Lave menu


Tracking

Dovednost Tracking slouží k stopování a vyhledávání hráčů a ostatních tvorů na velkou vzdálenost. [zobrazit detail]

maximální vzdálenost: 20 + Tracking * 1,8

Stopovat je možné vždy jen jeden cíl.
Stopovát není možné v Dungeonu.

Při vybrání stopování hráče z nabídky se postavě aktivuje režim, kdy si více všíma starých stop hráčů. To umožňuje vidět i staré stopy, které by postava jinak neviděla. Dále také, pokud má postava alespoň hodnoty dovednosti Tracking 40, může po poklikání na stopy barevně zvýraznit všechny stopy patřící tomuto hráči.

Mapy s pokladem

Dovednost Tracking také zahrnuje umění dešifrování map vedoucích k pokladu.

K úspěšnému dešifrování mapy je potřeba dostatečná hodnota dovednost a úhloměr (sextant), který lze zakoupit u vybraných obchodníků.

Kartografové také umožňují výměnu 5 map stejné úrovně za 1 mapu o úroveň vyšší. Maximálně je možné vyměnit mapu třetí obtížnosti za mapu čtvrté obtížnosti.

Po úspěšném nalezení místa, kde se poklad nachází, je nutné jej vykopat za pomoci krumpáče. Vyšší hodnota dovednosti Mining umožňuje nalézt správnou pozici pokladu z větší vzdálenosti. Vykopaná truhla je zamčená a je jí nutno odemknout nebo urazit zámek:

  • kouzlo Unlock - viz Magery
  • Lockpick - šance na odemknutí se počítá dle výše atributu Obratnost nebo dovednosti Tinkering (vyšší z obou)
  • zámek je možno urazit každou bytelnou zbraní - takové zbraně označuje symbol zámku v přehledu zbraní

Po vykopání pokladu je vždy šance, že úroveň pokladu bude o jedno vyšší nebo menší než udává popis mapy. Dále se vždy zjeví skupina monster střežící poklad.

Dešifrování map:
Mapa Dovednost
Plain 0
Expert 31
Adept 55
Clever 75
Devious 99

Staré mapy

Z monster je též možno získat Staré mapy, což jsou mapy, které nezobrazují pozici v mapě, ale zakreslují okolí pokladu. Tyto mapy není nutné luštit, jejich úroveň je také pevně daná (nemůže se změnit při kopání pokladu).

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2