Lave menu


Camping

Dovednost Camping slouží zejména k zpracování mrtvých tvorů pro zisk surovin jako je maso, kůže, peří a jiné. Další možností využití dovednosti je schopnost rozdělávat oheň.

Rozdělávání ohně

Za pomocí třísek je možno na zemi rozdělat oheň. Třísky je možné získat použitím ostrého předmětu na strom. Na zapálené třísky je poté nutné rychle přiložit dřevo nebo ihned vyhoří. Rozděláváním ohně získáváte první úspěchy v této dovednosti.

Rozdělaný oheň poskytuje regeneraci života a staminy všem hráčům okolo, kteří jsou v klidu.
[zobrazit detail]

2,5% životů a 5% staminy každé dvě vteřiny.

Stahování a kuchání

Mrtvolu je možné zpracovat na suroviny pomocí ostrého předmětu jako jsou například nože a dýky, ale i za pomocí jiných ostrých zbraní, ovšem s výraznou ztrátou surovin.
Množství získaného masa a kůže z mrtvol je možné zvýšit podle použitého nástroje.
[zobrazit detail]

  • Skinning Knife - Kůže +20%, Maso bez postihu

  • Butcher Knife - Maso +20%, Kůže bez postihu

  • Dagger - neposkytuje žádný bonus ani postih

  • Ostatní - Maso -50%, Kůže -50%

Množství získaných surovin dále roste s hodnotou dovednosti Camping.

Typ kůže Dovednost Typ masa Dovednost Ostatní Dovednost
Regular 10 Animal, Raw Bird 10 Feather 10
Ogre 30 Insect 35 Wool 10
Titan 50 Serpent 35 Zub, pírko, packa
10
Ophidian 70 Pig Carcass
45 Raw Bear, Wolf, Deer Mask
10
Minotaur 100 Tough 65 Bones, Skull, Bloody Bandage 10
Dragon 100 Mystical 100 Drahokam (v tělech humanoidů) 100

Od výše dovednosti 100 je možné při kuchání humanoidů (tvorů s typem masa tough) najít drahokam. Dračí kůži je možné řezat pouze speciálním těžebním nástrojem (viz Zakázky) ve speciální lokaci. Při jejím řezání je možné získat také Dračí šupinu.

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2