Lave menu


Novinky16.05.2019, Z deníku lorda Gerwyna, Události

4.8.1086
Není to poprvé a obávám se, že ani naposled, co přemýšlím, zda je možné abych jednoho dne nechal z ostrova vymýtit magii. Proč je každý experiment taková hra s ohněm? Když se jim kdysi podařilo rozšířit ea-morda po celém severu ostrova, myslel jsem, že puknu vzteky. A co udělají teď? Opět přijdou se zdánlivě skvělým nápadem, s něčím, co se mohlo stát naší zbraní proti démonům, a výsledkem je, že máme o schopného mága méně. Máme o mága méně a to ani nevíme, kde skončil, protože mrtvý není. Jako by ale nestačil jen tento fakt, Myrra se mě ještě snažila přesvědčit, abychom se Warrena pokusili nalézt. Se stále platným příměřím bych měl vyslat výpravu nerunových někam hluboko na jih pevniny podle informací jejího xarhaazského mazlíčka a nějaké gwalky? Jistě, má drahá, pošleme démonům trochu žrádla. Na to může zapomenout, stejně jako může zapomenout na to, že by mágové v dohledné době dělali další experimenty a vůbec se pohybovali bez dohledu.
Jako by snaha o klidné soužití s pevninskými byla sama o sobě jednoduchá, teď vážně přemýšlím o internaci čtyř z nich, protože pátý byl arogantní idiot. Budu muset dobře zvážit následky, snad mi pomůže rozhovor s Worrmonem, měl by dorazit každou chvíli. Doufám, že bude mít tentokrát alespoň dvě lahve vína.

8.9.1086
Snad si pevninští konečně uvědomili, že démonům se lze postavit jedině spolu. Je potřeba zapomenout na veškeré rozepře z minulosti, protože pokud se nespojíme, tak démoni zničí pevninu a následně nejspíš dorazí i na Zagan-Mar. Alespoň tak mi zní zpráva od Johna s pozváním na sumit všech zainteresovaných. Lhal bych sám sobě, kdybych tvrdil, že jsem nebyl v pokušení odjet tam sám, ale je mi jasné, že pouhá má přítomnost může být pro zástupce Merhaby a Tooru provokující. Byl jsem v pokušení vyslat Worrmona, ale pro něj jsou zcela jistě nepřijatelné podmínky vstupu na pevninu, takže pojede Hammar. Přecijen, jeho vazby s pevninou jsou nejspíš nejpevnější z nás všech.
Zajímalo by mě, co bylo tím impulzem, co stál za touto schůzkou. Vlastně by mě ani nepřekvapilo, kdyby to byla ta noc, kdy nad pevninou hořelo samo nebe. S tím, jak to vypadalo z ostrova, si mohu jen představovat, jaké to bylo přímo na místě. Když i naši kněží tu noc vykládají jako zlé znamení, co teprve ti pevninští?

11.05.2019, Ohnivá noc, Události

15. 7. 1086
Když noční nebe rozzářil oheň, kdekdo si vzpomněl na podobnou noc před jedenácti lety. Tehdy do Rankhelských lesů spadla hvězda, zlámala stromy, jako by to byly třísky, a v zemi zanechala hluboký kráter.
Tuto noc ale hvězda explodovala ještě vysoko nad povrchem země, roztříštila se na miliony úlomků, a i když některé neškodně shořely vysoko na nebi v dechberoucí podívané, jiné dopadly na zem. Nocí zaznělo praskání lámaných větví, rachot bortícího se kamení, šplouchání vody a řev, skučení a sténání zasažených živých tvorů.

Sever
Ohnivé střely se syčením mizely ve věčném sněhu na severních pláních. Doghar, šaman carnutských Zoraiů, vyháněl spánek z očí a hleděl vzhůru k nebi. Většina carnutských byla také vzhůru a obličeje obracela k té podívané. Cromův hněv nebo zlovůle démonů? Jak vykládat toto znamení?
Yoshar věděl, že až pomine světelné představení, bude muset tyhle otázky odpovědět. Oči upíral na nebe, ale svým vnitřním zrakem se snažil zahlédnout Cromovu vůli.
Pak jeden z ohnivých kamenů srazil z hradeb pochodeň do střechy chlívku, ta začala hořet a všechny otázky šly stranou.

Jih
Min-nocké pohoří se otřásalo zvukem hromu, ale nebe bylo jasné. V údolí zůstávali hlavně staří Gwali, kteří už toho zažili hodně, ale tuto noc se všichni seběhli uprostřed údolí jako spráskaní psi. Ze svahů se valily balvany a nikdo si netroufal hledat útočiště v jeskyních. Stany byly příliš blízko skal a některé už protrhly dobře mířené odštěpky.
"Co se děje, Ygeriene?" zvolal někdo.
Oslovený Gwal byl stařičký, kost a kůže, ale oči měl pořád živé a tmavé jako uhlíky. Naslouchal hřmění skal a snažil se odhadnout, odkud přiletí příští kámen. To kdybych věděl, pomyslel si.

Východ
Mladý fareanský chlapec procházel Zvučným hvozdem, tak jako to dělal už nespočetněkrát od té doby, co se sem přistěhoval. V noci měl pocit, jako by ty oživlé stromy usínaly a naopak zvěř se probouzela. Dnes v noci ale bylo něco jinak. To ticho bylo až nepřirozené. Zvědavost ho hnala dál, hlouběji do lesa. Křik vyděšených goril ho ale zarazil uprostřed kroku, jen aby mu to zachránilo život, protože vzápětí se těsně před ním prořítila nejen tlupa goril, ale i splašeně prchající dvanácterák a jeho stádo srn.
A potom nebe na západě začalo hořet.

Západ
Na ostrově už většina obyvatel dávno spala, když se nad pevninou objevila záře tak jasná, že to vypadalo jako by někdo zapálil moře, které je od ní oddělovalo. V táboře, kde se zatím usadili přistěhovalci, se rozplakalo dítě a vzbudilo celou rodinu. Trvalo dlouho, než světlo doprovodil i tlumený burácivý zvuk následovaný výbuchem. To už ale rodina neklidného potomka zdaleka nebyla jediná, kdo nespal.
Nespala ani lordova vrchní mágyně, která spolu s ním upírala zrak na východ z balkonu pevnosti. Ústa měla otevřená překvapením a nebyla schopna zodpovědět jeho otázky, co že se to děje. A lord sám měl v hlavě další otázky, otázky na které se nahlas neptal. Nejsou náhodou ti, které nedávno přivezl, posledními z pevninských?

Ráno se sčítaly škody.
V Carnutu shořel chlívek. V Gheeru, Skalboru a Tooru hořící úlomky hvězdy poničily opevnění a padající kameny si vybraly svou daň mezi uprchlíky tábořícími před jejich hradbami. Ale nejen mezi nimi, po celém světě lidé nacházely mrtvoly démonů.
Toto vše ale jako by se zázrakem vyhnulo Theroře, přestože na dohled juliánské pevnosti shořelo množství stromů. Stejně tak obyvatelé Zagan-Mar mohli nanejvýš přemýšlet o tom, co ta noční podívaná znamená a zda na pevnině je ještě někdo naživu. Jediný, kdo o tom nepřemýšlel byl lord Gerwyn, který díky komunikačnímu krystalu už měl odpovědi...

9.05.2019, Z deníku lorda Gerwyna, Události

29.6.1085
Jsou to už dva týdny, co Říše přijala těch pár přistěhovalců. Když se na to dívám zpětně, mohlo to jít i mnohem hůře. Možná je to ale i tím, že většina obyvatel jim nerozumí a jediný z nich, kdo mluví naší řečí, překládá jen to, co považuje za správné překládat. Několik řemeslníků jim začalo pomáhat stavět dočasné bydlení a už teď je vidět, že i když dorazili spolu, jsou někteří vděčnější za jinou než pevninskou společnost. Budu muset brzy přijít na nějaký dobrý způsob, jak je všechny zapojit do chodu společnosti. To poslední, co chci, je několik různých komunit. Myslím, že v brzké době vyrazím na návštěvu Hammarovy rodiny, ke které se připojil i jeho tchán. Věřím, že Orias by mohl mít pár názorů na které se vyplatí brát zřetel. Přecijen tím, že se snažil spojit ty zdánlivě nespojitelné, strávil značnou část života. Možná už s nějakým nápadem přijde i Myrra, tráví teď nemálo času ve společnosti xarhaazů, pokud zrovna tedy není se svým fareanským přítelem. Říkám si, měl bych si ji někdy zavolat...

17.7.1086
Jako by nás svět nechtěl nechat se v klidu nadechnout. V okamžiku, kdy byla Gerra konečně ochotná se potkat s Ahmerem, se opět muselo stát něco, proč z toho sešlo. Já jí rozumím, alespoň trochu, ale i tak je až příliš pověrčivá. Jistě, i já se ptal co se děje, když se noční nebe rozzářilo ohněm těch pár nocí zpět, ale rozhodně na základě toho nebudu dělat žádná rozhodnutí! Jistě, měl jsem jisté obavy o ty na pevnině, zda jejich životy neskončily v ohnivém pekle, ale komunikace s Johnem je rozptýlila. Ať si kněží předvídají špatnou budoucnost, já v tom ohni ale neviděl plnovous zrzavého Merhabana! Jeden by řekl, že Gerra už bude rozumnější, ale ona se pořád umí chovat jako dítě zajaté v příbězích o udatných rytířích.

6.05.2019, Z deníku lorda Gerwyna, Události

21.5.1085
Vlastně jsem ani nečekal, že má nabídka bude pro tolik osob lákavá. Rozeslal jsem to pozvání všem, u kterých jsem si alespoň zapamatoval jména, a upřímně mě překvapilo, že jeden z těch, u kterých jsem nečekal, že umí číst, mi dokonce odpověděl. Jeho slova byla slova idiota a písmo odpovídající čtyřletému dítěti, ale i tak mě Targ překvapil. Jistě, u některých z adresátů jsem nepochyboval, že by mou nabídku nepřijali, ale jiní jsou pro mě naprostou neznámou. Až připlují, bude se moci Říše pyšnit zástupci všech rozumných ras, vzhledem k tomu, že žádný zorai na palubě nebude. I když v případě některých o tom rozumu nejspíš začnu v budoucnu pochybovat - pevně doufám, že budu u toho, až Nexius zkusí na některé z našich lidí, aby před ním poklekli, neboť je mocný.
U každého jednotlivce, co připluje, přemýšlím nad jeho motivací. U Nexiuse, stejně jako u Sarthana a jeho pohůnků, je to poměrně snadné - touží po moci. Už jsem o nich mluvil s Myrrou, věřím, že dohlédne na to, aby zapadli a byli užiteční. Stejně tak je to jednoduché v případě Cryddana, toho starého zběha, a jeho gwalky. Nabízím jim to, co jim pevnina nedá - bezpečí pro jejich děti. Totéž předpokládám pro tu fareanku - doufám, že se od ní dozvím, proč mi neodpověděl Fensalir. Nečekal jsem sice, že popluje, ale čekal jsem alespoň odpověď. Záhadou je mi ale ta zbylá trojice - obzvláště Kyraenne, která snad jako jediná pluje sama.

13.6.1085
Poslal jsem na pevninu Darra. Kromě toho, aby zajistil bezpečný odjezd všech, co odjet chtějí, má i jiné úkoly. U něj se mohu naprosto spolehnout, že je splní tak dobře, jak to bude možné. Pevně věřím, že přesvědčí Rynn k tomu, aby nechala odvézt alespoň část svých děl. Pokud naše národy mají žít bok po boku, musí si rozumět a jak lépe vylepšit porozumění než skrze umění? Stejně tak věřím, že zajistí bezpečnou cestu nejen Oriasovi a tomu mladíkovi, o kterém mi řekl John, ale i dětem. Tři děti na palubě. Je to sice ještě hodně daleko do záchrany národa, ale i toto je pokrok. Snad jako bych znovu objevoval víru a děkuji předkům i za tyhle malé pokroky.

5.05.2019, Rok 1085 - 2. část, Události

Se zničením doků a flotily pro cestu na Arghan opustil i vládce Arapalu jakoukoliv snahu o společný postup proti démonům. Zagan-Mar se zdál být v bezpečí a tak pár dní po útoku na doky ohlásil lord Gerwyn odchod všech svých lidí z pevniny a nabídl zbylá místa na lodích těm, kdo s ním na pevnině v minulosti jednali. Nabídky využilo překvapivé množství Xarhaazů - snad je lákala moc arapalských run, zlé jazyky však tvrdí, že prostě zbaběle utekli: Sarthan a další Xarhaazové z cechu Cerritus, Nexius z Kultu krve, bardka Renor’alure. Odjeli však i jiní: bývalý generál toorského odboje Orias, jehož dcera Vinia byla provdána za Gerwynova blízkého přítele Hammara, z Fareanů mág Frik z Gheeru, který na Zagan-Mar přežil řádění démonů, a bojovnice Fareanského spolku Nunka se synem, Gwalka Kyraenne z Min-Nocu, Cryddan a Rynn z tábora ve Skalborském úvalu, málomluvný ale zdatný řemeslník Alexandr z tábora Přízraků noci. Komunikace s ostrovem se tak opět omezila pouze na krystaly, jeden v Gheeru, druhý ve Skalboru.
Po odplutí arapalských lodí ovládli démoni celé okolí Rozcestí. Hostinec byl opuštěn a křižovatka se stala pro běžné pocestné neprůjezdnou. Východní skalborský úval ovládali Gremoniáni a vázali na sebe síly merhabských ze Skalboru. Pevnina tak byla rozdělena na západní a východní část. Pozemní komunikace mezi oběma částmi byla téměř nemožná, spojení bylo plně závislé na magii. Na západě byla útočištěm velká města, na východě Therora, která zůstávala mimo pozornost démonů. Pevnost budovaná pod velením bývalého merhabského generála Zurise chránila její území před pozemním útokem a na život ve Foxhole a Luminoru měla invaze démonů pramalý vliv.
Pozornost démonů se v té době obrátila směrem k táborům a menším městům. Tábory u Arianského hvozdu byly opuštěné, Min-Noc až na krystal prakticky odříznut od okolí, tábory na Durranu pod neustálým náporem. Přesto však mnozí až tvrdohlavě zůstávali a bránili své domovy před zesilujícím tlakem démonů. Ea-morda stále odolávala snahám o likvidaci a utlumený nástup jara jí hrál do karet.
Velká města - Gheer, Skalbor a Toor - byla jediná, kde fungovalo spojení přes pevninské posly, přesto nebyla schopna najít společnou cestu, jak se s démony vypořádat, a to ani po odplutí Arapalských. Jejich snažení se tak omezovalo na zabezpečování vlastního okolí a řešení problémů spojených se zvýšeným množstvím uprchlíků.

30.04.2019, Rok 1085 - 1. část, Události

Ten rok jaro nepřišlo. Zima přešla do něčeho, co ze všeho nejvíc připomínalo listopad. Ea-morda se znovu začla rozpínat světem a v jejím okolí vše chřadlo. Osvědčené postupy na její likvidaci stále platily, ale jako by jí něco dodávalo síly - za každou zničenou větev jinde vyrostly tři nové.
Život v jejím okolí, už tak vyčerpaný přešlou zimou, byl vystaven kruté zkoušce a mnozí v ní neobstáli. Démoní mor, jak se nemoci, kterou šířili démoni a ea-morda, začalo říkat, měl mnoho obětí hlavně mezi starými a oslabenými.
19. dubna došlo k velkému útoku démonů na doky u Rozcestí. Při něm zemřela většina lodníků, kteří pracovali na lodích, a loděnice i celá flotila byly zcela zničeny. V reakci na to a na neochotu pevninských odsouhlasit vstup runového vojska na pevninu se lord Gerwyn rozhodl zcela stáhnout všechny své lidi z pevniny.

30.04.2019, Wipe, General

Popis některých z plánovaných úprav:

Dovednosti
U všech bojových dovedností postav jsme provedli jednu větší změnu - a to zrušení nutnosti všechny tyto dovednosti trénovat. Po naklikání bodů z tabulky postavy tak dojde přímo k navýšení skutečné hodnoty dovednosti. Projdu několik důvodů pro a proti této změně.
- Ne každá dovednost si je rovna - U několika dovedností se výrazně lišila obtížnost natrénování a to jak po časové, tak i finanční stránce. Krom tohoto nesouměru z pohledu hráče docházelo i k neúměrnému porovnání z pohledu GM. To nám stěžovalo zejména možnosti zasahovat lépe do úprav systému, protože hráč měl provedenou balanční úpravu doprovázenou s hořkostí neúměrně zaplaceného času a surovin, či nebylo možné jednu dovednost měnit na požadavek ze změny systému za jinou.
- Afk trénování - Ač postupné učení dovednosti namísto skoků dle získaných úrovní je bez debat blíže k rp, tak realita byla spíše taková, že hráč si našel odlehlé místo a tam si například za pomoci hordy naštvaných ptáčků dovednost natrénoval.
- Dělám jedno umím druhé - Je také určitě nepochybně napadnutelné, že je špatné z rp pohledu, pokud se postava věnuje jedné činnosti a bez sáhnutí na lavhičku jedu je najednou mistr oboru nanášení jedů. Zde na obranu musím jen zmínit předchozí bod Afk trénování, kde sice postava musela si pár jedů osahat, aby se mistrem stala, ale protože k tomu docházelo prakticky v afk režimu a ve sklepení tábora, tak pro vnější svět zůstal výsledek stejný - postava bojem získala úrovně, za ně body a pak během dne zalezlá domakrovala dovednost. Teď pouze dojde k přeskočení nutnosti trénování, kdy hráč se mohl jen na postavičku koukat a čekat a namísto toho se jí bude moct věnovat jinou činností, kterou třeba uvidí i jiné postavy světa.

Řemeslník - úrovně
Ke změně také dojde v systému úrovní řemeslníka. Systém opustí podobu s úrovněma bojovníka a půjde o samostatný systém pro řemeslné dovednosti se zakázkami. Dojde tak následně ke zrušení nutnosti vkládat dovednostní body do řemeslných dovedností a bude možné tak jakoukoliv dovednost, bez potřeby vkládat body, jednoduše začít trénovat. Jako omezení zůstane nutnost placení lekcí, které je následně omezeno bojovou úrovní postavy. S tímto také odpadne možnost odevzdávání vyrobených předmětů. K těmto změnám došlo, protože docházelo u jednotlivých dovedností k nesourodnosti získaných zkušeností za odevzdaný výrobek. Bylo tak obtížné nastavit správný poměr nákladu vůči zkušenostem a to ještě napříč dovednostma mezi sebou. Také samotné získávání úrovní pro možnost natrénovat další dovednost nutilo nejdříve postavu odevzdat velké množství kovářských výrobků a pak teprve mohl začít se učit alchymii. Drobná nesouhra vznikala dále u postav, které se řemeslu nejdřívě věnovat nechtěly, využily volné univerzální body na začátku do bojových dovedností a pak byl začátek trénování řemeslné dovednosti značně omezen kvůli nedostatku volných bodů.
Úrovně řemeslníka tak budou nadále sloužit jen jako bonus pro řemesla k plnění zakázek a za odevzdané zakázky se budou zkušenosti získávat. Systém pak nabídne za získané úrovně k výběru několik bonusů pro řemeslo na způsob specializace-řemeslník.

Řemeslník - arms lore
Dovednost Arms Lore, která byla vždy spíše takovým pátým kolem u vozu, jsme se rozhodli ze systému zcela vyškrtnout. Bonusy, které dovednost poskytovala pak budou buď zrušeny, převedeny do úrovní řemeslníka a nebo pasivně aktivní.

Řemeslník - zakázky
Finální nastavení zakázek je zatím ještě v přípravě, ale zatím popíšu pár už připravených a plánovaných změn.
Jedna určitě příjemná změna, z které náhled byl viditelný na discordu, je vylepšení knihy zakázek, aby obsahovala tzn Katalog. V tomto katalogu je možné procházet veškeré velké zakázky a vidět i jaké malé zakázky pro tu velkou jsou v knize obsaženy. To věřímě výrazně zvýší přehled o chybějících zakázkách bez nutnosti složitého zapisování. Další úprava u knihy zakázek bude přidání nového filtru na zobrazení pouze zakázek, které do velkých zakázk nepatří. Ty už tak nebude také nutné bokem od ostatních ukládat. A aby tyto dvě věci byly za pomocí knihy zakázek proveditelné, tak dojde ke zvýšení limitu počtu zakázek v jedné knize na pět tisíc.
Následně došlo k přepočítání šance na barevné zakázky, aby se zde zahrnulo zrušení Arms Lore i úprava úrovní řemeslníka, ale také hlavně pomohlo k snažšímu zisku lepších zakázek. Velkou revizí také prošly všechny odměny u malých i velkých zakázek. Hlavní rozdělení nyní bude, že velké zakázky mají za odměnu vždy jen jednu, předem nastavenou, odměnu. Tedy žádná šance na výběr odměny při odevzdání velké zakázky. Náhodná odměna zůstane u zakázek malých. Některé odměny pak byly zcela vyškrtány a některé nově přidány. Jako poslední stávající úpravu pak máme změnu v přebírání zakázek od mistra. Ta nyní probíhá v celkovém počtu za jeden den a není nutné se tak v daných intervalech během jednoho dne za mistrem několikrát vracet. Také je umožněno v případě, že si vyzvednout zakázku zapomenete, dobrat až na tři dny zpětně s lehce sníženým celkovým množstvím.

Universal
Vzhledem k úpravám u bodů a trénování u bojových i řemeslných dovedností je nutné do tohoto systému zapojit správně dovednosti univerzální. Stanou se tak kombinací obou systémů a do dovedností z univerzální kategorie bude nutné vložit dovedností body za získanou bojovou úroveň a poté následně dotrénovat na maximální získanou hranici. Runické předměty
Systém výroby runických zbraní a zbrojí se také neobešel bez zásahu. Možnost cíleně si vybírat vlastnosti předmětu a za náklady několika použití runického nářadí postupně vylepšovat se ukázal nejen více nákladný, ale také silný. Úprava zasáhne systém tak, že za pomocí runického nářadí nebude docházet k postupnému vytváření jednotlivých děr do kterých se potom budou vkládat cílené runy, ale dojde k vytvoření esence předmětu, která dle síly nářadí bude mít náhodně vytvořený počet děr na runy o maximální síle. Vytvořená esence se následně vloží například do zbraně, kde v ní utvoří několik děr o dané síle a také na, při výrobě vylosovaný, typ run. Runy bude do předmětu stále nutné vložit a předmět za pomocí úrovní postupně vylepšit. Omezením však zůstane maximální počet run, které lze do jedné řady děr vložit a také omezení na typ těchto run. Runy následně bude možné libovolně vyndávat a přenášet.
Výroba této jedné esence se tak stáhne na jedno použití runického nářadí požadované síly namísto dřívější nutnosti kombinovaného použití předchozích úrovní nářadí a ve čtyřnásobku pro každou řadu run.

Očarované předměty
Vytváření spojených očarovaných předmětů, tedy magických a runických dohromady, projde lehkou úpravou, aby ke spojení sil předmětů mohlo docházet dříve (a s menším poplatkem), ale s omezením na úroveň magického předmětu.

Zbraně - zranění a rychlost
Všechny zbraně prošly kontrolou a přepsáním min-max zranění a rychlosti. Abychom dosáhli lépe požadovaných hodnot bylo potřeba upravit funkci pro výpočet rychlosti zbraně, aby umožňovala preciznější změny a stejně tak výpočet finálního zranění, které postava udělí. Z těchto změn pak viditelně na povrch vychází úprava, že zbraně již na sobě nebudou mít zobrazenou rychlost v systémovém čísle, ale jako počet vteřin na dvě desetinná místa. Finální zranění postavy dále bude nově probíhat v celém rozsahu, který je vidět na statusu, tedy 100-110 může udělit 11 různých hodnot zranění. Dříve zde docházelo pouze ke střídání pár hodnot z rozpětí dle základnígo min-max zranění zbraně.
Za pomocí těchto úprav jsme dále pozměnili výrobu každé zbraně. Zbraň při výrobě, nebo i zbraň nalezena v lootu, bude mít v určeném náhodném rozmezí modifikovaný min-max zranění a s tím rychlost. Každá zbraň bude mít celkem 5 možností různých min-max zranění a rychlosti, které se na ní mohou naskytnout.

Zbraně - speciální údery
Krom drobných úprav u několika jednotlivých úderů došlo také k plošnému změnění seznamu a rozvržení úderů na zbraních. Každá zbraň namísto pevně určeného primárního a sekundárního útoku bude mít seznam zahrnující 6 úderů z kterých budou dva údery při výrobě vybrány a nastaveny na zbraň.

Ztráta těla
Jedno z často se opakujících přání pro wipe bylo zrušení insurance. Insurance, stejně jako podobnou funkcí plnící Sacrifice, budou plně vyřazeny ze systému. Protože nám však přišlo, že určitě nebudete chtít chybou někoho jiného přijít o vaše vzácné a drahé předměty, tak jsme vytvořili modifikací pro ztrátu těla, aby se tomuto dalo předejít. Při ztrátě těla, nebo smrti a použití příkazu, dojde k přesunutí všech předmětů, které jsou v těle do batohu postavy. Vybrané typy předmětů však projdou při tomto procesu poškozením.
Poškozené zbraně a zbroje bude tak nutné za plné výrobní množství materiálu opravit, magická oblečení ztratí svou sílu a sníží se jim úroveň o jednu, opasky bude taktéž za materiál nutné opravit, do amuletu doplnit některé vypadé kamínky a tak dále. Magické a i runické vlastnosti na všech předmětech při poškození ztratí část své magické síly a budou tak postupně znehodnocovány.
Důvody k tomuto směru ztráty těla, který jsme vybrali, jsou výzmané dva.
Ten první je možnost flexibilnějšího nastavení celkové ceny za ztracenou výbavu. Jak u hráčem vyrobených zbrojí, kde cena opravy může být stejně drahá jako celá nová zbroj, nebo dle potřeby počet materiálu na opravu snížit, tak stejně u magikých a runických předmětů, kde rychlost degradování určí zda dobrý předmět bude dobrý ještě po jedné zrtátě těla nebo i po třech. Doplním ještě, že je možné nastavení ceny různého materiálu zvlášť. Tedy například u dračí zbroje nebude potřeba hradit za opravu plnou cenu materiálu, ale jen zlomek.
Za druhé je to umožnění hráčům se ze vzniklé ztráty těla rychleji vzpamatovat. Tím není teď myšleno po finanční stránce, ale umožnit snáze opravit potřebné věci, doplnit co chybí a mít možnost se o tu neúspěšnou akci pokusit znovu. Bylo doposud téměř pravidlem, že pokud došlo k úmrtí v dungeonu, tak mnoho z hráčů potřebovalo více času než se dokázalo vzpamatovat a doplnit si výbavu se vším potřebným tak, aby mohli zase vyrazit do boje. A k tomu se vztahuje následující bod.
Zbylé předměty jako dopisy, knížky, svíčky, tabák, náhradní tepláky a jiné drobnosti sloužicí spíše k hraní rp postavy nebudou se ztrátou těla smazány ani nijak poškozeny, ale vždy bez poplatku vráceny. Důvodem je, že tyto doplňkové věci často nemají příliš velkou herní finanční hodnotu a vzniklá ztráta je pak špíše na času hráče, který tyto věci musí znovu obstarat a vzpomínat co mu schází, případně ztráta pouze citelná, pokud jde o nějaký pamětní předmět.

Animal Taming
Nebojová jízdní zvířata přijdou o možnost nasazení ohlávky. To se nebude týkat jízdních zvířat získaných ze zakázek. Se sníženou životností zvířat přijde i nutná úprava spawnerů k lepší náleznosti. Aby ale ztráta jízdního partnera nebyla krom citové ztráty i ztrátou finanční, tak bude po smrti zvířete sedlo možné vzít a znovu použít. V případě, že jízdní zvíře s obsahem sedla umře například na už nepřístupném místě, tak bude možné za pomocí příkazu, podobně jako u ztráty těla postavy, možnost z mrtvých zvířat předměty přisunout. Takto navrácené předměty a i samotné sedlo ze zvířete však následně projde běžným poškozením při ztrátě těla.
Tábor
Systém tábora jako hlavní možnost stavby táborů, osad, vesnic a větších měst zůstane zachován. Plánované změny však budou v rychlosti růstu a poplatku za vedení nebo vylepšování tábora. Také v přípavě jsou bonusy z vylepšení v táboře pro všechny členy. Dojde také k navýšení limitů všech dekorací tábora zakoupených skrze Dekorace a také počtu samostatných staveb, které bude možné umístit, aby bylo umožněno lépe tábor upravit k vašemu obrazu. S postupným ziskem úrovní tábora bude také umožněno stavět vícepatrové domy.

27.04.2019, Ve skrytém údolí, Události

na počátku roku 1085

Ačkoliv bylo ten den bezvětří, Strom života se chvěl. Což o to, jeho listy se třepetaly téměř neustále, ale nyní se hýbaly také větve a i v samotném kmeni bylo cítit napětí. Farea nemusel být nijak vnímavý, aby cítil neklid, který ze Stromu vyzařoval.

Kněžka Gaii otevřela oči. Opět ta stejná vize, opět stejný pocit smutku a zároveň bezodkladnosti. Zvedla se z trávy a lehce se dotkla kůry Stromu. Už týdny žádala Gaiu o potvrzení, vedení a dostávalo se jí stále téže odpovědi. Už nebyl čas na pochyby.
Nadechla se a setřepala ze sebe smutek. Rázně vykročila po lávce k hloučku Fareanů, kteří trpělivě stáli na druhém břehu.
"Doručíš zprávu starému známému," oznámila jednomu z nich. “Pokud ho najdeš...”

25.04.2019, Z deníku lorda Gerwyna, Události

12.2.1084
Kolikrát jsem už přemýšlel nad tím, jestli jsem udělal chybu podpisem té smlouvy, ale vždy jsem se uklidnil tím, že zpět se nic vzít nedá a mohu hrát jen s takovými kartami, které mám v ruce. Logika některých pevninských mi ale skutečně uniká. Už před dvěma lety jsme mohli odplout na Arghan v plné síle, ale oni pořád tvrdohlavě odmítají vstup runových na své území. To doopravdy čekají, že jim každý můj voják prozradí vše, co nese i když to často neví ani jejich nejbližší? Nebo čekají, že pošlu čerstvé rekruty a opravdovou sílu nechám doma? Ani jedno z toho se nestane, já umím být trpělivý a nepřestanu se snažit je přesvědčit. Zatím vidím nějaký posun, i když jsou výsledkem jen pokroky ve stavbě lodí. Mohu si jen představovat, jak by mí lidé mohli pomoci při čištění pevniny od démonů.

20.4.1085
Co si mysleli, že se stane? Vždyť nechali pobít mé lidi u těch proklatých doků! Jistě, arapalským na životech přeci nezáleží. Idioti. Beze mě nemají šanci ubránit celé své území a mě už po těch letech přesvědčování přestalo bavit poslouchat jejich obavy z runových. U předků, to se snad nebojí těch démonů víc? To neznají rčení, že nepřítel mého nepřítele je mým přítelem? Mluvil jsem s Johnem, je první, kdo ví, že ještě před zimou stáhnu všechny své zbylé lidi zpět do Říše, že už mě to přesvědčování nebaví a pokud by se něco změnilo, tak mi má dát vědět přes krystal. Jediné, co ještě neví, je to, že hodlám odjet s plně naloženými loděmi, že se chystám rozeslat pár dopisů, pár pozvání na palubu těm, kteří ke mě projevili alespoň trochu vstřícnosti. Nemá smysl snažit se chránit ty, kteří o ochranu nestojí, ale pokud se za pomoc v minulosti mohu odvděčit tak, že jim dám šanci na život, je důvod proč to neudělat?

8.04.2019, Stav prací, General

Zdravím,
přidám trochu slov k tomu jak postupujeme a jaký je výhled na aktuální situaci.
Z původního plánu pro příběh jsme trochu vybočili a zvolili tu věříme lepší a hezčí variantu. To ovšem přidalo řadu práce navíc, kterou nebude lehké dohnat.
Ze systému se snažíme zaměřit pouze na úpravy a odladění stávajícího systému. Změny jsou tak někde velké a rozsáhlé, ale často půjde jen o nastavení systému dle zkušeností a vůči jiným systémům, kteřé dříve byly přidány za chodu. Prioritu mají také systémy, které mají dlouhodobý dopad a nejdou jednoduše měnit za pochodu. Tím je myšleno, že je například podstatnější zda craft bude dostávat za den 3 nebo 4 zakázky oproti tomu zda specializace bojovníka bude mít 20 nebo 25 damage increase. Ale výjimky se vždy najdou.
Probíhající práce se dají rozdělit do 5 kategorií. Příběh, systém, testování, mapa a spawnery. Některé body spravuje více lidí, ale volné časy a množství práce se různí. Je tak pochopitelné, že všechna práce neskončí v jeden moment a bude se muset čekat a dodělávat jinde.
Můj původní odhad, nebo spíše touha dokončit vše v průběhu dubna, zahrnoval zejména práci v systému a první verzi plánovaného příběhu. To spolu s tím, že sehnání pomocné síly bylo poněkud narychlo a většina nemohla ihned k pomoci nastoupit odsuzuje duben k téměř nerealné hranici.
Jaký bude chystaný příběh zatím odhalovat nebudeme, ale rád bych dořešil možnost postupného odhalování v ozvěnách.
V blízké době bych také rád začal odhalovat provedené systémové změny. Ty se pak budeme snažit postupně zachytávat přímo na webu, ale zatím to není pro nás prioritou. Tedy, že doplnění webu nedáváme takovou váhu, aby znatelně brzdilo start.

Informace o změnách bude pak přidáváná postupně do topicu Wipe na foru.

9.03.2019, Stav serveru, General

Vážení hráči,

dovolím si zanechat zprávu, aby bylo jasnější proč je server už několik dnů offline a jak tomu bude nadále. Pro ty, kteří neměli možnost si základní informace o této situaci přečíst na fóru, tak doplním zde. Druhý týden v únoru nám bylo od poskytovatele serveru oznámeno, že naše působení bude nutné zpoplatnit. Doposud server přebýval pouze z dobré vůle a bez nutnosti poplatků z naší strany, za což bych jim alespoň zde rád zanechal velké poděkování. Bohužel, protože náš drobný server vyčnívá z řad větších dedikovaných serverů, pro které nabízejí služby, tak se nám nepodařilo dohodnout se na ceně, která by pro nás za této situace serveru byla únosná. Začátkem března nám tak byl herní server odstaven. Aktuálně máme už vyhledanou náhradu, kterou postupně zřizujeme. Podobná situace v řešení je nadále i s hostingem webu. Z toho důvodu bude možný i budoucí krátkodobý výpadek webu a fóra.

Tato neplánovaná situace nás donutila k přemýšlení nad tím zda působení serveru tímto ukončíme nebo budeme pokračovat. Protože však pro nás je Ultima Online velkou srdcovou záležitostí a velmi jedinečnou hrou, která dle nás nejen předčila dobu v čase svého vzniku, ale i dnes má mnohé co nabídnout, tak volba v tomto projektu pokračovat zvítězila.

Ovšem tato situace, důvod k pokračování i momentální neplánovaná přestávka kvůli zřízení serveru nás donutily přemýšlet a projednat jak chceme aby server pokračoval. K tomuto se vztahuje i pár vět z předešlé zprávy na fóru o tom jak jsme v aktuálním složení GM týmu pokračovat schopni. Výsledek této naší debaty, bez delšího protahování je, že jsme se rozhodli provést úplný wipe serveru. Jednotlivých důvodů k tomuto rozhodnutí, ať už těch menších nebo větších, je více. Aktuálně od posledního spuštění to bude brzy sedm let. To považujeme vzhledem k projektu a složení našeho týmu za dlouhou dobu co je svět bez přerušení. Hra za tuto dobu, oproti tomu co mohla nabídnout na začátku, dozrála. Zůstalo však i mnoho systému, které kvůli ohledu na minulost a hráče, kteří si už některým takovým systémem prošli, nebylo možné znatelně pozměnit a nastavit tak jak čas a zkušenosti ukázaly, že je vhodnější. Proto i aby mohly být provedeny některé námi chtěné úpravy v základech systému, tak je nutné předejít k tomuto kroku. Jsme však pevně přesvědčeni, že tyto změny doladí nedokonalosti, které se během předešlých sedmi let ukázaly a vylepší požitek ze hry. I na Arghan se už určitě půjdeme podívat.
Datum kdy bude server opět uveden do provozu zatím není pevně dané, ale náš cíl je v průběhu letošního dubna.

Děkujeme všem, kteří tu s námi po dobu těchto sedmi dlouhých let byli a těšíme se na ty, kteří zůstanou věrní a budou s námi pokračovat.

Za GM tým Malak

24.12.2018, Přání, General

Vážení a milí hráči,

i letos bych Vám velmi rád popřál krásné, klidné a spokojené prožití Vánoc a nadcházejících svátků včetně Nového roku.

Do nového roku Vám přeji zdraví a spokojenost a serveru, aby vydržel a přinášel ještě chvíle radosti. Chápu, že zejména poslední půlrok byla situace horší a bohužel nemohu do nového roku zatím slíbit zlepšení, které bych nemusel zvládnout splnit, pouze jak to bude možné na zlepšení zapracovat.

Abych nekončil přání na méně veselé notě, tak ještě doplním, že jako tomu bylo každé Vánoce, tak i tentokrát bude pro každého čekat pod Luminorským stromečkem dárek, ten je možné otevřít do 6. ledna. Dále do tohoto dne bude možné ve světě nacházet vánoční Zvláštní hůlky, které je poté možné směnit u Tezara za některé z jeho odměn. A také bude možné během této doby občas zahlédnout a najít padající hvězdu, která sice nejspíš nesplní každé přání, ale svým kouzlem posilní magické i nemagické předměty.

Krásné svátky přeje

Malak

11.07.2018, Cesta domů, Události

Gerwyn se musel přemáhat k úsměvu, když se loučil s mladým hrabětem. Tak, jako mu slova gratulací nešla přes rty na oslavě hrabství, nešla mu přes rty ani nyní. Přesto děkoval za pohostinnost a chválil obnovu Tooru. Přesto se těšil na další setkání a doufal, že jejich nedávné neshody a nedorozumění jsou zapomenuty. Něco se mu nezdálo a nemyslel si, že by to mělo něco společného se slovy gwalky o svém protipólu. Ne, tuhle ješitnost už překonal, stejně jako nedůvěru starého fareana. Tahle myšlenka mu pomohla se usmát na blondýna a vyjádřit své díky se zdáním upřímnosti. Jeho spěch do přístavu nebyl hraný ani trochu. Opravdu musel stihnout příliv. Ne proto, že by jeho návrat domů nepočkal o dalších pár hodin, ale proto, že musel dodržet čas tajného setkání domluveného na širém moři.

po setmění, několik mil od břehu...
Rybářská bárka přirazila k boku o tolik většího korábu. Na palubu arapalské lodi se nejdříve s nadávkami vyškrábal John, který vládce Říše probodl pohledem.
"Tohle je pitomej nápad," povzdechl si Gheeřan, ale vzápětí se otočil, aby nahoru pomohl zbylé posádce loďky. Celkem byli tři a během chvíle stáli před usmívajícím se lordem, za nímž stál mladý, trochu zamračený voják.
"Vítejte na palubě, slečno Vinie," políbil ruku štíhlé postavě v kápi, jen aby se vzápětí s pokývnutím obrátil k Oriasovi, třetímu návštěvníkovi. "Generále, prosím přijměte mé slovo, že přebírám ochranu nad Vaší dcerou. Udělám vše pro to, aby na Zagan-Mar našla štěstí."
Starý voják jen pokývl. Na jednu stranu se mu to, co dělají příčilo, na druhou to bylo plnění starých závazků. A závazky by se měly plnit.
Za další hodinu, strávenou společnou večeří a loučením, se bárka znovu odrazila od boku korábu a vyrazila houstnoucí tmou zpět k pobřeží. Arapalská loď se už obracela opačným směrem, je čekala delší cesta. Delší, ale rozhodně pohodlnější. Přecijen, byl to koráb lorda, který si na slušné zázemí potrpěl.

2.07.2018, Obnova hrabství, Události

Vládce Arapalu musel rozhodně vypadat překvapeně, když na Fergasovo pozvání vešel do velkého sálu Toorského hradu a spatřil tam nemálo známých tváří. Čekal další hovor mezi čtyřma očima a na místo toho tu bylo dobrých třicet lidí. Většinu z nich už znal z různých jednání. Všichni ale měli něco společného - rozhlíželi se, jako by netušili proč byli přivoláni. Ne, rozhodně nebyl jediný, kdo nevěděl o co se jedná. Popošel k výpravě z Gheeru, města co si už stihl svým způsobem oblíbit, a tlumeně se zeptal Johna, jestli náhodou neví proč tu jsou. Nic se nedozvěděl, snad až na nejisté pokrčení rameny. Stejnou odpověď dostal i na otázku jestli je tu někdo z táborů. Nepozastavil se nad tím - kolikrát v minulosti viděl tyhle lidi něco řešit bez obyvatel táborů?

Netrvalo dlouho a na lehce vyvýšeném podiu se objevil mladý toorský velitel. Gerwyn viděl, jak mu po tváři mu přeběhl viditelně spokojený výraz, snad se zdálo že dorazili všichni pozvaní. Když lord očima sledoval pohled světlovlasého muže, vlastně ho ani nepřekvapilo, že se zadíval na merhabského generála stojícího v první řadě. To už ale Fergas začal mluvit a i Gerwyn musel uznat, že mluví dobře. Mluvil o pádu města, o houževnatosti svého lidu. Mluvil o odhodlání a víře, stejně jako o minulosti a budoucnosti. Mluvil o spolupráci a přátelství, o tom jak byl Toor obnoven. A s obnovou města že jde ruku v ruce i obnova hrabství. Tak praví Fergas, hrabě Toorský.

Snad právě lord Gerwyn by měl mít pochopení pro to, co mladý muž udělal, když sám sobě posadil na hlavu korunu vládce.

24.06.2018, Přesun, Události

... pár dní zpět
Světlovlasý muž v toorských barvách se ani neptal strážných, jestli je gheerský host uvnitř. Místo toho jim jen pokývl a zaklepal na dveře, které mu zanedlouho otevřela usměvavá blondýnka, aby ho vzápětí gestem pozvala dál.
"Veliteli, to je mi překvapení," řekl od stolu vládce Zagan-Mar, jen aby se zvedl, aby pozdravil návštěvníka.
"Lorde," dostalo se mu suché odpovědi. "Nějak jste si oblíbil pobyt za hradbami Gheeru. Troufám si tvrdit, že Toor by vám poskytnul větší pohodlí."
Gerwyn se jen pousmál a pokynul Fergasovi k lavici u prostorného stolu. Netrvalo dlouho a před nimi se objevily poháry a džbán ostrovního vína, se kterým se konečně rozproudila konverzace viditelně plná nedůvěry na obou stranách. Ani jeden z mužů nepatřil mezi důvěřivé a oba měli problém podívat se na skutečnost očima toho druhého. Trvalo pár hodin, než se shodli na tom, že poté co lord vyřídí vše potřebné v Gheeru, přesune se do Tooru, jehož obnovený přístav za určitých podmínek přijme i jeho koráb.

... a nyní
Gerwyn musel uznat, že okolí toorských farem se od jeho poslední návštěvy změnilo výrazně k lepšímu. Ten mladík, jak to tak vypadá, sdílí vizi svého předchůdce. Doopravdy chce obnovit Toor. Možná to nakonec nebude tak zlé, být nějakou dobu zde. Třeba ještě najdou společnou řeč. A rozhodně byl rád za to, že zbytek jeho výpravy není odsouzen k nekonečnému pobytu na dohled pobřeží.

11.06.2018, Tři ostrovy - tři obrazy, Události

Před mohutným démonem se zjevila snad až komicky malá postavička. Přikrčila se hned, jak se velké stvůře rozežhnuly oči. Ano, čekali dlouho. Ale už ne víc... Schoulený tvoreček k nohám démona hodil něco bělavého, jen aby se ta věc vzápětí vznesla do vzduchu a stoupala až před žhnoucí oči.
"Kost? Přinesl jsi mi KOST?"
"Žebro, mocný... symbolické..."
"Okousané..."
"Byla tak sladká...," zakňoural imp, ale to už byl chycen do pracky svého pána a zvedán ze země. Nic mu nepomáhalo jeho zmítání se.
"Nezklameš mě," zahučel démon fakticky do své dlaně. A imp věděl, že nezklame. Nezklame, protože pokud ano, nebude mít ani možnost litovat.

Do Skalboru poslední dobou jezdil osobně, obvykle s malým doprovodem. Sám sebe přesvědčoval o tom, že je to tím že rád řeší věci osobně. Dnes mu to ale dávalo alespoň možnost nechat si v klidu projít hlavou odpověď, která mu přišla z ostrova. V klidu?
"Sebestředný šmejd, beztak má něco v plánu," hučel mladý toorský velitel sám pro sebe, zatímco se podél pobřeží vraceli zpět domů. To pobřeží mu teď ale dalo příležitost vypořádat se se svým vztekem, když před sebou uslyšel pisklavé zvuky krysích lidí.
Zavelel do útoku.

Jeho žena mu mnula ramena, snad věřila že ho tím uklidní a odradí od toho, aby opět jel na pevninu. V posledních měsících se spokojil s občasným kontaktem s Gheerem, aby zjistil jak se daří jeho lidem. Teď ale přišla zpráva z toho druhého krystalu a ukázalo se, že měli velmi dobrý odhad když neočekávali nic dobrého.
"Věřila bys, že opravdu žádal vysvětlení, proč jsem vyslal do světa nějaké vrány? Jako by se mě na to neptali už tolikrát, co s nimi mám společného...," sevřel rty lord Arapalu.
Jeho paní se sklonila k jeho uchu. "Doopravdy věříš, že když jim to zopakuješ znovu osobně, tak to k něčemu povede? Co když mají zlé úmysly?"
Gerwyn se k ní jen pootočil a usmál se. "Třeba, že by se mě pokusili zadržet, má drahá? Myslíš, že jsou až tak hloupí?"

6.06.2018, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
- Aktualizujte si soubory pomocí DP2 Auto Update programu

Řemeslníkův obchodník - aukce stánku
- Je nyní umožněno pronajmout si stánek v Gheeru pro obchodníka, který se nachází naproti řemeslnického cechu.
- Pronajmutí se provádí formou aukce, která u každého stánku trvá 7 dní. Minimální příhoz je 10 stříbrných a je možné s jednou postavou přihodit vždy jen na jeden stánek.
- Po skončení aukce obdrží výherce získané místo s obchodníkem po dobu 14 dnů. Sedm dnů před koncem pronájmu začne znovu další kolo aukce.
- V prostorách stánku je možné uzamykat až 10 dekoračních předmětů. Při ukončení vlastnictví jsou tyto, stejně jako suroviny a peníze v inventáři obchodníka, přesunuty do banky.
- Skrze menu obchodu je dále možné upravovat vzhled cedule.

Řemeslníkův obchodník - změny
- Záznam prodeje - Přidána možnost nahlížet k záznamům prodeje, kde je možné vidět jaké výrobky byly nakoupeny. Záznamy se sdílí mezi všemi obchodníky (v táboře nebo městě) i po jejich smazání.
- Ceník - v tabulce nastavování ceníku bylo přidělané zobrazení červenou barvou název surovin, které jsou naceněny, ale nejsou k dispozici v inventáři obchodníka

Změny
- Page - přidána funkce vyhledávání v textu zpráv
- Teleport - zamezeno se přenášet na jízdním zvířeti skrze prostory neumožňující průchod na něm (dveře domu)

Opravy
- Starodávné těžební nářadí - oprava ponechání pojištění při sloučení
- Vlastnosti - oprava správného zobrazení Parry hodnoty nad stropní hranicí
- Poptávka - oprava chyby při vytvoření nové poptavky způsobující pád serveru
- Nekromant/Vyvolávač - 3, 3 - oprava aby šlo o pasivní bonus, který není vázaný na Corpse skin
- Parta - oprava zobrazení aktuálního množství životů, many a staminy na záložce ostatních postav

2.06.2018, Pochybnosti, Události

Od rozeslání zprávy uplynulo už několik dní, dní které toorský léčitel z většiny strávil uvnitř pevnosti. Mladý velitel se rychle zotavoval a opět dokazoval, že i lehká zranění mohou díky krvácení vypadat hrozivě. Přes protesty léčitele už odmítl zůstat na lůžku a tak teď přikulhal do místnosti, kde na něj čekali adresáti zprávy, až na Oriase. Někteří se tvářili více něž překvapeně, že ho viděli na nohou, jiní jako by s tím počítali. Nezáleželo ale na ničích výrazech, záleželo jen na tom, že se Fergas usadil do připraveného křesla a podíval se na Johna, který přijel regentovým jménem z Gheeru.
"Jsem rád, že jsi sem našel cestu," řekl tlumeně, jako by mu slova ještě činila potíže. "Doufám, že nám budeš schopen říci, kolik Gerwynových lidí je na pevnině... a jestli je máte pod kontrolou."
"Co...?," začal gheerský muž, ale byl okamžitě přerušen.
"Zatraceně Johne, nechceš mi tvrdit že Vrány najednou nemají s Arapalem nic společného že ne!," zvýšil hlas světlovlasý velitel a pokusil se vstát z křesla, jen aby se do něj znovu posadil. Odpovědí mu ale bylo jen odfrknutí, odfrknutí, které odstartovalo velmi ostrou diskuzi. Diskuzi s velmi nejasným závěrem...

Nikdo z hádajících se mužů ale neměl doopravdy tušení, co se děje daleko na východě od Tooru. Netušili, že to s čím se potkal Fergas byl jen příznak mnohem větší změny. Bez hlídek z věže, o kterou přišli, byli slepí a nevěděli, že prastaré ocelové mříže byly zbaveny nánosů věků a skalní pevnost otevřela svou bránu, aby z ní vyšli muži. Muži v rudých pláštích.

27.05.2018, Masakr, Události

Když stráže na bráně uviděli pomalu přicházejícího koně, jejich radost se pomalu proměnila v hrůzu. Ze sedmi, kteří odjeli na jednoduchou misi, se vrací jediný. Ostrý zvuk zvonu okamžitě vyburcoval celé město a tak ve chvíli, kdy se koňské podkovy rozezněly po dlažbě, už na jeho jezdce čekal felčar spolu s několika vojáky. Světlovlasý muž měl prsty pevně zamotané do hřívy, snad aby ho pomohly udržet v sedle, zatímco jeho krev stékala po krku koně, který vypadal jako by proběhl půlku světa. A nejspíš tomu tak bylo. Když vojáci vymotávali hřívu z prstů mladého velitele, snažili se moc nepřemýšlet co se stalo. To se ale změnilo, když Fergas promluvil. Když ho se skučením stahovali ze sedla, z jeho úst unikla jedna jediná věta. "Byl to naprostý masakr..."

Do hodiny brány Tooru opustili tři jezdci. Jeden nesl vzkaz Sarifovi do Skalboru, druhý jel až za Juliánskou pevnost, do Foxhole. Ten třetí nesl vzkazy dva, oba do Gheeru - jeden byl určen regentovi a druhý generálovi na odpočinku. Všechny vzkazy měly ale stejný obsah, všechny nesly zprávu o zkáze průzkumné jednotky, která jela zjistit, co je pravdy na zpávách pocestného o padlé obranné věži.

23.05.2018, Lovecký cech, Události

Vyhodnocení lovu

Lov na stromáky a stromovce je už u konce a stejně tak možnost odevzdat trofeje k zápisu.
Všechny jsme postupně spočítali a přinášíme vám trojici nejlepších lovců!

Na prvním místě se umisťuje lovec Carbo s počtem 2648 trofejí.
Druhé místo obsazuje lovec Sarthan s počtem 2365 trofejí.
A na třetí místo se dostává cech Kult Krve s počtem 2284 trofejí.

Odměnu je možné vyzvednout u Leonarda. Za cech ať se dostaví vždy vůdce a prosíme choďte v pořadí výherců.

Všem účastníkům děkujeme, gratulujeme výhercům a budeme se se všemi těšit na další lov!

20.05.2018, Úprava kódu, System

Změny
- Regenerace životů - Změněna rychlost při které po prvním zranění z plných životů začne regenerace působit. Změna se týká všech tvorů i hráčských postav.
- Reflect physical damage - maximální hodnota nacházející se na štítu je u magických i runických zdvojnásobena (dopočítáno a úpraveno zpětně)
- Nůžky - upravena vzdálenost působení na 2 pole, aby byla stejná jako jiné podobné akce
- Nekromant/Vyvolávač - 3, 3 - specializace změněna na "Navýšení všech regenerací o 20%"
- Nekromant/Vyvolávač - Destrukce - navýšení vzdálenosti výbuchu na 3 pole
- Nekromant/Vyvolávač - 5, 3 - přidáno 20 Lower Mana Cost pro kouzla z Magery, pouze při používání střelné zbraně
- Nekromant/Vyvolávač - 5, 5 - specializace umožňující léčit vlastní tvory byla přesunuta na základní vlastnost Vyvolávače
- Nekromant/Vyvolávač - 5, 6 - Water elemental - zdvojnásobeno vyléčené množství
- Nekromant/Vyvolávač - Ovládnutí elementů - upraveno, aby vyvolaní tvorové nepotřebovali volné control sloty.
- Nekromant/Vyvolávač - Ovládnutí elementů - upraveno, aby vždy docházelo k vyvolání všech typů elementálů, namísto náhodného výběru
- Nekromant/Vyvolávač - 4, 3 - specializace změněna na "+30 Damage Increase, Elementálové dostávají 40 Hit lower attack reflect"
- Nekromant/Vyvolávač - 4, 4 - specializace změněna na "Tvorové z Summon Creature dostávají 40 Hit lower defend reflect"
- Nekromant/Vyvolávač - 4, 5 - přidáno 2 Faster cast recovery a 20 Lower reagent cost
- Nekromant/Vyvolávač - 5, 7 - specializace změněna na "Tvorové ze Summon Creature mají 20% šanci k provedení náhodného speciálního úderu"
- Nekromant/Vyvolávač - 5, 4 - specializace změněna na "Tvorové ze Summon Creature získávají +20 Defend chance increase a +10 základních životů"

Opravy
- Nature Fury - oprava aby efekt kouzla byl počítán dle aktuální dovednosti sesílatele
- Focus Attack - oprava aby ve Vlastnostech postavy správně zobrazoval jako Hit Chance Increase namísto Damage Increase
- Nekromant/Vyvolávač - 3, 7 - oprava aby regenerace tvorů se po zranění spouštěla okamžitě
- Nekromant/Vyvolávač - 5, 6 - oprava aby negativní účinky po smrti tvora neúčinkovaly na sesílatele
- Nekromant/Vyvolávač - 5, 6 - oprava pořadí, kdy se specializace aplikuje, aby se nerušila se specializací 5,5
- Bard - oprava rozpoznávání přátelských a nepřátelskích cílů
- Mind Rot - oprava předchozí špatně nastavené změny

16.05.2018, Stěhování, Události

Bylo to tu. To, co začalo pomalu, před několika dlouhými měsíci, bylo u konce. Dřevěnou palisádou projel poslední naložený vůz, na kterém seděl posmutnělý léčitel. Nedíval se, kam jedou - to věděl. Díval se na svůj domov, na místo kde strávil většinu svého života. Na místo, kde ošetřoval zranění a léčil nemoci toorských. Bude mu to místo chybět. Zpěv ptáků v blízkém lese, ticho skalního údolí časně z rána. Čeká ho velká změna. Nebyl na ni připraven, i když se doopravdy snažil. On to ale nevzdá - snad i proto pozvedl na pozdrav ruku, když projížděl kolem mladého velitele, který se osobně přijel přesvědčit o tom, že stěhování je dokončeno. Povel k zahrazení vchodu už léčitel neslyšel.

I nedaleko ruin Merhaby se ze skrytého průsmyku vynořilo několik vozů. Z průsmyku, který dlouhé roky byl tou nejlepší ochranou před nepřáteli, se teď stěhovala poslední skupinka směrem do Skalboru. Na jednom z vozů, vedle léčitelky, seděla mladá slepá žena. Léčitelka k ní tlumeně hovořila, vyprávěla jí co vidí stejně jako to, co je čeká v novém, kamenném domově.

15.05.2018, Úprava kódu, System

Esence předmětu
- Z runických předmětů je nyní umožněno vyndávat jejich esenci. K tomu slouží nový krystal, který lze zakoupit u mága Kera v severní Gheerské části.
- Tato esence v sobě drží všechny runické i magické vlastnosti včetně dalších přidaných (Slayery, popis, očarování, úroveň).
- Esenci je po vyndání možno zpět vložit do cíleného nemagického a nerunického předmětu.
- Cílený předmět musí být stejného typu jako předmět z kterého byla esence vytažena. Jedinou výjimku zde tvoří duplicitní vzhledové předměty (například Katana a Fareanská zdobená Katana), mezi těmito předměty je možné esenci přenášet.
- Pro umožnění vložení esence do jiného typu předmětu je nutné nejprve esenci upravit za pomocí dalšího krystalu, který je také dostupný k zakoupení u stejného obchodníka.
- První úprava umožní přenášet esenci na předměty ze stejné kategorie. U zbraní to znamená umožnění přenesení na zbraně sdílející stejnou dovednost (Katana na Halberdu např.). U zbrojí jde o možnost předání esenci mezi stejným typem zbroje (Plátová helma na Plátové rukavice).
- Druhá úprava umožní přenášet esenci na předměty ze stejného základního typu. U zbraní jde o penesení z libovolné zbraně na jinou zbraň (Katana na Kryss) a u zbrojí na libovolnou zbroj (z plátových rukavic na kroužkovou tuniku).
- První úprava potřebuje vždy 1 tento krystal. Na druhou úpravu jsou poté potřeba krystaly 3.
- Esence není nikdy možné přenášet mezi předměty vyrobené z různých řemeslných dovedností (Luk z Carpentry na Katanu z Blacksmithy např.)

Page
- V systému došlo ke změnám, aby nešlo o pouhé zaslání krátké zprávy s neohrabanou možností odpovědi. Tyto změny zahrnují možnost psaní výrazně delší zprávy, procházení archivu všech zpráv včetně diskuse k ním, umožnění napsání zpětné odpovědi a poslední v řadě možnost jako hráč page uzavřít za vyřízenou, pokud se například dořeší situace dříve než stihneme reagovat.
- Nedostatek těchto věcí limitoval ve vhodném vyřizování zpráv i nás, proto věříme, že úprava přispěje k lepší vzájemné komunikaci a řešení problémů.

Orby
- Do hry byly přidány k náleznosti dva nové orby:
- Orb zapomnění - odstraní z předmětu jednu náhodně vybranou magickou vlastnost
- Orb prázdnoty - odstraní všechny magické vlastnosti z vybraného předmětu

Změny
- Telekineze - nastaveno odolávání efektu za pomocí Magic Resistance dovednosti
- Příkazy - zrušen příkaz ".Chyba", pro hlášení použijte zaslání běžné Page
- Specializace - nastaveno odkrytí postavy při použití aktivačních schopností
- Tinkering - umožněno vyrábění Gears po více kusech
- Lišta - přidána možnost zadání výchozí pozice pro otevření pomocí příkazu ".Lista X Y"
- Před časem se ve většině dungeonech zkušebně snižoval respawn pokladů. Tato změna se spíše prosadila, proto stále zůstává a spíše budeme zvažovat ještě úpravu na ještě nižší dobu nebo vytvoření vhodného systému respawnu, díky kterému by nabídka dungeonů mohla lépe zvládat poptávku.
- Parta - navýšená vzdálenost na kterou lze přidávat člena do party
- Mind Rot - zrušena prodleva omezující použití
- Orb náhody - použití orbu je možné i na už magické předměty u kterých tak dojde ke smazání a přepsání magického nastavení na nové náhodně vybrané orbem
- Animate Dead - byl upraven výpočet určující finální bojové dovednosti oživlého tvora
- Štíty - šance na pohlcení kouzla byla u dřevěných štítů navýšena na 1/3/4/5/6/10 dle materiálu štítu
- Štíty - u dřevěných štítů bylo přidáno navýšení všech regenerací postavy o 1/3/4/5/6/10 procent dle materiálu štítu
- Teleport - Použití kouzla je nyní navázano na počet nabití, které se při užití využije. Maximální dostupný počet nabití je ovlivněn obratností sesílatele (1 + Dex / 10). Jedno nabití se obnoví za pět vteřin.
- Tábor - Maximální počet obchodníků, kteří mohou být v táboře, je nyní počítán z počtu unikátních herních účtu postav mezi obyvateli, namísto počtu obyvatel jako tomu bylo dříve.
- Pravidla - zrušena podmínka zakazující pobyt postav ze stejného účtu v jednom táboře
- Obchodní síň - úprava aby Očarované runické předměty zobrazovaly magickou vlastnost po vložení do prodeje nebo aukce i v případě, že nejsou nabité
- Šperky - na magické prsteny a náramky byla přidána šance k výskytu regeneračních vlastností
- Headless - navýšen výskyt v bažině u Foxhole a Gheeru
- Kniha písní - přidáno zobrazení efektů do Vlastností
- Kniha písní - navrácena účinnost efektů na SDI, kde dříve zřejmě docházelo k chybě a pádu serveru. Chybu se pro opravu nepodařilo zopakovat, lze proto ještě očekávat s tímto potíže, které po dalším pozorování budou finálně opraveny.
- Krystal k uchování dovednosti - umožněno nastavení stupňů bezpečnosti při zamčení na veřejné ploše tábora nebo v domě. V případě zamknutí ve stanu může použít pouze majitel stanu.
- Sud na lektvary - umožněno nastavení stupňů bezpečnosti při zamčení na veřejné ploše tábora. V případě zamknutí ve stanu může použít pouze majitel stanu.
- Jahody - snížena váha
- Unikátní předměty - přidána podmínka aby unikátní předměty (jako např Hromové kladivo) nešlo modifikovat orby, runickým nářadím nebo vysávat magické vlastnosti do runického předmětu
- Tábor - došlo k přestěhování dvou táborů dlouhodobě neaktivních hráčů, aby vznikla místa pro tábory nové
- Rytíř/Kapitán - Silná motivace - doba trvání navýšena na 35 vteřin

Opravy
- Krystal k uchování dovednosti - opraveno aby uzamčený krystal nemohla využívat osoba, která k němu nemá bezepčnostní práva
- Animate Dead - opraveno aby z kostí po mrtvém tvoru nebylo možné stahovat kůže a maso
- Wither - oprava pádu serveru při aplikaci postihu rychlosti pohybu
- Hůlka - oprava zobrazení Blessed vlastnosti
- Animal Taming - oprava chyby způsobující dlouhou prodlevu použití dovednosti
- Maso - oprava správného zobrazení popisku u čerstvého masa
- Water Elemental - upraveny podmínky pro výběr postav a tvorů, které léčí
- Krystal moci - oprava smazání krystalu při použití na Spirita
- Gamar - oprava možnosti odnaučení dovednosti Alchemy
- Evasion - oprava bonusu k šanci na vykrytí zásahu
- Tvorové - oprava chyby kvůli které po respawnu nemuseli vždy mít doplněnou staminu nebo manu
- Teleport - opraveno aby kouzlo kontrolovalo a zapínalo pasti při přemístění
- Explosion - zrevidována podmínka pro přeskočení při smrti prvního cíle
- Stříbrný prach - oprava potřebného počtu k nabití jednoruční nebo dvouruční zbraně. Tyto hodnoty byly mezi sebou prohozeny.
- Nature Fury - opraveno přeskakování na další cíle skrze nepřístupné zdi
- Tábor - oprava zobrazení záznamu při darování peněz odboji
- Kniha písní - oprava špatné nastavené konzumace staminy, která namísto toho brala další manu navíc
- Vlastnosti - oprava zobrazení hodnoty Protection u rasy Xarhaaz
- Kniha písní - Dm akord - oprava přerušení právě vyvolávaného kouzla při použití
- Vlastnosti - oprava zobrazení správné hodnoty Healing Touch u rasy Xarhaaz
- Štíty - oprava zobrazení Healing Touch vlastností, které byly aktivní, ale nezobrazené
- Kniha písní - Balada Neprojdeš - oprava aby správně dávalo pohlcení kouzla namísto předešlé špatně umístěné vlastnosti
- Succuba - oprava nemožnosti sání života z Attunement zbraní
- Achievementy - oprava zobrazení textů v černé, nepopsané, barvě v tabulce úkolů Oriase
- Orias - oprava aby bludičky vyskytující se v okolí neaktivních měsíčních bran byly započítávany do úkolů
- Vlastnosti - oprava zobrazení správné hodnoty u Evasion bonusu k vykrytí
- Poptávka - oprava možnosti vytvořit poptávku na neexistující orb nebo runu
- Přirozená odolnost - oprava obnovení odolností na statusu postavy při zapnutí a skončení efektu
- Bojovník/Vrah - oprava výpočtu konvertování zranění na Chaos typ
- Bojovník/Vrah - Bojová nálada - oprava obnovení odolností na statusu postavy při zapnutí a skončení efektu
- Bojovník/Vrah - 2, 2 - oprava zobrazení výpočítané hodnoty ve Vlastnostech
- Bojovník/Vrah - Mistr zbraní - oprava konzumace many při pokusu o udělení speciálního úderu
- Bojovník/Vrah - 3, 5 - oprava nefunkční specializace
- Bojovník/Vrah - Bojový pokřik - oprava překlepu v emotu
- Bohovník/Vrah - 5, 2 - oprava zobrazení správné hodnoty ve Vlastnostech
- Rytíř/Kapitán - 1, 4 - oprava chyby aby bonusové léčení neúčinkovalo při léčení sebe sama
- Rytíř/Kapitán - 2, 4 - oprava chyby aby bonusové léčení neúčinkovalo při léčení sebe sama
- Rytíř/Kapitán - 3, 4 - oprava nefunkční specializace
- Rytíř/Kapitán - 3, 6 - oprava nefunkční specializace
- Rytíř/Kapitán - 3, 7 - oprava vzorce výpočtu bonusu
- Rytíř/Kapitán - Mocný příkaz - oprava použití schopnosti
- Rytíř/Kapitán - 4, 6 - oprava nefunkční specializace
- Rytíř/Kapitán - 5, 6 - oprava nefunkční specializace
- Kapitán - oprava chyby kvůli které byla síla run zbroje navýšena namísto snížena
- Nekromant/Vyvolávač - 1, 3 - oprava správného nastavení bonusové úrovně
- Nekromant/Vyvolávač - Nemrtvá pomsta - oprava nastavení bonusové úrovně na vyvolané tvory
- Nekromant/Vyvolávač - Nemrtvá pomsta - oprava cílení tvorů na které nelze útočit
- Nekromant/Vyvolávač - 3, 1 - oprava aplikace bonusu na Veneful spirita a tvory ze Summon Familiar kouzla
- Nekromant/Vyvolávač - 2, 4 - oprava špatně nastavené šance aplikace bonusu
- Nekromant/Vyvolávač - 2, 4 - oprava bonusové doby trvání kouzla
- Nekromant/Vyvolávač - 2, 7 - oprava hodnoty přidaného zranění
- Nekromant/Vyvolávač - 2, 7 - oprava šance k vylepšení jedu
- Vyvolávač - oprava aby nastavená bojová dovednost na vyvolané tvory mohla přesahovat hodnotu 100
- Kněz/Mystik - 2, 2 - oprava léčení Spirita pomocí léčivého kouzla Fire Field
- Kněz/Mystik - 2, 2 - oprava léčení Spirita pomocí léčivého kouzla Chain Lightning
- Kněz/Mystik - 2, 5 - oprava bonusové vzdálenosti pro oživování pomocí kouzla
- Kněz/Mystik - 2, 2 - oprava výpočtu vyléčeného množství u léčivého kouzla Chain Lightning
- Kněz/Mystik - 3, 4 - oprava zobrazení správné hodnoty ve vlastostech
- Kněz - oprava aby bonusové léčení a bonusová vzdálenost nefungovala při použití na ochočené nebo vyvolané tvory
- Mystik - oprava možnosti využívání aktivní meditace s dvouruční zbraní

14.05.2018, Lovecký cech, Události

Lov na stromáky a stromovce je ukončen. Prosíme všechny lovce aby odevdali své trofeje nejpozději do konce tohoto týdne a to maximálně do nedělní půlnoci. Trofeje odevzdané později nebudou započítány do lovecké soutěže.

5.05.2018, Lovecký cech, Události

Ne, nečekal že to s tím kašlem bude tak zlé. To nejhorší ale bylo chování nakažených, protože to oni sami byli zodpovědni za to, jak moc se ta choroba rozšířila. Nerozuměl tomu, nechápal proč ta reakce byla "no a co že mám kašel?" na místo "rád bych se toho zbavil". To bylo to smutné překvapení, co na něj čekalo. Kdyby věřil v bohy, snad by řekl že bohudík ho čekalo i milé překvapení - nebude bojovat s tou chorobou sám. Tohle vše a ještě něco navíc napsal do vzkazu, který teď s prosbou do dodání předával starostovi městečka. Vzápětí mu už s úsměvem odpověděl, kdo že ten vzkaz posílá.
"Herriot, řekněte že tu zprávu posílá Herriot."

Když ta zpráva dorazila do Foxhole, způsobila nemálo pozvednutých obočí. Nakonec se ale rozhodli vyhovět prosbě léčitele a podpořit snahu v Luminoru. Hned poté, co byla kopie té zprávy poslána i dalším celkům na pevnině, zasedl písař opět ke stolu, aby začal psát už tolikrát opakovaná slova.

Foxholský lovecký cech vyhlašuje nový lov!

Lov se koná na stromáky a stromovce!
Jako trofej poslouží část jejich nakažené kůry.

Odměna jako vždy čeká pro každého lovce za každou odevzdanou kůru. Dále speciální odměna pro tři nejlepší lovce, nebo skupiny, v podobě speciální magické šerpy nebo bot a zachovalého mrtvého stromáka.

Doporučujeme, jak to bývá tradicí, lovit ve skupinách a nasbírané trofeje hromadit například v rámci celého cechu.
Lov bude ukončen začátkem 14. dne tohoto měsíce.

Nechť lov začne!

14.04.2018, Výročí, General

Vážení hráči,
nadešel opět den našeho výročí - oslavení znovuspuštění shardu.
Jako každým rokem jsme si pro hráče, jejichž stáří účtu dosahuje už šesti let, připravili drobný dárek a to kouzelnou hůlku. Tato hůlka srší mnoha barvami a určitě vám pomůže oslavit tento den a jiné významné nadcházející dny. Varování - hůlkou nemiřte do očí lidem, zvířatům a ani jiným rasám.
Dárek dostanete do banky první postavy, se kterou se připojíte.
V případě, že stáří vášeho účtu ještě nedosahuje šesti let, tak tuto, nebo jinou odměnu, obdržíte v den dosažení potřebného stáří účtu - podrobnosti zde.

Nově máme pro všechny připravený bonus k výročí umožňující nasbírat extra bojové a specializační zkušenosti. Monstra oslavují s námy a občas po zabití radostí vybouchnou v hromadu drobných hvězdiček. Zkoušku tohoto systému jste někteří mohli poznat během Aprílového dne. Každá postava může být během jednoho dne odměněna maximálně 100x. Ukončení bude v noci 29.4. z neděle na pondělí.
Tímto bude také dnes ukončen výskyt fretek s vajíčky pro velikonoční akci. Zatoulené fretky bude stále možné přemluvit a stejně tak odevzdat nasbíraná vajíčka.

Následně máme pro vás zprávu týkající se zavedeného systému RP Hodnocení. Jsme nuceni tento systém aktuálně pozastavit a to zejména z důvodu, že v množství času, které můžeme shardu věnovat, se nevyskytuje dostatek místa pro to aby tento systém mohl plnohodnotně fungovat. Dalším důvodem by bylo, že bychom také rádi udělali pár změn v samotném systému a zrevidovat ho.

Nakonec bychom vám rádi shrnuli na čem aktuálně pracujeme a co je naším přímým cílem. Největší vedlejší práce probíhají na opravách jednotlivých Specializací, kde bylo nalezeno stále nemalé množství drobných chybek a nesrovnalostí. Tato revize se bude týkat i Specializačních schopností a s tím nastavení jejich efektů a prodlevy. Hlavní naše úsilí je pak směřováno, jak jistě mnozí dávno odtušili, na vytvoření nové lokality světa - ostrov Arghan. Zde jsou plánovány boje s tužšími monstry a přístup do nových dungeonů nabízející větší výzvu. Krom klasického způsobu jakým jsou u nás dungeony provedeny, tak zde bude novinka nabízející systémově generované dungeony. I Perla najde na Arghanu své využití.

Jako vždy děkujeme za důvěru a čas vámi vložený do shardu a přejeme vám příjemnou hru.
GM tým

1.04.2018, Lovecký cech, Události

Lovecký cech vyhlašuje opět sběr vajec vzácných ptáků. Opět po vás chceme, abyste získali vajíčka, která kradou fretky. Ty je třeba přemluvit, aby vám ukázaly skrýš, kam vajíčka ukryly. Podle zkušeností z předchozích let stačí trpělivost a vlídná mluva. Odměna bude jako obvykle zajištěna u našeho zástupce Leonarda.
Lovci z Foxhole

10.03.2018, Úleva, Události

... v polovině týdne
Johnův vzkaz četl několikrát. Několikrát musel sevřít volnou ruku v pěst, aby potlačil třas z rozrušení. Neměl rád čekání, přestože uměl být velmi trpělivý. Ze zamyšlení ho vytrhl signální roh, hlásící loď na obzoru. Jediné lodi brázdící tohle moře byly jeho a jediná na vlnách byla ta, kterou sám vyslal na krátkou návštěvu Gheeru. Hammar snad měl v rukou naději na očištění ostrova...

... a dnes
Nechvátali a nebyli důvěřiví. Věděli o zdroji informací a i to lorda nutilo k větší pozornosti. Nemohl si dovolit další chybu. A naopak si mohl dovolit chvíli vyčkávat, protože měl cesty k držení ea-morda na uzdě. Několik posledních dnů měli mágové možnost hodnotit rizika a Myrra, která mu dnešního rána donesla výsledky zkoumání, vypadala přesvědčeně. Zkusí to. Zkusí to on sám... Ještě jednou se podíval na třpytivou lahvičku ve své ruce a udělal několik posledních kroků ke kořenům nákazy na nejodlehlejším místě Zagan-Mar. Kolem něj byla jen skupinka mágů a jeho vlastní ochranka. Na první pokus nechtěl žádné obecenstvo.

6.03.2018, Útok na farmy, Události

HOŘÍ! VRAŽDA! HOŘÍ!
Zvony v Gheeru bily na poplach a městská stráž se řadila před bránou, aby odrazila útok démonů, kteří plenili farmy. Lucius rázoval před nimi a snažil se vystrašeným vojákům dodat kuráž. Pár jich už mělo čest se skupinami, které se dřív objevily kolem Gheeru, ale většina byli mladíci, kteří doufali, že kariéra u městské stráže jim zajistí živobytí i jisté postavení ve městě. A ti měli v očích strach.
Kapitán se otočil a pohlédl na pole v plamenech. Oprávněný strach. Obrátil se zpátky ke svým mužům, mečem ukázal na zkázu na farmách.
"Tohle se stane z našich domovů, pokud se jim nepostavíme. Bojujete za své ženy, milenky, děti, rodiče. Bojujete za své domovy! Za Gheer!" S posledními slovy zařval a vykročil dopředu. Nebylo třeba spěchat. A nevěděl, zda by ho ostatní následovali dost rychle. Neodvažoval se ohlédnout se, ale slyšel své důstojníky a slyšel kroky.
"Za Gheer! Pojďte ty démony poslat do pekel, ze kterých vzešli!"
A stráž města Gheeru vyrazila.

Bitevním polem projížděly tři postavy na koních. Lucius, regent Tern a John. A zatímco Lucius líčil detaily bitvy, ani John se neusmíval.
Boj byl překvapivě krátký a snadný. Démoni se stáhli hned po prvním náporu. Ztráty na obou stranách tak nebyly nijak vysoké.
Ale farmy byly zničené. Zvěř pobitá nebo upálená. Domů se zkáza moc nedotkla, pár střech bude potřeba nově pokrýt, ale obyvatelné zůstanou. Z polí se však stalo spáleniště, navíc pošpiněné démony. Tern se zachmuřeně rozhlížel, ale John šťavnatě zaklel.
Jenže to bylo tak vše, co mohl udělat.

3.03.2018, Úprava kódu, System

Změny
- Konvička - umožněno vaření nálevů
- Kotlík - umožněno vaření polévek
- Tábor - přidána možnost skrytí hlavního ohniště
- Carpentry - do výroby přidána Dřevěná miska (slouží na polévku)
- Carpentry - do výroby přidána Kožená stolička (slouží na sezení)
- Krystal k přivolání tvorů - umožněno použití krystalu, který není spojen s žádným tvorem, k přenesení tvora do stáje, pouze na tvory, kteří nejsou bonded
- Parta - navýšena doba po kterou se čeká na přijmutí party
- Peří - snížena váha aby kilo peří vážilo méně než kilo železa
- Prázdné lahve - umožněno do nich nalévat tekutiny k pití
- Dopis - při zapečetění pečetidlem je možné rozlišit zda byla pečeť porušena nebo ne
- Flip - přidáno ponechání targetu při použití na dekorativní květiny

Opravy
- Ohrada - opravena rychlost pohybu pasoucích se zvířat
- Řemeslníkův obchodník - opraveno rozpoznání základní látky pro výrobky
- Soudek s pitím - opravena váha soudku dle množství obsahu uvnitř
- Magic Reflection - oprava se zaokrouhlením nízkého sníženého zranění způsobující, že k žádnému zranění nedošlo
- Zločinci - opraveno vypsání nové odměny na dalšího zločince v Gheeru
- Tábor - oprava vzdálenosti pro umístění palisád

2.03.2018, Na Zagan-Mar, Události

Poslední dny trávil mimo pevnost. Od doby, co se vrátil z poslední návštěvy pevniny, mimo pevnost trávil vlastně většinu času. Obnova farem se dařila a co bylo ještě více povzbudívé, dařilo se jim díky pylu i zatlačovat tu podivnou nákazu - ea-morda. To, co mu nejdříve připadalo jako vtip vytažený ze snů bláznivého Fareana se ukázalo pravdou. Farmáři sbírali pyl nejdříve s pochybnostmi, ale když na vlastní oči uviděli jeho účinek, pustili se do práce s novou vervou. Nahnal na farmy i nemálo vojáků, kteří pyl vzápětí používali. Po ostrově se toulalo nejspíše ještě několik zatoulaných démonů, ale s každým, kterého ulovili, se jejich počet snižoval. Měl dobrou náladu. Tak dobrou, jako už dlouho ne. Tak dobrou, že se o ni rozhodl podělit.

Krystal gheerských mágů se rozblikal. Snad i čekali na jakékoli zprávy z ostrova, nebo spíše drželi v mysli, že zprávy mohou dorazit každým okamžikem. Zagan-Mar stále žil a tak Rial začal zapisovat zprávu, kterou vzápětí odnesl Johnovi. Nesl ji přímo jemu, protože to právě jemu byla určena.

Johne, příteli. Nad Říší jako by znovu vyšlo Slunce, protože pyl skutečně zabírá. Už ani nepočítám, kolik chladných měsíců jsme s nákazou bojovali, než jsme díky dovezené informaci začali konečně vyhrávat. Přesto ale kořeny zla stále odolávají. Občas ještě lovíme zatoulané bestie, ale spíš než z nutnosti pro přežití se z toho stává zábava. Jak pokračuje stavba lodí? Pevně věřím, že mí lidé jsou užiteční a nevyvolávají žádné rozbroje. Je něco, čím mohu v současnosti přispět? Vyřiď mé pozdravy regentovi, stejně tak i ostatním. G.

27.02.2018, Lovecký cech, Události

Vyhodnocení lovu

Lov na démony je už u konce a stejně tak možnost odevzdat trofeje k zápisu. Všechny jsme postupně spočítali a přinášíme vám trojici nejlepších lovců!

Na prvním místě se umisťuje cech Kult Krve s počtem 2943 trofejí.
Druhé místo obsazuje cech Přízraky noci s počtem 1467 trofejí.
A na třetí místo se dostává cech Omingwa s počtem 1307 trofejí.

Odměnu je možné vyzvednout u Leonarda. Za cech ať se dostaví vždy vůdce a prosíme choďte v pořadí výherců.

Všem účastníkům děkujeme, gratulujeme výhercům a budeme se se všemi těšit na další lov!

22.02.2018, Lovecký cech, Události

Upozorňujeme, že zbylé získané trofeje bude možné odevzdat maximálně do nedělní půlnoci. Trofeje odevzdané později nebudou započítány do lovecké soutěže.

20.02.2018, Výdech, Události

Jako by napětí posledních dní trochu polevilo. Ne moc, ale trochu přeci. Zvěř už nebyla tak ostražitá, lístky se odvážněji tetelily ve větru. Jako by po dlouhém soustředění přišel úlevný výdech. Jako by dílo bylo téměř dokonáno. Téměř.

I nejvyšší kněžka v Nelya Irin to vnímala, když trhala lístky, které se nyní louhovaly v konvičce. Nalila si šálek čaje, přičichla a usmála se. Tíseň posledních dní trochu polevila a do jejích rozmluv s Matkou se vrátil zase klid. Otázkou pouze zůstávalo, co je jejich úkolem nyní.

18.02.2018, Zoraie ani květinou neuhodíš, Události

"... rozkvetlá louka. Nevíme, co to znamená, ale ty sny se velmi podobají."
Oba muži na Frika upřeně koukali.
"Ale opovažte se zmínit něco o objímání stromů, ptali jste se," ohradil se Farean.
John najednou zaluskal prsty. "Rozkvetlá louka? Gerwyn včera zmínil, že u nich se ea-morda vyhýbá kvetoucím rostlinám."
Chvíli na sebe s Frikem upřeně hleděli. Tern je skepticky pozoroval a nakonec zabubnoval prsty na desku stolu.
"To vážně? Kytky?"
"Dává to smysl," otočil se k němu nadšeně Frik. "Démoni jsou smrt, destrukce. Gaia je život, rovnováha. A v té věži se vyhýbali skladišti bylin."
Tern potřásl hlavou a podíval se na Johna. "No tak to ověřte a dejte mi vědět," zamumlal nepřesvědčeně.
"Ještě jedna věc, Terne. Příjezd lorda Gerwyna se včera neobešel bez potřeby některých individuí ukázat své kvality. Zabili koně a pak dělali výtržnosti před bankou." Položil před Terna listinu, a ten ji zamračeně přelétl.
"Kult krve, Zoraiové... co bys od nich čekal... Pokuta sedm a půl zlatých za každého, dokud nezaplatí, zákaz obchodu pro ty dva?" Koukl tázavě na Johna a ten pokrčil rameny.
"Nějaký důsledek to mít musí, jinak to bude jen cár papíru. Mohli si to vyřešit včera v klidu, neměli zájem."
Tern se znovu zadíval na listinu a pak kývl a umístil na ni svou pečeť.
"No a teď do práce."

17.02.2018, V Gheeru, Události

"Vypluli. Dneska večer je tu máme," houkl John na Terna a když regent kývl, zmizel.
Tern si promnul spánky. Nebyl z lorda Arapalské říše zdaleka tak nadšený jako jeho pobočník, ale stejně jako on si uvědomoval, že teď jdou opravdu všechny osobní averze nebo nedůvěry stranou. Gheerští nebyli vojáci, ale nedělal si iluze, že by to démoni nějak rozlišovali. Spíš to hrálo v neprospěch Gheeru. A proto byl ochoten udělat cokoliv, aby získal maximální možnou pomoc a podporu.
Podal si list s posledním hlášením. Ea-morda byla na třech místech kolem Gheeru a zatím věděli jen to, jak zpomalit její růst. Zaklel. Vždyť démonům teď stačí prostě jen čekat, až nás to sežere, pohltí naše pole, stejně jako na Zagan-Mar!
"Johne!" houkl a pak se zvedl. Málem se srazili ve dveřích. John se rozesmál, ale Tern zůstával vážný. "Potřebuju Frika. Sežeň ho."
Jenže to se řekne snáz než udělá. Od Anny zjistil, že odjel hned ráno do Nelya a neřekl, kdy se vrátí. Tern z toho nebyl nadšený.
"Tak ať se staví, jakmile se vrátí."
"To jsem vyřídil," zazubil se John.
"Dobře," pousmál se regent a pokývl. "Snad to stihne dřív než dorazí zagan-marští. Už jsi vymyslel, kde je ubytujeme?"
"Jasně," mávl John ledabyle rukou.

13.02.2018, Události posledních dní, Události

Před týdnem na moři...
Když se plavil domů, i jeho někdejší soupeř uznal rozumnost rozhodnutí hledat pomoc na pevnině. Koráb byl plný masa, ale i ovoce a zeleniny. Potravin bylo dost na to, aby přežili do obnovení farem. Nejen, aby přežili, ale aby dokonce dále neslábli. Gerwyn se opíral o zábradlí, díval se k domovu a těšil se na tu radost, kterou jeho návrat vyvolá. Znovu bude v roli zachránce. V roli, která se mu tak zamlouvá.

Před pár dny na Zagan-Mar...
Řval vzteky. Byl naštvaný na své mágy, že s ním souhlasili. Byl naštvaný sám na sebe, že odsouhlasil následování fareanovy rady. A byl naštvaný i na fareana, který mu poradil bojovat s ohněm pomocí ohně. Žel předkům ale ten oheň byl spíš olejem, co dal doutnajícímu ohni novou, nevídanou sílu. Jedinou úlevou byla skutečnost, že se pokusili zničit nákazu nejvzdálenější srdci Říše.
Byl vzteklý, ale snažil se aby slova vyslaná k pevnině jeho vztek neobsahovala. K většině jejích obyvatel totiž cítil jen prostou vděčnost. Přesto ale svou zprávu nechal poslat jen na krystal v Gheeru - snad proto, že gheerští se zdáli být jeho Říši nakloněnější.

Vážení, poslední pokus o zničení ea-morda nás uvrhl do větších problémů, než jaké jsme měli. Jedno z ohnisek se dostalo mimo naši kontrolu poté, co jsme se ho pokusili zničit krví démona. Lord Gerwyn.

A dnes ve Skalboru...
"Hadi, podej mi tak stovku zlatých ingotů."
"Už zase?"
"Jak zase? Myslíš, že tu zbroj opravím jen tak lusknutím prstů?"
"No jasně. Však vy merhabští stejně neumíte kovat pořádné zbroje," popíchl staršího kováře jeho kolega z Tooru, ale pak se natáhl a podal Asimovi ingoty. "Tyhle jsou poslední. Zajdu se zeptat Jarivy, jestli nemá něco schovaného u sebe." Odemkl zamčené dveře a vstoupil do chodby, která vedla pod skalní masiv.
Vrátil se za chvilku a nonšalantním gestem rozrazil dveře dokořán.
"Pane a dámo, skalborský důl otvírá, neboť naše zásoby ingotů jsou na mizině. Ve chvilkách volna račte obdivovat jeho krásy a kopat, až se vám bude od krumpáčů prášit!"
Drátenice se po něm uculila, ale dál si hleděla své práce. Ona a do dolu, to tak. Na to jsou tu jiní...

9.02.2018, Lovecký cech, Události

Osadu Foxhole dění posledních čtyř let míjelo. Kapitán ani žádný jiný zástupce se vyjednávání s Arapalci neúčastnil, stejně jako Luminor. Therora vůči nim zůstávala nedůvěřivá a velcí hráči na zbytku pevniny to akceptovali. Navíc ani oni neměli potřebu odkrývat lordu Gerwynovi všechna tajemství.
Zdrženlivost v otázce příměří se Zagan-Marem byla pochopitelná a logická, ale Theroře se zatím vyhnuly i obě vlny démoních útoků.
To ovšem neznamenalo, že by foxholští byli slepí a hluší.

Foxholský lovecký cech vyhlašuje nový lov!

Lov se koná na všechny démonické tvory, jako trofej poslouží ampulka s odebranou krví.

Odměna jako vždy čeká pro každého lovce za každou odevzdanou ampulku. Dále speciální odměna pro tři nejlepší lovce, nebo skupiny, v podobě sošky démona, nástěnné trofeje démoní hlavy a nebo magického šátku.

Doporučujeme, jak to bývá tradicí, lovit ve skupinách a nasbírané trofeje hromadit například v rámci celého cechu.
Lov bude ukončen začátkem 16. dne tohoto měsíce.

Nechť lov začne!

6.02.2018, Informace, Události

John zavřel ohmatanou knížku a podíval se na mladého Fareana, který seděl proti němu.
"Friku, tohle je zlatý důl..." řekl tiše. "Ale taky jsou tam části, které asi není vhodné šířit."
Frik pokrčil rameny. "Byl jsem pitomec. Nevadí mi přiznat se k tomu. Navíc Fensalir z Fareanského spolku už kopii, neošizenou, četl," pousmál se.
"Jak myslíš. Takže opravdu máme Tvé svolení?"
Farean kývl. "Pokud nám to jakýmkoliv způsobem pomůže v boji s démony, tak ať o nich ví co nejvíc lidí."
John se na Fareana zazubil. "Kdyby ses tam chtěl někdy vrátit, na Zagan-Mar, rád ti zajistím odvoz."
"Moje místo je teď tady," pronesl Frik pevně, ale John zahlédl v jeho pohledu i stopu stesku. "Uvidíme, co přinese čas."
"Rozumím. Přeju ti hodně štěstí."
Když se za Fareanem zavřely dveře, vzal si arch papíru a začal škrábat poznámky. Zajistit u Terna mimořádnou odměnu za Frikovy služby a poslat ji Anně. Vytvořit kopie a rozeslat je. Jeden do knihovny. Odložil brk, vzal do ruky Fareanův deník a znovu ho otevřel. Jemu osobně byl sympatičtější starý Frik než ten nový, ale pochyboval, že ten starý by byl schopen takového gesta.

Jmenuji se Frik...

4.02.2018, V Nelya Irin, Události

Mladý Farean stál před stěnou stromů. Nelya Irin. Město, o kterém samozřejmě věděl, ale nikdy tam nebyl. Vpustí ho Gaia dál? Nadechl se a pomalu vykročil. Větve se kolem něj skláněly blíž a blíž, až cítil, jak se ho dotýkají. Neškrábaly, spíš jemně hladily. A najednou stál na volném prostranství, o kus dál se tyčily první stromy lesního města. Gaia ho pustila.
Spirit v podobě makendry se zjevil po jeho boku a radostně se rozeběhl kupředu trávou a Farean ho volným krokem následoval. Pod prvními stromy stála Fareanka v bílé říze.
"Vítej, Friku. Čekali jsme Tě," pozdravila ho a pokynula mu, aby šel dál.

Ta Fareanka byla kněžka Gaiy a ten den strávili v dlouhém rozhovoru. Frik jí nakonec předal svůj deník a Kněžka se do něj začetla.
"Teď už rozumím lépe," zamumlala, když ho zavřela a podala zpátky Fareanovi. "Neměl by sis to, cos zažil, držet pro sebe."
"Pokud je v něm něco, co pomůže, prosím," vrátil knížku zpátky kněžce. "Je Váš."
"Nechám ho tedy opsat." Na chvíli se odmlčela a zahleděla se k říčce, která tekla opodál. "A vím, koho bude velmi zajímat." Pak se obrátila zpátky k Frikovi a usmála se na něj. "Děkuji Ti. Můžeš zde zůstat, jak dlouho budeš chtít."

2.02.2018, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
- Aktualizujte si soubory pomocí DP2 Auto Update programu

Táborová ohrada
- Mezi nové funkce tábora byla přidána možnost vystavení táborové ohrady
- Ohradu je možné stavět z nového menu Chovatelství a to malou, střední nebo velkou
- K výstavbě je potřeba volné ohradní body. Dosažením desáté úrovně získává tábor 10 bodů a za každou následující úroveň vždy 2.
- Správcem ohrady se stává ta postava, která ji vystavila. Předání správy je možné skrze menu ohrady.
- Menu ohrady se vyvolává poklikáním na žlab, který je umístěn v ohradě
- Menu nabízí funkce: zkontrolování žlabu, spravovat chovatele a nechat zvíře pást
- Zkontrolování žlabu - otevře kontejner žlabu, do kterého je možné vložit potravu pro zvířata v ohradě
- Spravovat chovatele - umožní zvolit postavu, která bude mít práva se starat o žlab a zvířata v ohradě
- Podobná možnost přidání chovatele je skrze táborové menu, nabídka "Spravovat chovatele". V ohradním menu je poté možné zapnout sdílení ohrady s chovateli tábora, aby měli přístup k této ohradě.
- Nechat zvíře pást - umožní v ohradě ponechat vybrané zvíře (býložravce). Ponechané zvíře se samo krmí z jídla ve žlabu (pouze z jídel, která mu chutnají) a nezabírá ovládací sloty majitele.
- Funkci pro pasení zvěře mohou využívat všichni chovatelé s přístupem do ohrady a nebo všichni členové tábora, je-li tato možnost v menu ohrady povolena

Tábor
- Dekorace - do nabídky přidán Úvazní kůl
- Dekorace - do nabídky přidána Latrína
- Dekorace - do nabídky přidán Mlýnek na obilí
- Záznam - v záznamech útoku na tábor bude nyní číselně vyjádřen počet přeživších obránců nebo útočníků
- Dar frakci - upraveno zadání částky na textové pole

Změny
- Kameník - od kameníka je nyní možné zakoupit Krb
- Tinkering - do výroby přidán Kotlík
- Tinkering - do výroby přidán zlatý Goblet
- Carpentry - do výroby přidán Věšák
- Emoty - mezi výběr zvuků pro tvorbu vlastních emotů byl přidán zvuk spaní
- Dekorační květiny - nyní reagují na příkaz .Flip ke změně vzhledu
- Zapomnění - přidána možnost se nechat odnaučit dovednosti patříci mezi řemeslné
- Řemeslníkův obchodník - v případě, že u řemesla není ve všech položkách vyplněna cena, tak se toto řemeslo nebude zobrazovat v nabídce ostatním postavám
- Repair deed - přidána možnost zacílit kontejner k hromadné opravě všech předmětů umístěných v něm

Opravy
- Kněz - 3, 4 - oprava vypočítání správné hodnoty bonusové regenerace
- Specializace - oprava přepočtu volných bodů při resetu specializace
- Sud - oprava ponechání názvu po vypití obsahu
- Toulec, Vak na bylinky a Brašna na lektvary - opravena chyba, která mohla za určitých okolností způsobit dočasné navýšení váhy postavy
- Tábor - Stánek - opraveno zahrnutí postavy pod střechu při stání pod stánkem, je nutno stánek postavit znovu
- Řemeslník a řemeslníkův obchodník - oprava zbarvení položek dle materiálu k dispozici
- Magické předměty - oprava nastavení špatných kategorií při losování magických vlastností
- Očarované předměty - oprava nesrovnalosti síly při nabití nebo vybití
- Cech - opravena chyba kvůli které nebyly smazané postavy automaticky odhlášeny z cechu
- Repair deed - opravena možnost zacílit vlastní postavu k opravě všech předmětů umístěných v hlavním batohu

2.02.2018, Oznámení, Události

John hleděl zamyšleně na kus papíru. Pořád si nebyl jistý, jestli je vhodné tohle věšet na vývěsku. On sám by raději volil osobní pozvánky, ale Sarif i Fergas chtěli veřejně. No co, starost navíc pro toorské, ne pro něj, pomyslel si a s úsměvem připíchl vzkaz na vývěsku u gheerské banky.

Kdo se rozhodl přidat k potravinové pomoci směřované na Zagan-Mar, je zván k setkání s lordem Gerwynem, které proběhne v sobotu v sedm hodin v opraveném hostinci v Tooru. Z důvodů omezených kapacit bude vstup umožněn pouze jednomu zástupci za uskupení (cech nebo tábor).
Za Radu pevniny Tern, regent města Gheer

24.01.2018, Stěhování, Události

V Gheeru
Starší muž prohodil jen několik slov s Luciem, než udělal těch pár kroků dál na výcvikový dvůr. Rozhlédl se a zhluboka se nadechl. Tak tady teď bude jeho místo. Kolik let věrně sloužil svému národu, pozvedl ho zpět ze stínů a ruiny jejich města pomohl navrátit k životu. Boje ustaly a on přesto, že byl dobrý velitel, nebo snad právě proto, nechtěl vládnout. Vše co udělal mělo dobrý smysl. Pokud dojde teď, když se zagan-marští znovu ozvali, ke zpečetění příměří, jeho krev se stane poutem mezi ostrovem a pevninou stejně jako krev Gerwynova.
Jeho místo ale teď bude zde. Zde může předávat své zkušenosti a své schopnosti. A lépe zde, než odsunut do zapadlého údolí daleko na jihu. Pryč z pevnosti, ale zároveň dostatečně blízko, kdyby Fergas potřeboval jeho radu. Rozhlédl se po solidních kamenných zdech a usmál se. Vlastně se na svůj důchod začínal těšit.

Ve Skalboru
Mladý světlovlasý muž se rozhlédl po místnosti. Netížila ho žádná nostalgie, jako když tu před pár dny stál jeho předchůdce - on sám ke Skalboru nikdy nepřirostl. Jeho místo bylo jinde. Sebral ze stolu zápisník a vložil ho do truhly na skříni. Ta truhla byla vlastně jediný důvod, proč sem šel. A tak ji vzal a bez ohlédnutí opustil místnost.
Skalborské nádvoří se brzy rozeznělo klapotem podkov a Fergas, velitel toorských, vyrazil započít novou etapu dějin Toorského království. Vracel se domů.

23.01.2018, Úprava kódu, System

Změny
- Specializace - Hodnocení RP má od nynějška vliv na počet získaných bodů do specializací. Přepočet proběhl zpětně. U postav, které mají hodoncení menší než 2 byla počítaná pevně hodnota 2, aby nedošlo ke zpětné ztrátě zkušeností.
- Specializace - bonusové body k testování jsou nyní zrušeny
- Pekař - nastaven prodej chleba
- Kovář - nastaven prodej nožů a sekáčku
- Tábor - nastaveno aby velká ohniště z dekorací se považovala za zdroj použitelný k vaření
- Goblet - přidáno otočení pro .flip příkaz

Opravy
- Očarované runické předměty - oprava správné síly před a po nabití
- Travel book - oprava počáteční pozice v Luminoru
- Hagart - oprava možnosti mizení lebky
- Výroba - oprava možné chyby přehazování výrobců při současné výrobě více hráčů

19.01.2018, Kontakt , Události

Gerwyn se skláněl nad deníkem. Ač se v jeho životě změnilo mnohé, tohle ne - pořád své myšlenky svěřoval papíru. Za poslední rok porušil své předsevzetí a přijal nové odkazy, z diplomata se stal bojovníkem, ale to pomohlo jemu a nejen jemu přežít. Kůži mu zdobilo nemálo nových jizev, jedna se mu táhla přes levou tvář. Více než rok byl téměř v konstantním boji. Vše, co šlo odložit, šlo stranou, včetně kontaktů s pevninou. Netušil, jestli se po nich sháněli... a bylo mu to jedno. Teď ale byla situace o něco jiná a tak se rozhodl, že se jim ozve. Za chvíli už psal dopis, který bude poslán pomocí krystalů.

Blikající krystal mladíka vytrhl z polospánku. Tuhle službu měl rád, odpočinul si. Krystal zhasl před mnoha měsíci a mágové už vzdali pokusy kontaktovat druhý krystal za mořem, a tak jen ležel na stole a byl střežen nudnými službami řadových vojáků.
Ne dnes. Dnes vydával jasné světlo a mladý strážný na něj hleděl nechápavýma očima. Nejdřív ho zachvátila panika, ale během chvíle se uklidnil a vyběhl z místnosti najít toho, kdo bude vědět, co dělat.

Tím někým byl Rial a teď stál před Ternem a Johnem a četl jim zprávu ze Zagan-Maru, první po bezmála dvou letech marných pokusů o kontakt s ostrovem.

Vážení generálové, regente,
snad vás tato zpráva zastihne. Pevně věřím, že přes odmlku v komunikaci mě vyslyšíte. Žádám vás o přátelskou výpomoc, dlouhé měsíce jsme pod útoky démonů a zásoby potravin se tenčí. Za čtrnáct dní vyšlu loď směrem k toorskému přístavu a budu doufat, že z vaší přátelské vůle bude moci bezpečně přistát a naložit zásoby potravin pro lid Říše.
G.

John se podíval na svého regenta a přítele, který mu pohled mlčky oplácel. Tohle nebyla zpráva, kterou by měli řešit sami, tohle byla zpráva, kterou museli rozšířit. A nejen mezi Malou radu, bylo na čase osvěžit si, jaké nálady panují ve světě mimo hradby Gheeru. Netrvalo dlouho a John přibíjel na nástěnku u banky pozvánku, zatímco jízdní posel vyrážel k toorským a merhabským.

Zveme všechny dobrodruhy a všechny osoby se zájmem o okolní svět k diskuzi o nových skutečnostech, týkajících se dříve se vyskytujících démonů. Jednání se uskuteční ve středu 24.1. v osm večer v gheerském paláci v jednací síni.
Za Velkou radu pevniny Regent Tern

14.01.2018, Smrt si nevybírá, Události

Z Nemocnice Svatého Jonáše vynášeli tělo. Na tom by nebylo nic neobvyklého, Gheer bylo velké město a lidé se zde rodili i umírali. A tento muž se dožil požehnaného věku a stáří k němu bylo milosrdné, ve své službě zůstal až do posledního okamžiku. Přesto však tahle ztráta byla jiná. Většina mužů mrtvého dobře znala a těžko se v představách hledal někdo, kdo by ho nahradil.
Regent Tern si toho byl vědom a snad proto mrtvému projevil úctu tím, že mu k věčnému odpočinku vybral místo v gheerské hrobce, kam byli pohřbíváni jen ti nejvýznamnější z Gheeru.
A tam teď procesí mířilo, vzdát mrtvému poslední hold, a Gheerem se šířila šeptanda o tom kdo, kdy a jak.

24.12.2017, Přání, General

Vážení a milí hráči,

přejeme vám poklidné prožití vánočních svátků, spokojené okamžiky s rodinou a něco pěkného pod stromečkem.
Do nového roku vám přejeme vše dobré a děkujeme za zachování přízně k nám, která doufáme vydrží i nadále.

Už je tradicí, že sbíráme hůlky ze všech padlých nepřátel, a letos také pokračuje výzva pro průzkumníky, kteří mohou v krajině najít spadlé hvězdy.
Ode dneška si může každá postava vyzvednout vánoční dárek pod stromkem v Luminoru, tuto možnost bude mít až do 7. ledna.

Krásné svátky přeje

GM tým DP2

20.12.2017, Úprava kódu, System

Vánoce
- Ve světě je možno nalézt padájící hvězdy, které mají magické schopnosti
- Za zabité nepřátele je možné nalézt zvláštní hůlky, které obchodník Tezar rád vymění za své zboží

Krystal k uchování dovednosti
- Do hry přidán krystal umožňující z postavy na něj uložit jednu vybranou dovednost
- Dovednost nemůže být z kategorie Řemeslných nebo Univerzálních
- Pro zpětné vybrání dovednosti je nutné mít zachované lekce, naklikané body a případně naučené svitky moci v požadované úrovni
- Z každého krystalu je možné převzít dovednost maximálně jednou za 20 hodin. Krystal musí být upevněn na zemi pro použití.
- Krystal je možné zakoupit za cenu 30 zlatých u Skladníka Merhaby nebo Tooru

Změny
- Aukce - maximální doba aukce přenastavena na 14 dnů
- Tábor - umožněno nastavení pohlaví u řemeslníkova obchodníka

Opravy
- Tábor - oprava textů
- Tábor - oprava možnosti zadání daně v nepožadovaném rozmezí
- Očarované runické předměty - oprava použití nabitého krystalu na zbraně
- Specializace - oprava správného vzájemného fungování funkčních schopností a využití Obecných znalostí

10.10.2017, Úprava kódu, System

Řemeslníkův obchodník
- Vytvořen nový typ obchodníka, který je určen k pronajmutí výhradně pro řemeslníky
- Tento obchodníka nabízí všechny výrobky, které jeho pronajímatel umí výrobit
- U obchodníka může pronajímatel nastavit ceny jednotlivých využitých materiálů a fixní a procentuální příplatek
- Potřebný materiál je pak při poklikání na obchodníka možné vložit do jeho batohu, aby bylo možné jednotlivé výrobky prodávat
- Obchodníka je také možné libovolně převlékat
- Při nákupu si tak kupující vybere výrobek z výrobního menu zvolené dovednosti, kterou má řemeslník, a u požadovaného výrobku uvidí výslednou cenu. Počítá se zde také běžná šance na výrobu nebo exceptional kvalitu. Výrobek se tak nemusí vždy podařit vyrobit nebo není zaručena výroba v nejvyšší kvalitě.
- Je v plánu přidání možnosti použití vlastního materiálu (kupujícího) a také využití dodatečných služeb (enhance, runické a ancient nářadí)

Tábor
- Umožněno provedení urychleného stavění díky kterému je za dvojnásobný poplatek peněz možné postavit kteroukoliv stavbu během jednoho dne. Urychlené stavění je možné využívat do 15. úrovně tábora.
- Bylo provedeno přepočítání sil útočníků a obránců při napadení tábora, aby lépe odpovídalo požadovanému potřebnému počtu obránců pro nejvyšší šanci na úspěšnou obranu. Aktuálně nemá vylepšení palisád nebo zbrojnice vliv na sílu obránců, jejich účinek je automaticky započítán.
- Zobrazení dnů v menu a záznamech tábora upraveno aby ukazovalo navíc i herní datum
- Obrana tábora - zjednodušeny záznamy boje
- Oprava překrývání textu na stránce Vylepšení
- Dekorace - do nabídky přidány velké dveře (brána) s možností uzamčení na obyvatele tábora
- Dekorace - Do nabídky přidány rostoucí stromy, které přinášejí plody (sklízet může pouze obyvatel tábora). Později se počítá s přidáním i dalších pouze dekoračních (neplodných) stromů.
- Dekorace - do nabídky přidáno venkovní osvětlení
- Dekorace - do nabídky přidán venkovní stánek
- Obchodníci - Přidána možnost pořízení řemeslníkův obchodníka pro vybraného obyvatele tábora. Pokud vlastník tohoto obchodníka nebude vybrán ihned při přidání, tak je možné dodatečně nastavit poklikáním na jeho spawner. U řemeslníkova obchodníka je možné nastavit rasu, pohlaví a upravovat jméno a vzhled stejně jako u bežných obchodníků.
- Obchodníci - přidána možnost nastavení daně pro řemeslníkové obchodníky

Změny
- Postava - přidáno tlačítko ke skrytí/zobrazení panelu aktuálních dovedností
- Postava - přidáno tlačítko ke skrytí/zobrazení panelu se specializací
- Nástroje - navráceno zobrazení výrobků červenou barvou v případě, že postavě chybějí některé suroviny
- Peníze - snížena váha mincí
- Aukce - nastavena maximální doba trvání aukce na 7 dnů
- Runické předměty - sníženo potřebné množství prášku z krystalu při vyndavání run (2 prášky na jednu úroveň)

Opravy
- Harm - oprava chyby při zasažení více cílů

30.09.2017, To-Do list, General

Vážení hráči,

po odmlce, kdy jsem nebyl kvůli práci schopen spravovat server, se vracím zpátky do aktivnější služby. Už z doby před začátkem prázdnin máme naplánovanou a rozdělanou řadu nových věcí a vylepšení pro hru, které se nám zatím do dnes nepodařilo plně implementovat. To bych rád teď v následující řadě aktualizací změnil a ráznějším tempem tyto věci do hry zavedl. Abyste věděli co očekávat, na co se těšit, a zároveň mohli případně dopředu poskytnout vhodný feedback, tak uvedu několik příkladů těchto plánovaných změn.

S přaním hezké hry,
Malak


Snížení váhy peněz
Protože bylo zřejmé, že aktuální váha peněz s množstvím, které se ve světě nachází, tvořila občasnou překážku při hraní, tak dojde k snížení této váhy.

Přenášení vlastností předmětu
V přípravě je systém, který by umožnil pro hráče vlastním úsilím přetvořit v případě potřeby aktuální výbavu (zbraně a zbroje) na jiný typ předmětu (sekeru na halapartnu atd) a moct se tak snáze adaptovat na změny systému nebo vlastní potřeby.

Zlevnění poplatku za vyndání run
V souhře s předchozí změnou dojde k snížení počtu potřebných prášků nutných pro vyndání run z runického předmětu

Výměna dovednosti
S podobnou myšlenkou jako změna, která umožní změnu předmětů, chceme vytvořit i možnost snadnější úpravy vlastní postavy. K tomu má posloužit nový herní předmět, který umožní některé dovednosti postavy ukládat a vyměňovat následně za jiné.

Zvýšená produkce tábora
Protože růst tábora je zdlouhavá věc trvající řadu měsíců, tak je těžké pro nové tábory alespoň částečně "dohnat" ty stávající a je tak úkon na několik měsíců se dostat jen k prvním několika stavbám. Kvůli tomu bude umožněno táborům do určité hraniční úrovně za extra poplatek urychlit stavbu a dosáhnout tak těchto úrovní rychleji.

Obchodník pro řemeslníky
Pro možnost snadnějšího a přístupnějšího obchodu máme v přípravě specializovaného obchodníka, který by nabízel služby řemeslníka, který ho má pronajatého. U tohoto obchodníka tak nebude nutné vytvářet dopředu množství jednotlivých předmětů, které daná dovednost má, a vystavovat je do nabídky, ale postačí obchodníka opatřit zásobou potřebného materiálu a zakázník si bude moci vybrat z nabídky řemesla předmět, který bude chtít zakoupit dle nastavené ceny v ceníku a dojde k jeho výrobě až při uskutečněném prodeji. Plán je také, aby bylo možné užívat stejným způsobem i služby speciálních nářadí.

Chov zvířat
Bude umožněno vystavění ohrady v táboře, kde lze chovat domestikovanou zvěř k užití. Krom běžných zvířat chovaných na mléko, maso nebo jiný produkt bude možné i chov koní a mustangů. Krom toho bude možné využívat ohradu jako tzn "parkoviště" - odložený kůň zde nebude moci umřít a bude se sám krmit. Také přibude možnost výstavby kurníku pro slepice a včelího úlu.

Perla z tamerských zakázek
Dlouho očekávané využití této perly poskytne možnost zisku speciálních rasových jízdních bojových i nebojových tvorů.

A tak dále
Chystaných změn je jako vždy více, ale ty buď nejsou takového rozsahu, abych je považoval za vhodné se o nich rozepisovat, nebo nejsou ještě bohužel natolik rozpracované aby jejich zavedení bylo v krátké době možné. Seznam několika takovýchto změn je možné najít v topicu To-Do List

28.09.2017, Úprava kódu, System

Specializace
- Pro lepší umožnění testování Abilit, a zároveň také specializací, každá postava nyní obdržela 30 bodů k rozdělení navíc

Opravy
- Vyvolávač - 5, 1 - oprava aby bonusové léčení platilo na všechny vyvolané tvory, ne jen vlastní
- Vyvolávač - 4, 5 - oprava aby bonusové použití Greater Heal kouzla platilo na všechny vyvolané tvory, ne jen vlastní
- Rytíř - 2, 7 - oprava nefunkční imunity na Mortal Strike při zásahu od DzMonských hvězdic
- Vrah - oprava aplikace bonusového Krvácení u zbraní, které mají Shadow Strike úder
- Kapitán - oprava aby s lukem mohl používat speciální údery
- Ethereal Voyage - oprava zaplňování Followerů po použití kouzla
- Explosion - oprava přeskočení na hráčskou postavu po smrti cíleného tvora
- Inscription - oprava výroby Runebooku bez spotřeby prazdných run

25.09.2017, Úprava kódu, System

Specializace - Ability
- Došlo k spuštění první testovací verze aktivních abilit u specializací
- Zatím se jedná o základní verzi, kde budou většinou vždy chybět různé vizuální efekty a popisující zprávy
- Prodlevy na použití budou ze začátku nastaveny na vyšší dobu a až se ověří správná funkčnost, síla a hlavně vyvážení dané abilit, tak se dle toho bude prodleva upravovat.
- Ability sami o sobě nemají aktuálně žádný poplatek, je pouze nutné mít 5 bodů vložených u Specializace v poslední schopnosti a při jejich použití splňovat podmínky Specializace.
- Abilitu je možné vyvolat příkazem ".SpecAbility X", kde X je nahrazeno číslem pořadí ability v tabulce (1-5) nebo pomocí lišty (.Lista), kde došlo k jejich přidání.
- Aktuálně jsou vypnuté (nejsou dokončené) ability Pán času (Zaklínač), Silná podpora (Vyvolávač) a Panika (Lovec)
- Popisky budou postupně doplňovány.

Více informací hledejte, dotazy a případné chyby pište do tohoto topicu

17.08.2017, Posun v bádání, Události

Rial stál před Gheerskou školou Magie a téměř se bál vzít za kliku. Jak dlouho už tu nebyl? Nadechl se a otevřel dveře. Kalime ho obdařila úsměvem a okamžitě mu vyšla vstříc, aby ho objala.
"Jsem rád, že jsi v pořádku, regent mluvil o znepokojivých zprávách od dobrodruhů."
"Jsem. Tady v Gheeru je bezpečně. Zatím."
Když ji pustil, kývla hlavou ke dveřím vedle. Rial se pousmál. Teď ta méně příjemná část.
V pracovně stáli čtyři mágové. Ritiena a Amelora znal, stejně tak Delanera, svého kolegu z merhabského odboje. Čtvrtá byla žena, tipoval ji na mágyni toorských. Všichni mluvili jeden přes druhého.
"... tak by se to pole takhle nechovalo!"
"Ale z toho, co víme od kerantských, se dá klidně usuzovat, že vibrace pole mohou znamenat obojí."
"To jsou ale informace staré nejmíň 40 let, spíš víc. Nemůžeme počítat s tím, že se bariéra za tu dobu vůbec nezměnila, to by byl hazard se životem."
"Však oni se najdou dobrovolníci, co to zkusí, a pak budeme vědět víc."
"Amelore!"
"Dobrý den," zkusil to Rial, ale nikdo mu nevěnoval pozornost. Odkašlal si, ale i to zaniklo v hádce přítomných mágů. Přimhouřil oči, zkoncentroval se a zašeptal tři krátká slůvka: "In Vas Por." Podlaha se zachvěla a všichni čtyři se k němu otočili. "Dobrý den, povídám," usmál se na ně.
Bělovousý mág, nejstarší ze čtveřice, se zamračil. "Tohle kouzlo v domě?"
"Nejsem žádný začátečník, Ritiene." Rozhlédl se po ostatních. "Generál Sarif mne pověřil, abych se k vám připojil při zkoumání bariéry. Moje oblast zájmu je sice jinde, ale dřív jsem měl i něco do činění s kerantskými krystaly, tak snad budu co platný. Můžete mne seznámit s tím, co máme?" Začli mluvit jeden přes druhého a Rial pozvedl ruku. "Delanere, můžeš to shrnout? A představit mne," usmál se na čarodějku.
"Zaria, z Tooru," předběhla merhabského mága dotyčná.
"Rial, kdysi z Gheeru, teď z Merhaby," odvětil a lehce se uklonil. Pak se podíval na svého kolegu.
"Co máme..." Delaner si promnul vous. "Máme bariéru, o které nic nevíme a kterou máme projít, pár útržkovitých informací ze Zagan-Maru a nůž od našich generálů a regentů pod krkem."
Historie se opakuje, pomyslel si Rial, když se Delaner pustil do podrobností. Vyčaruj z ničeho nic, mocný mágu. Nerad to přiznával, ale dal by půl Gheeru za pár zagan-marských mágů. Celý za kerantského. Nu což, snad postačí aspoň to, co nám Tern sehnal, pomyslel si, když pokládal před čtveřici užaslých mágů jeden z arapalských svazků. A to ještě nevědí, že v paláci jsou další. A krystal naladěný na Zagan-Mar.

15.08.2017, Úprava kódu, System

Změny
- Runic Info - přidáno zobrazení všech vlastností u Očarovaného předmětu
- Pošta - nastaveno vynechávání smazaných postav ze seznamu příjemců
- RP Hodnocení - nastaveno vynechávání smazaných postav ze seznamu k ohodnocení
- Postava - přidána tabulka zobrazující dovednosti, které postava má aktuálně naučené, pro rychlé použití

Opravy
- Pošta - oprava možnosti zaslání na speciální adresy v případě, že postava nemá nikoho pojmenovaného
- Řemeslník - oprava červené barvy výrobků ve výrobním menu (zatím pouze vypnutí)
- Perk - oprava ponechání perků získané ze Specializace při resetu všech perků

14.08.2017, Sbírka, Události

Město Gheer děkuje všem, co se zapojili do probíhající sbírky. Sbírka je tímto ukončena.

Regent města Gheeru Tern

7.08.2017, Úprava kódu, System

Svět
- Pevnost Dz’Monů - navýšeny magické předměty v pokladu, zkušenosti a body specializace za bránu

Specializace
- Přidána nová sekce Obecné znalosti, kde lze převést bouns z až tří vybraných schopností zvolené Specializace na volné body do systému Perků
- Zvolená schopnost musí být plně aktivována (pět bodů vložených) a poté ji je možné zaměnit za 3 body do Perků
- Jedná se spíše zatím o systém, který má nahrazovat finální před jeho vytvořením

Emote
- přidána možnost vytváření vlastního emotu
- u vlastního emotu je možné vybrat název, emot, zvuk i animaci
- aktuálně není možné používat animace na jízdním tvoru a zvuky v proměnách

Změny
- Bojovník/Vrah - 1, 2 - smazání zprávy v případě, že je cíl imunní na krvácení
- Spirit - nastavení Come příkazu po přesunutí u podpůrného spirita
- Fertile Dirt - snížení váhy na 0,1
- Kněz - přidána zpráva zobrazující průběžné vybíjení nebo nabíjení Heal kouzla
- Nekromant - přidána tabulka zobrazující počet aktivních tvorů vytvořených pomocí Animate Dead kouzla
- Nekromant - nastaven jiný vzhled proměny Lich Form
- Momentum Strike - nastavena procentuální účinnost Hit Spell vlastností při zásahu okolních cílů dle procenta provedeného zranění
- Hřeben - zakázáno česání s pokrývkou na hlavě
- Knockback - zrušeno omezení používání s úderem Whilrwind
- Travel book - navýšen počet knih v prodeji
- Rytíř/Kapitán - 1, 5 - snížení účinnosti na 5 Natural Protection

Opravy
- Kněz - oprava zobrazení násobku Healing Touch na předmětech a ve Vlastnostech
- Xarhaaz - oprava chybné účinnosti Magic Affiliation na Healing Touch
- Oprava možnosti přesunout se pryč z Luminoru/Foxhole bez dokončení úkolů
- Jízdní zvíře - oprava situace, kdy kvůli zadanému povelu Come zvíře po zabití svého pána zůstalo v případě napadnutí stát namísto útěku
- Vyvolaní tvorové - oprava aktivního příkazu Attack ihned po vyvolání
- Obchodní síň - oprava zobrazení "Crafted by" 2x po sobě u oblečení
- Obilí - oprava ponechání kvality
- Štít - oprava zobrazení Block hodnoty dle durability
- Mage amulet - oprava přidávání desetinásobné hodnoty odolností
- Mephitis - oprava spawneru Mustanga

Dodatek
- Požadavky na změny postavy nebo předmětů realizované v rámci novinek z 1.7. bude možné ohlásit nejpozději do konce tohoto týdne (13.8.)
- Prosíme všechny, kteří se s nějakým požadavkem už ohlásili, ale ještě jim nebylo vyhověno, aby zopakovali znovu žádost skrze Page ve hře, děkuji.

7.08.2017, Sbírka, Události

Město Gheer děkuje všem, co se zapojili do probíhající sbírky.
Železo, hřebíky, látka a kameny jsou zajištěné v požadovaném množství.

Dále potřebujeme zajistit ještě:
8000 dřeva
1300 lněné příze
1500 vosku
2000 nasoleného masa
peníze

Regent města Gheeru Tern

5.08.2017, Na Zagan-Mar, Události

Opíral se o zábradlí, v ruce pohár vína ředěného vodou, a díval se na moře. Slunce už bylo dávno za horizontem na druhé straně pevnosti, ale on měl mnohem radši pohled na východ, k pevnině. Lépe se mu přemýšlelo.
Poslední dny byly o něco klidnější, panika opadla - uvědomoval si, že pro ni vlastně nebyl ani důvod. Alespoň se všichni mají z čeho poučit. To, co ho ale teď rozčilovalo byly nekonečné požadavky mágů. To, s čím přišli naposled bylo naprosto nepřijatelné, přestože přinesli výsledky a to, co chtěli, bylo smysluplné. Nepošle je tam, kam chtějí. Ani kdyby mohl. Využije ale jejich informací, informací, které mohou pomoci pevnině. Třeba na oplátku on také nějaké získá. Přešel do své pracovny, dolil si pohár a začal psát.

Vážení generálové, regente,
děkuji za informace o démonech, my s nimi zatím neměli tu čest. Mágové však pokročili, sledování průběhu magických siločar je dovedlo k možnému místu původu těchto změn a tím je Arghan. Zároveň začali luštit povahu změn. Oproti dřívější síle a stabilitě, pozorované v posledních téměř čtyřech desetiletích, dochází k silným energetickým výkyvům a to OBĚMA směry. Zároveň se zvýšilo energetické napětí, což může mít důsledky pro okolí.
Lord Gerwyn

Ještě jednou pohledem přelétl těch pár řádků, než spokojeně pokývl a odeslal zprávu. Dnes nechvátal, takže počkal na potvrzení přijetí a poslal ji jen jednou. Neuplynula ani půlhodina, než se dveře pracovny pootevřely a dovnitř vešla Worriga. Měla rozpuštěné vlasy, které ve světlě svící zářily jako pokryté mědí. Byl čas přestat pracovat...

3.08.2017, Sbírka, Události

V souvislosti s nebývalou aktivitou démonů vyhlašuje město Gheer veřejnou sbírku na výstavbu loděnice a lodi, která popluje na Arghan se s démony vypořádat.

Město shání:
5000 železných ingotů nebo rudy
20000 prken nebo klád obyčejného dřeva
3000 loktů bavlněné látky
1500 klubíček lněné příze
2000 vosku
3000 hřebíků
2000 kamene
2000 nasoleného masa
peníze v libovolném množství

Své příspěvky zasílejte přes gheerskou poštu na adresu regenta města, pokud možno podepsané.

Regent města Gheeru Tern

2.08.2017, Po poradě, Události

Regent města Gheeru se znechuceně podíval na hromadu listin, které se dožadovaly jeho pozornosti. Nebýt té rady, byla by poloviční. Zatracené regentství, pomyslel si Tern a s povzdechem se pustil do práce.
Po nějaké době se ozvalo zaklepání a pak ze dveří vykoukl rozesmátý Johnův obličej.
"Neruším?"
"Naopak, jdeš jako na zavolanou," Tern úlevně odhodil pergamen na stůl a zvedl se. "Projdeme se."
"Čas na oběd?" nadhodil pobaveně John a Tern se usmál.
"Proč ne." Usadili se v jednací síni a John donesl z kuchyně tác s jídlem a pivem.
"Jak se Ti líbilo to předvčerejší setkání?"
"Úchvatné," zamumlal John s plnou pusou, zatímco oběma nalíval korbele. "Nechápu, jak jsme se mohli sjednotit na útok na Skalbor."
Tern se chvíli zamračeně díval do korbele. "Nenechávali jsme jim takový prostor," zamumlal pak. "Dva roky míru a podívej, jak všichni vyrostli." John pozvedl korbel, ale Tern neskončil. "Prý za jistých podmínek. Kdo si sakra myslí, že jsou?"
"To byl ten v kápi, že?" Tern přikývl a John se poškrábal na bradě. "Jsou vídáni v jednom domě pod západními hradbami."
"Ten psaný na Sarthana? To je ten Xarhaaz, co dělal nedávno potíže," zamračil se Tern.
"Vyrostli," zazubil se John a pak zvážněl. "Zjistím Ti o nich víc."
"Díky. Budu taky potřebovat soupis materiálu, který sháníme. Merhabští a Toorští něco dodají, ale ať nemají ostatní pocit, že jsme je vynechali." John pobaveně koukl na Ternovu vážnou tvář. "No nesměj se, to je taky práce pro Tebe." Úsměv opadl stejně rychle, jako se objevil.
"A pak je tu ta mlha..."
John zamával rukama. "Magii po mně nechtěj, Terne!"
"Nechci. Máme někoho, kdo by se v tomhle mohl vyznat? Amelor bude chtít, ale jeho zaměření je trochu jinde. Chci, aby na tom s ním dělal ještě někdo." Nedodal, že Xarhaazovi tak trochu nevěří. Jeho loajalita byla několikrát prověřená, ale také bylo známo, že si ji rád vykládá po svém.
John pokrčil rameny. "Zjistím."
Chvíli mlčky jedli a pili. Pak se Tern ozval znovu.
"A ještě poslední věc, pošli za mnou Luciuse. Chci s ním probrat přezbrojení stráží."
John pokývl, zvedl se a přehnaně zasalutoval. Usmál se na přítele a zmizel za svými povinnostmi. Regent dopil svůj korbel a pousmál se. No, o pár starostí míň.

30.07.2017, Pozvánka, Události

Zveme všechny dobrodruhy k projednání situace kolem nezvyklého výskytu démonů ve světě - zítra 31. v osm večer v gheerském paláci v jednací síni.
Za Velkou radu pevniny Regent Tern

29.07.2017, Úprava kódu, System

Změny
- Momentum Strike - změna aplikování bonusového zranění z pouze vedlejších cílů na pouze hlavní cíl
- Poptávka - umožneno zadávat cenu poptávaného zboží s desetinným číslem (pouze jedno)
- Bard - přidána oznamující zpráva po skončení efektu Balad
- Spirit - nastaven aktivní příkaz Come po přivolání podpůrného Spirita
- Exploze - Nastaveno aby v případě, že cíl na kterém je exploze zakouzlena zemře předtím než se exploze aktivuje, tak se kouzlo přenese na blízkého náhodně vybraného nepřátelského tvora. Pokud žádný není, tak se výbuch provede na těle.
- Greater Heal - snížena základní vyléčená hodnota z 4-9 na 3-8
- Kněz - používání kouzla Heal na jiné osoby je nyní podmíněno počtem dostupného nabití, k dispozici je 10 a jedno se doplní každé 3 vteřiny
- Kněz - 2, 2 - navýšena základní vyléčená hodnota Fire Fieldu, při maximálních dovednostech, z 2 na 6
- Kněz - 2, 2 - navýšena základní vyléčená hodnota Chain Lightningu, při maximálních dovednostech, z 7-9 na 24-30
- Kněz - 1, 3 - přidáno snížení účinnosti Healing Touch na bandáže na 2 / 3
- Kněz - 2, 7 - změna schopnosti na: Pokud cíli pod vlivem kouzla Greater Heal klesnou životy pod 20%, tak následující léčení z tohoto kouzla bude trojnásobné
- Human - úprava aby Human na předmětech viděl potřebnou sílu upravenou dle jeho rasové vlastnosti (bohužel zatím jen na těch, které už nosí)
- Třísky - nastaveno otáčení postavy při rozdělávání

Opravy
- Luminor - oprava zachování navádějících šipek po relognutí
- Vrah - 5, 6 - oprava šance na provedení schopnosti (z 20% na 100%)
- Bard - oprava chyby způsobující nekonečné trvání balad
- Bard - oprava chybné prodlevy na pohlcení zranění u Akordu A, kvůli tomu se pohlcení aktitovalo až za dvě minuty, ne ihned
- Bard - oprava aby pohlcení zranění u Akordu A fungovalo na všechny typy zranění, ne pouze ze zbraní
- Summon Fiend - oprava aby pohlcení zranění fungovalo na všechny typy zranění, ne pouze ze zbraní
- Spirit - oprava aby podpůrný Spirit nemohl blokovat zavření dveří
- Gwali - oprava špatně nastaveného Hit Life Leech u proměny Ophidiana
- Healing Touch - oprava zobrazení na předmětech aby zobrazená hodnota správně reprezentovala účinnost na léčení
- Specializace - oprava růstu úrovně

28.07.2017, Varování, Události

Lord seděl za svým stolem, viditelně rozrušený. Od té doby, co se vrátil z pevniny spal dohromady tak půlku noci. Dokonce ani Worriga si nestěžovala na nedostatek jeho přítomnosti. Před chvílí od něj opět odešel Worrmon a s ním i pár mágů. Teď se ale skláněl nad pergamenem a psal rychlý vzkaz, dnes nepřemýšlel nad osloveními a rozloučeními, dnes nešlo o diplomacii, šlo jen o tu zprávu. Potřeboval ji napsat co nejkratší, nejvýstižnější - nemohl si dovolit nepřesnost, ale zároveň neměl dostatek informací. Zatím.
Za několik minut se rozblikal krystal ve Skalborské pevnosti. Zpráva se opakovala třikrát, jako by si odesílatel chtěl být jistý, že dorazila.

Když se její text dostal na nejvyšší místa, sesedli se v poradní místnosti.
"Zpráva vypadá naléhavě, už jen to že je podepsána pouhou iniciálou, bez titulu..." pronesl zamyšleně Orias a podal její text Johnovi. Ten se na těch pár řádků zamyšleně zadíval.
"Chce jen odvést pozornost," zabručel podezřívavě Sarif.
"Měli bychom naslouchat," namítl toorský generál, ale jako by tím svého protějška jen popíchl.
"Celé to začlo, sotva zmizel. Naléhavě prý. Co když je to jeho práce?"
"Budeš si brát jeho dceru..."
"Gerra není on!"
“Ale ani tak by ji neohrozil.”
“On už si Tě úplně koupil, Oriasi!”
“Pánové,” ozval se do té doby mlčící John a přestal se houpat na židli. “Co kdybychom se soustředili na tu zprávu a fakta, která máme?”
Démoni, dohady o tom, odkud se vzali, zkazky o snech Gwalů, Amelorovo špatně skrývané nadšení, šeptanda o knězi Xarhovu,varování z Arapalu. Co spolu souvisí a co ne?

27.07.2017, Úprava kódu, System

Změny
- Home - příkaz upraven aby po smrti přesouval postavu na pozici zvolenou v Travel Booku jako oblíbená
- Farmaření - dosah při použivání lektvarů navýšen na 2 pole
- Tábor - přidána možnost připsání poznámky při darování materiálu
- Wither - nastavena prodleva použití 3 vteřiny
- Wither - zranění navýšeno o 100%
- Chain Ligthning - zranění navýšeno o 30%
- Healing Touch - zrušen postih do Damage Increase
- Gamar - navráceno odnaučení speciálních úderů fareanského Spirita
- Vlastnosti - nastaveno zaokrouhlení výsledné hodnoty na dvě desetinná čísla
- Magické předměty - maximální dosažitelné odolnosti Fire, Cold, Poison a Energy na magických zbrojích, amuletech a štítech byly navýšeny z 8 na 10. Aktuální hodnota těchto odolností na existujících předmětech byla navýšena o 25%.
- Bojovník/Vrah - znemožněno používání Magic Reflection kouzla
- Bojovník/Vrah - 4, 7 - znemožněno fungování schopnost při nošení kovové zbroje
- Farea - nastaveno automatické přesouvání Spirita ke svému majiteli v případě vzdálení (pouze v podpůrné formě)
- Farea - nastaveno ignorování útočných příkazů u Spirita v podpůrné formě
- Rytíř - přidána nová vlastnost navyšující Defend Bonus u všech druhů Kite štítů z 20 na 25
- Rytíř/Kapitán - 1, 6 - změna vlatnosti na Navýšení možného maxima všech Nature odolností o 10
- Obchodní síň - pozměněno zobrazení názvu u Power Scrollu aby z něj bylo zřejmé o jakou dovednost a sílu svitku se jedná
- Obchodní síň - pozměněno zobrazení názvu u Repair Deedu aby z něj bylo zřejmé ke kterému řemeslu svitek patří
- Obchodní síň - pozměněno zobrazení názvu u Treasure Map aby z něj bylo zřejmé o jakou úroveň mapy se jedná
- Obchodní síň - nastaveno aby při odškrtnutí zobrazení předmětů s úrovní 0 zmizely z nabídky všechny nemagické předměty
- Krystalu ze spadlé hvězdy - umožněno nabití krystalu pro pozdější použití zacílením hvězdy

Opravy
- Kapitán - oprava aury navyšující léčení
- Tábor - oprava zobrazení zprávy za darovaný materiál v záznamech
- Farea - oprava počtu ovládacích slotů Spirita ze 3 na 2
- Farea - oprava počtu volných bodů k rozdělení při získání druhého Spirita na 20. úrovni
- Alkohol - oprava podávání špatného alkoholu v hostinci U rezavé podkovy a za splněný úkol od Gorana v Luminoru
- Předměty - oprava aby na nemagických předmětech byly vždy vidět všechny vlastnosti
- Dismount - oprava chyby s bonusem ke zranění i když postava neměla potřebnou manu
- Vlastnosti - oprava chybného zobrazení postihu k Hit Chance Increase u štítu při zvolené Specializaci Rytíře
- Summoni - oprava nekontrolovaného navýšení dovedností při zvýšené úrovni Summona
- Specializace - oprava chybějícího omezení maximální úrovně Specializace dle bojové úrovně postavy
- Lovec - oprava chyby umožňující dávat jed při použití Speciální úderu, i když na něj postava nemá manu
- Lovec - 2, 3 - oprava neaktivní vlastnosti

24.07.2017, Démoni?, Události

V Amelorově věži
Amelor odložil další knihu a zamračeně se zadíval na dveře. Jak dlouho ještě bude muset čekat? Černě lesklí démoni, kteří nepoužívají magii. Jestli jen ten Xarhaaz neviděl kamennou gargoylu a nepopustil uzdu vlastní fantazii? Ale gargoyly, ani ty kamenné nepoužívají meče.
Podal si další knihu. Xarhaazové. Nemělo smysl být netrpělivý. Všichni jsou přesvědčeni o vlastní důležitosti. Přijde až přijde. Položil černou ruku na šedivý pergamen a uchechtl se. A až přijde, tak se uvidí, zda se mi zrovna bude chtít se mu věnovat.
Ale i přes tyhle silné myšlenky si bezděčně olízl rty, když pomyslel na to, že by se Xarhaaz vrátil s tím, co Amelor žádal.

V Nelya Irin
I v poklidném fareanském městě byla cítit tíseň. Démoni v blízkosti Nelya Irin. Co tady dělají? Větve stromů, které tvořily hradbu kolem města a které se v posledních měsících volně vypínaly k nebi, se zase stahovaly těsněji k sobě. Jen vyvolení mohli projít do města Fareanů.

23.07.2017, Záchvat vzteku, Události

Tiché zaklepání na dveře se nedočkalo odpovědi, přesto do komnaty z šedého kamene opatrně vstoupil světlovlasý muž s krátkými vlasy a pěstěným plnovousem a opatrně se rozhlédl. Jeho vládce stál u okna a díval se ven. Když udělal pár kroků k němu, pod jeho nohama zakřupalo několik střepů. Gerwyn se prudce otočil.
"To jsem jen já," řekl tiše příchozí.
"Worrmone, myslel jsem že jsi na cestách po ostrově," odpověděl klidně mladší z mužů. "A já myslel, že budeš ještě na pevnině."
"Vyrazil jsem hned, jak jsem dostal tvou zprávu. Odpověď jsem poslal už z paluby."
"Aha, takže jsi nevěřil, že to mám pod kontrolou," zachmuřil se starší z mužů a lehce přimhouřil oči. Ten výraz však zmizel hned, jak se mladší usmál.
"Věřil, ale zároveň mi bylo jasné, že moje místo je zde," odvětil Gerwyn a položil Worrmonovi ruku na rameno. Ten se jen s pokývnutím pousmál.
"Zdá se ale, že nejsi až tak spokojený," řekl Worrmon a ukázal ke střepům za dveřmi. Lord se jen rozesmál a rozhodil rukama.
"To víno bylo skutečně špatné, i když jsem pil i horší při mé návštěvě Gheeru - někdy ti o tom povyprávím. Teď bys ale měl vyprávět spíš ty mně... Co se tu u všech předků děje?"

21.07.2017, Slyšte, slyšte!, Události

Na vědomost se dává, že Velká rada pevniny, tvořená představiteli Gheeru, Merhaby, Tooru a táborů spolupracujích s odbojem, uzavřela mír s Arapalskou říší.
Mírová smlouva krom jiného stanovuje omezení pro pohyb Arapalců po pevnině pouze na prověřené osoby a také je zavazuje k tomu, aby si při cestách vyjednali souhlas toho, kdo si nárokuje území, kterým projíždí.

16.07.2017, Stránky, General

- Korespondence - nová stránka věnující se možnostem herní korespondence a souvisejícím předmětům
- Dungeony - seřazení dungeonů dle obtížnosti a dle abecedy
- Svitky moci - doplněny informace k získání svitků moci 3. úrovně (Hagart)
- Pravidla - doplněna pravidla pro tábory
- Tábor - doplněny informace o svatém místě, stěhování tábora a změně odboje, pod který tábor spadá
- Magické vlastnosti - aktualizován Focus Attack a Hit Knockback, přidána vlastnost Healing Touch, doplnění maximálních hodnot a přidání dodatečných informací k některým vlastnostem
- aktualizace webu vzhledem k posledním novinkám

12.07.2017, Úprava kódu, System

Strážce bran
- Připravili jsme pro vás možnost získání speciálního titulu Strážce bran, který lze získat zabíjením bludiček u nestabilních měsíčních bran
- Tento titul mohou mít pouze tři nejlepší lovci
- Rozdělení titulu nejlepším strážcům se provádí vždy po restartu serveru
- Titul je možné nastavit přes příkaz .titul (v plánu je ještě informování při zisku/ztrátě nároku na titul)

Hřeben
- Do nabídky Tezarových předmětů byl přidán nový předmět Hřeben
- Hřeben umožňuje změnu účesu dle aktuální délky

Změny
- Vlastnosti - přidáno zobrazení Healing Touch
- Bard - nastavení aby Healing Touch nenavyšoval bardské léčení
- Řemeslník - nastaveno zobrazení předmětů, na které postava nemá u sebe patřičný materiál, červenou barvou
- Řemeslník - sjednocení fontu položek v menu
- Amulet Summoner - nastaveno, aby amulet při zvolené Specializaci Vyvolávače účinkoval i se střelnou zbraní v ruce
- Ninjitsu - umožnění používání útoků Surprise Attack a Focus Attack se střelnou zbraní, omezení na rychlost zbraně zde neplatí
- Specializace Bojovník - 1, 2 - v případě, že cíl je už pod účinkem (imunitou) úderu Paralyzing Blow, tak bude aplikován Crushing Blow
- Tábor - umožněno darování táborových surovin a peněz skrze táborovou pokladnici odboji, ke kterému tábor náleží
- Tábor - nastaveno zvětšování plochy tábora dle dosažené úrovně. Od 20. úrovně se plocha rozšíří na 60 kroků, od 30. na 70.
- Dopis - umožněno psát dopis v některém z jazyků, kterým postava umí hovořit. Zvolený jazyk se pevně nastaví při prvním otevření dopisu dle nastaveného jazyku postavy (stejně jako u knih).
- Pečetidlo - přidána možnost opatřit pečetidlo jedinečným popisem dle výběru majitele. Pečetidlo upravuje gheerský dráteník Balidian skrz příkaz .pojmenuj. Více pečetidel nemůže mít stejnou pečeť. Popis pečetě je poté trvale zobrazen na pečetidle a v tímto pečetidlem zapečetěném dopise.
- Farmaření - doplněna zpráva v případě, že postava nemá potřebné lektvary na odstranění plevele nebo broučků
- Farmaření - umožněno odstranění broučků i v případě, že je rostlina zaplevelená, ale postava nemá lektvar na jeho odstranění
- Summon Fey/Fiend - nastaveno okamžité následování sesílatele kouzla po vyvolání
- Odolnosti - nastaveno počítání odolností na desetinná místa, aby docházelo k menším ztrátám kvůli zaokrouhlení. Konečný výsledek je stále zaokrouhlen dolů na celou hodnotu. Díky tomu tak například 8,5 a 8,5 dá 17 namísto 16 jako dříve. Tato změna se aktuálně netýká Physical odolnosti.
- Poptávka - nastaveno vracení na předchozí obrazovku po uskutečněném prodeji

Opravy
- Vlastnosti - oprava zobrazení hodnoty u Protection
- Poklady z map - oprava generování magických předmětů - byla zde možnost výskytu předmětů s nestandardním nastavením vlastností, například mágovská hůl s Damage Increase
- Animal Taming - oprava nastavení dovedností tvorů nad hranici 100
- Gwali - oprava se zaokrouhlováním vypočítané hodnoty získaného rasového bonusu z proměny
- Farea - oprava se zaokrouhlováním vypočítané hodnoty získaného rasového bonusu z podpůrného spirita
- Farea - oprava léčení ze schopnosti Takary skrze jed
- Lišta - oprava odmazávání Language po restartu serveru
- Potion Keg - oprava potřebného typu lahve při stáčení výbušných lektvarů
- Postava - oprava ukládání dluhu zkušeností ztracených za smrt po restartu serveru
- Řemeslník - oprava ukládání počtu odevzdaných výrobků po restartu serveru
- Runické nářadí - oprava, aby při slučování a rozdělování nářadí nebylo nutné stát poblíž výrobní stanice
- Runické předměty - oprava ponechání odolností i po vyndání run z předmětu
- Inscription - oprava zachování jazyka při přepisování knih

10.07.2017, Nečekaný dar, Události

Gerwyn přecházel po své pracovně, občas pohledem zabloudil k obrazu na zdi. Pousmál se. Pokud se nezdržel cestou, přibližně touhle dobou by se měl ukázat u toorských břehů jeho koráb, tentokrát s minimální posádkou, zato maximálním nákladem. Kromě Hammara a Gerry, kteří měli pár dní zůstat ve Skalboru, vezl i dřevo, kámen a neušlechtilé kovy. Veškerý možný stavební materiál a samozřejmě i nástroje. A v neposlední řadě peníze. Mohl jen děkovat předkům za to, že ho svedli dohromady s Worrmonem, s jehož pomocí mohl myšlenku, kterou mu vnuknuly rozhovory s Oriasem, přetvořit ve skutečnost. Společný cíl. Další krok k upevnění vztahů mezi Říší a Toorem. Jedna svatba nestačí.

Generál Orias se snad podesáté podíval na seznam, který mu předal Hammar krátce po vylodění, a průvodní dopis od lorda Gerwyna. Byl to vskutku velkorysý dar a jeho nečekanost jen podtrhovala jeho velikost. Orias se snažil přijít na to, čím by přijetí takového daru mohlo Tooru uškodit, ale neviděl nic. Najednou se usmál. Tohle rozhodnutí vlastně nemuselo být jen jeho. Naopak, tohle se týká Tooru, ne odboje, měl by o tom rozhodnout ten, kdo v Tooru snad bude jednou vládnout. A procházka mu pomůže utřídit vlastní myšlenky. Přehodil si přes ramena plášť a dlouhými kroky vyrazil ze své pracovny.
"Fergasi, můžeš na okamžik?" zavolal na muže kolem třicítky, který se skupinkou dalších trénoval na nádvoří. Odvedl ho stranou a podal mu oba pergameny.
"Tohle přišlo ze Zagan-Maru, od lorda Gerwyna."
Světlovlasý muž si otřel čelo, pokývl a začetl se. Jeho obočí se nepatrně zvedlo, jak procházel seznam položku po položce, ale jinak zůstávala jeho tvář beze změny.
"To je velkorysá nabídka. Co za to?"
"Právěže nic, četl jsi průvodní dopis."
Fergas si promnul bradku.
"Čím dřív bude Toor obyvatelný, tím líp pro nás všechny. Když nabízí, když to kotví na dohled od Tooru..." nechal větu nedokončenou a výmluvně pokrčil rameny.
Orias se pousmál a kývl. Hloupý, kdo dává, pomyslel si, hloupější, kdo nebere.

4.07.2017, Úprava kódu, System

Farea
- Přidána možnost změny Spirita dle výběru na bojového nebo podpůrného
- Změnu je možné provést u každého Spirita jednou každé 4 hodiny.
- Podpůrný Spirit je ve stejném nastavení jako byl před pár dny uveden.
- Bojový Spirit byl omezen na maximální úroveň 40 (pro výpočet maximálního zranění a životů), ale body k rozdělení dostává až do 60. úrovně. Byla zrušena podpůrná větev a body je nadále možné rozdělit mezi útočné a podůrné vlastnosti, které bez změn zůstaly zachované.
- Body získané za úrovně k rozdělení abilit jsou oddělené, zkušenosti a úroveň sdílená.
- Provedeno navýšení základních životů a revize zranění a rychlosti útoku u všech dostupných spiritů. Důvodem je zjištění, že Takara, která je určena spíše k obraně dosahovala druhého nejvyššího zranění a také kvůli zjištěné a opravené chybě s bonusem do celkového zranění (viz Opravy níže).

Změny
- Human - zobrazení Focus Attack u nasazené zbraně z rasové schopnosti
- Wildfire - nastavena prodleva k použití na 10 vteřin
- Vyvolávač - nastavena možnost aby vyvolávač mohl kouzlem odvolávat vlastní vyvolané tvory
- Poptávka - přidány Cestovní runy a Vlna do možnosti poptávky

Opravy
- Lišta - oprava chybných ikon ve vertikálním směru
- Lišta - oprava chybných ikon Language, Pouta a Meld in Nature
- Zbroj - oprava zobrazení Minion Mastery
- Vlastnosti - oprava zaokrouhlení hodnot Minion Mastery a Minion Expertise bonusu z Amuletu u Xarhaaze
- Vlastnosti - oprava zobrazení Minion Expertise, které bylo zobrazené v desetině hodnoty
- Lektvary - oprava možnosti neustálého pití lektvarů na atributy
- Amulet Tamer - oprava regenerace skrze jed
- Tvorové - Oprava s chybnou rychlostí útoku kvůli nízké stamině. Kvůli této chybě stačilo aby jakémukoliv tvoru (petu, monstru i summonu) chybělo jen procento staminy a došlo k výraznému snížení rychlosti útoku.
- Farea - oprava získávání zkušeností pro vyvolaného podpůrného spirita
- Farea - oprava zachování jména spirita při kompletním resetu
- Farea - oprava chyby u Spirita za body vložené do útočné větve, která přidává celkem 30% navýšení celkového zranění, tento bonus pravděpodobně dříve nikdy nefungoval, pouze v informacích spirita, ne ve skutečném zranění, a teď je plně zprovozněn

3.07.2017, Úprava kódu, System

Změny
- Archer - nastavena nižší prodleva výstřelu ihned po zastavení (střelec rychleji vystřelí)
- Thunderstorm - navýšena doba trvání o 5 vteřin
- Thunderstorm - nastavena maximální hranice využitelné many pro sílu kouzla (včetně bonusu z arcane empowermentu) na 100
- Krystalové koule - maximální počet nabití navýšen na 30
- Krystalová koule - nabití práškem nabije kouli vždy na maximum

Opravy
- Drobné opravy některých přehlédnutých věcí z předchozího updatu

1.07.2017, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
- Aktualizujte si soubory pomocí DP2 Auto Update programu

Svět
- Pavouci v jeskyních pod Luminorem byli vyhubeni
- Ledový palác - úprava postupu palácem aby bylo nutné projít skrze všechny místnosti a přidána truhla s drahokamem a jeden další menší poklad
- Ophidianí pyramida - 2. část - sníženo množství peněz v pokladu
- Pevnost Qualdasů - přidání tři strážci brány k pokladnici namísto náčelníka
- Juka - Přidáno 5 impů u vstupu k Israphaelovi a opravena chyba se spawnováním impů do míst kam neměli
- Juka - Zlé čarodějnice - navýšeny elementární odolnosti aby se vyrovnaly fyzickému a navýšen počet životů

Specializace - Úpravy
- Rytíř/Kapitán - 3, 3 - hodnota bonusu při oživení nastavena na 50% dle popisku
- Zaklínač - přidán pevný bonus +10 políček zdí, které je možné mít aktivně vykouzlené
- Mág/Zaklínač - 4, 5 - zprovoznění této schopnosti, která vylepšuje vytvořené útočné zdi
- Nekromant/Vyvolávač - 5, 2 - zprovoznění této schopnosti, která vrací manu po smrti vyvolaných tvorů
- Nekromant/Vyvolávač - 5, 2 - hodnota navrácené many snížena na 10
- Nekromant - tvorům vyvolaným pomocí Animate Dead bylo nastaveno ihned po vyvolání automatické útočení
- Mystik - přidán pevný bonus 25 Lower Reagent Cost a postih -40 Spell Damage Increase
- Mystik - možnost kouzlit s obouruční zbraní nyní neplatí na střelné zbraně
- Mystik - všechny bonusy Mystika platí pouze při držení obouruční zbraně
- Bojovník/Vrah - 4, 7 - nanesený jed ze zbraně je aplikován nyní jako provedení Infectious Strike
- Vrah - všechny bonusy Vraha platí pouze při používání jednoručních nebo obouručních zbraní, které mají speciální úder Infectious Strike
- Vrah - přidán pevný bonus Stealth dovednosti o velikosti dovednosti Hiding
- Mág/Zaklínač - 1, 4 - změna na: 10 DCI, Harm zasáhne 1 cíl v blízkém dosahu navíc
- Mág/Zaklínač - 2, 6 - změna na: Kouzla ignorují 5 Energy odolnosti
- Mág/Zaklínač - 2, 4 - změna na: 20 DCI, 20 Mana Increase, 4 Mana Regenration, +10 % sání životů pomocí útočných kouzel, nemožnost používat Energy Field, Magic Reflection a Reactive Armor
- Kněz - postih do SDI navýšen na -300
- Kněz/Mystik - 2, 2 - změna ohnivého pole aby neléčila při běhání
- Proběhla revize podmínek pro získání bonusů u jednotlivých Specializací. V případě, že postava nesplňuje některou z těchto podmínek, tak přichází o veškeré získané bonusy, ale postihy zůstávají vždy.

Farea - Spirit
- Vyvolaný Spirit je nyní nebojový tvor, který je nesmrtelný, neblokuje pohyb hráčů a tvorů nebo vytvoření magických zdí a nezabírá místo v ovládaných tvorech
- Bylo zrušeno rozdělení úrovní Spirita na útok, obranu a podporu a je nahrazeno dvěma podpůrnýma schopnostma posilňujícími sesílatele
- Tyto schopnosti poskytují pasivní bonusy dle počtu bodů, které jsou do nich vloženy. Maximálně v jedné schopnosti může být 50 bodů.
- Body do úrovní získává Spirit za každou úroveň bez omezení až do úrovně hráčské postavy
- Každý Spirit má nyní také aktivní schopnost, kterou ovlivňuje okolí a po použití navýší pasivní bonusy, které poskytuje, na dvojnásobek.
- Prodleva použití aktivní schopnosti je 60 vteřin a doba trvání 20 + úroveň spirita / 2
- Nimar - pasivní: 15 Hit Chance Increase, 25 Damage Increase; aktivní: Zavytí, které sníží všem nepřátelům v okolí šanci na zásah
- Makendra - pasivní: 10 Stamina Regen, 4 Mana Regen; aktivní: Prokletí na všechny nepřátele v okolí, které zabrání léčení
- Takara - pasivní: 10 Hit Point Regen, 20 Defend Chance Increase; aktivní: Povzbudivé zařvání, které léčí všechny přátele v okolí
- Cheren - pasivní: 15 Spell Damage Increase, 10 Pohlcení kouzla; aktivní: Zmate všechny nepřátele v okolí a tím jim přeruší stávající kouzlo a nebudou se chvíli moci plně soustředit na další kouzla
Poznámka: Tyto hodnoty u pasivních bonusů vypovídají 50. úrovni Spirita při rovnoměrném rozložení bodů a zapnuté aktivní schopnosti.
Toto předělání funkce Spirita ve hře je z důvodu dlouhodobého problému využití Spirita u postav zaměřených na krotitelské nebo vyvolané tvory, kde docházelo ke konfliktům s nastavením síly a využitelnosti. Stejně tak podobný konflikt nastával při nastavování bojové síly Spirita, který tak tvořil přímou konkurenci těmto zaměřením i bez nutnosti učení dodatečných dovedností. Spirit byl proto upraven, aby se do těchto dovedností nemísil, a v boji fungoval jako pasivní bonus, kde fareanům zůstává volba dvou ze čtyř spiritů s následující možností zaměření preferované vlastnosti, kterou spirit pasivně poskytuje. Jako bonus pak má spirit na doplnění aktivní abilitu s krátkou prodlevou na použití.

Xarhaaz
- Bloodbath - oprava dlouhodobě špatně nastavené nízké prodlevy z 2,5 minut na 5 minut
- Dark Wrath - zrušen bonus na Kritický zásah u kouzel
- Dark Wrath - zdvojnásoben bonus do Spell Damage Increase
Poznámka: Bonusové kritické zranění z kouzel bylo převedeno do navýšeného SDI, aby průměrné zranění zůstalo podobné. Uvolnění Kritického zásahu u kouzel pouze pro Specializace umožní do budoucna lepší využití této vlastnosti bez zbytečné interakce s rasovým bonusem.

Zorai
- Berserk - zrušeno omezení použití na jízdních zvířatech
- Berserk - zrušena modifikace životů při použití

Human
- Přidány dva nové rasové bonusy
- Pole mastery - +50 Focus Attack při použití polearm zbraní
- Tale teller - Navýšeni účinnosti všech melodií z knihy písní o 20%

Magické vlastnosti
- Hit Knockback - zrušeno znehybnění zasaženého cíle
- Hit Knockback - cíl zasažen tímto úderem obdrží příští zranění navýšené o 15%
- Focus Attack - Každý útok zbraní s touto vlastností nyní přidá Hit Chance Increase bonus do maximálního stropu dle hodnoty vlastnosti (při 50 focus attack je maximální bonus hit chance increase 50, vlastnost Focus Attack se aplikuje při každém zásahu bez rozdílu jak vysoká je její hodnota). Při každém zásahu se bonus přidává po 10. Útok na jiný cíl zruší získaný bonus.

Speciální údery
- Dismount - odhození cíle, který není na jízdním tvoru, nastaveno na vzdálenost pěti polí u všech typů zbraní
- Dismount - přidáno znehybnění cíle po odhození na 1,25 vteřin
- Shadow Strike - navrácena potřeba Stealth dovednosti k použití úderu
- Infectious Strike - zranění Acid Burn provedené při opakovaném použití jedu na cíl nyní dává Poison typ zranění namísto Fire
- Bleed Attack - Nastaveno kupení aplikovaných krvácení na cíl. Toto neplatí pro krvácení z Pain Spike a navýšené bonusem Nekromanta.

Bushido
- Momentum Strike - navýšen úhel při použití střelné zbraně na 12 stupňů
- Momentum Strike - Tvorové zasažení tímto útokem dostanou postih do všech odolností Bushido / 5. Postih platí pouze pro střelce, který provedl útok.

Spellweaving
- Dryad Allure - nastavena možnost používat kouzlo za pohybu
- Dryad Allure - nastaveno zrušení při vzdálení postavy od totemu
- Reaper Form - nastaveno zrušení při vzdálení postavy od stromu

Ninjitsu
- Animal Form - zrušen pasivní bonus z aktivní formy
- Animal Form - Panter - snížení Swing Speed Increase bonusu
- Animal Form - Ještěr - navýšení Hit Chance Increase bonusu

Necromancy
- Horrific Beast - zrušeno omezení používání kouzel v proměně
- Vengeful Spirit - navýšení rychlosti útoku Revenanta
- Vengeful Spirit - navýšení zranění útoku Revenanta
- Strangle - provedené zranění na monstra je nyní vždy stejné bez ohledu na chybějící staminu (počítá se jako by stamina byla vždy minimální).
- Strangle - nastaveno postupné ubírání staminy při použití na hráče

Magery
- Energy Field a Paralyzing Field - Omezení na maximum vytvořených polí zdí sníženo na 10
- Energy Bolt - přidána prodleva mezi použitím kouzla po sobě 7 vteřin
- Energy Bolt - zranění kouzla navýšeno na 200%
- Chain Lightning - přidána prodlevy mezi použitím kouzla po sobě 5 vteřin
- Explosion - zranění kouzla navýšeno o 30% (pouze hráčům)
- Explosion - navráceno plošné působení kouzla
- Summon Creature - vyvolaní magičtí tvorové budou nyní používat pouze útočná kouzla
- Cunning, Strength a Agility - nastaveno obnovení kouzla po opětovné aplikaci
- Spell Damage Increase - Nastaven strop vlastnosti na 150, vlastnost získaná nad tuto hranici se přidává v polovičním množství. Bonus získaný z dovednosti Tactics se do stropu nepočítá a není snižován.

Amulety
- Mage - Lower Mana Cost změněn na Mana Increase o síle 5/10/20
- Archery - Navýšení Hit Chance Increase bonusu na 10/20/40
- Healer - Lower Mana Cost změněn na Hit Chance Increase a Defend Chance Increase bonus o síle 5/10/20, pouze pro specializaci Kněze
- Healer - bonus do léčení změněn na vlastnost Healing Touch o síle 10/20/40
- Attacker - Kritický zásah snížen na hodnotu 3/4/5
- Attacker - Damage Increase bonus navýšen na 20/30/40
- Summoner - Lower Mana Cost změněn na Minion Expertise o síle 5/10/20, pouze pro vyvolané tvory

Amulet - Tamer
- Do výroby přidán nový amulet pro krotitele
- Efektivita Minion Mastery a Minion Expertise - procentuální navýšení těchto vlastností získaných z předmětů o síle 15/30/50, neplatí na bonus získaný z Xarhaazské schopnosti - Mana Regeneration 2/5/8
- Regenerace životů ovládaných tvorů - počet životů vyregenerovaných každé 2 vteřiny o hodnotě 3/6/10

Animal Taming
- Nightmare a Hiryu - nastaveno používání pouze útočných kouzel
- Přidána možnost dosažení dovedností ovládaných tvorů nad 100, kde hodnota postavy z dovedností (Animal Taming + Veterinary + Animal Lore ) / 3 určuje maximální strop. Pro první nastavení po změně je nutné tvory ustájit.
- Zlaté jablko a Zářící perla - nastaveno Blessed aby nedocházelo ke ztrácení při smrti
- Zakázky - úprava poměru odměn u malých zakázek první úrovně na 25% Prášek z krystalu, 25% Hůl pro krotitele, 15% Pamlsek 1, 15% Pamlsek 2, 10% Krystal moci 1 a 10% Krystal moci 2
- Lava Serpent - dovednost potřebná pro zkrocení navýšena na 85

Stealth
- Navrácena potřeba dovednosti Stealth pro chůzi ve stínu.
- lekce pro Dovednost je možné naučit u Rangera
Poznámka: Dřívější změna s odstraněním potřebného Stealth ještě nepočítala s myšlenkou navýšeného celkového limitu dovedností (Skillcap). S navýšováním Skillcapu za úrovně se Hiding, ve kterém byla zdarma navíc dovednost Stealth, stal snadněji dostupnou a využitelnou dovedností než bylo zamýšleno.

Vlastnosti
- přidáno zobrazení stropů jednotlivých vlastností, celková hodnota je zobrazena v závorce, skutečná před ní
- přidáno zobrazení bonusu získaných ze Specializace
- přidáno zobrazení Fareanského bonusu z Pouta Spirita
- Spell Damage Increase - přidáno zobrazení základní hodnoty postav

Arms Lore
- Zrušeny všechny bojové bonusy, které tato Dovednost poskytovala
- Přidán bonus k získání zakázek druhé úrovně při braní od řemeslníka (neplatí na zakázky z Animal Tamingu)

Změny
- Specializace - zamezeno používání resetu v Dungeonech
- Specializace - zaktualizovány hlavní popisky jednotlivých Specializací (určující hlavní bonusy, omezení a podmínky)
- Obraz - přidána možnost přidat k obrazu popisek pomocí příkazu .Pojmenuj
- RaceAbility - přidán alias příkazu .Abilita a .Ability
- Ovládaní tvorové - Nastavena permanentně modrá barva statusu. Majitel tvora ji vidí v zelené barvě.
- Lower Mana Cost - nastaveno omezení pro maximální hodnotu vlastnosti na 45
- Archer - celkově navýšena šance na zásah
- Longbow - Speciální úder Moving Shot změněn za Crushing Blow
- Longbow - potřebné atributy pro používání změněny na 80 síla a 40 obratnost
- Heavy crossbow - potřebné atributy pro používání změněny na 100 síla a 40 obratnost
- Crossbow - potřebné atributy pro používání změněny na 70 síla a 50 obratnost
- Magic Resistance - bonus do odolností snížen na polovinu
- Combat Info - Přidány nové filtry na úpravu barev Zranění, které dávám; Zranění, které dostávám, a Léčení, které dávám
- Odolnosti - nastaven maximální strop u všech nefyzických odolností na hodnotu 30
- Bard - dovednost Focus umožňuje udržet soustředění při hraní i při obdrženém zranění (šance dle hodnoty dovednosti Focus)
- Poisoning - umožněna aplikace více lektvarů stejného jedu na jednu zbraň
- Spirit Speak - nastavena ochrana při použití pomocí Protection
- Přestavba domu - nastaveno osvětlení hry během přestavby
- Parry - nastaven strop celkové šance k vykrytí úderu na 60, šance získaná nad tuto hranici je snížena na 1/3. Bonus získaný z kouzla Evasion se do stropu nepočítá a není snižován.
- Poklady - prodloužena doba na zmizení truhly u vykopaných pokladů
- Lista - změna vzhledu ikon Dark pact, Blood bath, Dark wrath, Poison arrow, Unsummon, War cry, Feral affinity, Recall shape, Uroven, Modlitba, Partystatus, Party add, Healself, Heallast a Language (nutno vymazat a znovu přidat)
- Ethereal Voyage - předělání tohoto kouzla, aby nepřátelští tvorové mohli útočit na tělo postavy v bezvědomí, ta vydrží několik úderů a poté dojde ke smrti sesílatele
- Protection - maximální hodnota vlastnosti na magické zbroji snížena na 20, u runické na 16

Opravy
- Elixír Odolnosti - opravena možnost naklikání jednoho typu odolnosti na více než 5 bodů
- Štít - opraveno nastavení Exceptional bonusu ihned po výrobě
- Štít - oprava možnosti vložení run Minion Mastery a Minion Expertise
- Střelné zbraně - oprava správného nastavení omezení používání luků s plátovou zbrojí
- Arch Protection - opraveno působení i na sesílatele
- Minion Mastery - oprava účinnosti na ovládané tvory
- Ohniště - oprava efektu světla a zamezení procházení u táborových ohništ
- Human - oprava chyby u schopnosti Shield wall, která neměla nastavený limit pro maximální možný získaný bonus Hit Chance Increase
- Hit Spell - opraveno chybně navýšené zranění u vlastností z Očarovaného runického předmětu
- Stavění - oprava chyby v seznamu způsobující pád serveru
- Kupní síň - oprava zobrazení počtu kusů předmětů u položky v hlavní nabídce
- Spawner - oprava chyby, která zapínala procesy krátce po půlnoci, namísto po pravidelném restartu a tím tak způsobovala lagy v nevhodný čas
- Kvasnice - opraveno kupení předmětu
- Gamar - oprava odnaučení Vitality a Energy aby se zde nepletl bonus z Rytíře nebo hodnoty z gwalské proměny
- Summoner Amulet - oprava chybně přidané vlastnosti Lower Reagent Cost namísto staré Lower Mana Cost
- Rytíř - oprava imunity na jed, aby platila správně jen na stupně jedu 1 až 3
- Kněz - opravena chyba s navýšením vzdálenosti používání obvazů
- Zaklínač - oprava špatně umístěného bonusu k navýšení účinnosti kouzla Dispel Field
- Mág - oprava chyby se správným rozpoznáním Minotaur a Dragon aury pro mágy, chyba se projevovala při používání nověji vyrobených holí
- Mág - oprava aby se nedalo léčit pomocí sání životů v případě, že je mág postihnutý útokem Mortal Strike
- Kapitán - oprava nefungujícího navýšení bonusů, které poskytuje partě (5, 4)
- Mirror Image - opraveno chybné zabírání ovládacích slotů iluzí
- Natures Fury - oprava chyby způsobující pád serveru
- Ethereal Voyage - oprava zobrazení zprávy o smrti v partě při použití
- Nekromant/Vyvolávač - oprava navýšení bonusu z Minion Mastery, který chybně navyšoval i nevyvolaným tvorům
- Animate Dead - oprava nastavení bonusových úrovní ze specializace Nekromant/Vyvolávač
- Evil Omen - oprava kontroly viditelnosti na cíl při použití plošného působení
- Flamestrike - oprava působení na mrtvé tvory
- Mlýn - oprava fungování některých mlýnů ve světě
- Fancy bed - oprava mizení svitku s postelí při otočení
- Lista - oprava přidání Confussion potionu
- Bard - oprava chyby s možností hraní více písní najednou
- Dark mage staff - oprava rychlosti zbraně
- Monstra - oprava ukládání vlastnosti umožníjící odrazit kouzlo po restartu serveru

Dodatek
Se zavedením některých změn, které upravují některé dovednosti nebo magické vlastnosti předmětů budou na žádost umožněny některé úpravy u těchto věcí.
Možné úpravy:
- vyndání run síly a odolností ze zbroje
- vyndání run spell damage increase a lower mana cost z mágovské hole
- vyndání run parry a odolnosí ze štítu
- změna atributů u postavy střelce
- změna zbraně, která má speciální úder shadow strike
- změna amuletu léčitele na amulet vyvolávače nebo mága
- odnaučení a navrácení lekcí u dovedností Spellweaving, Magic resistance, Arms lore, Hiding a Ninjitsu
- plné vyresetování perků bude umožněno všem jednou zdarma pomocí příkazu .perkreset
- fareané automaticky budou mít vyresetované body do vlastností spirita, změna typu je možná na žádost

2.06.2017, Velký krok, Události

Atmosféra v Sarifově pracovně byla napjatá. Proti němu seděl Orias, v ruce držel svitek s krátkým vzkazem ze Zagan-Maru, a upřeně pozoroval mladšího z generálů. Sarif propaloval svitek pohledem.
"Takže už jen doladit znění a podepsat," zamumlal po chvíli. Orias kývl a dál ho mlčky pozoroval. Sarif sáhl mezi dokumenty, které mu ležely na stole, a podal si ten, v jehož záhlaví stálo: "Mírová smlouva - návrh znění". Nemusel ho hledat dlouho, věděl přesně, kde je. Měl ho v rukou v posledních dnech často a jeho obsah mu nedopřával klidného spánku. Zadíval se na poslední odstavec - ten, který mu změní život. Semkl rty. Nechtěl ji, ale musel. Pohled mu sklouzl k truhlici, kam uložil obraz své nastávající. Dívka na něm byla krásná, ale jemu pohled na ni radost nepůsobil. Bál se jí. Nikdy by to nepřiznal nahlas, ale bál se jí.
Orias svého protějška pozoroval. Tušil, co se mu honí hlavou. A nechtěl, opravdu nechtěl, aby Sarifa musel přesvědčovat. Měl poslední možnost couvnout a bylo na něm, jak se k tomu postaví. Vinia to bude mít snazší, pomyslel si.
Ryšavý generál konečně zvedl pohled od truhly.
"Dobře. Svoláme radu, abychom to potvrdili i s ostatními, že?"
Orias přikývl. "Zařídím to. V neděli večer. A tentokrát v Gheeru. Lord Gerwyn nemusí poslouchat, jak se tu dohadujeme," ušklíbl se toorský generál.
Později toho dne dostal Timmy várku dopisů.

Lord Gerwyn se opíral o zábradlí svého korábu a usmíval se. Možná to bylo tím práškem proti nevolnosti, možná si prostě jen zvykl. Každopádně už netrpěl na palubě lodi tak jako dřív, a tak mu představa další cesty přes moře nepřišla tak děsivá. Ještě jednou se zadíval na potvrzení od Oriase, že jsou očekáváni. Zatím však byli v přístavu a on pozorně sledoval přípravy před vyplutím, poslední bedny s nákladem se přesouvaly do podpalubí. Ohlédl se, aby se podíval na dívku sedící pod plachtou chránící část paluby před ostrým sluncem. Chvíli ji pozoroval, byla začtena do nějaké knihy - nejspíše nějaký zamilovaný příběh, jak ji znal.
"Gerro, připojíš se ke mě?" zavolal na ni zpěvavě a když dívka zvedla hlavu, gestem ji přivolal. Hnědovláska se usmála a odložila knihu, aby se připojila u zábradlí ke svému otci.
"Má drahá, jak se cítíš?" podíval se na ni starostlivě.
Ona ten pohled znala, věděla však, že je jen jedna z mála, kterým tuhle svou tvář ukazuje. Položila dlaň na jeho předloktí a usmála se. "Jsem zvědavá, těším se. Ale lhát ti nebudu, jistě že mám obavy... Já to ale přeci zvládnu. Věříš mi?"
"Jistě že ano," řekl ne zcela přesvědčivě a zadíval se opět k přístavnímu molu. Uvnitř však pochyboval. Měl o ni starost. Pro mír každý musí přinést oběti. A on přemýšlel, zda jeho oběť nebyla až příliš velká.
Sevřel zábradlí, až mu zbělely klouby na rukou.

1.06.2017, Čekání, Události

Farean prošel tichým táborem. Potkal pár Fareanů, ale ne ty, které hledal. Když tábor obešel dvakrát dokola, aniž by našel čerstvé stopy jiné než své, posadil se na lavičku k ohni tak, aby viděl na cestovní krystal. Ti, kvůli kterým tu byl, určitě použijí krystal, nepřijdou pěšky jako on.
Vylovil z brašny píšťalku a začal hrát, aby si ukrátil čas. Chvíli hrál vesele, chvíli teskně, ale ani Farea na stráži před jedním z domů, ani krotitelka u jednoho ze stanů se k němu nepřidali. Jistě, neznali ty písně, nebyli z Nelya.
Když se slunce začalo sklánět, ještě chvíli poseděl, ale pak vzal list papíru a napsal na něj krátký vzkaz. Sroloval dopis, zatížil ho kamenem a zmizel v lese.

26.05.2017, Dlouhá noc, Události

Několik posledních nocí spal špatně. Špatně i na poměry někoho, komu stačí dvě až tři hodiny spánku denně. Nedočkavě totiž čekal na jakékoli novinky ze severní věže, od mágů. Kolik dnů už měli k dispozici jeho dýku? Dal jim ji brzy po svém návratu z pevniny a od té doby slyšel jen samé špatné zprávy. Zatraceně, i on cítil, že se v té zbrani ukrývá síla. Síla, která je pro něj skrytá jakoby za oponou. Tak to přeci nesmí zůstat navždy. Tolik chtěl pocítit, jaké to je svírat v ruce magickou zbraň a cítit tu sílu v ní proudící. Bude to podobné jako ta síla, co proudila v něm samotném? Stále nepřestával doufat...
Teď ale jen potřepal hlavou a vrátil se myšlenkami zpět do přítomnosti. Arrmonova paranoia přenesla na lordství tolik nepodstatných věcí, že se tomu snad nikdy nepřestával divit. Postupně je odbourá, ale není možné změnit svět za jednu noc. Účetnictví. Reporty o tom, kolik která posádka projedla, kolik spotřebovala zdravotnického materiálu. Žádosti od velkých rodin, stejně jako od prostého lidu. Už slyšel stížnosti, že nemá správně určené priority - nikdo mu to ale ještě neřekl do očí, dostalo se to k němu zprostředkovaně přes Worrmona. Gerwyn si ale byl jistý, že ON má priority správné. Vzal do ruky žádosti prostého lidu, těmi začne - stejně jako téměř každý den. Dnes tu bude zase nejspíš až do noci. Doufal však, že ho alespoň na okamžik navštíví jeho drahá žena. A třeba se mu podaří ji přesvědčit, aby se trochu více zapojila?
A do toho by tak rád znovu odplul. Dohoda se rýsuje stále lépe, už aby byla podepsaná a jeho místo v dějinách je pojištěné. Mír. Docela sladká představa.
Venku začala obloha pomalu světlat s přicházejícím dnem...

17.05.2017, Aktualizace souborů, General

- Byla provedena oprava grafiky Kápě. Aktualizujte si soubory pomocí DP2 Auto Update programu

16.05.2017, Návrat, Události

Skalborská pevnost. John už ji měl vlastně docela rád. Stoupal po chladném kamenném schodišti s Hammarem po svém boku, ale myšlenkami se toulal spíš ve sklepení, v místech, kde drželi zajaté Arapalce. Potřásl hlavou. Nejdřív povinnosti.
Čekali na ně oba generálové, Orias se svým chladným zájmem a Sarif se svým chladným nezájmem. Johna by vážně zajímalo, jak se Oriasovi podařilo Sarifa přesvědčit o potřebě míru. Každopádně toorského generála obdivoval - podporu měl slabší, přesto to byl on, kdo nyní udával tempo. Alespoň na pevnině.
Setkání bylo krátké a spíše zdvořilostní. Samozřejmě, Hammar stál celou dobu vedle nich a tiše naslouchal, pokud nebyl tázán. A byť si měl brát Oriasovu dceru, pořád to byl Gerwynův člověk.
Stárnoucí generál se za Johnem ovšem zastavil později, sotva dohlédl na to, že se Hammar v pořádku ubytoval.
"Budu chtít hlášení. Co nejdřív," oznámil.
"S tím počítám, generále. Pustím se do něj, jakmile dorazím do Gheeru."
Orias kývl. "Máš na to dnešek a půlku zítřka. Večer si o tom pobytu poslechneme, já, Tern a Sarif, ale to hlášení chci mít v ruce ještě předtím. A na čtvrtek ohlásíme schůzi v Gheeru, otevřenou. Budeš tam mluvit hlavně Ty, o tom, jací jsou Arapalci, jaký je Zagan-Mar, tak s tím počítej."
John polkl a kývl. Byl rád bavič, ale tohle znělo na jeho gusto příliš zodpovědně.

Později se na vývěsce objevil nový vzkaz:

Ve čtvrtek 18. od osmi hodin jste zváni k setkání se zástupcem skupiny, která byla v rámci mírových jednání vyslána do Arapalské říše. Setkání proběhne v gheerském paláci v jednací síni v přízemí vlevo.
Za odboj Tern, regent Gheeru

14.05.2017, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
- Aktualizujte si soubory pomocí DP2 Auto Update programu

Mustangové
- Ve vybraných dungeonech je možné nalézt mustangy vhodné ke zkrocení
- Mustanga je předem nutné nakrmit zlatým jablkem, aby se zkrotit nechal

Koně, lamy a ostardové
- Tito tvorové nyní nesou rozlišení svého pohlaví, viditelné po najetí myší na zvíře
- U zvířat volně v přírodě je pohlaví nastaveno náhodně
- U zakoupených koní není pohlaví předem určeno a je možné pomocí příkazu ".Pohlavi samec/samice" ho po koupi určit
- Stejným příkazem je také možné určit pohlaví pro již existující a získané zvíře, které doposud určené pohlaví nemá
- Nenastavené zvěři bude pohlaví náhodně zvoleno se zavedením systému chovu zvířat

Aukce
- Přidána tlačítka k posouvání na předchozí nebo další předmět při rozkliknutí detailu předmětu
- Přidáno filtrování na předměty dle magické úrovně
- U funkce vyhledávání byla přidána možnost zadání vyhledávání více parametrech pomocí znaku plus (+). Příklad použití "damage+lower" vyhledá předměty, které obsahují výrazy "damage" i "lower" zároveň.
- Přidána možnost hromadného přidání magických předmětů v nabídce Vytvoření prodeje. Touto funkcí je možné zacílit kontejner, který má postava u sebe, kde dojde k prohledání všech magických předmětů a budou rozděleny ve zobrazené nabídce dle typu (zbroj/zbraň/šperk), dle provedené magické identifikace a dle magické úrovně předmětu. U každé takto rozdělené položky je pak zobrazené množstí, které byly nalezeny, a je možné zadat požadovanou cenu pro prodej všech těchto předmětů. Následně po potvrzení provedení prodeje budou předměty ze všechn položek, u kterých je zadána cena, jednotlivě přidány do prodeje v Kupní síni.
- Oprava vyhledávání aby provedené hledání vyhledávalo jen ve vybrané kategorii

Hagart (10. 5. 2017)
- zrušena všechna monstra na náměstí a byl ponechán pouze hlavní boss
- snížen počet Succub a Experimentů v předzávěrečné části
- rozmístěno pár Succub v menším počtu skrze dungeon

Gamar
- Došlo k předělání kontextového menu k vybrání položky na dialogové menu.
- Přidána možnost resetování specializace (body i úrovně zůstanou ponechány). Toto je možné za poplatek 1 zlatého využívat nad rámec jednoho volného resetu za den (pomocí příkazu .specreset)
- Přidána možnost převychování papouška.

Změny
- Stavění - přidáno větší množství nových komponentů pro výstavbu (oblouky zdí, nové podlahy)
- Domy - přidáno větší množství nových komponentů pro výstavbu (oblouky zdí, nové podlahy)
- Gwal - nastavena pomalá rychlost pohybu při chůzi ve stínu v proměně srny nebo jelena
- Očarované předměty - při nabití se nyní přičítá čas navíc za získanou úroveň runického předměty (minimální úroveň pro bonus je 200)
- Summon Daemon - upravení démonových pomocníků, aby měly modré jméno
- Animate Dead - vyvolaní nemrtví mají nyní vždy modré jméno
- Heavy Crossbow - změna speciálních úderů na Armor Ignore a Concussion Blow

Opravy
- Magické hole - oprava zobrazení vlastností LRC a LMC
- Vývěska - oprava opakovaného otevírání při opakovaném poklikání
- Střelné zbraně - oprava chyby ve výpočtu poplatku staminy za výstřel
- Lišta - oprava automatické změny grafiky u ikony Language příkazu
- Fire Field - oprava léčení nepřátelských tvorů při použití léčivé ohnivé zdi od Kněze
- Sloučit - oprava nelogické možnosti sloučit předmět sám do sebe
- Runické předměty - oprava přidávání atributů z runických vlastností
- Očarované předměty - oprava zobrazení času nabití
- Očarované předměty - oprava přidávání atributů z magických vlastností i když předmět není nabitý
- Očarované předměty - oprava vizuálního dvojitého snížení runických vlatsností při spojení s magickým předmět, které vznikalo, pokud předmět byl nabitý
- Vyvolávač - oprava možnosti kouzlení se střelnou zbraní v ruce při zvolené specializaci
- Zaklínač - oprava možnosti pohybu při kouzlení, které bylo špatně vázané na životy namísto manu
- Bublinka - oprava možného pádu serveru při zabití vyvolaných tvorů plošným zraněním
- Pasti - oprava možného pádu serveru při zabití vyvolaných tvorů plošným zraněním
- Kritický zásah - oprava správného rozpoznání Armor Ignore a Lightning strike bonusového zranění k blokování možnosti Kritického zásahu
- Prastarý ghůl - oprava rychlosti pohybu

13.05.2017, Stížnost, Události

Za strážným zaklaply dveře a regent Gheeru Tern si znaveně promnul spánky. Arapalskej aby vzal tu zodpovědnost... Potřásl hlavou.
Prošel hlášení, která mu donesli dva strážní, kteří měli přede dvěma dny noční službu. Pak se podíval na hlášení, které mu sepsal Lucius. Obohatil stížnost o jméno onoho Xarhaaze a dokonce ji rozšířil i o jeho kumpána. O tom Gwalovi Lucius už také něco slyšel, divoká povaha. Tern znovu promnul spánky a krátce pohlédl ke dveřím, za kterými normálně sedává John. Jeho radu by uvítal, ale jeho pobočník byl na Zagan-Maru.
Znovu se zadíval do těch tří hlášení a do stížnosti, kterou přinesl poslíček. Plašení zvěře, oběžování stráží, rozmisťování výbušných pastí v samém centru města. U toho Xarhaaze se ani nejednalo o první prohřešek. Mír je hrozná nuda. Asi by měl vymyslet nějaké veřejně prospěšné práce, když jsou dobrodruzi tak nevybití. Semkl rty, odsunul hlášení stranou, podal si tři prázdné pergameny a začal psát.
Zapečetěné dopisy později odnesl poslíček gheerské pošty.

12.05.2017, Návštěva, Události

Lord seděl ve své pracovně a pozoroval obraz na zdi - opravdu se tam krásně vyjímal. Jeho myšlenky se ale neustále vracely k jinému dárku. K dárku, který právě zkoumalo několik mágů. Runická zbraň z nejlepšího kovu pevniny přímo v jejich rukách. Mohli si přát něco lepšího k tomu, aby zjistili, jak odkrýt moc těchto zbraní i pro něj? Nejspíše ne. Pousmál se tedy a sklonil se k deníku, do kterého právě psal další poznámky.
Nejdříve se přítomnosti pevninských na ostrově bál, a proto se snažil pečlivě vybírat, co uvidí a s kým se setkají. Přesto měl pocit, že mu něco unikalo, že se stalo něco, co neměl pod svou kontrolou tak, jak věřil. Kdo ví, bude se tím zabývat, až delegace odpluje zpět.
Vyslanci z pevniny se ale ukázali být vzornými návštěvníky. A příjemnými. V myšlenkách se vrátil zpět k Johnovi, jehož společnost si oblíbil. Možná byl až příliš dobrý společník, pomyslel si, když si vzpomněl na setkání své vlastní manželky s gheerským vyslancem. Myšlenky na ten rozhovor ale rychle zahnal potřepáním hlavy a vrátil se k zápiskům.
Zítra Johna a jeho lidi vezmou na procházku do míst, kde se znovuobnovila Říše, do míst kde jeho národ byl uzavřen v temnotě...

10.05.2017, V chrámu, Události

Bělovlasý stařec se skláněl nad cestovní knihou mladého válečníka, který stál před ním. Sem tam ještě někdo přišel, že chce "opravit" runu.
"Gheer nebo Luminor... jednou se hodí to, jednou ono. Kdyby tak šlo mít runu sem i tam," brblal mladík pro sebe. Asi nepředpokládal, že ho stařec slyší, protože se pěkně lekl, když se kněz najednou napřímil a upřel na něj pohled pichlavých očí pod zježeným obočím. Byl ve městě nový, sotva měsíc, a knězův pohled ho donutil o krok couvnout.
"Cos to říkal?" zeptal se kněz. Jeho hlas byl chraptivý a snad i trochu zlověstný.
"P-pane?" zajíkl se mladík, ale pak se vzpamatoval, upravil si přezku se zbraní a poslušně vykročil ke knězi. Váhavost v jeho krocích snad nebyla patrná.
"Co jsi to říkal?" zopakoval stařec a naklonil se nad jeho knihou.
"Že by bylo fajn mít runy sem i do Luminoru," odpověděl opatrně.
Starý kněz se ale najednou usmál a už vůbec nevypadal děsivě. Mladík si nenápadně oddychl.
"To by bylo fajn," pokýval zamyšleně kněz a zadíval se do jeho knihy. "A mělo by to být proveditelné..." zamumlal do svého vousu.
"Vážně?" zeptal se dychtivě mladý bojovník.
"No jistě. Jen přijdeš o runu k Foxhole, ale tu můžeš mít v knize cestovních run."
"No skvěle!"
"Nidae, proč mne to nenapadlo dřív?" zvolal stařec. Pak pohlédl na mladíka. "Chvilku mi to zabere, jdi se zatím pomodlit za spásu své duše," ukázal k oltáři a začal něco tiše mumlat nad knížkou. Mladíkův výraz povadl, ale poslušně poklekl před oltářem a sklonil hlavu v rozjímání. Jestli se ovšem modlil za něco jiného, než aby to měl kněz hotové dřív, než bude mít otlačená kolena, to ví jen on sám.

8.05.2017, Stránky, General

- Runické předměty - doplněny informace o Očarovaných runických předmětech, které byly nedávno uvedeny do hry
- Psaní knih - přidán návod zabývající se možnostma při psaní knih
- Rod lorda Arrmona - přidán nový záznam do knihovny v zápiskách o Arapalu
- Glirrdův deník - přidán nový záznam do knihovny v zápiskách o Arapalu
- Skalborská kronika - přidán nový záznam do knihovny v zápiskách o Arapalu - Gwali - opraven výpočet atributů Frost Lizarda a provedeno přehození atributů Gorily a Sněžného tvora
- Specializace - vytvořeno automatické provázání s popisky a hodnotama ve hře, aby se zajistil stála aktuálnost (zatím se netýká hlavních bonusů specializace - v zelené barvě)

8.05.2017, Společná cesta, Události

Gerwyn sledoval světlovlásku, jak balí jeho truhlu. Dokonce jí podal svou košili, v podstatě jí pomohl. Spíš čas před odjezdem ale využíval k třídění myšlenek. Teď si už byl jistý, že na společné poradě byl víc pobavený než rozčilený, ale nejvíc ho překvapovala lítost, kterou cítil vůči toorskému generálovi. Jeho pozice opravdu nebyla jednoduchá. Sám se musel přemáhat, aby od toho stolu nevstal, respektoval Oriase i to, že to byla jeho pevnost. Sám by zoraiům tolik prostoru nedal, ale rozuměl tomu, že si každý musel připadat součástí rady. I když v jeho očích byli jen přerostlými dětmi s překvapující silou. Prsty přeběhl po hřbetu tenké knížky, jež dostal od fareanky. Hamižná veverka. Musel přiznat, že ho skutečně pobavila. Jeho zrak ale nejdéle spočinul na jiném daru, obrazu slunce nízko nad obzorem, ozařujícím dva ptáky v letu. Popošel k němu a lehce přejel přes strukturu malby. Ano, tohle dílo mohlo směle konkurovat kterémukoli malíři na ostrově precizností, ale umění není jen o přesnosti tahů, ale i o tom co ty tahy skrývají. Pocity, tužby, myšlenky. V tom tento obraz jasně převyšoval ostatní, co viděl. Překryl ho plátnem, rozhodně bude skvělou dekorací jeho pracovny, věčnou připomínkou jeho vlastních cílů. Nejcennější dar však skrývala jeho pravá bota. O tom daru nevěděl ještě ani Hammar a věděl, že i jeho přítel bude překvapen alespoň tak, jako byl překvapen on.

O několik hodin později na palubě lodi…
Gerwyn seděl nad nudnými papíry ve své kajutě, které ale odsunul stranou, když vzpomněl na rozhovor s mužem, kterého vezl s sebou na ostrov. Jeho a jedenáct dalších obyvatel pevniny. Opravdu to stihl, dokonce na molu čekal jako první. Na dveře se ozvalo nesmělé zaklepání a po jeho pozvání dál se objevila Johnova tvář. S úsměvem ho pozval dál a listiny jen zatížil jedním z jablek, které dostal na cestu, ty mohou vždy počkat. Ta cesta skutečně začala být zajímavá, pomyslel si, když John vytáhl karty.

Rial se skláněl nad svou holí. Jednou ze svých holí... Během posledních dvou let se jeho sbírka holí rozšířila. Ve chvílích vyčerpání a vzteku jim sliboval, že skončí jako kůly plotu u jeho domku. Obyčejné, magické, runické, vyrobené mistry v oboru i nedouky, prosté i očarované, z různých materiálů. Byl by to plot k popukání.
Snažil se získat energii, o které psal Glirrd ve svém deníku, z krystalů, které odboj získal, ale i když nějakou nést musely, nedokázal přijít na to, jak ji probudit a rozproudit bez přítomnosti jádra hvězdy. Dva roky jeho života. Dva roky, které mu prošedivěly skráně.
No, těm je konec. Je na čase šedivět z něčeho jiného. Ten měsíc, který si vyžádal, když mu generál Sarif oznámil, že potřebuje, aby své bádání zaměřil na arapalské runy, pomalu končil.
Zbraň krásná jako arapalský válečník... tak ji popsal Glirrd. Rialovi se jeho úspěch zopakovat nepodařilo. Nicméně měl po těch dvou letech představu, jak energii hvězdy využít. Detaily už budou na těch, co budou ochotni riskovat průchod pevností Dz'Monů.
Přešel k polici a podal si nepopsaný svazek. Namočil brk a pomalu a úhledně začal psát.

Pojednání o možnostech očarování runických předmětů

Po dvouletém výzkumu zdá se, že pomocí energie jádra hvězdy, spadlé v roce 1075 západně od Rankhelských lesů, je možné posílit energii v runických předmětech. Tento předpoklad nebyl prakticky ověřen z důvodu nedostupnosti jádra hvězdy, kteréžto je nyní střeženo v pevnosti bojovného kmene Dz'Monů, ale provedený výzkum umožnil stanovit pravděpodobný vhodný postup. Upřesněn bude samozřejmě až na základě praktických zkušeností od jádra hvězdy.
Energii z jádra je na zbraň možné přenést skrze úlomky z krystalů, které kolem hvězdy vyrostly v prvních dnech po dopadu a které budou k mání u skladníků odboje, nebude-li určeno jinak. Na jednotlivé kusy zbroje a štít by měl stačit jeden úlomek, na jednoruční zbraně tři a na obouruční zbraně a mágovské hole čtyři - jedná se o odhad, přesné číslo může být jiné.
Energie, která skrze tyto krystaly proteče, stabilizuje runy vložené do runického předmětu. Sníží jejich sílu, ale neomezí vkládání dalších run. Snížení síly run umožní použití orbů na takto upravený předmět a využití jejich potenciálu, jako by předmět ještě runy nenesl. Stejným způsobem by mělo být možné získávat potenciál z magických předmětů obdobných vlastností, ale toto nebylo zatím dostatečně prověřeno.

Další poznatky budou doplněny na základě zkušeností těch, kteří se pokusí své zbraně takto očarovat.

4.05.2017, Úprava kódu, System

Změny
- Specializace - provedena aktualizace popisků vlastností
- Tábor - do Stavění přidány nové dlažby k typu "Sandstone Bricks"
- Malování - přidáno tlačítko k možnosti vybrání barvy z plátna
- Malování - nastaveno ukládání zvolených barev po restartu

Opravy
- Tábor - oprava podmínky na vzdálenost k táboru při posouvání předmětů ve Stavění
- Tábor - oprava odlétávajících domů a stanů při posouvání
- Orb uchování - oprava zobrazených procent
- pořadač na dopisy - oprava textu
- divoký vlk - oprava jména
- Spellbook - oprava zobrazení vlastnosti Healing Touch
- Kápě - oprava zobrazení Blessed vlastnosti
- Enhance Potion - oprava účinnosti bonusů z amuletu a specializací při pití některých lektvarů
- Štít - oprava započítání odolností z runických vlastností
- Inscription - oprava možnosti učení lekcí u některých obchodníků

3.05.2017, Na balkóně, Události

Skalborská pevnost nebyla žádným útulný místem, ale když se generál Orias díval z balkonu na svou dceru a mladého pána Hammara, kteří se procházeli dole na nádvoří, přišlo mu, že kolem nich je vzduch hřejivější. Byl za Viniu rád, rád viděl, že ve svém budoucím muži nachází potěšení. A oblíbil si i mladého pána. S trochou zděšení si uvědomil, že jeho blízkost má raději, než Sarifovu. Co mohl soudit z těch pár setkání, tak Hammar byl mírný muž, vzdělaný. A především odmítal runy. Nesl jednu jedinou runu odolnosti, ke které přišel v mládí. Ostatní odmítl. A tuto neměl nejmenší problém přiznat. A Vinia k němu přilnula, trávila s ním mnohem víc času, než by ukládala zdvořilost.
Podíval se na Sarifa, který stál na balkoně s ním. Od příjezdu lorda Gerwyna byl zase zamlklý a podrážděný. S úlevou přenechal místo u zítřejšího jednacího stolu Johnovi z Gheeru, a svá setkání s lordem omezil na naprosté minimum. Mladík, co se dostal k moci příliš záhy, pomyslel si jako už tisíckrát. Ale zatím se jí držel a chyby, které dělal, dokázal přebít úspěchy. Podpora Merhaby byla pořád silnější, než podpora Tooru, i když poměry sil už přestávaly být tak vychýlené jako dřív. Možná se jednou opravdu podívá domů, do Tooru. V duchu si povzdechl. Jeho dcera u toho ale nebude. Odjede na Zagan-Mar a on ji za život spatří sotva párkrát. Její muž by sice měl být na pevnině často, ale Viniino místo bude na ostrově. Znovu pohledem sklouzl k těm dvěma a přinutil se usmát se. Mohla dopadnout mnohem hůř.
Pak se v myšlenkách vrátil k Sarifovi. On svou budoucí ženu viděl zatím jen na portrétu. Krásné děvče, runově krásné, to bezpochyby, ale dobře věděl, že Sarif je nadšen asi tak, jako kdyby mu řekli, že se má jít pomazlit se stříbrným hadem. Jaké to asi je, vědět, že si budu brát ženu Arapalu, s kdovíkolika odkazy kdovíčeho, dceru samotného lorda. Do myšlenek se mu vkradla kapka škodolibosti. Jo, chlapče... i takhle chutná moc.

29.04.2017, Na hřbitově, Události

Na hřbitově bylo mrtvo. Dvojnásobné, mrtví leželi v hrobech i vedle nich. Dobrodruzi plenili mrtvé nemrtvé, když v tom jeden z nich zbystřil.
"Slyšeli jste to?"
Ostatní vzhlédli od obírání. "Ne. Co?"
"Přišlo mi, že slyším sypat se kamení."
"Kamení?" smáli se ostatí. "To si pleteš, to se sbírá jinde."
První se vrátil k mrtvole, kterou obíral, ale za chvilku znovu zvedl hlavu.
"No vážně, teď zase. Tam odtud," ukázal na jednu z hrobek. "Jdu se tam podívat."
"Pozor na lavinu," smáli se ostatní.
"Hele, pojďte sem!"
Smích ustal a všichni zvědavci se nahrnuli do hrobky.
"Teda, to tu bylo vždycky?" koukali zmateně na schodiště, které klesalo do podzemí.
"To rozhodně ne. Jdeme se tam..." Než však stihl položit otázku, celá skupinka ztichla. Z podzemí zaslechli pláč dítěte a slaboučkou prosbu o pomoc. "Pomozte mi..." šeptala ozvěna a dobrodruzi už utahovali zbroj. Jasně, že jdou pomoct, který dobrodruh by odmítl pomoc dítěti?!

28.04.2017, Velké počty, Události

Tern, regent Gheeru, odložil svitek a s povzdechem si podal nový. Papírování... Jak upřímně ho nesnášel. Dokud odboj byl odbojem, skrytou organizací, taky musel papírovat. Ale v úplně jiném objemu, než vyžadovalo otevřené vedení města. Promnul si oči a přinutil se unavenou mysl soustředit se na text.
Už pergamen odkládal na hromadu nepodstatných zpráv, když se náhle zarazil. Zamračil se a zalistoval hromadou. Vytáhl další tři svitky a přelétl je pohledem. Zkontroloval data a zaklel.
"Johne? Johne! Kde zas lítá..." Vyrazil ke dveřím do menší jednací síně a málem se v nich srazili.
"Snad nehoří," zazubil se pobaveně John.
"Nehoří, ale potřebuju, aby ses na něco podíval." Ukázal mu ony čtyři svitky.
John je chvíli procházel, nakrčil čelo a nakonec hvízdnul.
"Slušný, fakt slušný," koukl na Terna pobaveně.
Regent potřásl hlavou. "Takže umím počítat. Fajn. Proč si je všechny držíme? To čekáme, že vyvedou mladé?" zavrtěl hlavou. "Půjdou zpátky do oběhu. Zařídíš nezbytné papíry pro banku?"
"To se ptáš? Seš sakra regent, rozkazuj, ne?"
Tern se jen zamračil. "Nech těch šaškáren. Šetři si je pro Zagan-Mar."
John se rozchechtal. "Naopak, tam mne smích přejde. Musím si užívat, dokud to jde. Ale tohle," zamával svitky, "zařídím." S tichým pohvizdováním se vzdálil.
Tern se musel usmát. Nechápal, kde jeho pobočník bere ten věčný optimismus, ale byl za něj sakra rád.

27.04.2017, Další cesta na pevninu, Události

Kroužek z tmavého kovu mu držel vlasy tak, že mu nepadaly do tváře, i když měl skloněnou hlavu a četl vzkaz, co právě obdržel. Jeho žena právě vrazila do místnosti jak vítr a v patách jí byla jeho mlčenlivá služebnice. Nesnažila se ji zadržet, jen ji provázela. Velmi dobře znala své místo. Gerwyn zvedl hlavu a zadíval se na svou rusovlasou ženu, která se už skláněla nad jeho stolem.
“Slyšela jsem, že jsi dostal odpověď na svůj vzkaz, to je ona?”
“Ano, drahá, to je ta odpověď,” odvětil ji o poznání klidněji.
“Takže vyrážíme?” zeptala se po krátkém odfrknutí a střelila po něm pohledem.
“Vyrážím,” podíval se na ni. “Kromě Hammara beru pouze nerunový doprovod, zdá se, že si kladou nové podmínky.”
“Jsem tvoje žena,” odvětila s velkým důrazem na poslední slovo.
“Ano, ale pokud tě vezmu s sebou, budeme spát ve stanu na větrném pobřeží. A na lodi na mne čekat hádám nechceš.”
Odpovědí mu bylo jen vzteklé pohození hlavou, následovené rychlým odchodem. Gerwyn se za ní jen díval a pobaveně se usmíval. Opravdu ho to bavilo, stejně jako odpověď z pevniny. Podíval se na světlovlásku, co stála u zdi a viditelně čekala na rozkazy.
“Arho, byla bys tak laskavá a sbalila nám věci? Budeme bydlet opět v té pevnosti, zdá se. A ne, nevím jak dlouho se tam zdržíme…”

26.04.2017, Úprava kódu, System

Svět
- Opuštěný důl - poklad byl navýšen o 2 předměty se zelenými runami
- Hagart - počet Svitků moci za projití náměstí je pevně nastaven na 3 kusy

Pečetidlo na dopisy
- Do hry byl přidáno pečetidlo, umožňující za cenu jednoho vosku zapečetit vybraný dopis, aby se zabránilo jeho přepsání a také ho bylo možné poštou odeslat
- Pečetidlo je možné zakoupit v nabídce Tezara za 80 starých mincí

Pořadač na dopisy
- Do hry byl přidán pořadač sloužící k uskladnění a třídění dopisů
- Dopisy uvnitř pořadače je možné třídit dle barevných záložek
- Pořadač je možné zakoupit u poštovních poslíčku za cenu 20 stříbrných a pojme až 200 různých dopisů

RP Hodnocení
- Příkaz .RP je nyní možné použít s jedním nebo dvěma parametry navíc a to hodnocení na prvním místě a komentář jako zbytek příkazu. Dojde tak k předvyplnění zadání hodnocení na zacílené postavě. Příklad použití: ".RP 2,2 Fakt hezky hraná postava" zadá zacílené postavě hodnocení 2,2 a předvyplní komentář "Fakt hezky hraná postava".
- Přidán nový způsob řazení seznamu postav k ohodnocení a to dle vámi přidaného hodnocení od nejmenšího nebo největšího

Tábor
- Do dekorací byly přidány tři různě velká ohniště, které je možné v táboře vystavit. Tyto ohniště jsou zatím z důvodu složitosti bez náhledu.
- Tlačítko "Smazat” - nastaveno ponechávání kurzoru po vymazání dekorací
- Byl navýšen maximální počet všech typů dekorací
- Přidána možnost stavět prázdné parcely na domy i v opačném rozměru, než bylo doposud možné (například krom 8x11 parcely je k dispozici i 11x8 varianta)
- Podmínky pro umístění a posouvání parcel, domů a stanů, které zabraňovaly umístění domu skrze jiné předměty, byly zrušeny. Důvodem je nepřesné rozpoznávání, kvůli kterému někdy nešlo umístit dům tam, kam by to jít mělo. Namísto toho bude na vhodné postavení dohlíženo GM týmem.
- Najatí obchodníci nyní budou znát i svůj rodný rasový jazyk
- Všem zástupcům tábora je nyní umožněno v plné šíři ovládat veřejné táborové domy, jako kdyby byli vlastníky (dříve mohl pouze ten, kdo dům postavil)
- Do tabulky stavebního povolení byl přidán údaj o maximálním počtu stavebních bodů, které má mít tábor k dispozici
- Nastaveno ponechávání aktuální nalistované stránky při kupování dekorací

Tábor - Stavění
- Do možností tábora byla přidána nová funkce pod názvem Stavění
- Tato funkce umožňuje volné stavění zdí a podlah po rozsahu celého tábora
- Omezení na materiál i cena jednotlivých kusů staveb dle kategorie materiálu je stejná jako při stavbě na parcele
- Stavění je možné začít využívat dosažením páté úrovně tábora. Maximální počet možných postavených předmětů je úroveň tábora * 20.
- Předměty po postavení do tábora jsou umístěny dočasně, dokud se za ně nezaplatí v menu Stavění. Nezaplacené předměty se následující den mažou.

Tábor - Záznamy
- Do záznamů tábora byly přidány čtyři nové funkce umožňující snadnější procházení a spravování záznamů
- Těmi jsou: přejití na vybraný den, zobrazení součtů všech dnů, filtr na prázdné nepracovní dny a zobrazení všech vkladů do pokladnice

Výměna map
- U Kartografů je nyní možné provést výměnu map k pokladům a to v poměru pěti map za jednu mapu vyšší obtížnosti.
- Maximálně je možné vyměnit mapu třetí obtížnosti za stupeň čtvrtý.
- Výměnu je možné provést buď postupným naklikáním pěti vybraných map a nebo zacílením kníhy na mapy
- Při výměně map z knihy jsou nejprve brány mapy s nejmenší možnou úrovní

Specializace - Dungeony
- Do menu Specializace bylo přidáno tlačítko vedoucí na tabulku se seznamem postavě známých Dungeonů
- V tabulce je vidět seznam dungeonů, počet vámi uskutečněných úspěšných projití, čas poslední návštěvy a vyznačení, zdali následující projití přinese zisk bodů do Specializace
- Počet projití je zaznamenán pouze pokud vám přinesl zisk bodů do Specializace
- Vyznačení možnosti získat za projití body do specializace je znázorněno červenou lebkou.
- Se zavedením této tabulky byl snížen možný počet kolikrát za týden je možné projití jednotlivých dungeonů k zisku bodů ze 3x na 2x

Specializace - Úpravy
- Vypsané pozice, kterými jsou změny zapsané, značí prvním číslem sloupec v dané specializaci a druhým pořadí bonusu
- Bojovník/Vrah - 3, 3 - změna 5 evasion na 10 DCI
- Bojovník/Vrah - 3, 4 - změna 5 LMC na 2 Mana regen
- Bojovník/Vrah - 3, 6 - snížení 40 reflect na 30
- Bojovník/Vrah - 3, 7 - snížení 10 lmc na 8 lmc
- Bojovník/Vrah - 4, 1 a 4, 5 - navýšení zranění jedu z 35 na 60
- Bojovník/Vrah - 5, 2 - bonus platí pouze pro zbraně s infectious strike abilitou
- Nekromant/Vyvolávač - 3, 3 - navýšení odolnosti z 4 na 5 a trvání na 10 minut
- Nekromant/Vyvolávač - 1, 1 - oprava chyby s velkou range kouzla, doba trvání Evil Omen navýšena o 30 vteřin
- Rytíř/Kapitán - 1, 2 - snížení pohlceného zranění z 5 na 3
- Rytíř/Kapitán - 2, 2 - snížení pohlceného zranění z 5 na 3
- Rytíř/Kapitán - 2, 1 - změna 6 evasion na 5 Parry a 10 DCI
- Rytíř/Kapitán - 4, 1 - bonus platí pouze pro zbraně s dlouhým dosahem a luk
- Rytíř/Kapitán - 5, 1 - bonus platí pouze pro zbraně s dlouhým dosahem a luk
- Rytíř - znemožněno používání kožených zbrojí
- Kněz/Mystik - 3, 7 - snížení účinnosti na statové efekty (str, dex, int)
- Kněz/Mystik - 2, 5 - navýšena účinnost léčení vodního elementála
- Kněz - bonus z pozice 2, 2, umožňující využívat kouzlo Heal i na ostatní postavy, byl přesunut jako pevná vlastnost specializace Kněz
- Mystik - nemožnost léčit ostatní platí pouze na ostatní hráče
- Zaklínač - postih do SDI navýšen z 30 na 50
- Mág/Zaklínač - 4, 1 - snížení učinnosti prokletí z 150% na 50%

Změny
- Lektvary - pití lektvarů nyní může po malých dávkách buď postavu dehydratovat nebo naopak, dle typu lektvaru
- Inscription - Přidána doba nutná k přepsání textu z jedné knihy do druhé. Celková doba je odvozena od délky textu a dovednosti Inscrpition
- Inscription - Přepisování knih je nyní možné i bez dovednosti Inscription
- Insurance - sjednocení všech aktuálních příkazů na stejnou tabulku a přidán nový alias .Pojisteni
- Specializace - opraveno samozavírání popisků bonusů při otevření jiného
- Mapy - odstranění textu popisující svět, ve kterém se poklad nachází
- Ethereal Form - zrušena zpráva o smrti v partě z důvodu zachování paniky
- Ethereal Form - po navrácení do těla jsou navráceny životy, mana i stamina jako před kouzlem
- Word of Death - sníženo zranění kouzla
- Word of Death - omezen počet grafických efektů na obrazovce za jedno kouzlo
- Thunderstorm - snížen rozsah působení a zranění kouzla
- Orb uchování - přidána zpráva informující po použití orbu na předmět o součtu síly všech magických vlastností předmětu a maximální možné dosažitelné hodnotě pro danou úroveň předmětu
- Crushing Blow - hráčem ovládaní tvorové při použití tohoto úderu budou cíl pouze na krátkou dobu paralyzovat namísto plného znehybnění
- Kniha - přidána možnost náhledu na čtecí rozložení při psaní knih
- Recall Runy - umožněno kupení těchto run na hromadu
- Výměna run - nastaveno ponechání kurzoru po provedené výměně k rychlejšímu umožnění další výměny
- Roh - zpráva o zatroubení je nyní hlasitá a tak slyšitelná i v okolí
- Swing Speed Increase - tato vlastnost byla ve své maximální hodnotě pro magické předměty snížena na hodnotu 20, u runických předmětů 16
- Zbroj - odolnost u materiálu Steel byla lehce snížena a u materiálu Valorite navýšena
- Heavy Crossbow - provedena úprava rychlosti na 21 a rozpětí zranění na 30 až 35
- Gwali - atributy proměny Gorily a Sněžného tvora byly prohozeny
- Mage Staff - navýšena šance na náleznost v mrtvolách a pokladech
- Obchodní síň - upraveno zobrazení magických run, aby bylo ihned zřejmé, o kterou runu jde a o jaké síle bez nutnosti rozklikávat detaily předmětu
- Obchodní síň - přidání tlačítka pro náhled runického předměty v panelu rychlého detailu předmětu
- Aukce - zvětšena plocha pro text v panelu po rozkliknutí detailu aukce
- Aukce - přidáno tlačítko pro náhled runického předmětu po rozkliknutí detailu aukce
- Lišta - do kategorie Ostatní byla přidána možnost přidání příkazu .SpeechLog
- Lišta - přidána možnost Editace pro snadné mazání vybraných ikon a změny jejich pořadí
- Corpser - provedeno počeštění jména a mrtvoly
- Tropical bird - provedeno počeštění jména
- Imp - provedeno počeštění mrtvoly
- Lektvary - umožněno vylévání lektvaru
- Hrníčky, pohárky a jiné - umožněno vylévání obsahu
- Dovednosti - Při trénování již dříve postavou naučené dovednosti dochází k výrazně zrychlenému růstu dovednosti. Dovednosti odnaučené nemají při opětovném učení bonus k trénování, pouze ty, které byly vlastním úsilím postupně přeučeny. Neplatí pro řemeslné dovednosti.
- Magery - došlo k předělání základního nastavení Faster Cast Recovery podle kruhu
- Magery - Přidáno omezení na vlastnost Faster Cast Recovery platící pouze pro útočná kouzla. Maximální možná hranice FCR je stanovena na 9. Následně každý bod FCR nad hodnotu 5 je počítán pouze v poloviční síle. Takto ztracené FCR je převedeno ve dvacetinásobku do vlastnosti Spell Damage Increase.

Opravy
- Tábor - opravena chyba, kdy pokud zástupce tábora postavil veřejný táborový dům, tak byl vlastníkem on namísto vůdce tábora
- Tábor - opraveno navrácení stavebních bodů za zrušené parcely
- Tabák - oprava emotu u exotických příchutí
- Power Scroll - opravena možnost na náleznost svitků pro Spellweaving dovednosti
- Mind Blast - oprava účinnosti Knihy Poznání na toto kouzlo
- Tábor - oprava některých překlepů v textech
- Houby - oprava znemožnění sbírání, pokud jsou houby uzamčené
- Hadí strážci - oprava vstupu do druhého patra
- Chmel - oprava předání kvality při rozdělování kupek chmelu
- Blood Oath - oprava vzorce na výpočet odraženého zranění při zakouzlení na sebe (nyní je to 25% při 100 Spirit Speak)
- Bandage - oprava možnosti používat bandáže na skryté postavy
- Štíty - oprava chyby s kupením Physical resistance
- Word of Death - oprava působení kouzla skrze patra
- Wildfire - oprava působení kouzla skrze patra
- Cooking - vymazání testovací funkce sušení z nabídky nářadí
- Specializace - oprava nastavení aktivní specializace u nově založených postav
- Lighting strike - oprava možnosti udělit obyčejný Kritický zásah v případě, že se neprovede bonusové zranění tohoto úderu
- Magic Trap - oprava rozpoznávání spřátelených cílů chránící přátele před účinky pastí (s patřičnou Specializací)
- Magic Trap - opraveno občasné dvojité sepnutí pasti se Specializací zvyšující dosah sepnutí pasti
- Vývěska - opraveno tlačítko "Pokračovat v psaní" při použití v Táboře
- Helmy - oprava snižování durability u helem, které byly posunuté z důvodu nasazené dekorační pokrývky
- Shadow Jump - oprava podmínky kontrolující možné místo dopadu
- Animal Lore - oprava zobrazení dodatečných informací při použití na Mustangy
- Vlastnosti - oprava zobrazení informace o bonusu Mana Regeneration z mágovské róby
- Mage Staff - opraveno vytrácení vlastností Lower Reagent Cost a Lower Mana Cost z magických holí

24.04.2017, Zasedání rady, Události

Na vývěsce v Gheeru se objevil nový vzkaz:

Další zasedání Velké rady odboje se uskuteční ve středu 26. v osm hodin večer v jednací síni ve Skalboru.
Za Radu generál Sarif


Poslíček Monty, který zrovna procházel kolem, se zastavil u mehrabského vojáka, který vzkaz umisťoval.
"Pane, rovnou si vezmu dopisy," nabídl se, ale voják jen zavrtěl hlavou.
"Tentokrát je to bez pozvánek," odpověděl. Monty pokývl hlavou a v duchu se zaradoval. Míň práce pro dnešní den!

15.04.2017, Zasedání rady, Události

Na vývěsce v Gheeru se objevil nový vzkaz:

Další zasedání Velké rady odboje se uskuteční v úterý 18. v osm hodin večer v jednací síni ve Skalboru. Zveme i zástupce táborů, kteří se dosud rady neúčastnili.
Za Radu Tern, regent Gheeru

14.04.2017, Velký den, Události

Gerwyn seděl v pohodlné židli, v ruce si pohrával s pohárem vína a pozoroval svou manželku. Worriga vypadala spokojeně. Byl to ohromný rozdíl oproti tomu, jak se tahle zrzka rozohnila na palubě korábu při cestě zpět na ostrov. Teď se na něj dívala přes okraj své sklenice a snad se i usmívala. Tohle byl jejich první společný večer jako vládnoucího páru. Den byl pro oba dlouhý, ale ještě nekončí.
Těsně po východu slunce spojili kněží jejich ruce a Worriga se stala jeho manželkou. Pokusil se zařídit, aby obřady byly milosrdně krátké, ale k jeho nelibosti a k velké radosti lidu se žádné zkrácení neudálo. Vlastně mohl považovat za úspěch to, že vše potřebné proběhlo v jeden jediný den - a že byli přítomní ostatní čtyři z původní rady pěti, včetně zrádného Ryddyga. Byl milosrdný. Nebyl Arrmon. A o tento fakt se také opřel ve svém proslovu poté, co na jeho hlavu posadili ten kroužek z černého stříbra. Symbol, po kterém tolik mužů prahlo, ale nikdo ho nepřekonal.
A teď tu seděl se svou mladou ženou, díval se na ni a tušil, že ona v něm zatím vidí jen svou cestu k moci. To se ale změní, protože on ví, jak k sobě lidi, jako je ona, připoutat. A začne s tím jíž dnes v noci. Jaké štěstí, že nepotřebovali tolik spánku jako obyčejní občané Říše. Teď se ale jen usmál.
“Má drahá, cítím se dnes obzvláště štědře a to víno je myslím skutečně povedené. Co kdybychom jeho výrobci poslali nějaký dárek?” zeptal se pobaveně.
Worriga jen pohodila hlavou, rozpuštěné vlasy se jí zavlnily kolem tváře. I ona věděla, jak k sobě poutat lidi, pomyslel si. “Můj nejdražší, samozřejmě. Myslím, že je to skvělý nápad,” odvětila mu a on cítil, že použila špetku svého umu. Zježily se mu vlasy na zátylku a tak se jen usmál. Tohle ho bude bavit.
“Napadlo mě také, že dnešek je natolik velkou událostí, že bychom se měli podělit s celým světem. A tři sudy vína spolu se zprávou o tom, co se stalo, vyslat na pevninu.”
Zrzka po něm nejdřív vrhla vražedný pohled, který ale okamžitě vystřídal úsměv. Nejspíš si myslela, že její nelibost ani nezaregistruje, a on ji v té představě nechal. “Jistě, ať i naši noví přátelé slaví s námi.”
Teď se novopečený lord jen usmál a kývl. Zbytek zařídí sám. Ráno pošle zprávu krystalem, aby na pevnině čekali jeho posla. Popluje Hammar a s ním tři sudy vína. To, že Hammar ponese také několik dopisů, je už drobnost, o které nikdo krom jich dvou vědět nemusí.

14.04.2017, Výročí, General

Vážení hráči,
dnes náš shard slaví půlkulaté výročí od jeho znovuspuštění - 5 let.
Jako každým rokem jsme si pro hráče, jejichž stáří účtů dosahuje tohoto roku, připravili drobný dárek a to kápi na zakrytí tváře postavy. Navíc je každá kápě už při obdržení obarvena jednou náhodně vybranou barvou z rostlin.
Dárek dostanete do banky první postavy, se kterou se připojíte.
V případě, že stáří vášeho účtu ještě nedosahuje pěti let, tak tuto, nebo jinou odměnu, obdržíte v den dosažení potřebného stáří účtu - podrobnosti zde.

Jako vždy děkujeme za důvěru a čas vámi vložený do shardu a přejeme vám příjemnou hru.
GM tým

13.04.2017, Zpráva z lovu, Události

Vrchní lovec Eranel překvapeně zamrkal na pergamen. Protřel si unavené oči a ještě jednou přehlédl řádky téhle zprávy.
"Obleva?" Pořád tomu nechtěl věřit, ale jak jinak si vysvětlit větu "ve Východním skalborském úvalu začíná ubývat sněhu". No sláva, už bylo na čase. Pomalu přestával věřit, že by hranice sněhu přes léto ustoupila. Ale už to tak vypadalo, lovec ve své zprávě hovořil i o ptactvu, které začínalo stavět hnízda na ještě neolistěných stromech.
Což znamená opět problém s těmi hbitými mrškami fretkami. Podal si brk a čistý pergamen a pustil se do psaní.

Lovecký cech vyhlašuje opět sběr vajec vzácných ptáků. Opět po vás chceme, abyste získali vajíčka, která kradou fretky. Ty je třeba přemluvit, aby vám ukázaly skrýš, kam vajíčka ukryly. Podle zkušeností z předchozích let stačí trpělivost a vlídná mluva. Odměna bude jako obvykle zajištěna u našeho zástupce Leonarda.
Lovci z Foxhole

11.04.2017, Za mořem, Události

Gerwyn stál na vrcholku své oblíbené hlídkové věže. Ještě před chvílí mu společnost dělala křehká dívka s dlouhými hnědými vlasy, jeho dcera. Vyprávěl jí o pevnině, o jejích obyvatelích, i o jejím budoucím choti. Ještě teď viděl před očima její smutný pohled, když jí o něm vyprávěl. Snažila se ten výraz skrýt za svým okouzlujícím úsměvem, ale on ji znal lépe. Ona to zvládne, slyšel její slova, nemusí mít obavy. Přesto je měl. Díval se na horizont a ze zamyšlení ho vytrhlo klapnutí kovových dveří. Otočil se a zadíval se na svého starého přítele, jednoho z mála, koho jeho stráž pustí do jeho blízkosti bez doprovodu.
“Worrmone,” usmál se na staršího muže a ten jen zamračeně kývl. “Tváříš se velmi zamyšleně. Co náš zavřený zrádce Ryddyg?”
“Promluvil, Gerwyne. Uzná tě. Co s ním potom uděláš?”
“Skvěle. A znáš můj přístup, budu si ho držet blízko.”
Starší z mužů se na mladšího podíval překvapivě tvrdě. “Nemůžu s tím souhlasit, měl by ses ho zbavit.”
“Koho všeho bych měl podle tebe nechat zabít? Kdo by nakonec zbyl, kdybych se zbavil všech, kdo by se mnou mohli nesouhlasit? Nesouhlas není vzpoura, nesouhlas dává jen prostor k přemýšlení.”
Starší z mužů jen tiše zavrčel něco nezřetelného místo odpovědi a po chvíli dodal: “Ty budeš lord.”
“Ano, budu, Worrmone, už jím fakticky jsem. I ti zbylí dva se rozhodli pozítří přijít, poslali blahopřání. Bez Ryddyga nemají šanci sami uspět a zdá se, že to jejich vojenské mozky pochopily,” řekl s úsměvem Gerwyn a zadíval se na svého společníka, který jen pokývnul. Chvíli mlčeli.
“Worriga byla rozčilená, že jsi byl na pevnině tak dlouho,” prolomil ticho starší z nich.
“Já vím, tvá dcera umí velmi jasně dát najevo svůj nesouhlas,” odpověděl Gerwyn a podíval se na Worrmona, snad i trochu pobaveně. “Velmi jasně, měl jsem obavu, že několik mužů raději bude zbytek cesty plavat.”
Worrmon jen zatřásl hlavou, ale Gerwyn pokračoval.
“Ale můj pobyt na pevnině přinesl své ovoce. Víš, že je tam jeden z našich, co tam přežívá už čtvrt století?”
“Jen jeden? Dezertérů tam hádám bude víc,” zabručel starší z mužů. “A Říše by s nimi jako s dezertéry měla jednat.”
“Jistě, že jich tam bude víc, ale tenhle je zvláštní,” řekl Gerwyn a lehce poplácal svého přítele po rameni. “Víš, že gwida měla syna, že?”
Tou krátkou větou si vysloužil překvapený pohled. “Arrmon tvrdil, že se jich zbavil všech před více než dvaceti lety...”
“Nezbavil, zdá se,” odpověděl mu tiše lord a opětoval pohled. “Potřebuji, abys o něm zjistil vše, co se dá. Vše. Chci ho na naší straně, zatím odmítá.”
Worrmon jen kývl, než se vydal pryč. Věděl, že tohle bude náročné. Půl století záznamů a pamětí… Nebude v tom sám, ale ostatní nesmí vědět, proč hledají to, co hledají. Zatím.

8.04.2017, Odjezd, Události

Jeho muži právě vytahovali kotvu, za okamžik se koráb vydá zpět na Zagan-Mar. Lord Gerwyn stál u zábradlí a přemýšlel. V jednáních s tím takzvaným odbojem, fakticky vládou na pevnině, nedošlo k velkému pokroku. Vlastně ho ani nečekal, některé jejich požadavky byly šílené. Podíval se na svého společníka, mladého muže, který nebyl vidět, ale bude v dalších jednáních hrát velkou roli. Hammar mu jeho pohled opětoval a v jeho vousu se objevil úsměv. Starší z mužů ho opětoval a naposledy se zadíval na pevninu.
V jeho kajutě na něj již čekala jeho nastávající a nejspíš ho čekal dlouhý rozhovor. Rozhovor, který bude zcela jiný než ty, co vedl na pevnině, i když počítal ty neformální. Poklepal prsty o dřevěný trám zábradlí a s lehkým úsměvem se otočil. Tolik záležitostí, které musí promyslet. A do toho ten sen. S žádnými Xarhaazy se nesetkal, snad proto mu ten sen nedával smysl - prozatím. Než se vrátí, bude mít čas vše promyslet. A až se vrátí, zkusí poznat nějaké Xarhaaze. Prý vždy toužili po moci. To by je mohlo spojovat.

Toorské molo vypadalo křehce, ale Orias věděl, že když se vyhne prohnilým kusům, může se bezpečně dostat dál. A byl zde dobrý výhled. Z arapalského korábu už zbývala jen sotva patrná tečka, viditelná pouze dalekohledem. Alespoň pro jeho oči. Nepochyboval, že na palubě je jeden nebo víc mužů, kteří by dalekohled nepotřebovali.
Sklonil dalekohled a zamračil se. Nečekal, že se lord Arapalské říše zdrží tak dlouho. Ze záňadří vytáhl dopis, který četl již několikrát. Odkaz sluchu. Znalost obecné. Co dalšího kdo ví?
Opatrně přešel po molu zpátky, rozvážně nasedl na svého koně a zamířil do Skalboru. Je třeba rozeslat dopisy. Tentokrát víc než tři. Všem těm, kteří měli s lordem Gerwynem tu čest.

4.04.2017, Ve Skalboru, Události

Voják v merhabské zbroji mu otevřel dveře a lord Gerwyn ho obdařil jedním ze svých úsměvů. Vešel do místnosti a zjistil, že přišel jako první. Velmi dobře. Místnosti vévodil dlouhý stůl, řada židlí po stranách, po jedné v každém z čel. Znovu se usmál a přemýšlel, kterou židli si vybere. Velmi, velmi ho lákala ta v čele, ale nakonec se rozhodl, že při prvním setkání se svým budoucím zetěm nebude provokovat. Výzdoba byla velmi strohá jako téměř v celé skalborské pevnosti a tak brzy spíš jen dělal, že si ji prohlíží.
Vstupní dveře se otevřely a on se k nim s úsměvem otočil. Generála Oriase už znal velmi dobře, ale dnes ho zajímal jeho společník. Byl výrazně mladší, odhadem kolem 35, což ho potěšilo. Nepřál by své dceři starého muže. Generál Sarif, vůdce merhabského vojska. Z toho, co zatím viděl, měli merhabští ve Skalboru převahu. Zaplašil myšlenky na politiku a vyšel těm dvěma v ústrety.
"Generále Oriasi, zdravím Vás," napřáhl ruku k Oriasovi.
"Zdravím, lorde Gerwyne," stiskl Orias jeho ruku a pak ukázal na svého společníka. "Dovolte, abych Vám představil generála Sarifa, velitele merhabských."
Gerwyn se na Sarifa obrátil se svým obvyklým úsměvem, ale ryšavý mladík si ho prohlížel s neskrývanou nedůvěrou. Pak se Sarif opanoval a krátce přikývl.
"Rád Vás poznávám, lorde Gerwyne," prohlásil a Gerwyn si pomyslel: Skutečně?
"Potěšení je na mé straně, generále Sarife," odpověděl s úsměvem a do svého hlasu pustil jen kapičku podmanivosti. Sarifův výraz se příliš nezměnil, ale Gerwynovi přišlo, že pár zamračených vrásek na Sarifově čele se trochu vyjasnilo.
"Posadíme se, pánové," pokynul Orias k židlím u stolu.
Další rozhovor byl jen nudnou společenskou konverzací, ale Gerwyn pozorně sledoval každou Sarifovu reakci a zkoušel svého budoucího zetě odhadovat. Sarif zdvořile vyzdvihl krásu jeho dcery, ale lord Gerwyn nebyl slepý. Ach, Gerro, tohle pro Tebe bude těžká zkouška.

1.04.2017, Úprava kódu, System

Proběhla grafická úprava většiny mountů (kůň, lama, ostard pouštní a lesní, reptalon, hiryu a nightmare).

31.03.2017, V zagan-marské pevnosti, Události

Mladá dívka téměř neslyšně vešla do komnaty a dolila oběma mužům vodu do pohárů. Ten dlouhovlasý, ten kterému sloužila, ji odměnil vřelým úsměvem. Ani po letech se nepřestala červenat, když se na ni takhle podíval. Jeho o něco málo starší společník jen potřásl hlavou.
“Nerozumím ti,” podíval se na mladšího, který se na něj jen pobaveně usmál.
“V čem mi nerozumíš, Worrmone? V tom, co chci, v tom, jak jednám?”
“Teď jsem narážel jen na ni,” pokývl ke dveřím, které se zavřely za odcházející dívkou.
“Víš, že tohle téma zásadně nerozebírám.”
“Vím, ale také vím, že se to Worrize nejspíš nebude zamlouvat,” řekl klidně a vysloužil si od mladšího nepříjemný pohled přimhouřenýma očima.
“Snad se tvé dceři bude zamlouvat, že ji beru na loď s sebou. Hodlám se vrátit na pevninu.” Starší z mužů se na mladšího překvapeně podíval. Najednou si nebyl až tak jistý důvěrou, která mezi nimi panovala. Nebo to byl jen záchvěv minulosti?
“Jednání musí pokračovat a já jí nechci zavdat příčinu ke smutku, chci tam tentokrát zůstat déle,” pokračoval mladší. “Worriga samozřejmě zůstane na lodi, přeci neohrozím její bezpečnost tím, že by se musela ukázat mezi těmi divochy,” řekl s pobaveným úsměvem. “Tebe ale potřebuji zde, ten idiot bude ještě nějakou dobu nejspíš mlčet. Nejsem Arrmon, abych z něj dostal odpovědi mezi výkřiky bolesti… Teď jsme ale takhle blízko,” zvedl s úsměvem ruku a ukázal mezi prsty mezeru sotva na tloušťku palce, “takhle blízko od toho, aby jsi mě i ty začal zvát lordem, starý příteli,” řekl Gerwyn se smíchem a rozhodil rukama. Jeho společník se jen pobaveně usmál a kývl. S tou důvěrou to opravdu nebude tak zlé jako dříve…
Ale když Worrmon opustil jeho komnaty, Gerwyn zůstal zamyšleně sedět. Jednání byla jen jedním z důvodů, proč se vracel, a rozhodně ne důvodem, proč chtěl zůstat tak dlouho...

Ještě toho večera přijali ve Skalboru další zprávu ze Zagan-Maru. Lord Gerwyn se hodlá vrátit a dále jednat. Dorazí během noci 2.4. a po východu slunce bude čekat na své protějšky. Brzy na to se sešli oba generálové s Ternovým pobočníkem. Hned z jitra, jakmile Timmy otevřel svůj stánek gheerské pošty, se u něj zastavil nenápadný muž v kožené zbroji a předal mu tři dopisy.

29.03.2017, Cesta domů, Události

Loď se na obzoru ukázala nedlouho po poledni.
Lord Gerwyn už popocházel po altánu, jako by ho začínala ovládat nervozita. Na jeho tváři se však dále skvěl úsměv, který k němu, jak se zdálo, téměř neodmyslitelně patřil. Se svým protějškem, generálem Oriasem, dnes neprohodil více než několik vět, ve kterých si přislíbili brzké pokračování jednání a samozřejmě pokračující příměří. Gerwyn u sebe měl listinu, která tato dohodu stvrzovala a kterou by mu na ostrově mohla významně pomoci. Oba nyní měli na mysli mnoho věcí, ale Gerwynovu mysl toho sžíralo víc než Oriasovu. Nejen, že měl potvrzeno, že za smrt zasvěcenců ve Skalboru nemůže Gwynnar, ale přemýšlel i o návštěvníkovi, kterého mu dovedla Daryanna a vlastně díky tomu přemýšlel i o jí samotné.
Od korábu se k pobřeží přibližovala loďka.
Netěšil se na cestu, ale byla nezbytná. Musí rozehrát další dějství představení, na jehož konci bude jeho titul široce uznán. Potom se sem zase vrátí. Potom bude čas zjistit, zda ten návštěvník mu do karet nahrál nebo mu je spíše zamíchal pod rukama. Tohle bylo pro něj zatím tajemství, tajemství, které čeká na rozlousknutí. Stejně jako zjistí, kdo mu způsobil tu bolest, kterou zakusil. Zjistí, díky komu křičel bolestí a nenávistí, díky komu proklínal Gwynnarovo jméno. Zjistí, čí ruka vlastně vedla tu jeho, když odstraňoval Arrmona ze své cesty.
Pevně svíral okraje člunu a sledoval vzdalující se pobřeží.
Už teď se těšil na pevnou půdu pod nohama, už teď se nemohl dočkat jejího úsměvu. Myšlenky na ta tajemství ho však neustále ubíjely, neustále se jimi musel zaobírat. Jako by pro jeho mysl vše ostatní najednou bylo podřadné. Dohoda se zatím rýsuje… ale ta tajemství...
Gerwynův koráb se i s ním na palubě prodírá vlnami k zpět k Zagan-Mar...

28.03.2017, Na palubě, Události

Zvedal se mu žaludek z neustálého pohupování paluby. Skláněl se nad stolem pokrytým pergameny a psal, jen aby se občas zadíval na zeď, kde plápolavý svit lampy osvětloval obraz hnědovlasé dívky. Vždy se jen usmál a začal znovu psát. Její úsměv mu byl vším a celou cestu mu pomáhal překonávat mořskou nemoc. Na dveře někdo opatrně zaklepal.
“Dále,” řekl zpěvavou arapalštinou muž za stolem.
“Pane, jídlo je na stole,” odvětil mu muž stojící mezi dveřmi.
“Lorde,” opravil ho sedící a zpříma se na muže podíval.
“Lorde, jídlo je na stole,” poslušně se opravil příchozí, čímž si zasloužil okouzlující úsměv a pokývnutí od sedícího.
Gerwyn se zadíval na zaklapávající se dveře a jen potřásl hlavou. Všichni si musí zvykat na nové uspořádání… všichni. Po jídle ale vezme svůj dalekohled a sám se půjde podívat na to, co se chystá na břehu. Třeba i jemu někdo zamává. Ta představa ho skutečně pobavila.

o pár hodin později
Zamyšleně poklepával prsty o stůl, o který se opíral, a poslouchal rozhovor svých dvou společníků.
“Sami nedodržují počty, co navrhli… Měli bychom odplout.”
“Máme čas, třeba je to dočasné.”
“Tohle k ničemu nepovede.”
“Jako by to někdo zkoušel…”
“Zkoušel, starý lord Arrgwen chtěl jednat!”
“Lord Arrgwen je hnal do rohu!”
Teď se už Gerwyn narovnal a bouchl dlaní do stolu.
“Jste jak hádající se děti,” řekl zcela klidně a zůstal potichu, dokud se k němu neotočili. V tu chvíli se ozvalo zaklepání na dveře.
“Dále,” zabručel podrážděně Gerwyn. Neměl rád, když mu někdo kazil pointu.
“Pa... Lorde, vojáků na pevnině ubylo. Zůstali tam čtyři uniformovaní, jeden prostě oblečený a motají se tam pořád ti, co se drží stranou - mávající zelený stařík, hubený muž na lamě a bledá žena na hnědém oři.”
“Sledujte je, jestli se jejich počty udrží, tak za svítání připravíte člun. Nehodlám tu sedět ani o okamžik déle, než je potřeba.” Podíval se na své společníky. “Naše debata pozbyla smyslu, pánové,” pronesl s úsměvem a ukázal ke dveřím. Jen potřásl hlavou, když je sledoval na odchodu.
“Jako by se báli nevyrovnaných počtů,” řekl si pro sebe, když popocházel k oknu a zadíval se k pevnině. “Ani dvojnásobek by pro ty na pevnině nebyl zárukou bezpečí…”

26.03.2017, Západ slunce, Události

Na širém moři
Stál u zábradlí na palubě svého korábu a svíral ho rukama, až mu bělely klouby. Příď rozrážela vlny a on upíral zrak na horizont, kde se pomalu začínal rýsovat proužek pevniny. Skalnaté masivy svírající trosky města Toor vypadaly hrozivě, ale on se na ně díval s nadějí. Už jen to, že viděl pevninu, ho uklidňovalo. Ohlédl se nahoru ke stěžni, v jehož koši stál jeho muž se dvěma odkazy zraku.
“Co vidíš?” zavolal na něj zpěvavou řečí.
Pozorovatel se podíval dolů.
“Břeh vypadá čistý, lorde. Jsou tam vojáci, čtyři s rudými plášti, čtyři s modrými. A nějaký altán nebo stan,” odpověděl mu stejně hlasitě a zcela stejně zpěvavě.
Gerwyn jen přikývl a opět se zadíval k horizontu. Na rozdíl od svého muže viděl opravdu jen pomalu zvětšující se proužek pevniny. Někdy přemýšlel, jaké to je, vidět lépe než dravý pták. Dnes ale přemýšlel nad zcela jinými věcmi. Za okamžik si i ti na pevnině všimnou jeho lodi. Byl rád, že místo rudých plachet nesl jeho koráb zlaté. Zlaté barvy zapadajícího slunce. Věděl, že na prvním dojmu záleží, takže se rozhodl, že přes jeho nepohodlí několik hodin počkají na širém moři, aby se zjevili při západu slunce. Nemohl vědět, jaký pohled to bude z pevniny, dělal jen vše pro to, aby to vypadalo tak, že připlouvají ze slunce.
Rozhodně ho čekal zajímavý týden…

Na pevnině u Tooru
Už tu byli několik dní, dnešní noc měla být noc novu, nejtemnější noc měsíce. Slunce se pomalu blížilo k obzoru, když si jeden z vojáků všiml korábu na horizontu, těsně vedle zapadajícího slunce. Oni opravdu připlouvají. Najednou se celé tábořiště stalo mumrajem, každý toho měl najednou hodně na práci, ale většina z nich se alespoň na chvíli zastavila, aby se podívala na válečný koráb.
Důstojníkem cloumala směsice vzrušení a nepokoje. Byl ve Skalboru, věděl co ti na lodi umí. Teď se na ni díval a snažil se zachovat klidnou hlavu.
“Pošlete zprávu regentovi a generálům,” obrátil se k pobočníkovi. “Naši hosté jsou na obzoru.”

24.03.2017, Úsvit, Události

Zagan-Mar
Úsvit ho zastihl na vrcholku jedné z hlídkových věží. Hleděl na východ, nikoli však kvůli slunci, to ho stále oslepovalo. Za horizontem na východě ležel zbytek Dalthegaru - pevnina. Místo, kde bylo prolito už tolik krve, místo, kam se teď vydá i on. Ozvalo se za ním tiché zacinkání zbroje a on se otočil, aby pohlédl na jednoho ze svých strážců.
"Lorde, čekají na Vás dole."
Nemusel říkat víc. Gerwyn věděl, kdo na něj čeká - sám je svolal. Poslední zpráva z pevniny hovořila jasně. Na něm teď bylo tlumočit její obsah a svou odpověď ostatním.

Toor
Na pobřeží u toorských farem bylo po ránu nezvykle rušno. Povoz složil na zem dlouhé tyče, balíky plátna a lana. A několik vojáků a řemeslníků, kteří se hned pustili do práce a začali uklízet zem od spadaných větví, starého listí a kamení.

18.03.2017, Zasedání rady, Události

Další zasedání Velké rady odboje se uskuteční ve středu 22. v osm večer ve Skalboru.
Regent Tern, generál Sarif a generál Orias

23.02.2017, Gheerský turnaj, Události

*Zavolal si poslíčka a vydal rozkaz*
Tohle vyvěs do Gheeru, aby to každej viděl! A hlavně rychle.

Den 28. tohodle měsíce ve znamení turnaje se ponese. Přineste si sebou v hodinu dvacátou dobrou náladu a hodně sil! Utkat se bude možné v nasledujících disciplínách:
- Pastevecké dovednosti
- Sekání kmene

Hodnocené bude jako vždy první, druhé a třetí místo. Vítězové dostanou památnou sošku a staré mince.

S láskou Anadrol, správce arény.

17.02.2017, Zasedání rady, Události

Další zasedání Velké rady odboje se uskuteční v pondělí 20. v osm večer ve Skalboru.

5.02.2017, Specializace, General

Specializace jsou nyní spuštěny v první ostré verzi.
Nyní nebudete štědře obdařeny hromadou bodů k rozdělení, ale začne se od nuly a bude potřeba si vše poctivě získat.
Úrovně pro specializace se získávají za projití dungeonu (při projití branou zkušeností). Některé lokace vám zkušenosti pro specializace nadají vůbec (ty základní, lehké) a ty co ano jsou rozděleny do dvou kategorií. První kategorie jsou těžší dungeony, kde lze tyto zkušenosti pro specializaci získat až 3x během jednoho týdne. Ty o něco lehčí dungeony vám dají zkušenosti pouze jednou za týden. Čas se počítá vždy od projití, tedy není konkrétní den, kdy se vše nuluje, ale vždy se počítá 7 dní od každého projití.
Pracuje se na tabulce, kde bude vidět seznam dungeonů, které postava zná (prošla alespoň jednou) a u nich bude názorně vysvětleno jestli za projití byste získali body, nebo ne. Takže to věřím do toho přinese potřebný přehled a pochopení jak to bude fungovat.
Rád bych upozornil, že se také budou zaznamenávat všechna projití skrze bránu, kdy postava získá zkušenosti ke specializacím a to z důvodu, že předpokládáme pozdější úpravu hodnot zkušeností u jednotlivých dungeonů. Tento záznam pak poslouží k tomu aby se váš získaný postup mohl vždy přepočítat na aktuální hodnotu a nemusel by se při větší změně nulovat celý systém. Tedy například pokud se rozhodneme, že Mephitis druhé patro je těžší a zaslouží si místo 10 bodů mít 12, tak dojde k přepočítání a každý, kdo má zaznemaná projití dostane tyto body navíc. A naopak pokud se budou body snižovat.
Podobně to pak bude i při přepočítání počtu zkušeností potřebných na úrovně.
Příkaz k vyresetování specializací (.specreset) zůstává volně přístupný.

Bylo provedeno pár změn kolem specializací, pár se ještě v krátké době chystá a další budou volně přicházet jak se budou věci ladit. Nebudu teď vypisovat co se vše změnilo, protože chci v příštích dnes udělat stránku na webu, kde se budou aktuální informace udržovat lépe.

Ze změn ale upozorním na jednu důležitou, která se týká více postav a to, že kouzlo Heal není nyní možné kouzlit na jiné cíle než sebe, pokud specializace neříkají jinak.

Většina specializací se stále také neukazuje ve Vlastnostech.

Více informací ke specializacím najdete aktuálně na fóru v topicu Specializace nebo později na samostatné stránce Specializace

31.01.2017, Úklid, Události

Stařenka otevřela dveře do hlavního sálu gheerského paláce. Čtyři muži, kteří se skláněli nad stolem, na ni na chvíli pohlédli, ale když uviděli koště a kýbl s vodou v její ruce, vrátili se zpátky ke své tlumené debatě. Tlumit hlas bylo zbytečné, stařenka měla již své roky a slyšela sotva každé desáté slovo. A hlavně... starosti velkých pánů ji nechávaly ledově chladnou. Pohlédla na pošlapaný koberec a stopy bláta na dlažbě a s povzdechem se pustila do své práce.
"...naše vojska tedy zůstanou ve Skalboru..." Výborně, míň nepořádku tady v Gheeru, pomyslela si a šourala se po místnosti.
"...tady hlídky a signální ohně..." Požár, no to tak! Blázni jedni důležití!
"...a kamene byla obnovena..." Stařenka nevěřícně zamžourala slabýma očima na to, co právě smetla koštětem na lopatu. Raději se zase rychle narovnala. Byla už dost stará na to, aby věděla, že nemusí vědět vše.
"...překladatelé dělají, co je v jejich silách..." Stařenka dokončila zametání, odložila koště do rohu a s heknutím si klekla na podlahu a pustila se do drhnutí.
"...Tern jako regent..." Zatracené bahno... a jak smrdí!
"...se mohou vrátit do svých domovů..." Joo, panáčku, domů bych já ráda, ale nejdřív to tu musím vytřít.
"...Velká rada... tábory..." Já bych vám mohla radit, až by se tyhle dlaždičky zelenaly. Když byla konečně hotová, v sálu už nikdo nebyl. Ometla ještě prach na stole a pohledem se jen na chvilku zastavila na kusu pergamenu, počmáraném roztodivnými čarami. Mapy jí nic neříkali a tak neměla tušení, na co se to vlastně dívá.

Později toho dne se na vývěsce v Gheeru objevil vzkaz ověšený pečetěmi - hlavicí kopí Merhaby, štítem Tooru a krkavce Gheeru.

Všem nechť je známo, že městu Gheer vládne do ukončení válečného stavu a konečného vypořádání věcí regent Tern. Regent je svrchovanou autoritou do doby nastolení právoplatného vládce.
Ve věcech dalšího vývoje bojů s Arapalem bude ustanovena Velká rada odboje. Za tímto účelem byli dopisem osloveni vůdci významných táborů, aby se členy rady stali oni osobně nebo jimi potvrzený zástupce. První zasedání Velké rady odboje je plánováno na čtvrtek osmou hodinu večerní. Uskuteční se ve Skalboru, sejdeme se tedy na nádvoří za první bránou pevnosti poblíž stájí.
*pečetě Gheeru, Tooru a Merhaby*

30.01.2017, Vítězové, Události

Na čerstvě navršenou mohylu se snášely sněhové vločky. U jejího úpatí prodlévaly dvě postavy, obě ponořené v rozjímání. Postarší rytíř ve valoritové plátové zbroji byl v pokleku na zemi, před sebou štít a obnažený meč. Vedle něj ve veritové kroužkovce klečel mladší muž, čelem se dotýkal obnažené země. Když se vedle něj ozvalo skřípění kovu, sám se s chřestěním také zvedl. Dotkl se prsty čela a pak oba tiše hleděli na mohylu, ztraceni v myšlenkách.
"Kameníci odvedli dobrou práci, na tak krátký čas," prohodil Orias po chvíli. Sarif mlčky pokývl hlavou. "To oni taky. Nebýt jejich oběti, žili bychom pořád v útlaku."
Orias na mladšího z generálů pohlédl. Bitva o Skalbor byla vyhrána, ale oba dobře věděli, že ta těžší je čeká. Nyní měli dvě pevnosti, které bylo třeba chránit před odvetou.
"Jak to vypadá s překladem kroniky?"
"Možná už leží na mém stolku. Písař má pokyn, že Ti má jeden překlad dodat okamžitě, jakmile bude k dispozici."
"Dobře. Snad nám to pomůže pochopit, co se tady odehrálo a co nás čeká," zamručel Orias a obrátil se zpátky k mohyle. "Tolik mrtvých," povzdechl a až podle Sarifova pohledu poznal, že to pronesl nahlas. Chvíli čekal, že v očích merhabského generála zahlédne posměch nad stařeckou slabostí, ale Sarif po chvíli pohled odvrátil.
"Ano. Tolik mrtvých," pronesl po chvíli tiše. Snad vzpomínal na slova, která mu řekl Zuris, když Sarif přebíral vedení nad merhabským odbojem. "Odteď jsi za nás zodpovědný, Sarife. Pamatuj na to nad tělem každého padlého vojáka."
"A měli jsme zpropadené štěstí, že jich nebylo víc," dodal Merhaban.
Orias se zamračil. Měli opravdu zpropadené štěstí. Kdyby stihli odpálit, co našli v dole pod městem, neměl by tu kdo stát a kdo oplákavat mrtvé. A Orias věděl, že to byl Sarif, kdo zavrhl průzkum propadlé země. Zpropadené štěstí…
"Bude potřeba zajistit tam stropy. A opravit bránu a hradby," pronesl.
"Tak pojďme," odpověděl Sarif a oba se vydali zpátky do pevnosti.

25.01.2017, Plány odboje, Události

Sarif s Oriasem se skláněli nad hrubým náčrtkem.
"Takže tudy vede ta hradba zaganmarských a tady ji chceme prolomit," ukázal Sarif prstem. "Tady pak rozestavíme lučištníky, sem děla. Tady a tady bude zázemí, stany, léčitelé, polní kuchyně a tak dál." Orias přikývl.
"Už jsme dali dohromady dost mužů?"
"Dost... Otázka je, co je dost. Musíme se tvářit sveřepě. Kdyby nás bylo třikrát tolik, pak by to mohlo být dost. Další posily vojska budou rovnou směřovány do tábora ve Skalboru, nebudou se zdržovat zde v Gheeru ani v Tooru. Dobrodruhům se včera podařilo vypořádat se s tou hlídkou, to by mělo hrát v náš prospěch."
Orias zamyšleně hleděl na náčrtek. "A pokud by proti nám vytáhli... je pořád lepší utkat se s nimi v poli, než dobývat jejich hradby."
"Jak říkáš. A tohle musí vědět i oni." Opět se rozhostilo zamyšlené ticho. "Ale v neděli stejně zaútočíme, to je pořád plán. Nemůžeme jim tábořit pod hradbami věčně. Do té doby je třeba najít druhou cestu, tu pro dobrodruhy. Doufám, že jich dorazí dost, jejich pomoc bude klíčová," dodal Sarif.
Orias zamručel. "Což mi připomíná - už víme termín další porady?"
"V pátek, zase v osm, tady v Gheeru. To už budeme mít nové informace z místa činu. Nechám to vyvěsit."

21.01.2017, Porada, Události

V neděli v osm večer se v paláci bude konat další porada obrany města. Generál Sarif

20.01.2017, Ráno jako z děla, Události

Bylo časné ráno, slunce se zvolna nořilo nad horizont skalborského úvalu. Slavík na větvi dubu si čechral zobákem peří. Když byl patřičně upraven, zvedl hlavu k nebi, aby svým zpěvem pozdravil nový den, ale než stihl zatrylkovat první noty, vzduch prořízla rána jako z děla.
V krátkém sledu po první ráně násladovalo několik dalších, opravdu z děla, a brzy po nich svistot šípů a výkřiky raněných.
Zvuky boje se rozléhaly údolím celý den. Za tmy zeslábly, ale ani tehdy neodezněly zcela. Uprostřed noci nebe prozářily plameny a ráno se boj rozproudil nanovo.

18.01.2017, Návrat, Události

Když se včera objevil na gheerském náměstí, zalila ho zvláštní směsice pocitů. Bylo nezvyklé vidět na náměstí toorské a merhabské uniformy. Už už mířil do své pracovny, ale včas se zarazil. Nejdřív musí napsat vzkaz. Málem vrazil do Zoraie, který si procvičoval zaklínadla, která získali od Glirrda. Pro sebe se usmál a vyrazil k vývěsce.
Když na ni umístil vzkaz, zamířil odhodlaně ke své pracovně. Zamračil se, když klika nepovolila pod jeho stiskem, ale pak se lehce klepl holí do čela. Jistě, že nejsou tady, v domě u západní hradby, která nejpravděpodobněji bude čelit útoku.
Našel své kolegy v mágské věži v severní části města. Stiskl Kalime v objetí a na krátký okamžik byl jednoduše šťastný.

Dnes ráno si ho zavolal generál Sarif.
"Odpočatý?" vybafl na Riala. Mág se pousmál a kývl. "Dobře. Dneska svoláváš mágy na odblokování krystalů?" Rial znovu pokývl, vypadalo to, že Sarif si dnes vystačí se slovy sám. "Tak to posuň, chci na osmou svolat poradu. Vyrazíte hned po ní. A buď tam taky."
"Nevím, jestli nám zbude dost času," namítl Rial, ale generál rázným gestem dal najevo, že krystaly prostě počkají.
"Co zvládnete, to zvládnete. Ale nevyrazíte dřív, dokud nebudete mít aktuální informace. Po Vránách se slehla zem a nevíme, co se děje u Skalboru. Uvidíme, co naši zvědi zjistí během dneška. Až pak vás pustím," ukončil Sarif. Rial si pomyslel, že vypadá vyčerpaně, ale i přesto myslel v první řadě na bezpečí svých lidí. Mág pronesl pár tichých posilňujících kouzel. Generál se na něj lehce usmál. "Myslím, že tohle nebude stačit, ale děkuji Ti, Riale."
"Stejně mám cestu do města, tak řeknu Illii, aby Vám něco namíchala. I když spánek by Vám prospěl lépe." "Na spánek není čas. Lektvary budou muset postačit. To je vše, můžeš jít."

Později se na vývěsce objevily dva vzkazy - Rial odsouval setkání mágů a Sarif svolával poradu na osmou do paláce.

17.01.2017, Očekávaní hosté, Události

Jakmile stopař ucítil nebezpečí, ten tetelivý pocit v útrobách, přesně věděl, co se děje. Skryl se v rokli v toorských skalách, která byla jeho dnešní pozorovatelnou, a vyčkával. Tohle předpokládali, ale přesto ho sevřel strach, když kolem něj svítáním proplouvaly arapalské koráby. Jeden, druhý, třetí. Viděl hlavně děl, ozbrojence s hněvem v očích. Kolik jich může být na palubách?

A otázka nejdůležitější: S jakým cílem připluli?

16.01.2017, Vrány, Události

V pevnosti jihovýchodně od Skalboru prožili krušnou noc. Večer se kolem prohnala hlídka Arapalců a z lesa se ozývaly neklamné zvuky boje. Několik hlídek se nepřišlo vystřídat. Z Gheeru dnes nedorazily žádné rozkazy. Průzkumník, kterého poslali zjistit, co se děje, se taky nevrátil.
V poledne se u pevnosti ukázal jakýsi muž. Motal se chvíli kolem vrat a když zmizel, Vrány našly na vratech vzkaz.
Velitel nad ním chvíli hloubal, nevěřícně zakroutil hlavou a hodil ho do ohně. V rychlosti pobalil svou výbavu a s ostatními muži vyrazili z pevnosti ven.

16.01.2017, Arapal, Události

Skalborským hradem se rozléhalo mnohohlasé úpění a naříkání. Než se však kdo zorientoval, co se děje, pevnost prořízly první výkřiky. Umírajících i Arapalců. Těžko říct, kdo trpěl víc, mrtví byli mrtví, ale ti, co s nimi byli svázaní, prožívali muka. Jako by jim rvali maso z kostí, otáčeli klouby do nepřirozených úhlů, hlava bolela, jako by do ní bušili kladivy. Jen nemnoho bylo ušetřeno bolesti. Agónie trvala hodiny.

Skalbor připomínal město duchů. Chodbami se ploužili malátní Arapalci. I porada velitelů postrádala svou obvyklou bojovnost. Ale nenávist a zášť, ta plála ze všech očí stejně silně.

V noci dorazila malá skupinka Arapalských vojáků k hradbám Gheeru. Přivítal je příkop, zavřené brány a posměšky z úst červených plášťů na hradbách. Skupina se obrátila zpátky. Nebylo jich dost na to, aby cokoliv zmohli proti hradbám města. Ve tvářích jim plál hněv a než dorazili do Skalboru, vyhasly životy dalších několika Vran, které cestou potkali.

Na ostrově Zagan-Mar toho dne bylo vše vzhůru nohama. Smrt dárců se dotkla pouze několika, ale bolest a zášť těch několik dohnala k tomu, nad čím dlouho přemýšleli, ale nikdo se dosud neodvažoval. Krev tekla i v samotném srdci palácového komplexu. A další krev poteče, jakmile válečné lodě doplují k pevnině Dalthegaru.

14.01.2017, Test specializací, General

S dnešním dnes vám přinášíme možnost vyzkoušet si 6 z celkově 12 možných specializací.
Jde o specializace Bojovník, Vrah, Rytíř, Kapitán, Nekromant a Vyvolávač.
Půjde zatím o testovací verzi s určitým počtem přidělených bodů a nebude možné získávat v systému zkušenosti ani další úrovně.
Rád bych upozornil, že během testovací doby se jakékoliv hodnoty těchto abilit mohou okamžitě měnit, stejně tak může na určité časové úseky dojít k úplném vypnutí.
K nastavení specializace je nutné dosáhnout minimálně 30. bojové úrovně.
Dva příkazy poslouží k nastavení. ".Spec" otevře tabulku, kde je možné si specializace prohlížet a příkaz ".SpecReset" k vynulování celého nastavení specializace.
Názvy a popisky v tabulce zatím nejsou pevně doplněny, tak prosím pro informaci o dané specializaci využijte tabulek na foru.
Přeju příjemnou zábavu a případné dotazy, nesrovnalosti či problémy hlašte do topicu Specializace na foru.
Pro funkčnost je nutné si aktualizovat soubory pomocí patcheru.

13.01.2017, Velký plán, Události

Když se za představiteli táborů zavřely dveře, čtyři muži odboje zůstali ještě chvíli sedět. Po chvíli Tern přerušil ticho:
"Tak je to tady. V neděli, už za dva dny odkryjeme karty a zkusíme získat Gheer. Před třetí říkali, že?"
Orias přikývl. "Získat je jedna věc, bude třeba ho také udržet," podotkl.
"Snad se najde dost dobrodruhů, co přiloží ruku k dílu, každá se bude hodit," zabručel Sarif. Erik se rozverně zhoupl na židli. "Když ne, tak se sejdeme u nás, aspoň nebude nouze o hlídky kolem Foxhole."
Ostatní na něj zaraženě pohlédli, ale Erik se jen usmíval. "No tak, to byl žert! Nebo to chcete ještě zrušit?"
Sarif váhavě zavrtěl hlavou. "Sotva můžeme být v lepší pozici. Snad o nás historie bude psát v dobrém."

11.01.2017, Na hlídce, Události

Ruinami profoukával vítr a občas přinesl slabou vůni sněhu. Stopař se hlouběji zachumlal do své přikrývky. Hlídka byla jako obvykle nudná a neustálé šumění moře uspávalo. Stopař si už už říkal, že by se měl protáhnout, než tu nadobro usne, ale v tom strnul. Za léta strávená v divočině a na výzvědách dokázal poznat, kdy se blíží nebezpečí. A teď ten pocit rezonoval celým jeho tělem. Skryl se na svém stanovišti a všemi smysly pátral po zdroji znepokojení.
V okamžiku, kdy mu došlo, že špatně je něco na zvuku, který vydávalo moře, se zpoza skály vynořil koráb. Ne rybářská bárka nebo rychlá šalupa, která před nějakou dobou proplula ze Skalboru, ale válečný koráb v Arapalských barvách. Stopař ztuhl a vyděšeně sledoval loď, která proplouvala kolem. Viděl posádku zakutou do stříbra, s jejich klasickými helmami. Viděl zlatavé pláště, slyšel výkřiky v té jejich proklaté řeči s tak typickým zpěvavým přízvukem. Zcela automaticky začal počítat a lehce se mu ulevilo. Ačkoliv... kdo ví, co se ukrývá v podpalubí...
Jakmile loď zmizela z dohledu, vyběhl ze svého stanoviště. Zkontroloval ještě západní horizont a vyrazil do hradu.

Téhož dne o pár hodin později se z gheerských stok vypotácela silně podroušená osoba. Vyzvedla si v bance pár drobných a při odchodu zamžourala na vývěsku.
"Kdo se mi taj sere do básniček?" zachroptěla a strhla lístek. Na třetí pokus připíchla na vývěsku nový lístek a zamířila do hospody, kde se zpila do němoty.

11.01.2017, Stránky, General

- Tábor - Svatá místa - Od 10. úrovně mají tábory možnost získat status svatého místa vybraného boha. Pro jeho zisk je nutné vytvořit oltář zasvěcený danému bohu a požádat GM tým o udělení statusu svatého místa. Pokud bude oltář schválen, bude poskytovat postavám rasy příslušného boha vyšší bonus při provedení modlitby. V každém táboře se mohou nacházet maximálně dvě svatá místa. Oltář je nutné postavim a odekorovat využitím herních předmětů, nejedná se o doplněk do Dekorací v táboře.
- Speciální postavy - doplněna Gheerská pošta
- Ninjitsu - doplněna tabulka bonusů dle Animal Formy
- Příkazy - doplněny příkazy Lista, Otrhat, Pokryvka, rp
- Spellweaving - doplněny vzorce
- Drobné opravy a zohlednění starších systémových novinek

9.01.2017, Úprava kódu, System

Svět
- Navýšen počet hub, bylinek a plodin volně rostoucích v lesích

Změny
- Spellweaving - Thunderstorm - sníženo bonusové zranění z Arcane Empowermentu
- Spellweaving - Word of Death - sníženo bonusové zranění z Arcane Empowermentu
- Bard - nastaveno ničení nástrojů po jejich dohrání
- Bard - léčení z písní nyní nefunguje na spirity a nemrtvé
- Kniha zakázek - zakázky na Quiver, Half Apron a Full Apron jsou nyní řazené mezi kožené
- Poslíček - posilněny hlasivky aby byl lépe slyšet i uvnitř budovy
- Tinkering - oprava názvů potřebných komponentů u sudu na lektvary
- RP Hodnocení - přidána historie předchozích hodnocení k dané postavě, včetně předchozích komentářů
- RP Hodnocení - vylepšena proklikávetelnost v gumpu

Opravy
- Opraven název zimního kabátu
- Spellweaving - Immolating Weapon - oprava kontroly vzdálenosti na členy party
- Spellweaving - oprava možnosti odnaučení této dovednosti na hřbitově
- Vývěska - oprava času na 24h formát
- Kniha zakázek - opravené řazení dle abecedy
- Poptávka - opravena možnost vytvářet poptávku na runy Healing Touch
- Mage staff - oprava identifikovaných holí v lootu

8.01.2017, Čekání, Události

Rial seděl ve své pracovně a koukal na pergamen, kam napsal poznámky z dnešního pokusu o odblokování krystalu. Povzdechl si.
Ale tak ano, jednou to zkusili. Nebyli ale dost sehraní a Rial spěchal. Pak dorazila hlídka a začla noční můra. Poděkoval za prozřetelnost, se kterou na sebe seslal zahalující kouzlo. Bitva zuřila kolem něj a on se neodvažoval se ukázat. Kalime by to pochopila...
Když se boj přesunul, přemístil se do Luminoru. Zbytek byl už jen čekání, nekonečné čekání, během kterého váhal mezi nutkáním jít pomoct a opatrností. A pak špatné zprávy. Špatné a horší.
Sarif bude nadšený. Delaner se bude smát, smát jemu za to, že do toho tahá dobrodruhy, že se nepoučí.
Ale vidět Fareana, jak jde dobrovolně riskovat potíže kvůli Xarhaazovi, to asi za takový smích stálo.
Teď jen vymyslet, co dál...

3.01.2017, Gheerský turnaj, Události

V celé aréně vládl klid. Anadrol právě dokončil úklid.
"Všude samá krev a zbytky jídla. Budu muset zažádat o posilu na uklízení. Proč to mám pořád dělat sám?"
Správce se prošel po aréně a začal přemýšlet.
"Jak nejlépe zahájit turnaje po novém velkém roce? Ha! Mám to."
Vytáhl deník a začal listovat.
"Aha, hmm, krev, další krev, zase si žádali krev a? Opět krev. Je to jasné! Nejlepší začátek bude boj! Co jsem jim ještě neukázal? No přece rytířské klání!"
Radostně chytil brk s atramentem a začal psát.

10tý den prvního měsíce v roku o 19. hodině si Vás dovoluji pozvat na další turnaj!
Těšit se múžete na:
-Duel
-Rytířské klání

Hodnocené bude 1. až 3. místo soškou a odměnou v podobě starých mincí.

Po turnaji Vás jako vždy bude čekat malé občerstvení. Výsledky turnaje budou tradičně zaznamenány do listiny bodů.

Podepsán správce arény Anadrol.


Složil papír a poslal na vyvěšení na Gheerskou vývěsku.

31.12.2016, Nový rok, Události

Važení občané a návštěvníci Luminoru,

dnes slavíme přechod do dalšího velkého roku. K této velké události si Vás dovolujeme pozvat do chrámu v Luminoru, kde se bude o šesté a deváté hodině večerní a samozřejmě také na přelomu dne a roku, konat slavnostní ohňostroj. Všichni, nehledě na rasu a vyznání jsou vítaní, aby společně uzřeli příchod nového velkého roku a společněho ho oslavili.

24.12.2016, Přání, General

Vážení a milí hráči,

jako každý rok vám přejeme poklidné prožití vánočních svátků, spokojené okamžiky s rodinou a něco pěkného pod stromečkem.
Do nového roku vám přejeme vše dobré a doufáme, že nám zachováte přízeň, abychom konečně mohli zatočit s Arapalem.

Už je tradicí, že sbíráme hůlky ze všech padlých nepřátel, ale letos máme výzvu i pro průzkumníky, kteří mohou v krajině najít spadlé hvězdy.
Ode dneška si může každá postava vyzvednout vánoční dárek pod stromkem v Luminoru, tuto možnost bude mít až do 8. ledna.

Krásné svátky přeje

GM tým DP2

20.12.2016, Astronomické pozorování, Události

V souvislosti s nedávno pozorovaným průletem meteoru naším nebem a jeho dopadem do Rankhelských lesů je možné v současné době pozorovat průlety drobnějších těles, patrně hvězdného prachu. Je možné, že některá tato tělesa dopadnou na zemský povrch, ale nepředpokládáme, že by jejich dopad měl mít tak ničivé následky, jako dopad hlavního tělesa hvězdy.

19.12.2016, Stromek, General

Aby Vánoční atmosféra nemusela zůstávat pouze v Luminoru, tak jsme do dekorací v táborech přidali Vánoční stromek. Tento stromek je ozdobený pouze decentně a další možné zdobení necháme na každém táboru zvlášť. Budeme rádi, když se o další nazdobení pokusíte a podělíte se s výsledky v galerii na foru abysme mohli společně vaše výtvory ocenit a i odměnit.

Následně bych rád ještě upozornil na nedávnou aktualizaci souborů (ze dne 16.12.), která proběhla z důvodu úpravy vzhledu Mráze. Proto pokud by vám tato aktualizace chyběla, tak by pro vás Mráz byl neviditelný a to by jistě nemuselo být příjemné.

Edit: Nakonec jsme udělali ještě dnes drobnou úpravu v souborech, tak vás poprosím o aktualizaci souborů skrze patcher.

17.12.2016, Lov, General

Malak a jeho tým vyhlašuje nový lov!

Lov se koná na všechny (nepřátelské) tvory na světě!
Jako trofej z těchto tvorů pro prokázání uloveného počtu poslouží zvláštní barevné hůlky, které si tito tvorové pečlivě hlídají.

Odměnou pro všechny lovce budou zvláštní hůlky, které si sami nasbírají, nic dalšího.

Doporučujeme, jak to bývá tradicí, lovit ve skupinách a o nasbírané trofeje se dohadovat.
Lov bude ukončen s přechodem do nového roku.

Nechť lov začne!

Poznámka:
Hůlky je možné používat při nákupu u Tezara namísto starých mincí.
Šance na získání hůlky se postupně snižuje za každou získanou hůlku v jednom dni (tj snížení se nepřevádí do dalšího dne). Toto snížení nemá vliv na ostatní členy v partě.

16.12.2016, Útok, Události

Rozhostilo se napjaté ticho.
"Řekni mi, že to je blbý vtip..." zachrčel kapitán Vokes. Vraní voják před ním vypadal, že by byl raději kdekoliv jinde.
"Bohužel ne, kapitáne. Dz'Moni vypálili náš tábor severovýchodně od toho jejich údolí. Pobili všechny naše muže, ale sami také utrpěli ztráty."
"Za tohle mi zaplatí! Ven!" rozkřil se Vokes. Arapalec nebo ne, svoje lidi si vraždit nenechá! Když za vojákem zaklaply dveře, podal si brk a pergamen, ale brzy zjistil, že je na psaní moc rozčilený. Druhý tábor během pár dní. Ten první sice nakonec nechal vyklidit a zbořit sám, ale nebylo to z jeho vůle. Byl příliš daleko a pod častými útoky. A teď další.
Zavolal si jednoho ze svých mužů, o kterém věděl, že umí psát, ukázal k psacímu stolu a začal diktovat:
"Všem dobrodruhům, lovte Dz'Mony, zabíjejte tu pakáž na potkání. Jsou to nepřátelé Gheeru a civilizace. Dolů dej titul a pečeť a já to podepíšu. Ukaž. Jdi to vyvěsit."

16.12.2016, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
- Aktualizujte si soubory pomocí DP2 Auto Update programu

Změny
- Hodnocení RP - přidána možnost zapsání komentáře při udělování hodnocení
- Hodnocení RP - úroveň postavy do které se započítává hodnota 2 byla změněna na 20 a poté se postupně snižuje do úrovně 30
- Gift of Renewal - po dobu přepětí many získává postava navíc zrychlenou regeneraci životů
- Wildfire - snížena prodleva pro použití na 5 vteřin
- Attunement - nastavení modré karmy pro vyvolané zbraně
- Reaper form - nastavení modré karmy pro vyvolaného stromáka
- Travel book - přidána možnost označit táborovou pozici jako základní
- Speechlog - přidáno tlačítko pro obnovení
- Speechlog - přidáno tlačítko k otočení směru záznamů
- Rosnatka - snížena úroveň jedu, který tento tvor dával
- Ul'ari - nastaveno dispelování summonů v Ami podobě
- Stará mapa - přidány nové pozice
- Stará mapa - změna vzhledu k lepšímu odlišení od klasických map

Opravy
- Vlastnosti - oprava tlačítka Zpět
- Setseprehtnaca - oprava animace útoku
- Dispel field - oprava rušení magických portálů na obou stranách
- Houby - oprava chybějících názvů
- Amulet - oprava staré podmínky na omezení druhou postavou
- Mage staff - oprava identifikovaných holí v lootu
- Orb uchování - oprava možnosti použití na amulety
- Inscription - oprava rozmezí potřebné dovednosti pro Necromancy svitky
- Táborová pokladnice - oprava chybějícího názvu
- Reaper form - opraveno lákání nepřátel skrze zdi
- Reaper form - oprava nekonečného tvrání
- Poštovní schránka - oprava sundání pacičky při vyjmutí kontejneru

15.12.2016, Události, Události

U stolu v místnosti bylo osm židlí, ale obsazených bylo jen pět. Dva muži seděli na jedné straně, tři na druhé. Pohledy všech se upínaly na prošedivělého muže v pískové haleně.
"Můžete to zopakovat?" zeptal se Sarif.
Muž v pískové haleně kývl. "Ze Skalboru žádné rozkazy nechodí. Odjíždí tam pravidelné zásobování a vrací se prázdné povozy, ale žádné zprávy, žádné rozkazy. Alespoň ne takové, které by procházely mýma rukama. A že by nějaké takové být měly! No, Araga nikdo neviděl už měsíce. Městu fakticky vládne Vokes a ta jeho stínová banda," odplivl si na podlahu. "Promiňte," pohédl provinile na staršího muže v modrém plášti.
Generál toorského odboje se jen pousmál. "A ten co jsem pochopil není ve městě zrovna oblíbený."
Šedovlasý muž zavrtěl hlavou. "Nechte ho tam ještě rok, dva a město samo dobrovolně zběhne na vaši stranu. Ve městě se šušká, že ten mág, co ho ždímali kvůli tomu ukradenému kamenu, se z nich dočista zbláznil a odešel žít někam do divočiny." Muži naproti na sebe krátce pohlédli, ale v obličeji se jim nepohnul sval.
Sarif se naklonil dopředu: "S kolika muži můžeme počítat? Kolik jich je dost nalomených nebo dost loajálních Vám?"
"No, podle mého odhadu, takové dvě třetiny se přidají."
"I po tom incidentu s Arapalcem?"
Šedovlasý muž zbledl a malinko se schoulil. "Neříkám, že to bude kvůli loajalitě. Tohle," přejel si rukou přes tvář, "byla asi největší chyba mého života." Jeho rysy ztvrdly. "Ale nerad bych udělal podobnou, musím si být jistý, že máte na to to udělat."
"To záleží na tom, jaké nám dáte informace," vložil se do řeči Zuris, který zatím mlčky naslouchal.
"Dvě třetiny mužstva. Vran je ve městě zhruba polovina. Jen jsou o dost lépe trénované."
"I kdyby se to podařilo, bude potřeba Gheer ještě udržet. Kolik jich je venku? A jak jsou na tom jejich pevnosti?"
"Ta západně od města je vypálená od Dz'Monů a Vrány se nijak neženou, aby ji opravily. Jižně od města je další, poblíž krystalu. A další samozřejmě u severního krystalu. No a kolik jich courá venku, to budete líp vědět vy. Mají i ty své tábory, byť jsem zaslechl něco o tom, že ve skalborském úvalu tábor vypálili, ale ten je stejně dost daleko." Sarif se pousmál a kývl. Daleko jak pro koho. Ale neřekl nic. Ještě pořád si tím mužem nebyl jistý.
"Co udělá Skalbor?" zeptal se Tern, který seděl vedle šedivce.
"Těžko říct. Do vztahů mezi Vránama a Skalborem ze své pozice nevidím. Ale docela bych si myslel, že Vránám naroslo pyšné peří a dost záležitostí si řeší bez požehnání ze Skalboru. Je dost dobře možné, že je v tom Skalbor nechá samotné a pak přijde dorazit toho, kdo zvítězí. Ale to jsou fakt jen dohady."
Sarif se podíval na Terna. "Doufal jsem, že máš nějaké své lidi, co by mohli vědět víc."
"Své lidi mezi Vránama? Kéž by," povzdechl si Tern. "Své lidi ve Skalboru? To by bylo něco. Ale bohužel, Sarife, tady neposloužím."
"Jenže my tyhle informace potřebujeme," zabručel Orias.
"Tak mi dej lidi, které jsi ochoten poslat na tak riskantní podnik," odsekl mu Tern. "Já nikoho ze svých obětovat nehodlám."
"Nikdo nemluví o obětování Tvých lidí, Terne," vložil se do řeči opět Zuris. "Ale Orias má pravdu, musíme přijít na způsob, jak ty informace získat. Poslední, co potřebujeme, je vylámat si zuby na Vranách a dostat pak ránu z milosti ze Skalboru."
Všichni kromě šedovlasého pokývali hlavami a zamručeli na souhlas. Rozhostilo se ticho, které po chvíli přerušil odkašlání šedovlasého muže.
"Chcete vědět ještě něco?"
Muži na sebe pohlédli. Pak Orias pokývl dvěma strážným v pláštích stejné modři, jako byl ten jeho. "Ne, to bude zatím vše. Tihle muži Vás doprovodí."
Když byl šedovlasý odveden, promluvil Zuris: "Je Ti jasné naše riziko, Terne?"
"Zurisi, kdybych o něm nebyl přesvědčen, nevodil bych ho sem. Nevycházím jen z jeho řečí. Proklepl jsem ho důkladně."
"Dobře," přikývl starý velitel. "Co tedy uděláme s tím, co jsme se dozvěděli?"

Později téhož dne...

V sídle Vran v Gheeru bylo dnes živo. Na stole kapitána ležela mithrilová zbroj a sekera. Ten, co ji donesl, mluvil o Gwalce. Vokes se ušklíbnul. Podle všeho nakonec dostala solidně za vyučenou. Zbývá ještě ta smečka, co jí pomáhala. Pár Gwalů a Farean. I na ty dojde.
Přejel prstem po ostří sekery. Trochu ztupená, ale krásná práce. Škoda, že pro jeho potřeby nejsou sekery moc vhodné. Ani kroužková zbroj, dával přednost kůži. Přesto neodolal a natáhl si na ruce rukavice.
"Příjemný materiál, ale trochu těsná. Sotva na slavnostní příležitosti," zamumlal si pro sebe a rukavice zase odložil.
Pak vzal do ruky pergamen, který ležel vedle. Další zajímavý úlovek. Luminor existuje. To jméno bylo dlouho ověšeno tajemným nádechem, ale popis, který zanechal jeho člověk, byl víc než zklamání. Blátivá díra s nevkusnou výzdobou. Strážný žabař. Vokes čekal víc.
Třeba umístění na mapě.

10.12.2016, Setkání, Události

"Rád tě zase vidím! Nějaké problémy na cestách?" Muži si podali ruce a obklopili je strážní v modrých pláštích.
"Ne, vůbec ne, i když jsme se snažili být nepozorováni, tak to vypadalo, jako by nás každý viděl a obloukem se vyhýbal. Ani zde v okolí hradu nebyly problémy a tady jsme je očekávali nejvíc."
Oba muži se na sebe pousmáli a vydali se kamennou chodbou. Po pár krocích si návštěvník v ošumělém cestovním plášti odepl opasek s mečem a podal ho jednomu ze strážných, kteří jim šli po bocích.
"Takže tady to chceš provést?" S mírným pokrčením čela se rychle rozhlédl po chodbě, zkontroloval temné kouty a pak se tázavě podíval na prvního muže.
"Znáš jiné vhodné místo? Předpokládám, že jestli jo, tak nebude u vás v těch zříceninách," nadhodil starší muž s úšklebkem.
"A tohle snad zřícenina není? Když jsem šel dolů, tak jsem se bál, aby nás to tu nezasypalo, až si nějaký pták sedne na zbytek střechy a celé to spadne."
"Alespoň se tu dá být. Slyšel jsem, že u vás každý, kdo tam chvíli zůstane, onemocní a zblázní se."
Muži zastavili a pohlédli na sebe.
"Přijatelná cena za to, kolik těch proklatců tam zemřelo, nemyslíš? Bez té zkázy bychom dnes neměli žádnou šanci," odvětil klidně ten cizí.
"A kdybychom je my nezdrželi dostatečně dlouho zde, tak byste nic z toho nestihli připravit." Krátkou chvíli mlčky stáli, koukali na sebe a slabě povzdechli.
"Smrt Arapalu!" řekli souhlasně a podali si ruce.
Pak pokračovali chodbou dál až do malé zasedací místnosti. Ten v ošumělém plášti se rozhlédl kolem.
"Musím uznat, že jste tu odvedli dobrou práci." Usedli za stůl. "Takže rovnou k věci?"
Muž v modrém plášti si hlasitě povzdechl. "Doufal jsem, že tě bude zajímat, jak to dopadlo s ní."
Druhý se pousmál. "To až potom, nejdřív práce. Ty mu teda věříš?"
"Věřím. Znám ho už z doby před válkou. Sice jsme si dlouho nebyli jistí, na čí straně stojí, ale teď už je ten správný čas."
"Slyšel jsem, že poslal jednoho svého muže Arapalci. Aby uhladil ten průšvih s vraníma hlavama."
"To udělal. Ale asi změnil názor, protože později stál za likvidací Vran ve městě. Tern se na něj pak víc zaměřil a věří tomu, že má už všech Vran a Krkavců v Gheeru plné zuby."
"Dost by se změnilo, kdyby se přidal na naši stranu."
"To nepochybně. Určitě má informace, které se k nám nedostanou." Na chvíli se oba odmlčeli, zvažujíc přínosy i rizika. Pak promluvil mladší.
"Slyšels, že se dali zase do útoku na Vrány?"
"Jo, prý ve městě udělali docela rozruch. Pitomci."
"To jo, ale tohle nemyslím."
"Tak co tedy?"
"Ve východním úvalu přepadli jeden z těch blízkých táborů."
"To je dost. A úspěšně aspoň?"
Rozhovor pokračoval dlouhé hodiny, skrze různá témata a lahve s vínem. Poté se oba generálové rozloučili a vydali se zpátky do svých domovů.

9.12.2016, RP Hodnocení, General

Spuštěn testovací provoz systému hráčského hodnocení RP.
Hodnocení, které rozdáváte, je vázáno na váš účet a je tedy jedno, se kterou z vašich postav body udělíte. Hodnotí se však postavy a ne hráči a tedy i když víte, že jde o dvě postavy jednoho hráče, mohou mít každá různé ohodnocení.
Tabulku pro hodnocení vyvoláte pomocí příkazu .RPH. Postavu můžete přímo zacílit ve hře nebo vybrat ze seznamu. V seznamu se zobrazují postavy, které v uplynulém měsíci byly ve hře a které má jedna z vašich postav pojmenované. Jména pojmenovaných postav se primárně používají podle postavy za kterou jste zrovna přihlášeni.
Při nastavování hodnoty vidíte v tabulce zároveň popis dané úrovně.
I když se jedná o testovací provoz, udělujte hodnocení uváženě a pravdivě.
Připomínky a náměty k tabulce můžete psát na fórum do příslušného topicu.

7.12.2016, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
- Aktualizujte si soubory pomocí DP2 Auto Update programu

Tabák
- Pro sklizené listy tabáku bylo nastaveno jejich postupné sušení
- Plně usušený tabák je možné vložit do dýmky nebo ve více kusech nacpat do váčku
- Všechny existující tabáky byly nastavené jako usušené

Svět
- Hagart - zpřístupněn světu, do 14. 12. (včetně) zůstane ochrana před ztrátou těla
- Hagart - přidány zdi na pár míst aby se nedalo vždy tak snadno vracet
- Hagart - oprava malé zásoby many u zlobřích šamanů
- Hagart - došlo k rozdělení města na dvě části - město a náměstí. V městě se po projití na konci nachází poklad a brána zkušeností. Také speciální trofej, která slouží k dostání se na náměstí, kde lze získat tak svitek moci. Na náměstí se poklad nenechazí.
- Hagart - nemrtvé npc změněny kvůli příběhu na ledové
- Hadí strážci - zpřístupněni světu, do 14. 12. (včetně) zůstane ochrana před ztrátou těla
- Kyklop - Proběhla revize bonusové části dungeonu. Došlo k lepšímu zviditelnění portálu na druhou stranu, snížení hlídky ihned po portálu, přidána brána zkušeností, navýšeny staré mince a přidány magickýé předměty za projití.

Změny
- Life leech - navrácena 50% účinnost na nemrtvé
- Lista - upraveno aby použití příkazu ".Lista X" neměnilo aktuálně otevřenou stránku, aby bylo možné snáze udělat makra
- Spellweaving - nastavena nemožnost se navrátit do těla po 2 vteřin od zakouzlení Ethereal Voyage (kvůli automatickému otevření těla atp)

Opravy
- Sloučení - oprava obnovení počtu použití po provedení
- Timael - oprava překrývajícího se textu v tabulce
- Ninjitsu - oprava aby za pomocí Shadow Jump kouzla se nebylo možné dostat na nechtěná místa
- Obchodní síň - jedna z dalších oprav záseku clienta
- Strong reptalon - oprava mizejícího základního DCI bonusu po restartu serveru
- Strong reptalon - oprava snížené rychlosti útoku po restartu serveru
- Spellweaving - oprava aby Thunderstorm šel správně s mágovskými holemi
- Spellweaving - oprava efektu u Essence of Wind
- Spellweaving - oprava aby Fey a Fiend nenechávali po smrti mrtvolu
- Spellweaving - oprava aby zbraň z Attunement kouzla neblokovala pohyb
- Spellweaving - oprava možných pozic, kde je možné vytvořit stromáka
- Kniha písní - oprava aby kouzla neúčinkovala na npc s kladnou karmou

5.12.2016, Kniha, Události

Rial zapnul přezky tlumoku a rozhlédl se po místnosti. Nepředpokládal, že se mu bude nějak výrazně stýskat. Ne po jeho pracovně, ne po posledních týdnech. Když však sešel dolů po schodech a setkal se s pohledem svých kolegů, uvědomil si, že úplně jednoduché to nebude. Oba muži vstali od své práce a podali si s Rialem ruce.
"Ritiene, Otisi. Byla pro mne čest s Vámi pracovat. Ritiene, tady jsou klíčky. Drž se."
"Opatruj se, Riale. Zasloužíš si odpočinek."
Prošel dveřmi a pohlédl na Kalime. Hlavně ať nepláče, pomyslel si. Gwalka se zvedla a uhladila si róbu.
"Kalime, budeš mi chybět." Gwalka pokývla a objala ho. Neřekla nic, ale nemusela. Znali se velmi dlouho a opravdu mu bude chybět. Pevně ji stiskl v objetí.
Venku připevnil tlumok na svou lamu, chuděru celou obtěžkanou Rialovými věcmi. Ty důležité už byly sice odeslané dřív, ale i tak mu zůstalo mnoho toho, co chtěl vzít s sebou. Nasedl na lamu, naposledy pohlédl na budovu gheerských mágů a vyrazil z bran k měsíční bráně. S kapitánem Vokesem se loučit nehodlal, stačilo mu, že jeho rozhodnutí odejít ze služeb města akceptoval.

Stezka byla úzká a strmá a jeho lama opatrně našlapovala. Kde to jen šlo jí mág pomáhal teleportačním kouzlem. Když stanul za hradbami, úzkostlivě se ohlédl. Snad své stopy skryl dobře. A o zbytek se snad postarají stopaři odboje.
"Dobrý den, Delanere, dobrý den, Janice," pozdravil, když vešel do pracovny. "Tak mne tu máte."
"Vítej, Riale, máme pro Tebe mnoho zpráv," uvítal ho starý mág a vstal. "Pilně jsme pracovali na podkladech, co jsi nám zaslal. Společně s Janice pro Tebe máme překvapení," pokynul písařce. Gwalka zašmátrala v šuplíku a vytáhla knihu v zelených deskách.
"To je ta kniha, co jsem Vám poslal?" Zalistoval pár stránkama a zatajil dech. "To je jiné písmo. Vy máte opis!"
"Jo," přitakal Delaner. "A funkční opis. Tohle je seznam návodů ke kouzlům, které objevil ten Arapalec při zkoumání krystalu, pomocí kterého ta kouzla dokážeš vyvolat a zopakovat." V hlase starého mága zaznívala pýcha a Janice se plaše usmála.
"Dobrá práce, opravdu dobrá. Máte jich víc?"
Delaner pokýval hlavou. "Máme jich dost, aby je mohla Janice začít prodávat, Sarif to taky posvětil a nechal nějaké opisy rozeslat k toorským a do Luminoru, jen jsme ještě čekali na Tebe."
"No výborně, ale co tu tedy budu dělat já?" zasmál se Rial a začal vybalovat svoje věci. Měl své plány, co dělat. Teď se bude moct alespoň plně soustředit na jednu věc. A hlavně tady bude pracovat v klidu, bez vraního krákání za zády.

4.12.2016, Úprava kódu, Události

Bardská kniha písní
- Ve hře je nyní k získání tento bardský zpěvník, který nabízí mnoho různých akordů, balad a písní, které svým plošným účinkem ovlivňují zejména spoluhráče, ale i nepřátele
- Jak bylo naznačeno, tak kniha je rozdělena na tři hlavní sekce - akordy, balady a písně
- Akordy - Rychlé zahrání s okamžitým účinkem. Každý akord má svou určitou prodlevu, kdy je možné ho znovu zahrát.
- Balady - Bard během pěti vteřin zahraje baladu, která po dohrání na všechny okolní posluchače přidá efekt trvající 5 minut. Posluchač může dostávat bonus vždy jen z jedné balady.
- Písně - Dlouho trvající píseň, která každou vteřinu ovlivňuje okolní posluchače, ale také vysává bardovy síly
- Během hraní balad a písní je nutné stát nerušeně na místě
- Mezi jednotlivým hraním je vždy nutná minimální prodleva 3 vteřin
- Základní dovednost k hraní ze zpěvníku je Musicianship, avšak u některých akordů, balad nebo písní je potřeba dovednosti Peacemaking nebo Provocation
- Hraním z knihy je možné trénovat vybrané dovednosti
- Knih je možné zakoupit u bardských obchodníků ve městě
- Podrobnější informace o obsahu knihy jsou k nalezení na stránce Musicianship

4.12.2016, Vývěska, Události

Timmy rázoval na svých dlouhých hubených nohou městem. Pobrukoval si něco nemelodického a vypadal spokojeně. Když šel kolem banky, cosi upoutalo jeho pohled. Vývěska. Byla plná připevněných pergamenů, jeden přes druhý. Timmy se zastavil. Měl ještě čas a tak se začetl. Sem tam se uchechtl, sem tam zamračil.
"Co je tohle za nesmysl? Tomu nemůže nikdo rozumět. Jaký spellbook, jaký scrol?" Strhnul inkriminovaný vzkaz z nástěnky.
"Takové divné podpisy... Dvojtečka a D. D a tečku bych pochopil, ale tohle... Nebo dokonce dvojtečka a závorka, to přeci vůbec nedává smysl." Kroutíc hlavou strhl další pergamen.
"No, hned to vypadá líp," pronesl spokojeně, když byl hotov, a odrázoval těch zbylých pár kroků ke svému stánku gheerské pošty.

OOC info: Vývěsky jsou herní záležitost, uzpůsobte tomu podobu svých vzkazů.

2.12.2016, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
- Aktualizujte si soubory pomocí DP2 Auto Update programu

Pěstování rostlin
- umožněna koupě vzácných barviv u skladníka odboje
- cena je: 1 kus barviva z každého typu rostliny požadované barvy (celkem 8, například 8 červených barev, každá jiného odstínu z jiné rostliny), 1 kus vypěstované libovolné bílé rostliny, 1 kus černé a 1 zlatý

Svět
- Qualdaská pevnost - do pokladu přidáno 35 starých mincí
- Mraveniště - opravena špatná zeď při procházení
- Mephitis 2. část - do pokladu přidány 3 magické předměty 4. úrovně (9 celkem)
- Soutěska lesních trolů - snížen počet magických předmětů 4. úrovně o 2 (2 celkem)
- Soutěska lesních trolů - přidána zeď rozdělující první část, aby nebylo možné procházet dungeon jinak než bylo při vytváření zamýšleno
- Kienská pevnost - do pokladu přidány 4 magické předměty 4. úrovně (11 celkem)
- Volně ve světě je nyní možné sbírat planě rostoucí druhy hub, bylinky a farmářské plodiny

Orby
- Runový orb - náleznost orbů 1. úrovně snížena na 40%
- Runový orb - náleznost orbů 2. úrovně snížena na 50%
- Runový orb - náleznost orbů 3. úrovně navýšena na 300%
- Runový orb - náleznost orbů 4. úrovně navýšena na 1500%
- Orb uchování - náleznost orbu navýšena na 2000%
- Orb moci - náleznost orbu 3. úrovně navýšena na 200%

Mágovské hole
- Tyto hole je nyní možné najít v pokladech jako magický předmět
- S tím je také umožněno na hole používat orby k získání a úpravě magických vlastností
- Byla přidána nová magická vlastnost Healing touch, která navyšuje účinnost veškerého léčení na jiné cíle, a je možné ji získat nebo osadit na mágovské hole
- Nově je také navíc možné na holích získat nebo vložit vlastnosti Minion expertise, Minion mastery, Natural resistance, Hit Spell X, Bonus inteligence a Bonus strength
- Vlastnost Lower Mana Cost není možné získat u magických předmětů

Bard
- U používání dovedností Provokace nebo Peacemaking byl změněn způsob, kdy postava hraje a pokračuje v hraní
- Pokud je použití některé z těchto dovedností úspěšné, tak se jakékoliv hraní ukončí
- Pokud je však neúspěšné, tak má postava možnost pokračovat dál v hraní a dál se pokoušet o úspěšnou provokaci nebo uklidnění
- Šance na úspěch se kontroluje rychle každých pár vteřin a s každým dalším pokusem roste šance na úspěch o 5% až do maxima 25%

Poštovní schránka
- Do dovednosti Carpentry byla přidána výroba Poštovní schránky
- Tuto poštovní schránku je možné umístit například do tábora a každá postava do ní může přetažením vkládat předměty, vyjmout pouze její majitel.
- Majitelem poštovní schránky je ten, kdo s ní jako naposledy pohnul
- Po vložení předmětu do schránky se zvedne vlaječka na schránce, aby bylo vidět, že uvnitř schránky se něco nachází

Změny
- Mistr řemeslnického cechu - do prodeje byla přidána truhlička určena ke skladování orbů
- Dante - nově nabízí rozkládání svitků moci na stříbrný prach
- Carpentry - do výroby byla přidána Poštovní schránka
- Animal Taming - bonus získaný z bonbonu do zranění nyní navyšuje i sílu kouzel. To samé platí pro navýšení rychlosti útok na rychlost kouzlení.
- Enhance - sníženo množství potřebných surovin při změně materiálu u magických předmětů na stejné nastavení šance a spotřeby jako při změně materiálu u runických předmětů.
- Enhance - Použitím obyčejného nářadí nemůže dojít ke zničení magického předmětu, ale změna se nemusí povést. Zde také došlo k navýšení šance na úspěch a spotřebovaný materiál je nyní vypočítáván dle této šance na úspěch (vyšší šance = méně materiálu)
- Magické předměty - maximální počet vlastností, které je možné mít na předmětu druhé úrovně (červená barva) byl snížen na 2
- Maso - Čerstvé maso při snězení dává bonus 20% k získanému bonusu z jídla. Jako čerstvé maso se považuje to, které bylo uvařeno ve stejný den jako snězeno
- Starobylé těžební nářadí - bylo umožněno slučování počtu použití ze dvou do jednoho předmětu
- Hůl pro krotitele - bylo umožněno slučování počtu použití ze dvou do jednoho předmětu
- Dovednosti - Došlo k nastavení, aby nebylo možné si omylem nebo i úmyslně nastavit zámek nebo šipku dolů pro růst dovedností, pokud postava ještě nedosáhla základního stropu dovedností a nemůže se tedy ještě dovednosti přeučovat
- Džbán - umožněno vylévání obsahu
- Lista - vytvořen příkaz ".Lista X", pro použití položky X z menu lišty (vhodné pro použití při tvorbě maker). Pro zjištění tohoto identifikačního čísla X byla do menu nastavení přidána možnost, díky které se toto číslo zobrazí u jejich názvu
- Vlastnosti - došlo k znázornění stropní hranice pro předměty u vlastnosti Faster Casting
- Vzorník barev - byla přidána možnost náhledu vybrané vzácné barvy i na cíleném kusu oblečení
- Dům - přidáno potvrzovací tlačítko po kliknutí na Přestavbu
- Dům - nastavena možnost uzamykat předměty i v blízkém okolí domu a umožněno v této oblasti také rýt vlastní záhonky
- Parta - Vzdálenost pro zisk zkušeností mezi členy party byla navýšena na 20 políček. Také zde byla odmazána jedna podmínka regionu, která mohla způsobovat vzácné nezískání zkušeností z některých monster.
- Zakázky - přidána ochranná podmínka aby do zakázek nebylo možné vložit kontejner ve kterém jsou už nějaké předměty

Opravy
- Obchodní síň - oprava aby u runických předmětů nebyla vidět tlačítka pro přidání bodů atd. a aby zavření tabulky nevracelo na seznam oblečených runických předmětů
- Dům a tábor - oprava nemožnosti snížit výšku předmětu na 0 pomocí dekoračního nástroje
- Amulet - oprava možnosti použití orbů obohacení
- Mágovské hole - oprava přepočtu vlastností u nerunických holí
- Zakázky - oprava přepočtu peněz za velké zakázky (dříve se nepočítaly všechny suroviny, pouze ty hlavní)
- Prokletí - oprava nekonečného působení Clumsy, Weaken a Feeblemind na monstra
- Clumsy - oprava, aby rychlost pohybu monstra okamžitě reagovala na účinek nebo vypršení efektu
- Blood Oath - oprava chyby, kvůli které zacílení na monstra s nízkou hodnotou odolností na magii měla nízkou dobu trvání a naopak při vysoké hodnotě odolnosti bylo trvání efektu delší
- Kůže - oprava zrušení podpisu výrobce
- Recyklace předmětu - oprava zrušení podpisu výrobce
- Obchodní síň - oprava zamrzání clienta při zrušení aukce nebo nabídky
- Dům - oprava překrývajících se textů v menu
- Intro - oprava možnosti záseku postavy, která zde procházela během restartu serveru

2.12.2016, Hlášení, Události

Ze spánku ho probudilo neurvalé otevření dveří a dusot nohou v pevné vojenské obuvi na schodech. No, bylo jasné, že to musí přijít, a byl vděčný za těch pár hodin spánku, které získal. Nasadil patřičně zbídačený výraz, vstal z lože a setkal se s patřičně lhostejným výrazem vojáka Vran.
"Kapitán Vokes čeká na hlášení a Ty si tady vyspáváš!" utrousil jedovatě.
Rial hmátl po své propálené róbě a obvázanou rukou mu ji vrazil pod nos. "Pokyny léčitelů," zachrčel. "Klid a spánek."
"To si zkoušej na kapitána. Odchod!"
Rial odmítl pomoc a čistou róbu a se škodolibým pocitem se pomalinku, pomaličku belhal k Vokesovi.
Kapitán Vran byl nervózní a rozčilený. Když spatřil mága - obvázané, rozcuchané, propálené mátožné zjevení - chvíli jen lapal po dechu. Pak vykázal Vrány a zůstal s mágem o samotě. "Kapitáne, omlou..." začal Rial, ale Vokes ho přerušil.
"Omluvy mne nezajímají," vyštěkl. "Kde jsou mí muži?"
"Je to... nepřítel nad naše síly," mág se zachvěl.
"Dz'Moni?!"
Rial zavrtěl hlavou a schoulil se.
"Dz'Moni problém nebyli, padali pod údery Vašich mužů jako mouchy. Ale na konci jsme narazili... Pochopte, nikdo z nás to nemohl vědět, nikdo ho tam nečekal..."
"K věci, mágu!"
"Arapalský mág. Mocný." Vokes strnul. V jeho očích Rial zahlédl strach. Výborně. "Musel to být Arapalec, nikdo jiný by nedokázal kontrolovat tolik zhmotněných živlů a démonů. Zuřil a vrhl proti nám veškerou svou sílu. Dobrodruzi pro ně nebyli žádnou překážkou, protivník je drtil po dvou, po třech svými kouzly. Vaši muži... bojovali statečně a jen díky jejich oběti jsem naživu. Nedokázal jsem pro jejich záchranu udělat nic," vydechl tiše a zavrávoral. "Ještě teď mne svírá ta moc, která z něj sálala."
Kapitán se za celou dobu nepohnul. Když se však ticho prohlubovalo, promluvil.
"Seš si jistý, že to byl Arapalec?" zachraptěl.
"Kdo jiný by mohl vládnout takovou silou? Zeptejte se ve Skalboru."
Vokes zesinal a Rial se v duchu zatetelil. Tohle nebyla akce schválená Gwynnarem. Copak asi ten dobrý muž poví na to, že Vrány útočí na Arapalce? Copak se asi stane kapitánovi, který takový útok vydal? Určitě bude patřičně odměněn. Dárci run se hodí neustále.
Vokes se trochu vzpamatoval. "A kámen?"
"Neměl jsem čas se rozhlížet, vše se odehrálo příliš rychle. Jsem rád, že jsem stihl zakouzlit přemisťovací kouzlo, než se ke mně dostali," zatahal se za zničenou róbu. "Obávám se, že je pro nás ztracen."
"Dobře, můžeš jít," hlesl Vokes.
Rial se odbelhal do své pracovny, vzal si čisté oblečení a ulehl na lůžko. Tři nula pro nás, pomyslel si a konečně nerušeně usnul.

1.12.2016, Deník, Události

Rial se svalil na postel. Po cestě od Dz'Monů se zastavil se u léčitelů a nechal si ovázat ruku a hlavu. Ne že by ho něco skutečně bolelo, krom celého těla, ale chtěl vypadat věrohodně, až ho návštěvou obdaří kapitán Vokes.
Zavřel oči a přál si, aby je tak mohl nechat týden. Možná dva. Na několik úderů srdce nechal únavu, aby ho ovládla. Pak se s hekáním zvedl a přešel ke stolu. Měl práci. Bude moct spát, až odboji přepíše zápisky, které u Dz'Monů získal.
Usedl za stůl a znovu pohlédl na zápisky, které za sebou Arapalský mág Glirrd zanechal.

10. 11. 1075
Začínám tento nový deník, abych zde shrnul zápisky ohledně meteoritu, který prolétl oblohou v dnešních večerních hodinách.
Místo dopadu je hlášeno jihozápadně od hlídkové věže.
Zatím se pokusím v meditaci něco zjistit než se hlídka vrátí s jejich informacemi.

Viděl jsem meteorit padat mnoha očima, zvířat i lidí ve městě a z mnoha různých směrů. Měl jsem tak možnost si všimnout něčeho co nepostřehl nikdo z nich. Různé barvy záře, které dopadající kámen za sebou ponechával. Rozhodně nejde o obyčejný kus vesmírného kamene, který si sem našel cestu. Tenhle byl vyjímečný.

Hlídka oznamuje, že kámen těsně minul moře a dopadl západně od Rankhelských lesů. Na místě neshledali nic zajímavého. Hlupáci. Budu se muset na místo vypravit co nejdříve sám.

Vydal jsem rozkazy k sledování pohybu lidí kolem kamene. Je jisté, že taková událost vzbudí rozruch a nemám v úmyslu být někým viděn.
Jak to bylo možné, tak jsem se vydal na místo. Už když jsem se přibližoval, tak bylo cítit chvění barev ve vzduchu. Kolem kamene už zvládly vyrůst krystaly. Skrývá se v něm víc než jsem prvně čekal. Kámen byl studený s horkým srdcem, které tepalo životem. Skořápka ve které se magické těleso nacházelo bylo neporušené. Přišel jsem po dlouhé době od dopadu a nebylo moc času co bych zde mohl strávit, brzo by mne tu někdo mohl vidět. Ochranné kouzlo Ka`la Eta z kerantských krystalů by zatím mělo stačit. Síla srdce by měla kouzlo dostatečně udržet než vymyslím vhodný plán. Krystaly budu muset ponechat jak jsou, zdá se, že stejně vyrostou v okolí další.

12. 11. 1075
Dostávám zprávy, že o krystal se hned vzbudil zájem u lidí z Gheeru. Naštěstí tam zatím jít nemusím, nejdříve musím připravit co je třeba.

13. 11. 1075
V nočních hodinách jsem se vrátil znovu na místo. Cílem bylo kámen znovu analyzovat a připravit na přesun. První se mi povedlo, kámen se skutečně rozrůsta pod zemí a rozšiřuje krystaly po okolí jako strom kořeny. Barevná energie proudí krystalama tam a zpátky do srdce jako krev v lidském těle. Je zřejmé, že skořápka není tak netknutá jak jsem prvně doufal, ale ve spodní straně, kterou dopadl kámen na zem, bude prasklina. S druhým úkolem to bylo ale poněkud horší. Krystalové kořeny znemožňovali pouhou fyzickou manipulaci a stejně tak i přesouvací kouzla. Bude potřeba oddělit nejdříve krystaly od jádra a přerušit tok energie.

V okolí krystalů prosakuje energie do půdy a zamořuje ji nějakou neznámou hmotou. Je krásná, nehmotná, temná a přesto plná barev.

15. 11. 1075
Pokusy jsou zatím bezúspěšné. Krystaly brání veškeré manipulaci. Jakékoliv násilné proudění hmoty nebo energie by způsobilo rorzuch jádra a narušení růstu krystalů. Musím najít způsob rychle, mágové z Gheeru zvyšují svou aktivitu v zájmu o kámen a krystaly.

20. 11. 1075
Ti hlupáci to samozřejmě udělali. Používají svá kouzla na kámen jak kdyby to byl nějaký tupý zlobr. Došlo k narušení jádra jak jsem se obával. Teď z kamene nezískám už jeho plnou sílu. Mohu však dokončit původní kouzlo, které jsem plánoval a zbytek síly kamene tak získat pro sebe.

25. 11. 1075
Je zřejmé, že si gheerští mágové jsou vědomi toho co dělají. Snaží se krystal dostatečně porušit aby bylo možné odebrat krystaly. Ty začínají podezřele z místa mizet. Kouzlo mám téměř zhotovené a pokud od jádra odtrhnou i zbytek krystalů, tak mi náramně ušetří práci.

26. 11. 1075
Posádka která mne k úkolu doprovodí je připravena. Vše po cestě zařízení a na svém místě. Další krystal zmizí. Jestli tuto noc se vytratí i ty poslední, tak může akce započít.

Nakonec jsem se rozhodl jim trochu pomoci a stejnou cestou jsem si získal jeden krystal pro sebe. Nevidím v tom velký potenciál, ale je potřeba mít všechny vzorky.

27. 11. 1075
Jak jsem předpokládal, tak v noci poslední krystaly opustily místo dopadu. Je to ztráta s kterou se budu muset obejít, část síly, která mi unikla, ale díky tomu ji získám více z jádra. Vojáci svůj úkol zvládli dobře, Vrány byli překážkou s kterou se počítalo, přesto těžší než se počítalo. Ztráty přesáhli o dva mrtvé více než jsem předpokládal. Přesun kamene však zůstal tuto noc nepozorován, zítra uvidí pouze prázdný kráter.

Po několika komplikacích je kámen umístěn v mé pracovně uvnitř pevnosti. Stále z něj cítím sílu, cítím se silnější a plný nadšení jen když se na něj dívám. Skořápka je více porušena než byla dříve. Odtržení krystalů a násilné působení ničivých kouzel zanechalo škody i skrze mé ochranné kouzlo. Nedal jsem do něj tolik sil, bylo to narychlo, tak je to pochopitelné.

28. 11. 1075
Od přesunu krystalu jsem nespal. Nemohu. Musím využít každé chvíle s ním. Z prasklin ve skořápce se nic nesnaží dostat ven. Zatím usuzuji, že jádro bylo silně narušeno a přestalo růst. Žádné nové krystaly, žádná tmavá hmota plná barev. Budu si muset vystačit s tím co mám.

Proseděl jsem u krystalu dalších několik hodin. Pozoroval jak vyzařuje ven a táhne světlo k sobě dovnitř. Po zvážení jsem rozhodl, že není důvod ponechávat skořápku a odhalím celou sílu jádra.

I přes už způsobené praskliny bylo těžší skořápku sundat než jsem původně očekával. Je to únavou? Nebo kámen vysává sílu i ze mne? Rozhodně není čas na spánek. Jádro plyne zářivou bílou barvou. Je hladové. Já vyčerpán. Je na čase odpočívat, teď musím, je potřeba dát jádru to co chce.

29. 11. 1075
Neskutečná nádhera. Po potřebné meditaci jsem povolal ohnivou sílu z této planety směrem k jádru. Vzal si všechnu energii, která byla jeho směrem vyslána. Prázdná bílá barva se proměnila v sytou ohnivou. Energie proudí jádrem viditelně i pro obyčejné oči. Jádro je stále živé, ne však tak plné sil jako při střetu s planetou, ale pořád vnímá kolem sebe. Přetváří energii na svou vlastní, jinou než obdrží. Úkrývá sílu ohně a blesků. Hmoty a jejího narušení. Musím porozumět proudu barev v jádře.

Stačilo nakonec tak málo. Nakonec ten krystal, který jsem získal byl více potřebný než bych čekal. Budu jich potřebovat získat více? Jádro už neroste ani po přílivu energie a ostatní se skrývají někde v Gheeru nebo snad už i ve Skalboru. Zatím si budu muset vystačit s tím co mám.
Krystal reagoval na sílu v jádře. Bral si ji k sobě a zase vracel, když získal novou. Uchovával a násobil. Studoval jsem mnoho Kerantských krystalů, ale nemohu o žádném z nich tvrdit, že by byl krásný jako tenhle.
Přesun mé magické síly skrze tento prach z krystalu transformovalo mou energii na něco co jsem až do nedávna na tomto světě neviděl. Proud mé síly vešel do krystalů, změnil se a poté zase vyšel zpátky do mě a okolo mě. Zaplnil celé okolí tou krásnou hmotou plnou barev. Energie z ní se vznášela do prostoru a zanechávala třptivé záblesky.

Opakováním předešlého postupu s úpravou síly a směru vložené magie se mi podařilo učinit několik dalších objevů. Postupy k těmto procesům zanechávám v zvláštní knize, kde popisuji všechna tato "kouzla".
Opravdu to tak mohu nazvat? Našel jsem nová kouzla ukrytá v síle krystalů a jádra? Zdá se, že vytvářím novou dosud neviděnou knihu kouzel. Magie které váže hmotné a nehmotné věci spolu s energií.

30. 11. 1075
Práce pokračuje klidně a úspěšně. Celkem mám už 8 postupů pro tato speciální kouzla. Je na čase si udělat přestávku a vyzkoušet další potenciál jádra na jiných věcech, na jiné magii a způsobu uchování energie a proudění barev.

Jakýkoliv pokus se zvířaty i člověkem byl zatím neúspěšný. Veškerá energie se nedokázala v takovémto smrtelném těle držet a způsobila rozpad svalů a orgánů.

Vzácné minerály i dřeva na jádro nijak nereagovaly ani on na ně. Všechny byly pro jádro jako mrtvé, neexistující a studené.

Znovu jsem opakoval pokus s udržením energie a barev v těle člověka. Tentokrát držený okovy namísto mé vlastní magie. Výsledek stejně neúspěšný jako ten předešlý.

Přešel jsem na předměty, které mají větší magický potenciál. I zde bylo mnoho neúspěchů, ale první záchvěv energie byl u prázdné runy bez energie. Ta z jádra jí však jen prošla a buď se hned vrátila nebo rozplynula v okolí. Stále se zde nedržela, ale úspěch byl blíž, dokázala jím proudit.
Opakoval jsem stejný postup s runou, která už svou vlastní energii měla. K mému zklamání jsem žádné navýšení síly této runy nepozoroval. Přesto k proudění barev skrze ní stále došlo. Využil jsem úlomku z krystalu pro přesun energie z jádra na runu a dosáhl dalšího úspěchu. Při kontaktu s krystalem se přesunutá energie nevrátila, ani nerozplynula. Proudila mezi runou a krystalem, tak jako to dělá v jádře. Na runě bylo vidět, že jí toto spojení vyhovuje. Praktické využití?

Zajímavé výsledky. Obstaral jsem si meč osazený runama, které jsem tenkým vláknem z prachu krystalu propojil. Vytvořené spojení dokázalo udržet přijatou energii z jádra mezi všema runama. Proudila sem a tam jako v jádře. Výsledek však nebyl jaký jsem očekával. Síla run ve zbrani se zmenšila, ale více stabilizovala. Stále si nejsem jist kam s tímto mířím. A je opravdu mým cílem hledat posilnění těchto run? Na mé runy podobný postup nijak nepůsobil a přijatá energie se mne pouze pokoušela trhat jako předešlé dobrovolníky.

Je tohle úspěch? S dosaženou vyšší stabilitou run se mi povedlo pomocí runových orbů umístit na zbraň další runy. Zbraň krásná jako Arapalský válečník. Přesto v mé ruce stále k ničemu. Síla run ve zbrani se vždy uzavře do sebe, když zbraň držím. Prolomení Arapalského prokletí to rozhodně není. Pouze síla navíc pro obyčejné smrtelníky.

1. 12. 1075
Výzkum s runovými předměty jsem zatím odložil. Kvůli ním jsem také přišel o podstatnou část krystalu a toho získat další vzorky bude víc než obtížné.
Pokračuju s tvorbou dalších kouzel.

Věřím, že jsem vyčerpal všechny možnosti. Do své knihy jsem doplnil dalších osm kouzel.

Zdá se, že zájem o jádro vzešel na síle i jinde. Hlídky hlásí příchod dobrodruhů k hradbám spolu se skupinou Vran. Nemohu se spoléhat na obranu Dzmonů. Opustit jádro také ne. Vezmu si část jeho síly a pak mu jí vrátím s ochranným kouzlem. Uzamknu ho k tomuto místu a svážu k jádru této planety od které si vzalo svou novou sílu.

Vše proběhlo bez problému. Skoro bych řekl, že jádro mi pomohlo a bylo vděčné. Jeho barvy mi budou chybět. Pevností se šíří hluk poplašných systémů, DzMoni, strážní golemové a mechanismy je zdržují dostatečně abych si vychutnal poslední chvíle klidu s ním. Zůstane tady a já se pro něj vrátím.

30.11.2016, Gheerská vývěska, Události

Voják v rudém plášti se zastavil u gheerské banky a na vývěsku připíchl oficiálně vypadající pergamen opatřený pečetí.

Občané Gheeru, dobrodruzi!

Vrány vyhlašují nepřátelství kmenu Dz'Monů, dokud nenavrátí spadlou hvězdu, kterou ukradli z pozemků spadajících pod správu města Gheer.
Zároveň na čtvrteční večer svoláváme trestnou výpravu do dz'monské pevnosti za účelem získání oné hvězdy. Sraz bojovníků bude v sedm hodin večer u krystalu mezi Gheerem a Toorem.

Vokes, kapitán Vran

28.11.2016, Bádání, Události

Před několika dny...

Plamen svíčky zaprskal a zhasl. Mág na to zareagoval pochrápáním a trochu se zavrtěl ze spánku. Zatímco knot svíčky si ustlal v loužičce vosku, Rial spal ve své židli, hlavu položenou na vrstvách pergamenů rozházených na stole.
Mág zamumlal ze spaní a chtěl si najít pohodlnější polohu, ovšem spící tělo neodhadlo rozměry stolu a Rial se svalil ve spršce pergamenů na zem. Celý překvapený mžikal do tmy a pak zaklel.
"In Lor," zachraptěl a rozhlédl se kolem sebe. Rukama začal šmátrat kolem sebe mezi pergameny, ale pak se zamračil a zadeklamoval: "Uus Wis!" Výzkum a z něj plynoucí vyčerpání si na něm vybíralo svou daň, ale euforie z každého malého pokroku ho poháněla daleko za to, co si myslel, že jsou jeho hranice. Klepl se do spánku a zvedl se ze země. Po paměti sáhl pod hromadu pergamenů na stole a sevřel v dlani tři drobné kamínky.
Úlomky z krystalů, které rostly kolem spadlé hvězdy. Díkybohu neporušené.
Rozsvítil novou svíci a rozhlédl se po pergamenech na zemi. Vzal namátkou jeden do ruky.
"Posilnit kouzlo, jasně," odložil ho a zvedl jiný.
"Krystal je křehký a uvolňuje obrovské množství nespoutané energie." Přelétl níž a znovu zaklel. Tohle už přece vyvrátil, tak proč ten pergamen ještě schovává? Podal si prázdnou bednu a pustil se do úklidu.
"Formule na stabilizaci energie. Hm, vyhodit, nebyla k ničemu. Charakteristika uvolněné energie, hm. Divoká, surová. Nechat. Hmm, tohle se může ještě hodit..." Čekal ho příjemný zbytek noci.
Náhle se zarazil, zalistoval zpátky pár pergameny a vytáhl ten, který hledal. Popadl brk a chvatně načmáral pár slov. Až tohle dodělá, tak se k tomu musí vrátit. Kdyby to fungovalo...

Včera

Zezdola slyšel rozčilené hlasy. Nerozuměl jim, ale zdálo se mu, že zaslechl své jméno. Asi kvůli konferenci. Kalime je zvládne, dobrodruzi musí počkat. Vraní kapitán totiž čekat nehodlal.
"Okamžitě všeho nech a pojď s námi. Kapitán čeká." My jsme snad spolu pásli vepře? Rial vstal s nelibostí, když ho dopoledne vyrušili od jeho práce.
Když pochopil, že ho vedou ke spadlé hvězdě, už už se chystal odseknout, že toho si všiml již před několika týdny a že výzkumu téhle hvězdy se právě věnoval, když ho tak neomaleně vytáhli ven. Jenže hrdost a drzost jsou hezká věc, ale hlava na krku hezčí. Vrány neměly zrovna moc smysl pro humor. Velmi se snažily blížit svým vzorům.
Jestli mne sem vedou kvůli těm chybějícím krystalům... No, vždycky se může vymluvit, že nebyl čas... Budou z toho mrzutosti, ale nějak se to vyřeší...
Brzy byli na místě. Na místě, kde před nedávnem se čtveřicí mágů za cenu obrovského vyčerpání dokázali lehce narušit nejmenší z krystalů, ale s jádrem hvězdy nehnuli ani o píď. Na místě, kde o pár dní později v mnohem větším počtu zaznamenali zatím nenahlášený úspěch. Ale kvůli tomu ho sem nevedli. V kráteru se válelo pár rozbitých krystalů a jinak nic. Hvězda nikde.
Mistr mezi gheerskými mágy jen němě otevřel ústa. Zavřel je a zkusil to znovu, ale ani na druhý pokus z něj nevyšla hláska. Pohlédl na kapitána se zřejmou otázkou v očích.
"Koukáš Ty na mne? To já čekal odpověď od Tebe. Jak je sakra možné, že Ty tady šaškuješ už měsíc a jediné, co máš, je pár křehkých kamínků, a pak si sem napochodují Dz'Moni a vyčistí to tu do posledního kamínku!" Aby svým slovům dodal důraz, nakopl hroudu země. Jenže při tom trefil zrovna jeden z krystalů a Rial dobře věděl, jak jsou křehké. A co bude následovat.
Když se energie uvolnila, všechny Vrány couvly o krok dva, jen Rial se nehnul. Načerpal z toho alespoň trochu uspokojení.
Kapitán zamručel. "Dobře, tohle by mohlo částečně odpovídat na mou druhou otázku: Proč? Ale taková odpověď mi nestačí. Co s ním chtějí dělat, že se pro ten mizernej šutr vydali tak daleko. Proč pro ně má takovou hodnotu, že nás to stálo pevnost i s posádkou?"
Rial ve své pracovně potřásl hlavou, aby z ní vypudil vzpomínky. Měl práci. Musel najít odpovědi na kapitánovy otázky: Jak a proč?

27.11.2016, Požár, Události

HOŘÍ!
Pomoc! Oheň! Vražda! Pomoc!
HOŘÍ!


Stráže na hradbách bily na poplach, pod nimi se řadili gheerští strážní a Vrány do útvarů. Ti seřazení si kontrolovali výzbroj a dopínali narychlo zapnuté popruhy zbroje.
Od severozápadu přicválal jezdec na koni, zastavil před veliteli a tlumeným hlasem jim hlásil, co viděl:
"Pevnost je v plamenech, ale do boje půjdeme pozdě. Zem je posetá mrtvými Vránami," vrhl letmý pohled na kapitána v červeném plášti a pak pokračoval: "Ale jsou tam i těla útočníků. Projel jsem bojiště a našel stopy vojska a povozu směřující k severu."
"Jsi si jistý, že tam nezůstali žádní protivníci?" Kapitán v červeném plášti se mračil.
"Projel jsem bojištěm a nikdo na to nereagoval. Jsou tam jen mrtví a ranění."
"Luciusi, vaši muži začnou neprodleně hasit. Pokusíme se zachránit, co půjde."
Kapitán gheerské stráže byl profesionál, zasalutoval a odešel vydat rozkazy, ale přesto zvědovi přišlo, že slyšel tiché skřípění zubů, když kolem něj Lucius procházel.

Když začlo svítat, byla pevnost již uhašená. Škody naštěstí nebyly tak velké, jak to v první chvíli vypadalo. Ovšem posádka byla zmasakrovaná. Našli dvě zraněné Vrány, ovšem než stihli dorazit léčitelé, oba muži zemřeli. Mezi mrtvými našli i několik útočníků. Kapitán červených plášťů se na něj podíval a sevřel pěst kolem kopí.
"Dz'Moni. Co tady u všech ďasů pohledávali?"

24.11.2016, Správce arény, Události

Ze zápisku Anadrola, správce arény.

Už je to sice od turnaje jeden celý týden, ale až teď se našla chvilka, kdy došel chlast a vystřízlivěl jsem na tolik, abych si to mohl zapsat.

Předchozí turnaj dopadl podle mých představ. Účast byla rekordně vysoká, teší mne zájem zdejšího národa.
Disciplíny tentokrát nebylo třeba moc představovat. Závodilo se ve střelbě a sekání dřeva. Nakonec jsem si ale ještě připravil malé překvapení - čištění sklepa od té divné hávěti.
Ve střelbě exceloval turnajovej nováček Targ. V sekání zase polonahá Anička... aspoň jsem měl na co koukat jak jí tak ladně poskakovala suknička.

Dnes jsem si udělal také kontrolu celkových bodu po třech utkáních. Zjistil jsem že závod o titul šampióna arény bude ješte napínavej!
Bodově si nejlépe pořád vede Rhian, ale v těsném závěsu za ním je Anuvan a dotahuje se na ně nováček Targ a také s jedinou účastí Ernest.
Každopádne konečne dostala na frak ta hávěť ze sklepa, musím je tam pustit časteji.

Poznámka: Na přístí turnaj si dav opět žádá Duel a já musím lépe vysvětlovat pravidla, aby se mi nestávali trapasy jako teď u střelby z luku...

14.11.2016, Konference, Události

"Je velkej jak tři povozy, klika, že netrefil Gheer!"
"Máš zas velké oči, jako vždycky. Je velký sotva jako jeden povoz, natož tři."
"Chceš říct, že lžu?!"
"Však jsem tam byl a na vlastní oči ten kámen viděl. Ale Tebe ne."
"Kdyby to tak raději trefilo Arapalce na tom jejich ostrově..."
"Mlč, než Tě někdo uslyší!"
"Vzduch kolem se tetelil a slabě praskal. Magie! Dejte na moje slova, ještě o téhle hvězdě uslyšíme!"
"Šak čáryfukové prej zkoumaj, jestli by ten šutr nemoh bejt k něčemu dobrej."
"Můžem to rozbít a sypat tím chodníky, jestli zima dojde až sem."
"Tys byl vždycky omezenej!"


Mágové kámen skutečně zkoumali, strávili u nějcelý den a do města se vrátili až za tmy a s košíkem podivných hub. Pak se zavřeli do svých laboratoří a do města prosakovaly jen útržky informací.

Kámen se jim nepodařilo narušit, aby z něj získali vzorky pro své bádání, kupodivu ani krystaly, které se objevovaly kolem kamene, nešly ulomit.
Tyhle střípky samozřejmě povzbudili další zvědavce, kteří se vypravili na místo a přinesli další poznatky. Zem kolem místa dopadu byla lehce pokryta nějakou fialovou hmotou, energií. Na první pohled se zdálo, že jde o vodu nebo snad nějaký sliz, ale při došlapu nebylo nic znát a rukou nešla ani nahmatat. Jediné hmatatelné a získatelné tak byly houby, které kolem kamene rostly, ale brzy se zjistilo, že jsou nevalné chuti a jinak snad úplně obyčejné. Město bylo v koncích a když dnes jeden z mágů připíchl na městkou nástěnku vzkaz, zdálo se, že jsou v koncích i mágové.

Vyzýváme všechny dobrodruhy, kteří jsou vzděláni v magii, aby prozkoumali spadlou hvězdu, kterou najdou v lesích jihozápadně od Gheeru, a hledali možné využití její magické moci. Budeme rádi, pokud nás s výsledky svého bádání seznámíte na konferenci, kterou tímto svoláváme na úterý 15. od osmi hodin večer v přízemních prostorách kasáren.

Velmistr Rial za společenství gheerských mágů

12.11.2016, Gheerský turnaj, Události

"Zase ta hřbitovní parta v mém podzemí!! No to snad ne!" *Zuřivě zařval a bouchl do stolu* "Já vám dám otravovat mi život!" *Vzal do ruky pero a začal psát.*

17. dne tohoto měsíce v 19 hodin a 15 minut vyhlašuji turnaj dvou disciplín:
- Střelba z luku na terč
- Sekání kmene

Přihlášení bude možné u Štefana, vedle kasáren. Účast je bezplatná.
Hodnocené bude 1. až 3. místo u každé disciplíny soškou a odměnou v podobě starých mincí.

Po turnaji jsem si pro vás připravil speciální cvičení. Očekávejte hodně krve, hlavně té vlastní!

10.11.2016, Záře, Události

Les žil tichým šramocením nočních tvorů. Nedaleko zahoukala sova, vánek tiše ševelil vysoko ve větvích.
Najednou se nebe rozsvítilo oslnivou září a sova poplašeně zavřískla. O pár okamžiků později se les proměnil ve změť polámaných větví, rozštípaných kmenů, kamene a hlíny a země se otřásla. Strážní na gheerských hradbách při záblesku světla překvapeně zamžikali na svých nočních hlídkách a vzápětí zavrávorali, když se pod nimi zachvěla zem. Sotva nabyli ztracené rovnováhy, vzduch práskl jako ten nejsilnější hrom, který kdy slyšeli. Ještě o půl minuty později jim vibroval v uších. Město se zděšeně probouzelo a každý hleděl k jihozápadu.

O několik hodin později si celé město šuškalo o obrovském kameni, spadlé hvězdě, a všichni děkovali bohům, že Gheer zůstal ušetřen.

31.10.2016, Výzkum, Události

V potemnělé místnosti postávali čtyři muži oděni v robách a s různou délkou jejich vousů. Místnost byla plná kouře, ne z dýmek, ale ze spálených kusů prasečích těl. Byli spolu zabráni do vážné debaty. Bylo zřejmé, že hlavní slovo zde má mág Ker. Xarhaaz, který byl ze všech také nejstarší. Na svém krku měl modrý amulet, takový jako nosí spousta mágů dobrodruhů, které je ve městě možno vídat, ale při bližším pohledu bylo vidět, že tenhle se trochu liší. Po jeho promnutí vyzařoval drobné modré světlo. To na něm svítily pečlivě vepsané runy. Runy se jím povedlo na amulet vepsat za pomocí magických orbů.

Ker si sundal amulet a vyměnil jeho místo na krku za jiný, který mu podal Duris. Ker proneslo tři krátká slova plná magie a blesk zasáhl zatím dosud nedotčený kus prasete. Po zasažení bleskem byl spálený o poznání víc než jeho zbylé kusy zavěšené vedle. Runy splnily požadovaný účinek a posilnily mágovo kouzlo.

V podobném duchu se nesl celý zbytek večera, jen po upečení všech kusů prasat začali mágové zkoušet kouzla jeden na druhého a zjišťovat tak účinek i obranných run. Poslední část jejich testování zahrnovala pár nedobrovolníků z řad městských stráží, kteří dostali příkaz aby mágům pomohli vyzkoušet i bojové vlastnosti run.

S východem slunce všeho zanechali a Duris se ujal místa za stolem aby sepsal výsledky jejich nového výzkumu. Sepsal několik zpráv v různých znění adresovaný různým osobám. První pro vlastní archiv, aby byl jejich postup zaznamenán budoucím mágům. Druhý dopis byl adresován kapitánovi městské stráže, který později zprávu předá správci Gheeru. Třetí pro městskou vývěsku a pro mágy s obchody ve městě, aby oni nebo jiní se také mohli účastnit tohoto výzkumu sami. A nakonec čtvrtý byl určen k doručení do Skalboru. Byla to formalita, musel je informovat o svém postupu a i o tom, že mají nový způsob k navýšení sil Arapalských mágů. Ovšem tuto zprávu psal více než kdy dříve s vědomím, že mu nikdo neodpoví, nejspíš si ji nikdo nepřečte a bude ignorována. Už to byla nějaká chvíle co ze Skalboru přišla jakákoliv zpráva, ať už příkazy nebo jiná nařízení. A až nějaká zpráva přijde, tak stejně určitě nebude adresována jemu a nebude obsahovat pochvalný dopis za provedený výzkum.

29.10.2016, Úprava kódu, System

Tezar
- K prodejnímu stánku byly přidány barvičky po jejíchž rozkliknutí se otevře tabulka, kde je možno zkoušet Tezarovi vzácné barvy na své zbroji

Změny
- Materiál - zrušen podpis výrobce
- Výrobky - upraven počet zkušeností získaných u všech výrobků v dovednostech Alchemy, Inscription a Cooking
- Cooking - lehce navýšen počet peněz za odevzdané maso
- Valorite - navýšen bonus durability u zbraní na 100 (aby nebyl stejný jako verite)
- Steel - snížen bonus durability u zbraní na 30
- Mage staff - přidán bonus +10 SDI u holí, které jsou vyrobeny z Yewu
- Informace - přidána informace zobrazující specializovaný alkohol při vaření
- Vlastnosti - nastaveno zaokrouhlení na dvě desetinná místa pro zobrazené hodnoty
- Insurance - počeštěna a zvýrazněna varovná zpráva, pokud v bance už nejsou po smrti postavy finance na znovupojištění předmětů
- Insurance - amulety a magické oblečení jsou nyní zahrnuty mezi předměty, které je možno vykoupit za vyšší částku i po ztrátě těla
- Spirit Speak - znemožněno použivání na magicky vyvolané tvory
- Animal Taming - u odměn za malé zakázky první úrovně byla snížena šance k získání prášku z krystalu o 10% a o tuto hodnotu navýšena šance k zisku hole
- Animal Taming - lehce navýšena šance k zisku zakázek druhé úrovně
- Animal Taming - Zdvojnásobena šance k zisku zakázek třetí úrovně. Protože tady byla nastavená hodnota podstatně menší než původně chtěná, tak hráč, kteří tyto zakázky sbírali, dostanou do batohu pár zakázek třetí úrovně o počtu odpovídající tomu, kolik zakázek jim chybí, kdyby tato šance byla po celou dobu.
- Zakázky - u malých řemeslných zakázek třetí úrovně je nyní vždy odměna starodávné nářadí s 2 použitími a k tomu šance na zisk některé z jiných předchozích odměn
- Obchodní síň - v kategorii Suroviny byla vytvořena nová podkategorie Drahokamy filtrující získané vzácné suroviny při běžné těžné nebo těžbě vzácného materiálu
- Obchodní síň - přidána informační zpráva po provedeném nákupu

Opravy
- Střelné zbraně - oprava s výpočtem rychlosti
- Vlastnosti - oprava zápisu SSI vlastnosti
- Gamar - oprava aby nebylo možné se odnaučit Tracking
- Toulec - Oprava aby nebylo možné rozebrat toulec, který nemá runy. Také nastavena nemožnost rozebírat hromadným rozebíráním nedošlo k nechtěnému rozebrání tohoto toulce.
- Mumie - oprava překlepu v textu při rozřezání těla
- Inscription - oprava možnosti psaní magických svitků kdekoliv po světě
- Jídlo - oprava nastavení základní hodnoty najezení u nově vytvořené postavy
- Blacksmithy - oprava přepočtu peněz a zkušeností za odevzdané výrobky vyrobené z kroužků
- Tailoring - oprava přepočtu peněz a zkušeností za odevzdané výrobky z lepšího materiálu
- Carpentry - oprava přepočtu peněz a zkušeností za odevzdané výrobky z lepšího materiálu
- Rozebírání předmětů - oprava zprávy při rozebírání
- Zakázky - oprava přepočtu peněz za velké zakázky z dovedností Blacksmithy, Tailoring a Carpentry
- Zakázky - oprava malých krotitelských zakázek, aby měly vlastnost Blessed
- Obchodní síň - opraveno rušení zvýrazněné kategorie, v které se právě nacházíte, při listování na další stránky
- Bard - oprava chyby, která mohla způsobit neustálou provokaci nebo uspávání tvora
- Štít - oprava hodnoty Physical Resistance vlastnosti u magických (ne runických) štítů

25.10.2016, Klidná noc, Události

Tři postavy v kápích se pohybovaly kolem banky. Procházely tam a zpátky. Bylo zřejmé, že na něco nebo někoho čekají a také, že jejich pozornost byla upřená na Vrány okolo. Městské stráže si jich nevšímaly, vlastně u banky ani nebyly. Zřejmě měly nějakou práci jinde za městem, kvůli které byly odvolání ze svého místa. To se těmto třem postavám velmi hodilo. Žádní svědci pro to co chystají. Jediný o kom věděly, že je při činu spatří, tak byly Vrány, ale o těch také věděly, že svůj večerní zážitek, který je čeká, nikomu vyprávět nebudou.

Jedné osamocené Vráně tvář zakryl vak z černé látky. Nic neřekla, moc si také nestěžovala a s dobrovolností omráčeného člověka odešla s postavama do budovy opodál. Stejný osud čekal i pár dalších Vran v okolí banky a všichni se sešly na slavnosti ve sklepení jedné z Gheerských budov.

Sklepení bylo plné beden a sudů. Zdi z pevných cihel ve kterých byly provizorně přitlučený řetězy s pouty zakončeny muži s tmavě červenými plášti. Tuniku měli šedou, ale v následujících momentech se tři postavy postaraly o to aby získaly stejnou barvu jako pláště. Cílem nebylo získat od nich nějaké informace, určitě nemohli vědět něco co by je mohlo zajímat, jejich cílem bylo jim způsobit bolest a tu si vychutnat.

6.10.2016, Správce arény, Události

Dnešní turnaj mě překvapil. Účast byla až 7 kusů. Dokonce přisel i ten spálenej na uhel a to je co říct! Asi začínám být populární. Měl bych je začít zpoplatňovat za to, že můžou se mnou stát na stejné zemi? Každopádne... sošky rozdány, mince také, s Alexem jsem dojedl všechno jídlo a ješte jsem uklidil. Můžu s klidem jít odpočívat. V počtu bodů pořád vede Rhian a to jsem se snažil její výkon dnes sabotovat. Budu muset něco vymyslet. Připravím si na ně něco co ješte nezažili!

Ďábelsky se usmál a šel si lehnout.

30.09.2016, Gheerský turnaj, Události

*Rozklepanou rukou a se značnou bolestí hlavy začal psát oznam*

6. dne nasledujícího měsíce o 19. hodině večerní vás pozývám na druhé letošní utkání v aréně!
Z disciplín se můžete těšit na duel cvičnou zbraní a na střelbu z luku na terč.


Přihlášení bude možné u Štefana, vedle kasáren. Účast je bezplatná.
Hodnocené bude 1. až 3. místo soškou a odměnou v podobě mincí.

Po turnaji nás bude čekat občerstvení v podobě krvavého masa a dobrého vína!

"Musim si dávat pozor co a kde piju.. " zamumlal pro sebe.
*Zmuchlal papír, strčil do obálky a poslal na vyvěšení na gheerskou nástěnku.*

Podrobné informace o turnaji

12.09.2016, Správce arény, Události

Ze zápisku Anadrola, správce arény.

...Jedenácteho dne, deváteho měsíce se za zvučného sekání dřeva a ustavičného bečení ovcí uskutečnil turnaj dvou disciplín:
-Pastevecké dovednosti
-Sekání kmene

Účast nebyla hojná ale o to víc kvalitní. V potu tváře se dobrodruzi snažili zdolat turnaj nejlépe jak dovedli. Vítězem sekání se stal Ernest za ním tesně Rhian sugden a Duke. Pastevecké dovednosti nejlépe zvládla Rhian pak Ernest a třetí místo opět obsadil Duke.
Poznámka: na přístí utkání si dobrodruzi žádají více krve...

7.09.2016, Gheerský turnaj, Události

Vážení a milí spoluobčané a návštěvníci Gheeru!

Již dlouhá doba uběhla od posledního utkání v Gheerské aréně. Dovolte mi pozvat Vás do arény a ukázat co ve Vás je. Pozvěte své přátele i nepřátele a zapojte se do následujícího turnaje, který se uskuteční 11. dne tohoto měsíce od sedmé hodiny večerní.

Účast na turnaji je bezplatná. Přihlášení bude možné od zítřejšího dne (8.) u Štefana, vedle kasáren, který Vás zapíše na listinu abysme s Vámi mohli počítat.

Čekají nás tyto disciplíny:
- Pastevecké dovednosti
- Sekání kmene

Hodnotit se bude vždy 1. - 3. místo a to počtem bodů a hodnotnou cenou:
- 1. místo: 3body, ocenění v podobě zlaté sošky a 3 truhlice s překvapením od Tezara
- 2. místo: 2body, ocenění v podobě stříbrné sošky a 2 truhlice s překvapením od Tezara
- 3. místo: 1bod, ocenění v podobě bronzové sošky a 1 truhlici s překvapením od Tezara

Připraveno bude také pohoštení pro nasycení žaludku a něco na zahnání žizně a nastartování konverzace či jiných poturnajových aktivit (noční aktivity budou provozované bez bodování!).

S láskou Anadrol

29.08.2016, Hlášení, Události

Seděl v dřevěném křesle, opřený o stůl před sebou a okusoval jablko. Bylo těžké určit jeho věk z pouhého pohledu, ale ti co ho znali věděli, že už překročil polovinu páté dekády života. Rozhodně tak ale nevypadal. Díval se na vojáka, který před chvíli prošel dveřmi a teď stál před svým velitelem.
"Mluv," řekl jen sedící a nonšalantně mávl rukou.
"Pane, práce na zajištění oblasti pokračují. Některé plány byly naplněny pomaleji než se očekávalo…"
"... než jsi ty očekával."
"Než jsem očekával," opravil se voják a zmlknul.
"Pokračuj."
"Kamenné pevnosti stojí už i na jihu, s přibývajícím počtem těch pěšáků jsme přistoupili i k výstavbě opevněných táborů. A vzhledem k pomalé těžbě kamene máme jednu dřevěnou stavbu."
Sedící muž přestal žvýkat jablko a podíval se na vojáka. "Tohle jsou dobré zprávy. Co krystaly?"
"Výzkum dědictví prokletého Kerantu pokračuje."
"Výsledky?"
"Příliš brzy na jakékoli závěry, pane."
Velitel jen kývl a mávnutím ruky poslal vojáka pryč. V poslední době měl pocit, že se obklopil jen idioty kteří nechtěli zmiňovat špatné zprávy. Naštěstí však nemusel spoléhat jen na ně. Sám sobě gratuloval k rozhodnutí udržovat přímý a skrytý kontakt přímo s jednou z rudých plášťů. Bavilo ho, jak se mu snažila zavděčit.

28.08.2016, Lovecký cech, Události

Vyhodnocení lovu

Lov na krysí muže je už u konce a stejně tak možnost odevzdat trofeje k zápisu. Všechny jsme postupně spočítali a přinášíme vám trojici nejlepších lovců!

Na prvním místě se umisťuje lovkyně Achumawa s počtem 12857 trofejí.
Druhé místo obsazuje lovec Glonan s počtem 10875 trofejí.
A na třetí místo se dostává cech Přízraky noci s počtem 3536 trofejí.

Odměnu v podobě starých mincí a vybraného předmětu je možné vyzvednout u Leonarda. Za cech ať se dostaví vždy vůdce a prosíme choďte v pořadí výherců.

Všem účastníkům děkujeme, gratulujeme výhercům a budeme se se všemi těšit na další lov!

28.08.2016, Úprava kódu, System

Změny
- Aukce - do seznamu předmětů bylo přidáno tlačítko otazníku k rozkliknutí detailu
- Poptávka - přidána možnost přepínání mezi zobrazení nebo nezobrazení všech filtrů
- Poptávka - řazení předmětů bylo otočeno aby nejnovější poptávky byly na první stránce
- Vývěska - přidáno tlačítko "označit vše za přečtené"
- Reputace - po zabití tvora, který přísluší k nějaké frakci, se postavám účastnící se boje (ztratí reputaci) nastaví 10 minutová doba nepřátelství a stane se tak pro zvolenou frakci cílem k útoku (lze vidět v menu Reputace)
- Tábor - nastaveno aby ukončení (esc pro zrušení targetu) uzamykání/odemkyání předmětů nebo stavění palisád vrátilo na předchozí tabulku

Opravy
- Vrány - oprava dosahu útoku při použití luku nebo kouzel
- Poptávka - oprava rozpoznání vlněné látky
- Obchodní dům - oprava správného rozpoznání prken ve filtru
- Animal Lore - oprava stránkování při zacílení tvora, kterého postava nevlastní
- Summon Creature - oprava přepočtu životů dle Inscription namísto Item Identification
- Orb změny - oprava jména po vytvoření silnějšího orbu z několika slabších
- Tábor - oprava grafiky náhledu u tesařské lavice
- Tábor a dům - oprava tlačítka k posunutí předmětu nahoru a dolu
- Tábor - opraveno odečítání staveních bodů a zobrazení rozměru u stanů přestavěných na parcely

24.08.2016, Lovecký cech, Události

Upozorňujeme, že zbylé získané trofeje bude možné odevzdat maximálně do páteční půlnoci. Trofeje odevzdané později nebudou započítány do lovecké soutěže.

20.08.2016, Úprava kódu, System

Svět
- Opuštěný důl - došlo k usnadnění části předcházející mithrilové žíle
- Soutěska lesních trolů - dočasně uzavřeno

Změny
- Animal Lore - přidáno zobrazení ostatních užitečných údajů o zvoleném tvoru (základní atributy, rychlost útoku, součet HCI a DCI)
- Kniha krotitelských zakázek - přidána možnost řazení malých zakázek dle abecedy
- Stájník - do menu pro výběr ustájených tvorů bylo přidáno zobrazení typu tvora o kterého se jedná
- Achievementy - přidáno tlačítko k proklikání zobrazení součtu serverových údajů za všechny postavy

Opravy
- Mistr řemeslnického cechu - oprava prolínání textu při výběru dovednosti k zapsání
- Domy - oprava stavění dveří
- Carpentry - oprava popisku jednolůžkové zdobené postele
- Kniha krotitelských zakázek - oprava nechtěného přesouvání na začátek knihy při každém vyndání zakázky
- Farea - Spirit - oprava špatného počítání ovládácích slotů při pokusu o vyvolání
- Animal Taming - oprava výpočtů získaných životů za snězený pamlsek
- Animal Taming - oprava aby tvorové, kteří jedí maso, si pochutnaly i na tuhém masu
- Tábor - oprava aby i zástupce tábora mohl přijímat nové členy do tábora
- Vlastnosti - oprava zobrazení hodnoty Protection u xarhaaze
- Předměty - oprava rozlišení jestli se předmět nachází u postavy nebo v bance pro některé případy

17.08.2016, Zásilka, Události

Kapitán stál za svým stolem a upřeně hleděl na strážnėho, kterému před chvílí skončila služba. V prstech držel několik kovových pírek a na stole ležel vak plný… lidských ostatků. "Proč jsi s hlášením čekal tak dlouho?," zeptal se klidně.
"Nepřišlo mi důležité, že nějaký trhan poslal po dítěti hlavy pár banditů, pane. Myslel jsem…" "Tak ty jsi myslel!", přerušil jeho řeč kapitán a naklonil se nad stůl tak daleko, že drobné kapky jeho slin vyprsknutých ve vzteku doletěly až do vojákovy tváře. Ten stál jak solný sloup a mlčel. "Nemáš myslet! Máš poslouchat rozkazy!"
"Ano pane, omlouvám se pane," vysoukal ze sebe voják.
"A když jsi už myslel, nenapadlo tě si přečíst co stojí v tom dopise, že ne!," zařval kapitán a hodil po vojákovi srulovaný pergamen.
"No, ne, no…"
"Mluv srozumitelně!"
"Ne, nenapadlo pane. A..."
"A co?"
"Já neumím číst pane!"
"Cože neumíš? Proklatě, že já se vůbec ptám!," už o něco klidnější velitel si sedl a začal něco psát na čistý pergamen. Voják jen stál, nikdo mu nedal pokyn k odchodu. Trpělivě počkal až kapitán dopíše. Překvapilo ho, že mu pak velitel přes stůl ten vzkaz podal a ještě více to, že ho spolu se vším ostatním odnést do bývalého nevěstince. Nikdo přece nemohl tušit, že ho jeho noví obyvatelé děsí… Nebo mohl?

Strážný nalezl ještě více než čekal. Jestli ho děsily rudé pláště, jak se asi cítil v okamžiku kdy se před ním zavlněl plášť zlatohnědý. Rozhodně se třásl, když nečekaný adresát četl pergameny. Ten z balíčku ho rozzuřil. O to překvapivější byl úsměv, který se mu na tváři ukázal když četl vzkaz od kapitána. Potom podíval se stále stejným úsměvem na strážného, kterému se téměř podlomila kolena.
"Tvůj velitel tě tu omlouvá, že sice neumíš číst, ale sloužíš věrně," řekl tiše s tak typickým zpěvavým přízvukem.
"A-a-ano pane," vysoukal ze sebe voják.
"Také vyzdvihuje tvou sílu a zmiňuje, že nemáš rodinu."
Voják mlčel.
"Budeš sloužit lépe než si myslíš," pronesl arapalec a nedal vojákovi ani šanci otevřít ústa než ho srazil do bezvědomí jedinou ranou pěstí. On získá sílu a kapitán stráží odstrašující příklad. Oba vyhrají v situaci, která smrděla pro oba prohrou.

15.08.2016, Stránky, General

Úpravy na webu
- Instalace - přidán postup pro řešení chyb se spuštěním
- Soubory - přidán odkaz k proklikání na návod k instalaci a návodu pro razor
- Příkazy - přidána informace o příkazu ".Titul"
- Obchod - přidáno zobrazení ID předmětu

Aktualizace webu dle systémových novinek
- Gwali - přidány údaje pro magické a ostatní proměny a přidána proměna ledového ještěra
- Farea - připsána nová vlastnost spirita umožňující všem tvorům skrze něj procházet
- Tábor - přidány informace k získání stavebního povolení a přestavby stanu na dům, možnosti získání lepšího staveního materiálu pro stavby a náhledu dekorací
- Další postavy - upraveny informace o aktuálních podmínkách a omezeních dalších postav
- Zakázky - přepsány odměny za zakázky třetího stupně, doplněna nová možnost výměny zakázek a přidána informace o slučování nářadí
- Specialní postavy - přidána informace o dráteníku Balidianovi
- Pěstování rostlin - doplněna informace o možnosti barvení zbroje
- Talenty - vymazání neaktivní dovednosti Item ID a aktualizace počtu možných talentů Fareana u dovednosti Inscription
- Inscription - připsání nově získaných možností převzaté z Item Identification
- Bestiář - aktualizace ovládacích slotů u hiryu a nightmare

14.08.2016, Úprava kódu, System

Změny
- Animal Taming - do zakázek přidána možnost získat nový předmět "Vak na sedlo"
- Krystal moci - umožněno používání krystalu na bojové tvory k navýšení jejich zkušeností
- Vlastnosti - přidáno zobrazení Enhance Potions vlastnosti
- Vlastnosti - doplněno zobrazení aury a amuletu u vlastnosti Protection
- Tábor - pozměněn popis počtu stráží v táboře aby byl více srozumitelný
- Tábor - v tabulce Dekorace bylo umožněno procházet náhled jednotlivých dekorací před koupí
- Hraní hudby - byla přidána funkce k nahrávání právě hraných písní do zvolené knihy

Opravy
- Píšťala - opraveno používání na vzdálené bojové tvory
- Diakritika - oprava znaků ve jméně v případě, že tvor mluvil
- Košík na semínka - oprava ponechání kvality semínek obilí

12.08.2016, Odbojové problémy, Události

Pokoj v hostinci na rozcestí byl neobvykle zaplněný. Štamgasti v přízemí si toho naprosto nemohli být vědomi, nemohli si ty čtyři postupně přijíždějící muže spojit dohromady. První z nich přijel už před dvěma dny, poslední před chvílí. Krom těchto čtyř nikdo nevěděl, kde jsou. Nemohli nikomu věřit, už nějakou dobu ne. Tenhle pokoj zvolili už před dávnou dobou jakomísto setkání v případě krize a všichni věděli, že sem mají vyrazit, když dostali vzkaz, že strýček Angus zemřel. Teď seděli u malého stolku a tiše hovořili.

"Nějaké novinky, Terne? Pochopil jsem, že máte velké problémy ve městě, když přestaly chodit zprávy," podíval se dlouhovlasý muž na svého souseda po pravici. Ten jen potřásl hlavou.

"Ty vrány nám byl čert dlužen, od té doby co jsme zjistili že za nimi stojí Gwynnar, tak si hrajeme na kočku a myš. Není měsíc abych nepřišel o alespoň jednoho člověka, zatraceně už to trvá rok." Rozhlédl se po svých společnících a povzdychl. "Řekněte, že alespoň vy máte nějaké dobré zprávy. Ty moje jsou totiž dobré jen v tom, že nikdo nepromluvil. Rozdat ampulky s jedem byl nejspíš dobrý nápad, Sarife." S pokývnutím se podíval na dlouhovlasého, ale vděčnost se v tom výrazu hledat nedala.

Teď začal mluvit postarší muž naproti Sarifovi. "Toor dělá co může, ale stále nejsme připraveni. Rekonstrukce obchodní stanice nás obírá o lidi i zdroje, už je nutné ji dokončit. Bez toho přešlapujeme na mrtvém bodě. Eriku?"

Poslední muž u stolu jen zavrtěl hlavou. "My jsme rádi, že udržíme klid kolem Foxhole. Upřímně od té doby co jste se odmlčeli," pokývnul k Ternovi, "tak se s každým novým rekrutem obávám toho, že si mezi nás pustíme hada. Hádám, že s tímhle pocitem nejsem sám, jinak bychom nehovořili tu. Souhlasím, že potřebujeme dokončit stanici. Není možnost získat nějakou pomoc z táborů?" Jeho pohled přejel přes všechny společníky, ale dva z nich jen váhavě zavrtěli hlavami.

"Pochybuju, že by nám ochotně pomohli, když jsme s nimi před více než rokem přerušili kontakt," začal mluvit dlouhovlasý. "A musím uznat, že to je chyba i na mé straně." "Sarife, tehdy jsi prostě musel odjet. Měli by to pochopit, pokud jsou opravdu naši spojenci," odvětil mu klidně starší muž, sedící proti němu. "Zkusme je kontaktovat, zkusme je požádat o pomoc. Potřebujeme se pohnout z místa."

Chvíli seděli každý ztracen ve vlastních myšlenkách, ale po chvíli postupně všichni kývli. Musí zkusit alespoň něco. Potom se dali opět do tichého hovoru. Nemluvili spolu osobně až příliš dlouho, měli tolik věcí k řešení a tolik problémů je pálilo. Vrány odkrývali jejich špehy a likvidovaly je, dostávaly odboj do defenzivy a to bez zapojení Arapalu. Jako by se vše co se v posledních letech dařilo za poslední měsíce obracelo v prach.

11.08.2016, Kvílení, Události

Na zbytcích koberce barvy krve ležela mrtvá černá krysa se šedivými vousky u nosu. Vzduch se nehýbal, jen vyraženým oknem do bývalé kaple pronikal matný svit měsíce a osvětloval scénu. Nad tělem krysy se skláněla průsvitná postava a přejela přes kožíšek nehmotnými prsty.

"Sbohem, malý příteli, vítej zlá samoto..." řekla tiše a zvedla se. Udělala pár kroků k místu, kde stával oltář a její vzdech se nesl celou ruinou.

"Proč mě trestáš, proč nemám klid. Jak to mám vědět! Vždyť jsem bojoval jak nejlépe jsem uměl! Možná jsem zradil? Co a koho? Já nejsem zrádce! Měl jsem dost odvahy? Nejsem zbabělec!"

Ti, kdo by v tuhle noční hodinu šli kolem ruin, by si ty zvuky nejspíše vyložili jako kvílení větru v rozbitých zdech, ale ti odvážnější, co by šli blíž, by možná zjistili víc...

9.08.2016, Úprava kódu, System

Změny
- Hůl pro krotitele - navýšen základní počet použití
- Řemeslné zakázky - navýšen počet peněz za odevzdání splněné zakázky
- Krotitelské zakázky - za odevzdání této zakázky byla přidána odměna v podobě bojových zkušeností, peněz a šance na navýšení dovednosti

Opravy
- Dovednosti - opraveno zobrazení označení (modrá barva textu) pro univerzální dovednosti zapsané v řemeslnickém cechu
- Dovednosti - oprava limitu zamezující trénovat dovednost zapsanou v cechu, pokud na ní nebylo místo ve skillcapu postavy, ale zapsání v cechu přesto mělo umožňovat růst
- Pití - oprava ponechání popisu předchozího nápoje při naplnění nádoby vodou
- Tvorové - oprava vzájemného účinkování magických zdí vyvolaný jedním spřáteleným tvorem na druhého
- Knihy - oprava možnosti změny nadpisu a podpisu knih

9.08.2016, Co se kde šustne, Události

"Vám povidám kapitáne, tři tam stáli! Jeden na koni, zelenej v zelenym. Jeden na lamě, v zbroji černý jako noc a s modrym pláštěm. Jo a ten třetí, ten neměl koně ani lamu, ten se prostě ňák ukázal. Jo a měl stejně modrej plášť jak ten typan na lamě! Normálně ho tam vymrtvili úplně domrtva. Ale ten třetí, ten jako se ukázal až pak, ale i tak byl divnej. Já k nim přišel když se nad nim dohadovali. Jsem si říkal, že bych mu třeba jako pomoh, víte? No tak jsem do něj šťouchl vidlema a von byl fakt dočista tuhej!"

Kapitán si ještě jednou pročetl výpověď farmáře, zapsanou slovo od slova. Jen se uchechtl, kolik toho z toho vidláka vypadlo za pár stříbrných. Vlastně to měl tušit, že jakmile se rudé pláště znovu ukážou, tak přijdou problémy. Jen odfrknul a zmačkanou výpověď odhodil do kouta. Pro tentokrát z toho žádné důsledky vyvozovat nebude. Pro tentokrát. Ale bude mít oči otevřené.

8.08.2016, Lovecký cech, Události

Foxholský lovecký cech vyhlašuje nový lov!

Lov se koná na všechny druhy krysích mužů!
Jako trofej z těchto tvorů pro prokázání uloveného počtu poslouží část jejich ocásku.

Odměnou pro tři nejlepší lovce, nebo skupiny, budou vzácné staré mince v počtu 750 kusů pro první místo, 500 pro druhé a 250 pro třetí a výběr ze tří vzácných předmětů, které náš cech dává jako trofeje.
A to: krysařova píšťala, soška krysího muže a plášť krysích mužů.

Odměna také čeká pro každého lovce za každý odevzdaný ocásek.

Doporučujeme, jak to bývá tradicí, lovit ve skupinách a nasbírané trofeje hromadit například v rámci celého cechu.
Lov bude ukončen začátkem 18. dne tohoto měsíce.

Nechť lov začne!

7.08.2016, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
- Aktualizujte si soubory pomocí DP2 Auto Update programu

Animal Taming
- Přinášíme systém zakázek pro krotitele, podrobnější informace na stránce Animal Taming
- pekelný pes, obří lávový had, obří had a obří ledový had - umožněno ochočování
- Nightmare + Hiryu - počet ovládacích slotů, které zabírají, snížen na dva

Informace
- Do tabulky Postavy byla přidána nová položka Informace, kde se lze dočíst některé informace o světě, účtě a přihlášené postavy

Dovednosti
- Item ID - došlo k zrušení této dovednosti a sloučení všech jejích funkcí s dovedností Inscription. Postavy, které měly tuto dovednost, tak byla předělána na Inscription. Pokud někdo měl doposud tyto dovednosti obě, tak došlo k vyresetování Item ID a navrácení vložených bodů a talentů.
- Tracking přesunut do kategorie Universal
- Inscription presunut do kategorie Universal
- Farea - možnost vložení až 3 talentů do dovednosti Inscription
- Bylo umožněno zapisování dovedností z kategorie Universal do řemeslnického cechu
- Dovednosti zapsané v řemeslnickém cechu se nyní nepočítají do skillcapu (maximálního možného součtu všech dovedností) postavy

Změny
- Krotitel - možnost zakoupení knihy na zakázky
- Carpentry - do výroby přidána Small Elven Bed
- Animal Lore - doplněno zobrazení nových vlastností tvora
- Vlastnosti - přidáno zobrazení vlastností Protection, Minion Mastery a Minion Expertise
- Achievementy - nastaveno zpětné proklikání na menu postavy
- Kůň, Lama - upraven počet životů na 100
- Ostardové - upraven počet životů na 200
- Mustangové - upraven počet životů na 300
- Dům - nastaveno ponechání cíle při neúspěšném pokusu o položení parcely

Opravy
- Gwali - oprava možnosti se pohybovat ve stínu ve vysoké rychlosti
- Gwali - oprava chyby zamezující používat kouzlo Recall v proměně
- Dům - opravena cena za dražší stavební komponenty
- Oživení - opraven počet životů po oživení u kříže nebo za pomocí léčitele
- Chain Lightning - oprava zraňování spřátelených tvorů, pokud kouzlo použil jiný spřátelený tvor

31.07.2016, Úprava kódu, System

Změny
- Tabulka postavy - doplnění diakritiky u některých těxtů
- Tabulka postavy - nastaveno vracení na předchozí stránku při zavření okna
- Tabulka postavy - doplněno zobrazení stropů v tabulce Atributů
- Perk Požehnání - nastaveno ovlivňování vzdálenosti působení pro kouzlo Mass Curse
- Farea - bylo umožněno procházet skrze Spirita

Opravy
- Achievementy - oprava notifikace splnění nově přidaných Achievementů, které se hlásilo ještě před dokončením úrovně
- Hrnec - oprava možnosti zvedání hrnce ze země

29.07.2016, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
- Aktualizujte si soubory pomocí DP2 Auto Update programu

Domy v táboře
- Dle dosažené úrovně tábora bylo umožněno využívání nových typů materiálu pro stavbu domů. Materiál je odstupněn do čtyř stupňů odlišující potřebnou úroveň. První stupeň materiálu je ten, který byl k dispozici doposud a je to základní materál dostupný vždy. Další možnosti materiálu je možné získat na 10., 15. a 20. úrovni tábora. Každý stupeň materiálu je vždy o 1 tisíc dražší za komponent než ten předchozí.
- Mezi veřejné táborové domy byl přidán navíc jeden malý domek (rozměr 8x8) mezi 10. a 20. úroveň tábora.
- Od 25. úrovně je pak možné získat velký dům (rozměr 14x14)
- Dosažením 10. úrovně tábora je nyní možné využívat přestavbu stanů obyvatel na parcely. Za tuto přestavbu se platí Stavebními body, které tábor získává v počtu 64 bodů za každou získanou úroveň od 10. včetně. Jeden stavební bod se rovná 1 políčku parcely. Pro nejmenší parcelu (rozměr 8x8) je tak nutné 64 bodů a k postavení parcely největší (rozměr 14x14) je tedy nutné 196 Stavebních bodů. Pro postavení parcely je dále nutné dostat stavební povolení od vedení tábora (to lze udělovat v táborovém menu na kartě Domy). V případě, že máte udělené stavební povolení je pak možnost výběru velikosti parcely v menu vašeho stanu. Takto postavený dům, kde vlastníkem je předchozí majitel stanu, má pak vždy kolem okrajů ještě plochu, kterou je možné vlastníkem využívat k farmaření nebo uzamykání dekorací.

Bonusové zkušenosti
- U systému bonusových zkušeností došlo k návratu na starý systém, došlo však k pár úpravám a omezením aby se předšlo chybě, kvůli které byl dříve tento způsob zrušen (velmi vysoký bonus u postav na vyšší úrovni)
- Množství těchto bonusových zkušeností, které je možno za den celkem získat, se rovná 5% z celkové částky zkušeností potřebné pro další úroveň, avšak tato hodnota nemůže být větší než 4000 ale ani menší než 50.
- Toto množství se každý den obnovuje a nevyužitý bonus z předchozího dne se v polovičním množství ukládá a je ho možné využívat i nadále. Ten se takto ukládá až do celkové hranice destinásobku toho co postava obdrží každý den (tedy 50% z hodnoty na další úroveň do maxima 40 tisíc a minimálně 500).
- Uložený bonus z předchozích dnů se postupně ukládá a nabývá i když se postava ve hře vůbec neukáže.
- Bonus poté postava čerpá získáním dvojnásobného množství zkušeností ze zabitch tvorů

Gwali
- Došlo k úprave atributů u proměny jelena a srny. Dále je nyní v těchto proměnách možné se pohybovat velkou rychlostí, pokud základní obratnost postavy je alespoň 40 bodů.
- Přidána nová proměna do Ledového ještěra, ten má momentálně stejné atributy i schopnosti jako ještě lávový, avšak místo schopnosti Hit Fireball má Hit Harm

Achievementy
- Byly přidány nové achievementy do sekce Craft "Výhradní dovatel", "Mistr nad mistry" a "Chodící manufaktura", které je možné získat plněním řemeslnických zakázek a to každý ve třech stupních.

Zakázky
- Došlo k úpravě odměn u zakázek třetího stupně. Úprava spočívá ve zrušení náhodných šancí při vydání odměny a odměna za vybranou zakázku bude tak vždy stejná. Výsledné odměny za konkrétní zakázky zůstávají nezměněné, dochází však k jejich rozložení. To v příkladu znamená, že pokud doposud byla za zakázku možnost s 60% šancí získat žluté nářadí a s 40% oranžové, tak nová a vždy stejná odměna bude vypadat tak, že postava dostane žluté nářadí s 6 a oranžové se 4 zbývajícími použití.
- U Mistra řemeslnického cechu byla přidána možnost výměny zakázek předchozího materiálu za následující nebo ten nejlepší. Je tak možné vyměnit zakázky prvního stupně za druhý či třetí a zakázky druhého stupně za třetí.
- Poměr zakázek k výměně a poplatek je:
- 15 zakázek prvního stupně za 1 zakázku druhého stupně s poplatkem 35 tisíc mědených
- 60 zakázek prvního stupně za 1 zakázku třetího stupně s poplatkem 160 tisíc mědených
- 5 zakázek druhého stupně za 1 zakázku třetího stupně s poplatkem 110 tisíc mědených

Knockback
- bylo výrazně vylepšeno držení pozornosti cíle na útočníkovi
- toto držení trvá pět vteřin a každým dalším zasažením se o dalších pět vteřin navyšuje
- pokud má útočník při zasažení v ruce štít, tak nedochází k odhození protivníka
- pokud má útočník při zasažení v ruce střelnou zbraň, tak nedochází k držení pozornosti cíle, pouze k jeho odhození

Obchodní síň
- Bylo přidáno vyhledávání dle ID, které je možné vidět při prohlížení obchodu na webu
- zrušena možnost filtrování dle ceny
- vytvořeno zvýraznění zvoleného řádku při rozkliknutém detailu
- byly vytvořeny nové filtrovací podkategorie pro kategorie "Šperky" a "Ostatní"
- dekorativní předměty budou nyní v seznamu ukázány pod jménem dle typu předmětu a s přidaným označením "[D]" na začátku

Změny
- Gate Travel - v případě, že je pozice pro vytvoření brány zablokována (postavou, jinou branou atd.), tak se vytvoří na sousedním políčku
- Gate Travel - přidání magického prachu ke stopování na místa pod branou
- Sedlo - přidání varovné zprávy, pokud se předmět při vkládání do sedla už nevleze
- dráteník Balidian - nyní nabízí výměnu předmětů pro nejvzácnější amulety v poměru 2:1
- Zakázky - přidána dalších ochrana při braní zakázek v přetížení, aby nedošlo k propadnutí vyzvednuté zakázky
- Košík na semínka - bylo umožněno do tohoto košíku vkládat semínka pro farmářské plodiny
- Stěhovací bedna - zamezení vkládání předmětů
- Provocation - zrušení starého postihu na získané zkušenosti ze zabití monstra pomocí této dovednosti
- Knihy - rozsah všech knih byl rozšířen z 20 na 40 stránek
- Knihy - při čtení knihy zapečetěné proti přepsání (například pomocí červených lístků) dojde k otevření nového okna usnadňující čtení delšího textu
- Tábor - "Výška předmětu" změněna na "Upravit výšku předmětu"
- Dům - zamezení pokládání travnatého povrchu na zasněženém terénu a obráceně
- Dům - přejmenování nástroje pro změnu výšky předmětu na "Upravit výšku předmětu"
- Dům - zrušen poplatek za demolici stavebních komponentů (zdi, dveře, podlaha nebo střecha)
- Human - přidána prodleva k bonusu pro partu u vlastnosti Shield Wall aby krátkodobé sundání štítu (například při vypití lektvaru) tento bonus nevynulovalo
- Runické předměty - při kliknutí na runický předmět je nyní k dispozici nabídka "Info", kterou lze ihned rozkliknout informace o runickém předmětu
- Barvivo - pomocí vzácných barviv je nyní možné obarvovat veškeré části zbroje (pozdější změna materiálu nezpůsobí ztrátu barvy)
- Barvivo - u lepších barviv bylo umožneno využívat náhled na zbroje
- Barvivo - do náhledu barvy bylo přidáno zobrazení předmětu jak vypadá, když není oblečen
- Starobylé nářadí - pro toto nářadí byla přidána nabídka pro rozkliknutí "Sloučit", která umožňuje nářadí stejného typu a úrovně sloučit v jedno
- Item Identification - Umožněna hromadná identifikace nebo rozložení na runy u všech předmětů v zacíleném kontejneru. Je nutno mít dovednost na hodnotě 100%.
- Krystal rozložení - Umožněno hromadné rozložení na runy u všech předmětů v zacíleném kontejneru.
- Parta - zrušeno klesání získaných zkušeností za více členů v partě
- Prokletí a požehnání - bylo upraveno aby se hodnoty atributů nerušily a neomezeovaly mezi sebou (zakouzlené prokletí na cíl už nezruší požehnání) a stejně tak i s lektvary, které ovlivňují atributy (je možné kombinovat zisk síly z požehnání i lektvaru zároveň a obdržené prokletí nezruší bonus získaný lektvarem).
- Powder of Temperament - U tohoto předmětu došlo k zrušení "Počtu použití" a bylo umožněno kupení tohoto předmětu. U každého prášku bylo automaticky navýšeno množství dle zbývajícího počtu použití.
- Účet - ruší se omezení zamezující vytvořit si více postav se stejnou rasou
- Účet - ruší se omezení řemeslných a univerzálních dovedností platící pro druhé a třetí postavy
- Čeština - počeštění některých typů ohnivých gargoyle
- Čeština - počeštění mrtvoly víru energie
- Čeština - přidán překlad několika drobných kontextových slov
- Magic Resistance - zrychleno trénování dovednosti
- Městská stráž - výrazně vylepšena reakce stráží na pozastavení útoku (po omráčení, sundání zbraně atp.)

Opravy
- Gwali - oprava chyby umožňující kouzlit v nevhodných proměnách
- Strážce pokladu - oprava překlepu ve jméně
- Tábor - oprava aby obyvatelé bez pravomocí nemohli najímat řemeslníky
- Spirit Speak - oprava možnosti použití na mrtvolu během jejího oživování za pomocí nekromancie
- Spellbook - oprava u ostatních knih kouzel (pro Bushido, Ninjitsu, Chivalry a Necromancy), kde držení knihy v ruce hlásilo, že postava u sebe knihu nemá a tak nemohla kouzlit
- Duel - oprava možnosti zabití pomocí speciálního úderu Concussion Blow
- Mistr řemeslnického cechu - oprava prázdné stránky rozhovoru, pokud postava už má obě řemesla vybrané
- Příkazy - oprava přenášení "* Stop" příkazů do hry, aby nebyly slyšet hráči
- Vývěska - oprava ukazování nepřečtených zpráv i pokud jsou pro postavu skryté
- Poptávka - konečná oprava chyby způsobující pád clienta
- Momentum strike - oprava chyby znemožňující trénovat Bushido tímto útokem při použití střelné zbraně
- Kniha kouzel - oprava chyby umožňující mít dvě různé knihy v ruce
- Šperky - oprava možnosti zneužití zisku bonusu pro lektvary při nasazení před vypitím a následném sundání
- Polymorph - oprava stop aby byly lidské (boty)
- Runické předměty - oprava grafiky v měnu pro runy páté úrovně
- Runické předměty - oprava vysoké hodnoty vlastnosti Protection u zbrojí
- Obchodní síň - oprava řazení dle ceny
- Obchodní síň - oprava překrývání a vycentrování grafiky některých prvků
- Rasy - oprava chyby se zobrazením talentů jiné rasy u postav založených od 1.4.
- Roh - oprava aby bylo roh možné použít i v gwalské proměně
- Sukuba - oprava aby bylo zranění obdržené z její schopnosti viditelné nad postavou
- Dům - oprava neustálého počítání platby za dveře, při každé přestavbě

25.05.2016, Úprava kódu, System

Svět
- Došlo k otevření dvou nových dungeonů a to Hagart a druhé podlaží Hadích strážců.
- Pro toto nové otevření, než dojde k vhodnému nastavení obtížnosti a odměn, byla nastavena ochrana díky které není možné v těchto dungeonech přijít o tělo. Při smrti postavy uvnitř dungeonu se všechny předměty z těla automaticky přesunou a bude je postava mít u sebe při oživení.
- Hadí strážci mají středně těžkou obtížnost a Hagart se bude řadit mezi aktuálně nejtěžší.
- V Hagartu bude aktuálně za pokoření možné získat 1x 115 náhodný svitek moci. Později bude tento počet upraven aby bylo možné získat až 3 svitky.

Změny
- Dovednosti - zrychlen růst všech dovedností
- Tinkering - umožněna hromadná výroba pro Gears a Spring
- Oživení - při oživení u léčitele nebo za pomocí kříže dojde vždy k doplnění životů na maximum
- Animal Taming - bylo nastaveno aby všechna zvířata i tvorové rozuměli všem jazykům

Opravy
- Sud s pitím - oprava zobrazení obsahu v sudu s pitím
- Farea - oprava neaktuálních údajů v tabulce spirita
- Zkušenosti - oprava chyby se špatným přepočtem zkušeností za zabití silnějších monster u hráčů s vysokou úrovní

13.05.2016, Stránky, General

Forum
Proběhlo zveřejnění všech rasových sekcí na fóru aby do nich mohl nahlížet každý uživatel. Důvodem k tomu je, že systém pro členství dle rasy, kterou má postava, byl zbytečně komplikovaný a s nárustem možných postav na účtě až na tři je toto omezení téměř zbytečné.
Doufáme, že se tyto sekce využijí pro plánování rasových událostí, propagaci cechů, vašich příběhů nebo debatě o dané rase.

Web
- Bestiář - doplněny informace ohledně ledového ještěra
- Mapa Gheeru - Přidána nová stránka popisující budovy a místa ve městě. Také je zde soupis většiny úkolů, které lze zde obstarat.
- Roční odměny - Vytvořena nová stránka shrnující odměny pro hráče za dlouhodobé hraní.
- Štěstí - Nová stránka shrnující funkčnost vlastnosti štěstí ve hře.
- Tirus - vytvořena stránka ohledně tohoto mistra boje a jeho úkolech
- Dovednosti - úprava textu a doplnění informací o lekcích, poplatcích a mistrech.
- Následně proběhlo pár drobných doplnění a aktualizací některých informací a uspořádání odkazů v menu

6.05.2016, Zlaté mince, Události

Gheerská banka oznamuje do odvolání pozastavení vydávání zlatých mincí při směně nebo prodeji. Zlaté mince budou nadále přijímány pro obchod nebo směnu ve stejné hodnotě 100 stříbrných nebo 10000 měděných mincí.

Arag,
správce Gheeru

4.05.2016, Úprava kódu, System

Svět
- Do světa přidány dva noví tvorové Oni a Sněžný tvor

Gwali
- Byly přidány tři nové proměny určené pro používání magie. Tyto proměny jsou Sněžný tvor, Oni a Ophidiání šaman.
- Staty v proměně Gorily byly upraveny aby byla tato proměna vhodná pro použití magie.

Insurance
- Použití příkazu .InsuranceList nyní otevře tabulku, kde lze spravovat všechny funkce spojené s pojištěním a také obsahuje výpis všech pojistitelných předmětů, které má postava právě u sebe, s informací zdali předmět je nebo není pojištěný.
- Zrušena podmínka úrovně pro jisté zachránění pojištěného runického předmětu ze ztracené mrtvoly. Všechny runické předměty se tak při ztrátě těla vždy uschovají k možné vykoupení.

Dům/Tábor
- do menu domů a táborů byla přidána nová funkce umožňující navýšit nebo snížit výšku cíleného předmětu uzamčeného v domě nebo táboře

Změny
- Identifikace - identifikace předmětu za pomocí svitku je nyní možno provádět hromadně zacílením kontejneru ve kterém se neidentifikované předměty nachází
- Bílý jelen - úprava doby spawneru a výběru nového místa

Opravy
- Vlastnosti - oprava ukazování Human LRC bonusu
- Sedlo - oprava překlepu v textu
- Nearentil - oprava nemožnosti splnit úkol se zabitím pavoučí matky
- Jídlo - byla provedena oprava aby doba po kterou je postava najezena z nemasového jídla se nesnižovala, pokud není ve hře
- Poptávka - oprava poškození váhy postavy při provedení prodeje
- Poptávka - oprava prodeje orbů
- Poptávka - oprava občasného zamrzání postavy při provedení prodeje

25.04.2016, Úprava kódu, System

Svět
- Byl navýšen počet, nebo přidány nové volně dostupné spawnery pro následující monstra: mrazivá nicota, kaze kemono, ledový trol, oživlé krystaly, gazer stařešina, živel ohně, hnijící mrtvola, přízrak, stín, spektra, vířící krev, rai ju a zuřivý ent

Bard
- K hraní muziky (použití nástroje dvojklikem) přidána vlastnost zvyšující štěstí okolních postav
- Navýšené štěstí pro všechny postavy, které uslyší hudbu, je polovina z štěstí barda ovlivněné hodnotou dovednosti Musicianship
- Bard nemůže zvýšit štěstí sám sobě a více bardů nemůže sečíst svůj efekt

Gold/Titan aura
- Pro složený komplet aury byla přidána nová vlastnost, která zdvojnásobuje štěstí získané ze zbroje

Změny
- Tirus - snížen počet monster potřebných pro zabití k dokončení úkolu u úkolů na zabití přízraků, stínů, spekter a ledových trolů
- Vlastnosti - doplnění hodnot Parry postavy
- Vlastnosti - doplnění hodnot Štěstí postavy
- Vlastnosti - doplnění hodnot Regenerací postavy
- Vlastnosti - přidána možnost k otočení zobrazení, které tak udává údaj o tom co vše přidává v součtu zbroj, perky atd.
- Vlastnosti - přidáno přepočítávání hodnot z předmětů pro rasovou schopnost Xarhaazů
- Papoušek - vylepšení mluvení, učení opakování
- Štěstí - navýšena účinnost o 10% šance na 1000 lucku

Opravy
- Papoušek - oprava diakritiky
- Štěstí - oprava použití správné hodnoty při použití provokace, petů nebo summonů
- Nearentil - oprava překlepu v textu

24.04.2016, Bílý jelen, Události

Za mohutnou postavou zapadly dveře. Každý přítomný se na nově příchozího podíval a dál se věnoval svému. Občas si někdo přisedl, aby si poslechl co povídá, ale pak si zaťukal na čelo, nevěřícně zakroutil hlavou nebo se zasmál a vrátil se k tomu, co dělal předtím.
Muže to však netrápilo: "Však on donde někdo další!" a dopřál si mohutný lok ze svého džbánu.

19.04.2016, Úprava kódu, System

Roční odměny
- Během rozdávání nových odměn došlo ke zjištění, že první odměnu (Lucerna), získalo velmi malé množství hráčů. Je možné, že podobné vynechání se stalo i u odměn za první a druhý rok, protože nebyl v té době ještě vytvořen systém, který by odměny rozdával automaticky.
- Z toho důvodu jsme se rozhodli k vyresetování všech odměn, tj. dojde nejdříve ke smazání všech těchto předmětů ze světa a následně budou hráči po přihlášení znovu obdařeni všema odměnama, tak jak mají být dle stáří účtu.
- Dárek znovu dostanete i v případě, že jste nešťastnou událostí o nějaký předmět během hraní přišli (ztráta těla), proto věříme, že takovéto resetnutí spíše oceníte.
- Aby k podobným ztrátám do budoucna už dále nedocházelo, tak všechny předměty získané z těchto odměn budou mít vlastnost Blessed, tedy nebude docházet k její ztrátě při smrti postavy.

Vlastnosti postavy
- Došlo k vytvoření první verze tabulky zobrazující součty vlastností na postavě a jejich výpis z kterého zdroje pochází.
- Tabulku lze najít v menu postavy pod tlačítkem Vlastnosti
- Více informací v nápovědě uvnitř tabulky

Příkazy
- přidán příkaz .Titul k zobrazení a nastavení všech titulů, které může postava používat

Runické nářadí
- Došlo k umožnění rozdělování nebo slučování počtu použití u tohoto nářadí
- Je možné tak sloučit více nářadí do jednoho, kde tak dojde k zpřehlednění celkového počtu použití a úspoře místa.
- Nebo je možné nářadí rozdělit zacílením na obyčejné nářadí (od obchodníků) k vytvoření nového runického nářadí s jedním použitím, vhodné například pro prodej v aukci.
- Obě akce se provádějí poklikáním na nářadí a zacílením nářadí jiného

Změny
- Toulec - zobrazení informace o kvalitě
- Runické předměty - zrušení efektu při získání úrovně, pokud je postava ukryta
- Mahagonová lucerna - zesílení efektu
- Zkušenosti - strop k maximální ztrátě zkušeností za smrt byl změněn z 10% do další úrovně na 10x počet zkušeností, ketré postava ztrácí při smrti
- Zkušenosti - v případě, že postava umře znovu do 10 minut od poslední smrti, kdy přišla o zkušenosti, tak k další ztrátě zkušeností nedojde. Tedy v případě, že postava umře v krátké době celkem 3x, tak přijde o zkušenosti pouze jednou za první smrt.
- Obchodní síň - tabulka pro záznamy byla udělána trochu širší aby nedocházelo tak často k protínání textu s grafikou

Opravy
- Orb změny - oprava jména orbu při zvýšení jeho úrovně
- Otrhat - oprava použití ze stínu
- Gwali - oprava zaokrouhlení bonusové odolnosti u proměny aligátora
- Tábor - oprava pokrývek u některých obchodníků
- Tailoring - opraveno přenášení barvy látky na výsledný výrobek. To se týká zejména hedvábí, proto všemu nepřebarvenému hedvábí byla dána zpátky barva, kterou má mít.
- Obchodní síň - oprava textů v záznamech při vytváření aukce

14.04.2016, Výročí, General

Vážení hráči,

dnes jsou to čtyři roky od znovuspuštění shardu Dark Paradise 2. Jak se již stalo zvykem, nachystali jsme pro všechny hráče drobný dárek, který se různí podle stáří účtu. Dárek dostane hráč do banky první postavy, se kterou se připojí.
- Účet starý čtyři roky obdrží šťastnou minci.
- Účet starý tři roky obdrží roh, na který je možno troubit.
- Účet starý dva roky obdrží polštář vhodný do boje.
- Účet starý jeden rok obdrží dekorační lebku se svíčkou.
- Účet starší méně než jeden rok obdrží speciální lucernu z mahagonu.

Letošní duben je ale výroční hned dvakrát - na začátku měsíce to bylo přesně deset let od přechodu na emulátor RunUO.
Hráči, o kterých víme, že jsou s námi od této doby, mají možnost svým postavám nastavit speciální titul (použití příkazu .Titul). Pokud jsme vás vynechali, ozvěte se!
Zároveň chceme poděkovat všem, kteří se na přechodu na nový emulátor a jeho následném vývoji podíleli. Zejména tým, který měl na starosti přechod, má náš obdiv za ohromné množství práce, které odvedl. Na vaší práci a podkladech stále stavíme. Díky!

GM tým

4.04.2016, Úprava kódu, System

Změny
- Otrhat - možnost použít i když je postava skrytá (dojde k odhalení)
- Orb změny - nastavena šedivá barva a odpovídající jméno, pokud orb nemá žádnou úroveň (není nabitý)
- Těžba - výrazně snížena doby těžby nejvzácnějších surovin pomocí starodávného nářadí
- Opuštěný důl - žíla k těžbě Mithrilu byla přesunuta blíže ke vchodu
- Zkušenosti - nyní není z důvodu úmrtí postavy možné klesnout se zkušenostma do záporných hodnot
- Farmaření - při znovuzahnojení rostliny je nyní možné zacílit hlínu, dříve šlo pouze rostlinu
- Timael a Erile - doplněna odpověď pro případ, že hráč u sebe nemá peníze k zaplacení
- Frost lizard - upraveny atributy tvora směrem k jeho posilnění, potřebná dovednost k ochočení nastavena na 75

Opravy
- Chmel/obilí/hrozny - oprava výsledné kvality při sklizení
- Zkušenosti - opravena chyba, kvůli které postava každou smrtí stále přicházela o zkušenosti namísto toho aby zde platilo maximum možné ztráty v hodnotě 10% do další úrovně
- Estallion - oprava překlepu v textu
- Gordon - oprava překlepu v textu
- Pokrývka - oprava chyby díky které bylo možné obléci dvě helmy zaráz
- Tracking - oprava zobrazení koboldů v monstrech namísto zvířatech
- Stará mapa - oprava pozic, kde grafika prostředí přesahovala mimo mapu
- Aukce - oprava chyby, kvůli které občas docházelo k zamrzání clienta při nákupu
- Oblečení - zrušení zapomenutého omezení na nošení výrobků od druhé postavy hráče
- Košík ovoce - oprava umístění prázdného košíku do batohu postavy při dojezení, pokud byl košík s ovocem uzamknut
- Hiding - oprava chyby umožňující zablokovat akce postavě při předávání předmětů od skryté postavy
- Bard - oprava diakritiku u jména cílů při jejích oslabení

1.04.2016, Divoká noc, Události

Byla temná noc. Vítr ohýbal nahé větve stromů, skučel v divokých pryvech a pod víčka přinášel divoké představy, které se střídaly jedna za druhou.
Vrčení proměněného Gwala, který se vrhal po nepříteli. Tiché a děsivé zaříkání xarhaazského nekromanta, které rozhýbávalo mrtvé tělo. Korbele dopadající na hrubě hoblovanou desku stolu, hrdelní smích Zoraiů. Svistot elegantně vypracovaného šípu, letmý obrys průsvitného pantera. Skřípění štítů, jak se bojovníci seřadili bok po boku, rameno na rameni, dech pod přilbicemi, napětí před očekávaným útokem...
Zazněl bojový pokřik zoraiských válečníků, kolem se přehnal vlk, panter, ale který byl stín a který skutečný? Svistot šípů se mísil s temným zaříkáváním... Skřípění kovu, hvízdání tětiv a jejich dotyk na tváři, tíha meče v rukou, chuť krve v tlamě... tlamě?
Venku stále skučel ten divoký vítr. Kdesi na okraji zorného pole se zavlnil vzduch s obrysy pantera, stopy mokrých vlčích tlapek na podlaze, štiplavý pach síry, tunika politá pivem... Divoký sen noci aprílové...

27.03.2016, Svět, System

Hora Kyklopů
- otevřeno nepovinné prodloužení, kde lze získat extra odměnu při projití

26.03.2016, Na lovu, Události

Země kolem Foxhole už dlouho dýchala jarem. To pro lovce znamenalo každoroční úkol. Eranel seděl ve své pracovně a pročítal zprávy lovců, které měl rozložené na stole. Někde bylo hnízdících ptáků docela dost, někde se zase začly objevovat fretky. Zprávy z dálnějších oblastí ukazovaly, že tam, kde se ještě držel sníh, nehnízdili vůbec.
Zabubnoval prsty na desku stolu a znovu letmo prohlédl roztříděné zprávy. Foxhole byl poměrně na jihu a sníh tu neviděli, ale i tak bylo poznat, že letošní zima byla silná. A čím severněji, tím neochotněji se vzdávala své vlády. Rázným gestem smetl zprávy na jednu stranu a podal si čistý pergamen a brk.

Lovecký cech stejně jako loni vyhlašuje sběr vajec vzácných ptáků. Zprávy opět naznačují, že vajíčka kradou fretky. Ty je potřeba přemluvit, aby vás zavedly ke své skrýši, kde mají vajíčka schovaná. Podle našich mužů stačí trpělivost a vlídná mluva.
Lovci z Foxhole

25.03.2016, Výpadek, General

Během dnešního rána došlo k výpadku spojení se serverem. Příčinou je buď spadnutí operačního systému nebo výpadek internetu, dosud nevíme.
Momentálně čekáme na odpověď od někoho ze serveru, takže zatím těžko dělat odhad, kdy k zprovoznění dojde.

18:50 - Bohužel stále nové informace nejsou, uvidíme tedy spíše zítra. Pokud se nám poštěstí a zítra ráno se to někomu podaří zapnout, tak doporučuju hned nelogovat, dokud tady neuvidíte potvrzení od někoho z týmu - dle závažnosti výpadku se může vracet save z dnešního rána (před výpadkem). Díky za pochopení
12:45 - Server uveden do provozu

14.03.2016, Úprava kódu, System

Magické róby
- došlo ke změně systému výroby magických rób
- magická róba se nyní vyrábí stejně jako magické oblečení, tedy pomocí runického nástroje se zacílí oblečení (musí být ve stejné vrstvě jako róba, krom rób např. fancy jacket a také na kožešinový kabát) a následně magická pavučina. Pokud není róba obarvená, použije se barva pavučiny, jinak se nechá barva původního oblečení. Pokud se pavučina všívá do "robe", získá róba grafiku současných mágovských rób.
- oblečení s všitou pavučinou (včetně současných mágovských rób) je možné rozstříhat nůžkami a získat tak pavučinu zpět

Změny
- Summon Creature - zrušena průhlednost gumpu
- Dante - vyřazení Enhance Potion run při výměnách
- Čeština - drobné překlady některých NPC, opravy chyb

Opravy
- oprava náleznosti štítových run na magických předmětech a předmětech vytvořených pomocí orbů
- Leaf Kite Shield - oprava Defend bonus a Attack postihu
- Alkohol - zrušení jména po vyprázdnění sudu
- Alkohol - oprava počtu protijedů při léčení alkoholu, který se kazí
- Sud - oprava výšky
- Lišta - oprava zbarvení ikony při použití některých kouzel a schopností (např. Bushido)
- Domy - oprava chyby u některých domů omezující vkládat kontejner s větším počtem předmětů do jiného kontejneru
- Helmy - oprava skrytých helem po smrti postavy
- Tezar - oprava popisku barev získaných z bonusové truhly
- Obchodní síň - oprava zápisu ceny u záznamu vytvořené a odstraněné poptávky

5.03.2016, Lovecký cech, Události

Vyhodnocení lovu

Lov na stromáky je už u konce a stejně tak možnost odevzdat trofeje k zápisu. Všechny jsme postupně spočítali a přinášíme vám trojici nejlepších lovců!

Na prvním místě se umisťuje cech Omingwa s počtem 5021 trofejí.
Druhé místo obsazuje lovkyně Firria s počtem 3466 trofejí.
A na třetí místo se dostává cech Fareanský spolek s počtem 2111 trofejí.

Odměnu v podobě starých mincí je možné vyzvednout u Leonarda. Za cech ať se dostaví vždy vůdce a prosíme choďte v pořadí výherců.

Všem účastníkům děkujeme, gratulujeme výhercům a budeme se se všemi těšit na další lov!

5.03.2016, Loučení s domovem, Události

Tři Fareané stáli před hustou hradbou stromů a hleděli do údolí. Věděli, že se sem mohou kdykoliv vrátit, ale i tak cítili v srdci bolest, že se musí loučit se svým domovem.
"Nu což, stejně to byla jen otázka časů," prohodil Malon a nadhodil si ruksak. "Mám hlídat lesy a sedím zavřený v bezpečí údolí. Možná mi neuškodí, když trochu poznám i život tam venku," zasmál se vesele. "Kdybyste mne hledali, rozložím si stan někde poblíž farmy tady na jihu," zamával a vyrazil po cestě. Do kroku si začal pohvizdovat veselou melodii.
Zbylý Farean a Fareanka se na sebe podívali.
"Ani já nebudu daleko," promluvil Farean. "A pro mou sběratelskou vášeň bude hostinec Na Rozcestí lepším místem," zablýsklo se mu v oku. "A kam se vydáš Ty?"
"Slyšela jsem o hlubokých a divokých hvozdech daleko na východě. Vydám se tam a uvidíme, jaké krásné stromy tam najdu," odvětila se zasněným úsměvem.
"To máme cestu společnou, třeba ještě doženeme Malona a pomůžeme mu se stanem." Ta myšlenka je oba rozesmála a tak se rozeběhli po stopách prvního Fareana.

27.02.2016, Dovolená, Události

Tirus prokřupal záda a hlasitě zaklel. Ta zima už ho vážně nebavila. Ne že by v Gheeru byla zima vysloveně zlá, nesněžilo a ani nemrzlo, ale daleko k tomu nebylo. A ta chladná skála na severu a vysoké hradby všude jinde... Studená kobka, pomyslel si Tirus a vysmrkal se.
Když u něj zrovna nestál nikdo z dobrodruhů, zašel za kapitánem stráže a vyžádal si brk a pergamen. Později toho dne zarazil hřebík do spáry mezi kameny hradeb a pergamen na něj pověsil:

Na vědomí se dává, že mistr boje Tirus si od pondělí bere týdenní dovolenou.

24.02.2016, Sběratel, Události

"Miláčku, ale tenhle není jedovatý," vykřikl Tezar zkroušeně. Vzápětí ho těsně minul porcelánový podšálek, který se s vyčítavým cinknutím roztříštil o zeď za Tezarem.
"Není jedovatý?!" zaječela hystericky Rita. "Koho to zajímá, že není jedovatý? Je to had!" vykřikla, jako by to vše vysvětlovalo. Pro Tezara nikoliv. "Půjde z domu jako všechna ostatní havěť!" zavřískla jeho choť a třískla dveřmi. To jí šlo fakt dobře.
Tezar spolkl poslední prosbu, aby aspoň myšku si mohl nechat. Jakmile přišlo na třískání dveřma, věděl, že je bitva prohraná. A svou poklidnou budoucnost měl raději, než všechnu tu exotickou havěť. No co, zašlé mince Ritu nerozčilovaly, naopak, dokud to připomínalo platidlo, byla ochotná tenhle manželův koníček tolerovat. Ale ne hady, brouky nebo myši! A dobrodruzi na tom byli přesně opačně. Naposledy se podíval na vzácnou užovku a položil její terárium na hromadu ostatních, nachystaných k odvozu.

23.02.2016, Hoří, Události

Nočními ulicemi Gheeru se pořád ještě nesl štiplavý zápach ohně a síry. Díkybohu se požár nerozšířil do města a nepříjemný odér byl jedinou strastí, která trápila postavu potácející se ulicemi. U poklopu do stok se zastavila, zakymácela a na třetí pokus poklop otevřela.
Zanedbaný muž se div že neskácel do hlubin stok. Na poslední chvíli se zachytil okraje a pak sestoupal do hlubin stok. Nacvičeným pohybem zaklopil poklop.
Když víko zaklaplo, chvíli vyčkával, než si jeho oči zvyknou na šero, a poslouchal krysí šramocení. Když bylo vše, jak má být, pohroužil se do stínu a vyrazil tichým a perfektně rovným krokem stokami. Na jednom místě se u stěny zastavil a po chvilce hmatání do ní zatlačil. Stěna se neslyšně otočila na skrytých pantech a za chvíli se skryté dveře stejně tiše zavřely.

Když vešel o chvíli později do ústředí gheerského odboje, odkašlal si a všichni tři muži, kteří v místnosti byli, zvedli hlavy.
"Tak jak, Gordone?" zeptal se šedovlasý Tern a vykročil mu vstříc. Muž oslovený jako Gordon se posadil a otřel čelo.
"Dostali jsme se k Luciusovým papírům. Potvrdilo se nám, co jsme už tušili - Vrány jsou ve městě s požehnáním Arapalu. Konkrétně jsme našli jméno skalborského velitele, Gwynnara." "Gwynnara? Ne Arrmona?"
Gordon kývl. "Co jsme stihli projít, tak na žádných papírech týkajících se Vran Arrmon nefiguroval."
"Zajímavé," promnul si Tern vous. "Co dál?"
"Budova bývalého domu neřesti jim byla dána k dispozici, našli jsme pár příkazů ohledně zásobování - zbraně, zbroje, obvyklé věci." Gordon se odmlčel a zakašlal. Štiplavý dým ho ještě pořád dráždil v plicích. "Pak taky seznam jmen směřovaný Gwynnarovi. Předpokládáme, že nějaký soupis Vran, nenašli jsme tam jméno žádného z našich. Nestihli jsme najít dokument, který by ho nějak vysvětloval, na co to Gwynnar chce, ale naše holky se na to zkusí zaměřit, až někdo z nich přijde pít," křivě se usmál. "No a to je asi tak všechno, ti potroublí dobrodruzi oheň vyřídili moc brzo a měli jsme málo času."
"Po posledních zkušenostech je lepší, že o ničem nevěděli, a do ničeho se nemotali, nemyslíš? Poslední, co potřebujeme, je arogantní Xarhaaz, který mlátí Luciuse holí po hlavě, zatímco my se snažíme pracovat," zasmál se Tern. "Navíc takhle z nich spadne trochu podezření," dodal a pokynem Gordona propustil.

Za chvíli se Gordon přiopitě kymácel ve své jeskyni.

22.02.2016, Pošta, Události

Když byl Timmy ještě malý,
gheerské ulice dlouhé se mu zdály.

Když vyrostl maličko,
začal nosit psaníčko.

K tomu balík, mince zlaté,
to se mu to v dešti šlape.

Ale jak to vždycky bývá,
dlouhá služba se mu znelíbila.

Když mu začal rašit knír,
řekl "Dost už jsem se nachodil."

Vzal si prkno, upil moštu
a otevřel Gheerskou poštu!

20.02.2016, Úprava kódu, System

Svět
- byla přidána šance k nalezení skřetí helmy - z lordů a kapitánů
- byla přidána šance k nalezení skřetí masky - z ostatních skřetů

Pokrývka
- Byl vytvořen nový příkaz .Pokryvka
- Tento příkaz je možné zadat se dvěma parametry - Skryt a nebo Posun (tj například ".Pokryvka posun")
- Posun - použití tohoto nastavení umožní "posunutí" systémové vrstvy helmy na jinou vrstvu, což umožní následné nasazení a zkombinování vzhledu například klobouku a helmy zbroje.
- Skryt - slouží ke skrytí nasazené helmy pro případ, že vámi požadována pokrývka (klobouk) nesedí graficky správně s vaší helmou.
- Po sundání helmy vždy dojde k vyresetování nastavení a z důvodu, že posunutá helma využívá vrstvu naúšnic, tak není možné tyto předměty poté kombinovat. Vyresetování a možné komplikace je zatím možné očekávat po smrti postavy, toto bude brzy dořešeno.

Změny
- Achievementy - navýšena bonusová šance na kvalitní výrobek z příslušného achievementu na 2%
- Poptávka - doplněny další suroviny
- Repair - vytvořena možnost rychlé opravy všech předmětů, které má postava u sebe, zacílením své postavy. Funguje pouze při opravě od obchodníka nebo pomocí opravních svitků. Také po každé opravě bylo nastaveno ponechání targetu k možnosti zacílení dalších předmětů, které si přejete opravit.
- Incognito - vytvořena funkce maskující postavu ve statusu
- Blacksmith - do výroby přidána Plate bone helm (může nosit kdokoliv) a Light winged helm (může nosit pouze human)
- Tailoring - do výroby přidána dvě xarhaazské masky (může nosit pouze xarhaaz)
- Tailoring - k výrobě Xarhaazské róby byla přidána nutnost čerstvé démoní krve
- Carpentry - do výroby přidán Leaf kite shield (může nosit pouze farea)
- Drobné úpravy češtiny jmen npc a textů

Opravy
- Polymorph - opraveno omezení blokující polearm zbraně
- Obilí - oprava držení kvality při kupení
- Vývěska - oprava jména deedu
- Lišta - oprava zadané pozice pro automatické otevírání
- Ovoce - oprava kupení hrušek a broskví
- Výroba - oprava chyby v textu
- Živý plot - oprava chybného růstu
- Tábor - oprava maximální vzdálenosti k zamykání předmětů
- Tábor - oprava podmínky na maximální počet stráží
- Obchodníci - oprava kvality a popisku při nakoupení více lahví alkoholu najednou (děkujeme odvážným Zoraiům za ozkoušení alkoholu s kvalitou 0)

18.02.2016, Lovecký cech, Události

Na vývěsce Loveckého cechu se objevil nový vzkaz:

Lov na stromáky bude ukončen v noci ze soboty na neděli! Čas na odevzdání trofejí bude do následující soboty (26. tohoto měsíce).

13.02.2016, Lovecký cech, Události

Foxholský lovecký cech vyhlašuje nový lov!

Lov se koná na velké silné stromáky!
Jako trofej z těchto tvorů pro prokázání uloveného počtu poslouží část jejich nakažené kůry.

Odměnou pro tři nejlepší lovce, nebo skupiny, budou vzácné staré mince v počtu 750 kusů pro první místo, 500 pro druhé a 250 pro třetí. Dále všem těmto umístěným, případně členům umístěného cechu, budou vysvětleny zajímavé lovecké metody.

Odměna také čeká pro každého lovce za každou odevzdanou kůru.

Doporučujeme, jak to bývá tradicí, lovit ve skupinách a nasbírané trofeje hromadit například v rámci celého cechu.

Nechť lov začne!

9.02.2016, Úprava kódu, System

Změny
- Ovoce - snížena váha
- Ovoce - zapnuto zobrazení kvality u hrušek a broskví
- Alkohol - má nyní pojmenování a kvalitu podle místa, kde byl zakoupen
- Otrhat - přidána nutnost mít pro provedení příkazu volné ruce
- Poptávka - byly přidány filtry pro snadnější vyhledávání

Opravy
- Tábor - oprava titulů u obchodníků
- Tábor - oprava možnosti stavět chodby
- Mapa - oprava chybných staticů
- Voda - oprava kvality nabrané vody ze studny a jiných zdrojů
- Alkohol - oprava chyby u procesu kvašení

8.02.2016, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
- Aktualizujte si soubory pomocí DP2 Auto Update programu

Alkohol
- Byl vytvořen nový systém umožňující vyrábět tři druhy alkoholu: pivo, víno a cider.
- Více na www.dp2.cz/navody/alkohol
- V souvislosti s tím byla všem surovinám pro výrobu alkoholu (krom vody) náhodně určena kvalita 0-2

Otrhat
- Byl vytvořen nový příkaz ".Otrhat" za pomocí kterého je možné provést sběr ovoce ze zacíleného stromu

Obchodní dům
- do možností obchodního domu byla přidána nová položka "Obchodní záznamy"

Tezar a zvláštní hůlky
- Tezar nyní nově zavádí možnost získat speciální balíček s překvapením pro jeho stálé zakazníky. Za každý provedený nákup získáte tolik bodů, kolik stojí vybraný předmět a po získání celkem 200 bodů dostane při nákupu, během kterého tohoto součtu dosáhnete, balíček s překvapením.
- U Tezara je nyní také možné nakupovat pomocí zvláštních hůlek v poměru 1:1.
- Za každou utracenou hůlku se navíc připočítává jeden bod k Tezarovu balíčku pro stálé zákazníky.

Lišta
- Použití tohoto nového příkazu vám otevře nabídku k vytvoření lišty, kde si můžete navolit kouzla, příkazy a ability pro přístup k rychlému použití.

Změny
- Dante - přidána zpráva při pokusu o výměnu svitku moci o hodnotě 115 nebo 120
- Jídlo - dobu, kdy je postava nasycená po snězení sousta nemasového jídla, je možné nakupit opakovaným pojídáním až na 10 hodin (2 hodiny za každé sousto).
- Hiding - vytvořena podmínka, aby ze stínu nebylo možné promlouvat s questovníma postavama
- Obchodníci - nastavené malé písmeno na začátek titulu
- Vývěska - byla přidána možnost mazání vlastních vytvořených vláken a poslední odpovědi (pokud je moje) na libovolné vlákno na jakékoliv vývěsce. Vůdce nebo zástupce tábora může u táborové vývěsky mazat všechna vlákna a odpovědi (pouze od poslední, nemůže vynechávat)
- Odměna za zabití - zrušena prodleva pro opakování úkolu a prodloužena doba do vypsání nové odměny

Opravy
- Kožešinový kabát - oprava mizející animace při sezení
- Náušnice - na náušnice nelze použít orby. Všechny existující náušnice tímto přijdou o své vlastnosti
- Runické předměty - oprava fialové barvy jména u runických předmětů s oranžovýma runama
- Orb moci - opravena odebírání orbů z kupky
- Prádelní šňůry - oprava názvu
- Náhrdelníky - opraveno oblékání, pokud postava má už oblečení nákrčník a obráceně
- Štíty - oprava popisku u Physical Resistance vlastnosti
- Zakázky - opraven výpočet odměny zkušeností a peněz za zakázky z lepších materiálů
- Vývěska - opraveno zobrazování zpráv jako nepřečtených pro nově založené postavy, pokud jsou tyto zprávy staršího data než stáří postavy

19.01.2016, Východ slunce, Události

Vratký člun se kolébal na vlnách. Východ slunce si žádal umělce, malíře či básníka. Nebe hrálo všemi barvami, přecházelo od temné modři přes azurovou a žlutou k zářivě oranžové, barvě ohně. Proti téhle paletě barev se tyčila horská pásma Viaarského pohoří vlevo a Daladorského vpravo. A přímo mezi nimi vycházelo nové slunce a rozlévalo svou zář po hladině Toorské úžiny.
To vše nechávalo Gwynnara chladným, ledově chladným jako vody, jimiž proplouval. Horizont hypnotizoval, ale ne kvůli jeho kráse. Vyhlížel hradby skalborské pevnosti, byť věděl, že se schovávají za poslední výspou hor. U lorda Arrmona pochvalu nedostal, to ani nečekal, ale po týdnu v říši netoužil po ničem víc, než po místě, kde byl doma a pánem.
V posledním roce utrpěla říše Arapalu ztráty a na to říše nebyla zvyklá. Navíc nikdo pořád nezjistil, jak silný je odboj, kde sídlí, kdo jsou jeho lidé, a tak nikdo pořádně nevěděl, jestli už jsou znovu dost silní na útok. Ale všichni se museli tvářit, že zjistili, vědí a především jsou. O to větší nevoli vzbuzoval další neúspěch. Poručík Dacey byla technicky dezertér, ale i tak se stala poslední kapkou v pomyslném poháru. Vlastně dvojnásobnou, nejen že byla další obětí, ale ještě ukazovala, že zástupce lorda nemá pevnost dost pevně v rukou.
Lord Arrmon byl možná krutý, ale ne hloupý. Nabídl mu přesně to, co Gwynnar chtěl, za přesně to, co Arapal potřeboval. Posily za úspěch.

12.01.2016, Modlitba, Události

Fareanka v bílé říze zula sandálky a bosá přešla po svěží trávě. Usadila se u paty stromu, opřela se o něj a zavřela oči. Ruce po paměti položila na kořeny a usmála se, když ucítila energii, která jím proudila.
"Matko, která nám dáváš dýchat," promluvila tiše, "Tvá služebnice Tě přichází žádat o radu." Na okamžik strnula a pak opět tiše pokračovala. "Nechala jsem svolat Fareany, kteří nežijí v údolí, ale toulají se širým světem, jak sis přála. Seznámila jsem je s Tvým plánem a Tvou nabídkou." Ze tváře jí zmizel úsměv. "Bojím se ale, že neuspějí, jsou příliš pohlcení vzájemnými sváry, zkažení městem a nedůvěrou." Na okamžik se odmlčela a jakoby naslouchala. "Ano, vím, že žijí daleko od Tvé moci, ale..." Znovu se odmlčela. "Vím, že se Fareané rodí i mimo údolí Nelya Irin. Ti všichni měli vždy dveře otevřené a mohli kdykoliv přijít..." Najednou prudce rozevřela oči, napřímila se. "Já? Pochybovat o Tobě?! Nikdy, vím, jaké je mé poslání a nesu ho s radostí a vděkem!" Sklonila hlavu do dlaní. "Odpusť, Matko, budu věřit, že vstoupíš do jejich srdcí a odneseš pryč nedůvěru, pochyby a zášť, které v nich sídlí. Přidám i svou modlitbu, aby v srdcích nás všech jsi Ty byla na prvním místě.
Tvá moudrost a laskavost je nekonečná," dodala po chvíli a pokorně se schoulila u paty stromu v tichém rozjímání.

Farean, který se nedaleko staral o pole, se zadíval směrem, kde kněžka rozmlouvala u paty stromu sama se sebou, nakrčil čelo a povzdechl.

11.01.2016, Úprava kódu, System

Změny
- Tvorové - došlo k počeštění názvu většiny monster, zvířat a obchodníků
- Tinkering - do výroby byly přidány šperky. Na tyto šperky je možné použít orby.
- Tracking - přesunutí pomocí cestovního kouzla zanechá na místě magickou stopu, kterou je možné pomocí této dovednosti odhalit
- Poptávka - přidána možnost vytvářet poptávku na magické orby a runy
- Tábor - byla zmírněna podmínka omezující posouvání budov
- Tábor - úprava aby se zástupce tábora automaticky počítal mezi farmáře
- Štěstí - došlo k výraznému navýšení vlivu štěstí na loot
- Magery - Meteor Swarm - vyřazené z používání u ochočených tvorů

Opravy
- Tinker - oprava diakritiky u řetízků v prodeji
- Vývěska - oprava viditelnosti soukromých táborových zpráv
- Vývěska - oprava zobrazování nových příspěvků
- Incognito - oprava, aby nebylo možné zakouzlit, pokud je aktivní kouzlo Polymorph
- Pěstování - oprava správného posuzování majitele a farmářů
- Pěstování - oprava chyby umožňující cizím lidem sklidit plody
- Ninjitsu - oprava zobrazení nabití při použití konečného útoku

10.01.2016, Žhavá noc, Události

Vzduchem proletěl šíp s naoranžovělým hrotem, dopadl na víko sudu a... PRÁÁÁÁÁSK!
Noční tmu rozčísla oslepující oranžová záře a horko, nepředstavitelné horko. Plameny olízly zem, spálily trávu a listí a zakously se do větví stromů. Tlaková vlna, která následovala smetla vše v bezprostředním okolí a kácela pralesní velikány, jako by to byla párátka. Lovec, který šíp vystřelil, zmizel vteřinu předtím, než jeden ze stromů dopadl na místo, kde ještě před okamžikem stál.
Objevil se u krystalu, kde ho tlaková vlna zasáhla podruhé a povalila ho na zem. Instinktivně se schoulil do klubíčka a zacpal si uši. Po chvíli se posadil a zatřepal hlavou. Zkusil se postavit, a když zjistil, že rovnováhu udrží, vyrazil poklusem zpátky.
Na místě výbuchu zel obrovský kráter. Tráva byla sežehlá na uhel a těch pár stromů, které jako zázrakem zůstalo stát, bylo v plamenech. Pomalu však přibíhali lovci a táhli za sebou hrůzou řičící koně, muži i zvířata ověšeni vaky s vodou. Muži se pustili do práce a místo zkázy se zahalilo do čpící mlhy. Za nedlouho byly plameny uhašené a lovci oddechovali.
"Dobrá rána, Iswaliene," zašklebil se jeden z lovců na Fareana, který právě přiběhl od krystalu.
"Zdalipak ji zvládneš zopakovat?" Farean se jen mlčky usmál. Ještě jeden závod s ohněm ho čeká.
A za nějaký čas se krajem ozvalo druhé PRÁÁÁÁÁSK!

8.01.2016, Po boji, Události

Dacey
Kůň dojel v plné rychlosti až před železné dveře paláce. Jezdkyně na stráže ani nepohlédla, ale ti jí stejně okamžitě otevřeli dveře. Těžkým dopadem kovových bot sesedla z koně a vešla dovnitř. Znatelně tuhými, přesto rychlými kroky procházela chodby paláce a vyhýbala se veškerým pohledům.
Už tam byla. Zavřela dveře od pokoje.
Její napřímený a hrdý postoj ihned opadl a vydala pár krátkých a tlumených vzdechů. Pohlédla na své ruce a pak i na róbu, která zakrývala zbroj a její tělo. Pomalým rozklepaným pohybem si sundala rukavice a poté helmici. Dlaně měla vlhké od potu a krve, prsty se jí klepaly. Ustoupila krok dozadu, aby se opřela o dveře, a pomalu se sesunula do sedu na zem. Přes potrhanou róbu se dostala k řemínkům na zbroji a začla je rozepínat. Po jejich uvolnění se ze stáhnutého těla uvolnila další krev.
Tohle ještě necítila. Ne tolik. Bolest a slabost prostupovala celým jejím tělem. Pokud měla být zítra fit, potřebovala vyléčit silnou magií, ona však měla jen obvazy a obyčejné lektvary. Do města k léčiteli nemohla. Nemůže ukázat slabost Arapalu a svíjet se bolestí na lůžku vedle stonajících farmářů, nechávat na sebe sahat ty nízké červy. A Skalbor? V tom nejlepším případě by ji tam čekal jen posměch, urážky a ponížení.
Sáhla do brašny s lektvary a prohlédla lahvičky. Několik jich vybrala a vypila a ošetřila si zranění. Pak s tlumeným klením ulehla na lůžko a zavřela oči. Ušklíbla se, ale tentokrát spokojeně. Toho Xara poznala, s tím už měla tu čest. A ti ostatní… bezpochyby taky od Přízraků.
Obvazy a lektvar, kdo ví, jestli to bude stačit, ale touha po pomstě jí určitě pomůže také.


Skalbor
Severozápadně od Gheeru, za třemi horami a dvěma mořskými úžinami seděl Gwynnar, syn Gwyrronův na svém trůně v zasněžené pevnosti a četl svitek od posla z Gheeru. Honička poručíka Dacey s dobrodruhy, několik potlučených, mrtví na ulicích Gheeru, zavřené brány města. Zástupce lorda se křivě usmál. Nechápal, jak si může někdo myslet, že by mohl Arapal padnout, když mají takové problémy s jedním poručíkem. Kdyby Dacey měla tolik run, jako jeho generálové...
Zadíval se znovu na pasáž, která popisovala útočníky. Ta tři jména - Duke, Juran a Rhian Sugden - mu nic neříkala, ale do paměti si je uložil. Přelétl text níž a zarazil se u zavřených bran Gheeru. Gheerští si budou stěžovat, že přichází o zisky. Vrány nebudou moct předávat vzkazy… Dobře, otevře, ale jen západní bránu.
Chvíli zamyšleně hleděl před sebe a pak si podal pergamen a brk. Měl svého písaře, ale některé zprávy psal rád osobně.

Z rozkazu zástupce lorda se nachystá dvoučlenná hlídka, která bude vyslána do Gheeru. Hodinu po poledni si přijde pro rozkazy a po té neprodleně vyrazí.
Gwynnar, zástupce lorda Arrmona


Zavolal si posla a poslal ho do kasáren.


Merhaba
Sarif vyskočil ze své židle a zařval. "Cože udělali?!"
Posel o krok ustoupil a pak zopakoval hlášení. Generál jen zaskřípal zuby. Chvíli uvažoval, že si dá svolat velitele táborů a seřve je, ale pak od toho upustil… Zrovna ti tři, čtyři, věděli, co mají dělat, a jejich úsudku více či méně věřil. Podle těchto novin tam ani jeden zapletený nebyl. Ale pořád zodpovídají za své lidi. Začal přecházet tam a zpátky, ale pak si všiml posla, který ještě pořád stál v místnosti, a zastavil se.
"Běž se dát do pořádku, pošlu pro Tebe, až bude nachystaná odpověď." Muž vděčně zmizel. Semkl rty a znovu začal přecházet po místnosti. Pak si sedl za stůl a začal psát. Posel bude rád, že to nemá daleko.

2.01.2016, Dopady, Události

Foxhole

Erik, kapitán Foxhole, seděl zadumaně u stolu a hleděl na své kolegy, kteří tvořili radu Foxhole. Lesy daleko na severu se potulovaly vrány a bránou severovýchodně od osady proběhla arapalská lučištnice. Což o to, lovci byli zvyklí arapalské potkávat, mást a svádět ze stopy, ale vzhledem ke všemu ostatnímu, co tuhle Arapalku provázelo, byl tentokrát velmi rozčilený. Tohle začínalo přerůstat mimo jeho kontrolu a jediné, co mohl dělat, bylo spoléhat na umění jeho lidí a štěstěnu.
"Ta brána je pro nás nebezpečná. My ji nepotřebujeme, dobrodruzi používají krystal na rozcestí..." Zamyšleně poklepal nohou pod stolem. "Chci najít způsob, jak ji uzavřít." Okolo sedící lovci neskrývali překvapení. "My ji nepotřebujeme," zopakoval kapitán a pohledem přejel lovce. Jak se jim skládaly myšlenky, pomalu se jim ve tvářích zračilo pochmurné pochopení a váhavý souhlas. A otázka. Vznesl ji Eranel.
"Jak ji chceš zavřít?"
"Nemám nejmenší ponětí, magii rozumím asi tak jako vy. Ale doufám, že v Gheeru, Tooru nebo Merhabě budou vědět víc. Když ne, tak ji zavalíme, rozboříme..." pokrčil rameny.


Merhaba

Sarif vzhlédl hlavu a trpce se pousmál.
"Zdravím Tě, Zurisi. Jaké přinášíš zprávy?"
"Práce na stabilizaci obchodní stanice pokračují. Blížíme se ke konci a vypadá to, že půjde použít dost původního zdiva."
"Alespoň nějaká pozitivní zpráva," ukázal bývalému generálovi židli. "Posaď se prosím."
Zuris na něj pohlédl. Sarif mu chvíli pohled opětoval a pak se opřel do židle a zavřel oči.
"Začínám chápat, jaký hlupák jsem byl, když jsem křičel, že nic neděláš." Otevřel oči a podíval se na svého předchůdce. Ten se jen pousmál a pomalu kývl hlavou.
"Není to tak jednoduché, jak sis myslel, že?"
Sarif zavrtěl hlavou. "Po Gheeru a kolem Skalboru běhá Arapalka. A já nevím, co si s ní počít. Před několik měsíci bych okamžitě volal po její hlavě, bez ohledu na následky. Teď mi právě možné následky svazují ruce."
Zuris na mladíka hleděl a bylo mu ho skoro líto. Téměř viděl, jak mu vlasy šediví starostmi. Na druhou stranu má, co chtěl. Jemu tyhle starosti nechybí. "Nějak se budeš muset rozhodnout."
"Dám tomu ještě pár dní. Tábory jsem varoval, snad se ta čubka vyběhá a zaleze zpátky.
Pokud ne, alespoň zjistíme, jaké máme v celém tomhle podniku vůbec šance... Jdi si odpočinout, zítra Tě vyšlu na další cestu."
Když Zuris odešel, Sarif s jistou nelibostí zhasl svíci a šel si lehnout. Poslední, co potřeboval, byl úsudek zkalený únavou.


Gheer

V kobce pod gheerským palácem zaskřípěly těžké kamenné dveře. Pootevřely se, ale v šeru nebylo vidět, že by někdo vešel. Ostatně nebyl ani kdo by nic neviděl, místnost byla prázdná. Ze stínů se vyloupla drobná postava a vzala ze stolu svazek klíčů. Nahlédla do první cely, nic. Do druhé... a strnula. Na zemi se válelo nahé ženské tělo v kaluži krve. Tiše vrátila klíče na stůl, vyšla z místnosti a zavřela za sebou. Tolik riskování a k ničemu, tady byla pozdě.


Skalbor

Ah ano, nad Skalborem sněžilo. Ale do hlubin pevnosti jeho zima nedosahovala. Gwynnar, syn Gwyrronův, zástupce lorda Arrmona ve Skalboru, právě opatřil pečetí listinu, která před ním ležela, když se ozvalo zaklepání na dveře. Pokynul rukou stráži, která dveře otevřela. Za nimi stál promoklý člověk, který vešel a okamžitě se uklonil. Ještě stále v úkloně prohlásil:
"Můj pane, přináším zprávy z Gheeru."
"Přistup blíž a mluv," vyzval ho Gwynnar. Posel přistoupil tak blízko, jak mu dovoloval protokol, znovu se uklonil a pokračoval.
"Můj pane, nesu zprávu od poručíka Dacey. Včera se jí podařilo zajmout a vyslýchat jednu členku cechu Přízraky noci."
Zástupce lorda letmo pohlédl na listinu, kterou se zabýval před příchodem posla. "Mluv dál, co zjistila?"
"Můj pane, sledovali jsme ji podle Vašich příkazů, ale celu nechala vyklidit, takže výslechu nikdo přítomný nebyl. Po jeho konci ale vypadala... spokojeně," vytáhl z brašny svitek a natáhl ruku s ním před sebe. Strážný přistoupil blíž, svitek převzal a donesl ho zástupci lorda. Ten si ho přečetl a pak poklepal prsty na stole. Dobře.
"Vzkážeš jí toto: Očekávám od ní jako projev toho, že její loajalita patří něčemu víc než krvi, vyčerpávající zprávu, do dnešní půlnoci. Jinak se zařídím podle původního plánu," poklepal prstem po listině. "Běž se občerstvit, za okamžik dostaneš mou odpověď a pojedeš zpátky."
Podal si čistý list papíru a nedbalým gestem posla propustil.

1.01.2016, Vzkaz, Události

V merhabském odboji bylo rušno... V generálově kanceláři se střídal jeden posel za druhým. V Gheeru viděli arapalskou lučištnici, prý je to ta stejná, co se ve městě objevila před pár týdny, prý jde po Přízracích, prý kvůli zabíjení vran. Díkybohu za to, že se informace z různých zdrojů aspoň shodovaly.
Sarif si promnul spánky. Měl sto chutí na tu arapalskou čubku uspořádat hon, ale začínal pomalu rozumět Zurisově váhavosti. Kdo ví, co by její smrt vyvolala, pokud by ji ovšem vůbec dokázali zabít... Tiše zaskřípal zubama, podal si pergamen a namočil brk.

Netrhat pírka, vyhýbat se. Snad se ptáček uklidní. Více si řekneme při večeři. S.

Snad mu budou rozumět, nevěděl, jestli může spoléhat na slova té Gwalky, že jim to vyřídí...
Nechal si zavolat posly a předal jim dopisy směřované do všech táborů pod správou merhabského odboje.

31.12.2015, Nový rok, Události

Važení občané a návštěvníci Luminoru,

dnes slavíme přechod do dalšího velkého roku. K této velké události si Vás dovolujeme pozvat do chrámu v Luminoru, kde se bude o šesté a deváté hodině večerní a samozřejmě také na přelomu dne a roku, konat slavnostní ohňostroj. Všichni, nehledě na rasu a vyznání jsou vítaní, aby společně uzřeli příchod nového velkého roku a společněho ho oslavili.

31.12.2015, Po hlídce, Události

Hlídka na skalborských hradbách vyvolávala ve vojácích směsici pocitů. Bylo příjemné dostat se z vnitřních prostor na vzduch... asi tak pět minut. Přes den deset. Sníh neúnavně zasypával rozmoklou hlínu před hradbami, znovu a znovu se vločky snášely na zem a zbytky bledého světla se pomalu rozplývaly ve stínech. Dacey si k sobě přitáhla plášť a znovu zkontrolovala prostor před hradbami. V duchu si povzdychla a aby zahnala zimu, prošla se po hradbách tam a zpátky. Když míjela schodiště, zaslechla rozčilený hovor. Jakékoliv rozptýlení bylo vítané a tak se zastavila, zrak upírala do ruin města a sluch ke schodišti.
"... první den jeden, další den tři! Doporučili jsme jim chodit ve skupinkách, ale i tak hlásí další ztráty..."
Hlas utichl, ale Dacey si domyslela, co to znamená. Přízraky noci nebyly nejspíš tak úplně bezzubé. Sevřela cimbuří. Hlavou jí vířily divoké a krvavé představy, ale její místo bylo na hlídce. Zhluboka se nadechla a v duchu představy rozehnala. Její místo bylo na hlídce.

Později, když byla noc nejtemnější, se z hradeb zhoupl zlatavý stín a čvachtavě dopadl na zem. Arapalec na nejbližší hlídce tomu nevěnoval pozornost, ležel v mrákotách na studeném kameni.

30.12.2015, Na hlídce, Události

Skalborské hradby pomalu zasypával sníh. Zase. Náladě stříbřitě oděné lučištnice nepřidával. Po dlouhých dnech, kdy si odpykávala trest za ukvapenost, to nebylo zrovna vřelé přivítání zpět do služby.
"Ale kdo se přišel pokochat naším krásným výhledem. Už Tě služba v hradních komnatách omrzela?" ozval se jí za zády posměšný hlas.
Lučištnice přimhouřila oči a na okamžik stiskla rukojeť díky za pasem. Křivda v ní na okamžik zahořela plamenem, ale vzápětí se opanovala. Její čas přijde. Uvolnila se a otočila se ke svému bratru ve zbroji.
"Standforde," pokývla mu na pozdrav. "Do komnat se dostalo málo novinek, buď tak laskav..." vyzvala ho.
Lučištník se ušklíbl. "Po té tvé eskapádě u stavby jsme tu měli pár návštěv, ale drželi si zdravý odstup. Udělala jsi dojem, ale na nesprávné lidi, Dacey."
Vrhla na něj nenávistný pohled a zamračeně se zadívala mezi ruiny. Velmi doufala, že tam zahlédne něvítaného návštěvníka, a v naději sevřela lučiště svého luku.
"No, užij si to tady, já se jdu ohřát dolů," prohodil Stanford, který si z jejího pohledu pramálo dělal. Všichni ji tu znali a věděli, že je prchlivá a nenávistná, ale proti svým by ruku nevztáhla. Dacey zatím dál zachmuřeně hypnotizovala ruiny. Ano, posledně se unáhlila a zapíchla ty dva chudáky příliš brzy, dřív než začli zpívat. Položila ruce na chladný kámen. Jak by ne, jsou tu zavření celé roky! Kdyby tak měla znovu možnost je dostat do rukou... Och, ti by zpívali, všechno by vyzpívali... Vztekle nakopla kámen a odvrátila se. K čemu tyhle myšlenky, ona určitě nebude ta, kterou budou volat, až se bude brána znovu otvírat.

O tři dny později...

"Jdu Tě vystřídat, Dacey. Ale ne že zakopneš na schodech, až poletíš sbírat novinky," zazubila se na ni tmavá lučištnice.
"Proč bych měla zakopávat na schodech, Jillian?" odpověděla se zívnutím Dacey. Hlídka byla dlouhá a jako obvykle nudná.
"Nooo..." protáhla Jillian. "Jak že se to jmenoval ten cech, co jsi na něj před nějakým časem narazila venku? Přízraky noci?"
Dacey zablýsklo v oku a mlčky kývla. Veškerá únava z ní rázem spadla.
"Vypadá to, že si zase dovolovali. A zase dostali výprask, tentokrát ale od menších pánů, než velkolepé skalborské lučištnice," zamrkala Jillian.
Druhá lučištnice sevřela cimbuří hradeb a pohled upřela směrem k pevnosti, kterou Arapal postavil východně od hradeb. Jillian pobaveně sledovala hru emocí, kterou se Dacey neúspěšně pokoušela skrývat. Kéž by tak byla u toho!

24.12.2015, Přání, General

Vážení a milí hráči,

přejeme vám poklidné prožití vánočních svátků, krásné okamžiky s rodinou a přáteli, něco pěkného pod stromečkem a přiměřeně čistou hlavu na Nový rok.
Do dalšího roku vám přejeme mnoho herních i neherních úspěchů a jako každý rok doufáme, že nám zachováte přízeň.

Stejně jako předchozí roky sbíráme zvláštní hůlky, které budete po skončení svátků moci vyměnit za Tezarovo zboží.
Tradičně si také může každá vaše postava do 7. ledna vyzvednout dárek pod stromečkem v Luminoru.

A možná přijde i Arapal!

GM tým

21.12.2015, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
- Aktualizujte si soubory pomocí DP2 Auto Update programu

Svět
- došlo k umístění dvou nových questovních NPC (Roger a Ker)

Vaření a jídlo
- Semínka obilí - bylo umožněno mletí v mlýnu
- Do výroby bylo přidáno několik druhů koláčů, chleba a pizza
- Proběhla úprava stavu najezení postav. Nyní žaludek postavy naplňuje pouze jezení masa (animal, tough, insect, serpent nebo dragon). Ostatní typy jídla je tak možné konzumovat neomezeně. Konzumace takového jídla nebude tedy zaplňovat "prostor v žaludku" a nebude nijak omezovat počet masa, které je možno sníst, pro bonus. Dále i když má postava velký hlad, tak po snězení jakéhokoliv kousku jídla bude moct vykonávat práci a nebude přicházet o životy jako kdyby byla dostatečně najezena.

Tailoring
- Kvůli příchodu zimy byly do výroby přidány 3 nové pláště, 3 kabáty a jedny teplé kalhoty

Změny
- Parta - úbytek zkušeností za členy v partě byl snížen na 4% za postavu, avšak do maxima 20%
- RP Hodnocení - u všech postav byl navýšen zisk zkušeností z bran, úkolů a řemesla o 50% základu, tedy i hráč se základním hodnocením dostává plný počet.
- Ninjitsu - Backstab - prodleva pro použití zkrácena na 30 vteřin
- Ninjitsu - Surprise Attack - tento útok je nyní možné použít i když postava není skryta ve stínu, nedojde však k bonusovému nabití a znehybnění cíle.
- Ninjitsu - Death Strike - za každé nabití při provedení tohoto útoku je nyní šance k extra zásahu zbraní do cíle. Tento extra zásah je nyní také nutný k tomu aby mohl být proveden náhodně vybraný speciální útok.

Opravy
- Ninjitsu - Surprise Attack - oprava možnosti provedení útoku

16.12.2015, Úprava kódu, System

Vánoce
- Po zabití všech typů monster je možné nalézt vánoční Zvláštní hůlky!

Ninjitsu
- Evasion - byla přidána možnost vyhnout se úplně fyzickému útoku dle výšky dovednosti Ninjitsu. K tomu je nutné splnit několik podmínek - zapnutá vlastnost Animal Form, nemít v ruce štít, mít v ruce rychlou zbraň, která navíc nesmí být luk a nemít na sobě kovovou zbroj. Šance pro úhyb je stanovena na (25 - Váha zbroje) * Ninjitsu / 100.
- Shadow Jump - vzdálenost na kterou je možné skočit je navýšena o počet aktuálního nabití (to se skokem nevyčerpává)
- Backstab - Navýšené zranění při provedeném Kritickém zásahu z tohoto útoku
- Backstab - Oprava chyby, kdy nepovedený útok bral manu
- Backstab - Navýšen počet bodů získaných za provedení útoku
- Backstab - Útok je nyní možné provést i pokud stojí postava šikmo k zádům cíle, není tak nutné být přímo za zády
- Backstab - Tento útok není možné blokovat štítem
- Ki Attack - V případě, že je útok použit při plném nabití, tak dojde k přičtení dalších extra tří skoků
- Ki Attack - Po provedení útoku bude postava vrácena vždy na původní pozici, odkud útok začla
- Ki Attack - Bylo umožněno skákání i na už zasažené cíle. Pokud je vícekrát po sobě zasažen stejný cíl, tak je provedené zranění pouze čtvrtinové.
- Surprise Attack - Oprava chyby, kdy nepovedený útok bral manu
- Surprise Attack - Navýšen počet bodů získaných za provedení útoku
- Surprise Attack - při provedení byl přidán efekt snižující rychlost a odolnosti zasaženého cíle (neplatí na hráče)
- Death Strike - Došlo k plné změně vlastností tohoto útoku. Tento útok nyní provede několik speciálních útoků najednou a jejich celkový počet je roven počtu nabití. Mezi speciální útoky, které je takto možné k útoku navíc provést patří Double strike, Armor Ignore, Mortal Strike, Bleed Attack, Concussion Blow a Paralyzing Blow. V případě aktivní schopnosti Animal Form je první provedený útok pevně určen a to tak, že Medvěd = Paralyzing Blow, Vlk = Bleed Attack, Panter = Armor Ignore, Ještěr = Mortal Strike.Další útoky jsou pak náhodně vybrány mezi všema možnýma. Jeden typ útoku není možné provést vícekrát.
- Dodatek z 17. 12. - při používání Ninjitsu byla přidána speciální tabulka, která ukazuje aktuální počet nabitých bodů, vybrané zvíře z Animal Form a jestli je krátký bonus z této formy stále aktivní

Změny
- Hiding - všechny útoky provedené ze stínu mají nyní navýšení šance na Kritický zásah dle vzorce (Hiding+Ninjitsu)/20 namísto původních +5% pevné hodnoty
- Lich form, Horrific form - Nastaveno sundávání zbraní z rukou, pokud jde o střelnou zbraň
- Tábor - bylo umožněno aby zástupce tábora mohl spravovat seznam farmářů
- Tábor - bylo umožněno měnit směr žebříku v úkrytu pomocí příkazu ".Flip"
- Bonusové zkušenosti získané za neaktivitu postavy se nyní připočítají pouze při neaktivitě celého účtu
- Loot - mezi výčet zbraní, které bylo ve světě možné nalézt, byla přidána Kama a Pitchfork

Opravy
- Gwali - nastaveno sundávání zbraní z rukou, při rasové proměně, pokud jde o střelnou zbraň
- Tábor - oprava aby změnu názvu tábora mohl provádět pouze velitel tábora nebo jeho zástupci
- Tailoring - doplněna chybějící nit při šití magických rób

13.12.2015, Úprava kódu, System

Změny
- Tábor - přidána možnost pojmenování tábora
- Tábor - přidána nová ohniště pro založení tábora
- Gwali - další sloty pro zapamatované proměny podle vzorce Úroveň / 10
- Hodnocení RP - v menu Postava lze zobrazit hodnocení RP postavy

Opravy
- Gwali - opravena chyba při použití hlasitých emotů v proměně
- Ancient Skinning Knife - oprava zvuku
- Tábor - vytváření cest nyní neblokují chodby v podzemí

12.12.2015, V údolí Nelya Irin, Události

V údolí Nelya Irin se válela mlha a topila všechny ranní zvuky v zachmuřeném tichu. Snad to byl jen slabý dech zimy, která zde v údolí jinak nevládla. Ale spíš jako by odrážela náladu bohyně, která údolí chránila. A nebyla to až tak zima, co Gaiu trápilo, i když zdroj jejích starostí také ležel na severu.
Náhle však údolím prolétl náhlý závan větru a potrhal jednolitou poličku mlhy. Jako by se Gaiina mysl snažila setřást chmury. Během pár minut byla mlha pryč a údolím se rozlehl zpěv ptáků. Sem zima nepřijde. A ani nic dalšího, co sbíralo sílu na severu, pomyslela si a poslala svou moc do země, prsti, která dává život zeleni.

30.11.2015, V Merhabském odboji, Události

V Merhabském odboji bylo rušno. Tedy... rušno bylo v jídelně, kde se sešla v jeden okamžik téměř celá posádka. Venku zůstali jen vojáci, kteří drželi hlídku. Oči všech se upíraly k jednomu stolu, u kterého seděl generál Zuris se zamračeným pohledem a několik dalších vojáků.
Nepromluvil však generál, nýbrž jeden z těch, kteří stáli u jeho židle.
"Bratři a sestry ve zbrani, druhové v boji proti Arapalu!" zvolal a všem bylo jasné, že tohle bude důležité. A na dýl. "Včera odboj promarnil další příležitost prokázat, že skutečně bojuje proti Arapalu." Nesouhlasné a tázavé bručení ustalo, když mluvčí zvedl ruku. "Ano, promarnil, a ano, další. Dostali jsme informaci od našich spolubojovníků, že Arapalští budují kolem Skalboru dvě stavby. Co jsme udělali? Nic. Dostali jsme informaci, že na severních pláních se střetl Arapal se Zorai z Carnutu. Co jsme udělali? Nic. Včera u jedné z budovaných věží útočili pavouci. Co jsme udělali? Nic. Ani jsme o tom nevěděli, dokud jsme nebyli informováni!" Mluvčí bouchl pěstí do stolu. "Odboj je našim spolubojovníkům z řad spřátelených táborů pro smích a pro pohrdání! Sem jsme se dopracovali díky liknavosti našeho vedení," ukázal obviňujícím prstem na Zurise.
Zuris, který doteď jen svíral čelisti, se zkusil zvednout, ale muži kolem něj ho přidrželi na židli. "Měl jsem ke své zdrženlivosti důvody!" Vykřikl a ohnal se po pažích, které ho držely. Muž, který mluvil předtím, však pokynul rukou, a sevření povolilo. Zuris se zvedl, rozhlédl se po jídelně a zopakoval:
"Měl jsem své důvody. Zbyla nás hrstka, toorských je ještě méně, nemůžeme se na Arapal vrhnout a zahynout při tom. Musíme vyčkávat, až dozraje čas!" Mluvčí vydal nový pokyn a Zuris byl zase usazen zpátky na židli.
"Čas. Slyšel jsem včera tu Gwalku z Omingwy, co si o čekání na správný čas myslí. V táboře Přízraků, který s námi sousedí, si myslí ještě horší věci. A včera, protože jsme byli slepí a hluší, jsme možná propásli příležitost, jak Arapalu alespoň uškodit. Můžeme se ptát, jaká je loajalita spolubojovníků, kteří ochotně jdou pomáhat nepřátelské stavbě, ale chyba je především na naší straně! Protože půl roku o těch stavbách víme a nic, vůbec nic s tím neděláme, jen čekáme... Takže od nás radu nikdo nečeká, s námi nikdo nepočítá a dozvídáme se o věcech, až když je po všem." Odmlčel se a položil ruku na rameno generála, který během jeho proslovu mlčel a jakoby se scvrkával před očima. Kdekdo si v tu chvíli uvědomil tíhu let, které na něm ležely. A ano, stáří sice je zkušené, ale také bývá až přehnaně opatrné. "Sem jsme se dostali čekáním na to, až dozraje čas. Ale s čekáním už je konec!" Mluvčí pozvedl ruku a zaťal ji v pěst. "Ano, jsme slabí, ale Arapal své pozice evidentně posilňuje. Nemůžeme čekat, až bude dost silný na to, aby podmanil celý svět. Nemůžeme si ani myslet, že zůstaneme skrytí, když se arapalští špioni pohybují na hranicích foxholského lesa. Máme dost materiálu z táborů, kterým jsme poskytli řemeslníky. Je třeba se začít bránit, je třeba začít škodit, je třeba podporovat nepřítele našeho nepřítele. Raději zahynout v boji, než seschnout věkem zalezlí v díře!" S posledními slovy pěstí udeřil do stolu před Zurisem. Jídelna propukla v jásot a starý generál si uvědomil, že tuhle bitvu prohrál. Uchopil zápěstí mluvčího, pomalu se zvedl ze židle a s potlačovanou trpkostí v hlase prohlásil.
"Je-li vaší volbou zahynout s pochybnou a pomíjivou slávou na rtech, pak budiž, Sarif vás na této cestě povede." Zvedl ruku mluvčího a dodal: "Tímto mu předávám titul generála a velení nad merhabským odbojem."
V nastalém řevu dodal tak tiše, že to slyšel jen nový generál: "Odteď jsi za nás zodpovědný, Sarife. Pamatuj na to každý den, každou hodinu, každou vteřinu svého života. Pamatuj na to nad tělem každého padlého vojáka."

19.11.2015, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
- Aktualizujte si soubory pomocí DP2 Auto Update programu

Změny
- Pěstování - umožněno sklízet rostlinu bez nutnosti první se zbavit plevele nebo broučků
- Pěstování - vytváření nového záhonu nyní ignoruje na pozici stanovou vlajku a je možné tak umístit záhon přímo pod ní
- Společníci - zadávání příkazu skrze kontextové menu tvora způsobí odhalení, když je postava skrytá

Opravy
- Monstra s bonusovými zkušenostmi (Náčelník Divuch, Reaper Form apod.) zohledňují RP hodnocení
- Oprava vyndavání run z předmětu, když má v základu liché číslo
- Runy protekce je možné dávat do zbroje
- Oprava textu při dostání 4 nebo méně quest bodů
- Oprava textu emotu tleskání u ženských postav
- Oprava jmen pařezů

7.11.2015, Úprava kódu, System

Hodnocení RP
- Byl zaveden nový systém hodnocení RP, který bude zvýhodňovat ty postavy, které se věnují hraní své role. Postavy budou získávat zkušenosti za úkoly, zabíjení monster, brány, odevzdávání výrobků a zakázek podle výše tohoto hodnocení. RP hodnocení bude mít vliv i na trénování spiritů a ochočených tvorů postavy.
- Při vyšší známce budeme požadovat krom odpovídajícího hraní role také vyplněný popisek postavy, případně příběh postavy. O těchto dalších podmínkách bude postava informována. Podrobnosti a prostor pro dotazy najdete na hráčském foru v sekci Diskuze, téma Hodnocení RP.

Příkaz .rp
- Byl zaveden nový příkaz, který slouží hráčům k hlášení, pokud někdo v jejich okolí hraje svou roli pěkně a zaslouží si pozornost GM týmu.

Revize zkušenostních bran
- byla provedena velká revize zkušenostních bran. To se týká nejen množství zkušeností, které dávají, ale i času, po kterém je možné zkušenosti z této brány znovu získat.
- došlo k úpravě počítání zkušeností, pokud postava přesáhne maximální úroveň zadanou pro danou bránu - to se nyní bude po určitou dobu snižovat postupně, u těžších lokací se nebude snižovat vůbec.

2.11.2015, Úprava kódu, System

Změny
- Bonusové zkušenosti - postava je nyní získává, až když se ve hře neobjeví déle než tři dny. Maximum získatelných zkušeností nastaveno na 10 tisíc. Toto je nastaveno především z toho důvodu, že v současné době vyšší úrovně postav nezvládaly vyčerpávat svůj denní příděl a bonusové zkušenosti tak ztratily svůj smysl, se kterým byly zavedeny
- Mummy - snížen počet obvazů, získané množství je nyní odvozeno od dovednosti Camping
- Poptávka - doplněny suroviny na výrobu nejlepších amuletů
- Runické předměty - odemknutí slotu při výměně run je nyní možné i starodávným nástrojem nižší síly (pouze o 1, tedy např. zelené runy mohu odemknout +20 nástrojem). Takové odemknutí spotřebuje 5 použití.
- Gwali - FeralAffinity - drobné úpravy statů u Lava Lizarda a Lava Serpenta
- Gwali - FeralAffinity - zrušena paralýza a sundávání zbraně při kouzlení
- Orby - upraveny názvy orbů (grafika zůstala)
- Prášek z krystalu - lze nyní získat rozbitím zabijáckého krystalu

Opravy
- Animate Dead - zamezen zisk surovin při kuchání
- Attune - oprava nezobrazování potřebných surovin

17.10.2015, Od sazí, Události

Ralaner dopil pivo, nechal na stole pár mincí a zvedl se. U dveří vzal z věšáku svůj plášť a kysele se ušklíbl. Ovanula ho totiž známá směsice pachů - síra, saze, dým. Jeho věrní společníci. Což mu připomnělo jeho povinnost. Přehodil si plášť přes ramena, rezignovaně vdechl to, čemu ostatní lovci říkali Ralanerův parfém, a vykročil deštěm ke kapitánově domku. Kapitán zvedl hlavu a vzápětí se rozkašlal. "Až tohle skončí, vyfasuješ novou výbavu." Ralanerovi se při představě nové, neošoupané, nepropálené a především kouřem nesmrdící zbroje na tváři rozlil úsměv.
"Zneškodnili jsme další, pane. To teď dělá dohromady deset: pět naši lovci, pět s pomocí dobrodruhů. Ti Gwalové do toho byli celí žhaví, jestli se to tak dá říct," dodal s úsměvem. Vidina nové, nepáchnoucí výzbroje ho opravdu rozveselila.
"Dobře, tak si je na pondělí zase svolej, zbývá ještě osm, tak ať jsme s tím co nejdřív hotovi." Lovec se zatvářil nejistě. "Osm, pane? Nemělo by to být devět?"
Erik zvážněl. "Před hodinou jsem obdržel zprávu, že jezírko, které bylo jihozápadně od Skalboru, již nehoří. Arapalští tam kácí les, evidentně si s ohněm nějak dokázali poradit i bez lektvarů. Škoda, měli jsme tam vzít jeden z těch vadných a doufat, že by spálil celý Skalbor." Kapitán se odmlčel. "Ale o tom si s vámi všemi promluvím jindy. Nachystej výpravu a svolej dobrodruhy, do pondělního večera chci další čtyři jezírka vyhaslá," mávl rukou, aby dal lovci na jevo, že on skončil.
Ralaner letmo zasalutoval a s veselým srdcem vyšel do deště. Nová zbroj! Já jim dám Ralanarův parfém! V duchu už si připomínal, kdo se mu nejvíc poškleboval, a zapisoval je na seznam těch, kdo tentokrát půjdou s ním.

12.10.2015, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
- Aktualizujte si soubory pomocí DP2 Auto Update programu

Změny
- Tailoring - snížena doba výroby toulce
- Ohlávka a obojek - přidán emot při nasazování
- Těžba - zrušena možnost zisku bonusového materiálu u Campingu

Opravy
- Výměna run - oprava možnosti získat nové runy
- Zakázky - oprava možnosti získat nové runy
- Poptávka - oprava, aby předměty se vkládaly do výdejní truhly v bance
- Aukce - oprava při příhozu na aukci s nízkou počáteční hodnotou a vysokou aktuální
- Vlajka - oprava animace

6.10.2015, Hra o přežití, Události

Stateční hrdinové!

Připravte se na boj, kde určíme nejlepšího lovce!
Opět si Vás dovolujeme pozvat k účasti v hrách o přežití a to ve čtvrtek tohoto týdne od šesté večerní hodiny. V tento čas proběhne nejprve cvičné kolo, kde si bude možné  hry vyzkoušet a rozkoukat se.
Poté od osmé hodiny proběhne pravý boj, kde určíme a oceníme ty nejlepší lovce!

Tyto hry jsou základem výcviku přežití v těžké situaci, kterým si prochází každý zkušený lovec z Foxhole. Cílem je přežít a zůstat naživu jako poslední v boji na vymezeném území, kde se utkáte s dalšími lovci a hrdiny. Zapomeňte však na mithrilové zbroje a luky z yewového dřeva. Každý účastník boje začíná pouze s dýkou a je na něm, aby si obstaral vše nutné k přežití a hlavně k přemožení ostatních.

Zájemci ať vyčkávají zde na náměstí v osadě a předem si všechna svá zvířata ustájí v našich stájích. S sebou není potřeba si nic brát, vše potřebné dostane každý zúčastněný při zahájení.

Více informací u řezníka Bruhrena zde v lovecké osadě.

5.10.2015, Hotfix, System

- Necromancy - Wither - navrácena manová náročnost kouzla
- Speciální údery - do dovedností snižující manovou náročnost útoku vráceny Focus a Magic Resistance
- Minion Mastery - oprava účinku na vyvolané tvory, které nelze ovládat
- Štít - získané bonusy z vlastností štítu jsou aktivní pouze v procentu rovnající se hodnotu dovednosti Parry. Tj například pokud na štítu máte 10 DCI a máte pouze 50 Parry, tak dostáváte pouze +5 DCI. Dovednost nad hodnotu 100 nepřináší navýšení.
- Knockback - zrušení zprávy při omráčení

4.10.2015, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
- Aktualizujte si soubory pomocí DP2 Auto Update programu

Svět
- Snížena doba respawnu vzácných surovin

Magické vlastnosti
- Do systému byly přidány následující nové vlastnosti Parry Bonus, Protection, Natural Resistance, Hit Knockback, Hit Curse, Focus Attack, Minion Mastery a Minion Experties.
- Parry Bonus - navýší šanci na vykrytí zásahu
- Protection - šance na nepřerušení kouzla při obdrženém zásahu
- Natural Resistance - navýšení všech elementárních odolností
- Hit Knockback - šance na odhození cíle, způsobení krátkého omráčení a přebrání agresivity cíle
- Hit Curse - šance na zasažení cíle prokletím, který na deset vteřin sníží fyzickou odolnost o 5 a ostatní o 10 a sníží dovednost Magic Resistance na maximum 50
- Focus Attack - úspěšný zásah vlastností navýší Damage Increase útoku o 8 a Hit Chance Increase o 2 až do limitu 40 a 10. Útok na jiného tvora vynuluje získané hodnoty.
- Minion Mastery - navýšení úrovně všech ovládaných tvorů v okolí
- Minion Expertise - navýšení šance na zásah a na obranu všech ovládaných tvorů v okolí
- Dále byly do oběhu přidány již existující vlastnosti Luck, Enhance Potions, Physical Resistance a Reflect Physical
- Všechny tyto vlastnosti je možné najít na magických předmětech nebo využít v runických předmětech
- Pro štít byla vytvořena vlastní kategorie magických vlastností, které může mít. Zde patří všechny vlastnosti jako pro zbroj, Physical Resistance, Reflect Physical, Parry Bonus a Natural Resistance.
- Šperky - z nových vlastností je zde možné najít Luck a Enhance Potions
- Zbraně - z nových vlastností je zde možné najít Hit Knockback, Hit Curse, Focus Attack a Luck
- Zbroj - z nových vlastností je zde možné najít Protection, Minion Mastery, Minion Experties a Luck

Změny
- Těžba - při těžbě základních surovin byla nastavena podmínka na zisk bonusového materiálu dle výše dovednosti
- Tvorové - u všech tvorů používajících magii bylo zrušeno používání Dispel kouzla
- Necromancy - Animate Dead - u tvorů s možností kouzlit bylo zrušeno používání Field kouzel
- Necromancy - Animate Dead - u oživených tvorů bylo nastaveno navýšení úrovně dle úrovně zabitého monstra
- Příkazy - příkazy pro ovládání tvorů se nebudou zobrazovat ve hře
- Necromancy - Wither - potřebná mana navýšena na 52, základní zranění sníženo o 30 % a přidáno zpomalení monster zasažených kouzlem
- Necromancy - Pain Spike - navýšeno základního zranění proti monstrům a zrušení doplnění navýšeného počtu života po skončení účinku
- Tailoring - sníženy nároky na kůži u váčku na bylinky, brašny na lektvary a toulce
- Tinkering - sníženy nároky na kůži u ohlávek a obojků
- Ohlávky/Obojky - sníženy nároky na nasazení u ohlávek z materiálů Blackrock, Bloodrock a Mithril

Opravy
- Magické předměty - U některých magických předmětů bylo možné od začátku září najít předměty, které měly vyšší počet vlastností nebo sílu v součtu všech vlastností větší než je požadované nastavení pro jejich úroveň. U zbraní, které měly více vlastností, proběhla úplná změna všech vlastností a nastavení hodnot na stejnou sílu. Předmětům, které měly sílu větší, než odpovídala jejich úrovni, byla snížena na maximální hodnotu se zachováním vlastností.
- Zbraně - oprava zachování bonusu zranění z Arms Lore u zbraní přeměněných na magické za pomocí orbů
- Necromancy - Pain Spike - oprava přidávání životů při zasažení hráče
- Runické předměty - oprava typu Defend Chance Increase run na Attack Chance Increase runy u obouručních zbraní
- Bushido - Momentum Strike - oprava dvojitého zásahu na hlavní cíl
- Magické předměty - oprava možnosti rozebírání předmětů na runy za pomocí dovednosti
- Tailoring - oprava výroby Strap po více kusech
- opraveno nošení magické knihy a kovářského kladívka zároveň
- Spellbook - oprava názvu knih
- Stan - oprava chyb s balením stanu

1.10.2015, Sbírka, Události

Sbírka na podporu rozvoje města

Město Gheer vyhlašuje materiálovou a finanční sbírku na podporu rozvoje města a jeho okolí. Přispět můžete libovolnou částkou nebo libovolným množstvím kamene, dřeva, železa, kůží nebo masa. Balíček s vybraným příspěvkem posílejte přes Timmyho na Sbírku města. Sbírka je vyhlášena do konce měsíce října.
Věříme, že využijete možnosti prokázat svou loajalitu k našemu městu, případně napravit šrámy z dob minulých.
Jména nejštědrejších dárců budou zveřejněna na městské vývěsce.

29.09.2015, Hotfix, System

- Opravena chyba s padáním orbů kvůli které hráč vždy nedostal orb kdy měl
- Opravena chyba sání many u wraith formy, která způsobovala sání o polovinu menší
- Zrušena prodleva na oblečení u zbroje

29.09.2015, Nabídka práce, Události

Hledá se zametač!

Město Gheer hledá vhodného kandidáta na pozici zametače městských ulic. Práce obnáší pravidelný úklid nepořádku v městě a jeho nejbližším okolí, hubení krys a oživlého slizu. Mzda činí zlatku týdně + prémie za dobře odvedenou práci. Vhodné i pro dobrodruhy s vroubky na účtě!

Přihlášky s životopisem zasílejte do konce týdne do kanceláře Správce města.

28.09.2015, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
- Aktualizujte si soubory pomocí DP2 Auto Update programu

Žádost o úpravu
Vzhledem k rozsáhlým změnám bude na požádání umožněno hráčům pozměnit u zbraní s whirlwindem jeho typ nebo vložené runy, změnou zasažené Dovednosti nebo obouruční zbraně, kde se nacházala runa DCI. Žádosti pište pomocí page.

Orby
- Došlo k přidání dalších typů orbů do světa. Těmi jsou Orb vylepšení, zvětšení, síly a náhody.
- Všechny orby, včetně orbu přeměny a změny, které bylo možno už dříve získat a využívat, bude nyní možné najít po zabití jakéhokoliv monstra.
- Při zabití monstra bude získaný orb umístěn do batohu postavy, která udělila nejvíce zranění, nebo pokud tato postava je v partě, tak náhodnému členu party. Postavy v partě, které stojí příliš daleko a neúčastnily se boje nemohou orb získat, pokud však postava monstrum jakkoliv zranila, tak orb může získat na libovolnou vzdálenost. Počet postav v partě nijak neovlivňuje šanci k nalezení orbu.
- Ve výjimečných případech, kdy se například monstrum zabije samo a bude mít u sebe některý z orbů, tak bude orb k nalezení v jeho těle
- Orb vylepšení - Slouží k navýšení úrovně vybraného magického předmětu o 1. Při navýšení předmětu zůstanou zachovány typy magických vlastností a případně budou přidány nové, pokud nová úroveň má minimum vlastností větší než aktuální počet. Dojde také k přepočítání všech hodnot vlastností podle nové úrovně.
- Orb zvětšení - Užití toho orbu na předmět přidá jednu náhodnou vlastnost na předmět až do jeho maxima dle úrovně předmětu a dojde k přepočítání hodnot všech vlastností, aby se mohla započítat vlastnost nová.
- Orb síly - Použití orbu přepočítá hodnoty všech vlastností předmětu dle jeho úrovně se zachováním jejich typů.
- Orb náhody - Tento orb se používá na nemagické předměty, které změní na magický předmět o náhodně vybrané úrovni.
- Orb přeměny - Přemění nemagický předmět na magický a to dle úrovně použitého orbu.
- Orb změny - Slouží k náhodnému předělání všech magických vlastností předmětů na jiné a to i o náhodných hodnotách, vše dle úrovně použitého orbu a cíleného předmětu.

Váčky od bylinek
- Ve světě bylo možné v monstrech nebo pokladech najít váčky s bylinkami. Těchto váčků se do světa dostávalo velké množství a došlo na čase jejich výskyt zrušit.
- Namísto nich budou v těle monstra nebo pokladu přímo vložené bylinky
- Aktuálně existující váčky se postupně budou promazávat, proto prosíme hráče aby si z nich sami dali pryč předměty a sami se jich zbavili hozením na zem nebo koše. Jakmile totiž dojde k jejich smazání, tak by byly všechny předměty v tomto váčku umístěné do předchozího kontejneru a mohl by tak vzniknout v truhlách nepořádek.
- Tyto váčky, u kterých ke smazání dojde, byly přejmenovány z klasického "bag" na "Potrhaný váček" aby je bylo možné odlišit

Změny
- Speciální údery - Whirlwind Attack - životy lze nyní sát pouze z hlavního cíle
- Speciální údery - Whirlwind Attack - při použití úderu s jednoruční zbraní bylo nastaveno, aby vždy došlo k zásahu alespoň tří cílů, i pokud se jich v základním úhlu útoku tolik nenachází
- Speciální údery - z dovedností, které snižují manu potřebnou pro provedení úderu, byly vyřazeny dovednosti Focus a Magic Resistance a byla k nim přidána dovednost Parrying
- Sacrifice - množství bodů, které postava pravidelně každý týden ztrácí, je snižováno, pokud je postava ve hře
- Farea - Spirit - vzdálenost, na kterou je možné spirita léčit, byla navýšena na 5 polí
- Farea - Meld in Nature - upraven bonus k dovednosti Hiding, který je nyní roven úrovni postavy, minimálně však 40. Trvání této schopnosti bylo navýšeno na 90 vteřin. Pokud je postava během této doby ve stínu, získává bonus +20 ke všem regeneracím
- Human - Versatility - zrušena podmínka, že zabitá potvora musí být alespoň o stejné síle jako hráč, pro získání jedné bonusové zkušenosti
- Human - Versatility - bonus ze získaných zkušeností navýšen na 12%
- Human - Shield Wall - bonus k šanci na vykrytí štítem byl snížen na Úroveň / 6
- Human - Shield Wall - byla přidána druhotná funkce této schopnosti v podobě bonusu k vlastnosti Hit Chance Increase pro členy party v blízkosti postavy. Bonus postava určuje využíváním štítu - každý vyblokovaný úder navýší bonus o 2 a každý nevyblokovaný sníží o 1. Sundání štítu na delší dobu nebo smrt postavy vynuluje získané hodnoty. Maximální hodnota bonusu je 3 + Úroveň / 10
- Těžba - proběhlo navýšení počtu základních surovin (Copper, Iron, Normal Leather, Ordinary Wood) získané při jedné akci těžby nebo z jednoho vykuchaného zvířete
- Výroba - pokud je kontejner surovina pro výrobu, bude použit pouze pokud je prázdný
- Zakázky - u kovářských zakázek ze základního materiálu byla nastavena bílá barva textu materiálu
- Štěstí - došlo k úpravě účinku štěstí na náleznost magických předmětů, orbů a počet peněz v mrtvole
- Štěstí - bonus ke kritickému zásahu ze štěstí byl upraven na Štěstí / 200
- Necromancy - Vampiric Embrace - všechny výhody této proměny je nyní možné používat i u střelných zbraní
- Necromancy - Wraith Form - všechny výhody této proměny je nyní možné používat i u střelných zbraní
- Necromancy - Wraith Form - úprava vzorce vysáté many z uděleného zranění na 5 + Spirit Speak * 0.1
- Necromancy - Animate Dead - nastaveno, aby vyvolaní tvorové následovali svého pána
- Necromancy - Pain Spike - došlo k úpravě při použití tohoto kouzla na monstrum. Každé použití nyní cíl zraní vždy stejně a v případě, že sesílatel má alespoň 80 Necromancy, bude první provedené použití kouzla na cíl způsobovat dočasné zranění Spirit Speak / 20 procent z maximálního počtu života cíle. Toto zranění bude cíli po 5 vteřinách navráceno v dvojnásobném množství. Opětovným použitím kouzla na cíl se tato doba pro navrácení prodlouží o 2 vteřiny
- Ninjitsu - doba mezi ziskem posledního bodu a ztrátou bodů prodloužena na 30 vteřin
- Ninjitsu - Shadow Jump - při použití schopnosti bylo přidáno automatické zacílení nepřítele, na kterého aktuálně útočíte, pokud splňujete všechny podmínky ke skoku
- Ninjitsu - Mirror Image - použití této schopnosti nyní vyžaduje a konzumuje jeden bod nabití.
- Ninjitsu - Animal Form - oprava chyby ve spojení s gwalskou proměnou, kdy nebylo možné libovolně vcházet a vycházet z jednotlivých proměn
- Bushido - Momentum Strike - umožněno používání se střelnou zbraní. Při použití se střelnou zbraní dojde k výstřelu, který zraní více cílů v 18° ve směru výstřelu.
- Item Identifiaction - Došlo ke zrušení rozlišování různých úrovní prášků a k identifikaci předmětů tak slouží vždy jeden typ prášku. Stejná změna platí i při rozebírání předmětů na runy.
- Item Identifiaction - U všech popsaných identifikačních svitky, prášků poznání a nabitých krystalů rozebrání bylo pozměněno množství nebo počet nabití aby odpovídal ceně dle své úrovně vůči nejnižší úrovni
- Zbraně - vlastnost Damage Increase, kterou zbraně získávají z materiálu, byla snížena na 0/5/10/15/20/30/45/60/75 (resp. 0/5/10/20/45/75 pro dřevo) dle třídy materiálu
- Zbraně - u následujících zbraní proběhlo k změně zranění, rychlosti a/nebo speciálních úderů: Large Battle Axe (24-27, 30), Halberd (24-28, 25), Kryss (15-16, 53, Mortal Strike/Double Strike), Lance (24-30, 26, Disarm/Armor Ignore), War Mace (24-26, 28, Crushing Blow/Double Strike), Quarter Staff (15-17, 50), Nailed Maul (14-16, 45), Kama (13-15, 55), Pitchfork (17-19, 40, Double Strike/Paralyzing Blow), War Hammer (26-30, 28, Paralyzing Blow/Crushing Blow)
- Zbraně - u obouručních zbraní došlo k odstranění možnosti výskytu magické vlastnosti Defend Chance Increase. U všech existujících předmětů, včetně runických, byla tato vlastnost převedena na Hit Chance Increase
- Zbroj - nastavena prodleva při oblékání nebo svlékání zbroje
- Štíty - došlo k úpravě kovových a dřevěných štítů, aby došlo k odlišení jejich vlastností. Štíty vyrobené ze dřeva mají snížené pohlcování fyzického zranění, ale poskytují významnou odolnost proti kouzlům. U kovových štítů bylo pohlcení kouzla zrušeno
- Magické předměty - zrušena podmínka potřebné úrovně postavy k nošení magických předmětů
- Magické předměty - došlo k velké úpravě vzorce náleznosti magických předmětů ze zabitých tvorů
- Runické předměty - síla všech runických předmětů byla snížena o 20%
- Stan - sbalení stanu za pomocí menu umístí nyní stan do batohu postavy
- Krystal k přivolání peta - snížena váha
- Potion Keg - Úprava váhy kegu a komponentů nutných k výrobě. Také bylo umožněno stackování některých těchto komponentů
- Poklady - došlo ke snížení množství obvazů v pokladech
- Dopis - při obdržení balíčku, který obsahuje zprávu, bude zpráva při přebrání balíčku přepsána do samostatného dopisu a přidána do batohu postavy
- Zabijácký krystal - nastavena možnost skrz krystal procházet
- Lopata - kontextové menu pro výběr využití lopaty bylo změněno na samostatné možnosti namísto jedné proklikávací
- Amulet - Defender - nasazený amulet nyní poskytuje 40% bonus na vlastnost Defend Chance Increase na zbrani, kterou má postava v ruce
- Obchodní síň - přidána možnost nastavit kontejner v bance, do kterého se budou vkládat předměty z Obchodní síně
- Mage - snížena cena prázdných enchant run na 1 stříbrný
- Mage - snížena cena nepopsaného identifikačního svitku na 5 mědených
- Mage - snížena cena prášku poznání na 10 měděných
- Stráže - byly poučeny, aby varovaly osoby proměněné pomocí kouzla Polymorph
- Monstra - došlo k úpravě vzorce pro počítání šance zásahu monster do hráče, zde očekávejte více zásahů do postav, které nejsou plně obrněny
- Zvěř - prodloužena doba hladovění zvířete než se majiteli splaší
- Nemrtvý - nastavena imunita na vlastnost Life Leech
- Parta - počet členů v partě již nebude tolik snižovat získané zkušenosti za zabitá monstra
- Řemeslník - byla přidána funkce hromadné výroby (po 10 kusech) některých výrobků z dovedností Tinkering, Tailoring, Carpentry a Blacksmithy

Opravy
- Tábor - oprava strážných, aby jim po smrti zůstávaly věci
- Tábor - opravena chyba zamezující farmářům tábora spravovat táborová pole, která vytvořila jiná postava
- Zakázky - oprava pádu serveru při výměně velkých Carpentery zakázek
- Gwali - opravena chyba u schopnosti Recall Shape, díky které bylo možné si na své postavě zablokovat všechny proměny
- Bezvědomí - byla opravena chyba, kvůli které nedocházelo ke zrušení proměny Licha nebo Horrific beasta a stráže tak neustále pokračovaly v útoku
- Cliloc - oprava gramatiky u zakázek
- Jméno - oprava rozlišení rasy postavy proměné ve Vampiric nebo Wraith podobě u stráží i postav
- Tailoring - opraveno zachování jména výrobce u přešitého magického oblečení
- Spellbook - oprava hodnoty Mana Regeneration na Belciových knihách
- Speciální údery - Whirlwind Attack - oprava započítání všech monster do zásahu u provedení s jednoruční zbraní při útoku na monstrum v North směru

21.09.2015, Boj s ohněm, Události

"To je vše, můžete jet," promluvil Ralaner k vozkovi a ten pobídl koně k pohybu. Povoz projel za dřevěné hradby ven z osady, vozka švihl koně opratěmi a spěšně vyrazil po cestě dále.
"Pojďte a opatrně vemte ty bedny a uschovejte je ve skladišti. Dejte kolem nich a mezi ně ještě více látky ať se žádná náhodou nerozbije. Jdu to ohlásit Erikovi."
Alan s Arlunem pokývli, letmo zasalutovali a rozešli se vykonat rozkazy. Dveře kapitánova domu vrzly v pantech a kapitán, anižby vůbec zvedl hlavu, zvolal: "Další kořeny?"
Ralaner se usmál. "To jsem já pane."
Kapitán zvedl hlavu. "No jo, vidím, co neseš za zprávy?"
"Už to přišlo," odpověděl s nadšením, "čtyři plné bedny."
Erik se usmál a vstal ze židle. "Vysvětlili vám, jak je použít?"
"Mno, mágové tu nebyli, ale vzkaz jsme dostali: hodit směrem do lávy a opakovat dokud nevyhasne."
"To se zdá být snadné. Půjdu si pro zbroj, vem dva muže a lektvar pro každého, vyjedem někam daleko odtud vyzkoušet, co to umí."
Ralaner pokývl a letmo zasalutoval, tak jako to dříve udělali Alan s Arlunem.
Po krátké chvíli se všichni sešli mimo osadu a rychlým krokem prošli přes hustý les na severovýchod do měsíční brány.

Ihned po průchodu branou byl ve vzduchu cítit kouř a zápach síry. Každý z lovců rychlým nacvičeným pohybem vytáhl šíp z toulce a založil ho do tětivy. Dva šípy proletěly vzduchem a naproti nim se vzduchem nesla ohnivá koule, která srazila Arluna k zemi. Erik k tětivě přiložit nový šíp a zkontroloval pohledem lovce. Ten si mnul čelo a pomalu vstával ze země. Kapitán obrátil pohled zpátky k místu, odkud letěla ohnivá koule, ale nebezpečí pro tuto chvíli pominulo. V louži krve ležel mrtvý ještěr rudě červené barvy a šípy trčící z jeho hrdla slabě hořely.
Lovci vykročili vpřed. Více ještěrů a jiných ohnivých tvorů se pokoušelo bránit své teritorium, ale žádný při střetu s lovci neuspěl.
"Už je klid, zatím. Běžte dolů za tu skálu, připravím první lektvar, uvidíme co se bude dít." Lovci zaujali své pozici a Ralaner si jednou rukou otíral pot na tváři zatímco sledoval tekutinu uvnitř lahvičky v druhé ruce.
Poodstoupil pár kroků a následně hodil lektvar přímo do lávy. Zrak mu oslepil silný záblesk a poté viděl jen vlnu ohně, co se k němu blíží. Upadl na záda a pouze se kryl.
Oheň byl všude a ožíval. Elementálové vstávali z plamenů a hrnuli se směrem k němu. Vzduchem prolétl další lektvar, jiný, modré barvy. Rozbil se o skálu a znovu se zablesklo. Elementálové ustali v pohybu a svýma ohnivýma pažema se chytali v bolestech za hlavu. Lovci už byli u Ralanera a pomohli mu vstát. Všichni sáhli po zbrani a začli s ohněm bojovat.

Vzduch čpěl popelem a sírou více než předtím. Erikova bota podupávala na zpevněném povrchu, kde dřív protékala v trhlině žhavá láva. Teď už z ní zbyl jen popel a kámen.
Lektvar účinkoval. Probudil z lávy její sílu do živlů a umožnil jí, aby vyhasla, a zem se opět uzavřela a zpevnila. Snadné řešení to nebylo, ale bylo účinné. Láva i oheň byly z místa pryč.

Po návratu zpátky do osady si nejdřív čtveřice lovců dala studené pivo, při kterém líčili boj s ohněm dalším lovcům. Erik dopil třetí lahev, krátce se rozloučil a opustil Šíleného býka aby ze sebe u studny opláchl saze a pot.
Otevřel dveře svého domu a usedl k pracovnímu stolu.
"Jestli tohle máme zvládnout, tak budem potřebovat pomoc," pronesl pro sebe, rozložil si na stůl papír a chopil se brku. Nad vzkazem moc nepřemýšlel, v rychlosti ho napsal a ihned ho šel vyvěsit ven na nástěnku.


Stateční hrdinové!

Díky vám se nám konečně podaří přemoct oheň a zahojit zem.
Z esencí ohně, které jste nám odevzdávali, jsme vytvořili lektvar, který promění lávu v kámen a spojí ji se zemí.
Avšak pozor. Tento proces je velmi nebezpečný a oheň se brání velkou silou. Proto potřebujeme vás na pomoc v boji.

Žádáme tak každého, kdo bude chtít vypomoci, ať přijde dnes 21.9. v šest hodin večer sem do osady.
Připravte se na boj s ohněm zbraní i vodou.

1.09.2015, Úprava kódu, System

Změny
- Necromancy - Animate Dead - nastavena imunita na Dispel u oživených tvorů
- Necromancy - Vampiric Embrace - přidany bonus k Pohlcení kouzla (Magery + EI) / 20
- Necromancy - Vampiric Embrace - přidaný bonsu k Energy odolnosti (Magery + EI) / 20
- Necromancy - Lich Form - umožněno fungování regenerace životů
- Necromancy - Lich Form - přidaný bonus k Energy odolnosti (Magery + EI) / 20
- Necromancy - Wraith Form - přidaný bonus k Fire odolnosti (Magery + EI) / 20
- Necromancy - Summon Familiar - nastaveno plné reagování na příkazy
- Bushido - Counter attack - nastavena 100% šance na zásah
- Magery - Mage staff - navýšena rychlost útoku na 50
- Magery - snížena potřebná inteligence pro jednotlivé kruhy
- Animal Taming - maximální úroveň, které může pet dosáhnout byla pozměněna na (Veterinary + Animal Lore + Animal Taming) / 5,625
- Animal Taming - šance na provedení ability peta byla pozměněna na 5 + (lvl*lvl*lvl) / 12500
- Animal Taming - Reptalon, Strong reptalon, Nightmare, Hiryu - snížen počet potřebných Control slotů na 3
- Animal Taming - Strong reptalon - upravení vlastností
- Animal Taming - Grizzly bear - snížen počet potřebných Control slotů na 2
- Farea - Spirit - snížen počet potřebných control slotů na 2
- Tábor - zrušeno tlačítko k posunutí na stránce dekorací
- Runic Info - umožněno proklikávání všech oblečených předmětů z menu
- Obchodníci - zrušen výkup kůže, ingotů a dřeva
- Vak na bylinky - navýšen počet typů předmětů, který je možný vložit
- Brašna na lektvary - navýšen počet typů předmětů, který je možný vložit
- Snížena váha farmářských semínek
- Snížena váha šicí sady
- Snížena váha nastříhané kůže
- Mage robe - snížena inteligence potřebná k nošení na 30/40/50
- Zbroj - Dragon leather - bonus odolnosti materiálu navýšen na 17
- Zvířata - semínka kukuřice, bavlny a lnu přidána mezi stravu

Opravy
- Bushido - Lightning strike - zrušeno sání many za neprovedený útok při chození (u střelných zbraní)
- Animal form - oprava neaktivního bonusu v gwalské proměně Dire Wolfa
- Honorable boots - možnost recyklovat (platí pouze pro nově vyrobené)
- Opraveny názvy řetízků pro amulety v obchodě
- Štít - oprava šance k pohlcení kouzla u Yew materiálu na stejnou sílu jako Mithril
- Zbroj - opraveno počítání odolností při různém vrstvení zbroje
- Ancient těžební nářadí - oprava okamžité obnovy počtu použití
- Blivajz - možnost rozdělit kupku

3.07.2015, Ze života koně, Události

Nákladní koník poplašeně zafrkal, když se tři Gwalové kolem něj proměnili. Daryna kobylka švihla ocasem a dloubla do něj čenichem. Neplaš se, říkala mu, to je u těhle dvounožců normální. Karavana se dala do kroku, šedivá vlčice po jedné straně, černý panter po druhé a ještě jedna šedivá vlčice zvolna klusala před kobylkou. Koník se rozhodl soustředit se na plavou kobylku a vyrazil za ní.
Nešli naštěstí dlouho, když zastavili mezi rozvalinami. Koník už už koukal, co by spásl, když se poblíž objevil další panter. Zahryzl se do udidla a nervózně zatancoval kopyty. Až další výchovný štulec od kobylky mu připomněl slušné vychování. Přesto však skupinku šelem nejistě pozoroval a úlevně si odfrknul, když konečně všichni nabrali lidské tvary.
Pak spolu začli rozmlouvat a koník se hbitě začal věnovat trsu pampelišky u svých nohou, když ho z blaženého žvýkání vytrhlo jemné cuknutí otěží. Zvedl hlavu a podíval se na Gwalku ve fialové kazajce. Ta ukázala na Gwala v pískové haleně, toho druhého pantera, a tak koník poslušně vykročil. Gwal se chvíli prohraboval v jeho brašnách, načež ho otočil a poslal zpátky Gwalce. Gwali, se kterými přišel, se s tímhle Gwalem začli dohadovat, a tak se koník obrátil zpátky k oné pampelišce. Když znovu ucítil tah otěží, zvedl podrážděně hlavu. Nasupeně překlusal zpátky ke Gwalovi.
"Neboj, už zpátky nepoběžíš," pohladil ho Gwal a koník si pomyslel, že to by ještě tak scházelo. Zuřivě se zahryzl do drnu a jelikož rozprava Gwalů nabrala poklidného tempa, za chvíli se uklidnil.

19.06.2015, Hra o přežití, Události

"Jedna... Dva... Tři..." Muž tichým hlasem počítal a zvolna dýchal. Pátou číslovku v pořadí už nevyslovil a místo ní vzduch rozechvěl tichý sykot letícího šípu. Pak krátký odpor plátové zbroje, žádný výkřik a těžký pád těla na zem.
Následoval dusot rychlých kroků a zpoza rohu budovy, u které leželo tělo, vyšel muž v kožené zbroji. Pohlédl směrem k padlému tělu a rychle zkontroloval prostor před sebou. Těkavým pohledem přelétl okolí.
Zadrmolené zaklínadlo a natažení obou paží přivolalo pád ohnivé koule na střechu budovy, ze které před chvílí vyletěl smrt nesoucí šíp. Dříve však, než se ozval křik střelce, na kterého padl kus střechy a jeho zbroj s oblečením chytla plamenem, tak dýka tasená ze stínu probodla mágovo hrdlo.
"Jo!" zvolal muž s dýkou, udělal vítězné gesto a zavřel oči. Za víčky vnímal silný záblesk a když oči zase otevřel, byl v kamenné místnosti osvětlené řadou pochodní. Bylo zde velmi rušno, více jak deset postav spolu vzájemně mluvilo v malých skupinkách. Pak spatřili tohoto muže, který předtím dýkou zabil mága, a otočili se všichni k němu. Místnost ohlušil hlasitý potlesk.
"Dobrý boj, Worene! Příští týden uvidíš, to si na tebe dám bacha a už ti to neprojde".
"To se ti jen tak nepodaří", odpověděl mu Woren. "Příště má byt výcvik s těma městskýma."
"Vážně je sem chcete zatahovat?" Muž neskrýval nevoli.
"O tom už jsme mluvili snad dostatečně, ne? Teď s tím neotravuj, vyhrál jsem, skousni to a pojď mi koupit pivo. Až v sobě budu mít čtvrté, tak o tom dáme řeč, ale rozhodnutí je stejně na Erikovi a ten už v tom má jasno."
"Jo, já mám taky docela jasno. Seber jim jejich magické vybavení a nepřežijou ani hodinu," uchechtl se.
Místností zazněl krátký smích a pak se všechny postavy vydaly po schodech chodbou nahoru. A jak rychle se podzemní místnost vyprázdnila, stejně rychle se naplnila hospoda.

Následující den se Woren procházel po osadě a upíjel ze džbánku s vodou, která mu měla pomoci zahnat kocovinu. Zastavil se u nástěnky a chvilku zaostřoval. Jeho pozornost upoutalo nové oznámení, které se týkalo bojů, co včera vyhrál.

Stateční hrdinové!

Dovolujeme si Vás pozvat k účasti na prvních veřejných hrách o přežití.
Tyto hry jsou základem výcviku přežití v těžké situaci, kterým si prochází každý zkušený lovec z Foxhole. Cílem je přežít a zůstat naživu jako poslední v boji na vymezeném území, kde se utkáte s dalšími lovci a hrdiny. Zapomeňte však na mithrilové zbroje a luky z yewového dřeva. Každý účastník boje začíná pouze s dýkou a je na něm, aby si obstaral vše nutné k přežití a hlavně k přemožení ostatních.

Hry se uskuteční 23. dne tohoto měsíce v 20 hodin a 30 minut.
Zájemci ať vyčkávají zde na náměstí a předem si všechna svá zvířata ustájí v našich stájích. S sebou není potřeba si nic brát, vše potřebné dostane každý zúčastněný při zahájení.

Tyto hry nejsou přizpůsobené pro diváky, nechť se dostaví jen ti, kdo se chtějí účastnit boje.
Více informací u řezníka Bruhrena zde v lovecké osadě.

10.06.2015, Soutěž v pěstování, Události

Jarvik odřezal poslední šťopku. Potom se narovnal a podíval se na hromadu dýní. Některé z nich byly větší než kolo u vozu. Koutkem okem zaznamenal fialovou skvrnu která se mihla kolem.
"Kyro! Stůj!" zavolal.
Zmíněná gwalka se otočila a usmála se: "Ahoj, Jarviku."
"Pojď se podívat na moje dýně. Větší jsi ještě neviděla."
Kyra koukla na hromadu dýní.
"No nechci ti kazit radost, ale viděla jsem i větší."
Nato zavedla Jarvika ke svému stanu a ukázala na horu dýní. Měla pravdu, některé byly ještě větší než ty jeho.
"Vsadím se, že dokážu vypěstovat ještě větší!" prohlásil.
"Páni teď mě něco napadlo! Co uspořádat soutěž o největší dýni? Mohl by se zúčastnit kdokoli!"
"Teda Kyro, to je docela dobrý nápad. Ale kdy a kde?" řekl Jarvik.
"Víš jak je ten plácek u mlýna v Gheeru? Tam by to bylo ideální. Navíc bude brzo letní slunovrat. Nachystáme tam i pár her a můžeme tam i třeba prodávat výpěstky," prohlásila. "Fajn, o letním slunovratu se rozhodne, kdo vypěstoval největší dýni." S těmito slovy se otočil a šel sázet.

S tímto nápadem se Kyraenne přemístila do Gheeru, kde o něm začla přesvědčovat místní a vyhledávala jejich pomoc k uskutečnění soutěže. To nebylo nikterak těžké. Většina byla nápadem zaujata a přivítala možnost zábavy a odvedení myšlenek od někonečných bojů. Celé to tedy mohlo započít.
Kyraenne se usadila v písařském domě v Gheeru a začala na úhledný kus papíru jistou rukou zapisovat písařským písmem slova. Když bylo vše potřebné sepsáno, tak papír připevnila na nástěnku místní banky.
Zde se každý mohl dočíst:

Soutěž o největší dýni!

Město Gheer by vás všechny rádo přivítalo na farmářskou soutěž o vypěstování té největší dýně, která se uskuteční 21.6. o půl deváté večerní hodině poblíž mlýna. Zván je každý, včetně těch, kteří se soutěže neúčastní, aby přišli podpořit pěstitele v soutěži, ochutnat místní pěstitelské plody a také se účastnit dalších zábavných soutěží!
Za účast v některé ze soutěži nebo pouhou návštěvu se nic neplatí.
Soutěžní dýni si samozřejmě musí vlastní prací vypěstovat každý sám. Pro tuto soutěž bude možné obdržet semínka dýně osobně u gwalky Kyraenne, ovšem pouze tři semínka na osobu!

Hodně slunce a zdaru všem!

31.05.2015, Testování, General

Proběhlo nahrání scriptů k chystanému novému systému, aby bylo možné provést potřebné přípravy a testy přímo ve hře. Toto by se nijak nemělo dotknout běžné hry, přesto je možné, že zatím k nějakému chybnému scriptu může dojít. Proto bych prosil jakékoliv zpozorované nesrovnalosti hlásit pomocí page systému nebo na herním fóru. Tyto problémy je možné očekávat zejména u rasových schopností a perků.

16.05.2015, Úprava kódu, System

Změny
- Tvorové - u příkazu Attack bylo upraveno hledání následujícího cíle po ztrátě předchozího
- Tábor - upraven maximální počet strážných pro tábor na "aktivní řemeslníci v obraně + úroveň tábora / 5"
- Tábor - do okna Informací byl doplněn údaj o využitých a dostupných polích pro pěstování
- Bavlna - snížena váha
- Zakázky - při výměně více zakázek za jinou nebude nyní možné dostat stejnou zakázku zpátky
- Power generator - snížena velikost plochy bludiště

Opravy
- Tvorové - oprava aby duch mrtvého zvířete neblokoval monstra
- Tvorové - oprava příkazu Kill při použití vícekrát po sobě
- Stráže - oprava šedivého jména gwalských stráží
- Mage staff - oprava přepočtu vlastností LRC a LMC dle materiálu, kvality a Arms lore u výroby

4.05.2015, Úprava kódu, System

Tábor
- Počet řemeslníků v táboře byl limitován na maximum deseti. S tímto omezením také došlo k úpravě maximálního počtu útočníků, aby počet stráží nutný pro obranu se nenavyšoval. Tímto zůstane zachována stejná efektivnost tábora, ale při snížené provozní ceně za řemeslníky.
- S touto úpravou pak došlo k vyřazení všech řemeslníků z aktivních pozic na odpočinek a je nutné jim znovu určit pracovní pozici.
- V případě, že řemeslník nedostane dostatečně najíst nebo zaplaceno, tak odejde pouze na odpočinek a není ho nutné znovu najímat.
- V menu tábora došlo k mnohým úpravám v rozdělení jednotlivých stránek. Některá duplicitní tlačítka byla zrušena a jiná zase přidána pro snažší ovládání.
- Těžba a stavba přejmenováno na Spolupráce s odbojem
- Domy z Dekorací přesunuty na vlastní stránku
- Domy - přidána informace o rozloze parcely a jejího skladového prostoru
- Otočit - možnost používat na pokladnici a palisády
- Smazat - možnost používat na palisády a chodby
- Přidání palisád a chodeb bylo přesunuto do Dekorací
- Pokladnice - byl změněn vzhled na více honosnější
- Pokladnice - umožněno na ní používat funkci Posunout
- Informace - zpřehlednění informací o skladových prostorách tábora
- Umožněno vkládání obchodníka dovnitř budovy
- Umožněno vkládání dekorací dovnitř budovy
- Umožněno vkládání vchodu do úkrytu dovnitř budovy

Arms lore
- Za tuto dovednost nyní půjde získat další bonusy k bojovým i řemeslnickým dovednost.
- Hodnota dovednosti pro bonus se počítá z hodnoty dovednosti Arms Lore nebo vázané řemeslnické dovednosti (Blacksmith, Tailoring nebo Carpentry), dle toho, která hodnota je nižší.
- Dle této nižší hodnoty se pak počítají následující bonusy:
- Při této hodnotě na maximu (tj 100, například 100 Arms lore a 120 Carpentry) postava získává 30 Damage Increase, 5 Defend Chance Incrase, 5 Hit Chance Increase a 20 Spell Damage Increase
- Dále Arms Lore ovlivňuje všechny úpravy předmětu pomocí Enhance funkce a to snížením potřebného celkového materiálu k provedení úpravy. Ovšem aby vliv Arms lore na toto mohl být znatelný a nedocházelo pak k velkému snížení potřebného materiálu, tak bylo nutné nejprve navýšit v základu, kolik materiálu bude pro jednotlivé úpravy potřeba. Arms lore pak toto navýšení plně vyrušuje.

Craft
- Za řemeslnickou úroveň je nyní možné získat několik bonusů do výroby. Všechny tyto bonusy postava začne získávat až dosažením 30. řemeslnické úrovně.
- Bonus na zisk velkých zakázek
- Bonus na výrobu kvalitního výrobku
- Bonus na získání zakázky vyšší úrovně

Změny
- Vlna - zisk vlny z ovce přenastaven, aby byl pevně dle hodnoty Camping dovednosti (10 Camping = 1 vlna, 50 = 2, 90 = 3)
- Vlna - pro spřádání už není potřeba dovednosti Tailoring
- Vlna - snížena váha
- Bandáže - snížena váha
- Tailor - látka byla zrušena z prodeje
- Toulec - umožněno mít v toulci šípy i šipky dohromady
- Loot - v případě, že někdo z mrtvoly sebere pouze peníze a ponechá šípy, tak hráč s toulcem je pak může stále automaticky sebrat při otevření mrtvoly
- Poklady - počet ingotů, dřeva a kůže byl nastaven na stejnou hodnotu
- Gwali - proměnu nyní není možné bojem přerušit
- Zakázky - při výměně zakázek za jinou za pomocí peněz je nyní možné dostat i velkou zakázku (s poloviční šancí než při běžném odběru)
- Mage staff - hole vyrobené ze dřeva Yew dostávají bonus +5 LMC
- Runebook - zrušena prodleva při použití
- Tinkering - Předělána výroba všech amuletů. Došlo k zrušení magických prášků a ty byly nahrazeny řetízkem, který je možný koupit u Tinkera. U amuletu třetí úrovně došlo k celkovému předělání potřebných surovin.
- Materiál - při těžbě nejvzácnějších materiálu dojde nyní k automatickému odstranění nedotěžených surovin půl hodiny od poslední těžby
- Stan - Osobní truhla každého stanu byla upravena, aby byla nyní plně osobní, tedy s přístupem pouze pro majitele stanu. Tímto byla zrušena skrytá přihrádka a maximální počet zabazpečených předmětů byl navýšen na 50.

Opravy
- Tábor - kovářskému obchodníkovi byly dodány boty
- Blacksmith - oprava potřebného materiálu pro výrobu Exotic light plate helmet
- Magické oblečení - oprava chyby aby nebylo možné vyměnit Pás na nože
- Materiál - potřebná úroveň pro nošení předmětu z Dragon leather a Yew wood

20.04.2015, Úprava kódu, System

Web
- Obchodní síň - přidán soupis aktuáních poptávek

Změny
- Tábor - stráže byly přesunuty do samostatného podmenu.
- Tábor - byl umožněn výběr rasy požádovaného strážného a také je možné mu měnit vzhled na náhodnou variantu
- Poptávka - nastaveno zobrazení jména
- Těžba vzácných surovin - přidána možnost k nalezení speciální suroviny během pokusu o těžbu

Opravy
- Tábor - oprava stavby domů
- Sněhová koule - opravena animace hodu v sedle
- Mining - opravena šance na přetavení Mithrilu
- Drobné opravy věcí z posledního updatu

14.04.2015, Úprava kódu, System

Tři roky od spuštění
- Při příležitosti tříletého výročí od znovuspuštění shardu Dark Paradise 2 všichni hráči dostávají drobný dárek, který se různí podle stáří účtu. Dárek dostane hráč do banky první postavy, se kterou se připojí v období od 14. do 27. dubna včetně.
- Účet starý tři roky k tomuto výročí obdrží roh, na který je možno troubit.
- Účet starý dva roky obdrží polštář vhodný do boje.
- Účet starý jeden rok obdrží dekorační lebku se svíčkou.
- Účet starší méně než jeden rok obdrží speciální lucernu z mahagonu.

Aktualizace souborů
- Aktualizujte si soubory pomocí DP2 Auto Update programu

Svět
- Otevřeno nové podzemí skřetího doupěte, bar u Nina
- V doupěti Uctívačů draků byl objeven vstup do jejich skrytého podzemí
- Do světa byly přidány k nalezení poslední tři kusy chybějících magických oblečení ( Swamp boots, Energy boots a Swamp sash )
- Došlo k umístění předmětů k těžbě nejvzácnějších materiálů

Nové materiály - Mithril, Dragon, Yew
- K těžbě těchto surovin je potřeba speciálního nářadí, které se dá získat ze zakázek daného řemesla. S každým nářadím je možné získat 10 kousků suroviny. Při neúspěšném pokusu těžby nedochází k poškození těžebního nářadí. Těžit tyto suroviny je možné pouze na určitých místech - kde se nachází daný předmět pro těžbu (kámen s mithrilovou žílou, dračí kůže, yewový strom)
- Předělávání zbraní nebo zbrojí z materiálů Bloodrock nebo Blackrock na Mithril má potřebný počet suroviny snížený o 20 %.

Skladník
- U odbojového skladníka byla přidána možnost k nakoupení vzácných surovin za peníze

Vývěska
- Do světa a do výroby byl přidán nový typ vývěsního štítu k zapisování zpráv
- Výrobu obstarává dovednost Carpentery
- Pokud je vývěska umístěna v táboře, kterého jste obyvatelem, je možné na ní zanechat zprávy pouze pro obyvatele tohoto tábora

Příkazy
- došlo k úpravě některých příkazů pro ovládání tvorů. Konkrétně:
- Stop - Tvor zastaví své akce a bude přešlapovat na místě. Dále při provedení příkazu dojde k vymazání seznamu agresorů tvora i majitele. Tím nebude docházet k opětovnému neúmyslnému útočení na postavy, které na tvora dříve zaútočily, a podobně.
- Attack - Tvor začne útočit na cíl. Pokud cíl umře, nebo zmizí z dohledu, tak si vyhledá jiný nepřátelský cíl. Jakmile není žádný nepřítel v dohledu, tak se přepne na příkaz Come a přijde ke svému majiteli.
- Kill - Nový příkaz. Tvor začne útočit na cíl a bude ignorovat všechny jiné nepřátelé. Po zabití cíle se přepne na příkaz Come a přijde ke svému majiteli.
- Come - Tvor vás bude následovat a ignorovat všechny nepřátele v okolí.
- Guard - Tvor vás bude chránit a útočit vždy na nepřátele, které jsou nejblíže k vám. Také bude neustále agresivně vybízet nepřátele v okolí k útoku na něj.

Strong reptalon
- Bylo umožněno tomuto tvoru dát sedlo a jezdit na něm
- Jezdit mohou pouze postavy s vysokou dovedností Animal Taming
- S touto změnou došlo také k snížení odolností, které se nasazením sedla vrátí zpátky

Aury
- na stránce Aury zbrojí najdete nové aury pro materiály Dragon a Mithril.
- U aury Minotaur došlo k rozložení aury za celek do aury jednotlivých kusů.
- Titan leather - k auře této zbroje byl přidán bonus k vlastnosti Luck, u minor i major aury, stejně jako u Gold aury kovu

Magické oblečení
- Do Nelya Irin byla přidána osoba, která se zajímá o magické oblečení všech druhů a ráda s nimi obchoduje.

Detect Hidden
- Došlo k úpravě počítání šance pro odhalení skryté postavy za pomocí této dovednosti.
- Nově se šance počítá dle vzdálenosti skryté postavy od vás, směru jakým jste otočeni (jestli skrytá postava je přímo před vámi nebo za vámi) a samozřejmě výšky dovednosti Hiding skryté postavy.
- Není možné odhalit postavu skrze zdi
- V případě, že máte v ruce nějaký světelný zdroj (např. pochodeň), tak získáváte bonus k odhalení postav v blízkosti dvou polí.
- Pokud je postava skrytá pomocí kouzla Invisibility, tak se pro výpočet odhalení počítá jako by měla dovednost Hiding na hodnotě 50, pokud tuto dovednost nemá na vyšší úrovni (pak se bere hodnota dovednosti Hiding).

Poptávka
- Do možností obchodního domu přibyla nová sekce pro poptávky.
- Zde je možné zadat poptávku na některý předmět ze seznamu, určit množství, které chcete a cenu za kterou předmět vykoupíte.
- Cenu za poptávané předměty je nutné do zálohy platit předem, aby bylo vždy zajištěno vyplacení prodejci.

Poklady
- U pokladů v dungeonech bylo nastaveno postupné a opakované navyšování obsahu truhlice v případě, že truhlice zůstane delší dobu nedotčena.

Tábor
- Dosažením 10. úrovně tábora bylo umožněno vytvoření druhého úkrytu v oblasti tábora
- Za pomocí tlačítka "Posunout", v okně staveb, je možné posunout zacílený vchod do úkrytu na pozici hráče
- Z prvního menu tábora v sekci Informace, byly vymazány staré zavádějící informace (úroveň)
- Byl zrušen váhový limit na předměty zabezpečené v oblasti tábora
- Zrušení stanu v táboře nyní pobere všechny věci do stěhovací bedny a umístí ji do banky
- V případě, že tábor zůstane dlouho opuštěný, tak dojde k sbalení všech stanů a přesunutí zabaleného stanu i s obsahem truhlic a dekorací do banky vlastníkům. Věci zabezpečené za pomocí možnosti tábora se uschovají v bance vůdce tábora. Toto vyklizení opuštěných táborů platí pouze pro tábory, které mají méně jak pět obyvatel, každý z obyvatel nebyl alespoň dva měsíce ve hře a momentálně neplatí vůbec pro tábory, které mají pronajaté řemeslníky od odboje.
- Na veřejném tábořišti v Gheeru bylo umožněno farmaření a pěstování rostlin
- V případě, že vůdce tábora odejde z tábora, tak se vedení předá automaticky na prvního zástupce v pořadí. Pokud žádný zástupce není zvolen, tak vedení přejde na nejstaršího obyvatele tábora.
- V táborech spolupracujících s odbojem byly otevřeny další úrovně.
- S dosažením vyšších úrovní (10 a více) byla umožněna výstavba dalších parcel.
- Za pomocí tlačítka Posunout je nyní možné přesouvat spawnery táborových stráží
- Tlačítkem Otočit je pak možné určit, jestli bude stráž stát nehybně na svém místě a kterým směrem bude otočena nebo zda bude pochodovat volně na místě.

Obchodníci
- V táborech, které dosáhnou 10. úrovně, je nyní možné si zaplatit obchodníka, který bude přebývat v táboře
- Pořízení obchodníka stojí 1 zlatý a dále se už neplatí
- Tábor získává každou sudou úrovní (10. počínaje) 2 možné obchodníky, každou lichou 1 (na 12. úrovni tak mohu mít 2 + 1 + 2 = 5 obchodníků). Není však možné mít více obchodníků, než je obyvatel v táboře.
- Při pořízení obchodníka je možné si vybrat jeho rasu a pohlaví.
- Barvu oblečení a jméno obchodníka je pak možné náhodně měnit za pomocí táborového menu.
- Za pomocí tlačítka Posunout je možné přesouvat spawnery obchodníků.
- Tlačítkem Otočit je pak možné určit jestli bude obchodník stát nehybně na svém místě a kterým směrem bude otočen nebo zda bude pochodovat volně na místě.

Mage AI
- Bylo provedeno pár drobných změn a oprav u toho, jakým způsobem si kouzlící tvorové vybírají svá kouzla
- Tvorové, které ovládá hráč, nyní nebudou používat kouzla Mana vampire a Mana drain
- Opravena doba pro opětovné seslání kouzel spadající do kategorie "prokletí"
- Proběhla oprava sesílání léčivých kouzel, teď nejprve použije Greater Heal a až při větším zranění Heal
- Opraveny šance útočných kouzel

Změny
- Hudba - možnost vložení délky pauzy v číselné hodnotě (0,2)
- Hudba - přidělání pomocných popisků jednotlivých tónů
- Slayer crystal - přepracována tabulka při změně slayeru, aby byla přehlednější
- Runy - oprava chybného kupení run při rozebírání předmětu pomocí dovednosti nebo krystalu
- Dům - do tabulky domovního menu byla přidána možnost k přesunutí stěhovací bedny (bedna, do které budou přesunuty všechny věci z domu při ukončení nájmu) na vaší pozici v domě
- Tábor - umožněno rozklikávání kontextového menu pro nastavení bezpečnosti na věci uzamčené v táboře
- Táborové domy - při nastavení zabezpečení předmětu byla přidána nová možnost na uzamčení pro obyvatele tábora
- Obchodní síň - u runických předmětů byla přidána možnost k rozkliknutí runických informací
- Štěstí - vlastnost zařazena do výpočtu šance na získání magického předmětu z mrtvého monstra
- Štěstí - zvýšena šance k navýšení počtu peněz u zabitého monstra
- Ohlávky a obojky - ohlávky a obojky vyrobené z materiálu Bloodrock nyní tvorovi dávají bonus +15 k vlastnosti DCI, z materiálu Blackrock +15 k vlastnosti HCI a z materiálu Mithril +15 k vlastnosti DCI a HCI
- Pronájem - při ukončení pronájmu vlastním rozhodnutím dojde k přesunutí všech věcí v domě do stěhovací bedny, která bude umístěna do banky
- Cech - přidána nová funkce Zástupce. Zástupce má všechny pravomoce jako Vůdce cechu, krom správy zástupců a předání vedení.
- Lockpick - šance na úspěch s tímto nářadím se nyní počítá dle obratnosti nebo dovednosti Tinkering, dle toho, co je vyšší
- Sněhová koule - nyní možno hodit i na toho, kdo ji u sebe nemá
- Mirror image - prodloužena doba nutná k opětovnému vyvolání iluze
- Malon - za splnění úkolu nyní dává quest body

Opravy
- Gwali - oprava aby nebylo možné v proměně mluvit s npc
- Human - opravena chyba u vytvoření nové postavy této rasy, která vždy přebarvila vybranou barvu kůže během tvorby postavy
- Cliloc - drobné opravy a počeštění některých textů
- Výměna svitků moci - oprava chyby s odebráním více stejných svitků
- Táborové domy - opraveno základní nastavení skladovacího místa domu, aby bylo počítáno dle velikosti parcely
- Spirit - oprava rychlosti pohybu a reakce spirita aby byla stejná jako u zkroceného zvora (z 0,2 na 0,199)
- Spirit - oprava rychlosti útoku, která neměla nastavený strop
- Farmaření - oprava zeleně zbarvené hlíny u některých plodin
- Animal Lore - opraveno zobrazení počtu zbývajícího počtu životů
- Questovní předmět - oprava chyby umožňující nakliknutí skrze strop
- Cech - oprava viditelného cechovního odznaku u nově přijatých adeptů

13.04.2015, Přestávka, General

Zítra, 14.4., bude od přibližně 14:00 do 16:00 z důvodu přípravy updatu znemožněno přihlášení do světa.

4.04.2015, Postup práce, General

Vážení hráči,

po delší odmlce způsobené nedostatkem volného času chystáme v brzké době řadu novinek. Mezi ty nejvýznamnější patří zavedení zisku nejlepších materiálů (mithril, yew wood, dragon leather). V táborech dojde k odemknutí dalších úrovní a můžete se těšit mimo jiné na první obchodníky a další domy. Do obchodní síně přibude možnost zadat poptávku po rozličných druzích surovin. Vlastnost štěstí bude předělána, aby účinkovala na poslední změny u náleznosti magických předmětů. Pro krotitele, Fareany a další, kteří využívají pomocníky, plánujeme velkou úpravy ovládacích příkazů pro přesnější povely. A k tomu se samozřejmě můžete těšit na mnohá vylepšení, opravy a další nové věci.
Vytvořili jsme několik nových drobnějších lokací na poušti Nehekara a chystáme otevření dalších čtyř dungeonů.
Průběžně udržujeme web, vymýšlíme další novinky a způsoby, jak vám zpestřit hru, a opravujeme chyby, které se vyskytnou - za jejich hlášení jsme vděční.

Uvedené novinek plánujeme stihnout do tříletého výročí znovuspuštění shardu, které bude 14. dubna.

Nakonec bychom všechny dobrodruhy rádi pozvali na zkušební průchod skrze jeden z chystaných dungeonů - Hagart v tuto neděli (5.4.) o osmé hodině večer.
Sraz bude přímo před vstupem do dungeonu (pozice 3750, 750 - tam, kde končí cesta) a prosíme všechny, aby se zde nachystali předem a byli tak už ve 20:00 připraveni projít branou dovnitř a bojovat.

Váš GM tým

1.04.2015, Divoká noc, Události

Byla temná noc. Vítr ohýbal nahé větve stromů, skučel v divokých pryvech a pod víčka přinášel divoké představy, které se střídaly jedna za druhou.
Vrčení proměněného Gwala, který se vrhal po nepříteli. Tiché a děsivé zaříkání xarhaazského nekromanta, které rozhýbávalo mrtvé tělo. Korbele dopadající na hrubě hoblovanou desku stolu, hrdelní smích Zoraiů. Svistot elegantně vypracovaného šípu, letmý obrys průsvitného pantera. Skřípění štítů, jak se bojovníci seřadili bok po boku, rameno na rameni, dech pod přilbicemi, napětí před očekávaným útokem...
Zazněl bojový pokřik zoraiských válečníků, kolem se přehnal vlk, panter, ale který byl stín a který skutečný? Svistot šípů se mísil s temným zaříkáváním... Skřípění kovu, hvízdání tětiv a jejich dotyk na tváři, tíha meče v rukou, chuť krve v tlamě... tlamě?
Venku stále skučel ten divoký vítr. Kdesi na okraji zorného pole se zavlnil vzduch s obrysy pantera, stopy mokrých vlčích tlapek na podlaze, štiplavý pach síry, tunika politá pivem...
Divoký sen noci aprílové...

30.03.2015, Na lovu, Události

Vrchní lovec Eranel zvedl hlavu. Zaslechl vrznutí venkovních dveří a s napětím očekával návrat další hlídky. Vzápětí se otevřely dveře jeho pracovny a dovnitř vešli dva mokří lovci. Pochmurný výraz na jejich tvářích by se dal přičítat počasí venku, ale vzhledem ke zprávám, které přinesli jejich předchůdci, si vrchní lovec nedělal iluze. Nechal muže usednout a potlačil nutkání netrpělivě zabubnovat prsty na desce stolu.
"Nic moc, šéfe, oproti předchozím rokům přímo bída," prohodil jeden z lovců a druhý jen mlčky přikývl. "Prohledávali jsme místa, kde loni hojně hnízdili, ale letos sedí na vejcích sotva desetina. Ale všimli jsme si poblíž opuštěných hnízd stop fretek."
"Fretek?" povytáhl Eranel obočí.
Lovec kývl hlavou. "Jo. Taky jsme se tomu dost divili, ale pak jsme jednu dokonce i zahlédli. Vypadá to, že přišly na chuť ptačím vejcím."
"No tak políčíme pasti."
"No, šéfe, ono to není, že by byly přemnožené, je docela klika je potkat. Ale chovají se divně. Ta jedna, kterou jsme viděli, pár vajíček zhltla na místě, ale další vzala opatrně do tlamy a..." "Cože udělala?" skočil mu do řeči Eranel, který neskrýval údiv.
"No vzala ho opatrně do tlamy a rozutekla se s ním pryč. Vypadalo to, jak kdyby je chtěla jit sama vysedět," uchechtl se lovec a vzápětí zvážněl. "Ale spíš si dělají zásobárny na horší časy, teď je vajec relativně dost. Stopoval jsem ji a využil svého umu, abych ji přesvědčil, ať mi to vajíčko dá. Byla to hračka, předala mi ho celkem ochotně."
"Hmm, to je ale dobrá zpráva, stačí tedy najít tyhle zásobárny a vajíčka vybrat. Dobrá práce, hoši!" Vrchní lovec se zeširoka usmál. Když uviděl otrávený výraz ve tváři svých mužů, povzdechl si.
"Zase budeme vyplácet?" Oba lovci se rozzářili a horlivě zakývali hlavou. Samozřejmě, že bude lepší, když se mokrými jarními lesy bude plahočit někdo jiný, než oni, a z jejich peněz to nebylo. Eranel se zamračil, protože on bude ten, kdo ty peníze bude muset někde sehnat. "Ale mezi dobrodruhy zas tolik přátel zvěře není," namítl. Konečně se ozval druhý z lovců: "Totiž, šéfe, na ně člověk fakt nemusí být znalec, stačí trocha trpělivosti a laskavého tónu." Eranel si povzdechl, natáhl se pro brk a když si bral pergamen, netrpělivým mávnutím rukou své lovce propustil.

Lovecký cech jako každý rok touto dobou nabízí odměnu za barevná vajíčka. Letos ovšem bude třeba hledat je ve skrýších fretek, které vajíčka kradou. Fretky není žádoucí zabíjet, přemnožené nejsou, je třeba je přemluvit, aby vás dovedly ke skrýši, kde mají vajíčka schovaná. Podle našich mužů stačí trpělivost a vlídná mluva.

18.03.2015, Úprava kódu, System

Změny
- Obchodní síň - do seznamu vlastních nabídek bylo přidáno tlačítko k prodloužení doby, kdy předmět zůstane v kupní síni, na základních 90 dnů
- Tábor - ve vlastním stanu se může vždy úspěšně skrýt i postava, která nemá dovednost Hiding
- Tábor - předáním tábora (nebo sbalením svého stanu) předá vůdce tábora i táborové domy, které mu patří
- Stájník - odstraněna možnost "claim all" v kontextovém menu a byla nahrazena možností "claim", která otevře seznam ustájených tvorů
- Stájník - při ustájení nákladních zvířat dojde k jejich nakrmení
- Kovář - do prodeje přidáno uhlí
- Healing - šance na růst skillu při používání kouzel Heal a Greater Heal
- Veterinary - šance na zisk krvavé bandáže i při úspěšném léčení
- Alchemy - navýšena šance na výrobu Deadly Poison lektvaru
- Magery - kouzla Recall a Gate Travel nevyžadují knihu kouzel v ruce a je možné je kouzlit z knihy umístěné v batohu
- Toulec - pokud má postava na zádech toulec a zapnuté automatické sbírání, tak automaticky sebere z mrtvoly krom peněz i šípy a šipky a umístí je do toulce
- Kniha zakázek - barevné zvýraznění zakázek, které jsou vázané na postavu (získané před dosažením dovednosti 75%)
- Ohlávky - po splašení nebo propuštění jezdeckého zvířete je možné mu nasadit opětovně ohlávku. Počet životů zůstává stejný jako před splašením nebo propuštěním a nasazená ohlávka musí být stejné nebo lepší kvality jako předchozí.
- Heavy Crossbow - snížení nároku na dexteritu na 75
- Váha předmětů - snížena váha u židlí, svícnů, prášku z krystalu a farmářských semínek
- Mrtvoly nákladních tvorů (včetně jezdeckých se sedlem) zůstávají déle ve světě (40 minut)
- Exorcism - nyní namísto plného parayzování tvorů dojde k jejich znehybnění. Budou tak moci stále útočit, kouzlit a jinak se bránit, ale ne pohnout z místa
- Ukaž - přidána podmínka vidět na cílené místo kam postava ukazuje
- Magické zdi - vylepšen systém na kopírování terénu zacíleného místa při vytváření magických zdí

Opravy
- Tábor - pokud postava opustí tábor, je smazána i ze seznamu farmářů
- Tábor - zrušení chybného omezení na přidání více než 5 řemeslníků na vybranou pozici
- Malování - uzamčený obraz v domě lze nyní správně prohlédnout
- Strong Reptalon - oprava kvality masa
- ItemID - oprava kupení run na sebe při rozebírání magických předmětů
- Recycle - oprava recyklování výrobků aby bylo možné na materiál rozebrat i kontejnery
- Zakázky - oprava šancí u odměn za malé zakázky z obyčejného materiálu
- Obojky - oprava vzhledu formy na obojek v prodejním menu
- Lockpick - oprava chyby, kdy použití s plnýma rukama spotřebovávalo paklíče
- Carpentry - vymazání potřeby vosku, který není běžně při výrobě, u předělání materiálu fareanského luku
- Magické oblečení - oprava názvu Swamp run
- Orb přeměny - oprava prodeje předem nabitého orbu
- Greater Heal - oprava rozpětí základního množství vyléčených životů z 0-4 na 0-5

31.12.2014, Nový rok, Události

Važení občané a návštěvníci Luminoru,

dnes slavíme přechod do dalšího velkého roku. K této velké události si Vás dovolujeme pozvat do chrámu v Luminoru, kde se bude každou hodinu počínaje šestou večerní až do přelomu dne a roku konat slavnostní ohňostroj. Všichni, nehledě na rasu a vyznání jsou vítaní, aby společně uzřeli příchod nového velkého roku a společněho ho oslavili.

24.12.2014, Přání, General

Vážení a milí hráči,

přejeme vám poklidné prožití Vánoc, mnoho příjemných chvil s rodinou a hezké překvapení pod stromečkem. Do nového roku vám přejeme mnoho úspěchů, herních i neherních, a doufáme, že nám i nadále zachováte přízeň a budeme se tak moci společně těšit na další chvíle v příštím roce.

Stejně jako tomu bylo dříve, tak i letos probíhá ve svátečním období sběr zvláštních hůlek a v období svátků bude šance na jejich nalezení navýšena. Dále, a to hlavně, má až do konce roku každá postava možnost vyzvednout si pod stromečkem v Luminoru dáreček.

Krásné svátky!

GM tým

16.12.2014, Úprava kódu, System

Změny
- Tirus - snížena doba, po kterou je nutné čekat na další úkol po splnění předchozího
- Tirus - prodloužena doba, po kterou není možné znovu získat splněný úkol
- Tábor - do menu byla přidána informace o počtu zbývajícíh palisád a chodeb k postavení
- Tábor - umožněno pokládat dekorační předměty zakoupené z táborového menu na sebe, na jiné předměty nebo podlahu domu
- Tábor - do předmětů k postavení byl přidán odpadkový koš
- Tábor - při vkládání materiálního příspěvku do pokladnice je nyní automaticky připraven target k vybrání suroviny
- Tábor - možnost přejmenování psa
- Aukce - minimální příhoz na aukci byl snížen na 5% z počáteční ceny
- Magery - Heal - bylo nastaveno omezení bonusu získaného z Perku a Amuletu. Maximální hodnota možného bonusu je dovednost Healing / 20, zaokrouhleno dolů. Toto nijak neomezuje základní léčení z Magery

Opravy
- Tábor - oprava možnosti stavby domu, na který tábor nemá potřebnou úroveň
- Tábor - oprava, aby se zranění řemslníci včasně doléčili pro obranu na druhý den
- Tábor - oprava spawnerů stráží, aby je bylo vidět
- Enhance - oprava kontroly na počet materiálu
- Aukce - oprava přednastavené hodnoty pro příhoz

10.12.2014, Podivné hůlky, Události

Pekař rozrazil dveře pekárny. Obě jeho pomocnice překvapeně vzhlédly.
"Co se děje?"
"Já se z toho po... pocukruju!" Pekař vztekle sundal čapku a mrsknul jí na zem. "Pamatujete si ten poprask kolem té ztracené zásilky cukroví loni?" Pomocnice přikývly a pekař se zhluboka nadechl. "No tak se ztratila další."
"Už zase? To snad není možné, co všechno lidi neukradnou..."
Pekař smutně pokýval hlavou a sebral ze země svou čapku.
"Letos je jediná výhoda v tom, že máme co nabídnout a nemusíme chodit škemrat za panem Tezarem." Pomocnice na sebe pohlédly a pokrčily rameny, ani jedna nevěděla, o čem to pekař mluví.
"Letos v létě jsem vyklízel sklep a našel jsem tam takovou malou truhličku..." Mávl na děvčata a ukázal jim omšelou bedýnku v rožku. "Letos máme čím platit," usmál se na ně a šel si pro brk a prázdný svitek.

Gheerské pekařství vykupuje sladké hůlky. Vykupujeme pouze nepoškozené a neocumlané kusy!

5.11.2014, Úprava kódu, System

Magické oblečení
- Za pomocí krystalu rozložení nebo dostatečné hodnoty dovednosti Item ID je nyní možné získat z magického oblečení speciální runu
- Získáním runy dojde vždy k úplnému zničení předmětu, ve kterém runa byla
- Tuto runu je pak možné vložit do jiného oblečení stejné vrstvy - tedy například runu z bot pouze do jiných bot, runu z pláště je možné vložit do toulce
- Vkládání runy se provádí pomocí krejčovského runického nářadí. Síla nářadí musí odpovídat síle runy a nároky na dovednost také zůstávají zachovány. Samotný proces se provede poklikáním na nářadí, zacílením oblečení, do kterého chcete runu vložit, a pak zacílením požadované runy

Tábor
- V táboře je nyní možné rozmístit stráže v podobě řemeslníků přiřazených na hlídku
- U táborů, které dosáhly 7. úrovně, je nyní možné si postavit další malou parcelu na jednopatrový domek

Zakázky
- U mistra řemeslnického cechu je nyní možné nově vyměňovat zakázky za jiné. To buď v poměru 5 : 1, pokud je zakázka z obyčejného materiálu, nebo 3 : 1, pokud je z některého lepšího. Při výměně je nutné vždy dát buď požadovaný počet pouze v malých zakázkách a nebo pouze ve velkých, není možné to kombinovat
- Mistr pak vždy zpátky dá náhodnou zakázku, ale ta si zachovává typ materiálu i to jestli jde o malou nebo velkou zakázku. Tedy například za 3 malé zakázky na výrobky z oak dřeva dostanu zpátky vždy 1 malou zakázku na výrobky z oak dřeva

Změny
- Kien archer - snížen dosah střelby a rychlost střelby
- Ninjitsu - Mirror image - skutečné udělené zranění do iluze je nyní vždy 0 zranění a není tak možné z něj vysávat životy atp.
- Zapomenutí - navrácena standardní cena při změně atributů za Gwala
- Hiding - vendoři ve městě budou nyní skryté postavy ignorovat, podobně jako se nebaví s Gwalem v proměně
- Enhance - snížení materiálu potřebného při předělání předmětu do exceptional kvality
- Prášek z krystalu - prášek je nyní možné použit k nabití koule pro přivolání ochočeného tvora
- Pěstování - u plodin byla navýšena vzdálenost pro zalévání na 2 políčka

Opravy
- Krystal rozložení - oprava, aby se runy do inventáře vkládaly, i když v něm není dostatek místa
- Krystal rozložení - oprava chyby se zacílením sama sebe
- Speechlog - oprava aby se jméno zapisovalo spolu s textem řeči. Tím se vyruší problém, kdy např. u hráče v incognitu bylo po zrušení kouzla vidět pravé jméno i u textů, které řekl pod kouzlem
- Guild/Aliance chat - oprava zobrazování jména dle toho, jak ji má postava pojmenovanou
- Ninjitsu - Death strike - oprava zranění u formy medvěda
- Tábor - posunut text s názvem budov
- Explosion - zrušeno zraňování ducha

27.10.2014, Důl, Události

Mířil k bance, rozhlížel se po okolí a bezmyšlenkovitě dával jednu nohu před druhou. V tom se zprudka zastavil. Zíral před sebe, neschopen slova. Kolemjdoucí nejspíš viděli jen blázna, co vystrašeně hledí do prázdna, ale on do prázdna nekoukal. Před ním se zjevil duch. Silueta mužské postavy jakoby zírala na něj. Hněv a sklíčenost naplnila ovzduší. Duch tam jen chvílí stál a koukal na muže. Jak se zjevil ,tak se i rozplynul. Muž ještě chvíli zíral na nyní již prázdné místo, ale pak usoudil, že je asi přetažený, a pokračoval ve své obvyklé cestě. Ve vchodu do gheerské banky ho cosi přinutilo se ohlédnout. Stál tam. Uprostřed náměstí, nehybný a stejně děsivý, duch. Až teď si muž všiml, že ostatní kolem ducha prochází a ... nevidí ho? Byl jediný, jediný, kdo ducha viděl, a jediný, na koho duch upíral své vědomí. Stejně jako před tím se i teď postava rozplynula, aniž by cokoli udělala. Ještě párkrát toho dne viděl muž ducha. Později se vydal na výpravu s fareankou a gwalem. Když oddychovali po úspěšném lovu ve stínu skal, muž opět spatřil onoho záhadného ducha.
Tentokráte ale duch promluvil. Žádal muže o pomoc. Řekl o tom svým společníkům a byť se báli spíše o jeho zdraví a rozum, šli za ním. Stále ho viděl jen muž. Zdálo se, že žádá jen jeho, proto společníci zastavili a nechali muže odejít samotného kus dál. Když se dlouho nevracel a ani nezaslechli smluvené znamení, vydali se cestou, po které viděli svého přítele odcházet. Došli až k hostinci, aniž by svého přítele spatřili. Gwal zůstal hlídat venku a fareanka se vydala do hostince zjistit, zda nebyl spatřen muž s kuší. K jejich smůle si ho nikdo nevšiml. Už se chystali zkusit štěstěnu a vyrazit náhodně zvolenou cestou, ale z pole se ozvala žena. Propletla se obilím na cestu a spatřili malou ženu s kosou, usmívající se na dvojici. Fareanka váhavě přistoupila blíže.
"Neviděla jste tu nedávno muže s kuší?"
Žena se podivně ušklíbla.
"Viděla."
"A, kudy jel?" skočil do rozhovoru gwal.
"Dej mi stříbrňák a povím kudy," škodolibý úsměv farmářky se ještě rozšířil. Gwal mlčky vytáhl stříbrňák a podal ho ženě. Farmářka koukla na minci a ukázala na cestu vedoucí západně od hostince.
Vydali se tedy po cestě a zanedlouho narazili na svého společníka. Byl v hrozném stavu. "Zavedl mě k nějaké ... věži? Nevim, co to je! Je to plné kamennejch elementů. Šel dovnitř!" vypravil ze sebe zadýchaně muž a už se otáčel, aby je zavedl na ono místo. Jakmile dorazili ke stavení, zaschleli rachot připomínající lámání kamene. Byl jen jeden vstup, žebřík.
Když se vypořádali s kamennými elementy, bloumali po místonosti ve snaze zjistit, proč je ten duch zavedl až sem. V místnosti byl velký kus podlahy ze dřeva. Všude kolem kámen. Divné, pomysleli si, a začali prozkoumávat podlahu. V ten okamžik dřevo vzplálo. Uskočili a pozorovali oheň, který pohlcoval podlahu a odkrýval schody pod ní. Ostražitě sledovali své okolí a čekali až plameny dohoří.
"Jdu první," oznámila fareanka a opět utvořili běžnou formaci. Schodiště bylo dlouhé a vratké. Šli velice opatrně. Po jakoby celé věčnosti konečně došli až dolů.
"Vypadá to jako důl," ozvalo se s ozvěnou. Ještě než stihli zauvažovat nad čímkoli jiným, napadli je kamenní elementálové. Probojovávali se kupředu. Dlouhá cesta je čekala a spousta bojů. V jedné místnosti našli deník. Horník v něm popisoval neštěstí, které je potkalo. Stáli nad deníkem a zírali na něj. Ani jeden neměl to srdce ho vzít s sebou. Zůstal tam ležet na zemi jako připomínka tragédie, která se tu odehrála. Všichni tři, v tu chvíli jak jeden, sklonili hlavu a modlili se.
Po krátké modlidbě se vydali dál. Úzké chodby je zavedli k tunelu do velké otevřené jeskyně. "Je tam tma a divný šramot," řekla fareanka váhavě.
"Jdem dál," zavelel pevným hlasem muž. Vstoupili do temnoty a prošli průchodem do poslední jeskyně, kde se utkali s něčím, co připomínalo ohromný kus skály. Oživlá skála na sobě nenechávala rány od zbraní moc znát a přivolávala si okolní zem na pomoc. Přesto po delší bitvě se jim podařilo živel skolit.
"Co teď?" zeptal se gwal. To už ale muž koukal kamsi do prázdna.
"To jsi chtěl? Jsi spokojený?" zeptala se fareanka, která spatřila ducha. Duch pomalu kývnul a zastřeným hlasem zaznělo "děkuji." Duch se rozplynul.

17.10.2014, Úprava kódu, System

Změny
- Necromancy - Curse Weapon - šance na úspěšné použití nastavena na 100%
- Necromancy - Horrific Beast a Wraith Form - zrušen DCI postih
- Ninjitsu - Focus Attack - při prvním aplikování se nastaví bonus ihned na 1/3 z maxima
- Ninjitsu - Animal Form - bonus z celé využité many do zbraňových vlastností je nyní pevně navýšen namísto procentuálního navýšení
- Poklady - Vyřazeny některé věci z drobného harampádí, které bývá v pokladech. Také tyto předměty je možné najít na kupce v trochu větším množství.
- Poklady - v první úrovni pokladu je nyní možné nalézt nejslabší magické předměty
- Aukce - nastaveno filtrování zbrojí ve svitku i ve zvolených kategorií
- Meditace - navýšena regenerace many v aktivním stavu
- Item Identification - snížena cena nepopsaných identifikačních svitků na 10
- Confusion Potion - zrušeno aplikování na spřátelené tvory
- Zabijácké krystaly - účinnost navýšena na 40%
- Červené lístky - umožněno je využívat na zapečetění inkoustu v knize, aby ji nebylo možné dále přepisovat
- Tezar - zlevněny šperky se zelenými runami
- Pěstování - přidáno upozornění, pokud půda rostliny potřebuje pohnojit

Opravy
- Holy Light - oprava dvojitého výpisu zranění
- Tábor - oprava zaútočení záporného počtu banditů
- Healer amulet - oprava aplikování LMC bonusu
- Mage staff - oprava rozpoznávání předchozích LMC holí u různých nástrojů
- Ninjitsu - zakázání Shadow Jump a Ki Attack při jízdě na koni
- Pěstování - oprava chyby v produkování plodů u víceletých rostlin

14.10.2014, Stránky, General

- Bojové dovednosti - oprava vlastností zbraní
- Blacksmithy, Carpentry - doplněna minimální úroveň pro zbraně z lepších kovů a dřev
- Magery - doplněny vlastnosti elementálů z 8. kruhu
- Evaluate Inteligence - doplněn vliv na podpůrná kouzla, včetně vzorců
- Necromancy - doplněn popis pomocníků z kouzla Summon Familiar
- Animal Taming - doplněny nároky na jezdecké tvory
- Aury zbrojí - oprava hodnot u některých aur
- Rasy - přidány odkazy na jejich příběhy
- Soubory - aktualizace instalátoru

9.10.2014, Úprava kódu, System

Svět
- Soutěska lesních trolů - Snížena doba trvání vstupního portálu na 5 minut

Loot
- Byl pozměněn systém pro určování jakou úroveň magického předmětu bude mít zabitý tvor.
- Tato změna spočívá v tom, že tvorové mají přidanou šanci k nalezení předmětu nižší úrovně než je běžné pro jejich sílu.
- To v příkladu znamená, že Ogre lord, z kterého je možné získat předměty se zelenými runami, bude nyní možné získat předmět druhé (s vyšší šancí než ten třetí) nebo první úrovně (zase s vyšší šancí než druhý).
- Nová šance není na úkor základní šance, není však ale možné získat z jednoho tvora více magických předmětů zároveň.
- Momentálně tyto šance neovlivňuje Luck postavy, tento bonus bude dodělán dodatečně.

Dante
- Nyní navíc ke svým běžným službám otevírá prodej, kde lze v nabídce najít krystal rozložení, orb proměny, běžné prášky poznání a nepopsané runy
- Nepopsané runy pak také vykupuje

Krystal rozložení
- Nový krystal umožňující převést vlastnosti run z předmětu na prázdné runy
- Tento krystal může využívat jakákoliv postava, krystal je však nutné pro použití nejprve nabít
- Nabití provádí hráč s dostatečnou výškou dovednosti Item Identification a je k němu potřeba 100 prášků dané síly
- Krystal se po vypršení nabití rozpadne a není ho možné nadále použít
- Nabití jednoho krystalu lze převádět na krystal jiný, toho jde využít zejména pro přenesení zbytkovéhé nabití krystalu

Orb přeměny
- Tento orb umožňuje změnit všechny magické vlastnosti na zacíleném magickém předmětu
- Změněn může být jak počet magických vlatností, tak jejich typ a síla
- Všechny ostatní vlastnsoti předmětu, jako jeho typ, materiál, kvalita a další zůstávají zachovány
- Pro použití je prázdný orb potřeba nejprve nabít za pomocí 10 run stejné síly, vlastnosti run mohou být různého typu
- Orb naplněný silou z modrých run je pak možné pouze použít na magický předmět první úrovně atd.
- Poklikáním na kupku s alespoň pěti orby a zacílením této kupky vznikne z pěti orbů jeden orb o jednu sílu vyšší

Mágovské hole
- Z důvodu vysokých hodnot vlastnosti Lower Mana Cost, které šlo v celkovém součtu získat, se ruší výroba a existující mágovské hole podporující tuto vlastnost.
- Zrušení holí pro redukci této vlastnosti bylo vybráno z důvodu, že na celkovém součtu má největší podíl a není tak nutné zasahovat do více předmětů (amulet, róba, aura a další aby se dosáhlo stejného snížení).
- Všechny existující LMC hole tímto byly převedeny na hole LRC, tedy snižující spotřebu bylinek. Dále u všech holí je možné bezplatně vyndávat a přeskládávat runy.

Změny
- Runické předměty - počet prášků pro vyndání run z předmětu byl sníženo na polovinu, tedy jedním práškem lze vyndat najednou dvě runy
- Flamestrike - Tomuto kouzlu byl přidán druhotný efekt - v případě, že cíl už je zapálen, tak nedojde k opětovnému zapálení, ale cíl obdrží větší ohnivé zranění okamžitě
- Boj - nastaveno častější otáčení postavy směrem k nepříteli, to pomůže zejména u pozičních a směrových útoků
- Toulec - maximální nosnost navýšena, aby do toulce bylo možné vkládat kupu šípu nebo šipek najednou
- Fire Field - zrušeno zraňování sesílatele
- Poison Strike - zrušeno zraňování sesílatele
- Vampiric Embrace - přidána ikona proměny po seslání

Opravy
- Tábor - oprava stavby parcely pro dům
- Pet invisibility potion - oprava mizení celého stacku při přetažení na tvora
- Pěstování - oprava počtu sklizených semínek u lnu a bavlny
- Zbroj - oprava chyby, kdy se nerušil Attune u předmětu při změně materiálu
- Tezar - Oprava tvorby magických šperků dle nedávné změny u magických předmětů. Pokud má někdo nakoupený šperky od této změny do této opravy a přeje si ho vyměnit za nový náhodný šperk ať prosím napíše page.

7.10.2014, V hospodě, Události

Dva štamgasti se potichu baví.
"Ty, neuvěříš co se mi dnes zdálo. Tomu bys vážně nevěřil." Odvětil chlap s plnovousem, který svíral v ruce poloprázdnou láhev s pivem.
"Ha! Mně už se zdálo tolik snů, že mně snad ani nemáš čím překvapit." Odpověděl druhý muž, o poznání mladší a oblečen celý v černém.
"Inu, tak poslouchej..."
"Byl to takový podivný sen, jako bych byl snad nějaké zvíře. Bylo to zvláštní, mé tělo vůbec nereagovalo, tak jak jsem byl zvyklý, a pořád jsem nevěděl proč, až najednou jsem uviděl svůj odraz ve zvláštní tekutině na zemi. Já doopravdy nebyl člověk, ale ani zvíře, byl jsem mravenec!" Vypravěč dopověděl větu a odmlčel se.
Podíval se na svého posluchače a něco se mu na něm nezdálo. V tu ránu muž oblečený v černém vybuchl smíchy a smál se na celou hospodu. Lidé se na něj obraceli a koukali se na něj jako na blázna, ale on si v tu chvíli myslel, že blázen je někdo jiný.
"Mravenec... hehe, tak pitomý sen jsem vážně ještě nikdy neměl." Řekl ten, co se popadal za břicho smíchy.
"Hmm, čekal jsem tvoji reakci, ale poslouchej dál. Bylo to zvláštní v tom, že jsem cítil takový vztek, jaký jsem ještě nikdy v životě necítil, a celý se upínal na podivná stvoření, která zrovna stála předemnou. Podivná červená stvoření, která vypadala jako já, jen jiné barvy. Vzteky jsem se mezi ně rozbehl a mlátil kolem sebe hlava nehlava, když v tom jsem zahlédl něco zvláštního. Něco co upoutalo moji pozornost. Truhlice! Truhlice plná cenných předmětů. Měl jsem ji skoro na dosah, když v tom mi něco prolítlo tělem, nějaký pařát a já se v tu chvíli probudil..." Muž s plnovousem dopověděl větu a napil se z lahve, kterou držel v ruce.
"Bylo to tak skutečné, téměř jako by to existovalo... ale, byl to jen sen, nebo ne?" Dodal k celému příběhu, který právě dopověděl protisedícímu muži, jenž po vyslechnutí celého příběhu seděl v tichosti a přemýšlel.
Takový živý sen... mohla by to být skutečnost?

5.10.2014, Porada, Události

Hluboko pod gheerskými ulicemi se nad stolem skláněla skupinka mužů a žen.
"Takže si to shrneme: Foxholský lovecký cech s tímhle nemá nic společného, toho chlápka v Gheeru dřív nikdo neviděl, odboje o tom nic neví a všude po světě posiluje ohnivý element." Všichni přítomní zachmuřeně pokývali hlavami. "Dobře, takže s tím musíme něco udělat. Spoléhat na selský rozum dobrodruhů evidentně nemůžeme, takže budeme muset sáhnout do kapsy pro zlato." Mluvčí se rozhlédl po ostatních, ve kterých tahle zpráva vyvolala pramálo nadšení.
Žena v modravém plášti nakonec pokrčila rameny a sytým hlasem prohlásila:
"Ač se nám takové nečekané výdaje nelíbí, tak jsem si vědoma, že se něco udělat musí. Toor se bude podílet na sponzorování potřebného obnosu."
"Merhaba taky," utrousil zachmuřený muž v barvách merhabského odboje a tiše si zamumlal pod vousy.
"Gheerský odboj samozřejmě taky," dodal muž, který mluvil prvně, a pohlédl na ženu v lovecké výzbroji. "Od Foxhole především očekáváme, že zajistí sběr esencí a odměňování dobrodruhů."
Žena mlčky přikývla. "Naše finanční možnosti bohužel nejsou takové, abychom mohli výrazněji přispět na odměny dobrodruhů, ale tradice našich lovů snad pomůže, aby častěji odevzdávali nám, než tomu muži nahoře u banky," zvedla pohled ke stropu.
Skupinka pak ještě hodinu rokovala o detailech...

Druhý den se na nástěnce ve Foxhole objevila následující zpráva:

Foxholský lovecký cech vyzývá dobrodruhy, jimž je milý osud této země, aby NEPRODÁVALI esence z ohnivých bytostí neznámé osobě poblíž gheerské banky! Nejedná se o nikoho z Foxhole a nevíme, k jakému účelu esence shromažďuje.
Esence je možné za drobný peníz prodat Leonardovi ve stánku poblíž kovárny.

Eranel
Vrchní lovec

3.10.2014, Úprava kódu, System

Magické předměty
- bylo předěláno nastavení vlastností u magických předmětů, které je možno nalézt v lootu a pokladech. Toto nové rozpětí zejména více rozděluje jednotlivé úrovně vlastností a k překrytí síly (že půjde najít šperk s zelenými runami, který by byl silnější než ten se žlutými) dojde jen v krajních případech.
- Tato změna se nijak nedotkne předmětů, které se už ve hře vyskytují, tedy např. ty co už máte získané, ale platí to i pro některé poklady, kde může být stále k nalezení předmět starého nastavení. Poklady větších dungeonů budou resetovány aby měly nové nastavení ihned.

Svět
- Belcius - Zrušení zpátečního portálu u čtvrtého portálu. Tento portál bude tedy jednosměrný a bude otevřen pouze na pět minut po zabití všech monster v místnosti.
- Kienská pevnost - opraveno zranění válečníků a střelců
- Foxhole - nastavena zóna pro okamžité odpojení ze hry

Změny
- Ninjitsu - nastavení jména kopie vytvořené z Mirror Image na Iluze
- Pěstování - navýšen zisk semínek po vyřezání Ananasu
- Magery - z důvodu momentálně ne idealně nastavených celkových hodnot LMC, které dosahují vysokých hodnot, byl nastaven limit na celkový počet vykouzlených zdí (kouzla 6. a 7. kruhu)
- Whirlwind - u jednoručních zbraní byl omezen rozsah tohoto útoku pouze na políčka přímo před útočníkem
- Ochočení tvorové - ti, co mají rádi zeleninu a ovoce, si přišli i na nové chutě
- Tábor - nastaveno zčervenání surovin, kterých nebude do dalšího dne dostatek
- Ninjitsu - Mirror Image - před pokus o skrytí, po uplynutí krátké doby po zakouzlení, bylo přidáno rušení timeru akce

Opravy
- Tábor - oprava možnosti sbalit stan pomocí sekery
- Tábor - oprava možnosti mazání hromady lebek
- Ritual dagger - oprava základních hodnot dle starší úpravy zbraní
- Decorated katana - oprava základních hodnot dle starší úpravy zbraní
- Forest bow - oprava základních hodnot dle starší úpravy zbraní
- Magery - opravena chyba u připočítání bonusové doby trvání k prokletím a podprůrným kouzlům získané z knih poznání
- Pěstování - oprava posouvání hlíny, plevele a hmyzu při posunu rostliny
- Pěstování - oprava u některých úkolů, kde nedošlo k odmazání z deníku po skončení
- Pěstování - oprava možnosti sklizení semínek u tabáku
- Pěstování - oprava barvy tabáku v dalších dobách růstu
- Ninjitsu - oprava aby nešlo používat Shadowjump s lukem
- Ninjitsu - oprava aby nešlo používat Shadowjump na sebe
- Ninjitsu - oprava u útoku Ki-Attack aby nepřemisťoval skrze terén
- Ninjitsu - oprava SSI bonusu u formy Panthera
- Ninjitsu - plošná kontrola nastavení potřebné many a dovednosti pro jednotlivé útoky
- Pasti - oprava spouštění některých pastí nebo jejich efektů duchem
- Blessed - opravena chyba, kdy předměty s touto vlastností, která zaručuje neztracení předmětu při smrti, zůstaly v těle, pokud byly položeny jinde než v hlavním batohu
- Bushido - Confidence - oprava přerušení regenerace životů při obdrženém, nevyblokovaném zranění
- Studna - opravena kapacita vědra
- Šperky - oprava načtení vlastností ihned po identifikaci

29.09.2014, Kapitánův dopis, Události

Léčitel opustil místnost a kamenný výraz v Luciově tváři, který doteď udržoval, vystřídal vztek. Bouchl pěstí do stolu.
"A už toho mám dost. Je mi úplně fuk, jak dlouho a jak usilovně pomáhají občanům, dokud mi mrzačí moje lidi!"
Vztekle se natáhl pro brk a pergamen a když si podával lahvičku s inkoustem, trochu rozlil. Zaklel a pokusil se vyloudit na tváři omluvný úsměv, když do jeho pracovny zvědavě nakoukl mistr šermíř Tirus. Vysušil kaňku na stole a stále rozčarovaný se dal do psaní.

Vážený správče Aragu,

rád bych se s Vámi sešel a projednal neustávající útoky členů cechu Přízraky noci na strážné ve městě. Moji lidé jsou vůči dobrodruhům ve městě stále tolerantnější a mírnější při prosazování zákonů, ale odměnou jsou jim stále častější útoky.
Věřím, že mne budete moci přijmout co nejdříve.
S úctou

Lucius, kapitán stráže

22.09.2014, Další do sbírky, Události

Z dolu se ozývaly pouze tupé rány, to krumpáč narážel na tvrdou skálu v pravidelném rytmu. Starý a věkem sešlý gwal trávil noci v dole, kopal cenné kovy a drahé kamenní. Jen koutkem oka si všiml projíždějící osoby na lamě, nicméně ji nevěnoval pozornost a už vůbec ne pozdrav. Věčně se tam střídali horníci různých ras a nebylo třeba se zaobírat každým, kdo se tam mihnul.
Věkem a bojem vytrénované smysly začaly bít na poplach. „Kal Vas Flam“ ozvalo z povzdálí a tělo gwala se ocitlo v plamenech. Jak rychle vzplanulo tak rychle uhaslo. Už dávno ho magie nezraňuje tak jako dřív a málokdy ho zraní. Bleskurychle se otočil a rozeběhl proti postavě na lamě, jeho tvář nerozeznal a ani to neměl v plánu, v ruce stále dřímal krumpáč a byl připraven bránit svůj život. „Corp Por“ z rukou mága vyšlehl proud energie mířící přímo na hruď gwala. Pach spálené kůže byl cítit po celém dole, nicméně gwala to ani nezpomalilo. Obrysy jeho těla se začali rozplývat a z oblaku kouře vyskočil dobré tři sáhy vysoký Ophidianí válečník. V ruce, dá-li se to tak nazvat, stále držel krumpáč a blížil se k mágovi. „An Ex Por“ vyhrkl na poslední chvíli mág, ale už to nebylo nic platné. Rána krumpáčem byla tak silná, že srazila jezdce z lamy a místo hlavy měl zaražený krumpáč. Obrysy Ophidianího válečníka se začaly rozplývat a nad mrtvolou stál opět starý gwal se sežehlou kůží a černým vypáleným kruhem na hrudi. Zrovna se chtěl sehnout a prohledat mrtvolu zdali nezjistí proč na něj tak znenadání zaútočila, když tu náhle ucítil ostrou bolest v zádech. To se další postava ukrývala ve stínu a čekala na vhodný okamžik k útoku. Dvě dýky zaražené hluboko v zádech mu způsobovali nesmírnou bolest, ale našel dost sil a odhodlání aby se otočil a chytil toho zákeřného vraha za ruku. Mám tě, pomyslel si, jenže ruka se mu rozplynula v dlaních a poté zmizlo celé tělo. Vrah se ukryl zase do stínu vyčkávající na další vhodnou příležitost.
Silně krvácející rány na zádech nutily gwala pokleknout ale stále se snažil udržet na nohách neb věděl, že další útok může přijít kdykoliv. „Ale ale ale“ ozval se ženský hlas za jeho zády. Ten hlas hned poznal, ještě aby ne, vždyť jí v podstatě vychoval. „Věděl jsem, že tento den přijde“ řekl tichým hlasem gwal a zároveň se snažil nedat najevo, jak moc trpí bolestí. Spolknul krev, která se mu hromadila v puse a pomalu se otočil. Ostří katany se prořízlo skrze jeho tělo a čepel vyčnívala ze zad. Život se vytratil stejně rychle, jako se tři vrazi objevili a zase zmizli. Gwal se skácel na zem a když dopadla hlava do prachu, poslední co slyšel, bylo „Zbavte se jeho těla a připravte se, náš seznam má ještě mnoho jmen“. Poté vše zčernalo a gwal věděl, že již brzy se shledá s Urem.

Buchot na dveře donutil necromancera vstát od stolu a otevřít. „Co se děje??“ Mrzutě pronesl, když otevřel dveře. „Můj pane, mám pro vás nové tělo. Válelo se v bažinách, ožrané od zvěře a pravděpodobně několikrát probodnuté mečem, nicméně vám snad poslouží“. „Výtečně“ pronesl necromancer a nechal si tělo odnést na svůj stůl, který byl celý od krve a pokrytý vnitřnostmi. Evidentně to nebylo první ani poslední tělo, které zde leželo. Naklonil se k němu a pronesl “Tvůj život sice skončil, ale tato schránka nám ještě poslouží….“

17.09.2014, Mágův vzestup, Události

Potemnělou laboratoř osvětlovalo jen několik plamínků svíce, stíny baněk a magických relikvií tancovaly po kamenných zdech. Ticho náhle přerušilo jen vrznutí dveří a lusknutí prstů, po němž se místnost rozzářila jak osvětlena sluncem. Glirrd se pousmál a počkal, až jeho pomocník zavře dveře, než se k němu obrátil.
"Kolik jich máme? Vím, že již za první dny se jich dalo počítat na stovky. Máme už alespoň pět tisíc?"
"Můj pane, odevzdáno je už 9537 kusů, dobrodruzi se překonávají."

"Skvěle! Skvěle! Já ani nečekal, že budou tak horliví... Kdyby ještě tak věděli, že si podepisují vlastní rozsudek."
"Rozsudek, můj pane?," zeptal se tiše pomocník.
"Och ano, rozsudek..." rozesmál se mág a zadíval se na mladíka. "Teď je čas jim ukázat, čemu pomohli když pro pár drobných mi vraceli část mé vlastní síly. Dej sem ty esence a obnov pentagram!"

Mladík vytáhl ze skříně lahvičku s krví a začal obnovovat obrysy i znaky pentagramu podle už rezavých linií na bělostné mramorové dlažbě. Glirrd tyto okamžiky využil po svém a začal míchat vykoupené esence v ohromném kotli stojícím uprostřed budoucího pentagramu. Po jeho dokončení poslal svého pomocníka mávnutím ruky do rohu místnosti a sám si stoupl nad kotel s rozpaženýma rukama a zavřenýma očima. Laboratoř vzápětí naplnilo jeho melodické zaklínání, místy znějící jako zpěv. Pomocník se začal krčit, když viděl hmotu připomínající lávu stoupat ve spirálách z kotle a kroutit se kolem jeho pána. Zpěv neustával, dokud kotel nebyl prázdný - naopak, zrychloval se a spolu s ním se zrychloval i pohyb žhnoucích spirál kolem mágovy róby. Najednou však začal žhnout mág sám, jako by pohltil vířící materiál. Jeho zpěv byl čím dál hlasitější, až najednou skončil tak náhle, že si mladík v rohu vyděšeně zakryl oči. Když si je však s hanbou v tváři během chvíle opět odkryl, viděl Glirrda klidně stát uprostřed pentagramu s tak spokojeným výrazem, že ho to až děsilo.

10.09.2014, Špatné zprávy, Události

... o tři týdny dříve

Arrmon, syn Arrgorův, vnuk Arrgwenův, seděl na svém kamenném trůnu pokrytém temným sametem. Člověk klečící před ním vypadal jako ustrašená nicka. Arrmon vstal, záhyby zlatavého pláště se zavlnily a jeho kovové nitky se zaleskly ve světle loučí ozařujících podzemní sál. Člověk se ještě více přikrčil, až byl zakryt stínem vládce.
"Řekni mi ještě jednou, jaký vzkaz že mi to neseš," řekl bez náznaku emocí.
"M... m... můj pane."
"Přestaň koktat a mluv rychle, nebo tvá hlava skončí v mé sbírce. Jsi sice posel mé vlastní posádky, ale jsi jen posel, jsi nahraditelný," pokračoval vládce a jakoby mimochodem ukázal ke stěně po své levici pokryté lebkami ve více či méně pokročilém stádiu rozkladu. Tři nejstarší patřily jeho sourozencům, kteří měli tu smůlu, že se dočkali nástupu svého bratra na arapalský trůn. Taková byla tradice. Tradice zaručující vládci podporu ve světě stínů. Tradice rychlé smrti a velké úcty. Tradice, která až do této doby nezahrnovala vystavování jejich hlav. To byl vynález lorda Arrmona.
"Můj pane," člověk stále mluvil roztřeseným hlasem, ale nekoktal. "Skalborská pevnost hlásí ztrátu jednoho lučištníka. Pravděpodobnou příčinou je... ehm... gwalský bard. Alespoň hlídka ho považovala za gwala... byl převtělený v nějakou zvěř."
Arrmon sevřel prsty područku svého trůnu a naklonil se k poslovi. "Považovala? Hlídka nemá jistotu?" "Ne můj pane," řekl člověk s hlavou sehnutou před svým lenním pánem.
Vládce jen nakrčil nos a mávnutím ruky propustil posla. Ten se bleskově zvedl a s mírnou úklonou odcouval. Lord Arrmon chvíli přecházel po sále, než si nechal zavolat jednoho ze svých věrných a po krátkém zamyšlení se na něj s mírným úšklebkem zadíval.
"Grammore, zdá se, že ve Skalborské pevnosti nám někdo usíná na nezasloužených vavřínech a polevuje v pozornosti... A tím si zasluhuje přátelskou návštěvu..."

3.09.2014, Moc magie, Události

Stál ve stínu za závěsem, jako obvykle když jeho lord přijímal návštěvy. Jeho sluchu neuniklo ani jediné slovo. Jeho lord byl také jediný, kdo věděl že zakrytý výklenek není prázdný. Jakmile se sálem rozhostilo ticho, vykročil zpoza závěsu a jeho róba šustila při každém kroku. Čekal, jestli se ho jeho pán zeptá na názor. Jestli ho požádá o radu. Stoupl si vedle něj a lehce se mu uklonil. Lord jen seděl na svém sametem potaženém trůnu a zamyšleně si mnul mezi prsty lem svého pláště. Po chvilce mlčení mávnutím ruky poslal pryč i svého důvěrníka. Svého osobního mága.

O několik hodin později mág stál uprostřed své laboratoře, uprostřed pentagramu přepečlivě nakresleného krví na bělostné mramorové podlaze. Oči měl zavřené soustředěním a s rozpaženýma rukama melodicky odříkával zaklínadlo. Ve tváři bylo znát očekávání. Když se na ní objevilo opět zklamání, byl svědkem i jeho pán, který bez klepání vstoupil do místnosti. Mág otevřel oči a lehce se uklonil, než vyšel z krvavého obrazce.
"Glirrde, stále zaujat svou magií?," zeptal se lord.
"Můj pane, je to můj život a tak jak slouží ona mě, já sloužím vám."
"Dnes jsi tam byl," řekl vládce tak samozřejmě, že ani nečekal na odpověď. "Slyšel jsi co se děje. Rozpadá se nám svět pod rukama?"
"Můj pane, budu upřímný. Myslím, že je na čase pozvednout okovanou pěst a udeřit." Lord se jen zasmál. Tenhle úkaz viděl málokdo. A i z těch jen málokdo žil tak dlouho, aby si vůbec uvědomil, co viděl. "Jak rád bych, ale mám jen velmi omezené zdroje..."
"Můj pane... Co magie?," řekl Glirrd poměrně tiše, nejistý reakcí svého pána. Ten se k němu jen otočil a rázně zavrtěl hlavou. Potvrdil tím jen Glirrdovu domněnku, že jeho chápání využití magie bylo přinejlepsím velmi omezené. Lord se jen beze slov dotkl mágova ramene a otočil se k odchodu. Ode dveří se ještě ohlédl a viděl muže v róbě v uctivém předklonu. Ušklíbl se a zmizel v útrobách svého sídla. Mág přešel v hektickou činnost hned jak za jeho pánem zaklaply dveře. Lusknutím prstů povolal jednoho ze svých pomocníků a ten se objevil během okamžiku.
"Další nezdar... ale tento nezdar mi ukázal, co mi chybí. Chybí mi esence těch tvorů, esence plamene... Sežeň je. Já zdroje omezené nemám."

Pomocník jen kývl a zmizel pomocí teleportačního kouzla. Ještě ten večer se objevil v Gheeru u jednoho ze stánků, který pokryl několika nápisy:
"Výkup esencí plamene"
"Za každou esenci z tvora ohně odměna!"

27.08.2014, Úprava kódu, System

Změny
- Healer - runy v prodeji posunuty výše nahoru
- Ninjitsu - Animal form - v podobě Ophidiána je možno používat všechny bojové formy
- Výměna svitků moci - přidání Ninjitsu
- Svitky moci - přidána šance na nalezení svitku Ninjitsu

Opravy
- Miska na semínka - možnost otevření "Unknown" záložky
- Ninjitsu - možnost koupě lekce u mistra
- Ninjitsu - oprava potřeby správné hodnoty dovednosti u některých kouzel
- Lumberjacking - oprava možnosti těžby
- Nightmare/Hiryu - u již existujících byla nastavena možnost nasazení ohlávky, která nemusela být u těch, kteří už jednou plně zemřeli, což zamezovalo opětové nasazení

24.08.2014, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
- Aktualizujte si soubory pomocí DP2 Auto Update programu

Ninjitsu
- Nová dovednost zejména pro válečníky, je náročnější na potřebnou manu a některé útoky jsou omezené pouze na rychlejší zbraně.
- Více podrobností o dovednosti, jednotlivých kouzel a útocích bude k dočtení na samostatné stránce Ninjitsu.

Attune
- Všechny zbroje je nyní možné předělat, aby padnuly určité osobě (na míru). To této osobě přináší bonus k fyzické odolnosti.
- Předělání zbroje na míru se provádí pomocí tlačítka Repair ve výrobním menu nářadí. Cena za předělání je polovina výrobních surovin a je vždy úspěšná, pouze je nutné mít dovednost dostatečně vysokou ke znalosti výroby daného předmětu.
- Poté co je takto předělána, dojde po prvním nasazení zbroje k potvrzení úpravy. Poté může zbroj obléci pouze tato osoba.
- Získaný bonus do odolnosti je +1 za každé tři takto upravené části co má postava za sobě, tedy +2 pokud je zbroj kompletní. U materiálů Bloodrock, Blackrock, Mithril a Dragon je tento bonus +1 za každé dvě části.
- Upravený předmět je možné předělat, aby ho mohl obléci zase někdo jiný. To se udělá stejně skrze Repair možnost a cena je 3 prášky z krystalu za jakýkoliv kus zbroj.
- Tato možnost neplatí pro štíty

Třetí postava
- Hráčům, kteří již mají dvě postavy a zároveň je mají obě na vyšší úrovni, se dostává možnosti založení postavy třetí.
- Podmínkou pro možnost založení třetí postavy je, aby součet nejvyšších úrovní obou postav (combat nebo craft) a poloviční hodnota úrovní nižších dosahovala alespoň hodnoty 100.
- Omezení pro tuto postavu jsou podobná jako u druhé - nemůže nosit předměty, které vyrobila postava jiná, nemůže být stejné rasy ani ve stejném cechu. Na dovednosti platí pouze jedno pevné omezení a to, že nemůže mít dovednosti řemeslnické ani univerzální.

Mapa
- Změna systému, kterým klient načítá soubory mapy a staticů. Do budoucna přinese snazší úpravy mapy bez nutnosti stahovat soubory. Při této aktualizaci bude vyžadováno dodatečných cca 335 MB místa na disku a první spuštění clienta může trvat trochu déle.

Příkazy
- RecallShape - tomuto gwalskému příkazu byla přidána možnost zadat číslo na konec příkazu a tím provést rychlou proměnu do tvora uloženého na tomto pořadí v tabulce. Příklad takového použití je ".racability recallshape 3", který provede převtělení do tvora uloženého na třetí pozici v tabulce.

Změny
- Tábor - V domě bylo umožněno umisťovat dlaždice trávy nebo sněhu. Platí zde však omezení, že dlaždice sněhu není možné pokládat mimo zasněžené prostředí a opačně s trávou.
- Tábor - posunutí staveb je nyní možné provádět i zacílením na požadovanou pozici v táboře
- Poisoning - vlastnost Enhance Potion nyní zvyšuje provedené zranění pomocí jedu ze schopnosti Ifectious Strike
- Ochočení tvorové - zvířata, která mají ráda ovoce, si nyní budou pochutnávat i na jahodách
- Carpentery - odstranění vosku z výroby u střelných zbraní
- Polymorph - doplněna zpráva po neúspěšném zakouzlení, pokud postava je pod vlivem kouzla Incognito

Opravy
- Runicinfo - oprava popisu Hit Poison Bite vlastnosti
- Poklad - oprava kopání pokladu s krumpáčem, kterému zbývalo přesných 25 použití
- Dům - oprava nastavené privátní zóny v hráčském domě

19.08.2014, Stránky, General

- Magery - doplněny další vzorce
- Necromancy - doplněny vzorce
- První kroky - nová stránka pro nové hráče
- dosavadní stránka První kroky přejmenována na Ovládání hry
- Speciální postavy - nová stránka o speciálních NPC
- drobné úpravy napříč webem

13.08.2014, Zpráva táborům, Události

Spolubojovníci,

díky vzájemné výpomoci mezi tábory a tábory odbojů se nám daří i nadále udržovat Arapal v rámci jeho území. Jako poděkování za dosavadní spolupráci vám s pátým vylepšením úkrytu nabízíme zdarma zaměření a nachystání parcely pro první budovu ve vašem táboře a jelikož dostáváme zprávy, že vaše tábory jsou terčem čím dál silnějších útoků lupičů, nabízíme vám možnost najmout si řemeslníka navíc oproti standardní nabídce.
Věříme, že vám tyto novinky pomohou v dalším rozvoji táborů a tedy i dalšímu společnému tlaku na Arapal!

Vrchní skladník

8.08.2014, Lovecký cech, Události

Vyhodnocení lovu

Lov na drobné pavouky, škorpiony a hady je už u konce a stejně tak možnost odevzdat trofeje k zápisu. Všechny jsme postupně spočítali a přinášíme vám trojici nejlepších lovců!

Na prvním místě se umisťuje cech Cromovi medvědi s počtem 4067 trofejí.
Druhé místo obsazuje cech Omingwa s počtem 2058 trofejí.
A na třetí místo se dostává cech Přízraky noci s počtem 1788 trofejí.

Jako odměnu jsme si pro lovce připravili teraria se vzácnými druhy těchto tří tvorů, ze kterých se při lovu získával jed. Odměnu je možné si vyzvednout stejným způsobem a na stejném místě jako obvykle.

Všem účastníkům děkujeme, gratulujeme výhercům a budeme se se všemi těšit na další lov!

7.08.2014, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
- Aktualizujte si soubory pomocí DP2 Auto Update programu

Tábor
- Od páté úrovně získává každý tábor zdarma, jako poděkování od svého odboje za poskytnutý materiál, k dispozici postavení parcely pro radnici
- Na parcele je pak možné si ve stavením menu vytvářet požadované stavby. Materiál k dispozici je zatím pouze základní a ze dřeva, další materiály se budou přidávat nebo budou k zisku na vyšší úrovni tábora.
- Cena za každou provedenou úpravu na parcele (postavení nového dílu, vymazání, předělání na jiný) stojí 10 stříbrných
- Do menu stavby bylo přidáno tlačítko "Posunout", které umožní snadnější přestavbu tábora. Momentálně funguje pouze na stany a domy.

Gwali
- Zvířata, do kterých se Gwali mohou měnit, dostala více barevných odstínů, aby se lépe odlišily jednotlivé proměny a také Gwali ve stejné proměně

Změny
- Camping - získaný gem bude umístěn po vykuchání tvora přímo do batohu postavy a hráč o tom bude upozorněn zprávou
- Tailoring - Mage robe - vymazání potřebné roby pro výrobu
- Tinkering - Hodiny - do přepočtu odevzdaného výrobku na peníze a zkušenosti byly doplněny jednotlivé součástky
- Party status - do menu bylo přidané tlačítko pro otevření nastavení, zde je možné provádět vynulování hodnot

Opravy
- Farmaření - opraven získaný počet semínek z obilí
- Farmaření - opraven získaný počet semínek z melounu
- Tábor - oprava chyby při které odešli všichni řemeslníci, když jeden nedostal zaplaceno
- Tábor - opravena síla útoku v den zvýšení úrovně tábora tak, aby odpovídala ještě přecházející úrovni (netýká se prvního útok)
- Tábor - oprava chyby, kdy řemeslník si za den nedoléčil všechny své životy a nebyl tak vždy k dispozici pro obranu
- Provocation/Peacemaking - doladění opravy s trénováním na hodnotě 0
- Magery - oprava rozdělování nově navýšených bonusových bodů pro naučení kouzel
- Svitek poznání - oprava jména u svitku pro Agilitu
- Tvorové - oprava chyby se špatným počítáním následovníků při používání vypůjčeného jízdního tvora
- Seno - oprava kupení na sebe

30.07.2014, Sběratel, Události

Konečně! Konečně našel místo, kde si bude moci uskladnit své věci a už ho jeho žena nebude peskovat. Bohužel, to místo, kam si všechno uschová, stojí docela dost peněz a dobrodruzi nekupují tak, jak si sám představoval. A to místo na něj taky nebude čekat věčně. Nic naplat, je třeba udělat změnu, věcí tu má ještě dost. Ze skříně vytáhl hromadu oblečení, ze šperkovnice rozličné prsteny a náramky, z vitríny několik krystalů, dokonce pobral cestou i několik květináčů s rostlinami. Vše postupně nanosil na vozík, div, že se mu tam všechno vůbec vešlo, a vyrazil směrem k bance. Ještě téhož večera vyvěsil pergamen se zprávou:

Na vědomost se dává, že sběratel největší a nejznámnější, slevňuje věci ze své sbírky, aby byly snadněji dostupné pro dobrodruhy, kteří jsou ochotni za ně zaplatit. Věcí je zatím dostatek, kdo nyní koupí, neprohloupí!

Tezar

18.07.2014, Lovecký cech, Události

Foxholský lovecký cech vyhlašuje nový lov!

Lov se koná na drobné pavouky, škorpiony a hady.
Každý z těchto tvorů je lehce jedovatý a právě jejich jed poslouží v tomto lovu jako trofej pro prokázání uloveného počtu.

Odměna čeká pro každého, za každou odevzdanou lahvičku jedu a také speciální odměna pro nejlepší lovce!
Doporučujeme, jak to bývá tradicí, lovit ve skupinách a nasbírané trofeje hromadit například v rámci celého cechu.

Nechť lov začne!

14.07.2014, Úprava kódu, System

Amulety
- Provedena revize vlastností amuletů
- Nové nastavení pro nejlepší třídů amuletů je:
Defender - 20 HPI, 20 DCI, 6 Pohlcení kouzla
Attacker - 30 DI 8, Kritický zásah 10 SSI
Assasin - 15 Kritický zásah, 40 Alacrity, 90 Protection
Archer - 20 HCI, 5 MR, 10 Pohlcení kouzla
Mage - 15 LMC, 15 SDI, 5 Přirozená ochrana
Summoner - 15 LMC, 20 Summon Bonusi, 8 MR
Healer - 15 LMC, 3 Heal Bonus, 8 MR
- ostatní nastavení je možné shlédnotu na samostatné stránce amuletů

Slayer
- Za pomocí Slayer Crystalu je nyní možné mít na zbrani celkem 2 různé Slayery
- Při pokusu o přidání dalšího Slayeru dojde k otevření tabulky s výběrem, který z nastavajících dvou Slayerů chcete zaměnit za nový

Gwali
- Provedeny změny statů u téměř všech proměn. Z tohoto důvodu je pro postavy s rasou Gwali cena Zapomenutí statu snížena na symbolický jeden měděný. Platnost do odvolání
- Provedeny změny vlastností u některých proměn, celkový seznam provedených změn je: Cougar přidání 15 DCI, Polar Bear přidání 15 Hit Harm, Alliator přidání 35 Hit Poison Bite, Ice Serpent přidání 30 Hit Harm, Panther navýšení DCI na 20, Grizzly Bear navýšení Hit Lower Defend na 20, Alligator navýšení HCI na 15, Alligator zrušení Damage Increase, Lava Serpent navýšení Hit Fireball na 20, Lava Lizard navýšení Hit Fireball na 30, Lava Lizard navýšení Hit Lower Defend na 20, Silver Serpent navýšení DCI na 15, Ice Serpent navýšení Hit Freeze na 15

Camping
- Skinning a Butcher knife - použití obyčejného nářadí navýšeného na 250, Sturdy na 500
- použití nářadí nyní bere počet použití dle celkového počtu získaného masa a/nebo kůže
- Zrušeny Weak Minotaur Leather, nyní ze všech minotaurů se získávají klasické Minotauří kůže. Stávající Weak Minotaur Leather jsou všechny zaměněny za klasické.
- Přidána šance k nalezení vzácných gemů při kuchání humanoidních monster (takové, z kterých je maso typu Tough). Pro zisk je potřeba mít dovednost na hodnotě 100.

Změny
- Kouzla - Bonusové body na naučená kouzla nyní získává postava od 35. úrovně
- Knihy poznání - změna názvu jednotlivých stránek
- Enhance - před přetvořením předmětu byla přidána potvrzující tabulka, kde se zobrazuje šance pro úspěšnost a počet potřebného materiálu
- Enhance - použití Ancient nářadí na přeměnu materiálu jakéhokoliv magického předmětu je nyní vždy se 100% šancí s dopočítaným počtem materiálu, podobně jako tomu bylo dříve u změny materiálu runických předmětů
- Zapomenutí - snížena cena za odnaučení perků
- Zapomenutí - snížena cena za odnaučení statů
- Tábor - útoky na tábor neprobíhají, pokud nikdo z řemeslníků nepracuje (netěží, není na přesunu, není na hlídce)
- Tábor - drobné snížení počtu útočníků
- Tábor - možnost pokládat palisady přímo pod sebe pro snadnější umístění
- Tábor - přidána dekorace Kámen k nákupu
- Tábor - snížena cena dekorace Pařez na 5 bodů
- Studna - navýšena kapacita vědra
- Farmaření - nastaven zisk dvou semínek z obilí
- Xarhaaz - navýšení účinku Magic Affinity na 20%
- Peacemaking, Provocation - viditelná zpráva při oslabení tvora
- Archery - snížena spotřeba Staminy při útoku
- Aukce - zobrazení základního popisku u Armor Deedu na hlavní stránce
- Aukce - doba, po kterou zůstanou předměty v nabídce v Obchodní síni, prodloužena na 3 měsíce
- Commodity deed - umožněno vkládat neroztavenou rudu
- Loot - navýšen globální zisk peněz z mrtvol u všech tvorů o 15%
- Luminescent Fungi - snížena hmotnost
- Staré mapy - navýšena šance na nalezení
- Kniha na svitky moci/učení a Truhla na runy - zobrazování celkového počtu vložených objektů v popisu předmětu
- Barvivo - popisek u cechovních barev

Opravy
- Zapomenutí - počítání s body nad 40. úroveň u spirita
- Tábor - aktivní AI u psa po vytvoření boudy
- Tábor - oprava možnosti položení dekoračních předmětů do podzemí
- Farmaření - oprava křížení rostlin v táborovém poli
- Faramření - oprava změny rostlin na dekorativní v táborovém poli
- Farmaření - zalévání plevele nebo broučků vrací prázdnou lahvičku
- Bushido - Oprava Confidence, aby zranění z vykrytého úderu neblokovalo schopnost
- Vybuchující mrtvoly - oprava zranění skrz zdi a patra
- Tezar - oprava náhodného vzhledu Mustangů
- Tvorové - oprava hlášky "Looks confused" při otvírání menu Friendů
- Inscription - oprava kouzlení ze svitku bez spotřeby
- Reaper - oprava imunity na odhození
- Ice dungeon - oprava AI ledních medvědů
- Xarhaaz - oprava rasové schopnosti Magic Affinity na vlastnosti atributů
- Peacemaking, Provocation - oprava trénování dovednosti na nulové hodnotě

Dodatek
- Oprava přepočtu materiálu při změně materiálu Ancient nářadím u magických (ne runických) předmětů
- Gwali - Alligator - navrácení 25 Damage increase namísto Hit Poison Bite
- Gwali - Giant Serpent - záměna Damage Increase za 25 Hit Poison Bite
- Camping nástroje - po dojití durability na 0 se nástroj rozpadne
- Ancient nářadí - navýšen počet použití na 10/20/30/40/50 dle úrovně
- Sturdy camping nářadí - u nepoužitých nářadí byl počet použití nastaven na nových 500/500

6.07.2014, Lovecký cech, Události

Vyhodnocení lovu

Lov na ohnivé a lávové tvory je už u konce a stejně tak možnost odevzdat trofeje k zápisu. Všechny jsme postupně spočítali a přinášíme vám trojici nejlepších lovců!

Na prvním místě se umisťuje cech Omingwa s počtem 4829 trofejí.
Druhé místo obsazuje cech Fareanský spolek s počtem 3558 trofejí.
A na třetí místo se dostává cech Družina všedního dne s počtem 2522 trofejí.

Jako odměnu jsme si pro lovce připravili vzácné červené barvivo, barvenou sochu ohnivého elementála a ohnivý plášť. Odměnu je možné si vyzvednout stejným způsobem a na stejném místě jako obvykle.

Všem účastníkům děkujeme, gratulujeme výhercům a budeme se se všemi těšit na další lov!

20.06.2014, Lovecký cech, Události

Eranel se podíval na popálenou kazajku svého lovce a zamračil se. "Takže říkáš puklá země, lávoví hadi a oživlý oheň? Tak blízko Foxhole a nejen tu? No, tohle se mi rozhodně nelíbí, asi vím, na co bude další lov... Jdi se dát do pořádku," propustil lovce a podal si pergamen a brk.

Foxholský lovecký cech vyhlašuje nový lov!

Lov se koná na všemožné ohnivé a lávové tvory.
Jako trofej pro prokázání uloveného počtu poslouží kus ohnivé síry, který tito tvorové mají.

Odměna čeká pro každého, za každou odevzdanou ohnivou síru a také speciální odměna pro nejlepší lovce!
Doporučujeme, jak to bývá tradicí, lovit ve skupinách a nasbírané trofeje hromadit například v rámci celého cechu.

Nechť lov začne!

16.06.2014, Stránky, General

- Dungeony - vytvořena nová stránka se soupisem hlavních dungeonů a lokací. Lze zde také zjistit pozici vstupu, obtížnost a zdali se uvnitř nachází poklad. Pro zajímavou statistiku se také zapisuje celkový počet smrtí hráčů v dané oblasti. Stránka bude postupně dále doplňována o další lokace.
- Pěstování rostlin - přidána tabulka znázorňující křížení rostlin
- Mapa - mapa světa byla přetvořena skrze Google Map API pro lepší a pohodlnější prohlížení

14.06.2014, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
- Aktualizujte si soubory pomocí DP2 Auto Update programu

Svět
- Vytvořena nová lokace - farma s nakaženými zvířaty
- Qualdas - přidáno krátké prodloužení v podobě pokladnice
- V pokladech je nyní možné nalézt Staré mince

Staré mapy
- Z monster je nyní možné získat Staré mapy
- Jedná se o mapy zakreslující pozici pokladu, tak jak ve světě vypadá
- Tyto mapy není nutné luštit, také jejich úroveň je pevně daná a nesnižuje/nezvyšuje se jako u běžných map
- V těchto pokladech je možné najít zvýšené množství Starých mincí

Tábor
- Dosažením třetí úrovně se tábor stane terčem útoků banditů. První útok vždy přijde hned, jak je třetí úrovně dosaženo. Další útoky pak následují náhodně, ne však více než jeden útok během tří dnů.
- Těmto útokům je možné se bránit přiřazením Řemeslníků do nové pozice "Obrana"
- Vyšší úroveň palisády poskytují bonus do obrany Řemeslníků
- Vyšší úroveň zbrojnice poskytuje bonus do útoku Řemeslníků
- V případě, že se banditům nikdo nepostavil nebo obrana nebyla dostatečně silná, bandité vyrabují sklad. Každý přeživší bandita útoku si odnese určité množství surovin.

Změny
- Bankéř - banku je nyní možné otvírat poklikáním na bankéře
- Banka - zobrazení maximálního počtu předmětů v bance při otevření
- Zakázky - řemeslníci s dovedností vyšší než 110 a 120 procent mají navýšenu šanci na zisk zakázek 2. a 3. stupně
- Zakázky - navýšeno množství run v odměně za splněnou zakázku
- Zakázky - pozměněny odměny u malých zakázek 1. stupně
- Power Crystaly - výrazně navýšena účinnost těchto krystalů na 1500 / 4000 / 20000 / 40000 / 100000 zkušeností
- Farmaření - nastavení stackování plodin při sběru
- Obchodní dům - do filtru zbrojí přiřazeny Armor Deedy
- Tábor - do Dekorací tábora přidán Sud s vodou, který lze použít na umytí obvazů
- Zbraně - sníženo množství ubrané staminy při používání zbraní, pokud má postava nižší úroveň
- Mapy pokladů - v pokladech je nyní možné nalézt Staré mince
- Wraith Form - aktivní proměna nyní změní barvu kůže sesílatele a to dle jeho rasy
- Vampiric Embrace - aktivní proměna nyní změní barvu kůže sesílatele a to dle jeho rasy
- Achievementy - Pozměněno ukazování splněných Achievementů u Tiruse, aby bylo možné lépe sledovat, které úkoly hráč ještě nesplnil. Dále pro 100% zhotovení achievementu je nyní potřeba mít splněné i všechny velké úkoly, které k dané skupině náleží.
- Opravné svitky - přidána prodleva při psaní
- Schránka na runy - do popisu předmětu přidána informace o počtu vložených run
- Inscription - přidána šance Inscription / 2 při kouzlení ze svitku, že nedojde ke zničení svitku
- Xarhaaz - zrušena rasová vlastnost Magic Lotus
- Protection - zrušen postih do FCR vlastnosti při aktivním kouzlu
- Powder of Temperament - za pomocí těchto prášků je nyní možné zvýšit durabilitu předmětu až do hodnoty jednoho tisíce
- Peacemaking - zrušena útočná akce po provedení uklidnění

Opravy
- Tailoring - opraven typ sena potřebný pro výrobky
- Diakritika - oprava háčků a čárek nad textem, který zobrazuje předmět (kostky např.)
- Kniha zakázek - oprava barvy textu u materiálu velkých zakázek
- Kniha zakázek - oprava barvy textu pro seřazení dle abecedy
- Cechovní zprávy - opravena barva textu na zelenou
- Tábor - opraven počet Stavebních bodů za novou úroveň
- Aukce - oprava pamatování filtru "Zobrazovat vlastní aukce", aby si správně pamatoval nastavení při prvním otevření
- Zakázka - oprava chyby, kdy bylo možné dostat velkou zakázku třetí úrovně i s nedostatečnou dovedností
- Farmaření - oprava tvorby polí mimo hranice tábora

13.06.2014, Lovecký cech, Události

Vyhodnocení lovu

Lov na velké pavouky a terathany je už u konce a stejně tak možnost odevzdat trofeje k zápisu. Všechny jsme postupně spočítali a přinášíme vám trojici nejlepších lovců!

Na prvním místě se umisťuje cech Družina všedního dne s počtem 5733 trofejí.
Druhé místo obsazuje cech Přízraky noci s počtem 1982 trofejí.
A na třetí místo se dostává cech Omingwa s počtem 1781 trofejí.

Jako odměnu jsme si pro lovce připravili zabijácky krystaly. Odměnu je možné si vyzvednout stejným způsobem a na stejném místě jako obvykle.

Všem účastníkům děkujeme, gratulujeme výhercům a budeme se se všemi těšit na další lov!

30.05.2014, Lovecký cech, Události

Foxholský lovecký cech vyhlašuje nový lov!

Lov se koná na všemožné velké pavouky a terathany.
Každý z těchto tvorů má několik velmi podobných kusadel, které v tomto lovu poslouží jako trofej pro prokázání uloveného počtu.

Odměna čeká pro každého, za každé odevzdané kusadlo a také speciální odměna pro nejlepší lovce!
Doporučujeme, jak to bývá tradicí, lovit ve skupinách a nasbírané trofeje hromadit například v rámci celého cechu.

Nechť lov začne!

28.05.2014, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
- Aktualizujte si soubory pomocí DP2 Auto Update programu

Gheerský úředník
- u Gheerského úředníka (dříve znám jako cech mistr, nachází se v horním patře Gheerských kasáren) si nově můžete zaplatit rozšíření kapacity banky a stájí za poplatek, který postupně narůstá

Tábor
- Do systému táborů byla přidána nová možnost tvorby táborových políček pro pěstování rostlin
- V nabídce tábora je pak možné určit farmáře z řad obyvatel, kteří se o rostliny na těchto polích mohou starat
- Pro vytvoření táborového políčka je pak do nabídky lopaty přidána nová funkce
- Počet políček, které je takto možné spravovat, je 10 + úroveň tábora * 10

Svitky kouzel
- V případě, že nemáte v ruce knihu kouzel nebo v knize není vložený svitek požadovaného kouzla nebo toto kouzlo nemáte naučené, a máte u sebe v batohu svitek tohoto kouzla, tak se provede zakouzlení z tohoto svitku. To umožňuje používat pro kouzlení ze svitku běžné rychlé a jednoduché makra nebo hotkeye jako při běžném kouzlení a není tak nutné pro svitky vytvářet speciální a komplikovanější makro.

Xarhaaz
- Přidána nová schopnost s názvem Magic Affiliation. Tato schopnost je pasivní, ničím se tedy neaktivuje a trvá neustále. Její vlastností je poskytnutí 10% bonusu do všech magických vlastností, které postava získává skrze předmět jako zbroje, zbraně, mágovské róby, šperky (neplatí na amulety), hole a knížky.

Změny
- Skladník - pro získání cechovní barvy je nutné, aby cech byl starší než 6 měsíců (180 dní)
- Chain Lightning - sníženo základní zranění
- Postele - umožněno barvit, barva se nanáší na deed před rozbalením
- Hay - úprava stohu slámy, který se prodává u stájníků, na novou grafiku (kupka) s menší hmotností a možností kupit se na sebe. Tato nová podoba se také používá při výrobě předmětů, které potřebují slámu (klobouky) a při krmení zvířat má stejnou účinnost jako starší předmět. V případě, že máte v držení starší předmět, tak je možné ho poklikáním rozdělit na 4 nové kupky.
- Postava - při smazání postavy dojde i ke smazání stanu

Opravy
- Combat info - oprava špatného zobrazování dostání zranění i když je vypnutý
- Farmář - oprava emote do hvězdiček
- Postava - správné nastavování délky vlasů a vousů pro růst při založení postavy
- De/Buff okno - opravení správného zobrazení aktivního bonusu nebo postihu do statů
- De/Buff okno - Bleed attack přenesený ze spirita se nyní bude správně zobrazovat
- Oprava questovních předmětů (speciální knížky, které nesly informaci o nastavení aktuálních úkolů, které zrovna postava má) se nyní nepočítá do omezení počtu předmětů v batohu postavy
- Oprava správného zobrazování a zapisování (kdo udělal komu) zranění přijatých z pastí
- Provokace - oprava chyby, která znemožnňovala zprovokovat více cílů na jeden

27.05.2014, Lovecký cech, Události

Vyhodnocení lovu

Lov na ogry je už u konce a stejně tak možnost odevzdat trofeje k zápisu. Všechny jsme postupně spočítali a přinášíme vám trojici nejlepších lovců!

Na prvním místě se umisťuje cech Družina všedního dne s počtem 3509 trofejí.
Druhé místo obsazuje cech Přízraky noci s počtem 2512 trofejí.
A na třetí místo se dostává cech Omingwa s počtem 1201 trofejí.

Jako odměnu jsme si pro lovce připravili zabijácky krystal na ogry, sošku ogra a výstavní katanu. Odměnu je možné si vyzvednout stejným způsobem a na stejném místě jako obvykle.

Všem účastníkům děkujeme, gratulujeme výhercům a budeme se se všemi těšit na další lov!

21.05.2014, Úprava kódu, System

Změny
- Poklady - přidáno drobné množství šípů nebo šipek do každého pokladu
- Pošta - řazení adresátů dle abecedy
- Hiryu - možnost opakovaně nasazovat ohlávky
- Nightmare - možnost opakovaně nasazovat ohlávky
- Alchemy - všechny explosion potiony se nyní vyrábí z malých lahviček
- Lektvary - váha lektvarů snížena na 0.5 kamene
- Džbán - zalévání a nabírání nyní otáčí postavou
- Účetní záznam - zobrazení platby za dekorace
- Mágovské roby - možné nyní libovolně přebarvovat
- Cechovní zpráva - po změně nebo přidání zprávy nyní dojde k zaslání i členům cechu, kteří jsou právě ve hře
- Cechovní zpráva - upravena barvu na nastavenou cechovní barvu hráče pro lepší viditelnost
- Amulet Defender - vytvořena funkce pro zachování bonusového počtu životů v případě krátkého sundání a opětovného nandání štítu (zejména tedy při pití lektvarů)
- Píšťala - znemožněno používat, pokud není u postavy v batohu

Opravy
- Enhance potion - opravena vlastnost (zejména tedy Perk Rychlý metabolismus) aby správně dával bonusy pro všechny lektvary
- Po nedávné změně u zbrojí, kdy se nastavilo počítání některých vlastností do desetinného systému, vznikla chyba kvůli které některé předměty nebo schopnosti nedávali patřičný bonus nebo i postih jako mají
- Opět drobné opravy v zobrazování účetních záznamů tábora
- Tábor - oprava odsazení tlačítek pro stavbu Palisad
- Tábor - zobrazenování počtu dnů k dokončení stavby
- Diakritika - oprava zobrazování znaků ve zprávě o udělení zranění nebo léčení
- Plodiny - možnost vkládání kupek různých pěstitelů na sebe
- Animal Taming - oprava možnosti ochočování tvora na kterého nemám nároky kvůli jeho vysoké úrovni
- Mind rot - oprava sebrání many za využité kouzlo i v případě, že se kouzlo neprovedlo kvůli nesplněným podmínkám
- Solen - v jistém případě bylo možné, že pod hráčem se objevila 2x kyselina
- Ochočení tvorové - v jisté situaci bylo možné, že se ochočený tvor přemístil na svou Home pozici (poslední místo, kde zemřel)

19.05.2014, Stránky, General

- Pěstování rostlin - doplněny informace o pěstování farmářských plodin
- Doplněna větší část provedených změn v poslední aktualizaci

12.05.2014, Úprava kódu, System

Svět
- Navýšeny oba poklady v Ophidianí pyramidě

Dismount
- Každá rána tímto útokem bude mít nyní 25% bonus k celkovému zranění
- Lze nyní použít i na cíl, který není v sedle
- V případě, že cíl je na nohou, způsobí rána namísto shození ze sedla odhození

Poisoning
- Zasažení tvora jedem posledního stupně (Lethal) pomocí úderu Infectious Strike způsobí tvorovi po dobu trvání jedu postih k odolnosti Poison o hodnotě (Poisoning + Alchemy + Hiding) / 10. V případě, že je útok proveden ze stínu, tak je postih navýšen o dalších Hiding / 10.
- Tvor postižený jedem posledního stupně (Lethal) ztrácí schopnost regenerace životů
- Dovednost Alchemy nyní poskytuje bonus k šanci na nanesení jedu na zbraň Alchemy / 4
- Od hodnoty 75 Poisoning je možné využívat nové schopnosti s názvem Acid Burn. K tomu je také potřeba mít na zbrani nanesený jed čtrvého stupně (Deadly). Uplatní se, pokud je cíl již postižen nejsilnějším jedem (Lethal) nebo je na jed plně odolný.
- Acid Burn způsobí na cíli 50 zranění ohněm, manová náročnost je stejná jako při běžném použití schopnosti a při použití nedochází k čerpání nanesených jedů na zbrani (je však nutné alespoň jeden vždy mít).
- Dovednost Alchemy poskytuje Alchemy / 5 bonus ke zranění pro Acid Burn

Necromancy
- Wraith Form - z důvodu chybné grafiky u některých animací útoku byla zrušena roba při proměně
- Mind Rot - navýšena doba trvání nabitého kouzla na dvě hodiny
- Wither - navýšeno základní zranění kouzla
- Wither - nyní dostává bonusové zranění z dovednosti Eval Int sesílatele
- Wither - nyní dostává bonusové zranění ze záporné Karmy sesílatele
- Wither - navýšena základní cena many na 26
- Wither - dovednost Evaluating Inteligence navyšuje vzdálenost působení o 1 políčko za 40 dovednosti. Navýšená vzdálenost se připisuje pouze v zorném poli sesílatele (nikoliv za jeho zády).
- Poison Strike - zdvojnásobeno základní zranění kouzla
- Revenant - úprava odolností
- Revenant - navýšena šance na zásah, bonus je dle dovednosti Spirit Speak sesílatele
- Revenant - navýšen počet základních životů
- Revenant - zrušeno ovlivňování životů Revenanta Perkem na posilnění vyvolaných tvorů
- Revenant - odolnost na základní Dispel

Peacemaking a Provocation
- Upraveny vzorce pro úspěšné ovlivnění tvora některou z těchto dovedností
- Při hraní byla přidána nová schopnost k oslabení cíleného tvora nebo tvorů
- Šance na toto oslabení je vždy o 40 % vyšší než šance na úspěšné zahraní. To znamená, že při neúspěchu je možné tvora pořád oslabit, že je možné oslabit i tvory, které jsou jinak odolní na hudbu a při úspěšném zahraní dojde k oslabení vždy.
- Oslabení u dovednosti Provocation je snížení DCI cílů o hodnota dovednosti Provocation / 4
- Oslabení u dovednosti Peacemaking je snížení všech odolností cíle o hodnota dovednosti Peacemaking / 20
- Doba trvání obou oslabení je dovednost Musicianship / 5 vteřin
- Jeden tvor může mít jak oslabení z dovednosti Peacemaking, tak i z Provocation, nesčítají se však v rámci jedné dovednosti
- U dovednosti Provocation je možné oslabit pouze jeden cíl a to opětovným zacílením na sebe sama

Zbraně
- Do výroby přidána nová zbraň Kama - zranění 13-15, rychlost 50, dvouruční, dovednost Fencing, speciální údery Whirlwind Attack a Shadow strike
- Útok ze stínu má nyní 5% bonus ke kritickému zásahu
- Použití speciálního úderu Shadow Strike ze stínu má nyní o 20 % navýšenu šanci pro kritický zásah (navíc k původním 5)
- Crossbow - navýšena range z 9 na 10
- Heavy Crossbow - navýšeny atributové požadavky na 125 síly a 125 obratnosti
- Upraveny Speciální údery u následujících zbraní:
Heavy Crossbow (Dismount+BleedAttack), Large Battle Axe (BleedAttack+ParalyzingBlow), Two Handed Axe (BleedAttack+ArmorIgnore), Longsword (BleedAttack+ParalyzingBlow), Viking sword (Dismount+ConcussionBlow), Scythe (ParalyzingBlow+BleedAttack), Bladed staff (Dismount+ParalyzingBlow), Club (BleedAttack+Dismount), Mace (ParalyzingBlow+Disarm), Maul (ConcussionBlow+PsychicAttack)
- Upraveno rozpětí zranění a rychlost zbraně u následujících zbraní:
Battle axe (22-24, 31), Executioners axe (20-22, 34), Large battle axe (23-27, 30), Two handed axe (19-26, 32), Bone harvester (13-16, 45), Broadsword (17-20, 36), Crescent Blade (11-23, 45), Cutlass (13-18, 45), Katana (15-16, 46), Longsword (22-24, 30), Scimitar (16-17, 39), Viking swrod (16-18, 38), Scythe (15-30, 32), Wooden sqword (14-15, 53), Bladed staff (18-19, 37), Dagger (13-17, 58), Double bladed staff (15-16, 49), Kryss (15-16, 49), Lance (24-30, 25), Pike (19-21, 36), Metall staff (20-25, 30), Short spear (13-17, 55), Spear (20-24, 28), War fork (14-16, 42), War axe (17-18, 37), Hammer pick (24-25, 28), Maul (18-24, 32), Scepter (19-24, 31), Warhammer (26-29, 28), Warmace (23-25, 28), Gnarled staff (21-22, 30), Nailed maul (13-15, 45), Pitchfork (17-20, 37), Bow (21-25, 29), Crossbow (24-29, 26), Repeating Crossbow (15-16, 41), Heavy crossbow (40-44, 18), Composite bow (27-28, 25), Longbow (24-31, 25)

Tábor
- Do systému Těžby a stavby táborů byla přidána nová možnost pro stavbu různých dekoračních nebo užitečných předmětů
- Za tyto předměty se platí speciálními body a penězi
- Body pro nákup získává tábor vždy při získání nové úrovně a to v počtu 30 + nová úroveň * 5. Body dosažené za jednotlivé úrovně se sčítají.
- Každý předmět má omezený počet, kolikrát je ho možné mít koupený a postavený v táboře
- Zrušení už postaveného předmětu ho pouze uloží "do skladu", nedojde tedy k úplnému smazání a je možné ho bezplatně opět kdykoliv umístit

Změny
- Kritický zásah - navýšené bonusové zranění z kritického zásahu upraveno na 175% / 225% / 250%
- Runické předměty - možnost vkládat červené runy do modrého slotu
- Plodiny - zobrazení informace o vlhkosti a počtu semínek nebo plodů ke sklizení po kliknutí na rostlinu.
- Farmaření - navýšena vzdálenost pro zalití květin
- Lopata - přidán varovný text, pokud má hráč plné ruce a nemůže použít lopatu
- Banka - přidán varovný text, pokud má hráč plnou banku a nemůže rozměňovat mince
- Dispel - Možnost používat i na tvory, které jsou běžně odolné proti odvolání (platí pouze pro hráčské postavy)
- Divine Fury - doplněná stamina z kouzla už není 100%, ale záleží na dovednosti Chivalry
- NPC - snížena regenerace staminy
- Odnaučování - zdraženo odnaučování Statů, Kouzel a Perků
- Magic Reflection - ochrana kouzlem se nezruší v případě, že dojde zásoba many
- Xarhaaz - Kritický zásah kouzlem díky Xarhaazské schopnosti nyní dává +50% zranění
- Zorai - rasová abilita Weapon Specialization funguje nyní i na jednoruční zbraně

Opravy
- Farmaření - oprava farmáře a plodů
- Plodiny - oprava skoku do prvního dne ihned při prvním savu
- Mage staff - oprava předělání holí na Exceptional
- Momentum strike - oprava možnosti trénování dovednosti Bushido s touto schopností až do maxima
- Aukce - oprava přidání předmětu, pokud nejsou vyplněna pole pro text
- Farea - oprava času pro opětovné přivolání Spirita v případě použití příkazu
- Skladník - oprava textu o poměru surovin k vyměně
- Jed - oprava imunity na třetí stupeň jedu (Greater) u Petalu, kouzla Corpse Skin a Vampire proměny
- Pain Spike - oprava odebrání staminy při zasažení cíle
- Honorable Execution - opravena chyba, která hráčům po použití způsobovala permanentní Swing Speed Bonus až do restartu serveru

9.05.2014, Lovecký cech, Události

Foxholský lovecký cech vyhlašuje nový lov!

Lov se koná na všechny druhy ogrů, malé, velké i ledové.
Jako trofej z těchto tvorů poslouží jejich velké zuby, ne ovšem tesáky, jak by si někdo mohl myslet, ale jejich velké stoličky! Proto právě tyto jejich stoličky sbírejte, protože poslouží jako trofej pro prokázání uloveného počtu.

Odměna jako vždy čeká pro každého lovce, za každou odevzdanou stoličku a také speciální odměna pro tři nejlepší lovce!
Doporučujeme, jak to bývá tradicí, lovit ve skupinách a nasbírané trofeje hromadit například v rámci celého cechu.

Nechť lov začne!

6.05.2014, Svět, General

Svět
- Otevřeno druhé patro doupěte Mephitis, které je výrazně těžší než patro první
- Otevřeno podzemí Kienské pevnosti

2.05.2014, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
- Aktualizujte si soubory pomocí DP2 Auto Update programu

Pěstování
- Byla rozšířena možnost pěstování o 20 nových rostlin
- Semínka těchto rostlin je možné získat za splnění úkolů u farmáře poblíž Nelya Irin
- Více informací bude k nalezení na stránce Pěstování

Cech
- Do tabulky pro správu Cechu (.cech) byla přidána kolonka pro zapsání zprávy pro všechny členy.
- Zpráva se každému členu vypíše při přihlášení do hry, nebo je možné ji zobrazit otevřením této tabulky.
- Tuto zprávu může upravovat nebo psát vůdce cechu a také nejvyšší hodnosti v cechu (Warlord a Emissary)

Cechovní barvy
- Pro cechy byla otevřena možnost získat vlastní a jedinečnou cechovní barvu
- Podmínkou je, aby cech měl minimálně pět členů
- Další informace o způsobu získání této barvy je možné zjistit u Skladníka odboje

Vlastnosti zbroje
- Vlastnosti Bonus Strength, Dexterity, Inteligence, Hitpoints, Stamina a Mana byly všechny převedeny na hodnotu s desetinným číslem, podobně jako tomu je u regeneračních vlastností
- U všech stávajících magických předmětů zůstane tato hodnota nezměněna (tedy budou mít vždy celé číslo)
- U runických předmětů dojde k přepočtu dle vložených run a počtu bodů
- Nově nalezené magické předměty budou už dle nového nastavení
- Při výpočtu bonusové vlastnosti dochází vždy k zaokrouhlení nahoru na celé číslo
- Toto nijak neovlivňuje počet nebo sílu run získaných z magického předmětu

Změny
- Tezar - při nakupování je nyní možné libovoně kombinovat staré mince a questovní body k nákupu. Při placení mají staré mince vždy přednost
- Questy - U některých questů byla upravena hodnota quest bodů za opakované splnění a u některých tato hodnota nově přidána
- Achievementy - zobrazení možných quest bodů získatelných za týden u Tiruse
- Kupní síň - vymazány přednastavené hodnoty při tvorbě nové nabídky
- Sacrifice - při použití vypíše zprávu jestli je Sacrifice k dispozici pro přitažení věcí
- Farmer - přidán prodej hnojiva
- Skladník - pozměněn poměr při výměně surovin
- Tábor - upravena minimálního hodnota surovin, které se odevzdávají odboji. Stále zůstává stejné, že se oedvzdává 25% z natěžených surovin, změněná je však minimální hodnota pro každou surovinu na 3%. To znamená, že 12% části poplatku je pevně daných a zbylých 13% se náhodně rozdělí mezi všechny suroviny
- Lopata - přidána podmínka na volné ruce při použití
- Commodity deed - možnost přidat kamení
- Kniha na zakázky - v nabídce filtrů bylo přidáno tlačítko pro seřazení zakázek dle požadovaného předmětu (přibližně dle abecedy)
- Cech - adepti (Ronin) nemohou nosit odznak cechu
- Dům - umožněno nastavení cechovního přístupu i v případě, že nájemník není vůdce cechu
- Zkrocení tvorové - navýšen počet možných přátel
- Zkrocení tvorové - při zacílení "Remove friend" možnosti na tvora otevře tabulku s možností vymazaní přátel tvora
- Zkrocení tvorové - tvorové, kteří kouzlí, nyní nebudou sesílat Teleport

Opravy
- Kniha na zakázky - oprava textu u některých materiálu, který se překrýval s dalším textem
- Tábor - oprava počítání jídla v účetním záznamu
- War axe - oprava použití při double clicku
- Oprava šance na pohlcení kouzla
- Tábor - oprava počátečního zůstatku peněz v účetním záznamu
- Květiny - oprava vzdálenosti nutné pro zalévání
- Oprava mazání cest na sněhu
- Tábor - oprava špatné zprávy při zamknutí předmětu

28.04.2014, Mapa, Události

Písařka Ester stála u Giraova stolku a koukala mu přes rameno. Kartograf zamračeně koukal na svitek, který před ním ležel a každým palcem své plochy sděloval, že už je tu hodně, ale opravdu hodně dlouho.
Kartograf zakroutil hlavou: "Lituji, Ester, ale s tímhle Ti neporadím. Může to být mapa k pokladu a může to být taky neumělá kresba krajiny. Nikdy dřív jsem něco podobného neviděl. Každopádně je to hodně stará kresba."
Písařka kývla hlavou a dotkla se jeho ramene.
"Díky, Girae. Můžeš mi ji několikrát překreslit? Zkusím ji rozprodat dobrodruhům, třeba zjistí, kam ukazuje. Já bohužel nemám čas ani odvahu jít se toulat divočinou."
Giraos pokývl hlavou a dal se do práce.

22.04.2014, Na lovu, Události

Dva muži v loveckém oděvu leželi ve křoví a pozorovali něco ve větvích. Po chvíli se podívali jeden na druhého a jeden z nich zvedl tři prsty. Druhý mlčky kývl a oba se tiše vyplížili z křoví. Jasně zbarvený pták, kterého předtím pozorovali, zatřepal křídly a znovu se uvelebil v hnízdě.

Večer oba lovci pověsili pláště u vrchního lovce Eranela.
"Dneska jsme viděli pět dalších, co sedí na vejcích," prohodil první, shodil z hlavy kápi, pročechral si tmavé vlasy a unaveně se sesunul na židli. Eranel se zahleděl z okna a pak kývl.
"Takže jako loni. Požádáme o pomoc dobrodruhy. Dobrá práce, jděte si dát jedno na můj účet. Ale jen jedno!"
Oba lovci viditelně pookřáli. Tmavovlasý lovec vyskočil ze židle, poplácal svého šéfa po rameni a oba hbitě vyrazili do krčmy.

Vrchní lovec zasedl ke stolu, vzal čistý arch papíru a namočil brk:

Lovecký cech stejně jako loni nabízí odměnu za nepoškozená vejce vzácných druhů ptáků, kteří v této době hnízdí v lesích celého světa. Vejce těchto druhů poznáte podle výrazné barvy skořápky. Odměnu vyplatíme za každé nepoškozené vejce.
Vrchní lovec Eranel

18.04.2014, Lovecký cech, Události

Vyhodnocení lovu

Lov na reapery je už u konce a stejně tak možnost odevzdat trofeje k zápisu. Všechny jsme postupně spočítali a přinášíme vám trojici nejlepších lovců!

Na prvním místě se umisťuje cech Omingwa s počtem 1283 trofejí.
Druhé místo obsazuje cech Družina všedního dne s počtem 1186 trofejí.
A na třetí místo se dostává cech Cromovi medvědi s počtem 1014 trofejí.

Jako odměnu jsme si pro lovce připravili sošku reapera, krásnou šerpu se silnější magickou vlastností a vzácné barvivo zelené barvy. Odměnu je možné si vyzvednout stejným způsobem a na stejném místě jako obvykle.

Všem účastníkům děkujeme, gratulujeme výhercům a budeme se se všemi těšit na další lov!

14.04.2014, Výročí, General

Milí hráči,

náš server běží již dva roky bez přerušení. Zažívá jako všechny české shardy výkyvy, kdy někdy je lépe, někdy hůře. Velmi si vážíme vás všech, kteří zůstáváte shardu Dark Paradise 2 věrni, ať už jsou novinky příznivé či méně, status plný i pustý. Stejně tak doufáme, že hra vám stále nabízí výzvy, které můžete pokořovat, a mety, kterých můžete dosahovat.
Ale protože je to jen hra, a ta se má hrát s úsměvem, máme pro největší vytrvalce, kteří jsou zde s námi od samého začátku, speciální dárek. Samozřejmě ani ostatní nezůstanou ochuzeni a dostanou podle stáří účtu odměny, které staří matadoři dostali loni.
Odměnu dostává automaticky hlavní postava na účtě a najde ji ve své bankovní truhle.

Přejeme vám i sobě hezkou hru

GM tým

13.04.2014, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
- Aktualizujte si soubory pomocí DP2 Auto Update programu

Power Scroll
- U mága Danteho je nyní možné vyměňovat magické svitky hornictví za svitky kovářství a obráceně, v poměru 2:1

Skladník
- U vrchních skladníků odboje je nyní možné vyměňovat kvalitní materiál za základní

Změny
- Tábor - umožněno nahlížení do údajů tábora všemi členy
- Tábor - umožnění příkazu ".Tabor" pro všechny členy tábora
- Tábor - přidána možnost otáčet směr pokladnice
- Tábor - do pokladnice je nyní možné vkládat suroviny i skrze commodity deed

11.04.2014, Zpráva táborům, Události

Generál Zuris si poslechl hlášení muže v lehké kožené zbroji a s lukem přes rameno a přikývl.
"To jsou dobré zprávy. Pošli mi sem kapitány mých mužů," pokynul muži a propustil ho. O chvíli později se u generálova stolu hlásili tři důstojníci.
"Pánové, podle posledních zpráv našich zvědů se Arapal stále drží především v bezpečí svých pevností. Myslím, že nadešel vhodný čas posílit odboj ve všech jeho podobách. Sbalte si pár nezbytností, projedeme se k Oriasovi."

V sídle toorského odboje se toho dne vypilo dost vína, ale nakonec se obě strany dohodly a merhabští odjeli domů. Ještě téhož dne vyslali oba generálové posly do táborů, o nichž se vědělo, že sympatizují s odbojem:

Drazí spolubojovníci,

Arapal se již nějaký čas drží ponejvíce v bezpečí vlastních území a náš tábor prosperuje. Usoudili jsme, že nadešel vhodný čas, abychom tuto možnost nabídli i vašim táborům. Nevyužitých dolů, kamenolomů a lesů je víc než dost. Nabízíme vám možnost pronajmout si zkušené řemeslníky a stavitele z našeho tábora, kteří vám pomohou v rozvoji. Pokud máte o tuto nabídku zájem, zastavte se za vrchním skladníkem, který vám sdělí konkrétní podmínky.

11.04.2014, Úprava kódu, System

Tábor
- Byla vytvořena nová funkce Těžba a stavby pro tábory
- Díky této funkci bude možné rozšířit možnosti tábora. To zahrnuje například najímání řemeslníků na rozvoj tábora, stavbu palisády, rozšíření skladní kapacity tábora nebo stavbu podzemního úkrytu.
- Podrobnější informace je možné najít na samostatné stránce Tábor
- V horizontu nejbližších měsíců se budou možnosti tohoto systému ještě rozšiřovat a to v návaznosti na úrovni tábora
- Mezi tato rozšíření bude patřit například stavba dřevených budov, osazení tábora různými dekorativními i funkčními prvky (např. studna nebo krystal na přemístění), najímání obchodníků, funkce útoku nebo obrany tábora a obsazování důležitých bodů ve světě

Změny
- Zemní a kamení elementálové - upravena šance a nalezené množství kamení
- Kamení - upraven typ předmětu a zdvojnásobeno množství u stávajících zásob
- Animal Trainer - nastavena podmínka na viditelnost a vzdálenost pro použití příkazů
- Runebook - do popisku uvedena informace o množství run v knize
- Zbroje - počet nejvyšších odolností na celém kompletu, které se sčítají, navýšen na dvě
- Carpentry - navýšen počet materiálu nutný k výrobě zbraní a holí
- Zakázky - zamezeno plnění velkých zakázek, pokud postava má menší dovednost než 75
- Enhance - pokus o změnu kvality nyní vyžaduje vždy použití Ancient nářadí
- Enhance - předělání Runického předmětu do lepšího materiálu je nyní se 100% úspěšností a dopočítává se potřebný materiál, ten je počítán dle výrobní šance.

Opravy
- Evasion - oprava krytí u Flamestriku
- Zbroje - oprava chyby se sčítáním odolností na zbroji z aury a run
- Výroba - oprava exceptional šance na ostatní věci (které nejsou zbroje a zbraně)

11.04.2014, Stránky, General

Tábor - nová stránka věnující se zatím novinkám kolem táborů, časem bude doplněna i o základní funkce
Cestování po světě - nová stránka popisující možnosti cestování po světě

Drobnosti
Rasy - revize abilit, včetně vzorců
Magery - doplněny vzorce k některým kouzlům

4.04.2014, Lovecký cech, Události

Foxholský lovecký cech vyhlašuje nový lov!

Lov se koná na velké oživlé stromy zvané reapeři.
Jako trofej z těchto tvorů pro prokázání uloveného počtu poslouží část jejich nakažené kůry.

Odměna jako vždy čeká pro každého lovce, za každou odevzdanou kůru a také speciální odměna pro tři nejlepší lovce!
Doporučujeme, jak to bývá tradicí, lovit ve skupinách a nasbírané trofeje hromadit například v rámci celého cechu.

Nechť lov začne!

2.04.2014, Turnaj, Události

Vážení a milí spoluobčané a návštěvníci Gheeru!

při příležitosti blížícího se dokončení stavby mostu mezi Gheerem a ruinami Tooru bude uspořádán na počest moci našeho města turnaj v gheerské aréně. Zápasit se bude v jezdeckém klání a pasteveckých dovednostech, zapisovat se můžete jako obvykle u stánku vedle kasáren.
Na turnaji dalé proběhne slosování tomboly, do které si můžete od dnešního dne kupovat lístky.
Během turnaje bude opět uspořádána pestrá hostina pro všechny návštěvníky a soutěžící.
Turnaji bude předcházet slavnostní otevření mostu.

Slavnost se započne dne 14. tohoto měsíce v šest hodin večerního času, kdy vyjde průvod z bran města k mostu. Po otevření mostu se vrátíme do arény, kde se uskuteční samotný turnaj a budou vylosováni výherci tomboly.

Jezdecké klání
Zápisné činí 50 stříbrných. Pro účast v turnaji je nutné mít vlastní jízdní zvíře, na kterém se budete klání účastnit, a být oděn do alespoň kožené zbroje. Doporučujeme mít po boku svého panoše, který bude vyměňovat rozbité dřevce.
Ceny:
1. místo: zlatá soška a 6 zlatých mincí
2. místo: stříbrná soška a 3 zlaté mince
3. místo: bronzová soška a 1 zlatá mince

Pastevecké dovednosti
Zápisné činí 20 stříbrných. Pro větší efekt a pobavení přihlížejících je možné vzíti na sebe strašidelný či pestrobarevný kostým.
Ceny:
1. místo: zlatá soška a 3 zlaté mince
2. místo: stříbrná soška a 2 zlaté mince
3. místo: bronzová soška a 1 zlatá mince

Tombola
Lístky do tomboly můžete zakoupit od dnešního dne u stánku, kde probíhá zápis do turnaje. Cena jednoho lístku je 10 stříbrných a jejich počet není omezen. Každý při nákupu dostane knížku na vkládání lístků.
Ceny:
1. místo: mustang ze správcovských stájí černé barvy
2. místo: runické kladívko pro zelené runy
3. místo: runická pilka pro zelené runy
4. místo: runické šití pro zelené runy
5. - 14. místo: staré sběratelské mince
15. - 34. místo: balíček s 5 modrými, 3 červenými a 1 zelenou runou
Pro převzetí výhry je nutné být přítomen na místě během slosování, jinak nárok na výhru propadá (pokud se nemůžete slosování zúčastnit, můžete své lístky svěřit jiné osobě, která bude přítomna a výhru za Vás převezme).

Sláva Gheeru!

Správce Arag

1.04.2014, Stránky, General

- Jízdní tvorové - nová stránka věnující se souhrnně tomu, co potřebujete vědět, než/když si pořídíte jízdní zvíře. Shrnuje také dosavadní stránky Ohlávky a obojky a Sedla, které jsou zrušeny
- Bojoví tvorové - nová stránka věnující se bojovým tvorům. Shrnuje také dosavadní stránky Ohlávky a obojky a Bonded, které jsou zrušeny
- Pěstování rostlin - revize stránky, doplněna tabulka základních barviv z rostlin
- Atributy - doplněny efekty staminy
- Zbroje - doplněny nároky na úroveň postavy u dřev (štíty)
- Runické předměty - doplněna informace o truhličce na runy
- Zabijácké krystaly - aktualizace stránky, doplněna tabulka možných slayerů
- Obchod - doplněny informace o použitelných poukazech
- Obětování - vytvořena stránka zabývající se systémem Obětování
- Kadeřnictví - vytvořena stránka popisující Gheerské kadeřnictví a systém růstu vlasů/vousů
- Plus drobné opravy a doplnění na dalších stránkách

31.03.2014, Aktualizace souborů, System

Aktualizace souborů
- Aktualizujte si soubory pomocí DP2 Auto Update programu

28.03.2014, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
- Aktualizujte si soubory pomocí DP2 Auto Update programu

Enhance
- Předělání Runických předmětů do lepšího materiálu je nyní vždy 100% úspěšné
- Změna však bude dražší na spotřebovaný materiál, jehož množství se dopočítává do 100% šance. Tedy například předělání předmětu, kde mám v základu 50% šanci a stojí 20 materiálu mne bude stát 40 materiálu a bude vždy úspěšný. Výška skillu i použitá síla nářadí má tak stále výrazný vliv

Exceptional
- U všech vyráběných zbraní a zbrojí byla upravena šance na výrobu v Exceptional kvalitě.
- Ta se nyní počítá z obtížnosti použitého materiálu namísto obtížnosti výrobku, tedy např. všechny výrobky z valoritu mají stejnou šanci na zhotovení v lepší kvalitě
- Kvality Exceptional nyní mohou dosáhnout i runické a magické předměty.
- Existující runické a jakékoliv magické předměty je možné na lepší kvalitu dodatečně předělat za použití Enhance možnosti ve výrobním menu a výběrem stejného typu materiálu jako je předmět.
- Náklady za toto předělání jsou (100 / šance na výrobu * počet materiálu) * 0.4 a šance poloviční než při běžné výrobě. Vzhledem k tomu, že doposud byla Runickým předmětům byl systémově odebírána Exceptional kvalita, tak všechny dosud existující runické předměty dostávají zdarma jednu šanci na předělání do Exceptional kvality bez poplatku materiálu.
- Při budoucím předělání předmětu na Runický už nebude přicházet o Exceptional kvalitu. Předělání jakéhokoliv předmětu do jiného materiálu vždy zruší Exceptional kvalitu.

Power Scroll
- U mága Danteho byla umožněna výměna svitků moci v několika různých cenách

Looting
- Byl vytvořen systém, který automaticky sebere všechny peníze při otevření mrtvoly
- Tento systém nefunguje na těla hráčů a nesbírá peníze nad hranici nosnosti postavy
- V základu je zapnut všem hráčům a jeho vypnutí nebo opětovné zapnutí je možné příkazem .Loot
- Dle reakcí a toho jak se bude tento systém využíván, tak bude zaveden jako pevná, jediná možnost sběru peněz nebo naopak bude úplně zrušen

Achievementy
- Do sekce Slayer byla přidána celá stránka zabývající se úkoly u Tiruse
- Zde je možné najít všechny úkoly, které Tirus nabízí, a zjistit, jestli jste je už někdy v minulosti splnili
- Úkoly, které byly splněny v nedávné době a není je tedy možné obdržet znovu, jsou označeny modrou barvou
- Je zde také možné sledovat čas zbývající do nabídnutí dalšího úkolu
- V přípravě je ještě zobrazování splněných slayerových úkolů a odměn za splněné kategorie (velké slayery)

Změny
- Parta - v případě odlognutí vůdce se party se vůdcovství přenese na dalšího člena
- Hudba - prohazování id hraných not v případě, že se často opakujou po sobě
- Zapomnění - podmínka na vzdálenost od npc
- Oheň - přidán zvuk při rozdělávání
- Aukce - snížen počet zobrazených posledních příhozů na 4 z původních 5
- Stráže - nyní se nebudou pokoušet kriminálníky vždy zabít, ale spokojí se s jejich ubitím do bezvědomí v případě, že poruší pouze nějaký drobný přestupek. Podobně jako u duelu bych upozornil, že i nehody se mohou stále stávat.
- Stráže - pokud bojuje, bude ignorovat okolní přestupky
- Stráže - nyní budou velmi agresivní k proměnám Lich a Horrific Beast
- Harvest - v případě neúspěšného zisku materiálu se odečte množství celkového počtu surovin v dané bance
- Tábor - zamykání a odemykání předmětů v táboře nyní nechává aktivní Target pro další akce
- Rostliny - k zalévání rostlin je nyní potřeba být těsně v jejich blízkosti
- Shovel - je možné jí odstranit mrtvé rostliny
- Potion keg - možnost nastavit úroveň bezpečnosti pro používání v případě zamknutí v domě, táboře apod.
- Košík na semínka - upravena tabulka, aby si pamatovala aktuálně otevřenou stránku při manipulaci
- Kniha na zakázky - upravena tabulka, aby si pamatovala aktuálně otevřenou stránku při manipulaci
- Odolnosti - magické odolnosti na zbroji se nyní mezi sebou nesčítají a bere se pouze nejvyšší hodnota. To znamená, že když mám hruď, která mi dává +5 fire resistance, a helmu, co dává +8, tak dostanu celkem pouze 8. Na štít, magické oblečení, šperky a jiné se toto omezení nevztahuje.
- Meditation - navýšena šance na úspěšné provedení i s dovedností menší než sto
- Mining - posunuta náročnost nalezení Moonrocku, aby při hodnotě 120 byla 100% šance na nazelení
- Necromancy - kouzla z této školy magie je nyní možné zakouzlit i s kladnou karmou, ovšem bez žádného jiného výsledku než je snížení karmy až do záporné hranice, kdy je pak Necromancy možné běžně používat
- Honorable Execution - šance na provedení navýšena na 50%

Opravy
- Status - zobrazování stálé rasy a jména, nezměněné incognitem nebo jiným vlivem
- Obchodní síň - zobrazování stálého jména, nezměněné incognitem nebo jiným vlivem
- Obchodní síň - náhled předmětu nyní zobrazuje správnou barvu
- Carpentry - oprava resetování doby na sebrání zakázky po restartu
- Hit Leech - oprava, aby zvuk vysátí proběhl pouze v případě, že se vysátí uplatní
- Stráže - rozpoznávání nové rasy pod kouzlem Incognito
- Familiar - nastaveno ukládání, aby nemizel během restartu
- Tirus - oprava drobných textů a některých úkolů
- Explosion - opraveno zasažení okolních cílů i v případě, že hlavní cíl na explozi umře
- Růst vousů - zablokování růstu vousů u ženských postav
- Plátno - pozměněno jméno plátna, aby byla jasná jeho velikost
- Armor Deed - oprava vytažení věcí
- Zapomnění - oprava možnosti se odnaučit kouzlo Clumsy
- Koryto s vodou - oprava nabírání vody do poloprázdné nádoby
- Rostliny - oprava křížení
- Rostliny - vytváření záhonu pro zasazení semínka nyní ignoruje stopy
- Stan - nastaveno zalamování textu v názvu stanu v případě jeho větší délky
- Barvivo - oprava náhledu u některých typů oblečení

16.03.2014, Tajemná výprava, Události

Starší muž se prošel městem, které ještě spalo. Nehledal však nikoho s kým by se dal do hovoru, ale pozoroval podivuhodné rostliny a houby, které zde vyrostly. Kvůli bráně na tento svět, kterou se snaží démoni vytvořit, aby zde mohli znovu povstat, tak jako tomu bylo před sto lety, to vědel dobře. Vědel také i co je potřeba udělat, aby se tomuto předešlo. I mnoho obyvatelů města už přišlo k podobným znalostem, chyběla jim však informace o zaklínadle potřebné pro rituál. Tuhle informaci starší muž měl a byl ochotný se o ní podělit. Po těchto myšlenkách, které se mu hnaly hlavou, došel k vývěsnímu štítu na zdi banky a přidal zde svůj vzkaz k mnoha jiným.

Vyzývám dobrodruhy veškerých ras a vyznání, kterým záleží na dobru tohoto města, aby se se mnou vydali na výpravu k získání potřebného zaklínadla k provedení rituálu, který zamezí vstup démonům do města. Tato výprava se uskuteční dnes o šesté hodině večerní a prosím aby se všichni účastnicí sešli v okolí místní banky.

14.03.2014, V hospodě Na Rozcestí, Události

V hospodě Na Rozcestí bylo veselo. Šenkýřka vzala nový džbánek vína a odnesla ho ke stolu, u něhož seděli dva starší muži. Toho mága znala, byl zde už nějaký čas hostem a v šenku trávil mnoho času a krkem již prolil mnoho jejich vína. Nu co, platil dobře, tak ať. Položila džbánek na stůl a na oba hosty se usmála. Věděla, jak si zasloužit nějakou tu minci navíc.
Cizí muž si nalil číši a podíval se na mága.
"Takže balron v Gheeru, říkáš?"
Mág pokývl. "Farean a dva Gwalové z Gheeru se mne byli ptát na rituál zapuzení. Ta kniha je ztracená někde na Arghanu, ale já ji četl a paměť mi slouží dobře! Krev balrona na namalování pentagramu, dávka na každý cíp. Pět předmětů posvěcených bohy a pět mágů, kteří odříkají zaklínadlo," odříkal mág. "Který netuším, kde je," dodal, říhl si a zhluboka si lokl ze své číše.
"Zajímavé," okomentoval to cizí muž. "A na čem, že to teď pracuješ?"
"Aaale, teď si užívám odpočinek. Ale tuhle jsem ve Skalboru našel krásnou číši! Modrou, rytou. Ale pak mne zmerčili arapalští a měl jsem co dělat, abych jim utekl. Ale nohy mám pořád rychlé, nechytili mě!"
Cizinec se zasmál a zbytek večera uplynul v uvolněné a veselé atmosféře.

Druhý den ráno cizinec zaplatil svou útratu, nasedl na svého koně a vyrazil. Do Gheeru to byl kus cesty.

14.03.2014, Varování rady mágů, Události

"Tak jaké jsou novinky po dnešní noci?" zeptala se Kalime mága v modrém, který právě přišel do obchodu.
"Kouzlo stále drží, ve městě panuje setrvalý stav, co se balronovy aktivity týče."
"Alespoň, že se to nezhoršuje. Kolik dní ještě máme, než balron tuhle bariéru překoná?" Na to mág jen pokrčil rameny a odebral se do vedlejší místnosti.
Později toho dne se mágové města sešli ke krátké poradě. Po jejím konci Kalime usedla ke stolu své pracovny velmi ustaraně. "Tři, čtyři dny maximálně, pak pár dní, než se balron prodere do Gheeru," povzdechla si pro sebe. Pak si podala čistý list pergamenu, vzala brk, chvíli hleděla na obraz na stěně a potom začla úhledným písmem psát.

Drazí občané a návštěvníci Gheeru,

jak jistě víte, do našeho města se pokouší proniknout balron, který zde před mnoha lety sídlil, než byl před stavbou Gheeru vyhnán. Podařilo se mu překonat kouzla, která pečetila naše město před jeho návratem, a chystá město na svůj příchod. Před několika dny gheerští mágové posílili ochranu města pomocí magické bariéry, která tlumila balronovy aktivity a zaměstnávala jeho síly.
Tato bariéra však pomalu slábne. Máme odhadem tři dny, než ji balron překoná a opět začne posilovat svou moc v údolí a nakonec se do města dostane a přinese na něj zkázu. Tři posvátné předměty potřebné pro rituál zapuzení balrona jsou už k dispozici, krev balrona se utěšeně hromadí, ale stále nemáme předmět posvěcený lidským a zoraiským bohem. Rada mágů proto apeluje na lidskou a zoraiskou rasu, aby nepolevovaly v pátrání po svém posvátném předmětu. Dále apelujeme na všechny dobrodruhy, aby při svých toulkách neustávali v bdělosti a stále pátrali po svitku se zaklínadlem. Času nezbývá mnoho.

Za radu mágů města Gheeru
Kalime


Předala pergamen Timmymu a požádala ho, aby ho vyvěsil na nástěnce u banky.

2.03.2014, Neklid v Gheeru, Události

Illie seděla ve své laboratoři v podzemí, když za ní dorazil prošedivělý starý Farea a podivně vyhlížející Xarhaaz. Nejprve Illii tato dvojice trochu překvapila: "Co tito dva tak odlišní tvorové spolu zrovna u ní pohledávají?" Poté si připomněla svého nového spolubydlícího o patro výš a jen se pro sebe pousmála. Koneckonců ona je na tom vlastně stejně. Při této myšlence se jí krátce postesklo po jejím domově v Gheeru, ze kterého musela tak narychlo odcestovat a skrývat se tady v Luminoru. Jak záhy zjistila, tito dva návštěvníci za ní dorazili právě proto, aby se ji pokusili přimět k návštěvě Gheeru. Děje se tam prý cosi podivného, kytky vadnou a po městě rostou prapodivné houby. Po chvíli přemlouvání a přesvědčování, že je pro ni ve městě bezpečno, zvědavost a touha po domově zvítězila nad obavami a Illie se vydala na cestu, aby se podívala a prozkoumala, co se to ve městě vlastně děje. Situace vypadala na první pohled vážně a po podrobnějším prozkoumání a pár pokusech v její laboratoři měla mladá alchymistka jasno. Problémy ve městě jsou magického původu. Něco se tu chystá a situace je opravdu vážná. "V tuto chvíli musím ve městě zůstat a koneckonců vypadá to, že stráže mě nechávají na pokoji. Je krásné být zase doma ve své staré laboratoři."

22.02.2014, Stavba mostu, Události

Svítalo. Vysokou trávou na pobřeží se proháněl vítr a ptáci přeskakovali ze stébla na stéblo a zpívali své ranní serenády. Náhle však utichli a rozletěli se do úkrytů. Za chvíli se z lesa vynořil průvod několika mužů a nákladních koní. Ticho prořízlo několik povelů a pak hluk skládaného dříví a kamenů a ržání koní. Ptáci ještě s nadějí vyhlíželi z větvoví, když se průvod koní obrátil zpátky a zmizel z dohledu i doslechu, ale to už se krajem začlo ozývat řezání, zatloukání hřebíků a kopání a to vše prokládaly vzdechy a klení dělníků. Stavba mostu se započala.

2.02.2014, Kněz Timael, Události

Timael bolestně hleděl za odcházející Zoraikou. Mumlala si cosi sotva srozumitelného, bílou knihu nesla neuctivě za hřbet a listy povlávaly v lehkém vánku. Kněz jen těžko odolával pokušení okamžitě se za ní rozeběhnout a vyhubovat jí. Když byla zajisté z doslechu, ulevil si a vzápětí omluvně pohlédl k oltáři.
Ano, většina těch, kteří se toulali po Luminoru, si prošla ledasčím a měla co dělat, aby se protloukla, ale trochu úcty ke knihám by jim neuškodilo. Ostatně, kdyby je víc zajímaly knihy a historie a ne boj, nemuseli by je opečovávat léčitelé. Ale to ne, jediné, na co svou hlavu umí používat, je tak tlouct jí o zeď. Kněz sevřel kostnaté pěsti a pak se trochu uvolnil. Ale ne, umí hlavu používat. Počítat, jak dlouho trvá kuchaři opéct tři stejky a kolik šípů vystřelil jakýsi mladík na turnaji, to jim jde. Ale kolik toho vědí o světě, který obývají a hlavně o jeho dějinách?
Vzápětí se na jeho tváři rozlil úsměv. To je ono, když i hloupé válečníky baví matematika, jistě najde způsob, jak je bude bavit i historie.

O chvíli později na luminorskou nástěnku přišpendlil list pergamenu:

Na vědomost se dává, že u Timaela, kněze luminorského, je možné potrápit hlavu v testu z dějin tohoto světa. Úspěšným absolventům bude uděleno požehnání, neúspěšným doporučeno večerní studim.

29.01.2014, Sběratel, Události

Tezar se zoufale zadíval na dveře, za nimiž právě zmizela jeho choť. Za peníze, které utržil za poslední prodej, nakoupil své ženě drahocenné látky a překrásné šperky a dětem nové hračky. Jenže zdá se, že s jídlem roste chuť. Tahle látka hned vybledla, krajky se potrhaly, kamínek na prstenu se nehodí k náušnicím, takže může nosit jen jedno nebo druhé... Některé hračky děti hned rozbily, o jiné se perou, takže je třeba je dokoupit, aby každé z dětí mělo vlastní...
Za dobrotu na žebrotu... a Tezarovi v tu chvíli přišlo, že na žebrotě asi opravdu skončí. Pak mu pohled padl na dopis, který ještě voněl vanilkou. No jistě, pekař přeci nabízel nějaké peníze za ty zvláštní hůlky. Zkusí zase vybrat nějaké věci, které může postrádat a které by mohl u dobrodruhů vyměnit za hůlky... Otevřel knihu, ve které si evidoval své poklady a začal si vypisovat poznámky.
Když měl hotovo, oblékl si kabát a vyrazil do jižní části města. Po chvíli se vrátil, vzal si čistý list papíru a na něj úhledným písmem napsal:

Obchodník Tezar vykupuje zvláštní hůlky, nabízí za ně všelijaké odměny, od obrazů a jiných oku lahodících drobnostech, přes magické šperky a oděvy, vzácnými koňmi konče. Najdete ho příštích několik dní ve stánku vedle banky!

Přelétl pohledem napsaný text, spokojeně kývl a o pár chvil později ho pověsil na vývěsku u banky.

27.01.2014, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
- Aktualizujte si soubory pomocí DP2 Auto Update programu

Hudba
- Umožněno vytvářet vlastní skladby ve hře (zapisováním tónů a akordů do herní knížky) a následně je přehrávat
- Skladba se zapisuje do obyčejné knížky, kterou lze koupit např. u Scriba. Existující tóny, které je možné zahrát jsou: "C,D,E, F,G,A, H,C2,D2, E2,F2,G2, A2,H2,CS1, CS2,DS1,DS2, FS1,FS2,GS1, GS2,AS1,AS2". Ty se pak do knížky zapisují přesně v tomto znění a jednotlivý takt se od sebe odděluje středníkem (";"). Tedy příklad krátké stupnice bude vypdat takto: "C;D;E;F;G;A;H". Pauza se vytváří pomocí prázdného políčka (př. ";;"). Pro vytvoření akordu se v jednotlivém taktu udělají mezi tóny mezery: ";C E G;".
- Přehrání se pak provádí kliknutím na loutnu a vybrání možnosti z nabídky, která vyvolá target. Tím se zacílí knížka, kterou chcete přehřát. Zacílením loutny samotné se otevře tabulka, kde je možné hrát tóny jednotlivě.
- Momentálně funguje pouze pro loutnu
- Není odvozeno od dovedností postavy

Změny
- Cena za výměnu Amberu za jiný gem byla snížena na 2 Ambery
- Chain Lightning - upraven efekt a síla kouzla
- Duel - přidán varovný Emote nad postavou, pokud se čas Duelu blíží ke konci
- Malí tvorové - umožněno procházet skrze malé tvory i v případě, že postava nemá plnou staminu

Opravy
- Client - opravena chyba zatěžující CPU, pokud je Client ponechán zapnutý na přihlašovací obrazovce
- Client - opravena chyba s přehozením záložek party při přijmutí dalšího člena
- Mining - opraveny zprávy při nalezení drahokamu
- Emote - oprava barvy systémových emotů (sbírání věcí z těla atd.)
- Straight Skirt - oprava jména
- Chain Lightning - přidána chybějící podmínka, aby následující blesk nepřecházel překážky
- Nemrtvý kůň - opravena rychlost pohybu

27.01.2014, Sbírka na most, Události

Vážení občané a návštěvníci města Gheer,

velmi si vážíme hojné účasti na sbírce na opravu mostu, který byl nedávno poničen Dz'Monskými bojovníky. Ve sbírce se vybralo dost peněz, materiálu a jiných surovin, aby oprava mostu mohla být zahájena, jakmile naši stavitelé dokončí přípravy. Všem, kteří se sbírky zúčastnily, město vřele děkuje. Mezi ostatními bychom rádi vyzdvihli cechy Fareanský spolek, Cromovi Medvědi a Družina všedního dne, které sbírku podpořily zdaleka nejvíce.

Děkujeme

25.01.2014, Úprava kódu, System

Duel
- Vytvořena možnost zahájení duelu s jinou postavou
- K souboji je možné vyzvat za pomocí příkazu ".Duel" a zacílení postavy s kterou chcete bojovat. Ta pak buď duel přijme nebo odmítne.
- Použitím stejného příkazu během probíhajícího duelu je možné se vzdát.
- Během tohoto souboje vás zranění od protovníka nemůže zabít a pouze omráčí. Poznámka: protože některá zranění přicházejí z různých zdrojů, tak je pořád možné postavu i během duelu zabít. Na to si je potřeba dávat pozor a je potřeba tento zdroj zranění nahlásit.

Změny
- Tailoring - upraven recept pro Straight skirt
- Carpentry - pro výrobu střelných zbraní byla přidána potřeba vosku
- Incognito - Doba trvání kouzla je nyní neomezena a je dána pouze zásobou many sesílatele, která se časem postupně víc vyprazdňuje až do hodnoty 2 many za vteřinu.
- Incognito - umožněno opětovným zakouzlením zrušit
- Chain Lightning - Provedena úprava tohoto kouzla, aby nedávalo zranění pouze do určené oblasti, ale zranění přeskakovalo na další tvory v dosahu od předchozího cíle. Počet skoků záleží na hodnotě dovednosti Magery. Jeden cíl nemůže být zasažen víckrát.
- Tactics - bonus do Spell Damage Increase snížen na Tactics / 2.5
- Tactics - přidán bonus +5 do Spell Damage Increase při dosažení 100 nebo více dovednosti
- Energy Vortex - nyní neútočí na svého sesílatele
- Perk Síla magie - účinnost perku navýšena na +16 při plné síle a +20 u člověka
- Vousy - nově narostené vousy budou mít vždy barvu vlasů namísto šedé
- Obchodní síň - pořadí položek se nyní ukazuje od nejnovější po nejstarší

Opravy
- Prokletí a požehnání se nyní na postavě nedrží po smrti
- Incognito - oprava ukazování jména falešné rasy namísto označení Muž/Žena
- Wraith form - oprava ukazování jména rasy namísto označení Muž/Žena
- Oprava chyby, kdy duch mrtvého zvířete mohl být paralyzován ve zdi
- Oprava možnosti nasazení sedla, ohlávky a nebo obojku na nemrtvé a vyvolané tvory
- Tailoring - opraveno recyklování bot
- Opravena zastavená regenerace po nalognutí do hry
- Oprava chyby, kdy například zranění z exploze jednoho přátelského pomocníka zraňovalo jiné zpřátelené pomocníky
- Opraveno několika léčících vlastností aby se nezobrazoval vyléčený počet přes plné životy
- Oprava chyby u trénování ItemID
- Oprava chyby s Vakem na bylinky, kdy bylo nutné mít všechny potřebné bylinky pro kouzlo buď v hlavním batohu nebo ve vaku
- Tinkering - oprava šance na výrobu kroužků z lepších materiálu než Valorite
- Tinkering - oprava zobrazení šance u výroby obojků a ohlávek z lepších materiálu než Valorite
- Farea spirit - oprava získávání bodů nad 40. úroveň
- Farea spirit - oprava rozdělování bodů
- Farae spirit - oprava zobrazení času do opětovného vyvolání - ukazování minut
- Fancy a Metal kite shield - oprava hodnot HCI a DCI za typ štítu
- Opraveno další místo ve scriptu, kde se zobrazovaly otazníky namísto diakritiky
- Speechlog - opraveno zobrazení šeptání, které postava neslyšela
- Scribe - oprava výkupu svitků Animate dead a Horrific beast

20.01.2014, Konec vyšetřování, Události

K bráně gheerského hradu pomalým krokem dojel muž v barvách Arapalu. Před ní sesedl z ostarda a stráž mu bez váhání a dotazů otevřela bránu dokořán. Následovalo jen krátké přikývnutí a muž zmizel v útrobách hradu. Zhruba po hodině hrad bezeslova opustil a vydal se k městské bance. Tam se jen na okamžik zastavil a zahalekal strohý rozkaz ke svým dvěma mužům postávajícím u banky.
"Vojáci, sbalte se, do hodiny opouštíme město. Naše práce tady skončila!"
Všichni tři muži pak vyrazili do městských kasáren, vojáci balit se a vyšetřovatel sepisovat hlášení pro své nadřízené.

Během vyšetřování přepadení gheerské karavany padlo podezření na občany Gheeru. Všechny indície získané naším prostředníkem v ulicích města se však během oficiálního vyšetřování ukázaly jako zavádějící, a i když Gheer není prosté kriminality, tato nevybočuje z mezí normálu a její potlačení je čistě v rukou místí správy.
Za pomoci místních občanu se naopak podařilo uloupenou karavanu najít v nedaleké věži divokého klanu Dz´Monů. Podrobné prozkoumání vozu potvrdilo jeho identitu. Osádka věže byla nemilosrdně pobita.
Dále bych podotkl, že místní lidé velice intezivně podporují materiálně i finančně novou výstavbu poničeného mostu a během všetřování plně spolupracovali.
Tímto považuji případ za uzavřený.

14.01.2014, Sbírka na most, Události

Město Gheer vyhlašuje veřejnou sbírku na obnovu mostu na cestě do Tooru, zničeného nedávným výbuchem.
Přispět je možno finančním obnosem nebo stavebním materiálem (prkna, hřebíky, plechy, železo, kamení). V menší míře uvítáme trvanlivé jídlo pro dělníky, ingoty zlata a cedrová prkna. Příspěvky do sbírky je možné zaslat prostřednictvím poslíčka jako "Sbírka na most" nebo je bude možné osobně předat pověřenému úředníkovi každý den až do čtvrtka v osm večer před budovou kasáren.
Sbírka bude probíhat po dobu nezbytně nutnou.

*pečeť správce Araga*

12.01.2014, Neklid v Gheeru, Události

Zšeřelou místnost hluboko pod gheerskými ulicemi osvětlovalo několik svící. Alchymistka Illie seděla v rohu na židli a nervózně si okusovala nehty. Tern se na ni soucitně podíval, zvedl se a podal jí čutoru.
"Opatrně, Illie, je to trochu silnější." Alchymistka čichla k hrdlu čutory a rozkašlala se. Tern se zasmál a krátce jí stiskl rameno. Illie se nadechla a lokla si, načež se znovu rozkašlala. "U Gaii, z čeho to pálíš?"
Tern se jen usmál a vrátil se ke svému stolu. "Počkáme, až se setmí, a pak Tě propašujeme ven z města. Uchýlíš se do Luminoru, minimálně do doby, než se situace uklidní."
Illie zbledla a váhavě pokývla hlavou. "Nemám důvod spěchat s návratem. Arag má jistě podezření, takže by mne nechal hlídat. Tady ve městě vám nebudu nic platná."
"Dobrá tedy, necháme Tě zmizet. Při troše štěstí propašujeme na Tvé místo opět někoho z našich řad. Ty tedy vyčkej a upokoj se, tady Ti nic nehrozí."
S tím ji zanechal jejím úvahám a odešel.

Později toho dne se alchymistka Illie rozhlédla po luminorské laboratoři a pokývla svému budoucímu kolegovi. Skoro zalitovala svého horlivého souhlasu, Xarhaaze jako každodenního společníka rozhodně nečekala a neslibovala si od toho zrovna vroucný vztah. Na druhou stranu, pořád lepší, než Arapal přede dveřmi...
Pak její pohled padl na žebřík do podzemí v rohu místnosti a když po něm sestoupila, oči se jí rozzářily. Tady to pro ni bude perfektní, ty otravy odbyde její kolega a ona bude mít víc času na svůj výzkum. Spokojeně se usmála a poprvé za posledních několik dní se cítila bezpečná a spokojená.

11.01.2014, Oznámení, Události

Občané a návštěvníci města Gheer,

jako správce již dlouhou dobu dohlížím na chod našeho milovaného města, avšak události posledních dní mě velice rmoutí. Naše město se stalo centrem agrese proti Arapalu a je nutné proti tomu rázně zakročit. Dnešního dne proto do města dorazil vyšetřovatel Arapalu, aby s touto agresí skoncoval a vrátil do ulic klid a mír. Pevně věřím v ochotnou spolupráci všech občanů a návštěvníků, abychom našli to hnízdo hadů a všechny nepřátele Arapalu po právu potrestali trestem nejvyšším.

Arag
správce Gheeru

8.01.2014, Přívěsky, General

Milí hráči,
dnes jsme odeslali první várku přívěsků, takže ti, co si je již objednali, mohou v následujících dnech očekávat jejich doručení. Těm ostatním připomínáme tuto možnost, jak získat pěknou památku na náš server v podobě přívěsku a zároveň podpořit jeho chod. A jako poslední chceme zmínit, že všechny objednávky uskutečněné po dobu trvání sběru hůlek dostávají bonus v počtu 400 hůlek za jeden přívěsek.
Více informací najdete na stránce Přívěsky

8.01.2014, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
- Aktualizujte si soubory pomocí DP2 Auto Update programu

Svět
- Otevřeno prodloužení Ophidiánské pyramidy
- Do Gheerské knihovny byl přidán nový úkol ke knihovníkovi
- Setseprehtnaca - zkrácena prodleva na opětovné vyvolání

Armor deed
- Vytvořen svitek pro snadnější prodej nebo skladování celých zbrojních kompletů
- Do svitku je možné vložit po jedné části zbroje od celého kompletu
- Části této zbroje musí splňovat několik pravidel pro vložení: být od stejného výrobce, tedy musí být i vyrobené hráčskou postavou; být ze stejného materiálu, být plně opravené a nemohou být runické
- Svitek je možné koupit u Scriba

Mág
- Pro mágy vysokých úrovní byla vytvořena možnost naučení se nových kouzel nad aktuální rámec
- Mágové nyní počínaje 45. úrovní získávají za každou úroveň možnost naučit se jedno nové kouzlo a to postupně 2 kouzla z prvního kruhu (45. a 46. úroveň), poté 2 z kruhu druhého (47. a 48.) atd.

Insurance
- Pro runické předměty byl vytvořen nový speciální systém pojištění, aby nedocházelo ke ztrátě těchto předmětů v případě zapomenutí pojištění nebo například opakovaného úmrtí postavy
- Takto ztracené předměty se po zmizení těla uloží a je možné je pak přivolat za dodatečný poplatek skrze příkaz ".InsuranceList"
- Poplatek je 1 zlatý za každou magickou úroveň předmětu - tu je možné poznat dle barvy jména ve vlastnostech
- Tato funkce platí pouze na runické zbraně, které dosáhli třetí magické úrovně a zbrojí, které dosáhly úrovně druhé

Tirus
- Byla provedena generální kontrola u toho quest npc. Byly odstraněny úkoly na lov tvorů, které se nenachází ve hře, a další drobné chyby. Ke zbylým úkolům bylo přidáno 61 nových do úplného počtu 127 úkolů.
- Nyní Tirus nabízí i velké úkoly, skrze které je možné získat všechny typy Slayer crystalů, které jsou ve hře.
- Pro získání takového úkolu je nejprve nutné splnit všechny základní úkoly, které mají s danou Slayer vlastností něco společného. Tedy například pro možnost dostat úkol na Fire Elemental Slayer je nutné mít splněný úkol na Fire Elementaly a Efreety. Šance na dostání velkého úkolu je pak určena náhodným výběrem z celého seznamu možných úkolů. Tuto šanci je možné zvyšovat plněním ostatních úkolů, jelikož po jejich splnění se po dobu jednoho týdne dané úkoly neobjevují v nabídce. Tím zmenší seznam, ze kterého se vybírá úkol následující.
- Po úspěšném splnění velkého úkolu jsou pak vymazány informace o splnění všech základních úkolů, které jsou s tímto spojeny, a je tak nutné je pro opětovný zisk stejného Slayer crystalu udělat znovu.
- Všechny doposud zhotovené úkoly se započítávají.
- Do budoucna přibude herní tabulka, kde bude možné snáze sledovat stav jednotlivých úkolů.

Růst vousů
- K systému na růst vlasů byla přidána i obdobná možnost pro růst vousů. Ta se aktivuje nebo vypíná příkazem: ".RustVousu". V Gheerském kadeřnictví je pak možné se za poplatek nechat oholit na požadovaný sestřih vousů dle aktuální délky.

Obchodní síň
- Byl upraven engine vyhledávání, aby zahrnoval vyhledávání i mezi vlastnostmi předmětu. Také zde byla opravena drobná chyba, kvůli které vyhledávání nezobrazovalo výsledky předmětů, které byly v kusovém prodeji.
- Pro každý předmět v seznamu bylo umístěno na pravém boku menu tlačítko pro zobrazení rychlého náhledu předmětu, aby nebylo při procházení předmětů nutné otevírat a zavírat nová okna
- V poslední řadě zde bylo opraveno nastavení správného stránkování při změně kategorií a použití vyhledávání

Změny
- Runické nářadí - doplněna informace o síle nářadí, aby zejména v obchodním domě byla vidět plná informace o nářadí
- Bandáže - vyléčený počet životů nyní bude seříznut dle chybějícího počtu životů do maxima
- Fareanský spirit - všem spiritům byla navýšena základní fyzická odolnost o 5 bodů
- Fareanský spirit - u spiritů bylo umožněno trénování nad 40. úroveň. Za tyto úrovně bude spirit získávat bod do vlastností každé dvě úrovně namísto běžných čtyř
- Fareanský spirit - sníženy všechny časy pro opětovné vyvolání spirita a bylo nastaveno ukazování zbývajícího času do opětovného vyvolání při pokusu
- Kniha na svitky moci - provedena změna grafiky
- Kniha na mapy - oprava bílých okrajů v grafice předmětu
- Summon Creature - Shadow Daemon byl u fareanských mágů zaměněn za Forest Spirita, jde o tutéž kopii summona, pouze s jiným jménem a vzhledem
- Kráva, býk - zvýšena rychlost trousení pro umožnění častějšího opakování úkolu v Luminoru
- Střelné zbraně - výrazně posunuta hranice, kdy nedochází k žádnému postihu šance na zásah, to znamená, že postavy s menší dovedností nebo při boji se silnějším monstrem tento postih nepocítí.
- Střelné zbraně - nyní získávají bonus do zranění ze síly postavy
- Druhá postava - tolerance pro řemeslnické a univerzální dovednosti navýšena na 200 bodů
- NPC - zrušeno procházení okolních mrtvol u tvorů, které tuto vlastnost měli, aby nedocházelo k náhodným ztrátám předmětů
- NPC - snížena pasivní regenerace u všech tvorů a výrazně snížena u tvorů co mají méně jak 200 životů
- Bandité - zrušena pasivní regenerace životů
- Animal Taming - zrušeno splašení peta po oživení, když měl poslední život a zároveň tak přišel o ohlávku/obojek
- Výměna run - přidána možnost vyměňovat runy v poměru 1:1 s příplatkem dle síly runy
- Bushido - Honorable execution - přidána vlastnost na dorážení tvorů. Pokud má tvor méně procent životů, než dovednost Bushido / 10 útočníka, pak při zásahu touto schopností vždy zemře. Šance na provedení je 20%
- Runic info - po použití příkazu umožněno zacílení sama sebe k vyvolání tabulky s výpisem všech oblečených runických předmětů, rychlého přehledu informací o nich a tlačítka s možností vypínání/zapínání získávání zkušeností u předmětu. Sem byla také přesunuta informace o zbývajících bonusových zkušenostech pro daný den.
- Barvivo - vytvořena možnost zobrazení náhledu jak daná barva bude vypadat na cíleném předmětu, tu je možné vyvolat jedním kliknutím na barvivo, výběrem náhledu z menu a zacílením oblečení
- Stan - Pro stany v táboře je nyní rozdělený maximální počet možných zamknutých rostlin a dekorativních předmětů. Počet zamknutých dekorativních předmětů zůstává stejný a počet možných rostlin se rovná tomuto počtu.
- Zakázky - umožněno nyní vyměňovat i malé zakázky v poměru 1:1 s poplatkem, podobně jako to je s velkými zakázkami
- Tinker - umožněna výměna 3 Amberů za jeden gem dle výběru

Opravy
- Opravena chyba s dlouhou prodlevou než se opět aktivovala regenerace životů po skončení jedu, mortalu nebo podobné vlastnosti, která regeneraci zamezovala
- Jako oprava chyby, kdy se postavy po restartu serveru přihlásily do hry s neúplným počtem životů, se nyní bude všem postavám po restartu serveru nastavovat plný počet životů a dalších statů. Mohou zde být drobné odchylky pár bodů kvůli oblečeným magickým předmětů a podobně.
- Chivalry - Noble Sacrifice - oprava braní many při použití
- Tailoring - opravena zpráva o nedostatku látky při šití mágovských rób
- Oprava omezení dovedností druhé postavy, aby byla určována jen podle řemeslnických a univerzálních dovedností a nebyla tak druhá postava omezena v případě, že má menší součet bojových dovedností než první.
- Oprava chyby, které shazovala server při obchodu mezi hráči
- Oprava vyhození předmětů z inventáře vyvolaných tvorů při zasažení Hit Dispel vlastností skrze zbraň
- Oprava chyby u odměn za Carpentery zakázky a provedena celková kontrola
- Oprava ztráty Karmy při zabití hráče
- Oprava chyby, kde mrtvý hráč mohl vidět skryté hráče
- Oprava chyby se zrušením vlastnosti při vyndání poslední runy z předmětu
- Oprava zobrazení správného jména v případě, že hráč relogne, když je v partě

6.01.2014, Umělecká soutěž, Události

Lady Tira znovu přejela pohledem oba obrazy a knížku.
"Jen tak málo?" zeptala se zklamaně svého sluhy.
"Ano, má paní, jen tyhle tři kusy."
"Jak mezi nimi mám ale vybrat ty nejlepší kusy, když není z čeho vybírat?"
"Můžete taky odměnit všechny, má paní."
Lady Tira na něj pohlédla a sluha se zalekl, zda nebyl příliš troufalý. Lady Tira byla sice laskavá, ale pořád vysoce postavená paní a takové si nenechávají radit od sluhů. Ona se však jen usmála a lehce kývla hlavou.
"Dobře, vždyť ještě doznívají Svátky. Tady ten mne sice děsí, ale taky ho odměním." Mávla drobnou ručkou a propustila tak vyčkávajícího sluhu. Chvíli ještě pozorovala oba obrazy a pak se natáhla po knize.
O chvíli později si nechala zavolat sluhu a předala mu balíčky s odměnou.
"Předejte je poslíčkovi, ať je doručí. A ty obrazy a knihu nechte vystavit v knihovně."

4.01.2014, Sběratel, Události

Žena za sebou nahněvaně třískla dveřmi a Tezar slyšel její vzteklé dupání po schodech. A pak ještě jedno třísknutí dveří.
Posadil se do svého křesla a chytl se za hlavu. Právě prošel očistcem každého ženatého muže - hádkou se svou ženou. Bohužel věděl, že Rita má pravdu. Jejich dům měl dvě patra, ale celé přízemí bylo zaskládané Tezarovými artefakty. Neboli harampádím, jak to právě nazvala jeho choť. Tezar si povzdychl a otevřel dveře svého skladiště. O tichou domácnost nestál a Ritiny argumenty uznával. Ale zase úplně se vzdát svého majetku nechtěl. Probíral se krabicemi a policemi a hledal něco, co mu nebude líto prodat, aby své ženě vyšel vstříc a uklidnil ji. Pak jí koupí šperky a nové šaty, nějaké dárky dětem a když zbydou peníze, najde si místo, kam přestěhovat svou sbírku...
Tezar se napřímil a zvedl z jedné bedny kladívko s lehce modravou aurou. Tohle by mohl udat, po tom je v poslední době mezi dobrodruhy sháňka. A rozhodně by bylo na šaty. Odložil ho stranou a vytáhl pilku a šití. A na šperky. Usmál se a začal chystat balíček do prodeje.
Později toho dne předal předměty úředníkovi Obchodní síně.

1.01.2014, Přepadení karavany, Události

Do hospody v Luminoru vešla malá xarhaazka a zamířila rovnou k barovému pultu. Okouzlujícím úsměvem obdařila hospodského, už starého známého, a objednala si džbánek vína. Rudý klobouček s perem odložila vedle sebe a několika loky do sebe obrátila první pohár. Hospodský dál leštil sklenici a až po chvíli se k dívce zase obrátil.
"Budeš dnes hrát?", zeptal se.
"Mám to v plánu, pokud budu mít ještě další džbánek vína," zazubila se na něj xarhaazka.
"Bude tvůj, ale zahraj něco nového, žádnou starou odrhovačku."
"Jasně! Zrovna dneska jsem v záchvatu inspirace složila novou písničku... a není smutná!" dodala se zářivým úsměvem.
"To je moc dobře, těch smutných balad už bylo dost."

Netrvalo dlouho, než dívka vytáhla loutnu a začala hrát táhlou melodii a tiše zpívat jasným hlasem.

"Měsíc plul oblohou jak vládce noci,
vítr si hrál se stébly rákosu,
dnes se však neschovávají v něm mloci,
jen blázni vzpouzející se kolosu."

"Tvrdilas, že nebude smutná!" okřikl ji hospodský.
"Pst, poslouchej dál!"

Prsty bloudily po strunách loutny a dívka zrychlila
tempo a začala zpívat hlasitěji.

"Ticho jak před bouří narušil klapot podkov,
na mostě zaznělo cinkání kovu o kov.

Rákosí vlní se jak voda pod ním,
stráže pohlíží však směrem východním.

Ohnivá koule pak pohltí dřevo mostu,
nyní ukáže se co skrývá se v podrostu!"

Xarhaazka trochu zpomalila tempo a po krátké mezihře zpívala dál.

"Chaos již zachvátil ten průvod v zlatých pláštích,
z rákosu vynoří se zástup osob zvláštních.
Hle! Vidíš lidi tu s fareou, zoraiem i gwalem,
tam xarhaaz sráží holí stráž jež mu rivalem.
Vzduch plný šípů a výkřiků bolesti,
to konvoj arapalský padl do této lsti!

Dva jezdci na ještěrech, rychlí jako vítr,
každý z nich své zbrani je velmistr.
Odolávali dlouho, však protivníků mnoho,
vlastnosti jejich nadlidské, zlomily kdekoho.
Konečně padli však, chrčíc v loužích krve,
své vlastní i protivníků, co složili prve."

Dívka ztlumila zpěv a velmi zpomalila.

"Úleva, pak hrdost plní naše žíly,
malé vítězství je naše! A my... prežili."

Když po chvilce bardka dohrála, ozval se potlesk. Nejen od hostinského, ale přišel i kuchař a skladník spolu se servírkou. Také několik hostů se otočilo, aby poslouchalo ten příběh. Xarhaazka se zazubila na hospodského a odložila loutnu.
"Tahle písnička za džbánek vína stojí, ne?"
"To stojí, jen mi pověz - náhlá inspirace, nebo je to pravda?" Hospodský se opřel o pult a zadíval se na ni.
"Pravda pravdoucí, mě můžeš věřit."
"Jsi bardka, tebe přeci živí vymyšlené příběhy!"
"Na všech mých příbězích je drobet pravdy, ale zrovna na tomhle není ani drobet nepravdy."
"Děláš, jako bys tam byla," zasmál se.
"Já tam ale byla," zazubila se bardka a dolila si pohár vyzpívaným vínem.

31.12.2013, Nový rok, Události

Važení občané a návštěvníci Luminoru,

dnes slavíme přechod do dalšího velkého roku. K této velké události si Vás dovolujeme pozvat do chrámu v Luminoru, kde se bude o šesté a deváté hodině večerní a samozřejmě také na přelomu dne a roku, konat slavnostní ohňostroj. Všichni, nehledě na rasu a vyznání jsou vítaní, aby společně uzřeli příchod nového velkého roku a společněho ho oslavili.

24.12.2013, Přání, General

Vážení a milí hráči,

přejeme vám poklidné prožití Vánoc, mnoho příjemných chvil s rodinou a hezké překvapení pod stromečkem. Do nového roku vám přejeme mnoho úspěchů, herních i neherních, a doufáme, že nám i nadále zachováte přízeň.

Stejně jako loni i letos probíhá ve svátečním období soutěž ve sběru hůlek a až do konce roku má každá postava možnost vyzvednout si pod stromečkem v Luminoru dárek.

Krom těchto tradičních záležitostí jsme si pro vás letos nachystali ještě jeden dárek. Náš shard Dark Paradise 2 běží s různými pauzami už nějaký ten rok (k oddělení od shardu Dark Paradise došlo v roce 2002). Za ta léta se dotkl mnoha hráčů a spolupracovníků (z nichž někteří už vychovávají novou generaci!) a pro mnoho z nich se shard DP2 stal srdeční záležitostí, ke které se stále znovu a znovu vrací. Jako poděkování jsme všem těm, které náš shard oslovil, připravili pamětní přívěsky v podobě ankhu, které máte nyní možnost zakoupit. Další informace najdete na stránce Přívěsky.

Krásné svátky!

GM tým

23.12.2013, Odboj, Události

Generál Zuris sroloval pergamen, zapečetil ho a položil na hromádku dalších takových. Kývl na muže u vchodu a pokynul mu, aby přišel blíž. Uložil pergameny do brašny, kterou mu poté podal. "Po jednom pergamenu vůdcům cechů, které podporují naši věc. Předej to Timmymu ať jim to v Gheeru roznese a tebe není moc vidět." Muž zasalutoval a zmizel. "Teď jen doufat, že i toorští seženou nějakou pomoc," pomyslel si generál a vrátil se ke studiu mapy.

19.12.2013, Podivné hůlky, Události

Na Gheer se rychle snášela tma. To v této době, kolem této hodiny, bylo skoro běžné, ale dnes tma přeci jen přišla dříve, což věstilo něco zlého. Hustá mračna zaplňovala oblohu nad celým městem a nenechávala proniknout ani zbytku světla toho dne.
Pekař pozorující ulici skrze okno svého domu se lehce zamračil a rukávem otřel zamlžené sklo. Vyčkával na typický zvuk vozu bojujícího s nerovným povrchem ulice, který by doprovázel klapot několika kopyt. Trvalo ale ještě tři dlouhá zamračení, než pekař usoudil, že dnes už nic takového neuslyší.
Popadl teplý kabát z věšáku, přehodil ho přes sebe a pečlivě zapnul každý knoflíček. Nohy nasoukal do těžkých bot. Promnul si ruce, aby si uchoval poslední zbytek tepla své pekárny a vyšel ven do ulic.
Cíl své cesty měl jasný, nikde se nezdržoval a mířil si to rovnou k městské bráně. U první se mu nedostalo odpovědi a tak postupně obešel i ostatní, ovšem vždy se stejným výsledkem, který pekaře netěšil. Pomalým krokem a s hlavou skloněnou k zemi se pak vrátil do pekárny.
Jeho pomocnice, které ho už vyhlížely z oken, už z prvního pohledu poznaly, že dobré zprávy nepřináší. Chvíli mlčely, pomohly mu sundat kabát a nakonec ticho prolomil sám pekař.
"Je to jak jsme se obávali, vůz žádnou branou neprojel, ani ho strážní nezahlédli."
"Tak, kde je?" špitla trochu s nedočkavostí jedna z pomocnic.
"Nevím. Musel být přepaden..." po těchto slovech se pekař zhluboka nadechl, ztěžka oddychl a dál pokračoval: "Teď už není šance získat další zásilku do svátků. Tyhle sladké hůlky byly jediné svého druhu a teď jsou rozkradeny mezi kdovíjakými netvory," povzdechl znovu a přetřel si znavené čelo.
"Přece musí být něco, co se dá udělat," začala mu dodávat naději druhá pomocnice. Pekař na ni pohlédl a pak pomalu kývl.
"Ve městě i za jeho hradbami je plno dobrodruhů, to je naše jediná možnost. Můžeme jen doufat, že část zásilky najdou a pak nám ji doručí."
Pomocnice nejdříve obě pokývly v souhlas, ale pak se jedna, ta chytřejší z nich, zarazila a na tváři se jí objevila pochybnost. "Ale znáte dobrodruhy. Zadarmo se nepřetrhnou a my jim krom chlebu a mouky nemáme co nabídnout. Myslíte snad, že to jim bude stačit, aby sehnali naši zásilku?"
Pekař se znovu zamračil a opět vzdychl. "Ach, to máš pravdu, silně pochybuju, že by někdo z těch dobrodruhů udělal něco takového z dobrého srdce."
"Ale jsou svátky, třeba by mohl," podotkla ta méně chytrá pomocnice.
"Na to bych nesázel, má nejspíš pravdu," odtušil pekař. Na chvíli se odmlčel a pak se na jeho tváři poprvé objevil letmý úsměv. "Mohl bych se zkusit domluvit s tím sběratelem Tezarem. Kdybych ho přesvědčil, že to jsou velmi speciální hůlky, které mohou mít velmi zajímavé vlastnosti, tak ho to jistě zaujme. A ten by dobrodruhům mohl nabídnout ledacos zajímavého. Bohatý je dost. A později, až zjistí, že je to jen drahé cukroví, je od něj odkoupíme."
"Myslíš, že bude tak hloupý, aby na to skočil?"
"Proč hloupý? Pořád to je drahé cukroví, ze kterého ho může parádně rozbolet břicho. To je zajisté zajímavá vlastnost. Za zkoušku to stojí."

11.12.2013, Úprava kódu, System

Vyjmutí run z runického předmětu
- To je nyní možné za pomocí Prášku z krystalu a použitím Starodávného výrobního nářadí
- Tímto nářadím je nejdříve potřeba odemknout daný slot, ze kterého chcete runy vyjmout. Nářadí musí být ve stejné síle jako slot.
- Po odemčení je poté možné za pomocí Prášku z krystalu jednotlivě runy vyjmout
- Získané runy je možné znovu použít a dojde i k navrácení vložených bodů
- Odemknutí za pomocí nářadí musí provádět adekvátně schopný řemeslník daného řemesla (dle úrovně nářadí)

Změna materiálu runických předmětů
- S použitím Starodávného nářadí je nyní možné změnit materiál u runických předmětů
- Runický předmět se nemůže během procesu zničit, pouze dojde k neúspěchu a spálení materiálu
- Šance na změnu materiálu je nižší než u běžných magických předmětů
- Šance je založena pouze na použitém konečném materiálu, výšce dovednosti řemeslníka a bonusu z použitého nářadí. Původní materiál předmětu, jeho úroveň, počet run a další nemá vliv na úspěch.

Kniha na svitky moci
- do prodeje přidána kniha, za pomocí které lze snadno třídit a skladovat svitky moci
- tuto knihu lze koupit u Scriba

Změny
- Vyvolaní tvorové - po odkouzlení (Dispel) vyhodí všechny předměty z inventáře na zem
- Dispel Field - toto kouzlo je nyní možné zacílit i na zem nebo na postavu kolem které se provede efekt kouzla
- Stájník - jízdní zvířata vytažená ze stáje nyní budou plně nakrmená
- Stájník - úprava příkazu Claim pro vytažení zvířat ze stáje, aby vždy ukazoval tabulku s výběrem, pokud je ve stájí více zvířat než jedno
- Reptalon - navýšení kvality masa z tvora
- Hydra - přidána možnost vykuchání hadího masa z tvora
- Wyverna - přidána možnost vykuchání hadího masa z tvora
- Zakázky - navýšena šance na všechny zakázky druhého stupně materiálu u všech řemesel
- Zakázky - pozměněny odměny u zakázek druhého a třetího stupně materiálu u všech řemesel
- Zakázky - vytvořena podmínka, aby nebylo možné vložit runický předmět do zakázky
- Enhance - přidání animace postavy u kovařiny
- Postava - v tabulce informací o postavě se nyní graficky a číselně vyzobrazuje možný zisk bonusových zkušeností
- Tinkering - posunutí náročnosti výroby ohlávek a obojků z materiálu Valorite a vyšších
- Bloodrock - zbraně vyrobené tímto materiálem mají nyní bonus 5 DCI
- Blackrock - zbraně vyrobené tímto materiálem mají nyní bonus 5 HCI
- Longbow - snížení základního dostřelu na 11
- Diakritika - oprava českých znaků u jmen postav v Journalu
- Party status - vyléčené životy se nyní pouze počítají za léčení ostatních členů party, nikoliv sebe
- Undead Ophidian - je nyní možné stáhnout z kůže se ziskem menšího množství ophidiání kůže

Opravy
- Duch nemůže zašlápnout malá zvířata
- Insurance - oprava pojistky při smrti hráče v důsledku výpadku spojení
- Runické předměty - oprava chyby, která vyrušovala získávání zkušeností u předmětu po dosažení úrovně pomocí Krystalu moci
- Oprava vzhledu Sedla a Formy na sedla
- Oprava správného zobrazování jména postavy u některých zpráv (např. když má postava jed)
- Aukce - oprava zobrazování ceny u věcí v kusovém prodeji v menu Mé nabídky
- Oprava potřebné bojové úrovně pro použití 110 Power scrollu
- Oprava možnosti používat nástroje v paralýze

7.12.2013, Lovecký cech, Události

Vyhodnocení lovu

Lov na velké hady je už u konce a stejně tak možnost odevzdat trofeje k zápisu. Všechny jsme postupně spočítali a přinášíme vám trojici nejlepších lovců!

Na prvním místě se umisťuje cech Vlci s počtem 536 trofejí.
Druhé místo obsazuje lovec Regos s počtem 345 trofejí.
A na třetí místo se dostává cech Družina všedního dne s počtem 317 trofejí.

Jako odměnu jsme si pro lovce připravili krystal se zabijáckou vlastností na hady, krásné boty a velkého vycpaného hada. Odměnu je možné si vyzvednout stejným způsobem a na stejném místě jako obvykle.

Všem účastníkům děkujeme, gratulujeme výhercům a budeme se se všemi těšit na další lov!

1.12.2013, Umělecká soutěž, Události

Milí občané, vážení návštěvníci našeho města,

blíží se opět dny oslav Urova prozření, které si tak rádi spojujeme se vzájemným obdarováváním. Tak jako na počátku Urovy proměny stálo stvoření něčeho krásného, i rasy, které sám či prostřednictvím svých poslů stvořil, spatřují potěšení ve tvorbě krásného. Proto na počest všeho dobrého, čeho se nám dostává, vyhlašuji po dobu trvání svátků uměleckou soutěž.

Krása světa je někdy těžko zachytitelná, ale s trochou umu to není nemožné. Pokud je Vám dáno, vezměte štětec a paletu a namalujte obraz něčeho krásného.
Pokud si se štecem nerozumíte a lépe vám to jde se slovy, napište báseň či příběh. Téma je libovolné, jedinou podmínkou je, aby to byl příběh o něčem krásném.

Všechny příspěvky, které shledáme vhodnými ke zveřejnění, budou odměněny. Příspěvky do soutěže (zarámované plátno s obrazem nebo kniha - jeden či více svazků - s příběhem) posílejte v balíčku na mé jméno po Timmym od příští neděle do konce roku.

Lady Tira

*pečeť správce Gheeru*

22.11.2013, Lovecký cech, Události

Foxholský lovecký cech vyhlašuje nový lov!

Lov se koná na všechny druhy velkých hadů.
Jako trofej z těchto tvorů poslouží jejich zuby, které v tomto lovu poslouží jako trofej pro prokázání uloveného počtu.

Odměna jako vždy čeká pro každého lovce, za každé odevzdané hadí zuby a také speciální odměna pro tři nejlepší lovce!
Doporučujeme, jak to bývá tradicí, lovit ve skupinách a nasbírané trofeje hromadit například v rámci celého cechu.

Nechť lov začne!

8.11.2013, Lovecký cech, Události

Vyhodnocení lovu

Lov na elementály je už u konce a stejně tak možnost odevzdat trofeje k zápisu. Všechny jsme postupně spočítali a přinášíme vám trojici nejlepších lovců!

Na prvním místě se umisťuje cech Cromovi medvědi s počtem 655 trofejí.
Druhé místo obsazuje cech Družina všedního dne s počtem 582 trofejí.
A na třetí místo se dostává cech Vlci s počtem 425 trofejí.

Jako odměnu jsme si pro lovce připravili krystaly se zabijáckou vlastností na elementály. Odměnu je možné si vyzvednout stejným způsobem a na stejném místě jako obvykle.

Všem účastníkům děkujeme, gratulujeme výhercům a budeme se se všemi těšit na další lov!

6.11.2013, Úprava kódu, System

Bonusové zkušenosti
- Každá postava nyní dostavá možnost získat bonusové zkušenosti z boje za zabité tvory
- Množství těchto bonusových zkušeností, které může za den celkem získat, se rovná 1% z celkové částky zkušeností potřebné pro další úroveň
- Toto množství se každý den obnovuje a nevyužitý bonus z předchozího dne se v polovičním množství ukládá a je ho možné využívat i nadále. Ten se takto ukládá až do celkové hranice 15% z hodnoty na další úroveň.
- Uložený bonus z předchozích dnů se postupně ukládá a nabývá i když se postava ve hře vůbec neukáže.
- Bonus poté postava čerpá získáním dvojnásobného množství zkušeností ze zabitch tvorů

Kožené zbroje
- provedena rozsáhlejší změna aur jednotlivých materiálů
- Aktuální stav je nyní takovýto:
- Titan
- - za každou část: 2 energy resist, 2 cold resist, 1,66 freeze aura
- - za komplet: 5 SDI, 1 mana regeneration, 5 HCI
- Ophidian
- - za každou část: 2 poison resist, 2 fire resist, 2,5 healing venom
- - za komplet: 10 SDI, 10 SSI, 5 HCI - pouze střelec
- Minotaur
- - za každou část: 3 energy resist, 3 poison resist, 7,5 protection
- - za komplet: 10 Hit point regeneration - pouze mág a střelec, 2 mana regeneration - pouze mág, 5 LMC - pouze mág, 10 DCI - pouze mág, 30 Damage increase - pouze válečník, 2 kritický zásah - pouze válečník, 10 Damage increase - pouze střelec, 5 SSI - pouze střelec

Změny
- Stráže - nastavena rychlejší reakce na zrušení útoku v případě, že postava uposlechne varování
- Stráže - nyní neútočí na gwala v proměně ihned, ale nejdříve ho varují a dají mu čas se proměnit do lidské podoby
- Poklady - navýšen počet dřeva a kůže pro srovnání stejné peněžní hodnoty oproti množství železa
- Language - zrušeno zobrazení zvoleného jazyka při emotování
- Jízdní tvorové - umožněna jízda bez sedla, v případě, že postava má minimální dovednost Animal Taming na hodnotě 40. Na takovémto tvoru bez sedla není možné jezdit rychle.
- Reptalon - navýšení všech odolností, krom ohnivé
- Strong reptalon - navýšení fyzické a energetické odolnosti, rychlosti útoku a počtu životů
- Hiryu a Nightmare - navýšení šance na zásah, rychlosti útoku, všech resistencí o 10, energetické o 12 až 22
- Mravenčí kyselina - zamezeno vytváření více kyselin na jednom políčku
- Mravenčí kyselina - sníženo zranění které uděluje a krátce prodloužen čas opakování zranění, pokud postava v kyselině stojí
- Travel book - maximální počet nabití knihy navýšen na 100
- Rune book - maximální počet nabití knihy navýšen na 100

Opravy
- Opraveno zobrazení diakritiky na záložkách tvorů a předmětů a na paperdollu
- Opraveno zobrazení diakritiky u detailů předmětů v obchodním domě
- Zbraně - oprava odrazování útoku u některých monster (Minotaur atd) při zasažení vlastností Hit Spell
- Gwali - zamezeno dávat více než 5 bodů do větve proměn. V případě, že některá z postav měla omylem takto více bodů naklikáno, tak budou vyresetovány za volné body.
- Oprava chyby spojená s používáním jízdního tvora přítele, kvůli které se vytvářeli neexistující followerové postavy
- Bandáže - v případě, že první nalezená kupka nemá potřebný počet bandáží nutný pro oživení, tak se nyní hledá další vhodná kupka
- Zakázky - oprava odevzdání Mage staff zakázky
- Zakázky - Mage staff - oprava grafiky v detailu zakázky
- Zakázky - Metal staff - oprava názvu zakázky
- Smrt - oprava zachování věcí, které má postava na sobě při smrti, u postav na nízké úrovni - Runické předměty - opraveno zobrazování bonusových zkušeností pod nulu
- Štítek - oprava vložení html kódu
- Sedlo - opravena nosnost a maximální počet předmětů u dračího sedla

28.10.2013, Úprava kódu, System

Svět
- Otevřena jeskyně s démony (vstup 1792, 3112)
- Do světa přidána Nightmare
- Oltáře zla - všem tvorům ve spawneru nastaveno neutíkání z boje
- Kieni - nastaveno neutíkání z boje a sníženy odolnosti
- Ohnivé pohoří - přidány spawny démonů a elder gazerů
- Otevřeno skryté lesní údolí (vstup 4325, 2099)

Postava na nižší úrovni
- Neztrácí při smrti věci z těla - vše jí po oživení zůstane u sebe
- Bonus do vlastnosti Lower Reagent Cost u nízkých úrovní nastavena pasivně - není už potřeba mít mágovskou hůl
- Navýšení šance na úhyb
- Navýšena regenerace životů

Změny
- Tailoring - do výroby přidán Female Studded Armor
- Tailoring - do výroby přidán Studded Bustier
- Summoni - nastavení modrého jména
- Farea - Poison arrow - přidán efekt při úspěšném zasažení cíle
- Bandage - zvýraznění zprávy, že vás někdo léčí, zelenou barvou
- Navýšena šance na zásah u střelných zbraní
- Runic info - zobrazení počtu zbývajících bonusových zkušeností
- Runické předměty - přidání efektu při klikání bodů do run
- Runické předměty - změna efektu při získání úrovně
- Runické předměty - nastavení barvy jména předmětu dle součtu vložených bodů v předmětu
- Magic resistance - získané vlastnosti se nyní chovají jako pevný bonus, tedy se plně sčítají s dalšími efekty
- Necromancy - Lich form - snížena rychlost ztráty životů v průběhu času
- Smrt - zrušena esence života v těle, za oživení na mrtvole tak už nejsou žádné zkušenosti zpět navíc.
- Smrt - snížen počet zkušeností, které postava ztrácí při smrti - na 40% původní hodnoty

Opravy
- Repair deed - opravení kupení a jména u svitků při výrobě se skillem nad 100%
- Necromancy - Animate dead - oprava chyby, kdy oživení tvorové získávali bonus do životů z perku na summony. Toto nastavení způsobovalo, že tvorové oživení bez toho, aby hráč tento perk měl, tak měli polovinu životů než mají. Touto opravou se tak navýší těmto tvorům počet životů na dvojnásobek.

25.10.2013, Lovecký cech, Události

Foxholský lovecký cech vyhlašuje nový lov!

Lov se koná na všechny druhy elementálů, kteří se ve světě vyskytují.
Jako trofej z těchto tvorů poslouží jejich esence, ovšem pozor, ne každý elementál má tak silnou esenci, že se dá lehce chytit. Je proto vhodné zabíjet silnější tvory a nebo to na těch slabších zkoušet častěji.

Odměna jako vždy čeká pro každého lovce, za každou odevzdanou esenci a také speciální odměna pro tři nejlepší lovce!
Doporučujeme, jak to bývá tradicí, lovit ve skupinách a nasbírané trofeje hromadit například v rámci celého cechu.

Nechť lov začne!

23.10.2013, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
- Aktualizujte si soubory pomocí DP2 Auto Update programu

Postava
- vzhledem k šíři provedených změn dochází u všech postav k resetu všech statů a perků
- Dále bude možné do konce měsíce si bezplatně resetovat Staty a Perky u npc na Luminorském hřbitově

Bonusové zkušenosti
- prvních 500 zkušeností, které postava získá do runických předmětů v jednom dni, se násobí dvěmi

Farea
- dostává nový pasivní bonus, který umožňuje se všema střelnýma zbraněma střílet o jednu vzdálenost dále
- Poison Arrow - Přidána nová aktivní schopnost, která umožňuje střelit na cíl slabý jed. Pro použití této schopnosti se používá příkaz "raceability poison" a je k ní nutné mít u sebe lahvičku se slabým jedem, ten se však ne vždy spotřebuje při použití a je tak možné ho někdy použít víckrát.

Změny
- Vitalita - tomuto atribitu byla nastavena maximální možná dosažitelná hodnota 80 bodů
- Skillcap - postavě se nyní navyšuje maximální hranice součtu dovedností za každou úroveň nad 50 o 5 bodů. Při dosažení 50. úrovně získává postava ihned navýšení o 10 bodů.
- Zkušenosti - došlo k nastavení hranice počítání síly postavy pro zisk zkušeností za zabité tvory na 40. úroveň postavy. To znamená, že postava na úrovni vyšší než 40 dostává zkušenosti stále, jako kdyby byla na 40. úrovni. Tato hranice platí i pro zisk zkušeností pro runické předměty.
- Vypětí sil - dochází k zrušení této schopnosti, která umožňovala šetřit manu
- News - tabulka oznamující novinky se nyní hráči bude otvírat pouze pokud došlo k nějaké změně od posledního přihlášení
- Zorai - Berserk - sníženo navýšení stropu životů při aktivaci schopnosti na pevnou hodnotu +20%
- Farea - Makendra - základní životy navýšeny na 40 a zranění na 12-16
- Farea - Cheren - základní zranění navýšeno na 12-26
- Farea - po přivolání spirita se mu nastaví automaticky příkaz Follow
- Gwali - všechny proměny koček nyní mohou plně využívat štít
- Rozměnění mincí - odmazána zadaná nula při otevření tabulky
- Rozměnění mincí - položka na zadaní čísla v tabulce prodloužena, aby byla vidět i pátá číslice
- Runic info - drobné kosmetické úpravy tabulky
- Runic info - přidání runy vyvolá opětovně target na přidání runy další
- Runické nářadí - drobné kosmetické úpravy tabulky
- Runické předměty - získané zkušenosti pro předmět mohou nyní být i necelé číslo, to znamená, že nedochází k žádné ztrátě zkušeností při vylepšování více předmětů najednou a jsou rovnoměrně rozděleny
- Ancient Nářadí - účinnost těchto nářadí byla navýšena na dvojnásobek původní hodnoty
- Řemeslnické nářadí - nyní je možné pro procházení menu rozkliknout kdekoliv, tedy i bez blízké výrobní stanice. K výrobě je stále nutná blízkost stanice.
- Lektvary - doba účinnosti lektvarů zvyšující sílu a obratnost navýšena na 5 minut
- Petal - doba účinnosti navýšena na 10 minut
- Pouch - nyní je možné barvit
- Mage Staff - snížena šance na poškození při kouzlení
- Gears - snížena váha
- Lumberjacking - nastavena šance na nalezení gemu Amber při těžbě s dovedností 100 %
- Bushido - Momentum strike - zrušen poplatek staminy při provedení útoku
- Bushido - Confidence - navýšen počet vyléčených životů v postupné regeneraci
- Bushido - Evasion - tuto schopnost je nyní možné použít i bez dovednosti Parrying a to za cílem obdržení bonusu k odražení útočného kouzla
- Bushido - Honorable Execution - lze nyní provádět i na zvířata
- Luminor - Nearentil - navýšení počtu peněz za splněný úkol s koupí látky
- Lov - do tabulky po vyvolání příkazu přidána informace o tom pro koho je odevzdávání momentálně nastaveno
- Lov - po odevzdání trofejí bude hráč oznámen o tom komu trofeje byly odevzdány
- Parta - v případě, že se vás bude někdo snažit přidat do své party v momentě, kdy už v nějaké jste, tak o tom budete informováni
- Strážci pokladů - zrušena imunita na Dispel Evil a bardské dovednosti
- Hit Spell - u této vlastnosti došlo ke zrušení aktivace útočné akce při provedení, která měla za následek náhodné přetargetování cíle hráče
- Learn Spell - předělán vzhled tabulky
- Tailor - zdražena látka u prodejce
- Ovce - přidána šance na nalezení extra vlny při stáhnutí
- Luck - navýšena šance na nalezení magických předmětů díky této vlastnosti
- Loot - přidána drobná šance, že potvora bude mít v lootu magický předmět o třídu vyšší, než je tomu běžně
- Loot - navýšen počet šípů nebo šipek u tvorů, které používají střelné zbraně

Opravy
- Zakázky - oprava náleznosti zakázky na Mage staff
- Zakázky - oprava náleznosti některých zakázek z Carpentery, které nepatřily do velkých zakázek
- Gwali - získání rasových bodů v případě, že je Řemeslnická úroveň vyšší nežli bojová
- Gwali - oprava chyby s nedokončenou akcí při zrušení proměny
- Flamestrike - při odolání kouzlu se už nyní neprovede zapálení cíle
- Scribe - opravena možnost prodávat svitek Poison Strike
- Cliloc - došlo k širší opravě jmen ve výrobním menu, předmětů a u zakázek, aby správně seděla a nebyla duplicitní
- Cliloc - drobná oprava a změna některých textů
- Mortal - oprava chyby, která tvorům zamezila po obdržení Mortalu opětovně používat obvazy
- Firefield - zrušeno dávání zranění mrtvým tvorům
- Mapmaker - oprava grafiky Knihy map v prodeji
- Skill - oprava s přetrénováním dovedností v případě, že jsou obě postavy hráče na Skillcapu

26.09.2013, Lovecký cech, Události

Vyhodnocení lovu

Lov na ogry je už u konce a stejně tak možnost odevzdat trofeje k zápisu. Všechny jsme postupně spočítali a přinášíme vám trojici nejlepších lovců!

Na prvním místě se umisťuje cech Družina všedního dne s počtem 3059 trofejí.
Druhé místo obsazuje cech Přízraky Noci s počtem 1855 trofejí.
A na třetí místo se dostává cech Cromovi Medvědi s počtem 1853 trofejí.

Jako odměnu jsme si pro lovce připravili krystal se zabijáckou vlastností ogrů, výstavní katany a sošku ogra. Odměnu je možné si vyzvednout stejným způsobem a na stejném místě jako obvykle.

Všem účastníkům děkujeme, gratulujeme výhercům a budeme se se všemi těšit na další lov!

15.09.2013, Úprava kódu, System

Změny
- Gwali - Přenastavena minimální hranice bonusů, kterou postava získá. Ta byla navýšena a postava má tak při nízkých úrovních ihned vyšší bonusy z proměny.
- Kytičky - zobrazování stavu zbývajících semínek a plodin
- Arms Lore - posilnění účinků na zbroje
- Jízdní zvířata - ponajetí myši na zvíře je nyní možno vidět kapacitu sedla
- Stráže - útočení na zkrocené tvory
- Vyvážení atributů Inteligence a Energy - to spočívá v přidání FC a FCR u Inteligence v hodnotě 0.021 za bod a bonus u Energy byl snížen na tuto stejnou.

Opravy
- Krvavý oltář zla - oprava efektu krve
- Tailoring - odevzdané výrobky z látky nyní správně odměňují za nové druhy látek

13.09.2013, Lovecký cech, Události

Foxholský lovecký cech vyhlašuje nový lov!

Lov se koná na všechny druhy ogrů, malé, velké i ledové.
Jako trofej z těchto tvorů poslouží jejich velké zuby, ne ovšem tesáky, jak by si někdo moh myslet, ale jejich velké stoličky! Proto právě tyto jejich stoličky sbírejte, protože poslouží jako trofej pro prokázání uloveného počtu.

Odměna jako vždy čeká pro každého lovce, za každou odevzdanou stoličku a také speciální odměna pro tři nejlepší lovce!
Doporučujeme, jak to bývá tradicí, lovit ve skupinách a nasbírané trofeje hromadit například v rámci celého cechu.

Nechť lov začne!

4.09.2013, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
- Aktualizujte si soubory pomocí DP2 Auto Update programu

Oltář zla - Arakhaen
- Do světa přidán nový oltář zla s démonem jménem Arakhean
- Oltář se nachází na hřbitově u Musdarského pohoří
- Pro jeho aktivaci je potřeba získat po jednom od vzorků krve následujících tvorů: Královna harpyí, Rigwarl a Král skalních krysáků
- U tohoto démona je možné získat svitky moci na 105 Dovednosti

Oltář zla - Setseprehtnaca
- Síla svitků moci navýšena na 110 Dovednosti
- Ochranka posilněna na původní starou hodnotu

Svět
- Otevřen dungeon Ledové královny. Vstup do podzemní chodby vedoucí k ledovému paláci se nachází v jeskyni ledových ogrů
- Navýšeno množství peněz ve vybraných dungeonech

Výměna run
- V blízkosti města Gheer je možné najít mága jménem Dante, který nabízí služby výměn run
- To buď run pět stejného typu a síly za jednu runu téhož typu ale vyšší síly nebo dvě různé runy stejné síly za jednu runu jiného typu

Runické předměty
- Zbroje - přidána možnost vkládání run přidávající odolnosti
- Do menu předmětu přidána možnost přepínání, jestli má předmět získávat zkušenosti

Změny
- Xarhaaz - Prodleva schopnosti BloodBath snížena na 150 vteřin
- Farea - K pasivní schopnosti Swift Hands přidána vlastnost navýšení Hit Chance Increase při používání luků o 3 + Úroveň / 4
- Knihy poznání - navýšena šance na náleznost jednotlivých stránek
- Gwali - U proměny Ophidiana navýšena šance na Hit Life Leech schopnost a její účinnost
- Cutlass - snížení hmotnosti
- Seno - snížení hmotnosti
- Blacksmithy - snížena materiálová náročnost u Ringmail coifu
- Tailoring - snížena doba na výrobu toulce
- Obchodník - při obdržené zakázce se zastaví na chvíli na místě

Opravy
- Tailoring - oprava přenesení barvy materiálu u výroby
- Síla - opraven bonus za 100 síly, aby zůstal aktivní i v případě, že je postava postihnuta prokletím
- Svitky moci - oprava zobrazení umístění v batohu
- Runické předměty - oprava Armor Quality u zbrojí
- Sedlo - oprava obrázku v prodeji u formy a sedla

1.09.2013, Gheer, Události

Milí občané města, vážení návštěvníci!

V souvislosti s nedávno proběhlými oslavami stého výročí dokončení města jsme se rozhodli rozšířit možnosti, které město svým občanům a návštěvníkům nabízí.

U všech domů, které je možné pronajmout ve vnitřní části města, rozšiřujeme nájemní smlouvu o prostor bezprostředně před domem. U domů, které jsou mimo hradby města, rozšiřujeme nájemní smlouvu o oplocené předzahrádky. Toto rozšíření není nijak zpoplatněno a doufáme, že zpřístupněný prostor nájemci využijí s rozumem a estetickým cítěním.

Město také otvírá brány severní části pevnosti. Vstup bude povolen všem řádným občanům a nejváženějším návštěvníkům, kteří se již dostatečnou měrou zasloužili o blaho města. Severní část nabízí bezpečí vnitřní pevnosti, několik domů v poklidném prostředí k pronájmu a zdejší hostinec luxusní pokoje pro náročné hosty.

A třetí novinkou je vybudování veřejného tábořiště, kde si kterýkoliv návštěvník města může postavit stan. Tábořiště se nachází východně od města, jižně od cesty do dolu. V tábořišti není možné pěstovat rostliny a město dále neodpovídá za pořádek a bezpečnost v něm.

Pevně věříme, že tyto změny přispějí k rozvoji města a většímu blahobytu občanů i návštěvníků.

Správce Arag

29.08.2013, Lovecký cech, Události

Vyhodnocení lovu

Lov na pavouky a terathany je už u konce a stejně tak možnost odevzdat trofeje k zápisu. Všechny jsme postupně spočítali a přinášíme vám trojici nejlepších lovců!

Na prvním místě se umisťuje cech Vlků s počtem 2394 trofejí.
Druhé místo obsazuje cech Cromovi Medvědi s počtem 1290 trofejí.
A na třetí místo se dostává lovkyně Drazull tar Aman s počtem 1208 trofejí.

Jako odměnu jsme si pro lovce připravili sadu krystalů se zabijáckou vlastností těchto lovených tvorů. Odměnu je možné si vyzvednout stejným způsobem a na stejném místě jako obvykle.

Všem účastníkům děkujeme, gratulujeme výhercům a budeme se se všemi těšit na další lov!

22.08.2013, Galerie, General

Rádi bychom rozšířili galerii na našem webu a to zejména o obrázky zachycující hru z pohledu hráčů. Proto bychom vás chtěli požádat o vámi zachycené momenty ze hry. Takové obrázky pak vkládejte do tohoto topicu na foru (návod jak je zde) a ty, které umístíme zde do galerie, budou herně odměněny.

21.08.2013, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
- Aktualizujte si soubory pomocí DP2 Auto Update programu

Zakázky
- Přidána možnost měnit nepotřebné velké zakázky u Mistra řemeslnického cechu.
- Ten si za takovouto výměnu účtuje poplatek 5 tisíc za jednu výměnu a zpět předá náhodnou malou zakázku.

Hedvábí
- Do systému Tailoringu přidán nový druh látky - hedvábí
- To lze získat postupným spřádáním pavučiny, kde na jeden kus látky hedvábí je potřeba 200 kusů pavučin

Změny
- Mind Rot - aktivace je možná použe při plné síle (životy a stamina na maximu)
- Jídlo - přenastavena možnost kupení na sebe
- Spřádání vlny, bavlny, lnu a hedvábí nyní vyžaduje určitou minimální dovednost Tailoring
- Za jakékoliv odevzdané zakázky je nyní vždy šance na nárust dovednosti
- Carpentry - sníženy výrobní náklady u nábytku
- Carpentry - z výroby vymázany postele ve více směrech
- Postele - nastavena možnost otáčení postelí
- Druhá postava - Nastavena tolerance 100% součtu dovedností pro omezení řemeslnických nebo bojových dovedností u druhé postavy. To zjednodušeně například znamená, že pokud má první postava součet univerzální a řemeslnických dovedností 150, tak druhá postava může mít pouze 50 řemeslnických dovedností v součtu a ostatní bojové, nebo i naopak až 250.
- Slayer Crystal - Zamezeno použití na mágovské knihy. Pro zisk Slayer bonusu při kouzlení je nutné tuto vlastnost mít nanesenou na mágovské holi a tu mít při kouzlení v ruce.

Opravy
- Odevzdání výrobků - rozlišení mezi normálními a exceptional výrobky z truhlařiny

19.08.2013, Stránky, General

Web
- Parta - přidána stránka popisující ovládání, funkce a výhody party
- Malování - přidána stránka ohledně herní funkce Malování, kde si obstarat potřebné předměty a další
- Zločinci - přidána stránka s popisem honu na nejhledanějšího z banditů

15.08.2013, Lovecký cech, Události

Foxholský lovecký cech vyhlašuje nový lov!

Lov se koná na všemožné velké pavouky a terathany.
Každý z těchto tvorů má několik velmi podobných kusadel, které v tomto lovu poslouží jako trofej pro prokázání uloveného počtu.

Odměna čeká pro každého, za každé odevzdané kusadlo a také speciální odměna pro nejlepší lovce!
Doporučujeme, jak to bývá tradicí, lovit ve skupinách a nasbírané trofeje hromadit například v rámci celého cechu.

Nechť lov začne!

13.08.2013, Dřevorubecká soutěž, Události

Na vývěsce na gheerské bance se objevil lehce potrhaný papír.

Ať každý ví, že u gheeské pily se tento týden v neděli, to je osmnáctého, v sedm o večeru bude dít dřevorubecká soutěž. Kdo nejdřív přeseká kmen, bude odměněn! Kdo chce sekat, vysolí deset stříbrnáků jako zápis. Účastnit se může rozhodně každý, nejen ti co sekaj dřevo jako svou práci, ale i takový co sekerou jen sekaj hlavy.

Jo a každý ať si přinese svou sekeru, já je rozdávat nebudu.

Murgo

9.08.2013, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
- Aktualizujte si soubory pomocí DP2 Auto Update programu

Látky
- Do systému bylo přidáno rozlišení látek na tři základní typy: Vlna, Len a Bavlna
- Ve výrobním menu Tailoringu je možné si vybrat, který typ látky se pro šití bude používat
- Všechny doposud existující látky a oblečení jsou nastaveny na Vlnu
- V případě použití látky u jiných výrobků, kde látka není hlavní surovinou (např. potah na židli) je možné použít libovolný typ i v libovolné kombinaci množství

Kniha na svitky poznání
- do prodeje přidána kniha, za pomocí které lze snadno třídit a skladovat mágovské svitky učení
- tuto knihu lze koupit u Scriba

Recycle
- Do výrobního menu dovedností Tailoring a Carpentry přibyla nová možnost, pomocí které je možné rozebrat některé výrobky zpět na polovinu použitého základního materiálu

Hit Spell
- Vlastnost zbraně Hit Magic Arrow byla změněna na vlastnost Hit Poison Bite, která tak dává jedové zranění
- Všechny Hit vlastnosti (Hit - Poison Bite, Harm, Fireball, Lightning) mají nyní totožnou účinnost (udělené zranění) a liší se pouze typem odolnosti, kterou zasahují

Power Crystal
- Těmto krystalům, které je možné získat jako odměnu za splněné zakázky, byla aktivována jejich funkce a tou je navýšení zkušeností cíleného runického předmětu
- Každý krystal je pouze na jedno použití
- Počet přenesených zkušeností je 200 / 500 / 2000 / 5000 / 20000, postupně dle úrovně krystalu

Změny
- Mapy pokladů - nastavena možnost upravovat popisek kliknutím na mapu, tedy bez nutnosti knihy
- Mapy pokladů - popis nastavený na mapě se nyní zobrazuje i po najetí myši
- Kniha map - změněna grafika, aby nebyla stejná jako kniha zakázek
- Kniha map - po nastavení filtru přepnutí na první stránku
- Poklady - kopání pokladu nyní ubírá krumpáči počet použití
- Zakázky - umožněno vložit předmět z lepšího materiálu do zakázky požadující horší
- Zakázky - přenastaveny odměny u prvního stupně zakázek
- Power Crystal - možnost kupení na sebe
- Mining - změněny šance na tavení Verite, Valorite a Moonrock rudy

Opravy
- Účesy - opravena grafika při sezení
- Blacksmithy - popisek Fancy Metal Shieldu
- Animal Claws - oprava používání zbraňových schopností
- Obchodní síň - oprava výběru prodejce v podmenu
- Zakázky - oprava popisků a grafiky u některých chybných předmětů (změna bude patrná až u nově získaných zakázek)
- Zakázky - oprava zakázek z lepšího materiálu u Tailoringu (bylo možné získat zakázku pro Leather Armor komplet namísto Bot)
- Power Crystal - oprava jména

6.08.2013, Stránky, General

Web
- Runické předměty - vytvořena nová stránka, kde se lze dočíst o přetváření a používání runických předmětů
- Příkazy - provedena aktualizace seznamu
- Řemeslník - doplněny informace o automatické AFK kontrole
- Dovednosti - doplněny informace o Antimakro systému
- Zakázky - doplněn seznam velkých zakázek a malých, které do nich patří

4.08.2013, Úprava kódu, System

Hairstylist
- do holičství v Gheeru přidán Hairstylist u kterého je možné si za drobný poplatek nechat změnit svůj účes
- Pro změnu na některé účesy je nutné si nechat narůst vlasy do potřebné délky, to lze učinit aktivováním pomocí příkazu ".Rustvlasu". Vlasy poté každý den o trochu povyrostou a postupně mění svůj vzhled. Použitím stejného příkazu je pak možné růst pozastavit, aby vlasy zachovaly stejný vzhled.

Rune Chest
- do prodeje přidána truhlička u kládání enchantovacích run
- tu je možné koupit u Mistra řemeslnického cechu
- truhlička pojme neomezené množství run

Změny
- Zakázky - za Tailor zakázky je nyní možné při odměně Sturdy nářadí získat Sturdy Butcher Knife
- Zakázky - ukazování komu zakázka patří v případě, že ji může používat pouze tato osoba
- Zbraně - přenastaven seznam zbraní, s kterými je možné páčit poklad
- Ancient nářadí - úprava vzhledu, aby se více lišil od jinch nářadí
- Bankéř - kontrola stavu účtu je nyní skryta ostatním postavám
- Tkalcovský stav - Po spřádání látky dá látku složenou namísto nastříhané

Opravy
- Bulk Order Book - oprava filtrů u Carpentry
- Zakázky - oprava zisku Ringmail Sleeves zakázky
- Zakázky - oprava dostání správné odměny za odevzdání velké zakázky
- Runické předměty - oprava nárutu Faster Casting a Damage Increase vlastnosti
- Tailoring - oprava výroby toulce v Exceptional kvalitě
- Poklady - možnost použití Sturdy Pickaxe k vykopání
- Runické předměty - zobrazení získaných vlastností u zbrojí
- Powder of Temperament - získání správného množství durability při použití
- Obchodní síň - výběr prodejce přepne vždy na první stránku

29.07.2013, Svět, General

Svět
- Vytvořena strážní věž Dz`Monů
- Vytvořena nová lokace ve skalním průsmyku u Tooru
- Přidání další lokace, kde se nachází Kappy
- Otevřen nový dungeon Belcius
- Přidán nový úkol na zabíjení Dz`Monů
- Přidán nový úkol na hledání poztrácených věcí
- Přidán nový úkol na zabíjení Ratmanů

28.07.2013, Úprava kódu, System

Změny
- Štítky - popis je nyní barevný, aby byl lépe vidět
- Power Scroll - posunuta potřebná úroveň pro učení lekce nad Dovednost 100 na 35/40/45/50 level, dle této úrovně je i přímo omezeno použití určeného stupně svitku - toto se vztahuje pouze na bojové dovedosti
- Lockpick - snížena hmotnost
- Opravy - nyní není možné opravovat žádné druhy Skinning a Butcher Knife

Opravy
- Gate Travel - možnost kouzlit v Criminal stavu
- Sturdy Skinning Knife - správný bonus při stažení tvora
- Výrobní menu - při zakliknutí výroby většího množství se přenášela zpráva o výrobě všech kusů najednou do všech výrobků
- Zakázky - Tailoring - oprava dvou špatných velkých zakázek, kde bylo špatné množství a chyběly některé výrobky (Leather komplet a sada rób)
- Zakázky - Blacksmithy - oprava špatné velké zakázky, kde bylo špatné množství a chyběly některé výrobky (Ringmail komplet)
- Zakázky - Carpentry - doplněna chybějící velká zakázka (sada skříní)

27.07.2013, Stránky, General

Web
- Zakázky - vytvořena nová stránka, kde se lze dočíst o zakázkach, jak fungují a jaké lze za jejich plnění získat odměny

26.07.2013, Úprava kódu, System

Štítek
- Do hry přidán předmět Štítek, pomocí kterého je možné na kontejner přidat libovolný popis

Změny
- BirdLeg a RawBirdLeg - snížení hmotnosti
- Mistr řemeslnického cechu - do prodeje přidány Štítky
- Gwali - Feral Affinity - změněna zpráva při použití
- Formy na sedla - změna grafiky
- Sedla - změna grafiky
- Toulce - nošení toulce nyní vyžaduje patřičnou úroveň postavy dle materiálu, stejně jako u zbrojí
- Vak na bylinky a Brašna na lektvary - nošení opasků nyní vyžaduje patřičnou úroveň postavy dle materiálu, stejně jako u zbrojí
- Gate Travel - zamezeno používání v pronájmech
- Peacemaking - nastavena zpráva při úspěšném použití na tvoru
- Runické předměty - v popisu předmětu je nyní možné vidět její úroveň
- Těžba - zamezena těžba v případě, že má postava velký hlad
- Dovednosti - zamezen růst dovedností v případě, že má postava velký hlad
- Animal Claw - navýšen damage a rychlost útok
- Zakázky - nastavena podmínka, aby nebylo možné vzít zakázku v případě, že má postava plný batoh (a tím by se zakázka zničila)
- Pirate Ghost - snížena dovednost Magic Resistance
- Vodní svět - provedeno pár úprav vedoucí ke zjednodušení lokace
- Tailoring - Quiver - možnost vyrábět v Exceptional kvalitě
- Bolt of Cloth - změna grafiky

Opravy
- Mage Staff - správné ukazování vlastností Faster Casting a Faster Cast Recovery
- Runické nářadí - Zobrazení počtu použití
- Gwali - rezisty změněné díky proměně půjdou nyní ihned vidět
- Síla - opraven bonus do zranění ze síly, aby správně rozlišoval základní sílu postavy, sílu z proměny a sílu z bonusů
- Life Leech vlastnosti všeho druhu - opraveny, aby neléčily skrze Mortal
- Spirit Speak - opraven, aby neléčil skrze Mortal
- Gwali - Feral Affinity - u proměn White Wolf, Grey Wolf a Snow Leopard nemusela postava kvůli duplicitním tělům tvorů dostávat patřičné bonusy, to je již opraveno
- MageAI - oprava filtrování okolních summonů aby kouzelní tvorové, které ovládá hráč, nedispelovali vyvolané tvory hráčů
- MageAI - oprava kouzlení Greater Healu u přátelského kouzelného tvora, kde tak mohlo dojít k zablokování Greater Healu hráče
- Kupní síň - přidáno stránkování na výběr Prodejce
- Bulk Order Book - odmazány čáry, které přesahovaly okraj okna knihy
- Veterinary - opravena chyba díky které bylo možné léčit summony bandáží

25.07.2013, Lovecký cech, Události

Vyhodnocení lovu

Lov na Treefellowy je už u konce a stejně tak možnost odevzdat trofeje k zápisu. Všechny jsme postupně spočítali a přinášíme vám trojici nejlepších lovců!

Na prvním místě se umisťuje cech Cromovi Medvědi s počtem 1491 trofejí.
Druhé místo obsazuje lovec Juran s počtem 997 trofejí.
A na třetí místo se dostává cech Fareanské Společenství s počtem 744 trofejí.

Odměny je možné si vyzvednout stejným způsobem a na stejném místě jako při předešlém lovu.

Všem účastníkům děkujeme, gratulujeme výhercům a budeme se se všemi těšit na další lov!

24.07.2013, Stránky, General

Web
- Bydlení - vytvořena nová stránka, kde se lze dočíst o možnostech ubytování postavy

17.07.2013, Úprava kódu, System

Změny
- Zakázky - navýšení potřebné dovednosti pro získání velké zakázky
- Zapomnění - snížena cena u odnaučení jednotlivých bodů atributů
- Zakázky - postava s dovedností do 50% hodnoty dostává zakázky pouze na 10 kousků, od této hranice do 75% s možností zakázky na 15 kousků a od této hranice i s možností 20.
- Zakázky - odevzdané zakázky přidávají nyní zkušenosti
- Zakázky - do hodnoty 75% dovednosti je přijatá zakázka spjata s postavou. Tu může plnit a odevzdat pouze ta postava.

Opravy
- Drobná oprava při přeučování řemeslnických dovedností v rámci dvou postav

11.07.2013, Lovecký cech, Události

Drazí lovci,

už je to delší čas, co byl vyhlášen a poté i ukončen lov na skřety. Od té doby nebylo možné díky zvýšené aktivitě arapalských špehů v okolí Zvučného hvozdu doručit do osady odměny a vyhlásit vítěze. Za tyto nepříjemnosti se omlouváme a jako odškodnění jsme se rozhodli odměnit tentokrát i lovce na čtvrtém místě.

Umístění nejlepších lovců:
1. Družina všedního dne - 4556 trofejí
2. Fareanské společenství - 2328 trofejí
3. Juran - 214 trofejí
4. Tobias Moore - 209 trofejí

Předání cen proběhne v osadě Foxhole. Pořadí odměn není pevně stanoveno a první výherce si tak může vybrat ze všech čtyř odměn tu, která se mu nejvíce líbí. Druhý výherce si bude vybírat ze zbylých tří a tak dále. Na výběr této odměny bude mít výherce čtyři dny, pokud to nestihne, jeho přední umístění propadá a další výherce v pořadí má možnost vybírat i z jeho odměn.

Zároveň vyhlašujeme nový lov na tvora, kterému se říká Treefellow. Z tohoto tvora se budou jako trofej sbírat jejich temné lístky. Za každé odevzdané lístky bude každému náležet drobná odměna. Speciální odměna pak bude čekat pro ty nejlepší lovce!

Doporučujeme, jak to bývá tradicí, lovit ve skupinách a nasbírané trofeje hromadit například v rámci celého cechu.

Nechť lov začne!

Lovci z Foxhole

11.07.2013, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
- Aktualizujte si soubory pomocí DP2 Auto Update programu

Změny
- Zakázky - nyní je možné se pokusit o sebrání zakázky i v době, kdy to není možné - to vyústí ve zprávu ohlašující čas, kdy je možné si přijít pro další
- Zpěvňující prášek - snížen počet použití u nově získaných prášků ze zakázek
- Zakázky - pevné nářadí je možno dostat jak těžební tak výrobní
- Crystal Dust - nastaveno kupení

Opravy
- Gwalské body získávají nyní pouze gwalové
- Zakázky - oprava rozpoznání suroviny u toulců
- Oprava délky řádku u zprávy s omezením použivání věci ve výrobním menu
- Zakázky - oprava textů výrobků u Tailoru a Carpentry

7.07.2013, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
- Aktualizujte si soubory pomocí DP2 Auto Update programu

Zakázky
- Do hry přidán systém řemeslnických zakázek
- Tyto zakázky se vztahují na řemeslnické dovednosti Blacksmithy, Tailoring a Carpentry
- Pro získání zakázky je potřeba mít danou dovednost na minimálně 30 %
- Zakázky je možné dostat od prodejce daného řemesla
- Zakázku je možné vzít jen jednou za určitý čas. Ten je v rozmezí 4-16 hodin podle výšky dovednosti (vyšší dovednost = menší čas).
- Zakázky z různých dovedností je možné brát nezávisle na sobě
- Zakázky se vyskytují ve dvou hlavních kategorií - Malé zakázky a Velké zakázky
- Malé zakázky se zhotovují vložením požadovaného počtu předmětů, v požadované kvalitě a materiálu
- Velké zakázky se zhotovují vložením hotových Malých zakázek
- Za každou odevzdanou zakázku dostane hráč drobné množství peněz a speciální odměnu. Také se odevzdáním zakázky vyruší prodleva k dostání další zakázky a je tak možné si ihned vzít novou zakázku.
- Zakázky je možné ukládat a snadněji třídit v Knize zakázek, kterou je možné koupit u Mistra řemesel
- Více informací o konkrétních typech zakázek a odměn budou dostupné na samostatné stránce

Rasové předměty
- Do výroby přidáno několik předmětů, které může používat pouze daná rasa
- Pro výrobu těchto předmětů je vždy potřeba Prášek z krystalu, který je možný získat plněním řemeslnických Zakázek
- Mezi tyto předměty patří:
- Xarhaaz - Dark Staff - Carpenter, Ritual Dagger - Blacksmith, Dark Robe - Tailor
- Gwali - Decorated Staff - Carpenter, Animal Claw - Blacksmith, Wolf Mask - Tailor
- Human - Vlajka - Carpenter, Large Kite Shield - Blacksmith, Fancy Surcoat - Tailor
- Zorai - Torch with skull - Carpenter, Double Ornate Axe - Blacksmith, Bear Mask -Tailor
- Farea - Forest Bow - Carpenter, Decorated Katana - Blacksmith, Deer Mask - Tailor

Runové předměty
- Nově je za pomocí Runického nářadí možné vyrobit Runové předměty
- Tyto předměty mohou být buď zbraně, zbroje nebo mágovské hole a musí být vždy nemagické a vyrobené hráčem
- Pro vytvoření takového předmětu je zapotřebí mít předmět a Runické nářadí první úrovně (příslušné dle řemesla, kterým se daný předmět vyrábí), kterým se daný předmět přetvoří. Tímto přetvořením předmět ztratí veškeré bonusy z Exceptional výroby, pokud je měl, bonusy z Dovednosti Arms Lore zůstávají. Předmět je nyní možné osadit slotama na runy a dále ho rozvíjet.
- Od tohoto okamžiku získává předmět při používání v boji zkušenosti, za které získává úrovně, které jsou potřebné pro následující vylepšování
- Předmět se dále vylepšuje za pomocí Runického nářadí, nejprve první úrovně a později i dalších, kterými se vytvoří na předmětu až čtyři sloty. Do těchto slotů je pak možné vkládat magické runy, které lze získat buď plněním řemeslnických zakázek nebo rozložením magických předmětů (viz Disenchant).

Změny
- Pasti, Rostliny a další sbírací předměty na questy je nyní možno vidět pomocí kombinace kláves Ctrl+Shift
- Tailoring - Vytvořena nová sekce Robes and Dresses
- Tailoring - drobné přeskládání výrobků v kategoriích
- Zpráva o změně denní doby se nyní neukazuje v dungeonech
- Výrobní menu nářadí - upraveno menu s detailem předmětu, aby zde bylo možné zobrazit více surovin
- Skeletal Knight - vykucháním tohoto tvora je šance získat Lebku
- Brown bear, Timber Wolf a Great Hart - vykucháním těhto tvorů je šance získat kůži z hlavy tvora

Opravy
- Wooden Pole - oprava kupení předmětu na sebe

30.06.2013, Úprava kódu, System

Změny
- Enhance - provedená změna materiálu předmětu nyní odebírá nářadí zbylé použití
- Bird, Eagle - stažení masa z tohoto tvora nyní dá Raw bird leg nebo celý Raw bird, podle výšky skillu Camping, namísto klasického masa. Celé stažené tělo (Raw bird) je možné opětovným použitím nože naporcovat na stehýnka a zbytek masa.
- Cooking - přidáno pečení ptačích kousků
- Peacemaking, Provocation - nastaveny nové zvuky při úspěšném použití dovednosti
- Emote - přidány nové zvuky přístupné pouze pro Gwali v proměně, ty pak spouštějí různé zvířecí zvuky podle aktuální proměny
- Carpentery - veškerý nábytek je nyní možné vyrábět v provedení z různého materiálu a také v exceptional kvalitě
- Exhange coins - pole pro zadání částky k rozmněnění nyní pojme až 5 čísel pro rychlejší práci
- Hiryu - masu z tohoto tvora přidělena kvalita
- Tinkering - do výroby přidány naušnice
- Disenchant - zprovozněno použití na magické šperky
- Power Scroll - změna zobrazovaného jména, aby byly informace lépe viditelné v obchodní síni
- Cas - nastaveno automatické zobrazení zprávy při změně denní doby
- Bojová zvířata - neochočená slabší bojová zvířata, které je možné volně nalézt v přírodě, nyní nepoužívají bojové schopnosti
- Alchemist - nově nabízí ke koupi přísadu Luminescent Fungi
- Repair Deed - snížena váha
- Svitek Identifikace - svitek vyšší síly je nyní možné použít i na slabší předmět
- Animal Trainer - snížena cena za oživení bojového zvířete
- Treasure Map - prodloužena doba, po kterou zůstane vykopaný poklad ve světě, než se rozpadne
- Cow - navýšena nebezpečnost pro větší zisk zkušeností
- Roasted Pig - typ masa dává nyní stejné bonusy jako maso zvířecí
- Oprava - opravení předmětů s dovedností 100% je nyní vždy úspěšné. Stejně tak při použití opravného svitku od hráče s touto výškou dovednosti
- Prodejci - při prodeji dává prodejce peníze v co nejmenších drobných
- Gate Travel - zrušeno přesouvání brány během efektu tvoření za hráčem
- Divine fury - změna zvuků u Gwalů
- Commodity Deed - nastavena možnost přidávat syrová masa, upečená masa a slabou minotauří kůži
- Setseprehtnaca - při útoku zbraní z dálky větší než je těsná blízkost bude způsobovat útočníkovi vážné zranění
- Do okolí Gheeru byl přidán quest s malým klukem, který potřebuje pomoct se svou zlou sestrou

Opravy
- Farea - Spirit Nimar - používání správné zvolené bojové schopnosti
- Gwali - oprava potřebné úrovně pro proměnu v Ophidiana
- Gwali - oprava prohozeného bonusu na Kritický zásah mezi Dire Wolfem a Cougarem
- Gwali - opraveny staty u některých proměn, u kterých se vyskytovaly vícenásobné typy těla
- Provokace - opravení správného započítávání úkolů a zkušeností při zabití tvora
- Taming - Hiryu - oprava předání hráči, který neměl dostatečné dovednosti
- Blacksmithy - opraven čas výroby u Ringmail a Chainmail výrobků
- Magery - Gate Travel - možnost používání i v případě, že je hráč Criminal
- Barvivo - oprava potřebného množství malých lahviček pro sebrání
- Stany - oprava barvení za pomocí barviv
- Oprava některých systémových emotů
- Zbroje - oprava překvrývání vlastností Armor Class a Armor Quality
- Obchodní síň - stránkování tabulky Moje nabídky
- Exchange coins - oprava správného kupení peněz na více hromádek při velkém dělení

29.06.2013, Stránky, General

Web
- Alchemy - oprava popisu potřebných surovin u výrobku Lesser Explosion
- Razor - přidán návod na funkci nahrávání hry
- Bestiář - opraveny hodnoty Grizzly Beara a přidáni noví tvorové - Lava Lizard, Hiryu, Retaplon a Strong Reptalon
- Obchod - upraven vzhled popisu předmětu při najetí myši na detail
- Animal Taming - oprava údajů pro zkrocení bojových tvorů a doplnění nově přidaných tvorů ke zkrocení
- Chivalry - dodatečná skrytá tabulka s popisem efektů jednotlivých kouzel byla odstraněna a nahrazena tooltip funkcí po najetí na řádek s popisem kouzla

27.06.2013, Turnaj, Události

Vážení občané a přátelé Gheeru!

V tomto roce uplyne již 100 let od dostavění našeho krásného a mocného města. K této významné události se rozhodl Správce Arag uspořádat Slavnosti města Gheeru. Slavnosti se uskuteční sedmého dne v příštím měsíci od osmé hodiny večerní v Gheerské aréně. Čeká vás bohatý program plný zábavy, napětí, dobrého jídla a pití.

Program Slavností:
- uvítání
- slavnostní hostina
- lukostřelecká soutěž
- bardské klání
- šermířské souboje
- závěrečný přípitek a překvapení

Zváni jste všichni, kteří s námi chcete toto významné výročí oslavit!

Informace pro zájemce o účast na turnaji:
Za účast v turnaji se neplatí!
Do jednotlivých disciplín turnaje je nutné se zapsat u stánku před kasárnami v Gheeru a dále je nutné zajistit si potřebnou výbavu:
* Lukostřelba: Každý účastník musí mít vlastní luk, kterým bude střílet. Povoleny jsou pouze luky z obyčejného dřeva.
* Bardské klání: Každý účastník musí mít vlastní nástroj, na který bude hrát, a připravenou píseň, baladu či rozvernou rýmovačku.
* Šeřmířské souboje: Každý účastník je povinen mít vlastní koženou, nepobitou zbroj z obyčejné zvířecí kůže, ve které bude bojovat. Soubojovou zbraň obdrží na místě.

Pro šampiony každé disciplíny jsou nachystány hodnotné ceny!

17.05.2013, Stránky, General

Pravidla
- přidáno nové základní pravidlo: "Na herním účtu může hrát pouze osoba, na kterou je účet registrován."

Web - Nové stránky
- Obchod - soupis předmětů umístěné v Obchodní síni, včetně informací o nich.
- Knihy poznání - základní informace o nových knihách pro mágy.
- Mapa - zde lze nalézt vytvořenou mapu herního světa s popisky hlavních míst ve světě. Další názvy budou časem přibývat. Dále se zde nachází drobný model planety a měsíce, kde se nachází svět, pro vyzobrazení plynutí herního času vůči realnému v průběhu roku. K tomu všemu jsou zde ke čtení dvě vysvětlující kapitoly, kde další budou taktéž postupně přibývat.

Web - přidání
- Gwali - vytvořena funkce na počítání Atributů v proměně. Ta se nachází na spodní straně stránky.
- Cechy - Doplněna tabulka se soupisem jmén aktuálních cechů ve hře, jejich zkratky, jména vůdce a další. Všechny tyto zobrazené informace jsou provázány s těmi herními a jejich úpravu může provádět vůdce cechu v tabulce po zadání příkazu ".Cech". Aktualizace těchto informací se provádí vždy při restartu serveru, tedy pravidelně každý den.
- Amulety - přidány informace a tabulka o Malých amuletech.
- Speciální údery - doplněna tabulka s popisem jednotlivých schopností a informací o potřebné maně.
- Vyhledávání - pod levé menu byla přidána vyhledávací funkce skrze všechny stránky a novinky

15.05.2013, Úprava kódu, System

Obchodní síň
- zahrnuje Aukční síň, tak jak jste ji znali doposud, s následujícími změnami
- Maximální doba po kterou může aukce trvat je 7 dnů
- V detailu aukce se nyní zobrazuje jméno postavy, která aukci vytvořila
- Počet předmětů v aukci je navýšen na 10 + 1 za každých 50 bodů reputace u Gheeru nad 4000
- Obchodní síň dále zahrnuje Kupní síň, ta oproti aukční má tyto rozdíly
- Přidané předměty je možné pouze koupit za určenou cenu
- Předměty, které lze kupit na sebe, je možné kupovat kusově za určenou cenu za kus (pokud je tak od prodejce umožněno)
- Filtrování pomocí kategorií nabízí také možnost filtrace podle prodejce
- Dobu trvání nabídky není možné nastavit a je pevně dána na 30 dní
- Kupní síň má omezený počet předmětů na 50 + 1 za každých 20 bodů reputace u Gheeru nad 4000

Změny
- Stable Deed - zobrazena informace o barvě vloženého koně
- Spirit - fareanský spirit má nyní zkrácenou dobu pro znovupoužití po jeho smrti. Ta postupně roste až do předchozí hodnoty, která je nyní až na 40. úrovni.
- Tábor - přidána funkce na vyhození člena z tábora. Ta sbalí všechny zabezpečené věci, rozložené deedy v blízkosti a všechny věci z truhly a vloží je danému hráči do banky.

Opravy
- Oprava některých textů (diakritika, rozlišení muž/žena)
- Oprava aby vendor při odevzdávání výrobků zůstal stále stát na místě

9.05.2013, Úprava kódu, System

Kniha map
- Do hry byl přidán k získání nový předmět, který se volá Kniha map
- Ta slouží k snadnému a hlavně kompaktnímu ukládání všech typů map pokladů
- Do každé knihy se vleze maximálně 50 map
- Kniha nabízí několik druhů filtrů pro snadné třídění
- K lepšímu řazení dále napomáhá možnost ke každé mapě napsat libovolný popisek
- Tento popisek se ukládá na mapu a je tak přenáše i při vyjmutí a opětovnému vložení mapy do knihy
- Samotná kniha může mít také svůj libovolný popisek
- Tuto knihu je možné koupit u Map makera

Malby
- Do hry byl k volnému užití přidán systém, který mohl být prvně vidět na kurzu malování a to tedy malba obrazů
- Pro malbu je potřeba stojan na plátno a samotné plátno, které se do něj vloží
- Hotový obraz je možné potom zarámovat, což zamezí, aby ho bylo možné dále překreslit a je také snáze umistitelný na zeď v domě
- Stojan na plátno má dále speciální vlastnost, že i když je umístěn volně ve světě, tak nezmizí po čase, jako je to u všech ostatních předmětů
- Plátno je možné ve třech velikostech zakoupit u krejčího
- Rám je možné zakoupit, tentokrát v univerzální velikosti, u truhláře
- Stojan na plátno je poté nutné si nechat vyrobit od některého z hráčských truhlářů

Změny
- Rostliny - nastavena nízká šance na výskyt dalších nemocí
- Nájem - v případě, že postava nemá na zaplacení nájmu a ten se zruší, tak se automaticky všechny předměty z domu přesunou ve stěhovací truhle do banky postavy
- Nájem - pokud postava, která má aktivní nájem, se více jak 30 dnů ani jednou nepřihlásila do hry, tak se její nájem zruší a všechny předměty z domu se přesunou ve stěhovací truhle do banky postavy
- Carpentery - do výroby přidán Stojan na plátno
- Magická hůl na šetření bylinek - změna ID aby bylo umožněno volné nasazování i při držení knihy
- Fareanský Spirit - pokud Spirit je otráven nebo je na něj použito krvácení, tak se daný efekt přenáší na sesílatele namísto Spirita

Opravy
- skládání kůží od různých postav do jedné hromady
- chyba, díky které šlo léčit fareanského Spirita skrze vlastnost Mortal
- vrstvení hráčem vytvořených cest na sněhu
- chyba u nemrtvých ophidianů, která způsobovala pád clienta
- chyba, která znemožňovala nasadit obojek na jízdní zvíře vytažené ze stáje za pomocí Stable Deedu

28.04.2013, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
- Aktualizujte si soubory pomocí DP2 Auto Update programu

Magické knihy učení
- V téměř každém nebezpečném tvoru lze nyní najít stránky patřící k několika magickým kniham
- Tyto stránky lze složit dohromady v hotovou knihu, která vylepšuje seslání daného kouzla
- Celkem lze složit 18 různých knih, každá o 5 stranách
- Každou knihu si mág může naučit pouze jednou
- Jednotlivé stránky je také možné prodávat u Scribera ve městech

Svět
- Otevřen povrch Kienské pevnosti
- Otevřen povrch Qualdaské pevnosti
- Přidáno 12 spawnerů s jezdeckými zvířaty
- Nyní je možné ve světě najít i lesní a pouštní ostardy
- Vytvořen portál skrze bludiště v hoře pod Foxhole na druhou stranu
- Otevřena pevnost nemrtvých ophidianů
- Do světa přidáno několik oživovacích křížů
- Proveda úplná revize bran zkušeností v celém světě
- Do oblasti Foxhole přidány dvě nové brány zkušeností
- Do oblasti Luminoru přidána nová brána zkušeností
- Úkol Bira na sběr kukuřice lze nyní dělat opakovaně

Magické oblečení
- Přidáno sedm nových míst, kde lze získat některé z kusů magického oblečení
- Mezi tyto místa patří: Vodní svět, Mephitis lair, Ophidian pyramid, Pevnost Qualdasů, Juka, jeskyně Hadích strážců a jeskyně Divochů

Stan
- Přidána možnost nabarvit si stan za pomocí Barviv z rostlin
- Pro malý stan je potřeba 5 stejných barev, pro střední 8 a pro velký 10
- Stan si barvu udržuje i po sbalení

Změny
- Animal Taming - dvojnásobně snížen počet zkušeností peta potřebný pro získání úrovně
- Animal Taming - zrušen postih na získáné zkušenosti, pokud tvora zabije pet
- Animal Trainer - nyní je možné si vybrat druh koně při koupi
- Animal Trainer - cena koně navýšena na dvě zlaté
- Sacrifice - seznam tvorů, na které lze použít, nastaven na původní hodnotu

Opravy
- Nastavena ochrana pro případ, že stráž zabije summona, který drží ve svém inventáři nějaké věci, aby je bylo možné sebrat
- Aukce - oprava filtru Ostatní, který ukazoval i šperky
- Oprava ukazování regeneračních vlastností u oblečení

27.04.2013, Kurz malování, Události

Vážení spoluobčané, umělci a umělkyně!
Věřím, že časy nejsou zrovna nejvhodnější na různé druhy zábavy a odreagování, ale myslím si, že občas bychom si ho na něco příjemného udělat mohli.
Tímto vás srdečně zvu, jak milovníky umění, tak i ty co nikdy nedrželi štětec v ruce, na kurz malování, který se uskuteční již zítra, v neděli, o 15. hodině u západní zdi Gheeru (severně za západní branou).
Vstupné je dobrovolné a tak si vezměte s sebou snad jen dobrou náladu!

Na konci kurzu se můžete těšit na soutěž s odměnou!

Se srdečným pozdravem,
Váš Giovanius

22.04.2013, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
- Aktualizujte si soubory pomocí DP2 Auto Update programu

Lovecký cech
- Lov ukončen
- Získané zuby lze prodat za zkušenosti a peníze ve Foxhole
- Počet prodaných zubů se zapisuje pro vyhodnocení lovu
- Za pomocí příkazu ".Lov" je možné prodat zuby ve prospěch jiného hráče nebo cechu - podle toho komu si přejete pomoci v soutěži lovu. Zkušenosti i peníze získá postava, která zuby prodává.

Tábor
- Vůdci a zástupci v táboře mají nyní přidánou novou funkci na tvorbu cest
- Toto je možné za pomocí lopaty a přepnutím funkce kliknutím na lopatu
- Následný double click a zacílení na zem těsně vedle postavy vytvoří blok cesty

Svět
- Sklepení pod Luminorskou bažinou - odmazání neviditelných překážek
- Přidáno více drobných spawnerů se zvěří po světě

Změny
- úkoly - pozměněna zpráva po splnění pouze části úkolu
- změněna zpráva při získání combat úrovně
- doplněna informační zpráva při pokusu o zakouzlen nenaučeného kouzla
- Postava - text "Achievementy" nastaven aby si bral rasovou barvu menu
- Tábor - v blízkosti tábora, kde má postava stan, je nastaveno okamžité odpojení ze hry
- Loot - přidána možnost nalézt střelné zbraně s Leech vlastnostmi
- Enemy of One - navýšena rychlost trénování Dovednosti Chivalry při použití

Opravy
- Sklepení pod Luminorskou bažinou - oprava brány zkušeností aby odměňovala ihned po projití

15.04.2013, Úprava kódu, System

Svět
- Sklepení pod Luminorskou bažinou - zrušeno omezení úrovně pro vstup
- Sklepení pod Luminorskou bažinou - snížen počet tvorů před vstupem
- Pevnost Lizardmanů v Luminoru - snížen počet tvorů v bažině před vstupem pro snažší přístup
- Reptalon ze skřetí pevnosti přesunut na poušť
- Hrobka v Darkmooru - oslabeny monstra
- Doupě Kyklopů - oslabení Hagruragha

Změny
- Režim AFK - při zapnutém AFK se postavě neubírá hlad, žízeň a získané body modlitby
- Nearentil - snížen počet koboldích lučištníků potřebných pro zabití v úkolech
- Gromul - Koboldí masakr - snížen počet koboldích lučištníků potřebných pro zabití v úkolech
- Lovec v Foxhole - snížen počet skřetích lučištníků potřebných pro zabití v úkolech
- Aukce - zapnuto zobrazení času do konce Aukce u vlastních aukcí

Opravy
- War Cry - zrušena podmínka zamezující použití při stamině menší než 20
- Mage Staff - opraveno dostání bonusové vlastnosti LRc při použití na nízké úrovni pro kouzla Necromancy
- oprava barev systémových zpráv při plnění úkolů

14.04.2013, Výročí, General

Vážení hráči,
Dnes je to přesně rok co se znovu zapnul a ožil server Dark Paradise 2.
Mnoho práce bylo vykonáno a nemalé množství jí stále zbývá, stejně jako příběhů a osudů, které je potřeba naplnit.
Řada dní už uplynula a ne všechny byly světlé, ale tak to už takovémto světě bývá.
A proto, abyste se v této temnotě Temného ráje neztratili, dostane každý hráč speciální lucernu, která mu s tím pomůže.
Dále pro ty, kteří jsou tu s námi od samého začátku, je připravena další odměna!

Pro získání této odměny je nutné se alespoň na chvíli připojit v období následujícího celého týdne a daná odměna bude vložena do Vaší banky u postavy, s kterou jste se momentálně jako prvně přihlásili.

14.04.2013, Dopis, Události

Zuris seděl ve své pracovně, sám a nikým nerušen, pouze tíhou svých myšlenek.
Pomalu procházel listinami, které měl rozložené po stole, a vždy při pročítání každé se střídavě díval na mapu Gheeru.
"Je potřeba zjistit na čí stranu patří" mumlal si pro sebe.
"Dost bylo dobrodruhů, kteří byli ozkoušeni a byla jim dána šance se prokázat. Asi by bylo vhodné ať už tak učiní."
Odložil jednu listinu na kraj stolu a poté sklidil ostatní na jednu hromadu. Jak tak učinil vzal si zpátky do ruk list odložený stranou a stále si ho pročítal.
"Bude potřeba na to jít opatrně, dát jim přesné instrukce, nevíme čeho jsou schopní a není místo pro chyby" povzdychl si a ze stolu si vytáhl několik prázdných listů a psací potřeby.

Vážení přátelé,
srdečně jste zváni na konající se hostinu k oslavě naší vzájemné obchodní dohody.
Místo konání bude v místě, kde jsme se prvně setkali a to o osmé hodině večerní dne 17. tohoto měsíce.
V případě, že se v tuto hodinu nebudete moci dostavit, tak prosím vyberte si ze svého cechu vhodného zástupce, který Vás zastoupí a prokáže se tímto dopisem, že jedná z Vašich slov.

vlastní rukou Zuris

Tento dopis napsal celkem čtyřikrát a každý zvlášť vložil do obálek, které zapečetil a postupně na každou nadepsal jedno z jmen: "Markvart, Fensalir, Chikonatla a Anička". Dopisy odložil na jiný kraj stolu, kde si je později vyzvedl posel. Ten je dále v Gheeru dal do ruk místnímu poslíčkovi, aby se později mohli dostat do správných ruk.

11.04.2013, Lovecký cech, Události

Foxholský lovecký cech vyhlašuje nový lov!

Lov se koná na veškeré skřety - kapitány, šamany i válečníky.
Zvykem skřetů bývá nosit talisman v podobě zubu nejsilnějšího protivníka, kterého doposud přemohli.
A tento zub bude právě to čím můžete prokázat počet ulovených skřetů.

Odměna bude za každý odevzdaný zub a také speciální odměna pro nejlepší lovce!
Doporučujeme, jak to bývá tradicí, lovit ve skupinách a nasbírané talismany hromadit například v rámci celého cechu.

Nechť lov začne!

9.04.2013, Úprava kódu, System

Zvláštní vajíčka
- Velikonoční hon na vajíčka byl ukončen a ve Foxhole je nyní možné si za každé nasbírané vajíčko vyzvednout odměnu.

Svět
- Mephitis - navýšena šance na pavučinku u Jungle spidera, který se zde nachází

Změny
- Stažená a nastříhaná kůže si nyní přenáší vlastnost o postavě, která jako první tuto kůži z tvora získala
- Green Thorn - zamezeno používání ve vybraných regionech
- Byly vymazány staré hodnoty napočítané za provedení předěšlých odnaučení Dovedností, Statů, Perků nebo rasových schopností. Ty se u některých hráčů i teď po velkém snížení cen projevovaly a navyšovaly tak cenu na stále vysokou, teď už tomu tedy taky nebude.
- Parrying - snížena průraznost v boji proti obrovitým monstrům (jako například kyklop). To v číslech znamená, že úspěšné vyblokování úderu nyní vyblokuje více zranění.
- Dýmka - zamezeno používání v proměně a ve skrytu stínu
- Zoraiská schopnost War Cry - při použití mágem se efekt znovu přesouvá na všechny spolubojovníky v partě jako tomu bylo dříve

Opravy
- Truhla ke zkoušce odboje - opraveno používání na větší vzdálenost a skrze patra
- Mustangové - opravena hodnota kvůli které neutíkali z boje

1.04.2013, Na lovu, Události

Lovec pozvedl otevřenou dlaň a skupinka se zastavila a dal si jeden prst před pusu na znamení ticha. Za velkého ticha se k tomuto lovci přesunul druhý muž a oba se s šeptem dali do rozhovoru.
"Další?"
"Jo, támhle na druhém patře toho dubu" a ukázal na strom vdáli před sebou.
"Tihle ale jsou jiní, kde se tu vzali..."
"To jsou už čtyři nové druhy a ještě zbývá velká plocha k prohledání."
"Až zítra bratře, brzo se setmí a oči zla ve tmě vidí lépe než naše, bude lepší se začít vracet." Lovec s lehkým náklonem hlavy pohlédl skrze stromy k nebi a pak pokývl.
Družina několika lovců se navrátila do osady a po vyměně pozdravů se stráží u brány si to zamířila rovnou do hospody. Uvnitř hospody, ihned na pravé straně u dveří, byly drobné věšáky na luky, kam si každý z lovců zavěsil jeden z luku, který nosí na zádech.
"Jedno pro každého" houkl při procházení místností vrchní lovec směrem k hospodskému a ten na oplátku mávnul.
Družina zasedla k velkému stolu a mnozí pohledem postrkávali hospodského aby čepoval pivo rychleji.
"Je to zvláštní. Občas se někomu přištěstí narazit na nový druh, ale v takhle hojném počtu? Museli jsme těch hnízd najít nejméně dvacet."
"Říkám ti, určitě to bude mít něco společného s tím počasím, vždyť koruny stromy jsou stále pokryté sněhem. A takovouhle zimu nepamatuju ani v zimě."
"A kvůli tomu sem kdoví odkud přiletěli tihle zvláštní ptáci? Za zimou?"
Hospodký přišel ke stolu a postavil na něj několik korbelů s vrchovatou vrstvou pěny.
"Musíme o nich zjistit víc, to by mohlo nějaké otázky zodpovědět."
"Vajíčka."
"Nejsem si jistý jestli tě slyšel, asi si budeš muset jít objednakt k baru."
"Ne. Že seženem vajíčka těch ptáků, mají je dost výrazná, tak to nebude problém. A pak je budem moct pozorovat jak rostou a jak se chovají."
"A to ti přijde jako dobrý nápad?"
"Lepší než být měsíc v lese a pozorovat ptáky, máme myslím dost práce jinde."
"A vajíčka asi sežene kdo?"
"To ti furt musím všechno vysvětlovat? Si vzpomeň kolik tu prošlo ochotných dobrodruhů, tak napiš jen na kus papíru, že za každé vajíčko dáš pár mincí a oni se o to přetrhnout."
"Jo.. jasně, dobrodruzi co běžně chodí procházet hrobky padlých nekromantů budou běhat po lese a sbírat vajíčka."
"Věř mi, jak je na tom napsané slovo Odměna, tak na to slyší."
Vrchní lovec jen rezignovaně pokrčil rameny a muž po jeho boku si z brašny vytáhl kus listu a potřeby k psaní.
Rozložil si papír a začal psát.Na spodu stránky udělal při podpisu omylem velkou kaňku, upil piva a zvedl se od stolu.
Rychlým krokem vyšel z hospody a došel k velké nástěnce uprostřed osady, kde papír připevnil.
Poté se vrátil do hospody.

31.03.2013, Úprava kódu, System

Změny
- Druhá postava - řemeslnické a univerzální dovedosti je možné u první postavy odmakrovávat (odnaučením za pomocí přepnuté šipky dolů) až do úrovně součtu řemeslnických a univerzálních dovedností druhé postavy. Tedy pokud druhá postava žádné nemá, tak první postava si je může libovolně upravovat.
- Identifikační svitky - změna zobrazeného jména, aby i v aukci bylo možné lépe odlišit úroveň svitku
- Poklady - ve všech pokladech světa, tedy těch nalezených u cesty, vykopaných za pomocí mapy, skrytých v podzemí atd. je nyní možné najít s určitými šancemi dodatečně tyto věci: Green Leaves, Serpent Fang, Minotaur Horn, Emerald, Sapphire, Ruby, Diamond a Citrine. Dále je v každé truhle, kde se nachází magické předměty, možné najít výrazně lepší magický předmět než by do truhly běžně patřil.
- Statové modifikátory ras - Byly zrušeny. Důvodem je, že pro ně nebylo prakticky využití a málokterá postava dosáhla hranic, aby tohoto mohla využít. Dále zde pak vznikali nelogické a neúmyslné omezení pro některé rasy, které neměly být.
- Rasové regenerace - Byly zrušeny. Namísto toho dostává každá postava už od nulté úrovně dva bonusové perky k rozdělení navíc. Ty jsou samozřejmě zpětně dodány už založeným postavám.
- Perky - Od 40. úrovně získává postava perk každou druhou úroveň namísto běžných čtyř. Postavám, které už této úrovně dosáhly, byly zpětně dopočítány dodatečné body.
- Human - schopnost Shield Wall nyní účinkuje na všechny typy štítů
- Farea - schopnost Swift Hands nyní účinkuje na všechny typy střelných zbraní
- Farea - Spirit lze nyní výrazně rychleji vytrénovat
- Zorai - schopnost Weapon Specialization nyní účinkuje na všechny typy zbraní pro blízký boj
- Zorai - schopnosti War Cry byl zrušen poplatek v podobě Staminy za použití a také zrušen účinek v partě
- Zorai - schopnosti Berserk byla zrušena vlastnost Invulnerability
- Zapomnění - Všechny typy Zapomnění (Dovedností, Statů, Perků a Rasových vlastností) byly velmi, velmi, výrazně zlevněny
- Úvodní úkol Nový začátek - po jeho splnění získá hráč nově v balíku startovních věcí i Magickou hůl pro snížení spotřeby bylinek při kouzlení
- Drobní hadi a pavouci v oblasti Luminoru ztratily schopnost jedového útoku
- Magery - přidáno pevné navýšení útočných kouzel o hodnotě 20 SDI proti monstrům. Toto platí vždy a pro všechny, jedná se o globální navýšení zranění mága.
- Magery - Dovednost Tactics nyní navyšuje i SDI pro kouzla a to v přepočtu Hodnota Dovednosti / 2
- Tactics - je nyní možné zvyšovat Dovednost za pomocí útočných kouzel podobně jako Dovednost Eval Inteligence
- Enemy of One - do výpočtu bonusového zranění přidán vliv Karmy hráče a to v hodnotě 1 Damage Increase za každých 500 karmy
- Pet Invisibility Potion - sníženy potřebné suroviny pro výrobu

27.03.2013, Různé, General

Auto Update
- Připravili jsme pro Vás program, který umožní aktualizaci všech herních souborů vždy na nejnovější verzi.
- Ihned po instalaci se provede aktualizace na první verzi, kde se bude nacházet mnoho provedených úprav mapy.
- První aktualizace tak bude mít kolem 50Mb, ale při dalších aktualizacích nám program umožní poslat pouze informace o změnách, oproti starší verzi, a tak půjde následně pouze o pár Kb a nebude tak nutné s každou úpravou stahovat celé soubory jako doposud.
- Tento program bude v budoucnu implementován i do instalačního balíčku UO DP2.
- Samostatné soubory budou stále ke stažení v dané sekci, kdyby někomu byly potřebné, ale nebude se už nadále vytvářet balík konkrétních souborů, které byly upraveny při poslední aktualizaci souborů
- Odkaz pro stažení Auto Updateru: Stáhnout

Mapa
- Proveda řada oprav chybných ploch a přechodů.
- Lehce pozměněna oblast v těsné blízkosti za hradbami Gheeru.
- Drobné úpravy skrze celý svět.

- Rádi bychom na terénu mapy zapracovali více a k tomu bych rád zvolal i Vaší pomoc. Byl vytvořen příkaz ".Mapa" pro hlášení chyb v mapě. Při použití příkazu se zapíše aktuální pozice Vaší postavy. Pokud si přejete, tak můžete zároveň zanechat poznámku o dané chybě prostým dopsáním textu za příkaz (".Mapa text s popisem chyby").

Gump a Art soubory
- Provedeny opravy u řady věcí týkající se chybné průhlednosti
- Zde se jedná zejména o věci ohledně kouzel, tedy nové efekty a záložky kouzel

Web
- Byl vytvořen průvodce k programu Razor. Najít ho můžete v sekci Návody a zde je rychlý Odkaz

Druhá postava
- Dnešním dnem je umožněno získat a hrát druhou postavu na Vašem účtu.
- Všechny podrobné podmínky se lze dočíst zde: Druhá postava

Pravidla
- Přidány nová část pravidel ohledně Druhé postavy

27.03.2013, Úprava kódu, System

Svět
- Oltář zla - Provedeno výrazné oslabení Reaperů na vrcholu hory
- Volně na povrchu světa je možné najít vzácné magické pavouky, z kterých je možné získat magické vlákno. Šance pro zisk vlákna u těchto pavouků je nižší než u těch, které je možné nalézt v podzemí.

Příkazy
- Přidán příkaz ".Mapa" pro hlášení chyb v mapě
- Přidán příkaz pro tabulku s Emoty ".Emote X Y", kde za X a Y slouží čísla pozic, kde se po přihlášení do hry bude tabulka otvírat.

Pěstování kytiček
- Přidána možnost využívat tyto květiny k získání speciálních barviv.
- Další podrobné informace je možné zjistit na stránce Pěstování kytiček.

Identifikační svitky
- Byla vytvořena možnost pro hráče s dovedností Item Identification vytvářet identifikační svitky, které pak může používat kdokoliv.
- Identifikační svitky se nachází v pěti silách, stejně jako prášky potřebné k identifikaci předmětu
- Šance na výrobu, i zachování prášku při nezdařeném pokusu, je naprosto stejná jako při běžné přímé identifikaci předmětu
- Identifikace předmětu za pomocí tohoto svitku je pak vždy úspěšná
- K výrobě je nutné mít prášek poznání zvolené síly a nepopsaný identifikační svitek. Prášek se pak použije a zacílí prázdný svitek.

Změny
- Alchemy - lehce snížen počet zkušeností za odevzdané výrobky
- Alchemy - přidání Luminescent Fungi do výpočtu peněz a zkušeností za odevzdaný výrobek
- Úvodní úkol Nový začátek - přidány navigační šipky k dalším úkolům aby pomohly novým hráčům se orientovat po městě
- Odboj - Druhý úkol - Troglodyt zaměněn za Hell Hounda
- Přijmutí k odboji - V průběhu celé série úkoly byl doplněn zisk zkušeností za splněné zkoušky. Tyto zkušenosti jsou zpětně dány všem hráčům, kteří už některý z těchto úkolů v minulosti splnili.
- Aukce - odmazáno řazení podle času za pomocí kterého bylo možné odhadnout, kdy bude aukce končit
- Insurance - Provedena změna u předmětů, které mají zneaktivovaný Insurance. U předmětů, které už jsou pojištěné je možné pojištění zrušit opakováním zacílením. Tato funkce zde byla a zůstává z důvodu automatického zaplacení pojištění na všechny předměty ihned po jejich přitažení. Toto sloužilo k zamezení toho, abyste v tomto případě neplatili za věci, které pojištěné už mít nutně nechcete. Provedená změna pak je ta, že tyto předměty se stejně při použití Insurance k vám dostanou, ale nebudou už zaplaceny automaticky k obnovení pojištění.
- Mage - nastaven prodej nepopsaných identifikačních svitků
- Řadě městským obchodníkům byly průběžně přidány drobné emoty
- Dům - přidána možnost předání vlastnictví na jinou osobu
- Zapomnění - přidána možnost odnaučení gwalských schopností
- Ochočení tvorové - nastavena pasivní regenerace many pro kouzlící tvory
- Mapa pokladů - navýšení ochranky u pokladu páté úrovně
- Provedana řada úprav u systémových textů pro barevné rozlišení Pozitivní a Negativní zprávy. Do budoucna se chystá možnost nastavení vlastních barev, nebo zrušení této možnosti (všechny zprávy šedé).
- Status postavy - informace zobrazována na Statusu Vaší postavy jako "Statcap", hodnota nahoře uprostřed u ikonky s knížkou, byla zaměněna za hodnotu "To next Level", tedy zobrazující procentuální postup postavy na další úroveň.
- Enemy of One - Byla provedena úprava výpočtu bonusu zranění u tohoto kouzla, kde dříve šlo o procentuální navýšení z celkového výsledného zranění a to z důvodu, že zbraně měly ze základu už své velké navýšení dávalo pak nepřiměřeně velký bonus. Udělala se tedy úprava, že navýšení zranění se provádí skrze vlastnost Damage Increase a s tím byl bonus navýšen z 50% na 80%. Zde byla také udělána úprava, že získaný bonus ke zranění je vypočítán podle výšky dovednosti Chivalry, 80% bonus je tedy pro hodnotu 100 Chivalry. Dále byla doba trvání kouzla pevně nastavena na 2 minuty.
- Enemy of One - Pomocí této dovednosti lze trénovat dovednost Chivalry na vyšších hodnotách
- Achievementy - Všechny Achievementy ze skupiny Slayer lze nyní plnit i v Partě. Jedinou vyjímku zde tvoří sekce Šampion.
- Hodnocení - do Hodnocení postavy se nyní promítají i monstra zabitá v Partě
- Opakovací úkoly v Gheeru - některé tyto úkoly byly upraveny tak, aby počet získaných předmětů nutných k dokončení úkol byl odvozen od úrovně hráče. Jedná se zde ale pouze o snížení požadavků. Hraniční úroveň je zde 40. a od této úrovně se už potřebný počet nenavyšuje a na této úrovni budou požadavky přesně takové, jako byly doposud. Pro hráče s nižší úrovní, než 40., tak budou požadavky k dokončení menší.

Opravy
- Animate Dead - nefungujícího postupného samovolného rozpadu vyvolaných nemrtvých
- Animate Dead - maximální počet vyvolaných nemrtvých na hráče
- Enchant Rune - rozpadnutí předmětů s vlastností Lower Reagent Cost
- Dark Pact - opakovaného posilňování jednoho tvora
- Mustangové - místa v sedle
- Blood Oath - výpočet doby trvání kouzla prokletí
- Aukce - zobrazený čas do konce v sekci "Aukce, kterých se účastním"
- Necromantské NPC - vzájemné napadání a rušení Revenantů
- Duchové - aby duch hráče byl vždy vidět
- Kouzlo Strength - navýšení životů se dříve počítalo ze základního množství životů, před navýšením pomocí úrovní tvora. To je nyní opraveno a navýšení z kouzla se provádí až jako poslední.
- SpeechLog - šipka na posunutí stránky
- Pošta - zasílání dopisů a balíků na postavy hráčů v odboji

14.03.2013, Záře, Události

Každý to viděl. Alespoň každý, kdo byl té noci vzhůru a věnoval tu krátkou chvíli, aby pohlédl k obloze. Záře velmi jasná, přesto vůbec neoslňující a ani příliš světla na zem do tmy nepřinesla. Co je jejím původem? Vzdálená hvězda planoucí před koncem svého života? Nebo snad zkáza, která se k nám blíží. A co boje bohů na noční obloze? Nikdo, kdo se díval neznal, která odpověď je správná, ani které další možnosti původu by mohla záře skrývat. Pak dohasla. Oblohou na chvíli zavládla temnota a následně se objevily hvězdy, tak jako tam bývají vždy. Přesto na ten krátký moment, kdy bylo k této záři možné vzhlédnout, každý kdo ji uviděl pocítil štěstí, každý pocítil jak je bezpečno a žádná síla zla už více moc nemá. Vrátí se ale někdy tento pocit?

17.02.2013, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
Stáhněte si, prosím, nové soubory. Tyto soubory jsou zabelené v archívu pod odkazem, který je potřeba rozbalit a nahrát do složky, kde máte nainstalovanou UO DP2. Stáhnout

Svět
- Kappa - navýšen počet
- Mummy - přidáno více snáze dostupných
- Efreeti - přidáno více snáze dostupných
- Predator Hellcat - navýšen počet v hnízdě
- Terathan Avenger - přidáno více snáze dostupných
- Vodní Svět - umístěny sbíratelné Luminescent Fungi
- Doupě Kyklopů - Jungle Spider nahrazen výrazně nebezpečnějším Queen Spiderem
- Mephitis Lair - Do poslední místnosti umístěn Jungle Spider

Gwali
- vytvořen nový příkaz ".RaceAbility Uroven"
- pod tímto příkazem si každý Gwal může nastavovat, kterou skupinu proměn preferuje a do té si vkládat získané body
- bod získává vždy jeden za každou 10. úroveň
- na začátku má každý Gwal už všechny skupiny na 1. úrovni
- maximální úroveň pro každou skupinu je 5
- úroveň určuje na kolik procent dokáže Gwal využívat bonusů do vlastností získané jednotlivou proměnou
- bonusy za skupinu (tedy ty, které jsou společné pro celou skupinu a ne pouze pro jednotlivou proměnu) nejsou tímto bodováním ovlivněny

Odměny za zabití
- lov na hledané bandity se nyní bude po splnění, nebo i nesplnění, opakovat výrazně častěji
- hlavu ze zabitého bandity je nutné odevzdat do hodiny od jejího oddělení od těla
- po úspěšném odevzdání hlavy hledaného bandity nemůže stejný hráč úkol po dobu 5 dnů znovu opakovat

Zbroje
- přidáno zobrazení vlastnosti Armor Quality, která ukazuje hodnotu získanou při výrobě pomocí dovednosti Arms Lore a kvality Exceptional
- bonus z dovednosti Arms Lore u starých, dříve vyrobených, zbrojí, které jsou obyčejné kvality, přenesen na vlastnost Armor Quality
- přidána šance na nalezní vlastnosti Lower Reagent Cost u magických zbrojí (platí prouze pro kožené)
- Regenerační vlastnosti jsou nyní udávány s desetinnými čísly. Tato změna platí i pro staré zbroje.
- navýšeno maximální rozpětí vlastnosti Hit Point Regeneration, které se může na magické zbroji nacházet

Změny
- Příkaz .Cas - přidáno zobrazení hodnoty o aktuálním datu
- SpeechLog - nastaveno přepínání mezi RP a OOC záznamem
- Šperky - vlastnosti Faster Casting a Faster Cast Recovery se nyní na špercích vyskytují s desetinnými hodnotami
- Šperky - navrácení šance na nalezení vlastností Damage Increase a Spell Damage Increase
- Magic Reflection - nyní funguje i na Bleed Attack
- Noble Sacrifice - vzdálenost pro ochranu je navýšena, pokud chráněný hráč je střelec nebo mág
- Ochočení tvorové - zamezeno opakované přejmenovávání
- Kouzlo Poison - při seslání na tvora byla zrušena šance, že může kouzlu odolat
- Tailoring - sníženy požadavky pro výroby Jungle Mage Robe a Queen Mage Robe
- Mapa Pokladů - navýšena úroveň ochranky u mapy 4. úrovně
- Reactive Armor - zrušen postih Defend Chance Increase při aktivní auře kouzla
- Reactive Armor - aktivní aura kouzla snižuje maximální zásoby many o 10 a vlastnost Spell Damage Increase o 5
- Paralyze a Paralyzing Field - upraven vzorec pro výpočet času zmražení tvora tak, aby i při velké dovednosti Magic Resistance tvora byl i zde efekt vidět. Vzorec při seslání na hráče je nezměněn.
- Sacrifice - zrušeno oživení při použití
- Sacrifice - aktivování k získání věcí z těla se provádí zacílením targetu na sebe
- Sacrifice - úspěšné použití na tvora ho už nesmaže, ale naopak navýší jeho úroveň

Opravy
- Duch - vidění hráčů během smrti
- Troglodyte - nastavení zásahových ploch
- Mágovské róby - opraveny potřebné vlastnosti postavy pro oblečení róby
- Reactive Armor - oprava chyby, kvůli které odolnost nefungovalo na fyzické útoky
- Poslíček - opravena drobnost, kvůli které se pohyboval pouze v přítomnosti hráčů

16.02.2013, Stránky, General

Pravidla
- Bylo přidáno nové pravidlo do části Verbální pravidla a pravidla tvorby jmen ve znění:

* Jména tvorů, které postava vlastní, také musí zapadat do zaměření světa Dark Paradise 2, nesmí obsahovat tituly (Lord, Lady, Sir, ...), systémová jména (GM .., The First, Second), urážlivá či zavádějící k rasové nesnášenlivosti a číslice. Jména také nesmí být duplicitní s jiným tvorem, který se nachází ve hře. V takovýchto případech bude tvor přejmenován, v případě velmi nevhodných jmen může být bez náhrad i smazán.

Stránky
- Sekce Začátky byla z Návodů přesunuta do hlavní levé nabídky
- Pořadí odkazů v levé nabídce bylo přeskládáno
- Provedena drobná aktualizace některých údajů

12.02.2013, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
Stáhněte si, prosím, nové soubory. Tyto soubory jsou zabelené v archívu pod odkazem, který je potřeba rozbalit a nahrát do složky, kde máte nainstalovanou UO DP2. Stáhnout

Xarhaaz
- Dark Wrath - zrušeno omezení, kvůli kterému tuto schopnost nebylo možné využívat na koni
- Dark Wrath - navýšení účinnosti seslaných prokletí o 20%
- Dark Wrath - navýšení všech magických odolností (Fire, Cold, Poison a Energy) o Úroveň/20 (zaokrouhleno dolů)
- Dark Wrath - Zapnutá schopnost nyní bere Úroveň/2 z maximální zásoby many. Maximální sebrané množství je 20.
- Magic Lotus - přidána vlastnost navyšující rychlost kouzlení o 0,1 + Úroveň/55 (hodnota vyjádřena ve vlastnosti Faster Casting)

Farea
- Podpůrný spirit - Zrušen bonus při 10. úrovni, který přenášel bonus na ostatní členy party. Tento bonus je nahrazen extra navýšením bonusu schopností pro majitele.
- Některé vlastnosti a hodnoty podpůrných spiritů byly nyní nebo v průběhu posledních měsíců upraveny. Momentální nastavení bonusů na desáté úrovni je takto:
> Cheren - 100 Venom Resist, 10 Pohlcení kouzla
> Takara - 25 Hit Point Regeneration, 20 Defend Chance Increase
> Makendra - 20 Stamina Regeneration, 15 Lower Mana Cost pro speciální údery
> Nimar - 15 Hit Chance Increase, 25 Damage Increase

Magie
- Následující úpravy platí pouze pro seslání na tvory, nikoliv hráče, u nich efekt těchto kouzel zůstává nezměněn
- Feeblemind - snižuje Spell Damage Increase
- Clumsy - snižuje rychlost pohybu
- Weaken - snižuje veškeré odolnosti
- Cunning - navyšuje Spell Damage Increase
- Agility - navyšuje Defend Chance Increase
- Strength - navyšuje maximální počet životů
- Veškeré efekty kouzel prokletí (Curse, Mass Cuse, Feeblemind, Clumsy a Weaken) nyní trvají vždy stejnou dobu, nezávysle na hodnotě dovednosti Magic Resistance cíle. Hodnota této dovednosti v tomto případě pouze určuje procentuální snížení účinnosti kouzla a je nastaveno tak, že na prakticky všechny tvory má stále nějaký efekt.

Alchemy
- Do výroby přidány dva nové lektvary
- Pet Invisibility Potion - lektvar, který je možné dát Vašemu zvířecímu příteli k vypití, který se tak po dobu dvou hodin zneviditelní
- Clarity Potion - vrhací lektvar, který po vhození na cíleném místě zruší veškeré magické zdi

Zbroje
- Zrušen bonus do Armor Class z dovednosti Arms Lore a kvality Exceptional
- Bonusy na zbroji získané pomocí dovednosti Arms Lore a kvality Exceptional se nyní započítávají do HCI a SDI. Maximální bonus za celý set vyrobený tou nejlepší technikou je 10 HCI a 4 SDI.
- Do výroby byly přidány dámské zbroje z kůže a kovu. Tyto zbroje mají stejnou náročnost na výrobu jako pánské protějšky a poskytují i totožné vlatnosti. Můžou je nosit pouze ženy.

Příkazy
- Přidán příkaz ".P" pro psaní do Party chatu. Funkce se nijak neliší od dosavadního používání lomítka, které je zachováno.
- Přidán příkaz ".ForcePartyStatusReset" pro vůdce party. Tímto příkazem může vynulovat všechny získané hodnoty Party Statusu všech členů party.

Sacrifice
- Využití schopnosti je možné až od třetí úrovně
- Získávání bodů je možné pouze u vybraných, z pravidla méně přístupných, démonech nebo lichů

Změny
- Alchemy - vyřazení Invisibility Potionu z výroby
- Tábor - umožněno pokládání věcí ze svitků (deedů) na území tábora
- Stan - umožněno pokládání věcí ze svitků (deedů) ve stanu a jeho blízkém okolí
- Rostliny - Počet semínek, které jedna rostlina produkuje za svůj život byl stanoven na 4. Stejně tak každá rostlina, která produkuje plody, má maximálně 4 plody. Sklízení plodů z rostliny snižuje počet možných sklizených semínek a obráceně (tedy lze mít maximálně 4 semínka a 0 plodů nebo 2 semínka a 2 plody atd.)
- Map Maker - nyní vykupuje mapy prvního stupně, jejichž poklady dosud nejsou vykopány
- Armor Ignore - nemožnost provést Kritický zásah s tímto úderem
- Lance - nastaven dosah na 2 pole
- Armor Ignore - při provedení tohoto úderu se nepočítá bonus ze schopnosti Enemy of One
- Arms Lore - bonusy pro vyrobené zbraně a zbroje z této dovednosti se nyní započítávají i do výrobků, které nejsou Exceptional
- Poslíček - přidána nová a spolehlivější funkce na upoutání jeho pozornosti při zavolání jeho jmena
- Speechlog - nyní se do něj zapisují i texty, které hráč slyší v partě, chatu guildy a nebo aliance
- Miska na semínka - opětovné otevíráni už neotvírá opětovně tabulku s obsahem misky
- Rostliny - při otevření tabulky jiné kytky se předchozí otevřená tabulka jiné kytky zavře

Opravy
- Opravena chyba díky které jako duch bylo možné rychlým běháním vidět na kraji obrazovky tvory v okolí
- Hyriu - opravena možnost zvyšování úrovní
- Divočák - opravena kladná karma
- Defender Amulet - opravení získaných životů z procentuálního navýšení na pevné navýšení (Hit Point Increase)
- Gwali - opravena schopnost třídy vlků
- Oprava ukládání vlastnosti, která zabraňovala regeneraci životů u vybraných tvorů (tedy chyba, kdy potvory regenerovaly životy přestože nemají)

11.02.2013, Odměny za hůlky, General

Soutěž ve sbírání speciálních hůlek je už u konce a je na Vás si vybrat odměnu, kterou si přejete. Nejedná se tedy o soutěž, že vyhrávají pouze ti nejlepší, ale každý má právo na odměnu podle svého uvážení a počtu hůlek, které nasbíral. Vzácné, nebo zajímavé předměty, které si přejete proplatit si můžete prohlédnout zde na fóru v příslušném topicu. Zde také je potřeba, abyste napsali, kterou odměnu si přejete za nasbírané hůlky proplatit.

V případě, že se hráč nepřihlásí o žádnou odměnu do konce měsíce února, tak mu budou hůlky automaticky proplaceny v podobě zkušeností.

Děkujeme všem za účast ve sběru a omlouváme se za opožděné odměny.

1.02.2013, Hluboko pod městem, Události

Ticho zatuchlé místnosti přerušil vrzavý zvuk. To někdo po delší době otevřel staré železné vrátka a vešel dovnitř tmavé místnosti. Zvuk kapání vody ze stropu přerušila série šplouchnutí, jak někdo místností procházel sem a tam. O chvíli později se ozval skřípot znova. Obě postavy se posadili, stále po tmě, k připravenému stolu. Bylo jasné, že zde nejsou poprvé. Několik sekund tiše seděli, až jeden zašmátral v kapse a o moment později celou místnost rozzářilo slabé světlo plamene. To svíčka uprostřed stolu se rozhořela a až nyní bylo vidět, jak celá místnost vypadá. Nebyla o nic větší než komůrka, pach stoky se linul všude kolem, ale jim se to hodilo, aspoň zakryl jejich vlastní pach a lovečtí psy je nemohli tak vystopovat.
„Podívej, určitě víš, proč jsem tě sem pozval“ promluvil s tlumeným hlasem první.
„Mám jisté tušení, ale povídej, třeba mě i něčím překvapíš“ vyzvídal druhý.
„Stojíme už měsíce na mrtvém bodě, sem tam nějaká malá akce, to Arapalu vůbec neškodí. Jestli to tak půjde dál, zemřeme sešlostí věkem a stejně se nic nezmění“ dořekl první a bouchl do stolu tak silně, až svíčka na talířku poskočila.
„Bohužel, musím s tebou souhlasit, tak povídej, jaké máš návrhy?“
„Ti cizinci, ano vím, dělají si vše podle sebe, jsou nevychovaní, namyšlení, nadutí a hrají si na velké hrdiny, ale sem tam nám už párkrát nevědomky pomohli. A co se týče napravování škod, které způsobili, sice jim to trvalo věčnost, ale nakonec uspěli. Možná by nebylo na škodu to s nimi zkusit, co myslíš?“ domluvil první a s tázavým pohledem sledoval reakci své spolusedícího.
„No podívej, já jim ani za mák nevěřím, nejednou jsme byly jen kousíček od prozrazení a mohli za to taky oni. Já je mezi nás rozhodně nepustím, nevěřím jim!“ protestoval druhý.
„No to ani já ne, mám zkušenosti jen s pár z nich, ale tak nemusí to mít zadarmo ne? Tak jim vymysli úkoly, které budou muset splnit, aby ti dokázali, že se jim dá věřit a uvidíme, co ty na to?“ dokončil s mírným úsměvem svou řeč první z nich.
„Ha! Tak teď si trefil hřebík na hlavičku. To je výborný nápad!“ pochvaloval si druhý „a pěkně jim to udělám těžké, aby si nemysleli, že se postaví na hlavu a já z nich padnu na zadek“ *rozesmál se*.
„Dobrá tedy, počkám si na ně u vchodu a jak se mi nebudou zdát, hned je zabiju a hotovo“ plácl rukou do stolu.
„Platí a pořádně si je ozkoušej a nezapomeň jim připomenout, že jakmile se do toho pustí, není cesta zpátky“ doplňoval první. Poté vstal, zfouknul svíčku a ve tmě odkráčel neznámo kam...

23.01.2013, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
Stáhněte si, prosím, nové soubory. Tyto soubory jsou zabelené v archívu pod odkazem, který je potřeba rozbalit a nahrát do složky, kde máte nainstalovanou UO DP2. Stáhnout

Party Status
- Na Vaši žádost přidáno počítadlo počítající zranění, které hráč obdrží, udělí a stejně tak u léčení
- Zobrazení je možné buď v celém čísle nebo v procentech z celkového množství
- Pro otevření se používá příkaz ".Partystatus"
- K vynulování všech svých hodnot slouží příkaz ".Partystatusreset"
- Otevřené počítadlo se každých 10 vteřin automaticky aktualizuje
- V případě, že hráč odejde z Party a následně se vrátí do stejné, tak zůstávají všechny hodnoty zachovány. Pokud ale vstoupí do Party jiné, tak jsou všechny hodnoty automaticky vyresetovány

Změny
- Language - při mluvení jinou než obecnou řečí se postavám, které této řeči rozumí, ukáže na konci textu "[X]" znázorňující, že postava mluví v jiné řeči a také jaké
- Odnaučení dovedností - velmi výrazně snížena cena za opětovné odnaučení dovedností (odnaučení druhé dovednosti, třetí atd.)
- Píšťala - Přemístí mrtvého tvora pouze v případě, že hráč stojí v blízkosti domovní lokace. Pokud není poblíž, tak se duch tvora bude snažit dostat k svému majiteli běžným způsobem
- Ochočení tvorové - vydrží nyní výrazně déle bez pozornosti (krmení) svého majitele
- Jizdní tvorové - v případě, že vám majitel udělí přátelství tvora a splňuje všechny klasické požadavky, tak je možné na něm jezdit. Jízda dále zabírá Control sloty jak majiteli, tak postavě v sedle.
- Animate Dead - nemrtví vyvolaní tímto kouzlem už neútočí na hráče v blízkosti
- Blade Spirit - vyvolané čepele už neútočí na hráče v blízkosti
- Domovní menu - při odemykání předmětů nastaveno opakované vytváření Targetu pro odemknutí
- Domovní menu - odmazáno tlačítko "Zabezpečit kontejner" - tato funkce byla sloučena s tlačítkem "Uzamknout předmět", kde už samo dojde k rozpoznání, zda-li je cílen dekorační předmět nebo kontejner
- WAbility - nová možnost použití příkazu pomocí ".WAbility X", kde se za X dosadí číslo v daném rozmezí a to se rovnou nastaví do šetření many
- Hromové Kladivo - sníženo Energy zranění

Opravy
- Příkaz .Speechlog - oprava dvojitých zápisů
- Hiryu - provedena oprava možnosti nasednutí a možnosti nasazení ohlávky
- Dispel Evil - oprava fungování na monstra s vypnutým pohybem
- Questy - oprava správné kontroly uděleného zranění u úkolů, které nejsou pro Partu
- Zbraně: Two Katanas, Nailed Maul, Long Bow, Composite Bow, Hatchet a Large Battle Axe - opraveny zbraňové ability
- Nailed Maul - opraveno nastavení aby se zbraň chovala správně jako jednoruční

12.01.2013, Zakázka, Události

Estel se okem mistra podívala na hubenou malou postavičku, který před ní stála a začala upravovat délku kalhot. Už byla skoro hotová, když někdo otevřel dveře.
„Dobrý den přeji, sháním krejčí Estel“ pronesl nově příchozí.
„Hned budu u Vás, posaďte se někde“ odvětila směrem k neznámu muži a pokračovala v upravování kalhot. Chvíli jí to ještě zabralo, ale nakonec byly kalhoty dokonalé, přesně tak, jak to měla ráda, bez chybičky. Zákazník Estel zaplatil a spokojeně v nových kalhotech vyšel z krámku. Estel vstala, oprášila si kousky nití z oblečení a pohlédla na nového zákazníka. Už na první pohled byl velmi honosně oblečený, z toho by mohlo něco kápnout, pomyslela si a vydala se k němu.
„Tak jaké máte přání vzácný pane“ pousmála se Estel a prohlížela jeho šaty.
„Má paní by ráda ty nejkrásnější šaty na světě, mám zde i obrázek. Každý krejčí mi doporučil Vás, že jste je schopna ušít“ dořekl a podal Estel nákres.
Estel si nákres chvíli prohlížela a pak jí něco zarazilo.
„Omlouvám se za svoji neznalost, ale tohleto je prosím co?“ zeptala se Estel a ukázala kdesi na náčrtek.
„To je prošívání zlatavou nití madam“ vysvětlil honosně oblečený zákazník.
„Zlatavá niť? Ale vždyť já žádnou nemám, to pak nemohu ušít přeci“ odporovala Estel.
„Vy si prý umíte velice dobře poradit a sehnat vše, co je potřeba, myslím, že odměna bude víc než dostatečná, berte to zatím jako zálohu“ dořekl zákazník, položil váček na stůl a odešel.

11.01.2013, Úprava kódu, System

Insurance
- Došlo k drobné změně u tohoto systému, aby došlo k ochraně věcí hráčů, které zastihne výpadek spojení, nebo z nějakého jiného důvodu nebudou moct náhle hrát.
- Tato ochrana spočívá v tom, že v případě zmizení posledního těla se automaticky přenesou všechny pojištěné předměty do batohu hráče

Cestovní knihy
- Travel Book - Přidány nové tlačítka u každé pozice, které slouží k nastavení Základní pozice pro knihu. Tato nastavená Základní pozice umožňuje použít například kouzlo ze svitku a přímým zacílením na knihu použít.
- Rune Book - Zde sice k žádné novince zatím nedošlo, ale protože se hrnuly dotazy, jak je možné knihy skrze svitek používat, tak bych rád upozornil na podobnou funkci, která je výše popsána u Travel Booku - pomocí čísel stránek, nebo tlačítka ohnutého listu stránky dolistovat na pozici, kterou si přejete nastavit. Poté stačí na úplném vrchu stránky stistknout tlačítko Set default a je hotovo.

Miska na semínka
- slouží k uskladnění a třídění velkého množství semínek
- lze sehnat u fareanského carpentera

Změny
- White Wolf - navráceny do hry na novou pozici
- Water Elemental - léčivá aura nyní účinkuje i na zpřátelené tvory
- Reactive Armor - nezůstává aktivní po smrti
- Protection - nezůstává aktivní po smrti

Opravy
- Water Elemental - již se nepokouší léčit ty, kteří mají plné životy

5.01.2013, Úprava kódu, System

Svět
- Umístěn Jungle spider
- Hiryu přemístěn na snáze dostupnou lokaci
- Otevřena pevnost Minotaurů
- Přidána brána zkušenosti u hlavního oltáře zla

Změny
- Snížena váha Zvlaštních hůlek
- Enhance - přidán emot vyjadřující úspěch/neúspěch vylepšení materiálu předmětu. Dále přidán magický efekt, vždy v barvě podle úrovně předmětu
- Orcish Lord - zrušena regenerace životů
- Silver Serpent - při vyšší úrovni tvora je možné získat kvalitnější maso
- Lesni Troll Saman - navýšení kvality masa
- Velky Lesni Troll - navýšení kvality masa
- Zapomnění - snížena cena za odnaučení Perku na pětinu
- Summon - Earth Elemental - navýšena odolnost o 20
- Summon - Air Elemental - navýšeny životy, zranění, rychlost pohybu, odolnosti, šance na zásah a další
- Summon - Fire Elemental - velmi výrazné navýšení šance na zásah
- Summon - Energy Vortex - navýšeny životy a šance na zásah
- Summon - Stone Gargoyle - navýšena odolnost o 5
- Summon - Gazer - výrazné navýšení životů
- Summon - Minotaur - navýšeny životy a zranění
- Summon - Daemon - navýšeno zranění
- Úvod do hry - po probuzení u léčitela byla přidána šipka směřující ke Gornovi
- Mephitis lair - snížena síla Sekáčů
- Divoký Reptalon - snížena rychlost pohybu
- Summon Creature - tvorové vyvolání pomocí tohoto kouzla jsou nyní odolný na magický Dispel. Toto neplatí pro takzvaný AutoDispel, který mají vybraní silnější tvorové a bossové.
- Lovec z Foxhole - v úkolu sníženo množství toho co je potřeba zabít o polovinu. Tato změna se uplatní až u nově získaných úkolů

Opravy
- šance na nalezení Lich Form svitku
- Povoz - umístění pokladu více do výšky, to pomůže na některých místech, kde poklad vybrat nešel
- Píšťalka - přivolání ducha mrtvého peta
- Rai-Ju - oprava vzhledu mrtvoly
- Kravičky - oprava u úkolu s uklízením
- De/Buff okno - oprava některých textů
- Mounti - oprava možnosti nasazení ohlávky po splašení zvířete

24.12.2012, Přání, General

Vážení hráči,
rádi bychom Vám jménem celého týmu poděkovali za projevenou důvěru a čas, který vkládáte v tento server a samozřejmě také klidné a pokojné prožití Vánočních svátků se spoustou radosti, dárků a jídla, které k tomu patří. V novém roce zase hodně úspěchů, herních i neherních, a vzájemného setkání v našem malém temném světě.

A pro každého z Vás, který nás navštíví v tomto období svátku Vánoc a Nového roku, bude pod stromečkem připraveno příjemné překvapení!

Dále také v tomto období bude probíhat pro zpříjemnění hry a jako poděkování, že i tento čas trávíte s námi, několik výhod a soutěž ve sbírání, těšte se na odměny!

GM tým

24.12.2012, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
Stáhněte si, prosím, nové soubory. Tyto soubory jsou zabelené v archívu pod odkazem, který je potřeba rozbalit a nahrát do složky, kde máte nainstalovanou UO DP2. Stáhnout

Vánoce
- 10% šance na nalezení kuličky menších zkušeností
- 2% šance na nalezení kuličky větších zkušeností
- 10% šance na dvojnásobné zkušenosti ze zabitého monstra
- 10% šance na nalezení speciální hůlky - tato hůlka se sbírá pro vánoční soutěž
- Pod stromečkem lze nalézt pro každého dárek

Svět
- Otevřena soutěska lesních trollů
- Otevřenou doupě skalních kyklopů
- Možnost nalézt krotitelného tvora Hiryu
- Navýšen počet kamenných elementálů pro úkol kameníka
- Doupě pekelných koček - přidán vůdce
- Do světa přibyla cesta, kterou se dají získat Svitky moci pro bojové dovednosti

Změny
- Aukce - zakázána možnost zrušit aukci, pokud na ní už někdo přihodil
- Zkrocení tvorové - navýšena pasivní regenerace staminy
- Aukce - zrušen údaj o času vypovídající konec aukce. Tuto hodnotu uvidí pouze její zadavatel
- příkaz .Home - po použití přesune tvory spjaté spolu s postavou, pokud jsou v blízkosti
- Píšťala - po zapískání přesune všechny mrtvé tvory, kdekoliv umístěné, do domovní pozice postavy
- Item Identification - navýšena šance na zvýšení dovednosti při trénování
- Reptalon - navýšení počtu životů, šance na zásah a šance na obranu
- Tailoring - Náročnost Minotauřího sedla na výrobu snížena
- Zbraně - snížena potřebná úroveň pro jednotlivé typy materiálů dřeva

Opravy
- Animal Taming - ovládání silných tvorů při hodnotě 100 dovednosti
- Monstra - oprava regenerace many
- Achievementy - prohozený popisek u odměn týkajících se prokletí
- Tábor - pro zapálení ohně je už nutné stát v jeho blízkosti
- Insurance - možnost pojistit Runebook
- Insurance - možnost pojistit Opasky
- Buff/Debuff okno - oprava značení Bleeding Attacku a Disarmu
- Longsword - oprava jména
- Achievementy - oprava bonusu za velký počet stažených tvorů
- Lockpick - oprava, kdy použití, po předchozí změně, smazalo celý balík, namísto pouze jednoho

17.12.2012, Příchod kyklopa z hor, Události

Slunce se pomalu sklánělo k západu a poslední paprsky osvětlovaly špičaté vrcholky hor. Směrem k horám se blížila mohutná černá mračna, která za krátkou chvíli hodlala naplnit horská jezera záplavou dešťových kapek a rozeznít kraj duněním hromů. Nastal čas, kdy z jeskyní vychází kyklopové, aby měřili své síly v soubojích, při této živelné smršti. Vidět tyto souboje je prý neuvěřitelná podívaná a jen pár jedincům se poštěstilo být zrovna v době bouřek v horách a nepozorovaně shlédnout tuto drsnou, ale dech beroucí podívanou. Obrovské hory masa ozářeny světlem blesků, které spolu zápasí v horských údolích a jejich bojový řev se nese daleko.

Byl jsem svědkem jedné takovéto události. Bylo to před pár týdny, když jsem hledal vzácné byliny v jednom horském údolí. Zastihla mě nepřipraveného takováto bouře. Ukryl jsem se pod malým převisem a čekal, než se nebe umírní. K mému překvapení do údolí přišla početná tlupa asi třiceti skalních kyklopů s šedou kůží, jako kámen. Několik jich spolu postupně bojovalo, ale největší z nich, s obrovskou palicí, jen pozoroval. Byl to asi jejich náčelník, jestli něco takového mají. Po nějaké době, kdy bouře zesilovala, přišla z druhé strany údolí jiná skupinka kyklopů. Tihle měli však kůži nažloutlou a ne šedou. Zřejmě se tu měl udát nějaký souboj mezi klany. Jakmile byli na dohled nově příchozí, začali tvořit obě skupiny kruh, v jehož středu byl onen náčelník skalních kyklopů a zástupce žlutých, který byl o poznání menší.

Byla to hrozná řež. Navrch měl skalní kyklop a také to tak dopadlo, vyhrál nad svým soupeřem, který ležel těžce zraněný na zemi. Potom se stalo něco, co mě velmi udivilo. Ke zraněnému přišli jeho druhové, aby jej odnesli, ale ten co vyhrál, se po jednom ohnal palicí a ranou mu zlomil vaz. Pak ještě další ranou udeřil ležícího a zabil ho. Začal strašlivý a nenávistný řev ze všech stran. Když tu jeden žlutý kyklop vypadající zcela jinak, jako šaman řekl bych, zaburácel: „Porušit prastará pravidlo! Zemřít jak bouře si přát!“ A v ten moment udeřil do toho obrovského Kyklopa z nebes blesk a na místě ho zabil. Jestli to byla jen náhoda nebo snad nějaká magie, to netuším. Následný boj, který se odehrál mezi obrovskou přesilou skalních kyklopů a hrstkou těch žlutých, měl zcela jasný výsledek. Ač bojovali, řekl bych udatně, dá-li se to o těchto tvorech říci, neměli proti přesile šanci a do jednoho byli pobyti. Pak se směrem odkud přišli, vydali zbylí kyklopové.

Ten den se již nic nestalo a já se i trochu vyspal, ačkoliv klidný spánek se tomu říct nedá. Přeci jen jsem věděl, že okolí je plné dosti podrážděných několikametrových bytostí, které by mě rády posvačily. Na druhý den jsem se ze zvědavosti opatrně vydal po jejich stopách, kam odešli. Jestli měli jen společnou cestu nebo je někde jeskyně těch žlutých a šli ji hledat? Našel jsem mnoho stop a opravdu i jeskyni.  Byla prázdná a leželo tam několik mrtvol skalních a žlutých kyklopů. Vypadalo to, jako by včerejšího večera jeden klan zničil druhý a podle zbytků kožešin a dalších věcí vybrakovali jejich jeskyni. Co mi přišlo zvláštní, byla zcela jiné úroveň života mezi těmito skupinami. Jedni jako zvěř a druzí, ti žlutí, měli o dost lepší zpracování kůží, jakýsi pokus o přístřešek v jeskyni, zřejmě pro šamana, spousta kostí jako ozdoby a šaman dokonce mluvil, když přivolával ten blesk. Jeskyni jsem prohledal a našel nějaké byliny v přístřešku šamana, které asi i používal, pár popadaných měďáků a stříbrňáků. Na skále byl dokonce jakýsi nápis, který jsem ale moc neluštil.

Vydal jsem se z toho místa pryč. Po cestě jsem narazil na jedny stopy vedoucí z místa boje. Byl to zřejmě zraněný kyklop. Stopy vedly dolů z hor směrem do údolí, ale po pár kilometrech se ztratily v terénu, který byl pro mě nepřístupný a tak nemohu potvrdit, že jeden z nich opravdu přežil a sešel z hor, ale stát se to mohlo.

Vlastní rukou sepsal sběrač a lovec Anurkal.

10.12.2012, Zlo, Události

Sněhovou plání se prohnal vítr a zvedl mírný poprašek sněhu. Ten ale nebyl jako obvykle bílý, ale nesl známky barvy červené. Chvíli na to se ozval hlasitý a radostný křik. Trvalo chvíli, než tento radostný výkřik utichl. Válečník zrovna vytahuje svůj meč z mrtvého monstra.

„Doufám, že jsi měl pravdu a ta mrcha má co potřebuješ.“ pronesl k muži s holí.

Ten se sehnul nad mrtvolou, zabořil ruku do bezvládného těla a chvíli v něm šmátral. Zbylí čtyři spolubojovníci jej sledovali s napětím, zda měl pravdu. Po chvíli šmátrání v mrtvole se na tváři muže s holí objevil letmý úsměv a vytáhl z těla hledaný předmět. Očistil ho pláštěm a povídá:

„Tento je třetí, takže máme všechny kameny zla, konečně se nám je podařilo najít všechny. Můžete být na sebe hrdí, svoji odměnu si zasloužíte.“ pronesl muž s holí a hodil válečníkovy váček s mincemi.

„Je to všechno?“ zeptal se nejistě válečník.

„No, odměnu máte, jak jsem slíbil. A nabídnu Vám dvakrát tolik, když se se mnou vydáte porazit i toho nejsilnějšího. Rozhodněte se sami, když se nám ho podaří zabít do zítra, dostanete jednou tolik navíc.“ nabízel žold muž s holí.

Současná odměna byla velká, ale vidina většího bohatství jim zaslepila rozum a po krátké poradě všichni kývli směrem k muži s holí. Na jeho radu si šli odpočinout, protože byla před nimi největší bitva, co kdy zažili. Den na to se skupinka vydala spolu s mužem s holí opět na sever, po zamrzlých pláních až k jednomu průsmyku. Tím pomalu stoupali stále vzhůru na vrchol hory. Stoupání to nebylo snadné, vítr bičoval jejich tváře, sníh se pod jejich nohama bortil a nejednou se svezli o několik metrů po svahu níže. Když pak po čase stanuli na vrcholku, museli si všichni chvíli odpočinout. Asi po deseti minutách se všichni připravili a pobídli muže s holí, aby započal to, kvůli čemu zde jsou.
Ten položil všechny tři kameny na oltář, které ihned začaly zářit. Nejdříve slabě, poté o něco silněji, až všechny oslepil záblesk světla. A pak se zjevila. Byla to ona, velká, silná a plná zla. Započal boj, který tato hora nepamatuje. Válečník se hrdinně vrhnul na monstrum, lučištníci napnuli své tětivy a vyslali salvu šípů zatímco mágové čarovali svá nejsilnější kouzla. Vše se seběhlo tak rychle... když po několika desítkách minut byl slyšet opět jen poryv větru a všude nastalo hrobové ticho...

9.12.2012, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
Stáhněte si, prosím, nové soubory. Tyto soubory jsou zabelené v archívu pod odkazem, který je potřeba rozbalit a nahrát do složky, kde máte nainstalovanou UO DP2. Stáhnout

Příkazy
- .Tabor - příkaz pro vůdce tábora a jeho zástupce ke vzdálenému otevření menu

Změny
- Tábor - upraven vzhled menu
- Tábor - přidána možnost určovat zástupce, ti maji přístup k některým funkcím
- Tábor - přidána možnost zamykat kontejnery, těm je pak možnost nastavovat stupně zabezpečení

Opravy
- Lockpick - rozpadnutí po použití
- Rostliny - zamezení přístupu cizím osobám
- Rostliny - zobrazení popisku stavu v kterém se nachází
- Stan - posunutí vlajky u West-Medium pozice-velikosti
- Stan - ukládání velikosti po restartu serveru

9.12.2012, Vánoce, Události

V prastaré Knize Počátku se vypráví, jak Ur stvořil Fialku a rozhodl se, že ji nezničí. Je to již dávno a pravděpodobně ani sám Ur již neví, který den spatřila fialka světlo světa, ale brzy nastane čas, který si naši předkové určili, aby oslavovali Urovo prozření, jeho slávu a vítězství nad jeho démonickými bratry. V tento den se slaví počátek, začátek krásného, nového a zvláštního světa, prvního, který Ur nezničil, ale rozhodl se chránit. Jsou zvyky, které se k tomuto dni váží. Tak jako Ur dal fialce dar života, dáváme si my v tyto dny dary mezi sebou a rozjímáme nad dary, které sami dostaneme. Tím největším darem, je však to, co považujeme za samozřejmé - země, po které se můžeme toulat, suché a teplé místo ke spánku, plný žaludek a společnost ostatních. Prošli jsme si krušnými časy, byli jsme vyhnáni z našich domovů válkou s Arapalem. Přesto jsme znovu a znovu přežili, našli bezpečné místo pro přežití a na počest nového počátku jsme slavili i zde v Luminoru. Nyní opět přichází tento den a tak si zkusme najít chvilku času a popřemýšlet nad dary, kterých se nám dostalo, dostává a dostane. Zkusme též potěšit darem i své blízké, abychom jim připomněli, že i je považujeme za dar, který nám byl prostřednictvím Ura seslán.

7.12.2012, Knihovna, General

Do knihovny, v sekci Zapomenuté příběhy, bylo přidáno staré pojednání o Pánech krkavců.

V knihovně dále přibyla nová sekce Arapal, kde lze najít Popis národa a historii dávných Válek Arapalu.

4.12.2012, Knihovna, General

Byl předělán vzhled sekce Knihovna - nyní přímo odkazuje na Kroniku a odkazy na všechny texty jsou umístěné v pravém menu.

Do sekce Knihovna se přidalo nově následující:
Kniha počátků - rozprava o vzniku světů
Zapomenuté příběhy - staré příběhy dávných měst a národů

Přidání dalších textů je v přípravě.

28.11.2012, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
Stáhněte si, prosím, nové soubory. Tyto soubory jsou zabelené v archívu pod odkazem, který je potřeba rozbalit a nahrát do složky, kde máte nainstalovanou UO DP2. Stáhnout
V těchto souborech je také přidán soubor, kteří mnozí už mají, ale někdo ho aktualizovaný neměl a to způsobovalo chybu u grafiky nových opasků.

Svět
- Přidáno nové sídlo silných ogrů
- Arctic Ogre - opraven čas po kterou zůstane ve světě brána zkušeností
- Otevreno doupě Minotarů
- Sever - přidán třetí oltář zla
- Gravak Sha - sníženy životy
- Oltáře zla - přidány gemy zla

Drobné amulety
- Ve vybraných zvířatech je možné možné po stažení najít speciální předměty a to: Pírko dravce, zaječí packa a Zub šelmy
- Pro stažení je potřeba minimální Dovednost Camping 10
- Tento získaný předmět je možné (poklikáním) navléci na řemínek a proměnit jej v amulet, který je možné nosit na krku
- Každý amulet přináší své drobné bonusy

Špinavá práce
- V Luminoru, a na některých dalších farmách, je možné se nyní u fařmáře zaměstnat na špinavou práci

Pěstování kytiček
- Více informací zde: Pěstování kytiček

Tábor
- Možnost rozkliknutí menu tábora kliknutím na oheň (pouze vůdce tábora)
- V tomto menu je možné pozorovat stav tábora, seznam obyvatel, uzamykat nebo odemykat dekorační předměty v oblasti tábora nebo předat vedení někomu jinému

Změny
- Gwali - modré jméno i v proměně
- Tinker - přidán prodej lopat
- Bogling - přidána náleznost semínek
- Minotaur - slabší minotauři mají nyní i slabou kůži, kterou je pro využití nutné dále zpracovat.

Opravy
- Drobná chyba se zobrazováním Buffu akivní bandáže
- Rušení Curse Debuffu po zakouzlení Remove Curse
- Buff/Debuff - popisky
- Hrobník - resetování Dovedností

22.11.2012, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
Stáhněte si, prosím, nové soubory. Tyto soubory jsou zabelené v archívu pod odkazem, který je potřeba rozbalit a nahrát do složky, kde máte nainstalovanou UO DP2. Stáhnout

Buff/Debuff okno
- Přidána základní podpora pro okno s informacemi o Effektech na postavě
- Toto okno lze zapnout pomocí modrého gemu na statusu vaší postavy

Svět
- V některých lokacích, zejména Dungeonech, vytvořena funkce pro přesunutí hráče v případě, že zde odlogne (např. z důvodu výpadku internetu) ven mimo danou oblast.
- Možnost nalézt Frost Lizarda, chladnější obdoba Lava Lizarda
- Ophidianí hrobka - opraveny špatné venkovní spawnery
- Údolí banditů - opraveny špatné spawnery
- Ophidianí hrobka - přidáno prodloužení vedoucí do větších hlubin, opatrnost je na místě
- Sever - přidán druhý oltář zla

Počasí
- Vytvořen prvotní systém pro počasí (déšť a sníh) ve světě
- Pozor na blesky

Poslíček
- Přidána možnost odesílat balíčky
- Balíček lze nakoupit u Poslíčka
- Do balíčku se vleze maximálně 5 předmětů o celkové váze 100
- Při odeslání balíčku je možné příjemci napsat zprávu, podobně jako u Dopisu
- Balíček je možné odeslat s možností "Za poplatek" a zvolenou částkou, příjemce je pak nutný pro převzetí balíčku zaplatit zadanou částku. Tyto zaplacené peníze se pak dají do banky odesílateli.
- Balíček je možné odmítnout. Takovýto balíček si pak odesílatel u Poslíčka může vzít zpátky.
- Balíčky, které nebyly vyzvednuty během týdne se automaticky považují za odmítnuté

Změny
- AI - snížena vzdálenost na kterou npc pronásleduje při útoku hráče
- Tracking - Přidána možnost listovat seznamen všech nalezených bytostí v dosahu. Seznam je řazen podle vzdálenosti (nejbližší na začátku).
- Healer - vylepšena reakce na mrtvé hráče v okolí
- Yell - při zařvání je nyní zobrazen údaj o směru z kterého hráče slyšíte řvát
- Whisper - při šeptání uvidí ostatní hráči, kteří nejsou v dosahu aby vás slyšeli, emote "*šeptá*"
- Whisper - při šeptání se za text zprávy doplní emote "*šeptá*", který znázorní hráčům, kteří vás slyší, že šeptáte
- Deníček - přidána možnost pro postupné zapisování zprávy. To umožní v jednom zápisu zapsat delší zprávu.
- AI - v případě, že npc ze spawneru odtaženo ze své domovní pozice a je zde zachováno bez povšimnutí po delší dobu, tak bude přemístěno zpátky na domovní pozici
- Zbroje - zrušen postih do DCI za typ zbroje

Opravy
- Pochodeň, lucerna - aktualizace postavy pro ostatní hráče v okolí (uvidí tak správně jestli je svítidlo zapálené nebo ne)
- Insurance - chyba, kdy se při pokusu o přitáhnutí předmětů nebrali ty, které byly umístěny v dalším kontejneru
- AI - sledování skrytých hráčů
- Reset Spirita - chyba s navýšením úrovně při resetu prvního spirita, pokud měl menší úroveň než 20

16.11.2012, Deník Fensalira, Události

*Farean seděl na lavičce a něco si zapisoval*

No, nedopadlo to tak, jak jsem si představoval. Už jsem z toho všeho unavený, pořád někdo něco rozkazuje, tam si zabíjejí strážné a přijde jim to naprosto normální. Copak vůbec nepřemýšlí nad tím, co všechno to má za následky? Více stráží - horší podmínky pro odboj, nemohl jsem se tedy divit, když se na nás upnuli a rozhodli se nám naznačit, že takto ne.
Začalo to nahodilýma útokama, pak ta mrtvola ve skladu. Kdyby nebylo té helmy a kdyby mě Pánvička neukázal arapalce, nikdy by mi to nedošlo. Ale zadařilo se, to bylo hlavní. Dopátral jsem se toho vraha a ve chvíli, když jsem si četl vzkazy, tak mi to všechno došlo. Byl tam, tváří v tvář jsme stáli. I přes tu masku bylo poznat, že není mojí přítomností nadšený. Nevěřili nám, což sem se nemohl divit. Ale jak si jejich důvěru získat? Odpověď přišla záhy. Jestli s nimi chceme jednat, tak musíme napravit škody, které jsme způsobily. Počet stráží byl od Ilfirinova útoku navýšen, zařiďte jejich snížení a je jim jedno jak. A další už nesmí zemřít. To se mu snadno řekne, jenž Ilfirin zmizel neznámo kam. Pátral jsem po něm přes týden, až jsem si přiznal, že sám na to nestačím.

Bohužel, během toho, co jsem se snažil snížit počet stráží domluvou u kapitána, sdělil mi, že na to můžu zapomenout, když byl zavražděn hlavní vyšetřovatel. Byl jsem šokován, nedají si pokoj, pořád to budou zhoršovat. A do toho ještě zavřeli Constantina, paráda. Je na čase něco dělat...

V Luminoru bylo bezpečno, tam se o tom dalo hovořit. To, že mě muž v kukle sleduje, to jsem nevěděl, ale byl tam. A nebo mu to řekl hostinský, to se asi nedozvím. Každopádně jsem to přísedícím sdělil. Najděte Ilfirina, živého. Kdyby to jinak nešlo nebo byl mrtev, doneste aspoň hlavu. Asi jsem to dostatečně nezdůraznil, že má být živý. Bohužel, členové řádu dubu byli většinou velmi podráždění. Musí dostat Constantina ven, o nic jiného jim nešlo. Bylo to trpké zklamání, pokud bychom Ilfirina dovedli, odevzdali spravedlnosti, moje vyjednávací pozice s kapitánem by se velmi zlepšila a dostat Constantina z vězení by bylo snadnější. Věděl jsem, kdo to udělal a měl jsem i plán. K mé zlobě, nevyšel... nechtěli spolupracovat a já neměl čas vše vysvětlovat. Odešel jsem z Luminoru tam, kde jsem věděl, že rozhovor nebude příjemný. Ale taky za to muž s kuklou částečně mohl. Podle dohody nás měl nechat na pokoji, což neudělal.

Patřičně rozezlen, začal jsem se s mužem v kukle dohadovat. Jeho tón byl jako vždy nadřazený, ale mě už zloba nedala a taky jsem s ním tak začal jednat. Buď mi přestane házet klacky pod nohy, nebo se mu na to vykašlu. Já mám kam jít, ale my mu můžeme pomoci. Slovní hádka byla tvrdá, bohužel, moje vyjednávací pozice vůči němu velmi chabá. Ještě, než jsem odešel, neodpustil si jako varování před mým tónem, poranit mi nohu. Nečekal jsem to, bolelo to jako čert. S pomocí magie jsem si to ošetřil, ale pravděpodobně zlomenina bude potřebovat čas na zahojení. Jak se ukázalo o chvíli později, omezená pohyblivost byla velice velkou nevýhodou.

Křik malé holky mě probral z přemýšlení, ale jak rychle přiběhla, tak rychle odběhla. Až později mi někdo řekl, že Ilfirin je ve městě a drží chlapce jako rukojmí. Velice obtížně jsem se dostával ke kasárnám, do místní školy, abych mohl zasáhnout. Ilfirin tam opravdu byl a držel chlapce jako rukojmí. Naše osobní spory nyní byly na škodu, později se k němu přidal i Otto a Anička. Slovní rozepře byla plná zloby a nenávisti. Ilfirin chtěl svojí knihu, aby mohl odejít z města i s tím chlapcem. Bylo nás tam více, ale věřil jsem, že to nějak vyřešíme. Přišla žena z řádu dubu, s knihou, a pak se to seběhlo nějak rychle. Vím jen, že Ilfirin dostal zásah šípem, ta žena se tam k němu přesunula kouzlem a Ilfirin se sklátil k zemi. Během toho ale splnil svoji hrozbu... chlapce stihl zabít.

Pak už si toho moc nepamatuju, jen ještě rozmluvu s kapitánem... ale to už nebylo tak důležité. Constantine je nevinný, což jsme tam s jedním mužem dokázali.

*Fensalir dopsal poslední řádek a zavřel knihu*

16.11.2012, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
Stáhněte si, prosím, nové soubory. Tyto soubory jsou zabelené v archívu pod odkazem, který je potřeba rozbalit a nahrát do složky, kde máte nainstalovanou UO DP2. Stáhnout

Svět
- Otevřena hrobka Gravak Sha
- Otevřen nový dungeon Juka (větší obtížnost)
- Lizardmani doupě - přidáno nové patro a navýšeny odměny
- Otevřeno Sklepení pod Luminorskou bažinou (pro nižší úrovně)

Hrobník
- přidána možnost resetovat některé vlastnosti nebo celého Spirita

Změny
- Grizzly Bear - změna vlastností (náhrada za Polar Beara)
- Grizzly Bear - počet Control slotů navýšen na 3
- Polar Bear - již nelže zkrotit
- Lava Lizard - lze nyní zkrotit (náhrada za Grizzly Beara)
- Nájmy - pozměněn vzhled cedulky volných nájmů
- Grizzly Bear - navýšen počet životů a odolnost
- Reptalon - navýšen Damage

Opravy
- Peti - opravena chyby, kdy systém v náhodě vynechával jednu z možnách Speciální úderů peta
- Pasti na truhlách - zobrazení uděleného zranění
- Stráže - vidění skrze zdi
- Achievementy - opraveno zobrazení titulů z odměn (ostatní hráči je neviděli)
- Troglodyte - snížení Fame při zabití
- Long Katana - oprava špatného zapínání abilit skrze interní a Razor makro
- Two Katanas - oprava špatného zapínání abilit skrze interní a Razor makro

13.11.2012, Útržky z deníku, Události

Ten farean měl jasný úkol, zkouškou neprošel. Tolik nadějí a tolik zklamaní. Vycvičeni nebo zotavení na naší straně. Vědí o Luminoru, pomohl jim a oni jemu. Co teda chtějí?

Pátrání sice bylo riskantní, ale výsledky mělo. Co mělo sakra znamenat to plácání o odboji? Je na hlavu? Ne, nedá se jim věřit. Jsou všichni stejní.

Je jasné na čí straně jsou. Sice stojí pasivně, ale užívat si slastí města a ochrany vran jim nevadí. Nestarají se o víc než jsou peníze a drahé kovy. Neznají svobodu, už nic nevidí. Kde nabarem nové síly?

Zase další rozruch. Dokonce další vražda. Už několikátý mrtvý strážný za posledních pár měsíců. To se neumí ani zbavit těla? Nebo ještě lépe uděřit nepozorovaně? Vždyť je to tak snadné... Jen lákají pozornost a nové hlídky. Městem se to jen hemží a nedá se pracovat.

Pořád to dělají. Přestanou vůbec někdy? Čím je zastavit, nebo snad stačí jen upozornit? Kapka jedu na ostří dýky dokáže dobře rozproudit krev. Musí vědět, že překročují hranici, musí je někdo zastavit.

11.11.2012, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
Stáhněte si, prosím, nové soubory. Tyto soubory jsou zabelené v archívu pod odkazem, který je potřeba rozbalit a nahrát do složky, kde máte nainstalovanou UO DP2. Stáhnout

Gheer
- Hostinský si za své, ne vždy spolehlivá, moudra nechává už méně platit
- Vytvořen systém na Odměnu za zabití

Svět
- Vytvořeno doupě horských Ratmanů

Pád internetového spojení
- Do systému byla přidána funkce, která v případě dlouhodobějšího (5-10 minut) výpadku internetu na straně serveru ukončí běh emulátoru. V momentě, kdy se internetové spojení obnoví, tak dále nahraje zálohu Save ještě z doby před výpadkem a zapne emulátor RunUO.

Změny
- Aukce - Navýšen počet nemagických předmětů, které lze do aukce vložit, a to podle reputace k městu Gheer
- Příkaz Ukaž - otočí postavu ve směru kam ukazuje
- BaseAI - Hledání cesty při obyčejné chůzi, mimo boj, předělání na nový Pathfiding systém
- Animace kouzlení na koni zatím vypnuta
- Stráže ve městech, které drží hlídku na jednom místě, se nyní po navrácení na své stanoviště otočí do správného směru

Opravy
- Amulet Defender - oprava možnosti nasazování

30.10.2012, Úprava kódu, System

Příkazy
- Přidán příkaz ".Ukaz", pomocí kterého může hráč ukázat na věci ve svém okolí
- Přidán příkaz ".Emote X", který rovnou provede Emote uložený na pozici X v oblíbených emotech
- Přidány příkazy ".G X" a ".A X", které umožňují psát do Guildovní nebo Aliančního cechu

Změny
- Magické předměty - snížen počet vlastostí vyskytující se na nalezeném předmětu, tím bude mít předmět méně vlastností, ale o větší síle. Tato změna je zejména kvůli runám.
- Kouzlení - nastavena animace postavy při kouzlení v sedle
- Dům - přidáno zobrazení o informacích kolik dělá nájemné a za kolik dnů se bude nájem platit
- Gwali - zrušen bonus životů u proměny Polar Bear
- Gwali - zrušen bonus životů u proměn skupiny Medvědi

Opravy
- Spirit - volba druhého Spirita jako Takaru
- Tinkering - chyba umožňující odevzdávat více výrobků než má být možné
- Zvířata - mizením ustájených zvířat
- Aukce - chyby, která shazovala Client hráče při koupi předmětu v aukci
- Domy - opraveno umístění cedulky na správné místo před domem po pronájmu předmětu
- Domy - braní peníze za nájem ihned po pronajmutí domu
- Aukce - oprava umístění Toulců a Opasků do aukce

22.10.2012, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
Stáhněte si, prosím, nové soubory. Tyto soubory jsou zabelené v archívu pod odkazem, který je potřeba rozbalit a nahrát do složky, kde máte nainstalovanou UO DP2. Stáhnout

Povozy
- Možnost najít přepadený povoz ve světě

Změny
- Nastaveno automatické restartování emulátoru a to každý den v pátou hodinu ranní
- Carpentery - Wooden Kite Shield přidán do výroby
- Znemožněno používat řemeslnické dovednosti v sedle
- Píšťala - zobrazení počtu použití
- Zbroje - navýšen bonus za Exceptional kvalitu
- Zbroje - navýšen bonus za dovednost Arms Lore při výrobě
- Zbroje - bonusy z Arms Lore dovednosti a Exceptional kvality nepostihuje postih pro kůže
- Spirit - navýšena prodleva pro znovupřenesení životů
- Achievementy - doplněny odměny za splněné Achievementy
- Emote - tabulka oblíbených emotů se při přihlášení do hry sama otevře, pokud při odhlášení byla otevřená
- Tinkering - přidán zvuk při výrobě
- Výroba - u všech výrobků nastaveno počítání času výroby. Minimální čas zůstává stejný jako doposud, u složitějších výrobků trvá výroba déle.
- Repair Deed - zrušena výroba skrze výrobní menu
- Repair Deed - nastavena výroba pomocí Double Clicku, možno provádět pouze poblíž písařského stolu a je nutné si po kliknutí nejprve zvolit pro jakou dovednost bude opravný svitek napsán

Opravy
- Zkrocená zvířata - oprava ztráty života, nebo možnosti opětovného nasazení ohlávky, při splašení/propuštění zvířete
- Sůl - oprava textu
- Wooden Shield - oprava durability
- Crushing Blow - oprava braní potřebné many

12.10.2012, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
Stáhněte si, prosím, nové soubory. Tyto soubory jsou zabelené v archívu pod odkazem, který je potřeba rozbalit a nahrát do složky, kde máte nainstalovanou UO DP2. Stáhnout

Píšťala
- Tento předmět slouží k zavolání všech tvorů, které postava někde ve světě má
- Tyto tvorové uslyší hvízdnutí a dostanou jediný úkol - jít za svým majitelem
- Během toho ignorují všechny ostantí akce, jako i například napadení od jiných tvorů
- Tento stav trvá až dokud se nesetkají znovu se svým majitelem
- Každá píšťala je na 10 použití a lze ji zakoupit u stájníka

Emote
- Přidána tabulka s emotama postavy spojené s animací nebo zvukem
- Tabulku lze otevřít pomocí příkazu .Emote a v ní lze jednotlivé Emoty spustit nebo si je uložit do oblíbených
- Kompaktnější tabulku s uloženýma oblíbenýma Emotama lze otevřít pomocí příkazu .EmoteO nebo pomocí vlaječky v tabulce příkazu .Emote

Změny
- Dům - umožněno používat (konzumovat) zamknuté jídlo, talířky, pití a pohárky
- Serving Plate - umožněno zacílit jídlo v okruhu postavy a ne pouze v batohu
- Dům - Do zabezpečení truhel přidána nová vlastnot "Osobní". To umožní zacílit hráče, který musí být alespoň přítel domu a tuto truhlu může pak otevřít pouze on a postavy s vyšším statusem v domu (spolunájemník otevře truhlu přítele domu atd.). Momentálně nefunguje pro dveře i když se zde tato možnost zobrazuje.
- Autodispel u potvor - působí nyní při základní akci útoku a ne pouze při fyzickém útoku
- Toulec - umožněno vyrábět z různých druhů kůže
- Opasky - snížena náročnost na výrobu
- Pathfiding - bylo upraveno AI všech potvor a to ve spojení s hledáním cest skrze překážky

Opravy
- MageStaff - postih na schopnost ze snížené durability lze vidět na holi
- Parta - zobrazování správného jména podle pojmenování postavy při zaslání zprávy, když postvy od sebe byly daleko
- Aukce - tlačítko na zobrazení vlastních aukcí nyní reaguje okamžitě
- Repair Deed - popisek Carpentery opravených svitků
- Comodity Deed - předělání popisků k leather, hides, ingot, log a board
- Serving Plate - oprava umožněného zacílení jídla s mnostvím větším než 1
- Tinkering - opravena chyba, kdy při nezadání suroviny po prvním otevření nástroje se vyráběly výrobky ze základního materiálu a byl konzumován lepší
- Exorcism - opraveno působení efektu na sesílatele

8.10.2012, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
Stáhněte si, prosím, nové soubory. Tyto soubory jsou zabelené v archívu pod odkazem, který je potřeba rozbalit a nahrát do složky, kde máte nainstalovanou UO DP2. Stáhnout

Vak na bylinky / Brašna na lektvary
- vak nebo brašna, která se připne na opasek
- dovnitř lze skladovat bylinky nebo lektvary v určitém počtu
- váha předmětů uvnitř je redukována
- lze vyrobit z různých typů kůže a to má vliv na sílu redukce a místa na předměty, které pojme

Změny
- Mage Staff - při použití je šance na poškození hole, snížení durability. Ta při větším snížení ovlivňuje bonus do LMC nebo LRC podle typu hole (bonus z Arms Lore do druhé vlastnosti je neovlivněn) a hůl je pak nutné opravit aby získala zpět plnou sílu.
- Disenchant - posunuta hranice potřebné dovednosti pro disenchant předmětů 1. úrovně na 10% Item ID
- Achievementy - doplněno upozornění, pokud hráč během hraní některý Achievement splní. Tohle momentálně neplatí pro Achievementy spojené s chůzí.
- Nájmy - po dlouhé době byl opraven systém nájmů. Nedávno se zjistilo, že základní systém, který byl použiván, si ne vždy rozuměl s tím, jak byl často restartován server. A z toho důvodu bylo placení občas vynecháno. Toto bylo nahrazeno novým systémem, který s tímto problém mít nebude a nájmy se už budou správně, pravidelně, odebírat.
- přenastavena náročnost některých nižších kovů
- přenastavena náročnost stropních materiálů - Valorite, Mahagon, Minotaur leather
- Arms Lore - velmi ulehčeno trénování
- Mind Rot - snížen postih při použití
- Mind Rot - snížena doba seslání
- Mind Rot - při opětovném použití v době prodlevy bude hráč upozorněn za jakou dobu bude možné znovupoužití

Opravy
- Výkup svitků osmého kruhu
- Aukce - target předmětu v okolí
- Disenchant - znemožněno targetnout věc, terá nelze disenchantovat
- Taming - braní nižší z "Taming+Animal Lore vs Úroveň hráče" pro nastavení základní úrovně tvora po zkrocení (dříve bralo vyšší)
- Mind Rot - při opětovném použití v době prodlevy už nebere bylinky nebo manu
- Enchant Runy - opraveno rozpojování kupek

7.10.2012, Gheer, Události

Po zatáhnutí páky se ozval rachot řetězů pohybující se v mechanismu. Hluk ustál s ranou zapadající kovové tyče, která držela mříže ve vzduchu. Dva muži, v lehké zbroji z kovu hnědé barvy, prolezli otvorem a v malé místnosti, kde se sotva vešli pohlédli na černého muže, který byl na drobné posteli skrčený. Pomalu zvedl hlavu, aby na ně pohlédl, ale rána, kterou dostal dřevěnou palicí, mu v dalších pohledech zabránila. Hlava mu s úderem klesla zpět k posteli a už se nezvedla. Muži chytli černého pod ramenama a vytáhli ho z malé místnosti ven. Přistoupili s ním o pár kroků dál před jiného muže v křesle, jeho stůl pokrývala spousta papírů a kreseb tváří, zahrabal v papírech a jeden list rychle vytáhl. Muži chytli černého za bradu a pozvedli mu hlavu, aby mu bylo lépe vidět do tváře. "Xarhaazský čaroděj, Darlok, zapsán u cechu Družina všedního dne", promluvil muž v křesle. "Dobrý, můžete ho vynést, ještě tady vezměte jeho věci", muži sebrali pytel ležící vedle stolu. "Jo a cejch už má?". "Má", odpověděl stroze jeden z mužů a vyhrnul černému rukáv, aby ukázal značku na pravé ruce. Muž v křesle na to pokývl a mávnutí ruky je vyslal pryč. Muži se vydali skrz úzkou a temnou chodbu a sebou táhli černého muže v bezvědomí. Netrvalo dlouho a vylezli z podzemí, kde je svit slunce oslnil. Nešli skrz centrum města, aby je bylo vidět, byli na kraji u hradeb a ve vnější části. Obešli skoro celé hradby až se dostali k výstupu městského kanálu, kde výtékající splašky tvořili drobnou bažinu. Muži přistoupili na kraj, aby si neušpinili boty, a s posměškem vhodili černého muže do bažin a k němu jeho vak. Otočili se, odešli zpátky do města a už se o černého více nikdo nezajímal.

3.10.2012, Debug serveru, General

Vážení hráči,
dnes je to přesně týden, co byl server spuštěn v testovacím režimu pro hledání chyb. A díky tomu se nám podařilo najít jednu zásadní chybu, která dlouhodobě způsobovala nestabilitu serveru. Tato chyba byla samozřejmě odstraněna a věříme, že odteď už se pády tak často opakovat nebudou. Nechci říkat, že už žádný pád nikdy nebude, tomu se asi dobře vyhnout nelze, ale už od začátku je velmi málo pádů způsobených scriptem a tato chyba byla pouze to jediné, co nás táhlo dolů. Navíc, pokud se podobný problém znovu objeví, máme už připravený nástroj na snadné vyhledání problému.

Tímto se server vrací do běžného chodu, tím se obnoví funkce některých věcí, které během testu nešly (zaslání page) a i chod hry by měl být lepší.

Pro nás to dál znamená, že můžeme z hlavy upustit tuhle starost a zaměřit více práce do jiných oblastí.

S přáním hezkého prožitku ze hry, GM tým.

23.09.2012, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
Stáhněte si, prosím, nové soubory. Tyto soubory jsou zabelené v archívu pod odkazem, který je potřeba rozbalit a nahrát do složky, kde máte nainstalovanou UO DP2. Stáhnout

Achievementy
- Hráči nyní budou moci pozorovat své postupy a úspěchy během hry pomocí systému Achievementů
- Tyto Achievementy byly postupně zaznamenávány od začátku každé postavy
- Tabulku se zobrazením lze otevřít buď pomocí příkazů ".Achievment" nebo skrz nově přidané tlačítko v Postavě
- Achievementy jsou OOC záležitost
- Za splněné Achievementy bude v budoucnu možné získat speciální bonusy a odměny

Disenchant
- Vytvořena funkce pro Disenchant magických předmětů
- Tímto se z magického předmětu získají Runy podle schopností a síly, které tento předmět měl
- Disenchantovat je možné zbraně a zbroje
- Předmět se po získání Run rozpadne
- Pro Disenchant předmětu je potřebná dovednost Item Identification
- Tuto dovednost je také tímto možné trénovat
- Pro Disenchant je potřeba nepopsaná Runa na kterou se schopnost z předmětu přenese a k tomu je také potřeba prášek poznání podle síly zvolené předmětu

Svět
- Oril - úkol s bojem proti škůdcům
- U Gheerského Tinkera je nyní možné v poměru 2:1 vyměnovat získané vzácné kamínky

Změny
- Odnaučení - částka za odnaučení do 16. úrovně postavy je nyní spíše symbolická
- Znemožněno nabírat vodu na pití ze špinavých zdrojů
- Scriber - umožněn výkup svitků 8. kruhu
- Scriber - umožněn výkup svitků Necromancie
- Plate (talířek) ve výrobě u Tinkera nahrazen novým druhem, na který je možné nandat jídlo
- Serpent Fang - změna ID

Opravy
- Vyvolaný Vodní Elementál - léčení nepřátel
- Spirit Speak - výpočet vyléčených životů při léčení z mrtvoly
- Repair Deed - chyba s odmazáním všech svitků, pokud byly při použití na kupě

13.09.2012, Gheerský turnaj, Události

Dřevorubec se postavil k mohutnému kmenu, plivnul si do dlaní, pevně uchopil svou sekeru a vší silou začal kmen přesekávat. Bylo až divné, s jakou silou a přesností zasahuje stejná místa na kmeni, který se zhruba po půl minutě přepůlil. Dřevorubec se jen vítězně usmál, položil si sekeru na rameno a vydal se k východu z arény. Jen tak letmo pronesl: „Tak takhle rychle to nezvládne nikdo na světě, jsem prostě nejlepší“. Avšak si neuvědomil, že není v aréně sám a právě tuto větu slyší i někdo jiný. Správce arény se chvíli zamyslel a pak vítězně vykřikl: „už to mám!“. Chopil se pergamenu a začal sepisovat:

Město Gheer pořádá další ze svých slavných a oblíbených turnajů. Po turnaji v lukostřelbě bude následovat turnaj v přesekávání kmene. Zlomí někdo rekord místního dřevorubce a pokoří jeho současný rekord ve výši půl minuty? Kdo bude nejrychlejší?

Turnaj se uskuteční tuto neděli se začátkem o osmé hodině večerní. Zápisné pro účastníky 10 stříbrných, vstup pro diváky zdarma! Zapsat se je možné u kasáren a to nejpozději do sedmé hodiny večerní v neděli. Každý účastník turnaje ať si přinese vlastní sekeru, kterou hodlá použít.

7.09.2012, Úprava kódu, System

Svět
- Malon - úkol na získání zelených lístků
- Amelor - úkol na vzorky krve harpií
- Iwalier - úkol na odstranění pastí z lesa
- Možnost nálezt svitky osmého kruhu a vyšší nekromancie

Změny
- Nové zbroje - zrušena potřeba Strap pro výrobu
- Aukce - Automatické otvírání tabulky s vlastnostma předmětu
- Repair Deedy - pozměněn způsob jakým je zobrazeno, ke které Dovednosti a jaké hodnotě svitek patří
- Nové zbroje - přesunuty na konec seznamu ve výrobním menu (za klasické zbroje)

Opravy
- LargeDeskTable - flip

6.09.2012, Gheerský turnaj, Události

Občané a přátelé Gheeru!

Již tuto neděli jsme pro Vás připravili jeden z turnajů a tím je turnaj v lukostřelbě. Nechť se dostaví ti, jenž myslí si, že nejlepší jsou a zkříží šípy se stejně smýšlejícíma. Turnaj ať rozhodne, který chvástal se přede všemi a který z nich mluvil pravdu o bystrosti svého oka a přesnosti své ruky!

Turnaj proběhne v Gheerské aréně od osmé hodiny večerní. Zápisné na hlavu jest stanoveno na 20 stříbrných a zapsat se můžete od rána zítřejšího dne až do sedmé hodiny večerní posledního dne v týdnu ve stánku u kasáren.

Zváni jsou, bez jakýchkoliv poplatků, také ti, kteří se přejí pouze na střelce podívat, pobavit a užít si pohoštění, které pro Vás místní kuchaři, pekaři a farmáři připravili!

Každý střelec je povinen si donést vlastní luk a šípy z kterých bude střílet.

31.08.2012, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
Stáhněte si, prosím, nové soubory. Tyto soubory jsou zabelené v archívu pod odkazem, který je potřeba rozbalit a nahrát do složky, kde máte nainstalovanou UO DP2. Stáhnout

Svět
- Většina úkolů v Gheeru nastavena tak, aby je bylo možné znovu opakovat

Výroba
Do výroby byly přidány nové zbroje. Pro výrobu většiny těchto zbrojí je potřeba vzácnější suroviny. Tyto zbroje neposkytují žádné jiné vlastnosti než zbroje stávající.
Light
- Leaf
- Hide
Medium
- Bone
- Exotic Leather
Fortified
- Chainmail
- Exotic Light Platemail
Heavy
- Exotic Heavy Platemail

Změny
- Magické zbroje - nyní se vlastnost Increase Inteligence nebude vyskytovat na zbrojích z kovu
- Magické zbroje - zrušeno vyskytování vlastností Durability Bonus a Self Repair
- Silver Serpent - nastavena náleznost hadího zubu
- Treefellow - nastavena náleznost zelených lístků
- Zapnut Virtue Sacrifice
- Valorite Aura - přidán bonus +5 HCI a +5 DCI při složení Major aury
- Bowstring - nastavena možnost kupit na sebe
- Repair Deed - nastavena možnost kupit na sebe
- Blank Repair Deed - nastavena možnost kupit na sebe
- Zbraně - postih ke zranění podle poškození zbraně přenastaven ze základního zranění zbraně na výsledné zranění

Opravy
- Magické šperky - opravena chyba, která způsobovala, že se na špercích nevyskytovala vlastnost Damage Increase a Spell Damage Increase
- Field kouzla - působení na členy v partě
- Dropné opravy k předchozím změnam
- Aukce - opravy dvou situací, které shazovaly server

25.08.2012, Úprava kódu, System

Svět
- Přidán vypravěč Faelas
- Kapitán lovecké osady bude potřebovat více pomoci s oživlými stromy
- Otevřena jeskyně ledových ogrů
- Otevřeno nové doupě titánů
- Ve světě je také možné najít minotaury
- Možnost najít Reptalona, silný pet, kterého je možné zkrotit. Ke zkrocení je potřeba minimální dovednost 95%.

Repair deed
- Svitek sloužící jako poukázka na opravu u vybraných prodejců
- Pro popsání tohoto svitku je nutné aby řemeslník si koupil nepopsaných svitek na opravu a pomocí Repair ve výrobním menu tento svitek zacílil
- Na svitek se uloží hodnota dovednosti řemeslníka v době tvorby svitky, která se později použije při pokusu o opravu zvoleného předmětu
- Nepopsaný svitek na opravu je možné koupit u Carpentera

Stable deed
- Svitek, který slouží k předprodeji jízdních zvířat
- Zvíře dané pro stájníka k přeprodeji nesmí mít ohlávku a nesmí mít ztracené životy. Může mít sedlo a informace o tamto sedle bude viditelná na prodejním svitku.
- K zapsání zvířete do svitku nebo jeho vyzvednutí je nutné být poblíž stájí
- Lze koupit za 10 stříbrných u stájníka

Lockpick
- Nový předmět pomocí kterého je možné se pokusit o odemčení zamknuté truhly
- Při použití bere pro výpočet šance na odemčení nejvyšší hodnotu z dovedností Fencing, Macing, Swords a Archery
- Lze koupit u Tinkera nebo ho může hráč s touto dovedností vyrobit

Dýmka
- Slouží k vychutnávání tabáku
- Dýmku i tabák lze koupit ve městech

Změny
- Jízdní zvířata - nastaveno aby byl neustále aktivní (tedy i když hráč není v dohledu)
- Jízdní zvířata - domovní pozici, tedy tu na kterou se vždy snaží vátit, si bere z pozice svého majitele
- Rock Elemental - nastavena šance, že v těle bude mít rudu
- Zorai - Berserk abilita - zrušena neomezená Rage při aktivaci
- Zorai - Inner fire abilita - zrušena Rage schopnost
- Reaper - nastavena šance, že v těle bude mít dřevo
- Spirit Speak - navýšen počet vyléčených životů při použití z vlastní energie
- Status - přidána informace o cechu a odehraném času
- Lumberjacking - navýšena náleznost všech lepších dřev
- Demoni - vykucháním je možné do malé prázdné lahvičky nabrat čerstvou démoní krev
- Zbraně - sníženo klesání zranění při poškození zbraně
- MageStaffLRC - při použití hole hráčem, který má nižší úroveň než 16, dostane speciální bonus do vlastnosti LRC navíc k materiálu hole o hodnotě 80 - úroveň * 2
- Alchemy - posunutí náročnosti výroby lektvarů Greater Heal, Greater Cure a Greater Explosion
- Gargoyle všech typů - při kuchnutí náleznost netopýřích křídel
- Butcher a Sknning knife - při výrobě dostává speciální bonus do durability podle použitého materiálu
- Mining - sníženy nároky na tavení lepších rud
- Tithing Shrine - klikání šipkama zvedá vloženou částku po vyšším násobku než předtím
- Potion keg - soudek mění barvu podle svého obashu
- Animal Taming - nemožnost ochočit zvíře, které má vyšší úroveň než může krotitel ovládat
- Animal Taming - zkrocenému zvířeti bude automaticky nastavena úroveň rovnající se 2/3 úrovně hráče
- Ovce - navýšena získaná vlna při použití nůžek
- Vlna - zpracování dá nyní více látky
- Stáje - přidány bonusy na místo ve stáji pokud má krotitel některé z dovedností na hodnotě 100 a nebo více

Opravy
- chyba způsobující pád při odeslání zprávy pomocí ".chyba"
- Amulety - oprava změny barvy při vyrábění s nastavenou surovinou ve výrobním menu
- Magické oblečení - opraveno zobrazování "Insured"
- Carpenter - opraven výkup obyčejného dřeva
- Carpenter - opraven prodej magické hole
- Aukce - oprava filtru Ostatní
- Aukce - oprava filtru Lektvary
- Jízdní zvířata - opraveno ať se pro nasednutí bere RawDex, tedy ta neovlivněná kouzly

11.08.2012, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
Stáhněte si, prosím, nové soubory. Tyto soubory jsou zabelené v archívu pod odkazem, který je potřeba rozbalit a nahrát do složky, kde máte nainstalovanou UO DP2. Stáhnout

Změny
- Smrt při úrovni menší než 16 nezpůsobí ztrátu zkušeností
- Scribe - přidán výkup svitků, které lze najít ve světě u mosnter
- Aukce - přidána možnost vložit jakýkoliv předmět. Ovšem maximální počet předmětů, které každý může vložit je 6. Do tohoto limitu se nepočítají magické předměty.
- Bojová zvířata - navýšen limit, kdy smrtí zvíře neztrácí životy, z 5. na 15. úroveň
- Kouzla - změna sledování požadavků Inteligence pro kouzla z aktivní Inteligence na základní Inteligence. Trochu lépe vysvětleno toto znamená, že mág po dostání prokletí, které mu sníži Inteligenci pod hranici, kterou potřebuje na kouzla, bude moct stále kouzlit.
- Jízdní zvířata - nyní jsou schopna nosit pouze jednu ohlávku
- Aukce - přidáno několik filtrů na další kategorie
- Ve světě je nyní možné najít vzácný kus oblečení - Pás na nože

Opravy
- Aukce - chyba způsobující pád serveru
- Řezání mrtvol pro zisk pavučiny/křídel/mrtvého dřeva atd - snižování durability nástroje
- Bonded - opravení chyby způsobující nesmrtelná zvířata

9.08.2012, Gheerský turnaj, Události

Občané a přátelé Gheeru!
Bylo stanoveno, že Gheerský turnaj započne sedmou hodinou večerní, v sobotu dne 11. tohoto měsíce, a přihlásit se bude možné až do páté hodiny večerní téhož dne.

7.08.2012, Úprava kódu, System

Změny
- Foxhole - Vrchní lovec Eranel - navýšení zkušeností a peněz za splněné úkoly
- Luminor - Lovec Nearentil - navýšení zkušeností a peněz za splněné úkoly
- Foxhole - upraveny podmínky pro vstup do Gheeru
- Otevřen nový dungeon hadích strážců
- Otevřen nový dungeon Galafornova hrobka
- Vodní svět - navýšena odměna
- Jezdecká zvířata - po nakrmení na plnou hodnotu se také nastaví maximální Loajalita

Oprava
- Jídlo - okamžitá změna popisu jídla (hodnota počtu zbývajícího jídla) po kousnutí
- Short Spear - oprava špatného zapínání abilit skrze interní a Razor makro
- Two Handed Axe - opravení vlastností zbraně na hodnoty uvedené na stránkách
- Potion Keg - oprava nalévání Greater Nightsight potionu
- Potion Keg - opravena závažná chyba s rozpoznáváním prázdých lahví

6.08.2012, Gheerský turnaj, Události

Občané a přátelé Gheeru!
Pro Vaše potěšení připravujeme na sobotu dne 11. tohoto měsíce soutěžní hry v Gheerském turnaji. Na tomto turnaji bude možno sledovat nebo se i účastnit až pěti různých her!

* První z těchto her je Lukostřelba, zde se účastníci budou přeměřovat ve své přesnosti ve třech obtížnostech podle vzálednosti od terče.
* Jako druhá hra pro Vaší zábavu budou velmi nebezpečná Rytířská klání. V této soutěži se jezdci se dřevci rozjedou proti sobě a snaží se protivníka shodit ze sedla nebo alespoň zasáhnout a sami být nezasažení!
* Třetí hra už bude více prostějšího původu, zde se soutěžící budou v co nejkratším čase snažit rozdělit a nahnat stádo ovcí do vybraných ohrad.
* Jako čtvrtá hra na vás bude čekat něco pro poměření sil paže. Úkolem bude rychleji než ostatní soupeři přeseknout kmen stromu.
* A jako poslední hra, kterou bude možné sledovat a nebo se ji účastnit, vás čekají duely. V této soutěži se utkají dva soupeři s měči.

Všichni jste bez jakéhokoliv poplatku zváni se podívat a čeká zde na Vás, kromě výše uvedené zábavy, také pestré stoly plné jídla z našich pecí a zahrad a také ochutnávka několika piv a vín místních farem.
I o Vašeho koně bude plně postaráno!

Přesný čas zahájení bude dále upřesněn. V případě, že se z důvodu velkého počtu soutěžících nestihnou všechny hry dokončit do západu slunce, tak budou pokračovat následující den, tedy v neděli 12.
Gheerský turnaj se uskuteční na místě Velké mýtiny jihozápadně od města. Pro ty, kteří tuto mýtinu neznají, bude stačit vyjít jižní branou města a následovat praporky.

Informace pro zájemce o účast na Gheerském turnaji:
* Lukostřelba: Zápisné 10 stříbrných, každý účastník musí mít svůj luk, kterým bude střílet. Povoleny jsou pouze luky z obyčejného dřeva.
* Rytířské klání: Zápisné 15 stříbrných, každý účastník musí mít svého koně, na kterém zvládne jezdit a také svého panoše, který Rytíře před zahájením zápasu divákům uvede, bude nosit Rytíři nové dřevce, pomáhat do sedla a jiné. Každý jezdec je také povinen mít alespoň koženou zbroj, lepší pro předejítí vážného zranění výhodou.
* Nahánění ovcí: Zápisné 5 stříbrných.
* Kácení stromu: Zápisné 5 stříbrných.
* Duel: Zápisné 10 stříbrných, každý účastník je povinen mít vlastní koženou, nepobitou, zbroj z obyčejné zvířecí kůže ve které bude bojovat.

Zapsat se bude možné od rána zítřejšího dne ( 7.8. ) na místě velkého stánku u Kasáren.

2.08.2012, Úprava kódu, System

Stopování
Provedeny následující změny u dovednosti Tracking:
- Navýšena vzdálenost na kterou lze pomocí dovednosti najít zvoleného tvora
- V prostorách Dungeonu není možné takto tvory sledovat
- Po vybrání sledování hráčů z nabídky se neukáže seznam hráčů v okolí, které lze sledovat, ale hráč začne stopovat kolem sebe.
- To mu umožní vidět až 10 minut staré stopy hráčů a navíc i stopy hráčů, kteří jsou skryti
- Jak staré stopy hráč takto uvidí určuje velikost dovednosti Tracking
- Navíc od hodnoty dovednosti Traking 40 získá hráč schopnost Sledování
- Touto schopností může hráč zakliknutím určité sady stop některého hráče zvýraznit všechny stopy patřící tomuto hráči

Změny
- Spirit Speak - úprava hodnot pro růst dovednosti (pro růst už mrtvola monstra nebude muset mít tak velkou Fame)
- Pig Carcass - zrušeno stackování na sebe
- Cow - minimální potřebná dovednost Animal Taming pro zkrocení navýšena na 65%
- Bull - minimální potřebná dovednost Animal Taming pro zkrocení navýšena na 75%
- Hiding - při chůzi ve stínu nejsou vidět stopy postavy

Opravy
- Toulec - chyba, kdy po vložení více hromádek se dalo vložit více šípů než je maximum toulce
- MeldInNature - téměř nekonečné chození ve stínu, pokud hráč použil schopnost s hodnotou 0 dovednosti Hiding
- Vlastnosti XLeech a schopnosti, které tuto vlastnost umožňovaly - oprava počítání vysáté hodnoty
- Speciální údery - opraven seznam dovedností, které při přesáhnutí určitého součtu snižují manovou náročnost
- Toulec - součet všech šípů v toulci, pokud se v něm nacházelo víc jak jedna hromádka
- Carpentry - počet zkušeností a peněz za odevzané dřevo (chyba vzniknutá poslední úpravou přeřezávání)

29.07.2012, Sténající ruiny, Události

Malá černá krysa vyrazila na svůj každonoční výlet za potravou. Nikdy nežila jinde než v těch ruinách a nepamatovala si nic jiného. Nemohla tušit nic o tom, co se tu stalo, kolik krve vsáklo hradní nádvoří. Válka se tu prohnala a zmizela, jen po sobě nechala trosky ukrývající potravu. Planě rostoucí pole byla rájem pro hlodavce, jako je ona. Dnes v noci zvolila jinou cestu, než obvykle. Seběhla po polorozpadlých hradních schodech a místo přímo k vesnici to vzala oklikou kolem hradu. U jedněch ze železných dveří se zarazila, zevnitř zaslechla tiché zasténání. Našla skulinu v popraskané zdi a protáhla se dovnitř. Pacičky se dotkly rudého koberce, místy opáleného. Tiché tlapkání přerušilo hlasitější zasténání. Krysa se zastavila a lehla si na zem, vyděšeně sledujíc rozmazanou postavu na konci místnosti. Průsvitnýma rukama zuřivě gestikulovala a sténání se měnilo ve slova, která kryse nic neříkala. Chvíli ležela jako přimražená, ale po chvíli se rozeběhla zpět k prasklině ve zdi. Plané pole čekalo.

29.07.2012, Úprava kódu, System

Změny
- Carpentry - do výroby přidány nové stoly. Převážně se jedná o dílné stoly, které se dají velmi otáčet a tak je libovolně skládat do konečné podoby.

Opravy
- Lumberjacking - přeřezávání dřeva. Chyba s nemožností přeřezaní obyčejného dřevo, když v batohu bylo lepší dřevo a kdy přeřezání na obyčejné prkna mohlo použít prkna lepšího materiálu.
- Carpentry - chyba, kdy výroba výrobku z obyčejného dřeva konzumovala lepší dřevo.
- Ruiny Tooru - opravena zóna, která znemožňovala průchod městem.
- Ruiny Merhaby - opravena zóna, která znemožňovala průchod městem.
- Spirit - chyba se zaokrouhlováním výsledku při počítání šance na abilitu

27.07.2012, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
Stáhněte si, prosím, nové soubory Cliloc.enu a Tiledata.mul. Tyto soubory jsou zabelené v archívu pod odkazem, který je potřeba rozbalit a nahrát do složky, kde máte nainstalovanou UO DP2. Stáhnout

Pošta
- Ve městě Gheer je možné odchytit Poslíčka, u kterého lze zakoupit prázdný dopis
- Po vyplnění je možné dopis u Poslíčka nechat zanést zvolené osobě
- Zvolit lze momentálně mezi osobama, které postava zná a které se někdy už pohybovali v Gheeru
- U Poslíčka je možné dopis také nechat opatřit pečetí pro možnost osobního předání
- Poslíček vám také vydává dopisy, které vám někdo zaslal
- Do budoucna bude možné posílat dopis také na určitý dům a budou i další vylepšení

Změny
- Každá brána zkušeností dá nyní určenou hodnotu zkušeností i postavám, které mají vyšší úroveň než je její základní maximum
- Vytvořeny nové lokace, kde se dá najít brána zkušeností
- Hodnocení - do výpočetu započítáno i zranění, které udělal Pet/Summon
- Ve světě je nyní možné najít vzácné magické kusy oblečení
- Na určené lokace byly přidány zony, které odhalují skryté postavy
- Upraveny spawny monster před Ophidianím dungeonem
- Mephitis dungeon - úprava spawnerů a pokladu

Opravy
- Aukce - maximální počet záznamů na stránku

26.07.2012, Úprava kódu, System

Změny
- Revize všech bran, které přidávají zkušenosti, ve světě
- Poisoning - nové rozdělení minimálního a maximálního rozpětí pro všechny typy jedu při nanášení (zlepšení tréninku)

Oprava
- Výpočet Hodnocení postavy
- Situace, kdy NPC občas stálo a nehnulo se

25.07.2012, Cesta do Gheeru, Události

Kupecký vůz zastavil na okraji předměstí, když z něj seskočil mladý člověk. Poděkoval kočímu a pomalu si to namířil k hradbám města. Cestou jej zastavil malý klučina, na kterém vyzvěděl za malý peníz základní informace. Potěšen svojí znalostí o městě, prošel branou, za kterou se zastavil a prohlížel její blízké okolí. Viděl dům holiče, kousek v dálce i cedulí mágů, ale ani jedno z toho nehledal.
Pokračoval dále, až dorazil na náměstí. Na chvíli se posadil na lavičku, aby dopřál svým nohám odpočinek. Během toho se ještě zeptal strážného na obchůzce, kde je tady hospoda. Strážný mu ukázal směr a tak se mladý člověk vydal zase na cestu.
Naštěstí pro něj, nebyla hospoda daleko. Vešel dovnitř, rozhlídl se a posadil k nejbližšímu stolu.
„Hostinský, hoď mi sem korbel piva“ zahulákal k výčepu. Hostinský na něj pohlédl a povídá: „A vida, ty jsi tady asi nový, co?“
„Zrovna sem přijel,“ prohodil člověk „teď se napiji piva a pak půjdu hledat nějakou práci.“
„Tak práci říkáš? Možná bych za drobný poplatek o nějaké věděl“ povídá hostinský a zatvářil se velice záhadně.
„A kolik ten poplatek hodí“ vyzvídal člověk opatrně.
„Jen 50 měděných, to je nic pro tvoji kapsu.“ „Tak dobrá, tady je máš a teď koukej povídat“ řekl člověk a nahnul se k němu blíže. „Tak, zrovna včera sem slyšel, že ......“

24.07.2012, Banka Gheeru, Události

Melanie právě uložila několik věcí od jednoho dobrodruha, když si všimla, že je banka už prázdná. Posadila se na svou, né příliš pohodlnou, židli a upřela zrak na evidentně nudícího se George. Ten si jen tak listoval knihou a kroutil hlavou.
„Copak se děje George? Vypadáš nějak utrápeně a znuděně“ zeptala se Melanie. „To víš, ty tam máš rušno celý den, já se tu asi unudím k smrti. Čekal jsem, že se v těch aukcích bude objevovat více předmětů a né jen jeden či dva za týden. Takhle si nevydělám, taky musím z něčeho žít“ stěžoval si George.
„A proč myslíš, že tomu tak je? Nějaký důvod to přece mít musí ne?“ zjišťovala Melanie. „Co já vím, asi nechtějí dávat nic do aukce, protože si nejsou jisti, že se jim to vrátí zpátky“ přemýšlel nahlas Georgie.
„Tak proč nezkusíš ten poplatek zrušit, na zkoušku, pak nebudou moci o nic přijít a mají vlastně službu zdarma. A ty si necháš nějakej drobák pak z toho prodeje“ povzbuzovala Melanie.
„No vidíš, to mě nenapadlo!“ vyskočil ze židle George. Vytáhl pergamen a hned na něj začal něco horlivě psát. Pak vyběhl ven a přibil toto oznámení o zrušení vstupního poplatku v aukci na nástěnku. Když se vrátil na své místo v bance, promnul si ruce a na jeho tváři nyní zářil podivný úsměv.

23.07.2012, Úprava kódu, System

Změny
- Umístěny spawny divočáků
- Silnější monstra nyní budou mít pouze lepší mapu bez šance na horší
- Tábor - ohniště je možné 2x klikem zapálit. To se poté chová jako oheň vytvořený pomocí třísek a je možné do něj tak například příkládat dřevo.
- NPC - nyní se i po ztrátě hráče z dosahují budou chvíli hýbat, to má zejména pomoci aby u Měsíčných bran nezůstávali "hlídkovat" monstra.
- Cooking - přidán Roast Pig do výroby

Opravy
- špatné ID u amuletů Archera a Assassina
- Tinkering - špatně nastavené materiály u CandleLarge, Spyglass, Lantern, HeatingStand, BarrelTap
- ArmsLore - růst skrze Tailoring, nutné na nízké dovednosti vyrábět LeatherCap z RegularLeather
- Růst dovedností nad strop u tamnutých zvířat při propuštění a znovuzkrocení
- Léčení Spirita sníží životy přímo ne skrze Damage
- Farmer - nefunkční prodej

18.07.2012, Gheerská kronika, Události

Dřív nebo později se to stát muselo.... byla to opravdu jen otázka času. Občasná šarvátka a výměna názorů byla na denním pořádku, ale včera večer, včera večer se stalo něco, co možná poznamená všechny. Ani si nechci domýšlet, co teď nastane za krušné časy a ani jak a kdo to bude šetřit. Tohle se stát nemělo, ale bylo to jasné, od doby, co se objevují a scházejí v Gheeru dobrodruzi ze všech koutů země, je zde pěkně rušno. Až do včerejška se to obešlo bez incidentu, teda tak vážného.
Ať je do kronik zapsáno, že včera v pozdních večerních hodinách byl napaden a zabit jeden z městských strážných. Událo se to v zahradě u mé knihovny. Rozruch mě donutil se zajít podívat, co se děje a já viděl zástupce jednoho cechu, se znakem dubu, zabít strážného a jeho mrtvole ještě arogantně odvětit, že si za to může sám.
Snad neponesou za tento otřesný čin následky prostí občané, kteří to už tak mají těžké, a zloba padne na hlavy onoho cechu.

*kronikář dopsal záznam, vysušil inkoust a s povzdechem kroniku založil na své místo*

16.07.2012, Vřelé přivítání, Události

Napadal na jednu nohu, zkroucenou díky ne zcela dobře zahojené zlomenině. Zakalený zrak upíral do dálky, k hradbám města. Trvalo mu měsíce dostat se sem. Dřív by to byly dny. Dřív byl zdravý, plný síly. A teď? Jen poškozená schránka užírající se k pomalé smrti pivem. Když ho tedy měl. Tam, za hradbami, mezi obchodníky, tam určitě budou dobré duše ochotny postrádat pár drobáků. Pár drobných sem, pár tam.. a má pivo, nebo dvě. Rozesmál se, když se vypotácel na okraj lesa. Smál se ještě když se blížil k východní bráně. Čekal volnou cestu, ale dostalo se mu jen napřažených mečů stráže. Zahnán jako všivý pes. Hrozil jim jedinou zbývající rukou, když kulhal pryč. Jo za mlada, za mlada by jim to nandal... ale potom šel do války. Pomalu se sunul dál, přemýšlel. Kam dál? Zjistil, že je mu to jedno. Našel oheň, dostal lahev piva... byl šťastný. A nikam nechtěl.

15.07.2012, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
Stáhněte si, prosím, nové soubory Statics0.mul a StaIdx0.mul. Tyto soubory jsou zabelené v archívu pod odkazem, který je potřeba rozbalit a nahrát do složky, kde máte nainstalovanou UO DP2. Stáhnout

Změny
- Gheerská stráž - nyní ignoruje Magické hole
- Gheerská stráž - po skončení útoku vypne i útok hráče
- Greater Heal - NPC, které jsou léčitelé, používají opět starou verzi GH kouzla
- Wall Of Stone - nyní je vždy o délce tří polí

Opravy
- růst dovednosti nad SkillCap díky Řemeslnickému cechu
- Stan - oprava truhly
- opraveno přepočítávání peněz a zkušeností za odevzdané Containery
- První část opravy růstu Arms Lore u Tailoringu, zde očekávám, že bude potřeba více postupného nastavení

13.07.2012, Včerejší lup, Události

„Tak tohle jsem teda vážně nečekal. Ta mrcha si tam zavolá nějaké rádoby bojovníky.“ zavrtěl hlavou.
„Jo to máš pravdu, tohle docela podělala, však my jí ještě ukážeme, že TAKHLE se s náma jednat rozhodně NEBUDE!“
Dva korbely do sebe narazily taky silně, až se část moku vylila na stůl a podlahu.
“Měli bychom poděkovat těm na koních s tím znakem dubu na brnění, že tam stáli jak naprostí pitomci a varovali nás. Představ si, kdybysme jim vběhli do pasti. Kdo ví, kolik jich tam ještě bylo”
“A takhle usmrkánci utřeli nos”, rozesmál se druhý z nich a upil ze svého korbelu.
“Ale měl jsi skvělý nápad nalákat je k těm banditům, nakonec to spolknuli i s navijákem a my máme aspoň o starost méně”, uznale pochvaloval nápad kolegy.
Ten dopil celý korbel, hlasitě s ním praštil o stůl, rukávem si otřel pusu a rázně prohlásil: “Ale do toho hostince si zajedeme znova, jen v jinou dobu a pěkně to té potvoře spočítáme, nenecháme jí tam vůbec nic, aby si to pro příště pamatovala!”
“Máš pravdu, zajedeme jí to pěkně vysvětlit. Ale sehnal bych ještě nějaké části Arapalských zbrojí, aby se nás více báli a neměli pochybnosti. O to snadnější pak budeme mít práci....nebo zábavu?, položil si sám sobě nahlas otázku a oba dva se rozesmáli na celou místnost.

12.07.2012, Úprava kódu, System

Změny
- Stáje - pozměněn vzorec na místa ve stájích na: součet tamerských dovedností / 50 + 2
- Tinkering - Gears, Springs - výroba pouze z jednoho plechu
- Potřebná dovednost pro ovládání malých zvířátek a domácích zvířat snížena na 0
- Toulec - možno vkládat více různých šípů (od různých výrobců)
- Fishing - možno ulovit některé magické rybky nebo velkou těžkou rybu
- Spirit - léčení spirita ukáže zprávu při zranění
- SpiritSpeak - navýšena základní šance na úspěch
- Potiony - po vypití zůstane vždy prázdná lahev
- Poisoning - po použití zůstane vždy prázdná lahev
- Gheerská stráž - nyní se ji nebude líbit, pokud budete po městě chodit se zbraní nebo s knihou kouzel v ruce
- Wall Of Stone - snížena maximální délka zdi na 3 políčka
- Greater Heal Spell - počet vyléčených životů, pokud ho sešle npc
- Animal Trainer - zpráva po ustájení zvěře
- Stany - s opožděním přidán prodej a vytvořeny tábořiště, kde je stany možné stavět

Opravy
- odemykání truhel pokladů pomocí kouzla Unlock
- levelování druhého Spirita
- Spirit - oprava přepočtu vyléčených životů
- Tinkering - potřebná dovednosti pro výrobu Váhy
- Exp brána - zrušena podmínka, kdy vysoký Craft level mohl zamezit projití Combat branou
- ArmsLore - bonus u štítů, když nejsou Exceptional
- Spirit - Support schopnost dávala partě bonus neustále
- Spirit - nemožnost léčení, pokud má plné životy
- páčení truhel pokladů pomocí zbraně
- Sea tvorové - chození po vodě
- Poklad - mazání po poklikání na zamčenou truhlu

12.07.2012, Nový lov, Události

Velitel loveckého cechu si rovnal několik zpráv na stole, když tu do místnosti vkročil jeden z lovců. Velitel zvedl zrak a s úsměvem jej přivítal:
„Kamile, už sem se bál, že ses nám v těch Gheerských končinách ztratil. Máš další zprávu o jejich pozicích?"
Lovec Kamil se ztěžka napřímil, čímž odhalil svoji potrhanou zbroj a několik velmi ošklivých spálenin a podal veliteli zakrvavený pergamen se zprávou.
Velitel se na pergamen ani nepodíval a ustaraně se zeptal:
„Co se ti proboha stalo?"
Kamil se ztěžka posadil a stručně vylíčil co prožil:
„Arapalskou hlídku jsem našel poměrně snadno, dělají tak velké stopy, že to nejde přehlédnout. Procházeli zrovna cestou podél pralesa, tak jsem je sledoval z povzdálí. Schovávám se za stromy, když tu najednou se jeden pohnul. Pohlédl jsem vzhůru a s hrůzou zjistil, že to vůbec není strom. Až nyní jsem si všiml, že jsem uprostřed jejich hnízda, bylo jich tam snad dvacet. Nečekal jsem a vzal nohy na ramena, měl jsem poměrně štěstí, teda z počátku. Prchal jsem pralesem, kam jsem se podíval, tam byl další a další a další. Nebylo možné se vyhnout všem jejich kouzlům, měl jsem na mále. Celý den jsem si léčil popáleniny, než jsem se mohl vydat na cestu“.
Velitel si celý příběh poslechl a poté poslal Kamila k léčiteli, aby si pár dnů odpočinul. Poté vzal čistý pergamen a začal psát.

Dneškem počínaje vyhlašuji nový lov. Pozorování Arapalských hlídek se stává poslední dobou velice obtížné, jelikož naše lovce a stopaře neustále ohrožují oživlé stromy. Jejich množství narostlo natolik, že došlo ke zranění nejednoho z našich lidí. Aby jsme mohl řádně plnit naše sledování, je třeba snížit populaci těchto stromů v okolí Gheeru a ostatních oblastech ve světě. Jako důkaz každého zabitého stromu budu požadovat část jeho kořenu.

Jakmile odložil pero, vstal a vyšel ze svého obydlí. Rozhlédl se po noční obloze a vydal se k vývěsce, kde připevnil pergamen, který před chvílí dopsal. Z dálky se na něj ještě podíval a vrátil se zpět do svého obydlí.

12.07.2012, Včerejší lup, Události

*štouchl do kolegy* Tak cos vzal dneska? Já jsem vybral kasu, ale včera tam toho měli víc.. Taky jsem se slušně nadlábl. Příště tam setrváme déle, bojí se nás až je to k smíchu, bude to jako sebrat děcku píšťalku.

*rozchechtal se* Já jsem dneska vzal jen něco jídla a jen tak jsem tam dělal binec.. nakonec jsem hodil pár loučí.. zítra tam vážně musíme bejt dýl a projít to pořádně, můžem vzít i další ať nám to jde líp.

22.06.2012, Úprava kódu, System

Aukce
- upraven vstupní poplatek za zhotovení aukce
- za každou ukončenou aukci si dům bere 5% provizi z konečné částky
- minimální příhoz musí být alespoň 10% z původní částky

Stany
- ve hře je nyní možné zakoupit si stan ve třech rozměrech
- stan je možné stavět pouze na předem určených lokacích
- na těchto lokacích je možné utvářet tábory, pro které budou v budoucnu otevřeny nové funkce
- každý hráč může mít postavený pouze jeden stan
- je možné vlastnit pronájem i stan
- každý stan má vždy jednu truhlu, do které může nahlížet a vybírat ji kdokoliv. Má ale také skrytou přihrádku, kam může sahat pouze majitel stanu
- ve stanu nebo kolem něj je možné také uzamykat některé předměty, počet a váha předmětů je omezena podle velikosti stanu
- hráč který jako první na tábořišti postaví stan se stává automaticky velitelem tábora. Pokud tento hráč tábor opustí, tak se funkce přesune na hráče, který se zabydlil po něm.
- tábořiště jsou omezena velikostí a tedy omezením, kolik stanů se kolem něj vejde
- Některá tábořiště jsou často obývaná tvory nebo lidmi. Ty je poté potřeba vyklidit, aby bylo možné postavit tábor

21.06.2012, Úprava kódu, System

Aukce
- Vytvořen systém aukcí
- Aukční dům je možné najít v bance Gheeru
- Jedná se o první zavádějící verzi a proto je zatím možné do aukce přidávat pouze magické zbroje, zbraně a šperky. Ty musí být předem identifikované. Možnost přidání dalších předmětů bude v budoucnu zavedena.
- Poplatek za založení aukce je 2 stříbrný za jeden den trvání

Změny
- Carpenter - do prodeje přidána svíčka

20.06.2012, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
Stáhněte si, prosím, nové soubory Statics0.mul a StaIdx0.mul. Tyto soubory jsou zabelené v archívu pod odkazem, který je potřeba rozbalit a nahrát do složky, kde máte nainstalovanou UO DP2. Stáhnout

Pronájmy
- Gheer - rozšířeny pronájmy o další domy

Změny
- Vývěsní štít - prodloužena doba než se příspěvek sám smaže
- Ogre - navýšení poctu kůží u ogrů s vyšší úrovní
- Meld in nature - po skončení trvání schopnosti dojde k znovupoužití dovednosti Hidingu namísto pevného odhalení
- Přidán příkaz ".Flip" na otočení předmětu
- Dům - po zacílení předmětu na zamknutí nebo odemknutí je aktivován automaticky target se stejnou funkcí
- Tailor - do prodeje přidána přikrývka
- Zamezeno odevzdávání Shaft mistrům
- Vykopaná truhla je nyní zamčená a je jí nutno vypáčit/magicky odemknout

Opravy
- Explosion - napadání monster mezi sebou
- Bleed - oprava textu
- Animal Trainer - ustajování koní s věcmi v batohu
- Poklady - odmazaná funkce na odstranění pokladu u těch, které nejsou vykopané

17.06.2012, Gheer, Události

Pane,
jak jsem předpokládal, zájem o pronájmy byl obrovský, byly zabrané během okamžiku.
Dobrodruzi se o ně mohli poprat, aby měli ten nejlepší a největší dům. Městská pokladna se začala pěkně plnit jejich měďáky. Tito dobrodruzi jsou lepší než ta bezmajetná lůza, kterou jsme v těch domech nechávali bydlet zadarmo. Jsem rád, že jste vyslyšel moji žádost a vyslal hlídku, která tento malý problém v ostatních, dnes již volných, domech odstranila.
Ačkoliv jsme přišli o několik pracujících, ostatní zajisté budou pracovat o to usilovněji, aby dodali obvyklé množství zásob při další návštěvě Vaší hlídky. Vydal jsem rozkaz, aby byly domy řádně uzavřeny a přístup do nich měli pouze řemeslníci. Ti je upraví k pronajímání dalším dobrodruhům. O ukončení těchto prací Vás budu informovat, zajistím, aby to netrvalo více než pár dnů.

15.06.2012, Gheer, Události

Dva dobrodruzi se právě probudili pod mohutným stromem. Protřeli si oči a pustili se do každodenní rozcvičky. Po rozcvičce si posbírali své věci a vydali se do města. Prošli okolo několika prázdných domů a nakonec zamířili do hospody. Pohybem ruky si přivolali hostinského.
Nevrlý hostinský přišel ke stolu: „Co to bude pánové?“.
„Dej nám krajíc chleba, sůl a dva velké korbely piva“ pronesl vyšší muž.
Hostinský si je prohlížel a nevrle pronesl „a máte čím platit?!“
Vyšší muž se postavil, až svojí výškou o víc jak hlavu přesahoval výšku hostinského a zatvářil se uraženě. Hostinskému vyskočil na čele pot. Muž sáhl po váčku, otevřel jej a pomalu na stůl položil zlaťák. Posléze nechal v měšci ještě zacinkat ostatní mince.
Hostinský se rozzářil „Služebníček pánové, zajisté, všechno během okamžiku donesu, račte se usadit a udělejte si pohodlí“a začal jim posluhovat.
Oba muži se usadili a dali se do řeči.
„Už toho mám po krk, spát někde venku nebo po hostincích, bolí mě z toho záda. Chci svojí postel, ale pořádnou!“ pronesl ten vyšší.
„A kam bys tu postel jako dal?“ oponoval mu druhý muž.
„Co kam, místní panáček tady má hromadu prázdných domů, tak si jeden pronajmu, nebo si ho rovnou celý koupím“ pokračoval vyšší muž.
„A co bys s domem jako dělal?“ ptal se ho druhý.
„Co se s domem dělá, opravil bych ho, zařídil a usadil se, rodina a tak, však to znáš“ zasnil se vyšší muž. Smích jeho kolegy jej ale ihned probudil do reality.
„A taky to tak udělám a hned teď“ praštil rukou ho stolu, vstal a vydal se směrem k hradu.

Asi o hodinu později znova vstoupil do hospody, jeho kolega tam stále seděl a vesele se usmíval. Vyšší muž si přišel a položil na stůl srolovanou listinu.
„Co to neseš? Datum své popravy?“ hlasitě se smál druhý muž.
„Ne, smlouva o pronájmu domu“ pronesl lhostejně vyšší muž, když tu po jeho slovech celá hospoda překvapení utichla, včetně jeho kolegy, který jen nevěřícně s otevřenou pusou sledoval srolovanou listinu.

15.06.2012, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
Stáhněte si, prosím, nové soubory Statics0.mul, StaIdx0.mul a Cliloc.Enu. Všechny jsou zabelené v archívu pod odkazem, který je potřeba rozbalit a nahrát do složky, kde máte nainstalovanou UO DP2. Stáhnout

Pronájmy
- Umožněn pronájem domů nebo pokojů ve městě Gheer
- Nájmy jsou vždy týdenní a platí se předem a je možné ho kdykoliv ukončit
- Peníze za platbu pro další týden se vybírají automaticky z banky
- Každý hráč smí mít pouze jeden pronájem

Změny
- Boar - Kostra s masem nahrazena zvířecím masem a kůží

Opravy
- Omezení trénování dovednosti Arms Lore podle bojové úrovně

15.06.2012, Zápisník kapitána Foxhole, Události

Dnes byl pro naší osadu docela černý den - a to hned ze dvou důvodů. Tím prvním je, že jsme byli napadeni mravenčí armádou a ten druhý, že naše cesty byly poseté těly černých mravenců. V čele těchto mravenců stál člověk, který i přes to, že nám dříve pomáhal a účastnil se lovů, tak se pokusil přinést do naší osady zkázu. Vystupoval pod jménem Aligator, ale pro nás od dnešního dne bude znám pouze jako mravenčí král, náš nepřítel.

15.06.2012, Gheer, Události

Farean a dva Gwalové prošli branou a zamířili k bance, kde zaregistrovali nebývalý ruch a skupinku dětí, které pročítaly nějakou listinu, vyvěšenou na stěně.
Skupina se zastavila kousek od nich, jeden z Gwalů se pousmál a povídá: „sledujte mě“. Během chvilky se proměnil v medvěda gryzliho a pomalu došel zezadu k dětem. Do jednoho drcnul, to jen máchlo rukou za sebe a ani se neotočilo.
„BRUM“, zabručel gwal. Děti rázem ztichly, velice opatrně se otočily, až spatřily velkého medvěda, který na ně cení zuby. V hlasitém křiku začaly zběsile utíkat na všechny strany. Farean a druhý Gwal se rozesmáli. Zpoza rohu vykoukl strážník, kterého křik dětí přivolal. Jak spatřil medvěda, vytasil meč a rozběhl se po něm. Gwal se proměnil zpět a jen tak tak uhnul strážníkovu meči.
„Zase porušujete zákony, tento incident musím nahlásit“, oznámil strážník, zapsal si popis gwala a odešel směrem ke kasárnám. Ke gwalovi se připojili oba jeho společníci a zadívali se na lejstro, které děti tak obdivovaly. Oba gwalové se podívali na Fareana, který zadumaně pročítal listinu. Jejich zraky zaregistroval o chvíli později.
„Co je?“, zeptal se Farean.
„Čti nahlas, nás to taky zajímá, když už u toho stojíš", pochechtávali se oba Gwalové. „A jo promiňte přátelé“, omlouval se Faeran.
„Píše se tu: Od dnešního dne bude možné požádat o zapsání skupiny osob, které chtějí fungovat jako Cech, pod stejným znakem a jménem. Utvoření skupiny je podmíněno alespoň třemi členy a složením poplatku ve výši 20 zlatých. Mimo vlastního znaku, kterým se mohou na veřejnosti prezentovat, získá skupina v případě úspěšného vedení další výhody“, dočetl.
V tu chvíli se všichni tři na sebe mlčky významně podívali.
„HA! Tak na co ještě čekáme? Jdeme se přihlásit ne?“, radostně zajásal první gwal a druhý se k němu hned přidal. Oba se rozběhli ke kasárnam. Farean se jen spokojeně pousmál, kroutíc hlavou nad horlivostí jeho přátel a zvolil volnější krok stejným směrem, kudy před chvíli utíkali jeho přátelé.

13.06.2012, Úprava kódu, System

Změny
- Vytvořen příkaz ".Cas", který napomáhá vědět aktuální denní dobu
- MeldInNature - po skončení schopnosti bude postava automaticky odhalena
- Blacksmith - Metal Chest je nyní možné vyrobit z různých ingotů
- Navrácena výroba Amuletů
- Bandita - zbranové ability používají pouze Bandité vyšších úrovní
- MageStaff - zrušen vliv dovednosti Arms Lore na vlastnost Damage Increase, namísto toho hůl dostává opačný bonus v hodnotě Arms Lore / 20 procent. Opačným bonusem se rozumí, že LMC hůl dostává LRC a obráceně.
- Do deníčku je nyní možné přidat vlastní zápis

Opravy
- Armor Ignore - spotřeba many při neúspěšném zásahu
- MageStaff - přepočítání hodnoty dovednosti pro obranu, pokud je výpočet z dovedností Anatomy + Eval Int větší než Wrestling
- Zobrazování jména u: jezení, odolání jedu a hodu kostkami
- Zobrazení tabulky Reputace, pokud je postava v Cechu
- Mapy pokladů - posunutí stráže o jeden stupeň
- Arms Lore - přepočítání šance na růst dovedosti podle hodnoty Arms Lore oproti vyrobenému produktu

12.06.2012, Úprava kódu, System

Změny
- nastaven zisk transportních run
- Rybář - prodej prutů
- Fishing - nyní je možno pomocí prutu rybařit, ovlivňující dovednost je Camping
- Snížena náleznost šípů a šipek
- Mezi magickými předměty je nyní možné najít i novou Metal Staff
- Umožněno zakládání Cechů, podrobnější informace na stránce Cechy
- Přidán příkaz .Raceability UnsummonSpirit pro okamžité odvolání Spirita
- Cooking - přidána možnost péct rybí steaky, efekt u tohoto jídla je stejný jako u zvěřiny

Opravy
- navýšení bojové dovednosti u humanoidních tvorů, které mají vyšší level
- přepočítání suroviny Dead Wood ve výrobcích na zkušenosti
- Používání speciálních úderů u Spirita

10.06.2012, Úprava kódu, System

Změny
- sundání věcí z rukou při sesednutí z jízdního zvířete
- dovednosti zapsané v řemeslnickém cechu jsou v informacích o Postavě zobrazeny jinou barvou
- naříznutí terathanů umožní zisk pavučin
- potvory, které mají vyšší úroveň, budou dávat i více Karmy a Fame
- zakázáno prostoupení zranění některých plošných efektů mezi členy party a jejich tvory
- naříznutí Treefellow umožní zisk mrtvého dřeva
- zrušen příkaz .ZrusPodpis
- během kopání je možné naleznoust malé drahokamy
- dočasně zakázana výroba Amuletů
- v banditech, kteří se umí léčit, je nyní možné najít obvazy
- posilnění efektu lektvaru Greater Night Sight

Opravy
- chování stráží v Gheeru - zde bych zejména rád varoval, že pohyb v některých proměnách je trestán smrtí
- Spirit - znalost Fareanské řeči
- získávání úrovní bojového zvířete
- Dismount schopnost zbraně
- chyba při které někteří tvorové odmítali používat kouzlo Dispel na vyvolané tvory

2.06.2012, Úprava kódu, System

Změny
- Enhance - předmět musí být před pokusem o vylepšení identifikovaný
- Mapy pokladů - nastavena náleznost v tvorech
- Aura Silver - Minor 2 Energy resist, Major 10 Defend Chance Increase
- Vampire bat - možnost zisku křidýlek
- Explosion Potion - zrušeno dělení zranění mezi počet zasažených cílů
- Summon Familiar - zrušeno ovlivnění Perkem Přivolání
- Arch Cure, Arch Protection, Mass Curse - menší efekt oproti přímým kouzlům (Cure, Bless, Curse)

Opravy
- ohnivá stěna účinkuje i po smrti sesílatele
- zaokrouhlení u stahování tvorů z kůže
- Reflect physical damage - pouze při zranění větší než 0
- Explosion Spell - zranění na všechny cíle v těsné blízkosti
- Summon Familiar - počet životů vyvolaných tvorů
- Aura Garinit - počet vráceného zranění
- Aura Ogre - zobrazování vráceného zranění

31.05.2012, Úprava kódu, System

Změny
- vzhled hole na šetření bylinek
- Carpentery - zapnut Enhance systém
- Spirit - pamatuje si nastavené jméno po opětovném přivolání
- Archery - přenastaven postih šance na zásah, to se projeví zejména u postav s menší základní šancí, kde postih nebude tak velký, nebo žádný
- Peacemaking/Provocation - zrušena nutnost volných rukou pro použití
- Peacemaking/Provocation - použití dovednosti nastaví prodlevu pro následující kouzlo/zásah zbraní

Opravy
- Enhance - šance na úspěšné provedení
- Enhance - chyba, kdy při neplatném pokusu (nedostatek surovin) se část ostatní surovin konzumovala
- vidění duchů mrtvých zvířat, pokud je hráč mrtvý

30.05.2012, U Rezavé podkovy, Události

Byl už pozdní večer, když se U Rezavé podkovy otevřely dveře. Všichni zákazníci se otočili, aby se mohli podívat, kdo to vlastně přišel. „Tirus přišel“, prohodil jeden z nich a s úctou jej sledoval.
„Kdo to je, ty ho znáš?“ optal se jej druhý.
„Ty neznáš Tira? To je místní mistr boje přece, nejlepší bojovník široko daleko a učitel všech místních vojáků.“ vysvětloval první.
„Počkej! TEN Tirus? Vůbec bych to do něj neřekl, z mého pohledu vypadá hodně znaveně, seš si jistý, že je to opravdu on?“ namítl druhý.
„A ty bys nebyl? Už je to několik dnů, co se do města dostala velká skupina dobrodruhů, dovedli je kupci, kdoví odkud. Začali pobíhat všude možně, každého otravují a pořád chtějí pomáhat. A sám víš, jak se Gheer staví k cizincům. Nikdo jim nevěří, ale jsou prý hodně neodbytní. Aby se jich teda zbavil, rozhodl se pro ně tedy něco připravit.“ začal vysvětlovat první.
„Počkej počkej, jak připravit, myslíš jako nějaké výzvy?“ přerušil ho druhý zákazník.
„Přesně tak a nepřerušuj mě pořád“ okřikl ho první a pokračoval ve vysvětlování, „oba víme, že v okolí je spousta nepřátelských tvorů, kteří ohrožují město a jejich obyvatele, nebo je potřeba něco speciálního sehnat, jako třeba ty ještěří ostny. No a tak Tirus sedl před pár dny k pergamenům a začal si nějaké úkoly sepisovat. Dopřeje těm dobrodruhům přesně to, co chtějí a zároveň se jich tak nepřímo zbaví. A aby si zajistil, že se mu tam někdo nebude vychloubat, jak je nejsilnější či nejmocnější a že mu nesahá ani po kotníky, pro ty připravil ty nejtěžší výzvy. Na druhou stranu, jsou královsky zaplacené“ dopověděl první
„Kdyby jsi nepovídal, zase fantazíruješ, nevypil jsi té medoviny dneska už moc? Co by mohlo být tak cenněné......počkej, snad nemyslíš...“ zarazil se druhý ve svém hlasitém přemýšlení.
První jen hrdě kývnul hlavou: „Jo myslím....magické Kerantské krystaly“.
„A ty myslíš, že si někdo troufne i na ty nejtěžší?“ tázal se jej druhý, upíjejíc pivo z láhve.
„Jak znám Tira, tak to bude opravdu velice obtížné splnit, řekl bych až smrtelně nebezpečné“ prohodil lhostejně první zákazník.
„A odkud toho vůbec tolik o Tirovy a tom všem víš?“ zeptal se tázavě druhý.
„Jsem jeho žák příteli, už pár let“ pousmál se první zákazník, dopil svoji medovinu, na stůl položil několik měďáků a vyrazil do již nočního Gheeru. Druhý zákazník chvíli překvapeně seděl, ohlédl se ještě jednou jednou na Tira a odebral se po schodech do svého pokoje.

30.05.2012, Úprava kódu, System

Změny
- Bandáže - neúspěšný pokus o oživení navrací krvavé obvazy
- Blacksmithy - posunutí šance pro použití kovu Garinit na úroveň Shadow/Silver
- sbírání questovních předmětu udělá emote a animaci sběru

Opravy
- Travel Book - cestování z knihy položené na zemi
- Ringmail - váha
- Treefellow - nastavena záporná karma
- utíkání ratmaních a koboldích střelců a rock elementálů

29.05.2012, Úprava kódu, System

Změny
- Carpentry - do výroby přidána hůl pro mágy, která šetří potřebné bylinky
- navýšeny zkušenosti a loot za humanoidní tvory
- Bandáže - pokus o oživení nyní vyžaduje 10 čistých bandáží. Dále je pro úspěšné oživení potřeba mít Léčící runu, která se vytratí pouze při úspěšném oživení. Tuto runu prodává léčitel.
- Alchemist - výkup Dead Wood
- krmení zvěře senem více sytí

Opravy
- útočení stráží Gheeru na monstra
- zraňování všech postav okolo u area efektů

26.05.2012, Luminorská kronika, Události

Cesta je volná!

Po týdnech čekání se všem dobrodruhům splnilo přání! Foxholští řemeslníci dostali povolení k provizorním opravám mostu, vedoucím na pevninu, a tak se s chutí pustili do práce. Vzduch byl plný povyku, když tyto muže ostatní sledovali při práci, s jakou pečlivostí upevňovali jednotlivá prkna a s jakou vynalézavostí kladli různé pasti a obranné mechanismy proti Arapalu. Pro všechny v odlehlé oblasti Foxhole a Luminoru tato situace znamená jedinné - cesta ke Gheeru je nyní konečně otevřená. Avšak pozor, touto cestou by se měli pouštět pouze silní a neohrožení, protože pro slabé a bojácné na jejím konci čeká smrt a zatracení.

Proto by měl každý dobrodruh pečlivě zvážit, jestli jeho síly stačí pro celý širý svět, nebo by měl ještě chvíli trénovat v bezpečí... Je však známo, že někteří občané Foxholu vydají svá tajemství týkající se odboje sdělí pouze velmi zkušeným dobrodruhům, a takto mohou snadno rozhodnout o tom, kdo je a kdo není připraven.

26.05.2012, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
Stáhněte si, prosím, nové soubory Statics0.mul a StaIdx0.mul. Oba jsou zabelené v archívu pod odkazem, který je potřeba rozbalit a nahrát do složky, kde máte nainstalovanou UO DP2. Stáhnout

Změny
- navýšena rychlost zkroceného peta
- pro použití bardských dovedností je potřeba volných rukou
- consecrated weapon - navýšen základní bonus do zranění
- bless/curse, arch protection/mass curse - navýšena síla kouzel
- opravování předmětu nyní vyžaduje jeden kus základní suroviny (niť/uhlí/vosk)

Opravy
- zvuk při kritickém zásahu v proměně
- odměna za Greater Night Sight Potion

21.05.2012, Úprava kódu, System

Změny
- výpočet hodnoty "síly" hráče, to se může projevit na zisku zkušeností u každé potvory
- navýšena šance, že šíp po netrefené střele zůstane okolo cíle
- ingoty získané roztavení věci mají nyní podpis
- odolnost proti dispelu u tvorů ze Summon Creature záleží na dovednosti ItemID mága
- nově vyrobené knihy kouzel v exceptional kvalitě dostávají bonus do síly kouzel
- náročnost na výrobu magické a nekromantské knihy a potřebné suroviny
- do výroby přidána zbraň Metal Staff
- přidán příkaz .Vyzvracet na vyprázdnění žaludku
- dočasně přidán příkaz .ZrusPodpis - může použít pouze výrobce dané věci a pouze na věci, které se dají kupit

Opravy
- zvyšování statů nad vyšší hranici
- počet zkušeností z humanoidních tvorů
- zůstávání šípu v zabitém tvoru

17.05.2012, Úprava kódu, System

Změny
- rozpětí durability u zbraní
- do prodeje přidána některá zelenina a ovoce
- možnost vyrábět některý nábytek z lepších typů dřev
- navýšena maximální náročnost pro výrobu nábytku
- přenasaveno počítání ztráty staminy při použití zbraně
- zkrocení tvorové se rychleji učí bojové dovednosti
- snížení rychlosti učení bojových dovedností u Spirita
- zapálení třísek aktivuje pouze dohořívající stav
- snížena cena základních surovin pro Cooking
- aktivace Momentum sníží aktuální staminu
- snížena výkupní cena základních surovin
- do výroby přidán lektvar Greater Night Sight
- zrušeny časové zóny
- navýšena prodejní cena šípů a šipek
- upraven Loot Banditů, Savage a Nomádů
- snížena potřebná úroveň pro kov Garinit na úroveň Silver/Shadow
- sníženo množství výrobků, které lze odevzdat na 20 + Úroveň / 2, zaokrouhleno nahoru a Dovednost / 10 jako bonus za Dovednosti
- Tinker - přidán výkup luceren
- Carpenter - přidán výkup pochodní a svíček
- Tailor - přidán výkup sandálů
- Human - Versality - bonus +1 zkušenost u každé potvory se započítává pouze při zabití potvory hodnotně silnější než hráč
- snížena váha kovářského kladívka
- snížen drop magických štítů
- snížen Exceptional bonus u zbraní
- oslabení zranění Summoned Stone Gargoyle
- přenastavení potřebných Dovedností pro tvory v Summon Creature kouzlu
- lehce snížena hodnota tmy úplné noci
- zpráva při neúspěšném vykuchání masa z mrtvoly
- snížena účinnost lepšího zraku ve tmě u Fareanů a Gwalů v proměně

Opravy
- přeřezávání obyčejného dřeva s dovedností 0
- zamezení mágů pokusit se dispelnout Spirita
- jméno Ringmail Coif
- hladovění petů ve stáji
- stájnik již bere peníze v hotovosti
- automatické zaútočení na koně po jeho oživení
- ID prázdných lahviček v prodeji
- Dispelnutí tvora ze Summon Creature

9.05.2012, Luminorská kronika, Události

Poprask v Luminoru

V poslední době se městem nesly podivné zvěsti, a proto je třeba uvést vše na pravou míru. Nejvýznamnější část klepů se týkala problémů s nově vznikajícím uskupením, které si zatím říká Aliance. Rozhlašují o sobě, že jejich cílem je pomoc v odboji proti Arapalu, ale protože je Arapal od našeho města daleko, upírá se jejich bojovnost jinými směry. Některé z těchto směrů jsou ovšem krajně nevhodné a o těch chci psát.

První incident se stal v době, kdy se mělo v krčmě konat shromáždění této Aliance. Při určování ceny pronájmu hostinského pokoje došlo k sérii nedorozumění, která vyústila v šarvátku s Ogurem, naším strážným. Ten byl těžce zraněn a jen díky včasné pomoci našeho léčitele se jej podařilo udržet při životě. Velkou vinu na celém incidentu mají dvě osoby - hostinský Dariel, který se snažil využít přeřeknutí hlavy Aliance Jaceho, a právě Jace, kterýžto razil tvrdohlavě svou a nakonec se svými kumpány napadl Ogura.

Druhý incident na první bezprostředně navazuje. Jeden z členů této Aliance, který také stál za útokem na Ogura, gwal jménem Vrrusir, se pokusil věc vyřešit jistými, “diplomatickými” metodami a šel “vyjednávat” s naším starostou. S krví ve zraku tam vcházel a s krví ve zraku odcházel, protože Gorn využil jeho nepozornosti a pomocí cestovní magie se přenesl do Foxhole. Odtud ho strážní doprovodili k Nomádům, kteří více než rádi přišli posílit stráž města Luminoru (pochopitelně za slušný poplatek). Zároveň s tím se chystal Gorn vynést zákaz vstupu pro všechny sympatizanty Aliance a uložení obrovské pokuty.

Třetí událost spojená s chováním Aliance v Luminoru však není negativní. Těsně před podepsáním zákazu vstupu se u Gorna zastavil neozbrojený muž (jeho jméno záměrně neuvádím). Představil se jako člen Aliance a svým přístupem a nefalšovanou lítostí dokázal starostu umluvit k tomu, aby výše zmíněná opatření neprováděl. Netuším, jakým způsobem dokázal utišit Gornův hněv, vím však, že k sezení byl přizván ctihodný otec Timael z našeho chrámu, který se prý za daného muže zaručil a potvrdil pravdivost jeho slov. Tento člen Aliance nabídl svůj život, pokud by snad měla Aliance ještě způsobit v Luminoru nějaké podobné potíže. Navíc vyjednal snížení zamýšlené pokuty pro Alianci a umožnil jí tím dále navštěvovat naše město. Mluvil dlouho a mluvil zaníceně, s vírou sálající z očí, mluvil o potřebě takových uskupení jako má být ona Aliance, které mají pomoci ke svrhnutí Arapalu. Gorn, otec Timael i další občané našeho krásného města doufají, že oběti tohoto muže nebude zapotřebí.

Nu a nyní už je jen na Alianci, aby ukázala svoji lepší tvář a skutečné poslání.

8.05.2012, Úprava kódu, System

Změny
- Blacksmith - snížen nárok na kování z materiálů Copper a Iron
- Mummy - lze rozřezat na krvavé obvazy
- pomocí kouzel Recall a Sacred Journey je možné se přenést i na pozici, kde někdo stojí
- zrušena nemožnost přenosu pomocí kouzel Recall a Sacred Journey při Criminal statusu
- snížena odměna u podpůrných surovin při odevzdvání výrobků mistrovi
- tvor oživený pomocí kouzla Animate Dead zůstane chvíli nehybně stát po oživení
- pití lektvarů, které vyžadují volnou ruku, automaticky sundají předmět z ruky
- upravena potřebná dovednost a suroviny pro magické róby ze speciálních pavučinek
- upraveny nároky pro používáni zbraní z lepších kovů

Opravy
- jména u Gwalských proměn neznámých postav
- zisk peří a vlny z mrtvol již bere durabilitu nože
- shazování z jezdeckého zvířete při použití ability Meld in nature
- potřebné materiály na Gold Metal Chest
- odevzdávání Rings mistrovi

3.05.2012, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
Stáhněte si, prosím, nový Tiledata.mul soubor. Ten je potřeba rozbalit a nahrát do složky, kde máte nainstalovanou UO DP2. Stáhnout

Změny
- Spiriti - zrušení snížování zkušeností při zabití tvora Spiritem
- dovednost nutná pro tavení Bronze rudy snízena na 55
- nastavena možnost kupení uvařeného masa na hromadu
- přidán nutný Magický prášek pro psaní Nekromantských svitků
- .AFK - přidán zvukový efekt a zrušeno odlogování postavy při delším zapnutí příkazu
- funkce Yell má zvětšený dosah a je slyšet i skrze překážky
- špatně napsaný příkaz hráče se nezobrazí ve hře
- nosnost hlavního batohu postaveny navýšena na nosnost postavy + 100
- zorai, berserk - přidání emote a zvuku při aktivaci
- zapnut uvítací panel s novinkami, ten je také možné kdykoliv příkazem .news otevřít
- prodloužena doba trvání Night Sight efektu
- upraveno rozpětí pro tréning dovednosti Magic Resistance
- navýšení náročnosti pro Studded výrobky u Tailoringu

Opravy
- navráceno správné počítání plnění úkolů při zabití tvora vyvolaným nebo zkroceným tvorem
- správné počítání plnění úkolů při zabití tvorů pomocí Provokace
- označování pozic pomocí kouzla Mark
- snižování životů při smrti jezdeckých zvířat
- pro Inscription je nyní nutné mít prázdné ruce a kontrolu svitků si bere z knih v batohu
- kupení neuvařeného masa lepších typů
- kupení lektvarů
- nosnot sedla koní
- odsazení náročnosti u Tailoring výrobků při použití lepšího materiálu
- životy u tvorů vyvolaných jinak, než skrze Summon Creature kouzlo

30.04.2012, Úprava kódu, System

Status
- Přidáno Hodnocení, které odrazuje ohodnocení hráče za celkový boj proti monstrům ve hře.

Změny
- efekt příkazu .Afk
- na nošení toulce je potřeba minimum 40 Archery
- zkušenosti a peníze za odevzdané maso se odrazují i podle kvality masa
- při kování je vždy nutné mít zvolené kovářské kladívko v ruce
- u ostatních řemeslnických dovedností je nutné mít prázdné ruce. Vyjímku tvoří do úpravy Inscription

Opravy
- síla a rychlost pohybu u tvorů z kouzel Summon Creature

28.04.2012, Luminorská kronika, Události

Objevení Foxhole

Pro Luminor nastaly lepší časy, a to hlavně díky přesunu velké části dobrodruhů do lovecké osady, jež zove se Foxhole. V našich ulicích již díky tomu není taková tlačenice, avšak činorodý ruch neustává - a to je dobře. Hlavní lovecká osada Foxhole totiž postrádá banku a základní vybavenost, kterou se může v okolí pyšnit pouze Luminor, a proto se k nám dobrodruhové s velkou chutí vracejí a utrácí u nás své, zajistě krvavě nabyté, jmění.

Hostinský Dariel mi zrovinka včera říkal, že už bylo horní patro hostince využito pro několik sešlostí nově se tvořících uskupení. K všeobecnému překvapení vznikají tyto společenství napříč rasami a umožňují tím soustředit se na hlavního nepřítele, kterým stále zůstává Arapal. Doufejme, že tato společenství jsou pevná a vydrží i do budoucna.

Další překvapivá novina je, že místní hoch Thomas způsobil velké pozdvižení, ve kterém figuroval jakožto strůjce domnělého neštěstí. Nakonec však všechno dobře dopadlo a ani Luminor, ani Thomas nedošli k jakékoliv úhoně. Právě naopak! Tato situace umožnila rozvoj dobrých sousedských vztahů Luminoru a Nomádů, kteří dokonce pustili dobrodruhy přes své území do lovecké osady Foxhole a tím umožnili částečný odliv Luminorských návštěvníků a nakonec i příliv peněz do našich pokladnic.

Poznámka kronikáře: Ještě stále ve městě potkávám různé jedince, kteří rozhazují smetí po našem krásném městečku, jakož i jiné jedince, kteří hovoří podivným jazykem tvořeném divnými znaky. Doufám však, že se to brzy změní - jako že jsou bohové nademnou, každý by se měl zamyslet!

28.04.2012, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
Stáhněte si, prosím, nový Cliloc.enu soubor. Ten je potřeba rozbalit a nahrát do složky, kde máte nainstalovanou UO DP2. Stáhnout

Změny
- zlevněn poplatek za zapomnění u postav s nižší úrovní
- zapomnění je dále možné provádět i u nenaučených dovedností a výška poplatku se počítá podle vložených dovednostních bodů
- Travel Book nesebere nabití, pokud je pozice obsazena
- při opravě předmětu u obchodníka přidána informace o ceně před samotnou opravou
- z mrtvých pavouků lze po vykuchání získat pavoučí vlákno
- Blacksmithy - Sheet plate a Iron haft - zrušena potřeba uhlí pro výrobu
- Carpentry - Wooden Haft a Wooden Pole - zrušena potřeba vosku pro výrobu
- rybář vykupuje pruty, které je možné nalézt v některých monstrech
- sandále je nyní možné obarvit

Opravy
- chyba ve výpočtu peněz za odevzdaný výrobek
- zamezeno pečení selat
- započtení provedeného úkolu, pokud tvora zabije pet/summon
- zpráva u stájníka
- zobrazení potřebné síly u střelných zbraní
- nosnost sedla
- zamezena aktivace Paralyzing Field efektu na duchy
- nosnost batohů
- Disarm na Bandity a Nomády
- zamezen růst zkušeností u mrtvého tvora
- Butcher a Skinning knife - opraveny Speciální údery
- probíhající efekt kouzla Greater Heal je nyní blokován schopností Mortal
- dovednost potřebná pro zbraň Bladed Staff
- schopnost Venom Healing v proměně velkého hada

22.04.2012, Úprava kódu, System

Změny
- finanční ohodnocení za výrobky u mistra
- růst dovedností Spirit Speak a Resisting Spells
- přeřezávání prken využívá dovednost Lumberjacking namísto Carpentry
- stájník dočasně bude oživovat mrtvá jízdní zvířata
- přidán 20% bonus zkušeností při odevzdání Exceptional výrobku
- nemožnost užívat tkalcovský stav a kolovrat s předmětem v ruce
- nemožnost prodávat vyrobené předměty
- carpentry - zavedena hromadná výroba pro Arrow/Bolt/Shaft
- předělána šance na úspěšné opravení zbraně/zbroje

Opravy
- zobrazování jména při smrti hráče v partě
- krmení zvířete masem
- hromadná výroba Shaft
- podmínky pro nasazení toulce a jeho váhová redukce
- pohyb mrtvého zvířete
- použití kouzla Sacred Journey v kombinaci s Travel Bookem
- výpočet zkušeností za výrobky ze dřeva
- nastavení Speciálních úderů u Nimara
- navrácena možnost prodeje základních surovin
- snížena váha kostí a přidán výkup
- speciální údery sekáčku
- zobrazení jména při odolnosti na jed
- zobrazování výrobce na zbraních a zbrojích

19.04.2012, Úprava kódu, System

Opravy
- cena výkupu prázdného svitku
- příkaz .Speechlog
- pojmenování gwalů
- poslouchání nákladních a jezdeckých zvířat a spiritů
- nemožnost kouzlit s Necro knihou v ruce
- ukazování správného jména u začátku krocení

Změny
- neznámé postavy mají Muž/Žena rozdělené podle rasy
- Skeleton a Skeletal knight po vykuchání dávají kosti
- Reaper po vykuchání dává mrtvé dřevo
- Urychlen růst Dovedností u Spirita za úrovně
- Explosion potiony zraňují všechny v dosahu
- Giant Serpent - snížen jed, který uděluje
- Nářadí - nový má vždy maximální počet použití
- Gwali v proměně nemůže mluvit s obchodníky
- Carpenter přodává nový předmět -Smoothing plane, kterým je možné opracovat polena na prkna

Status opět uveden do chodu

17.04.2012, Úprava kódu, System

- opraveny zkušenosti potřebné u Spirita a zkroceného zvířete pro další úroveň
- zamezeno zrušení Spirita skrze Release možnost
- oprava zobrazování jména při znovunavrácení do Party
- oprava poslouchání nákladního koně a lamy
- Carpenter - plošné snížení potřebných hřebíků pro výrobu o polovinu
- oprava jména u Short Spear
- šance na nalezení magického předmětu u všech monster
- mravenčí kyselina - nastaveno zobrazování zranění
- odměna za odevzdání řemeslnických výrobků nastavena podle šance na výrobu
- krvavé obvazy je nyní možné umývat v potoce, jezírku a moři
- vodu do nádoby je nyní možné nabrat v potoce a jezírku
- zamezeno používání třísek přímo z batohu
- nastaven správný požadavek výšky dovednosti u speciálních úderů
- snížena váha masa

15.04.2012, Luminorská kronika, Události

Mnoho spěchu v Luminoru oko moje vídává. Málokdo se zastaví a s cizím slovo prohodí, neřkuli chvíli posečkat a v chrámu u otce Timaela se pomodliti. Všechny rasy jsou na tom stejně, pořád se jen někam honí a zapomínají, že by spolu měly mluvit, alepoň trochu. Dokázat komunikovat i přes svoje rozdíly.

Již včera se objevily první bolestné incidenty krádeží a vražd, proč tomu tak je, když nepřítel je jeden, Arapal? Proč nedokáží hrdí dobrodruzi přijmout pomoc ostatních a v takovém společenství sobě pomáhat a světu pomoci od Arapalu?

Věci různé leží poházeny po Luminoru i jeho okolí, tak tomu však nemá být! Ve městě jsou koše, které smetí odstraní, a proto naši dobrodruzi, buďte trochu ukáznění. Městskou faunu prosím nechte být, máme naše ptáčky rádi, ve městě se bojovati nesluší!

Je to smutné, doufám však, že zlepší se to, jinak oči bohů přestanou být přívětivé a tresty strašné stihnou všechny ty, kteří dělají věci nepovolené...

Luminorský Kronikář

15.04.2012, Luminorský zpravodaj, Události

Důležité sdělení!

Krejčová Amélie se už nemůže dívat na otrhané hadry většiny jejích návštěvníků a proto vyhlašuje speciální akci! Tato speciální nabídka se týká různých druhů oblečení a bude trvat jen do vyprodání zásob.

Nepropásněte svou šanci na nákup kvalitního oblečení z dílny slečny Amélie! Akce právě začíná!

15.04.2012, Úprava kódu, System

- Oprava zobrazování jména u Trackingu, rozdávání Party.
- Snížena cena za opravu nářadí u obchodníků.
- Snížena váha nití a dalších krejčovských surovin.
- Opravena chyba s růstem Healingu.
- Oprava se sbíráním Esence života.
- Navýšena cena za odvezdání výrobku.
- Automatický save zkrácen na 5 minut

14.04.2012, Zápisky Luminoru, Události

Nearentil zahlcen

Dnešní den byl pro Luminor velice neobvyklý, protože u léčitele k sobě celý den přicházelo množství lidí i nelidí. Byli mezi nimi i Xarhaazové, Fareané, Gwalové, Zorai i lidé a do té doby zcela poklidný Luminor ožil neobvyklým ruchem. Spousta nových obyvatel sebou přinesla spoustu nových životních příběhů a také spoustu chuti po činorodé aktivitě. Okolí Luminoru začali pročesávat nesčetní dobrodruzi a nutno dodat, že lesy i louky nasákly krví. Krev tekla proudy hlavně kvůli větší spotřebě masa, která vyvolala v okolních lesích hrůzná jatka. Mezi všemi těmito události se mezitím odvíjel jeden mnohem důležitější příběh, ale o něm nebyli zpraveni nezkušení, o tomto příběhu se každý dozvídal až po nějaké době...

14.04.2012, Úprava kódu, System

Rozšířen výkup u obchodníků:
- řezník vykupuje zvířecí maso a kůži
- kovář vykupuje měděné ingoty
- truhlář vykupuje prkna

Opraveno zobrazování jmen proměněných gwalů ve Statusu

Opravena chyba vícenásobné výrobě u Blacksmithy a špatné rozpoznávání dřeva u Carpentry

13.04.2012, Registrace II, General

Stále probíhají aktivace nově registrovaných účtu do předregistrace!
Traduje se, že tyto účty mají něco speciální, co novější už nemají.

Dále byla také uspořádána stránka Začátky, která byla rozdělana do jednotlivých sekcí.
Zde přibyla nová stránka Rady a tipy, kde naleznete, s velkým překvapením, rady a tipy, které Vám pomohou se lépe orientovat ve hře.
Další rady a tipy budou brzy na tuto stránku přibývat.
A jako poslední byly vystaveny Pravidla.

Těšíme se na Vás, zítra v 8:00 hodin.

13.04.2012, Registrace, General

Byly vyřízeny všechny doposud přijaté registrace!
K tomu také přibyla stránka Instalace, do návodů, kde najdete popis jak postupovat s instalací UO DP2.

Také Vás zveme na naší stránku na Facebooku, kde se také můžete dovídat o aktuálním dění okolo DP2

11.04.2012, Naplnění obsahu VI, General

Vytvořen nový návod Začátky pro lepší seznámení s hrou a tvorbou postavy.
Do Galerie bylo přidáno osm nových obrázků ze hry.
Do obsahu webu jsou postupně přidávány obrázky postav a věcí ze hry pro oživení obsahu.

9.04.2012, Naplnění obsahu V, General

Průběžně během víkendu byly aktualizovány některé informace na stránkách.
Také přibylo několik nových stránek a jedna sekce:

- Bestiář
- Hraní role
- Řemeslník
- Mapa Luminoru
- Speciální údery
- Modlitba
- Zapomnění
1.04.2012, Nový začátek, General

Milí hráči, ač jsme se snažili jak to šlo, nedokázali jsme dodržet předpokládaný termín spuštění - konec března. Ale protože víme, že chybí už jen pár věcí a testů, můžeme vám slíbit, že začátek je již opravdu blízko. S radostí vám oznamujeme, že termín opětovného spuštění Dark Paradise 2 je stanoven na 14.4.2012.

A jako odměnu za dlouhé a věrné čekání vám poodhalíme něco z toho co vás čeká. Užijte si následující video a dovolte nám v klidu dokončit práce na spuštění.

GM tým

Video: Nový začátek

19.03.2012, Naplnění obsahu IV, General

- Do sekce Rasy byly doplněny podrobné informace k jednotlivým abilitám každé rasy.
- Doplněn popis magické vlastnosti Rage v příslušné sekci.
- Carpentery - doplněny údaje o výrobě Wooden pole a Wooden haft
- Cartography - dovednost vymazána
- Swordsmanship, Fencing, Macefighting - doplněny informace o Polearm zbraních
- Cestovní knihy - doplněny informace o označování knihy
- Příkazy - doplněny příkazy začínající znaménkem
- Gnarled staff, Spear, Bardiche - změna potřebné síly
- Lumberjacking - zrušení bonusu zranění pro sekery
- Spirit Speak - změna vzorce pro výpočet životů
- Ohlávky a obojky - změna dovedností potřebných pro nasazení
- Bone Harvester - oprava držení zbraně na jednoruční
- Příkazy - odmazání Stack a Unstack příkazu
- Blacksmithy - výroba Iron haft snížena na jeden ingot
- Blacksmithy - skinning knife, butcher knife a cleaver - odmazání Straps z výroby
- Talenty - přesunutí sekce
- Magery - upravení potřebné minimální dovednosti pro jednotlivé kruhy

24.02.2012, Changelog, General

Na fórum byl doplněn changelog scriptu za poslední období. Odkaz

7.01.2012, Naplnění obsahu III, General

Registrace byla upravena o pár otázek, aby prozkoušela základní znalosti hráče o světě. Také byla zrušena kolonka hesla, která kvůli budoucím změnám již nebude potřeba. Přihlášení na stránky webu bude totiž provázané s přihlášením na fóru a k hernímu účtu bude zasíláno vždy automaticky generované heslo. Pokud jste už registrováni, tak není nutné provádět registraci znovu.

Do sekce Speciální předměty doplněn popis Zbrojí.
Do sekce Návody doplněn popis vlastnosti Bonded.
Doplněny důležité informace k dovednosti Poisoning.

Kronika je doplněna o další záznamy (roky 937 - 961) a je tímto dopsáná v konečné podobě. Jaké další zápisky bude nést se ukáže až v budoucnu za Vaší spolupráce. 

Sekce Příběhy je změněna na Zápisky. Tam přibyla nová záložka Doplňkové texty, kde je nově možné nalézt zápisky o peněžní měně a cestování magií.

2.01.2012, Registrace a nový obsah, General

K dni 1. 1. 2012 byla spuštěna předregistrace pro herní účty. Hráče, kteří mají zájem zavítat do našeho světa, prosíme, aby využili této registrace předem. To zejména zajistí aktivní účet ihned v momentě spuštění světa. Dále byl doplněn znovu větší obsah stránek a to o nové sekce:

- Knihovna, obsahující Kroniku zachycující děj světa, Zánik s příběhy o zničení starého světa a počínání jednotlivých ras a Zrození ras s příběhy o zrodu a stvoření rasy.

- Speciální předměty, kde je možné nalézt popis různých magických a užitečných předmětů a jejich vlastností.

Do sekce Návody pak přibyl návod na Boj zachycující rychlost zbraně, výpočet zbranění a funkci zbroje.

19.12.2011, Naplnanie webu, General

Po dlhšej odmlke, pribudla sekcia s dovednostami, takže si môžete pozrieť, aké dovednosti na vás v hre čakajú. Nebojte sa, nie sú všetky, budú ešte naďalej pribúdať.

18.11.2011, Spuštění webu, General

Spuštění webu

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2