Lave menu


Zorai

Zoraiové jsou národem drsných válečníků obývajících ledové pustiny Severu. Lidé je opovržlivě nazývají barbary, přestože toho o nich mnoho nevědí. Podle rozšířených pověstí jsou tito barbaři hlučné, krvelačné bestie, které zabíjejí na potkání cokoliv se jim dostane pod sekeru. V každé putyce na Jihu se dozvíte, že barbaři pojídají vlastní děti, obcují s matkami a sestrami a neznají nic, než boj a rvačky. Pokud se však vypravěčů zeptáte na další informace, často se rozcházejí, pokud vám vůbec nějaké podají. A když se jim podíváte do očí, spatříte nejistotu, možná i strach.
Možná si zrovna tihle lidé pamatují vyprávění svých otců o strašlivých válkách se Seveřany, při nichž obě strany projevovaly více příbuznosti ke zvěři než k lidské rase. Časem zcela zapadly zkazky o tajemných šamanech, jejichž zaklínání nepřehlušila ani nejzuřivější bitevní vřava, nikdo si nevzpomene na Zorai, kteří se vyznali ve všem, co jim život v drsné přírodě přinášel a uměli svými znalostmi zajistit přežití celých kmenů, na potulné skaldy, léčitele, kněží... Ve vzpomínkách zůstávají pouze hrůzy dávných bojů, masakry a zabíjení, protože se nikdo neodvážil zjistit, jak je to doopravdy s tím národem, jemuž pověsti přisoudily jasnou a pro každého srozumitelnou tvář.

Ability:

 • Weapon Specialization (pasivní) - schopnost lepšího zacházení s těžkými zbraněmi v boji
 • Inner Fire (pasivní) - Zuřivost boje, která roste podle zranění Zoraie
 • War Cry (aktivní) - válečný pokřik zvyšující způsobené zranění zbraní Zorae i jeho společníků
 • Berserk (aktivní) - krátkodobý útočný stav zuřivosti

Aktivní rasové ability se vyvolávají příkazem .raceability, je vhodné si je nastavit na makro nebo používat ikonku přes příkaz .lista.

Weapon Specialization

 • Schopnost je aktivní při používání zbraní pro boj na blízko
 • Bonus k vlastnostem Hit Chance Increase a Defend Chance Increase: 3 + Úroveň / 4

Inner Fire

 • Schopnost je aktivní při používání zbraní pro boj na blízko
 • Bonus k vlastnosti Swing Speed Increase: za každých chybějících 10% životů bonus 2

War Cry

 • Navýšení zranění: 5 + Úroveň / 2
 • Doba působení: 20 + Úroveň /2 vteřin
 • Prodleva na opětovné použití: 1 minuta
 • Pokud je postava mág, dává bonus členům party kolem sebe: Zoraiům v poloviční hodnotě, ostatním rasám ve čtvrtinové

Berserk

 • Schopnost je aktivní při používání zbraní pro boj na blízko
 • Navýšení vlastnosti Swing Speed Increase: Úroveň / 6
 • Navýšení maximálního počtu života: 20 %
 • Navýšení vlastnosti Hit Chance Increase: za každých chybějících 10% životů bonus 4
 • Snížení vlastnosti Defend Chance Incrase o 20
 • Doba trvání: 30 + Úroveň vteřin
 • Prodleva na opětovné použití: 2 minuty
Odkazy: Člověk Farea Xarhaaz Gwali
forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2