Lave menu


Swordsmanship

Dovednost Swordsmanship umožňuje používání mečů a seker k boji a obraně.

Sečné zbraně se vyrábí ze dřeva a z kovů, lepší druhy materiálu poskytují zbraním lepší vlastnosti, ale vyžadují také vyšší úroveň postavy - více na stránce Carpentry a Blacksmithy.

S vyšší hodnotou dovednosti je možné používat speciální schopnosti těchto zbraní.

  • Od 60% primární abilitu zbraně.
  • Od 80% sekundární abilitu zbraně.

Zámkem označené zbraně je možné použít na vypáčení zamčené truhly. Páčení poškodí zbraň.

ID Zbraň Zranění Rychlost Držení Síla
1 Axe 16-21 38 Obouruční 80
2 Battle Axe 22-24 31 Obouruční 60
3 Double Axe 13-15 55 Obouruční 50
3 Double Ornate Axe (Zorai) 13-15 55 Obouruční 50
4 Executioners Axe 20-22 34 Obouruční 60
5 Hatchet 2-17 40 Obouruční 15
6 Large Battle Axe 24-27 30 Obouruční 110
7 Two Handed Axe 19-26 32 Obouruční 80
8 Bone Harvester 13-16 45 Jednoruční 10
9 Broadsword 17-20 36 Jednoruční 75
10 Creascent Blade 11-23 45 Obouruční 20
11 Cutlass 13-18 45 Jednoruční 25
12 Katana 15-16 46 Jednoruční 40
12 Decorated Katana (Farea) 15-16 46 Jednoruční 40
13 Longsword 22-24 30 Jednoruční 90
14 Scimitar 16-17 39 Jednoruční 40
15 Viking Sword 16-18 38 Jednoruční 75
16 Bardiche 20-23 29 Obouruční 50
17 Halberd 24-28 25 Obouruční 120
18 Scythe 15-30 32 Obouruční 55
19 Butcher Knife 5-6 55 Jednoruční 5
20 Cleaver 1-19 43 Jednoruční 10
21 Skinning Knife 4-5 56 Jednoruční 10
22 Wooden Sword 14-15 53 Jednoruční 20
23 Long Katana 20-23 32 Obouruční 60
24 Two Katanas 17-20 40 Obouruční 40
25 Pickaxe 5-13 32 Jednoruční 15
24 Claws (Gwali) 14-16 49 Obouruční 50
ID Zbraň Hlavní úder Vedlejší úder
1 Axe Double Strike Bleed Attack, Concussion Blow, Crushing Blow, Paralyzing Blow, Psychic Attack
2 Battle Axe Armor Ignore Bleed Attack, Crushing Blow, Dismount, Mortal Strike, Paralyzing Blow, Psychic Attack
3 Double Axe Whirlwind Attack Bleed Attack, Concussion Blow, Disarm, Paralyzing Blow, Psychic Attack
3 Double Ornate Axe (Zorai) Whirlwind Attack Bleed Attack, Concussion Blow, Disarm, Paralyzing Blow, Psychic Attack
4 Executioners Axe Armor Ignore Bleed Attack, Crushing Blow, Disarm, Paralyzing Blow, Shadow Strike
5 Hatchet Armor Ignore Disarm
6 Large Battle Axe Whirlwind Attack Bleed Attack, Crushing Blow, Dismount, Mortal Strike, Psychic Attack
7 Two Handed Axe Double Strike Crushing Blow, Disarm, Dismount, Mortal Strike, Paralyzing Blow
8 Bone Harvester Whirlwind Attack Bleed Attack, Concussion Blow, Disarm, Infectious Strike, Psychic Attack
9 Broadsword Double Strike Bleed Attack, Concussion blow, Dismount, Mortal Strike, Psychic Attack
10 Creascent Blade Whirlwind Attack Concussion Blow, Crushing Blow, Disarm, Mortal Strike, Paralyzing Blow
11 Cutlass Double Strike Concussion Blow, Disarm, Dismount, Mortal Strike, Shadow Strike
12 Katana Armor Ignore Bleed Attack, Concussion Blow, Disarm, Mortal Strike, Paralyzing Blow
12 Decorated Katana (Farea) Armor Ignore Bleed Attack, Concussion Blow, Disarm, Mortal Strike, Paralyzing Blow
13 Longsword Armor Ignore Bleed Attack, Concussion Blow, Crushing Blow, Paralyzing Blow, Psychic Attack
14 Scimitar Armor Ignore Concussion Blow, Disarm, Dismount, Mortal Strike, Paralyzing Blow
15 Viking Sword Double Strike Crushing Blow, Disarm, Dismount, Mortal Strike, Paralyzing Blow
16 Bardiche Double Strike Concussion Blow, Disarm, Dismount, Mortal Strike, Psychic Attack
17 Halberd Whirlwind Attack Concussion Blow, Crushing Blow, Disarm, Paralyzing Blow, Psychic Attack
18 Scythe Armor Ignore Bleed Attack, Crushing Blow, Dismount, Infectious Strike, Psychic Attack
19 Butcher Knife Infectious Strike Disarm
20 Cleaver Bleed Attack Infectious Strike
21 Skinning Knife Shadow Strike Bleed Attack
22 Wooden Sword Whirlwind Attack Concussion Blow, Crushing Blow, Dismount, Psychic Attack, Shadow Strike
23 Long Katana Armor Ignore Bleed Attack, Crushing Blow, Dismount, Mortal Strike, Psychic Attack
24 Two Katanas Double Strike Bleed Attack, Concussion Blow, Disarm, Paralyzing Blow, Psychic Attack
25 Pickaxe Double Strike Disarm
24 Claws (Gwali) Double Strike Bleed Attack, Concussion Blow, Dismount, Paralyzing Blow, Psychic Attack

Bardiche a Halberd patří mezi Polearm zbraně. S tímto typem zbraní je možné útočit na vzdálenost dvou polí. Tato vlastnost nefunguje pokud je hráč nasednutý na jízdním zvířeti.

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2