Lave menu


Novinky21.09.2020, Úprava kódu - 18, System

Tábory
- Do hry přidána možnost vytvářet Tábory
- Podrobnější informace v sekci Tábor
- Změny oproti předchozí verzi jsou:
- Doba pro postavení některách budov byla snížena
- Chodbu nyní za úroveň stačí postavit pouze jednou
- Zrušeno útočení banditů na tábor, řemeslníky tedy nelze umístit do pozice Stráž
- Snížen počet řemeslníků na 2 + Úroven, maximum 6
- Cena za pronajatí řemeslníka navýšena 150 stříbrných
- Cena za den práce řemeslníka navýšena na 25 stříbrných
- Cena za den stavby navýšena na 60 stříbrných
- Změna cen je pouze přepočet za zrušené stráže a snížený počet dnů, výsledné poplatky zůstávají stejné
- Tábor se spoluprací se nyní zákládá výběrem pozice z mapy u Úředníka a zaplacení poplatku
- Tábor bez spolupráce je možné založit nalezením ohniště ve světě a postavením stanu poblíž něj

Truhla na Esence
- Do prodeje k úředníkovi přidána Truhla na Esence
- Limit pro počet vložených esencí je 1 tisíc
- Truhla umožňuje filtrování dle síly, řemesla, typu pro kterou výbavu Esence slouží a nezadané ceny
- Také lze k filtru použít textové vyhledávání z vlastností, které esence obsahuje
- Pro vyhledání více výrazů je možné použít znak "+" (plus, bez uvozovek)
- Truhlu je možné u úředníka zaregistrovat jako její Vlastník
- Postava může mít zaregistrovanou maximálně jednu truhlu
- Ze zaregistrované truhly pouze Vlastník může vyndávat esence
- Vlastník navíc může u každé Esence nastavit prodejní cenu
- Esence s nastavenou prodejní cenou jsou automaticky zobrazeny v Obchodní síni

Změny
- Animate Dead - zrušen bonus do úrovně vyvolaného tvora dle úrovně tvora mrtvého
- Animate Dead - přidán bonus do úrovně vyvolaného tvora Spirit Speak / 15
- Rozložení předmětu - znemožněno rozkládat Runické předměty
- Blacksmithy - přenastavená rychlost pro výrobu plátové zbroje (lehce snížena a seřazená dle potřebného materiálu)
- Tailoring - přenastavená rychlost pro výrobu kožené a pokované zbroje (lehce snížena a seřazená dle potřebného materiálu)
- Lesser Heal Potion - prodleva použití nastavena jako u Greater Heal Potionu
- Heal Potion - prodleva použití nastavena jako u Greater Heal Potionu
- Alchemista - navýšen počet bylinek v prodeji
- Řemeslník - umožněno vybírat cílový kontejner pro vyrobené předměty

Opravy
- Crystal ball - oprava možnosti přivolání, pokud má tvor více životů než je jeho maximum
- Kněz/Mystik - oprava situace, kdy bylo možné přidávat schopnosti z druhé Specializace
- Dungeon - opraveno zobrazení smrtí na webu u Juka dungeonu
- Carpentry - oprava výpočtu rychlosti výroby

4.09.2020, Dungeon, System

- Otevřen dungeon Gremoniánská pevnost

3.09.2020, Dungeon, System

- Otevřen dungeon Hrobka Gremoniánů

2.09.2020, Úprava kódu - 17, System

Změny
- Řemeslníkův obchodník - skládání peněz v batohu se nyní provádí lépe po jednotlivých kupkách
- Mithrilový krumpáč - zrušení podmínky úrovně postavy k použití
- Opuštěný důl - prodloužena doba k respawnu vodních elementálů u přechodu
- Nino`s - změna dveří na klíč, aby zůstaly po odemčení nadále vždy otevřené
- Repond Slayer - zrušeno použití na Uctívače draka
- Dark Pact - bonus navýšení zranění tvora změněno na základní zranění * Úroveň sesílatele / 100 při prvním seslání a zranění * Úroveň sesílatele / 200 při opakovaném seslání
- Sedlo - znemožněno nasadit sedlo, pokud už tvor na sobě jiné má
- Wildfire - znemožněno zacílení na magickou zeď

Opravy
- Carpentry - opraveno aplikace Attune na dřevěné zbroje
- Řemeslníkův obchodník - opraveno počítání ceny při nákupu po 10 kusech
- Mithrilový nůž - opraveno poškozování při kuchání mrtvol nemrtvých a některých démonů
- Gwali - opraven součet atributů u proměny Aligátora
- Mithrilový krumpáč - opraveno poškozování při kopání pokladu
- Earthquake - opraveno trvalé znehybnění hráčské postavy při smrti
- Ztracené předměty - znemožněno přisouvání předmětů uvnitř Dungeonu
- Lovec/Odstřelovač - 3, 2 - oprava hodnoty kritického zásahu
- Lovec/Odstřelovač - 4, 7 - oprava hodnoty kritického zásahu
- Horde Minion - oprava ponechání předmětů v mrtvole při propuštění nebo smrti
- Disarm - oprava zmizení notifikační ikony po skončení efektu
- Nino`s - oprava započítání zabitého Řezníka, pouze u nově získaného úkolu
- Dark Pact - oprava počítání bonusového zranění ze zranění základního namísto výsledného
- Dark Pact - oprava započítání prvního bonusu na životy a zranění v případě, že je tvor oživen Nekromantem
- Dovednosti - oprava chyby umožňující naklikání dovedností nad maximální hranici
- Zbroj - oprava přepočtu Účinnosti Specializace při nabití, když je předmět oblečen
- Zbroj - oprava přepočtu Účinnosti Specializace při vybití, když je předmět oblečen
- Daemon Slayer - oprava účinnosti na nektětá monstra

30.11.2019, Úprava kódu - 16, System

Runické předměty
- Vytvořeno poškozování runických vlastností na předmětu při ztrátě těla
- Poškození je zobrazeno v infu u maximálního počtu run (X/Y)

Runické esence
- Přidána možnost proměnit všechny esence na prach
- Předělání se provádí poklikem na esenci, zacílením stejné esence a potvrzení akce v tabulce
- Z každé esence je 1 prach s úrovní a určení pro typ výbavy dle použité esence
- Za pomocí 1 prachu esence je možné opravit 1 runickou esenci na předmětu do její plné síly
- Přidáno zobrazení poškození pokud je esence z poškozeného předmětu (zobrazeno X/Y u vlastnosti značící aktulní a maximální počet run co lze po opravě vložit)

Zbraně
- U zbraní Dagger, Short Spear, Wooden Sword, Kryss, Kama, Double Axe, Katana, Nailed Maul, Quarter Staff, Double Bladed Staff, Bone Harvester a War fork došlo ke zrušení možnosti nastavení zranění do plusu oproti základní hodnotě a tím snížení rychlosti útoku zbraně.
- Tyto zbraně už ze základu mají nastavenou velkou rychlost útoku vůči zranění, které mají a tato možnost rozhodila chtěné nastavení DPS pro všechny zbraně
- U všech těchto zbraní, které spadají výpočtem zranění nad základní hodnotu bylo nastaveno zranění a rychlost na základní (nejvyšší) hodnotu.

Svět
- Temný Balron - počet orbů dovednosti navýšen na 4
- Hora kyklopů - zisk specializačních zkušeností za projití dodatkové části navýšen na 20

Změny
- Nováček - nastavení všech nováčkových bonusů až do 30. úrovně s postupným snižování účinnosti
- Úkol - Překazené přátelství - nastavena možnost opakování úkolu
- Úkol - Překazené přátelství - nastavena možnost plnění úkolu ve skupině
- Šípy, šipky - zrušen podpis výrobce
- Obchodní síň - přidány podkategorie k esencím (zbraně/zbroje/štíty)
- Ulari - snížení rychlosti pohybu
- Ulari - snížení zranění z ohnivé podoby
- Vak na bylinky - nastaveno automatické sbírání bylinek do opasku z mrtvol po otevření
- Runické esence - nastavena možnost výskutu vlastnosti Luck na esencích pro zbroje
- Orb obohacení - zdvojnásobena šance k náleznosti
- Dungeony - přidána bonusová šance k náleznosti všech orbů a Topazu o 25% za každého člena party navíc nad 4 členy
- Dungeony - zdvojnásobena šance k náleznosti všech orbů a Topazu při zabití monster uvnitř Dungeonu
- Tresdin - nastavena možnost zahodit úkol jakmile na nástěnce není aktivní
- Magické předměty - potřebný počet run k opravě poškozených vlastností způsobených ztrátou těla snížen na 1
- Specializace - výpočet Účinnosti nastaven aby počítal úroveň magickou i runickou (pro maximální efekt je potřeba obě v očarované zbroji na páté úrovni)
- Fire Field - zrušeno měnění cílů hráče na monstra, která se ohněm zraní
- Úředník - přidána možnost koupit těžební nářadí z Mithrilu, které jsou nerozbitné
- Zakázky - zamezeno vkládání magických předmětů
- Bard - navýšen počet louten v prodeji
- Úředník - umožněna výměna ocele za železo
- Řemeslnická mapa - nastavena obtížnost ochranky na úroveň 1
- Greater Cure Potion - nastavena imunita na jedy po vypití na 3 vteřiny
- Bleed Attack - nastavena imunita u hráčské postavy po vyléčení krvácení trvající 3 vteřiny
- Disarm - nastavena imunita u hráčské postavy po skončení efektu na 3 vteřiny
- Mortal Strike - nastavena imunita u hráčské postavy po vyléčení nebo skončení efektu trvající 3 vteřiny
- Ulari - znemožněno léčení pokud je v neutrální podobě
- Disarm - útok při použití na hráčskou postavu nyní nevyhazuje zbraň z ruky, ale způsobí postih do bojových dovedností dle výšky bojové dovednosti útočníka

Opravy
- Animal Taming - oprava zobrazení postavy, které zakázka patří v popisu
- Mág/Zaklínač - 1, 2 - oprava aplikování ohnivého efektu při zranění cíle kouzlem Explosion, Meteor swarm a Firefield
- Obchodní síň - oprava chyby při vložení prázdného stájního svitku
- Úkoly - oprava záhadné možnosti způsobující zaseknutí některých časovačů pro opakování úkolů
- Orb uchování - opravena možnost používat na očarované předměty
- Orb zapomnění - oprava chyby způsobující vymazání více vlastností najednou
- Gift of Renewal - oprava chybného aplikování elementárních statusů na sesílatele
- Tinkering - oprava možnosti vyrábět Potion kegy bez spotřeby sudu
- Vlastnosti - oprava zobrazení správné hodnoty z Minotaur aury u vlastnosti Absorb
- Sedlo - oprava uchování počtu přidaných Vaků při sundání a znovu nandání
- Healing Touch - oprava správné účinnosti na obvazy
- Heavy Crossbow - oprava přenastavení min-max zranění po restartu
- Obchodní síň - oprava chybného zobrazení Runických Esencí v kategorii Ostatní
- Revenant - oprava chybně nastavené imunity na Dispel
- Hudební nástroje - oprava chybného automatického použítí bonusu štěstí barda při použití některých nástrojů
- Kulička zkušenosti - oprava možnosti klikání na větší vzdálenost
- Specializace - oprava počítání štítů do celkového součtu síly zbroje
- Řemeslnická mapa - oprava zobrazení správné nabídky při kliknutí na mapu
- Runické předměty - oprava poškození magické části při ztrátě těla

19.10.2019, Úprava kódu - 15, System

Výroční odměny
- Vracíme do hry předchozí výroční odměny, které budou k dispozici všem dle stáří účtu, počítaje od roku 2012
- Příštím rokem pak bude vytvořena nová řada odměn, které budou dávány dle staří účtu od tohoto roku
- Odměny tak budou staré i nové rozdávány zároveň, jen ten, kdo má účet už pár let, tak dostane několik z původní řady naráz a poté mu postupně bude dodán zbytek.

Změny
- Obchodní síň - do předmětů k poptávce přidán Topaz
- Kniha písní - Akord D - zrušena změna aktuálního cíle k útoku na jiný náhodný
- Kniha písní - Xarhův šepot - zrušena změna aktuálního cíle k útoku na jiný náhodný
- Úředník - cena k jednomu navýšení prostoru banky je nyní fixně nastavena na 25 tisíc
- Gremoniáni - změna jména jednotlivých NPC
- Vrány - změna jména jednotlivých NPC
- Úlomek krystalu - umožněno rozbití krystalu na stříbrný prach
- Hůlka na určení síly předmětu - oprava zobrazení hodnoty v případě, že předmět má hodnotu nižší než minimální
- Mapa Arapalu - nastaveno aby při prvním předání byla hned rozvinuta
- Arapal - Larma - přidán část dialogu umožňujcí výměnu řemeslnického magického oblečení
- Ohlávka - zrušen bonus z dovednosti na počet životů při nasazení ohlávky nebojovému tvoru
- Ohlávka - nastaven postih na počet životů (X-4)/2, kde X je hodnota Materiálu při nasazení ohlávky nebojovému tvoru
- Orb uchování - zrušeno zobrazení síly předmětu po použití (ukazovalo chybné hodnoty a stejnou funkci se správnou hodnotu zastává hůlka)
- Farea - přidán nový příkaz k ovládání Spirita - .Summon - přivolá už vyvolaného Spirita k sobě
- Farea - přidán nový příkaz k ovládání Spirita - .Spirit1 - vyvolá prvního Spirita
- Farea - přidán nový příkaz k ovládání Spirita - .Spirit2 - vyvolá druhého Spirita
- Orb dovednosti - do světa přidána náleznost tohoto orbu sloužícího k navýšení limitu součtu dovedností postavy
- Nová postava - přidáno více léčivých lektvarů do začátku
- Nová postava - přidány protijedové lektvary do začátku
- Úkoly - přenastaveno plnění jednotlivých úkolů při zabití tvora od konce, z pravidla toho těžšího úkolu, aby se nestávalo např. že zabití Ducha bandity se bude počítat pouze jako zabití silného bandity
- Úkoly - do světa přidán nový úkol na zabíjení Dz'Monů

Opravy
- Runická esence - oprava šance výběru náhodných vlastností z jednotlivých kategorií při vytvoření
- Úkol na Ledové kameny - oprava chybějící prodlevy k opakování úkolu
- Kniha map - oprava chybné možnosti vložit řemeslnické mapy a tím změnit jejich typ
- Řemeslnická mapa - oprava nastavení stálého vyluštění
- Otázky z historie - oprava možnost opakovaně otevřít dialog
- Farea - Spirit - opraveno chybně nastavena možnost libovolně procházet skrze Spirita i když není v podpůrné podobě
- Necromancy - Horrific beast - oprava ponechání dosahu zbraně na 2 pole ihned po proměně
- Necromancy - Lich form - oprava ponechání dosahu zbraně na 2 pole ihned po proměně
- Ohlávka - oprava podmínky aby nešlo nasadit ohlávku tvoru, který by i s ní už neměl dostatek životů - Nová postava - oprava nastavení sytosti na nový systém

<<   <  Stránka 2 z 31  >   >> Zobrazit vše

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2