Lave menu


Atributy

Každá postava má základních 5 atributů.

Počáteční hodnota všech atributů je 10, maximální 125, u vitality 80. Postava si dále atributy může zvyšovat pomocí bodů, kterých obdrží 50 při vytvoření postavy a 5 za každou dosaženou úroveň (až do úrovně 40). Strop celkového součtu atributů je 300.

 • Síla
 • Obratnost
 • Inteligence
 • Vitalita
 • Energie

Atributy určují základní vlastnosti postavy, jsou nutné pro určité úkony a poskytují postavě řadu bonusů. Některé jsou ovlivňovány pouze základní hodnotou, většina ale celkovou hodnotou.

Základní hodnota je hodnota atributu, kterou si hráč navolil při získání nových úrovní. Není ji možné nijak stále nebo dočasně snížit nebo navýšit nějakým efektem, pouze za získané body při nové úrovni. Jedinou výjimku zde tvoří proměna Gwalů, ve které se jako základní hodnota bere ta získaná po proměně.
Tato hodnota je krácena, pokud je postava pod vlivem kouzla Curse (bonusy do atributů zůstávají v plné výši).

Celková hodnota je hodnota atributu se všemi bonusy nebo postihy získanými z magických předmětů, lektvarů, kouzel atd.

Základní vlastnosti postavy jsou životy, stamina a manu. Ty určují její fyzický stav a bojové nebo manové vyčerpání.

Maximální hodnoty:

 • Životy = Síla / 2 + Vitalita + 30
 • Stamina = Obratnost / 2 + Vitalita
 • Mana = Inteligence / 2 + Energie
[zobrazit detaily ]

Síla ovlivňuje:

 • základní hodnota
  • umožňuje používat těžší zbraně
  • umožňuje nosit těžší zbroje
  • bonus do zranění zbraněmi při síle 100 a více - 20
 • celková hodnota
  • maximální nosnost postavy - 4,3 až 3,15 ; bonus se s narůstající silou postupně snižuje
  • zranění zbraněmi - 0,5
  • šanci na Kritický zásah zbraní na blízko- 0,04%
  • šanci na vykrytí štítem - 0,05%
  • maximální počet životů - 0,5 života

Obratnost ovlivňuje:

 • základní hodnota
  • umožňuje jízdu na jízdním zvířeti - nutnost alespoň 40 dexterity
  • umožňuje používat některé luky a kuše
 • celková hodnota
  • rychlost útoku zbraní - určuje z kolika procent je možné využívat staminu k výpočtu rychlosti zbraně
  • rychlost kouzlení - 0,015 fc
  • přirozenou prodlevu mezi kouzly - 0,015 fcr
  • rychlost používání obvazů
  • maximální počet staminy - 0,5 staminy
  • zvyšuje přirozenou obranu proti útokům zbraní - 0,2 dci

Inteligence ovlivňuje:

 • základní hodnota
  • umožňuje naučit se a používat složitější kouzla
  • nošení mágovské róby
 • celková hodnota
  • rychlost kouzlení - 0,021 fc
  • přirozenou prodlevu mezi kouzly - 0,021 fcr
  • šanci na pohlcení útočného kouzla - 0,05%
  • zranění kouzly - 0,25 SDI
  • navýšení maximální many - 0,5 many

Vitalita ovlivňuje:

 • rychlost regenerace staminy - 0,08 sr
 • maximální počet životů - 1 do života
 • maximální počet staminy - 1 do staminy

Energie ovlivňuje:

 • rychlost kouzlení - 0,021 fc
 • přirozenou prodlevu mezi kouzly - 0,021 fcr
 • rychlost regenerace many - 0,04 mr
 • maximální počet many - 1 do many
forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2