Lave menu


Novinky19.10.2020, Lovecký cech, Události

Foxholský lovecký cech vyhlašuje nový lov!

Lov se koná na všechny démonické tvory, jako trofej poslouží jejich vylámané zuby. Tento lov je vyhlášen jako lov jednotlivců! To znamená každý odevzdává trofeje pouze za sebe.

Odměna jako vždy čeká pro každého lovce za každou odevzdanou trofej.
Dále speciální odměna pro tři nejlepší lovce a to:
1. místo - jeden svítící orb moci, tři orby uchování a pět orbů obohacení
2. místo - jeden svítící orb moci a dva orby uchování
3. místo - jeden svítící orb moci

Lov bude ukončen začátkem 1. dne následujícho měsíce

Nechť lov začne!

19.10.2020, Úprava kódu - 22, System

Změny
- Stavy - přidáno zobrazení prodlevy pro Sacred Journey
- Stavy - zrušeno zobrazení negativních Stavů na atributy při obdržení Curse kouzla
- Zakázky - do přímé výroby přidáno nasazení kovářského kladívka do ruky
- Provocation - nastaveno počítání obtížnosti ze životů tvora než jsou navýšeny v Dungeonu kvůli vyššímu počtu postav
- Peacemaking - nastaveno počítání obtížnosti ze životů tvora než jsou navýšeny v Dungeonu kvůli vyššímu počtu postav

Opravy
- Magické oblečení - oprava nechtěného seskupování vlastností Faster Casting a Faster Cast Recovery na jedné esenci
- Magické oblečení - oprava možnosti aby mohlo být více vlastností Odolnosti na jedné esenci
- Nekromant/Vyvolávač - 5, 3 - oprava chybějící podmínky aby vlastnosti účinkovaly pouze při držení střelné zbraně
- Divine Fury - oprava zobrazení postihu na Defend Chance Increase ve Vlastnostech postavy
- Mágové - oprava vyhledání a následování cíle na který útočí
- Esence - oprava vložení esence, která nepatří do oblečení, do oblečení a tím její smazání
- Alchemy - oprava šance na výrobu při Dovednosti 100

18.10.2020, Úprava kódu - 21, System

Změny - Zapomnění - dočasně umožněno užívání všechna odnaučení bez placení
- Stavy - přidán cooldown pro kouzlo Earthquake
- Stavy - přidáno zobrazení aktivního bonusu z Dovednosti Spirit Speak při použití s Chivalry
- Kostěný král - dočasně zrušena aura chladu a prokletí
- Nightmare - změněna sada zvuků

Opravy
- Dovednosti - oprava přidávání dovedností při nulové hodnotě
- Zakázky - oprava otevírání tabulky během výroby
- Nekromant - oprava cílení obchodníků Revenantama po smrti
- Runic info - oprava použití příkazu na oblečení a toulec
- Truhla na esence - oprava zavírání tabulky při opakovaném otevření
- Řemeslníkův obchodník - oprava nákupu
- Monstra - oprava pádu serveru u vybuchujících monster

17.10.2020, Úprava kódu - 20, System

Zakázky
- Do řemeslných zakázek přidáno tlačítko k zahájení výroby požadovaného předmětu
- Materiál je nutné nastavit skzre menu nářadí předem
- Vyrobený předmět je pak, pokud je to možné, automaticky spojen se zakázkou

Stavy
- Přidáno zobrazení pozitivních a negativních Stavů a Cooldownů, které jsou aktuálně na postavě
- Příkaz pro zrušení nebo zapnutí zobrazení Stavů je ".Stavy"
- Příkazem ".Stavy X Y" je možné nastavit výchozí pozici pro otevření
- Kliknutím na modrý Gem v rohu tabulky Stavů je možné otevřít Nastavení
- V Nastavení je možné upravit zda se tabulka má postavě zobrazovat, barevné odlišení negativních a pozitivních stavů, výchozí pozici pro otevření, rozdělení tabulky na negativní a pozitivní stavy, počet ikon v řádku a určení, které konkrétní stavy se mají nebo nemají zobrazovat
- Zobrazené Stavy ukazují přibližný čas do konce jejich trvání, pokud je časově omezen
- Cooldowny jsou aktuálně řazeny vždy na konci, na nový řádek, zobrazeny šedou barvou a není možné je filtrovat

Magické oblečení
- Umožněna výroba Esencí na oblečení
- Pro výrobu je nutné mít naučený potřebný recept (Tunika, Boty nebo Plášť)
- Esence lze vkládat do všech typů oblečení, které spadají do požadované vrstvy (Tunika, Boty nebo Plášť)
- Esenci pro Plášť lze také vložit do Toulců

Změny - Specializace
- Bojovník/Vrah - 5, 2 - podmínka změněna na zbraně s Shadow strike úderem
- Bojovník/Vrah - 4, 7 - zrušeno nanesení jedu při Kritickém zásahu, namísto toho dojde k aplikaci útoku Acid Burn, pokud je cíl otráven
- Nekromant - nastavena nemožnost používat kouzlo Summon Creature
- Nekromant - zrušena možnost ovládat vyvolané tvory z Animate Dead
- Nekromant - přidána nový základní bonus umožňující vyvolat Kostěného krále, kterého lze ovládat, použitím kouzla Animate Dead na kosti (reagent v batohu)
- Vyvolávač - zrušena nutnost mít dovednost Inscription pro vyvolání koně
- Vyvolávač - přidána možnost kouzlit se střelnou zbraní v ruce jako základní vlastnost
- Vyvolávač - zrušena možnost používat kouzlo Heal na vyvolané tvory
- Nekromant/Vyvolávač - 5, 4 - zrušen bonus do životů tvorů ze Summon Creature
- Nekromant/Vyvolávač - 5, 1 - změněno na 2 Faster Casting
- Nekromant/Vyvolávač - 4, 2 - přidáno 20 Stamina Increase
- Nekromant/Vyvolávač - 5, 3 - zrušena možnost kouzlit se střelnou zbraní v ruce
- Nekromant/Vyvolávač - 4, 5 - zrušena možnost kouzlení Greater Heal na více tvorů
- Nekromant/Vyvolávač - 4, 5 - přidáno zrychlení pohybu Blade Spirits
- Nekromant/Vyvolávač - 3, 1 - bonusové životy vyvolaných tvorů sníženy na 20
- Nekromant/Vyvolávač - 3, 2 - navýšení účinku vlastností Minion Mastery a Minion Experties na vyvolané tvory snížena na 20%
- Nekromant/Vyvolávač - 4, 6 - navýšení úrovně Elementálů sníženo na 5
- Nekromant/Vyvolávač - 4, 7 - navýšení úrovně tvorů ze Summon Creature sníženo na 5
- Nekromant/Vyvolávač - 5, 4 - Defend chance Increase vyvolaných tvorů ze Summon Creature navýšen na 30
- Nekromant/Vyvolávač - 1, 7 - vzdálenost k vyhledání nového cíle snížena na 6
- Nekromant/Vyvolávač - 5, 3 - vlastnost změněna na: 12 Lower Mana cost, -60 Damage Increase a možnost kouzlit útočná kouzla z Magery za pohybu
- Nekromant/Vyvolávař - 1, 2 - vlastnost změněna na: Navýšení vzdálenosti působení kouzla Wither o 1 pole a snížení prodlevy o 4 vteřiny
- Nekromant/Vyvolávač - 1, 7 - zrušeno doléčení Revenanta
- Rytíř/Kapitán - 2, 5 - Fyzická odolnost snížena z 5 na 4
- Rytíř/Kapitán - 3, 5 - Fyzická odolnostisnížena z 5 na 4
- Rytíř/Kapitán - 1, 3 - Hit Lower Attack Reflect navýšen na 35
- Rytíř/Kapitán - 1, 4 - Větší příchozí léčení z kouzel od jiných snížena na 20%
- Rytíř/Kapitán - 3, 1 - efektivita imunity na Disarm, Krvácení a Prokletí na atributy snížena na 50%
- Rytíř/Kapitán - 2, 7 - efektivita imunity na Mortal Strike snížena na 50%
- Kněz - v případě, že má postava v ruce štít, tak hranice pro Faster Casting je vždy 8, namísto aby byla určena Energií postavy
- Kněz - 2, 2 - zrušeno léčení skrze jed u ohnivé zdi
- Kněz - zrušen postih 30 Damage Increase
- Kněz - postih do Damage Increase při nošení kožené zbroje navýšen na 200
- Mystik - přidán základní bonus 5 Hitpoint Regeneration
- Mystik - přidán základní bonus +1 Mana a -1 Damage Increase za každý získaný bod Specializace
- Mystik - přidán základní bonus "Kouzlo Attune Weapon vytvoří 2 zbraně"
- Kněz/Mystik - 4, 5 - umožněno snížení odolností cíle pod 0
- Kněz/Mystik - 5, 7 - přidána schopnost, že při Kritickém zásahu vytvoří pod postavou Arcane Circle, maximálně jednou za 15 vteřin
- Kněz/Mystik - 5, 6 - upraveno na šanci udělení elementárního statusu při udělení jakéhokoliv elementárního zranění
- Kněz/Mystik - 4, 4 - změněno na "Každý vyvolaný tvor z kouzla Attunement navýší dovednost Spellweaving o 5, snížení prodlevy kouzla Immolating Weapon o 50 vteřin"
- Kněz/Mystik - 5, 5 - zrušen bonus +15 Stamina
- Kněz/Mystik - 5, 5 - přidán bonus +20 Dexterity
- Kněz/Mystik - 4, 3 - Lower Mana Cost je nyní aplikován na vše
- Kněz/Mystik - 2, 4 - Lower Mana Cost je nyní aplikován na vše
- Kněz/Mystik - 4, 3 - Lower Mana Cost snížen na 12
- Mág - přidána možnost používat kouzlo Fire Elemental a Air Elemental
- Zaklínač - přidán bonus 3 Faster Cast Recovery
- Mág/Zaklínač - 4, 2 - přidáno 12 Pohlcení kouzla
- Lovec - bonus na Kritický zásah je aplikován pouze pokud cíl je pod účinkem jedu páté úrovně
- Lovec/Odstřelovač - 2, 5 - Alacrity sníženo na 20

Změny
- Obchodní síň - Poptávka - do seznamu předmětů přidány všechny typy neopracované kůže
- Obchodní síň - Poptávka - do seznamu předmětů přidány Mithril stone, Yew shaft a Dragon strap
- Obchodní síň - Poptávka - přidána možnost řadit položky dle ceny
- Obchodní síň - Poptávka - přidáno vyhledávání
- Dark Pact - umožněno používat pouze na vlastní vyvolané nemrtvé tvory
- Dark Pact - prodleva snížena na 5 minut
- Dark Pact - zrušen bonus do životů
- Dark Pact - přidáno zobrazení času do konce při opětovném použití v aktivní prodlevě
- Word of Death - nastavena možnost kouzlit za pohybu
- Word of Death - počet výbuchů navýšen na SpellWeaving * 0.12
- Word of Death - při vytvoření je určen typ chladného, jedového nebo elektrizujícího oblaku
- Dryad Allure - doba trvání navýšena na 20 + hodnoty Dovednosti Spellweaving
- Wildfire - nastavena možnost kouzlit za pohybu
- Ki Attack - zrušeny bonusové skoky při plném nabití
- Ninjitsu - Focus Attack - navýšené zranění sníženo na 2,5% za bod
- Surprise Attack - postih na odolnost cíle je snížen na Počet bodů * 2, pokud není útok proveden ze stínu
- Surprise Attack - zrušeno přidání bonusového Bodu při použití ze stínu
- Surprise Attack - použití úderu ze stínu neodhalí postavu, neudělí žádné zranění
- Backstab - nastaveno zobrazení doby do konce prodlevy k opětovnému použití
- Sacred Journey - zranění navýšeno o 17%
- Confidence - přidání 2 bodů při úspěšném zásahu namísto 1
- Blood Oath - umožněno opětovné zakouzlení, pokud Blood Oath byl seslán sám na sebe
- Infectious Strike - použití úderu ze stínu neodhalí postavu, může pouze nanést jed na cíl, neudělí žádné zranění
- Infectious Strike - přidán bonus ke zranění Acid Burn o Enhance Potions / 3 procent
- Poison - nastaveno udělování 0 zranění, pokud cíl nevidí postavu
- Armor Ignore - všechny typy aktivace Armor Ignore nastaveny aby měly sníženo zranění na 80%
- Kritický zásah - zrušeno počítání bonusového zranění za Kritický zásah k vysátým životům, stamině nebo maně
- Life Leech - nastaven limit pro maximální množství životů, které lze jedním úderem vysát, na (Max životů útočníka * 0,15 ) + ( ( 100 - ( Rychlost zbraně * 2 ) ) * (Max životů útočníka * 0,15 ) / 100 )
- Healing - zrušeno snižování vyléčeného množství po obdržení vyššího zranění
- Alchemy - nastavena 100% šance na výrobu všech výrobků při dosažení hodnoty Dovednosti 100
- Spirit Speak - zrušeno léčení při použítí s Dovedností Chivalry
- Spirit Speak - při použití s Dovedností Chivalry navýší postavě Dovednost Chivalry o Spirit Speak / 20 na 30 vteřin. Lze navýšit maximálně 4x. Po použití obnoví prodlevy k vypršení bonusu.
- Provocation - přidána zpráva o nemožnosti tvory zprovokovat, pokud je některý z nich imunní
- Peacemaking - přidána zpráva o nemožnosti tvora uklidnit, pokud je imunní
- Písař - nastaveno vykupování všech typů svitků
- Duch - nastavena velká rychlost pohybu
- Řemeslná mapa - do pokladu přidán vždy 1 náhodný Recept
- Truhla na runy - přidána možnost řadit runy dle jména runy nebo jména vlastnosti
- Truhla na esence - změněna barvy truhličky
- Esence - snížena váha prázdných esencí
- Úředník - do nabídky předmětů ze vzácného materiálu přidána Loutna
- Minion Mastery - nastavena hranice 20 pro maximální hodnotu (neplatí pro bonus z Krotitelského amuletu a vlastnosti Nekromanta/Vyvolaváče - 3, 2)
- Zbroje - Titan aura - šance na zmrazení změněna na šanci na paralýzu
- Runické předměty - přidána možnost doplnění všech potřebných run do vybrané vlastnosti ze zacílené Truhly na runy
- Zmrazení - nastaveno jednotné ověřování na efekty způsobující zmrazení tvorů (znemožnění pohybu i útoku, který není zrušen příchozím zraněním), aby tak byla všude nastavena správně případná imunita, prodloužení odolnosti k opětovnému zmrazení a její sdílení
- Příkazy - přidán příkaz ".Skryt", který lze použít pro skrytí mágovské róby a nebo pláště (Příkaz ".skryt roba" nebo ".skryt plast")
- Myrra - přidána krátká větev dialogu pro zjištění stavu odevzdaných krystalů
- Lektvary - umožněno pít lektvary s lucernou, pochodní, svíčkou nebo vlajkou v ruce
- Human - zrušen rasový bonus na Balady z Knihy písní
- Kniha Písní - efektivita Balady Tvrdohlavý Zorai snížena na 70% Dovednost na 100
- Mrtvoly - nastaveno opětovné automatické vybírání těla při každém otevření
- Mrtvoly - prodloužena doba na smazání těla, pokud postava umře v Dungeonu

Opravy - Specializace
- Vyvolávač - opraveno shazování střelné zbraně při Meditaci
- Nekromant/Vyvolávač - 5, 4 - oprava počítání aby životy byly bonusové namísto procentuálního navýšení
- Nekromant/Vyvolávač - 5, 6 - oprava udělení zranění po smrti do spřátelených tvorů
- Nekromant/Vyvolávač - 1, 7 - oprava chytání cíle skrze zdi
- Nekromant/Vyvolávač - 4, 3 - oprava zobrazení bonusů ve vlastnostech postavy
- Kapitán - oprava aby aura nesnižovala hodnoty v případě, že kapitán není v partě
- Kapitán - oprava aby základní aura se počítala z účinnosti Specializace
- Kapitán - 5, 4 - oprava aby aura se počítala z účinnosti Specializace a počtu vložených bodů
- Kněz/Mystik - 2, 2 - oprava přepočítání vyléčeného množství u Fire Field dle počtu vlozených bodů a Účinnosti Specializace
- Kněz/Mystik - 4, 5 - oprava snížení odolnosti cíle
- Kněz/Mystik - 5, 2 - oprava přidání 3 Kritického zásahu
- Kněz/Mystik - 5, 2 - oprava přidání 2 Mana Regeneration
- Kněz/Mystik - 5, 3 - oprava fungování bonusů
- Kněz/Mystik - 5, 4 - oprava fungování bonusů
- Mág/Zaklínač - 4, 2 - oprava aktualizace odolností při použití a po skončení

Opravy
- Gift of Life - oprava kouzla
- Ethereal Voyage - opraveno zobrazení tabulky na oživení nebo při průchodu kolem kříze
- Sacred Journey - oprava opětovného zacílení po chybové zprávě o neplatné lokaci
- Ninjitsu - Focus Attack - oprava chybně ponechaných bonusových vlastností z původního nastavení kouzla
- Ki Attack - oprava možnosti skočit zpátky k původnímu cíly a aplikovat na něj úder
- Ki Attack - oprava kontroly lokace kolem cílů
- Shadow Jump - oprava kontroly lokace kolem cíle
- Evil Omen - oprava ponechání efektu po opětovném zakouzlení
- Blood Oath - oprava udělování zranění všem okolním cílům i když nebyl zakouzlen na sebe
- Counter Attack - oprava zrušení schopnosti po zásahu od střelné zbraně
- Meteor Swarm - opravena možnost zacílení na pole, kde je magická zeď
- Dovednosti - oprava pár situací, kdy bylo možné navýšit Dovednost lehce nad její hranici
- Animal Taming - opraveno zobrazení velkých zakázek v Knize na zakázky
- Animal Taming - oprava braní bodů za snězené Bonbony při klikání na maximu
- Provocation - oprava zobrazení zprávy o oslabení tvory v případě, že byl odolný proti Provokaci
- Peacemaking - oprava zobrazení zprávy o oslabení tvory v případě, že byl odolný proti Uklidnění
- Zbraně s dlouhým dosahem - oprava nastavení vzdálenosti po sesednutí z jízdního tvora
- Brašna na lektvary - oprava potřebné úrovně postavy u materiálu z Dračí kůže
- Vak na bylinky - oprava potřebné úrovně postavy u materiálu z Dračí kůže
- Očarované předměty - oprava zobrazení hodnot v případě, že celková síla předmětu dosahuje více než 400
- Očarované předměty - oprava správného dopočítání celkové síly předmětu
- Esence - opraveno zobrazení počtu run nutné k dosažení dané síly (číslo v závorce)
- AI - oprava vyhledání nového cíle, pokud aktuální cíl je v bojové vzdálenosti, ale není viditelný
- Pamlsek - oprava zahájení regenerace životů tvora po snězení pamlsku
- Obchodní záznamy - oprava zobrazení správného herního roku
- Kienská pevnost - opravena možnost opakovaného respawnu Licha v místnosti u pokladu
- Mephitis - 2. část - opraven respawn Skladníků
- Pevnost Dz`Monů - oprava podmínky k otevření dveří
- Pevnost Gremonianů - oprava místa, kde bylo možné vidět skrze podlahu
- Hrobka Gremonianů - oprava spawneru, který se v jedné z místností nezapínal
- Hrobka Gremonianů - oprava sekvence u prvního mini bosse

26.09.2020, Úprava kódu - 19, System

Změny
- Poisoning - prodleva pro nanášení jedu na předměty snížena na 2 vteřiny
- Animal Taming - do knihy zakázek přidán Katalog
- Animal Taming - počet zakázek, které je možné vložit do jedné knihy, navýšen na 10 tisíc
- Surprise Attack - nastavena prodleva pro opakované znehybnění cíle (podobně jako u Paralyzing Blow)
- Jídlo - umožněno jezení bez nutnosti rozdělit jídlo z kupy
- Dovednosti - zpráva ohlašující nemožnost použít dovednost kvůli prodlevě byla počeštěna a přidána o informaci o zbývajícím čase
- Travel Book - pro lepší vzhled tabulky bylo zrušeno "/100" u počtu použití
- Kniha Map - limit vložených map navýšen na 500
- Kniha Map - umožněno vkládání Starých map
- Kniha Map - umožněno vkládání Řemeslných map
- Kniha Map - přidána možnost zobrazit náhled mapy přímo z tabulky Knihy
- Tábor - přeskládany položky v základním menu
- Foxhole - přidán odpadkový koš
- Beornden - přidána studna
- Bard - čas u zprávy o prodlevě zaokrouhlen na dvě desetinná místa

Opravy
- Truhla na esence - oprava vysypání esencí při smrti
- Truhla na esence - oprava maximálního počtu esencí co lze vložit
- Runické předměty - oprava chybně spočítaného množství potřebných run pro dosažení dané síly
- Tábor - oprava zobrazení počtu dnů k dokončení stavby
- Řemelsník - oprava možnosti používat opravu bez nutnosti být u výrobní stanice
- Kniha kouzel - oprava přidání atributů po restartu serveru

21.09.2020, Úprava kódu - 18, System

Tábory
- Do hry přidána možnost vytvářet Tábory
- Podrobnější informace v sekci Tábor
- Změny oproti předchozí verzi jsou:
- Doba pro postavení některách budov byla snížena
- Chodbu nyní za úroveň stačí postavit pouze jednou
- Zrušeno útočení banditů na tábor, řemeslníky tedy nelze umístit do pozice Stráž
- Snížen počet řemeslníků na 2 + Úroven, maximum 6
- Cena za pronajatí řemeslníka navýšena 150 stříbrných
- Cena za den práce řemeslníka navýšena na 25 stříbrných
- Cena za den stavby navýšena na 60 stříbrných
- Změna cen je pouze přepočet za zrušené stráže a snížený počet dnů, výsledné poplatky zůstávají stejné
- Tábor se spoluprací se nyní zákládá výběrem pozice z mapy u Úředníka a zaplacení poplatku
- Tábor bez spolupráce je možné založit nalezením ohniště ve světě a postavením stanu poblíž něj

Truhla na Esence
- Do prodeje k úředníkovi přidána Truhla na Esence
- Limit pro počet vložených esencí je 1 tisíc
- Truhla umožňuje filtrování dle síly, řemesla, typu pro kterou výbavu Esence slouží a nezadané ceny
- Také lze k filtru použít textové vyhledávání z vlastností, které esence obsahuje
- Pro vyhledání více výrazů je možné použít znak "+" (plus, bez uvozovek)
- Truhlu je možné u úředníka zaregistrovat jako její Vlastník
- Postava může mít zaregistrovanou maximálně jednu truhlu
- Ze zaregistrované truhly pouze Vlastník může vyndávat esence
- Vlastník navíc může u každé Esence nastavit prodejní cenu
- Esence s nastavenou prodejní cenou jsou automaticky zobrazeny v Obchodní síni

Změny
- Animate Dead - zrušen bonus do úrovně vyvolaného tvora dle úrovně tvora mrtvého
- Animate Dead - přidán bonus do úrovně vyvolaného tvora Spirit Speak / 15
- Rozložení předmětu - znemožněno rozkládat Runické předměty
- Blacksmithy - přenastavená rychlost pro výrobu plátové zbroje (lehce snížena a seřazená dle potřebného materiálu)
- Tailoring - přenastavená rychlost pro výrobu kožené a pokované zbroje (lehce snížena a seřazená dle potřebného materiálu)
- Lesser Heal Potion - prodleva použití nastavena jako u Greater Heal Potionu
- Heal Potion - prodleva použití nastavena jako u Greater Heal Potionu
- Alchemista - navýšen počet bylinek v prodeji
- Řemeslník - umožněno vybírat cílový kontejner pro vyrobené předměty

Opravy
- Crystal ball - oprava možnosti přivolání, pokud má tvor více životů než je jeho maximum
- Kněz/Mystik - oprava situace, kdy bylo možné přidávat schopnosti z druhé Specializace
- Dungeon - opraveno zobrazení smrtí na webu u Juka dungeonu
- Carpentry - oprava výpočtu rychlosti výroby

<<   <  Stránka 2 z 90  >   >> Zobrazit vše

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2