Lave menu


Magicke vlastnosti

Přehled magických vlastností, kterými postava disponuje, a jejich hodnot lze nalézt v menu Postava/Vlastnosti.

Vlastnost Popis
Damage increase Navýší zranění udělované drženou zbraní
Hit chance increase Navýší šanci na zásah zbraní
Defend chance increase Sníží šanci na obdržení zásahu zbraní
Faster casting Zrychlí veškeré kouzlení
Fast cast recovery Sníží přirozenou prodlevu mezi kouzly
Enhance potions Navýší efekt vypitých lektvarů
Spell damage increase Navýší zranění udělené útočnými kouzly
Swing speed increase Zrychlí útok zbraní
Hit point increase Navýšíí maximální počet životů
Mana Increase Navýší maximální počet many
Stamina Increase Navýší maximální počet staminy
Strength Bonus Bonus do síly
Dexterity Bonus Bonus do obratnosti
Intelligence Bonus Bonus do inteligence
Fire Resist Navýší odolnost proti ohni
Cold Resist Navýší odolnost proti chladu
Poison Resist Navýší odolnost proti jedům
Energy Resist Navýší odolnost proti energii
Hit Poison Bite Šance na udělení extra zranění jedem při útoku zbraní
Hit Fireball Šance na udělení extra zranění ohněm při útoku zbraní
Hit Harm Šance na udělení extra zranění chladem při útoku zbraní
Hit Lightning Šance na udělení extra zranění energií při útoku zbraní
Hit Lower Attack Šance na snížení Hit chance increase cíle zasaženého zbraní
Hit Lower Defense Šance na snížení Defend chance increase cíle zasaženého zbraní
Hit Life Leech Šance na zisk života při zasažení cíle zbraní
Hit Stamina Leech Šance na zisk staminy při zasažení cíle zbraní
Hit Mana Leech Šance na zisk many při zasažení cíle zbraní
Durability Navýšení odolnosti předmětu
Hit Point Regeneration Navýší rychlost regenerace životů postavy
Stamina Regeneration Navýší rychlost regenerace staminy postavy
Mana Regeneration Navýší rychlost regenerace many postavy
Self Repair Šance na automatické opravování předmětu při jeho použivání
Luck Navýší štěstí postavy
Lower Reagent Cost Šance na kouzlení bez spotřeby bylinek
Lower Mana Cost Sníží potřebnou manu pro kouzla a schopnosti
Slayer Navýší zranění udělené proti zvolenému typu nepřátel
Armor Class Obranná hodnota zbroje při zasažení do části těla, kterou kryje
Armor Resist Navýší celkovou obranu postavy
Defend Bonus Navýší Defend chance increase postavy
Attack Loss Sníží Hit chance increase postavy
Block Procento, o které je sníženo příchozí zranění zbraní při úspěšném vykrytí
Kritický zásah Šance na zásah zbraní s velkým bonusem do zranění
Pohlcení kouzla Šance na úplné vyrušení účinků útočného kouzla
Reflect physical damage Odrazí procento příchozího zranění zbraní zpět na protivníka
Hit Lower attack reflect Šance na seslání Hit lower attack při dostání zasáhu zbraní
Hit freeze Šance na zmrazení cíle zraněním zbraní
Invulnerability Šance na absorbování jakéhokoliv příchozího zranění
Healing venom Šance na vyléčení životů během otravy
Venom resist Šance na odolání otravě
Protection Šance na nepřerušení kouzla při příchozím zranění
Rage Každým úspěšný zásahem získá postava jeden bod. Každý bod navyšuje zranění o 4%. Při neúspěšném zásahu postava ztratí dva body, při změně cíle všechny. Nelze mít více bodů než je velikost vlastnosti Rage
Freeze aura Při obdržení zásahu z blízka je šance na krátkodobé zmrazení útočníka
Alacrity Vlastnost zvyšující současně vlastnosti Faster Casting, Fast Cast Recovery a Enhance Potion
Parry Bonus Navýší šanci na vykrytí zásahu
Natural Protection Navýší všechny elementární odolnosti
Hit Knockback Způsobí cíli krátké omráčení a
- pokud má útočník v ruce štít: upoutá jeho pozornost k útočníkovi (kterou je možné dalším zásahem touto vlastností prodlužovat)
- pokud má útočník v ruce střelnou zbraň: odhodí cíl
Hit Curse Prokletí, které sníží fyzickou odolnost cíle o 5, elementární odolnosti o 10 a schopnost Magic Resistance (na maximum 50)
Focus Attack Každé zasažení cíle navýší zranění udělené tomuto cíli o 8 (max. 40) a šanci na zásah tohoto cíle o 2 (max. 10). Útok na jiný cíl vynuluje získané hodnoty
Minion Mastery Navýší úroveň všech ovládaných tvorů v okolí
Minion Expertise Navýší šanci na zásah a na obranu všem ovládaným tvorům v okolí
forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2