Lave menu


Pěstování rostlin

Kde vezmu semínka?

První problém, který budete při pěstování rostlin řešit, je odkud získat semínka. Dají se získat buď od úspěšných pěstitelů, pokud je nabízejí, nebo z boglingů. Získaná semínka se dají prakticky skladovat v košíku, který vyrábějí a prodávají fareanští tesaři (prodejci).

Zasazení semínka

Když už jste semínko získali, budete přemýšlet, kam ho zasadit. Semínko je možné zasadit do zorané hlíny kolem vašeho stanu. První je tedy potřeba nějaký stan mít. Jakmile se i o toto postaráte, tak je třeba si sehnat lopatu, kterou zem nakypříte. Zeminu je ještě potřeba svlažit vodou ze džbánku, aby se v ní semínku dařilo, a to rovnou dvakrát. Tak, půda je připravená, zasadíme semínko.

Péče o květiny

Každá rostlina prochází několika stádii, z nichž každé trvá jeden den (číslo stádia je číslo v levém horním rohu při rozkliknutí rostlinky). Během přechodu do dalšího stádia kytička vyhodnocuje, jak jste se o ni starali a jak se jí dařilo vyhýbat se škůdcům a nemocem. Abyste se to dozvěděli i vy, je potřeba květinku rozkliknout a dostat se do ovládacího menu:

Svůj celkový stav dává rostlina najevo pod obrázkem květiny. Ideální stav je "vibrant", to je kvítko radost pohledět :). Další stavy jsou "healthy" (zdravá), "wilted" (vadnoucí) a "dying" - i ve stavu dying se dá květinka většinou zachránit, ale vyžádá si to hodně trpělivosti a lektvarů.

Nedostatky péče rostlina značí znaménky. Aby to nebylo tak jednoduché, tak u vody mínus znamená "zalít" (a plus "přelito"), u škůdců a nemocí plus značí "použij lektvar". Žluté znaménko je mírné ublížení na zdraví (vyžaduje jednu dávku vody nebo lektvaru), červené vážnější (vyžaduje dvě dávky vody nebo lektvaru).

Za den rostlina většinou vypije všechnu vodu, kterou dostala. Pokud potřebuje zalít, značí to znaménkem mínus v pravém horním rohu u symbolu džbánku . Pozor, nepřelévejte! Pokud vám bude semínko nebo rostlina plavat ve vodě, zahubíte je.

Rostlinu také často sužují škůdci a nemoci. Jejich indikátory naleznete vlevo od obrázku rostliny a léčení vyžaduje příslušný silný (greater) lektvar, jehož symbol najdete vpravo od obrázku rostliny:

paraziti, léčí se jedováním
plísně, léčí se protijedy
otrava, léčí se léčivým lektvarem
oslabení, léčí se posilňujícím lektvarem

Lektvar musíte mít u sebe a aplikujete ho jedním kliknutím na ikonku příslušného lektvaru. Znaménko nezmizí jako u vody, ale vpravo se vám bude počítat počet použitých lektvarů.

Rostlina na výše uvedeném obrázku potřebuje jednu dávku vody, jeden silný jed a jeden silný protijed.

Pokud rostlina i přes veškerou péči zemře, zůstanou na zemi její uschlé zbytky (twigs). Ty odstraníte lopatou a po té můžete půdu nakypřit pro zasazení nového semínka.

Reprodukce a křížení

Již bylo řečeno, že rostlina prochází stádii. Číslo stádia uvádí číslo v levém horním rohu ovládacího menu.

1 až 6 mladá rostlinka v plném růstu
7 a 8 dospělá rostlina připravená na opylení
9 dospělá rostlina produkující semínka, eventuálně plody

V sedmém a osmém stádiu je možné rostlinu skřížit s jinou (pokud není opylena, opylí se sama sebou na konci 8. stadia). Do křížícího menu se dostaneme kliknutím symbol květiny pod číslem stádia:

V levém horním rohu je symbol květináče, kterým se dostanete zpět do základního menu.

V pravém horním rohu je možné vidět dva různé symboly nebo také žádný. Symbol barviček je možné u některých květin vidět v průběhu osmého stádia, pomocí něj je možné zpracovat rostlinu na barvivo (rostlina se tím zničí). Druhý symbol je vidět u každé rostliny po devátém stádiu a slouží na převedení rostliny do dekoračního modu. V tomto modu rostlina nepotřebuje další péči a můžete ji umístit kamkoliv (třeba do svého domu), ale také neprodukuje pyl a nedává semínka.

Vlevo dole nalezneme ikonku pro odebrání pylu z rostliny (zobrazí se target, zvolíte květinu, se kterou chcete tu svou křížit). Opylí se cílená rostlina, ne ta, které pyl odebíráte.

Napravo od opylovací ikonky najdeme ikonky týkající se sběru plodů a semínek a vlevo od nich ukazatele stavu (aktální/celkově). Od 9. stadia vyprodukuje každá rostliny jedno semínko (a plod) za každý ukončený den v 9. stadiu (první den 9. stádia tedy ještě žádné nemá). Rostlinka vyprodukuje maximálně 4 semínka/plody. Sklizením plodu ničíte semínko, sklizením semínka plod, ale můžete sklidit například 3 plody a jedno semínko.

Z rostliny, jejíž stav semínek vidíme na obrázku nahoře, můžeme odebrat buď dva plody, nebo plod a semínko a nebo dvě semínka. Ještě 2 plody či semínka nám uzrají, pokud se o ni budeme dobře starat.

Pokud jste rostlinu opylili jinou, můžete dostat jinou barvu a jiný druh rostliny, než jsou mateřské, záleží na konkrétních rostlinách. Barvy jsou poměrně logické (modrá a červená dají fialovou, křížením stejných barev získáme jasnou (bright) variantu), určit výsledný druh pomůže následující tabulka. Při křížení dvou druhů rostlin dostaneme semínka té rostliny, která se nachází v tabulce přesně mezi nimi:


Campion Flowers

Poppies

Snow-drops

Bulrushes

Lilies

Pampas Grass

Rushes

Elephant Ear

Fern

Poppies

Snow-drops

Bulrushes

Lilies

Pampas Grass

Rushes

Elephant Ear

Fern

Ponytail Palm

Snow-drops

Bulrushes

Lilies

Pampas Grass

Rushes

Elephant Ear

Fern

Ponytail Palm

Small Palm

Bulrushes

Lilies

Pampas Grass

Rushes

Elephant Ear

Fern

Ponytail Palm

Small Palm

Century Plant

Lilies

Pampas Grass

Rushes

Elephant Ear

Fern

Ponytail Palm

Small Palm

Century Plant

Water Plant

Pampas Grass

Rushes

Elephant Ear

Fern

Ponytail Palm

Small Palm

Century Plant

Water Plant

Snake Plant

Rushes

Elephant Ear

Fern

Ponytail Palm

Small Palm

Century Plant

Water Plant

Snake Plant

Prickly Pear Cactus

Elephant Ear

Fern

Ponytail Palm

Small Palm

Century Plant

Water Plant

Snake Plant

Prickly Pear Cactus

Barrel Cactus

Fern

Ponytail Palm

Small Palm

Century Plant

Water Plant

Snake Plant

Prickly Pear Cactus

Barrel Cactus

Tribarrel Cactus

Barviva

Z některých rostlin, které mají jasnou barvu (s předponou Bright, viz tabulka níže), lze získat Barvivo. Barvivo se stáčí v osmém stádiu do malé lahvičky a jeho zisk zničí celou rostlinu. Tato barviva nesou speciální barvu, kterou lze nanést na libovolný kus oblečení, batohy a stany. Po kliknutí na barvivo, vybrání nabídky "Zobrazit náhled" a zacílení oblečení je možné vyvolat náhled, jak bude obarvené oblečení vypadat. Pro malý stan je potřeba 5 stejných barev, pro střední 8 a pro velký 10.

Každý druh rostliny dává jiný odstín barvy:

Red Blue Yellow Purple Orange Green
Poppies
Bulrushes
Pampas grass
Elephant ear plant
Ponytail palm
Century plant
Snake plant
Barrel cactus

Ve světě je také možné obstarat vzácné barvivo (koupí od Tezara v Gheeru nebo skladníků odboje). Tato barviva jako jediná obarví jakýkoliv typ zbroje (jeden kus barviva na jeden kus zbroje). U Tezarova stánku v Gheeru je možné zobrazit náhled barveného předmětu.

Farmářské plodiny

Kolem svého stanu a v táboře je možné krom běžných rostlin zasadit i plodiny ze systému farmaření. Mezi tyto plodiny patří například brambora, mrkev, kukuřice, obilí a mnoho dalších.

Stejně jako u klasického pěstování rostlin potřebujete semínka a místo na pěstování. Místo na pěstování je stejné, jako u rostlin, ale semínka seženete pouze skrze farmářské úkoly u farmáře Dandiga (k nalezení na farmě poblíž města Nelya Irin) nebo od jiných hráčů. Jakmile máte semínka, můžete lopatou nakypřit zem, pořádně ji zavlažit a nakonec pohnojit hnojivem, které je možné zakoupit u každého farmáře. Do takto připravené půdy je už možné zasadit semínko.

Rostlina pak každý den o trochu vyroste, pokud o ní dostatečně pečujete, a po několika dnech ji můžete sklidit. Péče o rostlinu znamená zalévání každý den a likvidaci plevele (použití Greater Poison potionu) nebo broučků (Greater Heal potion). Pokud o rostlinu není postaráno, nepokračuje v růstu a postupně uvadá. O každou jednotlivou rostlinu je třeba se starat různě dlouho, než plně doroste. Jednoduchým kliknutím na rostlinu je možné zjistit, jestli potřebuje zalít, nebo pokud je to možné, tak kolik semínek nebo plodů se dá sklidit.

Plodiny se liší způsobem, jakým se sklízí plody a získávají semínka, a některé ke svému pěstování potřebují speciální pomůcky:

K zasazení semínka je třeba dřevěná tyč:
- chmel

Ke sklizení plodů je třeba lopata:
- mrkev, tuřín, cibule

Ke sklizení plodů je třeba nůžky:
- réva, chmel, len bavlna

Během růstu (dříve než dozrají plody) je možné získat nové rostlinky (šlahouny, řízky):
- jahoda, réva

Semínka se sklízejí zároveň i se sklizením plodu:
- len, bavlna

Semínka se sklízejí po přezrátí plodů (dva dny od doby, kdy jsou plody ke sklizení), plod je tím znehodnocen a není možné jej sklidit:
- okurka, mrkev, tuřín, zelí, cibule, salát, paprika, rajče, chmel

U některých rostlin se semínka získávají buď jako vedlejší produkt plodu při zpracování, nebo jsou samy o sobě semínkem.

Víceleté rostliny (po sklizni plodů a/nebo semínek je možné se o rostlinu dále starat a po nějaké době začne opět poskytovat plody a/nebo semínka; půdu je potřeba znovu pohnojit):
- jahoda, réva, chmel, tabák
Rostlina Doba růstu Plodin Semínka
Brambora5-8 4 4
Okurka4-7 2 2
Mrkev4-8 6 6
Obilí5-8 1 3
Tuřín5-7 1 3
Zelí4-6 1 3
Tykev5-7 2 2
Dýně6-7 1 4
Cibule4-8 6 6
Salát4-6 1 3
Kukuřice6-8 3 3
Meloun6-7 1 4
Paprika4-8 3 3
Jahoda4-7 4 2
Rajče4-8 3 3
Réva8-10 3 3
Ananas7-9 1 3
Chmel6-9 3 3
Tabák6-8 3 2
Len5-9 5 3
Bavlna5-9 5 3
forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2