Lave menu


Novinky

17.10.2020, Úprava kódu - 20, System

Zakázky
- Do řemeslných zakázek přidáno tlačítko k zahájení výroby požadovaného předmětu
- Materiál je nutné nastavit skzre menu nářadí předem
- Vyrobený předmět je pak, pokud je to možné, automaticky spojen se zakázkou

Stavy
- Přidáno zobrazení pozitivních a negativních Stavů a Cooldownů, které jsou aktuálně na postavě
- Příkaz pro zrušení nebo zapnutí zobrazení Stavů je ".Stavy"
- Příkazem ".Stavy X Y" je možné nastavit výchozí pozici pro otevření
- Kliknutím na modrý Gem v rohu tabulky Stavů je možné otevřít Nastavení
- V Nastavení je možné upravit zda se tabulka má postavě zobrazovat, barevné odlišení negativních a pozitivních stavů, výchozí pozici pro otevření, rozdělení tabulky na negativní a pozitivní stavy, počet ikon v řádku a určení, které konkrétní stavy se mají nebo nemají zobrazovat
- Zobrazené Stavy ukazují přibližný čas do konce jejich trvání, pokud je časově omezen
- Cooldowny jsou aktuálně řazeny vždy na konci, na nový řádek, zobrazeny šedou barvou a není možné je filtrovat

Magické oblečení
- Umožněna výroba Esencí na oblečení
- Pro výrobu je nutné mít naučený potřebný recept (Tunika, Boty nebo Plášť)
- Esence lze vkládat do všech typů oblečení, které spadají do požadované vrstvy (Tunika, Boty nebo Plášť)
- Esenci pro Plášť lze také vložit do Toulců

Změny - Specializace
- Bojovník/Vrah - 5, 2 - podmínka změněna na zbraně s Shadow strike úderem
- Bojovník/Vrah - 4, 7 - zrušeno nanesení jedu při Kritickém zásahu, namísto toho dojde k aplikaci útoku Acid Burn, pokud je cíl otráven
- Nekromant - nastavena nemožnost používat kouzlo Summon Creature
- Nekromant - zrušena možnost ovládat vyvolané tvory z Animate Dead
- Nekromant - přidána nový základní bonus umožňující vyvolat Kostěného krále, kterého lze ovládat, použitím kouzla Animate Dead na kosti (reagent v batohu)
- Vyvolávač - zrušena nutnost mít dovednost Inscription pro vyvolání koně
- Vyvolávač - přidána možnost kouzlit se střelnou zbraní v ruce jako základní vlastnost
- Vyvolávač - zrušena možnost používat kouzlo Heal na vyvolané tvory
- Nekromant/Vyvolávač - 5, 4 - zrušen bonus do životů tvorů ze Summon Creature
- Nekromant/Vyvolávač - 5, 1 - změněno na 2 Faster Casting
- Nekromant/Vyvolávač - 4, 2 - přidáno 20 Stamina Increase
- Nekromant/Vyvolávač - 5, 3 - zrušena možnost kouzlit se střelnou zbraní v ruce
- Nekromant/Vyvolávač - 4, 5 - zrušena možnost kouzlení Greater Heal na více tvorů
- Nekromant/Vyvolávač - 4, 5 - přidáno zrychlení pohybu Blade Spirits
- Nekromant/Vyvolávač - 3, 1 - bonusové životy vyvolaných tvorů sníženy na 20
- Nekromant/Vyvolávač - 3, 2 - navýšení účinku vlastností Minion Mastery a Minion Experties na vyvolané tvory snížena na 20%
- Nekromant/Vyvolávač - 4, 6 - navýšení úrovně Elementálů sníženo na 5
- Nekromant/Vyvolávač - 4, 7 - navýšení úrovně tvorů ze Summon Creature sníženo na 5
- Nekromant/Vyvolávač - 5, 4 - Defend chance Increase vyvolaných tvorů ze Summon Creature navýšen na 30
- Nekromant/Vyvolávač - 1, 7 - vzdálenost k vyhledání nového cíle snížena na 6
- Nekromant/Vyvolávač - 5, 3 - vlastnost změněna na: 12 Lower Mana cost, -60 Damage Increase a možnost kouzlit útočná kouzla z Magery za pohybu
- Nekromant/Vyvolávař - 1, 2 - vlastnost změněna na: Navýšení vzdálenosti působení kouzla Wither o 1 pole a snížení prodlevy o 4 vteřiny
- Nekromant/Vyvolávač - 1, 7 - zrušeno doléčení Revenanta
- Rytíř/Kapitán - 2, 5 - Fyzická odolnost snížena z 5 na 4
- Rytíř/Kapitán - 3, 5 - Fyzická odolnostisnížena z 5 na 4
- Rytíř/Kapitán - 1, 3 - Hit Lower Attack Reflect navýšen na 35
- Rytíř/Kapitán - 1, 4 - Větší příchozí léčení z kouzel od jiných snížena na 20%
- Rytíř/Kapitán - 3, 1 - efektivita imunity na Disarm, Krvácení a Prokletí na atributy snížena na 50%
- Rytíř/Kapitán - 2, 7 - efektivita imunity na Mortal Strike snížena na 50%
- Kněz - v případě, že má postava v ruce štít, tak hranice pro Faster Casting je vždy 8, namísto aby byla určena Energií postavy
- Kněz - 2, 2 - zrušeno léčení skrze jed u ohnivé zdi
- Kněz - zrušen postih 30 Damage Increase
- Kněz - postih do Damage Increase při nošení kožené zbroje navýšen na 200
- Mystik - přidán základní bonus 5 Hitpoint Regeneration
- Mystik - přidán základní bonus +1 Mana a -1 Damage Increase za každý získaný bod Specializace
- Mystik - přidán základní bonus "Kouzlo Attune Weapon vytvoří 2 zbraně"
- Kněz/Mystik - 4, 5 - umožněno snížení odolností cíle pod 0
- Kněz/Mystik - 5, 7 - přidána schopnost, že při Kritickém zásahu vytvoří pod postavou Arcane Circle, maximálně jednou za 15 vteřin
- Kněz/Mystik - 5, 6 - upraveno na šanci udělení elementárního statusu při udělení jakéhokoliv elementárního zranění
- Kněz/Mystik - 4, 4 - změněno na "Každý vyvolaný tvor z kouzla Attunement navýší dovednost Spellweaving o 5, snížení prodlevy kouzla Immolating Weapon o 50 vteřin"
- Kněz/Mystik - 5, 5 - zrušen bonus +15 Stamina
- Kněz/Mystik - 5, 5 - přidán bonus +20 Dexterity
- Kněz/Mystik - 4, 3 - Lower Mana Cost je nyní aplikován na vše
- Kněz/Mystik - 2, 4 - Lower Mana Cost je nyní aplikován na vše
- Kněz/Mystik - 4, 3 - Lower Mana Cost snížen na 12
- Mág - přidána možnost používat kouzlo Fire Elemental a Air Elemental
- Zaklínač - přidán bonus 3 Faster Cast Recovery
- Mág/Zaklínač - 4, 2 - přidáno 12 Pohlcení kouzla
- Lovec - bonus na Kritický zásah je aplikován pouze pokud cíl je pod účinkem jedu páté úrovně
- Lovec/Odstřelovač - 2, 5 - Alacrity sníženo na 20

Změny
- Obchodní síň - Poptávka - do seznamu předmětů přidány všechny typy neopracované kůže
- Obchodní síň - Poptávka - do seznamu předmětů přidány Mithril stone, Yew shaft a Dragon strap
- Obchodní síň - Poptávka - přidána možnost řadit položky dle ceny
- Obchodní síň - Poptávka - přidáno vyhledávání
- Dark Pact - umožněno používat pouze na vlastní vyvolané nemrtvé tvory
- Dark Pact - prodleva snížena na 5 minut
- Dark Pact - zrušen bonus do životů
- Dark Pact - přidáno zobrazení času do konce při opětovném použití v aktivní prodlevě
- Word of Death - nastavena možnost kouzlit za pohybu
- Word of Death - počet výbuchů navýšen na SpellWeaving * 0.12
- Word of Death - při vytvoření je určen typ chladného, jedového nebo elektrizujícího oblaku
- Dryad Allure - doba trvání navýšena na 20 + hodnoty Dovednosti Spellweaving
- Wildfire - nastavena možnost kouzlit za pohybu
- Ki Attack - zrušeny bonusové skoky při plném nabití
- Ninjitsu - Focus Attack - navýšené zranění sníženo na 2,5% za bod
- Surprise Attack - postih na odolnost cíle je snížen na Počet bodů * 2, pokud není útok proveden ze stínu
- Surprise Attack - zrušeno přidání bonusového Bodu při použití ze stínu
- Surprise Attack - použití úderu ze stínu neodhalí postavu, neudělí žádné zranění
- Backstab - nastaveno zobrazení doby do konce prodlevy k opětovnému použití
- Sacred Journey - zranění navýšeno o 17%
- Confidence - přidání 2 bodů při úspěšném zásahu namísto 1
- Blood Oath - umožněno opětovné zakouzlení, pokud Blood Oath byl seslán sám na sebe
- Infectious Strike - použití úderu ze stínu neodhalí postavu, může pouze nanést jed na cíl, neudělí žádné zranění
- Infectious Strike - přidán bonus ke zranění Acid Burn o Enhance Potions / 3 procent
- Poison - nastaveno udělování 0 zranění, pokud cíl nevidí postavu
- Armor Ignore - všechny typy aktivace Armor Ignore nastaveny aby měly sníženo zranění na 80%
- Kritický zásah - zrušeno počítání bonusového zranění za Kritický zásah k vysátým životům, stamině nebo maně
- Life Leech - nastaven limit pro maximální množství životů, které lze jedním úderem vysát, na (Max životů útočníka * 0,15 ) + ( ( 100 - ( Rychlost zbraně * 2 ) ) * (Max životů útočníka * 0,15 ) / 100 )
- Healing - zrušeno snižování vyléčeného množství po obdržení vyššího zranění
- Alchemy - nastavena 100% šance na výrobu všech výrobků při dosažení hodnoty Dovednosti 100
- Spirit Speak - zrušeno léčení při použítí s Dovedností Chivalry
- Spirit Speak - při použití s Dovedností Chivalry navýší postavě Dovednost Chivalry o Spirit Speak / 20 na 30 vteřin. Lze navýšit maximálně 4x. Po použití obnoví prodlevy k vypršení bonusu.
- Provocation - přidána zpráva o nemožnosti tvory zprovokovat, pokud je některý z nich imunní
- Peacemaking - přidána zpráva o nemožnosti tvora uklidnit, pokud je imunní
- Písař - nastaveno vykupování všech typů svitků
- Duch - nastavena velká rychlost pohybu
- Řemeslná mapa - do pokladu přidán vždy 1 náhodný Recept
- Truhla na runy - přidána možnost řadit runy dle jména runy nebo jména vlastnosti
- Truhla na esence - změněna barvy truhličky
- Esence - snížena váha prázdných esencí
- Úředník - do nabídky předmětů ze vzácného materiálu přidána Loutna
- Minion Mastery - nastavena hranice 20 pro maximální hodnotu (neplatí pro bonus z Krotitelského amuletu a vlastnosti Nekromanta/Vyvolaváče - 3, 2)
- Zbroje - Titan aura - šance na zmrazení změněna na šanci na paralýzu
- Runické předměty - přidána možnost doplnění všech potřebných run do vybrané vlastnosti ze zacílené Truhly na runy
- Zmrazení - nastaveno jednotné ověřování na efekty způsobující zmrazení tvorů (znemožnění pohybu i útoku, který není zrušen příchozím zraněním), aby tak byla všude nastavena správně případná imunita, prodloužení odolnosti k opětovnému zmrazení a její sdílení
- Příkazy - přidán příkaz ".Skryt", který lze použít pro skrytí mágovské róby a nebo pláště (Příkaz ".skryt roba" nebo ".skryt plast")
- Myrra - přidána krátká větev dialogu pro zjištění stavu odevzdaných krystalů
- Lektvary - umožněno pít lektvary s lucernou, pochodní, svíčkou nebo vlajkou v ruce
- Human - zrušen rasový bonus na Balady z Knihy písní
- Kniha Písní - efektivita Balady Tvrdohlavý Zorai snížena na 70% Dovednost na 100
- Mrtvoly - nastaveno opětovné automatické vybírání těla při každém otevření
- Mrtvoly - prodloužena doba na smazání těla, pokud postava umře v Dungeonu

Opravy - Specializace
- Vyvolávač - opraveno shazování střelné zbraně při Meditaci
- Nekromant/Vyvolávač - 5, 4 - oprava počítání aby životy byly bonusové namísto procentuálního navýšení
- Nekromant/Vyvolávač - 5, 6 - oprava udělení zranění po smrti do spřátelených tvorů
- Nekromant/Vyvolávač - 1, 7 - oprava chytání cíle skrze zdi
- Nekromant/Vyvolávač - 4, 3 - oprava zobrazení bonusů ve vlastnostech postavy
- Kapitán - oprava aby aura nesnižovala hodnoty v případě, že kapitán není v partě
- Kapitán - oprava aby základní aura se počítala z účinnosti Specializace
- Kapitán - 5, 4 - oprava aby aura se počítala z účinnosti Specializace a počtu vložených bodů
- Kněz/Mystik - 2, 2 - oprava přepočítání vyléčeného množství u Fire Field dle počtu vlozených bodů a Účinnosti Specializace
- Kněz/Mystik - 4, 5 - oprava snížení odolnosti cíle
- Kněz/Mystik - 5, 2 - oprava přidání 3 Kritického zásahu
- Kněz/Mystik - 5, 2 - oprava přidání 2 Mana Regeneration
- Kněz/Mystik - 5, 3 - oprava fungování bonusů
- Kněz/Mystik - 5, 4 - oprava fungování bonusů
- Mág/Zaklínač - 4, 2 - oprava aktualizace odolností při použití a po skončení

Opravy
- Gift of Life - oprava kouzla
- Ethereal Voyage - opraveno zobrazení tabulky na oživení nebo při průchodu kolem kříze
- Sacred Journey - oprava opětovného zacílení po chybové zprávě o neplatné lokaci
- Ninjitsu - Focus Attack - oprava chybně ponechaných bonusových vlastností z původního nastavení kouzla
- Ki Attack - oprava možnosti skočit zpátky k původnímu cíly a aplikovat na něj úder
- Ki Attack - oprava kontroly lokace kolem cílů
- Shadow Jump - oprava kontroly lokace kolem cíle
- Evil Omen - oprava ponechání efektu po opětovném zakouzlení
- Blood Oath - oprava udělování zranění všem okolním cílům i když nebyl zakouzlen na sebe
- Counter Attack - oprava zrušení schopnosti po zásahu od střelné zbraně
- Meteor Swarm - opravena možnost zacílení na pole, kde je magická zeď
- Dovednosti - oprava pár situací, kdy bylo možné navýšit Dovednost lehce nad její hranici
- Animal Taming - opraveno zobrazení velkých zakázek v Knize na zakázky
- Animal Taming - oprava braní bodů za snězené Bonbony při klikání na maximu
- Provocation - oprava zobrazení zprávy o oslabení tvory v případě, že byl odolný proti Provokaci
- Peacemaking - oprava zobrazení zprávy o oslabení tvory v případě, že byl odolný proti Uklidnění
- Zbraně s dlouhým dosahem - oprava nastavení vzdálenosti po sesednutí z jízdního tvora
- Brašna na lektvary - oprava potřebné úrovně postavy u materiálu z Dračí kůže
- Vak na bylinky - oprava potřebné úrovně postavy u materiálu z Dračí kůže
- Očarované předměty - oprava zobrazení hodnot v případě, že celková síla předmětu dosahuje více než 400
- Očarované předměty - oprava správného dopočítání celkové síly předmětu
- Esence - opraveno zobrazení počtu run nutné k dosažení dané síly (číslo v závorce)
- AI - oprava vyhledání nového cíle, pokud aktuální cíl je v bojové vzdálenosti, ale není viditelný
- Pamlsek - oprava zahájení regenerace životů tvora po snězení pamlsku
- Obchodní záznamy - oprava zobrazení správného herního roku
- Kienská pevnost - opravena možnost opakovaného respawnu Licha v místnosti u pokladu
- Mephitis - 2. část - opraven respawn Skladníků
- Pevnost Dz`Monů - oprava podmínky k otevření dveří
- Pevnost Gremonianů - oprava místa, kde bylo možné vidět skrze podlahu
- Hrobka Gremonianů - oprava spawneru, který se v jedné z místností nezapínal
- Hrobka Gremonianů - oprava sekvence u prvního mini bosse

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2