Armor Ignore Bleed Attack, Crushing Blow, Disarm, Paralyzing Blow, Shadow Strike
5 Hatchet Armor Ignore Disarm
6 Large Battle Axe Whirlwind Attack Bleed Attack, Crushing Blow, Dismount, Mortal Strike, Psychic Attack
7 Two Handed Axe Double Strike Crushing Blow, Disarm, Dismount, Mortal Strike, Paralyzing Blow
8 Bone Harvester Whirlwind Attack Bleed Attack, Concussion Blow, Disarm, Infectious Strike, Psychic Attack
9 Broadsword Double Strike Bleed Attack, Concussion blow, Dismount, Mortal Strike, Psychic Attack
10 Creascent Blade Whirlwind Attack Concussion Blow, Crushing Blow, Disarm, Mortal Strike, Paralyzing Blow
11 Cutlass Double Strike Concussion Blow, Disarm, Dismount, Mortal Strike, Shadow Strike
12 Katana Armor Ignore Bleed Attack, Concussion Blow, Disarm, Mortal Strike, Paralyzing Blow
12 Decorated Katana (Farea) Armor Ignore Bleed Attack, Concussion Blow, Disarm, Mortal Strike, Paralyzing Blow
13 Longsword Armor Ignore Bleed Attack, Concussion Blow, Crushing Blow, Paralyzing Blow, Psychic Attack
14 Scimitar Armor Ignore Concussion Blow, Disarm, Dismount, Mortal Strike, Paralyzing Blow
15 Viking Sword Double Strike Crushing Blow, Disarm, Dismount, Mortal Strike, Paralyzing Blow
16 Bardiche Double Strike Concussion Blow, Disarm, Dismount, Mortal Strike, Psychic Attack
17 Halberd Whirlwind Attack Concussion Blow, Crushing Blow, Disarm, Paralyzing Blow, Psychic Attack
18 Scythe Armor Ignore Bleed Attack, Crushing Blow, Dismount, Infectious Strike, Psychic Attack
19 Butcher Knife Infectious Strike Disarm
20 Cleaver Bleed Attack Infectious Strike
21 Skinning Knife Shadow Strike Bleed Attack
22 Wooden Sword Whirlwind Attack Concussion Blow, Crushing Blow, Dismount, Psychic Attack, Shadow Strike
23 Long Katana Armor Ignore Bleed Attack, Crushing Blow, Dismount, Mortal Strike, Psychic Attack
24 Two Katanas Double Strike Bleed Attack, Concussion Blow, Disarm, Paralyzing Blow, Psychic Attack
25 Pickaxe Double Strike Disarm
24 Claws (Gwali) Double Strike Bleed Attack, Concussion Blow, Dismount, Paralyzing Blow, Psychic Attack
ID Zbraň Zranění Rychlost Držení Síla
1 Bladed Staff 18-19 37 Obouruční 65
2 Dagger 13-17 58 Jednoruční 10
12 Ritual Dagger (Xarhaaz) 13-17 58 Jednoruční 10
3 Double Bladed Staff 15-16 49 Obouruční 50
4 Kryss 15-16 53 Jednoruční 25
5 Lajatang 24-30 26 Obouruční 110, 125 dexterity
6 Pike 19-21 36 Obouruční 60
7 Pitchfork 17-19 40 Obouruční 20
8 Short Spear 13-17 55 Jednoruční 25
9 Spear 20-24 28 Obouruční 50
10 War Fork 14-16 42 Jednoruční 55
11 Kama 13-15 55 Obouruční 30
13 Claws (Gwali) 14-16 49 Obouruční 50
ID Zbraň Hlavní úder Vedlejší úder
1 Bladed Staff Whirlwind Attack Concussion Blow, Crushing Blow, Disarm, Paralyzing Blow, Shadow Strike
2 Dagger Double Strike Bleed Attack, Disarm, Dismount, Infectious Strike, Shadow Strike
12 Ritual Dagger (Xarhaaz) Double Strike Bleed Attack, Disarm, Dismount, Infectious Strike, Shadow Strike
3 Double Bladed Staff Double Strike Bleed Attack, Crushing Blow, Dismount, Infectious Strike, Shadow Strike
4 Kryss Armor Ignore Bleed Attack, Concussion Blow, Dismount, Infectious Strike, Mortal Strike
5 Lajatang Armor Ignore Concussion Blow, Crushing Blow, Disarm, Paralyzing Blow, Psychic Attack
6 Pike Double Strike Bleed Attack, Disarm, Dismount, Infectious Strike, Shadow Strike
7 Pitchfork Double Strike Bleed Attack, Concussion Blow, Crushing Blow, Paralyzing Blow, Psychic Attack
8 Short Spear Armor Ignore Bleed Attack, Concussion Blow, Dismount, Infectious Strike, Psychic Attack
9 Spear Armor Ignore Concussion Blow, Crushing Blow, Dismount, Mortal Strike, Shadow Strike
10 War Fork Whirlwind Attack Bleed Attack, Crushing Blow, Disarm, Infectious Strike, Paralyzing Blow
11 Kama Whirlwind Attack Concussion Blow, Crushing Blow, Disarm, Mortal Strike, Shadow Strike
13 Claws (Gwali) Double Strike Bleed Attack, Concussion Blow, Dismount, Paralyzing Blow, Psychic Attack
ID Zbraň Zranění Rychlost Dosah Potřebná síla Potřebná obratnost
1 Bow 21-25 29 10 15 30
2 Long Bow 24-31 25 12 80 40
3 Composite Bow 27-28 25 10 25 45
3 Forest Bow (Farea) 27-28 25 10 25 45
4 Crossbow 24-29 26 10 70 50
5 Heavy Crossbow 30-34 22 9 100 40
6 Repeating Crossbow 15-16 41 8 20 30
ID Zbraň Hlavní úder Vedlejší úder
1 Bow Bleed Attack Concussion Blow, Disarm, Mortal Strike, Paralyzing Blow, Psychic Attack
2 Long Bow Crushing Blow Concussion Blow, Disarm, Paralyzing Blow, Psychic Attack, Shadow Strike
3 Composite Bow Armor Ignore Concussion Blow, Disarm, Dismount, Mortal Strike, Psychic Attack
3 Forest Bow (Farea) Bleed Attack Concussion Blow, Disarm, Mortal Strike, Paralyzing Blow, Psychic Attack
4 Crossbow Armor Ignore Concussion Blow, Disarm, Dismount, Paralyzing Blow, Psychic Attack
5 Heavy Crossbow Crushing Blow Concussion Blow, Disarm, Mortal Strike, Paralyzing Blow, Psychic Attack
6 Repeating Crossbow Double Strike Concussion Blow, Disarm, Mortal Strike, Psychic Attack, Shadow Strike
ID Zbraň Zranění RychlostDržení Síla
1 War Axe 17-18 37 Jednoruční 55
2 Club 13-15 45 Jednoruční 25
14 Nailed Maul 14-16 45 Jednoruční 35
3 Hammer Pick 24-25 28 Jednoruční 80
4 Mace 15-17 40 Jednoruční 45
5 Maul 18-24 32 Jednoruční 70
6 Scepter 19-24 31 Jednoruční 20
7 War Hammer 26-30 28 Obouruční 120
8 War Mace 24-26 28 Jednoruční 100
9 Metal Staff 20-25 30 Obouruční 55
10 Black Staff 15-22 39 Obouruční 55
11 Gnarled Staff 21-22 30 Obouruční 50
12 Quarter Staff 15-17 50 Obouruční 45
13 Shepherds Crook 8-9 44 Obouruční 15
13 Decorated Staff (Gwali) 8-9 44 Obouruční 15
24 Claws (Gwali) 14-16 49 Obouruční 50
ID Zbraň Hlavní úder Vedlejší úder
1 War Axe Armor Ignore Bleed Attack, Crushing Blow, Disarm, Paralyzing Blow, Psychic Attack
2 Club Double Strike Concussion Blow, Dismount, Infectious Strike, Mortal Strike
14 Nailed Maul Whirlwind Attack Bleed Attack, Concussion Blow, Dismount, Infectious Strike, Mortal Strike
3 Hammer Pick Armor Ignore Bleed Attack, Crushing Blow, Dismount, Infectious Strike, Psychic Attack
4 Mace Armor Ignore Bleed Attack, Concussion Blow, Disarm, Infectious Strike, Paralyzing Blow
5 Maul Whirlwind Attack Concussion Blow, Crushing Blow, Disarm, Mortal Strike, Paralyzing Blow
6 Scepter Double Strike Bleed Attack, Crushing Blow, Dismount, Mortal Strike, Psychic Attack
7 War Hammer Armor Ignore Concussion Blow, Crushing Blow, Dismount, Paralyzing Blow, Psychic Attack
8 War Mace Armor Ignore Bleed Attack, Concussion Blow, Disarm, Paralyzing Blow, Psychic Attack
9 Metal Staff Whirlwind Attack Bleed Attack, Crushing Blow, Dismount, Mortal Strike, Paralyzing Blow
10 Black Staff Whirlwind Attack Crushing Blow, Disarm, Dismount, Mortal Strike, Psychic Attack
11 Gnarled Staff Double Strike Concussion Blow, Crushing Blow, Dismount, Mortal Strike, Psychic Attack
12 Quarter Staff Double Strike Bleed Attack, Concussion Blow, Disarm, Psychic Attack, Shadow Strike
13 Shepherds Crook Disarm Dismount
13 Decorated Staff (Gwali) Disarm Dismount
24 Claws (Gwali) Double Strike Bleed Attack, Concussion Blow, Dismount, Paralyzing Blow, Psychic Attack

Každá zbraň ve hře, včetně pěstí postavy, má primární a sekundární speciální úder.

Pro používání zbraní z lepších materiálů je potřeba, aby postava měla dostatečnou úroveň.

Popis potřebné úrovně u různých materiálů:
Materiál Potřebná úroveň
Copper 0
Iron 0
Bronze 5
Gold 5
Steel 10
Silver 15
Shadow 15
Garinit 15
Verite 25
Valorite 30
Bloodrock 40
Blackrock 40
Mithril 50
Ordinary 0
Oak 0
Ash 5
Cedar 15
Mahagony 30
Yew 50
forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2