Lave menu


Orias

Vysloužilý generál toorského odboje, který nahradil mistra Tiruse v jeho rozvoji válečníků. Dobrodruhům zadává úkoly a těm opravdu poctivým nabízí za odměnu zabijácké krystaly. Hledejte ho poblíž kasáren v Gheeru v severovýchodním cípu hradeb.

Mistr Orias nabízí sérii úkolu na zabíjení vybraných druhů monster nebo celých skupin. Tyto úkoly jsou vhodné pro začínající i zkušené dobrodruhy.
Za splnění jednotlivých úkolů nabízí Oriias vždy finanční odměnu.
Po splnění úkolu k zabití skupiny monster je odměnou navíc zabijácky krystal s účinností pro danou skupinou, která byla součástí úkolu.

Počet těchto velkých úkolů k zabití skupin je tak roven počtu různých druhů všech zabijáckých krystalů. Celkový soupis všech úkolů, které Orias nabízí, je možné vidět v tabulce Achivementů postavy pod záložkou Slayer na čtvrté stránce (Úkoly mistra boje). Zde jsou úkoly na jednotlivé druhy monster rozděleny do kategorií dle náležitých skupin a následně i podskupin.

Po rozkliknutí vybrané hlavní skupiny se zobrazí podskupiny monster a monstra, která sem spadají. V tomto okně je možné se informovat o tom, které úkoly už máte hotové, které ještě ne a které byly dokončené před krátkou dobou a to vše dle barvy, kterým je název monstra nebo podskupiny napsán.

  • Žlutá - Nesplněný úkol nebo po jeho splnění byl dokončen úkol pro podskupinu.
  • Modrá - Úkol, který byl splněn v posledních 10 dnech. Po těchto deset dní Orias nebude tento úkol znovu nabízet.
  • Zelená - Úkol, který je splněný už delší dobu a nebyl ještě splněn úkol pro danou podskupinu.

Každá hlavní skupina je pak označena i bronzovou, stříbrnou nebo zlatou medajlí podle celkového počtu splnění všech úkolů. Zlatá medajle je obdržena až po splnění úkolu hlavní skupiny (Repond, Reptile atd.) a je tedy podle tohoto označení vědět, že jste všechny obsažené úkoly pokořili alespoň jednou.

Ve stejné tabulce je také možné zjistit, kdy vám Orias po splnění předchozího úkolu bude ochoten dát následující a také počet quest bodů, které je možné aktuálně za plnění úkolů získat.
Za splnění úkolu na zabití jednoho druhu monstra postava obdrží vždy 1 bod, maximálně však 20 během jednoho týdne.
Splnění úkolu k zabití skupiny monster přinese 1 nebo 2 body, které se však do tohoto omezení nepočítají.

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2