Lave menu


7.09.2019, Úprava kódu - 10, System

Specializace
- Otevřen dům Šestky a umožněno si zvolit Specializaci
- Do měsíce očekávejte ještě větší revizi

Runické předměty
- Umožněno použivání runických nářadí a esencí
- Runickou esenci je možné použít pouze na zbroj nebo zbraň, která je vyrobena řemeslníkem
- Počet run, které je potřeba do předmětu k získání maximální síly vlastnosti vložit, je určen dle maxima vlastnosti a úrovně esence. Například k získání maximální vlastnosti 50 Hit lightning u zbraně druhé úrovně je potřeba 10 modrých a 10 červených run.
- Při ztrátě těla je maximální síla náhodně vybraných vlastností snížena a vložené runy nad tuto hodnotu jsou navráceny
- K vytvoření očarovaného předmětu je potřeba Krystal, zakoupený od úředníka, který je nabitý krystalem ve vybraných dungeonech

Změny
- Tezar - do prodeje přidána magická hůlka sloužící ke zjištění síly magického předmětu
- Obchodní síň - přidán popisek "Návod" u receptů
- Obchodní síň - přidána sekce na jízdní zvířata
- Postava - podmínka pro založení druhé postavy snížena na 40. úroveň
- Zagan-Mar - do dolu u kameníka přidána výheň a horník
- důl 3498 1765 - přidána kovadlina a výheň
- Podpůrný materiál - zrušen podpis výrobce
- Lama - možnost nalézt lamu s jiným zbarvením

Opravy
- Recepty - oprava textů
- Mágovské hole - oprava klesání vlastnosti Lower Reagent Cost dle durability
- Řemeslníkův obchodník - oprava typu sena v ceníku
- Zakázky - oprava správného počtu použití runického nářadí z odměny
- Zakázky - oprava nastavení Mapy aby měla poklad pro řemeslníky
- Cech - oprava zobrazení starých cechů v diplomacii
- Zbroj - oprava chybějící mezery u označení poškozeného zdobení
- Zdobení - oprava funkčnosti Oak aury
- Tvorové - oprava bojování ochočených tvorů mezi sebou při zranění explozí
- Jízdní tvorové - oprava možnosti zanechání šípů/šipek ve zvířeti i v případě, že nemá sedlo
- Confidence - oprava překliku v textu
- Mrtvola - oprava vylootění všech itemů i v případě přetížení

Novinky

  1.12.2019, Vánoční čas, General

  Vážení hráči,
  nadešel první advent, první prosinec a je tak zřejmé, že Vánoční období už začíná. Aby toto období bylo nejen ve hře, ale i ve Vaších rodinách obdobím klidu a pohody, tak přinášíme úpravy, které tomu snad napomohou.
  Tou první je, už pro mnohé známé, získávání zvláštních hůlek za zabitá monstra. Tyto hůlky je následně možné použít k nákupu u Tezara.
  Také jako malá drobnost, bude možné čas od času nalézt ve světě padající hvězdy, které plní funkce různých orbů.
  A jako poslední, co by té cílené pohodě mělo napomoci nejvíce, se další úprava týká poškozování výbavy při ztrátě těla, které bude v tomto období plně zrušeno.
  Trvání těchto změn bude měsíc, tedy do prvního ledna.

  Přejeme hezké prožití následujících svátků a příjemnou hru.

  30.11.2019, Úprava kódu - 16, System

  Runické předměty
  - Vytvořeno poškozování runických vlastností na předmětu při ztrátě těla
  - Poškození je zobrazeno v infu u maximálního počtu run (X/Y)

  Runické esence
  - Přidána možnost proměnit všechny esence na prach
  - Předělání se provádí poklikem na esenci, zacílením stejné esence a potvrzení akce v tabulce
  - Z každé esence je 1 prach s úrovní a určení pro typ výbavy dle použité esence
  - Za pomocí 1 prachu esence je možné opravit 1 runickou esenci na předmětu do její plné síly
  - Přidáno zobrazení poškození pokud je esence z poškozeného předmětu (zobrazeno X/Y u vlastnosti značící aktulní a maximální počet run co lze po opravě vložit)

  Zbraně
  - U zbraní Dagger, Short Spear, Wooden Sword, Kryss, Kama, Double Axe, Katana, Nailed Maul, Quarter Staff, Double Bladed Staff, Bone Harvester a War fork došlo ke zrušení možnosti nastavení zranění do plusu oproti základní hodnotě a tím snížení rychlosti útoku zbraně.
  - Tyto zbraně už ze základu mají nastavenou velkou rychlost útoku vůči zranění, které mají a tato možnost rozhodila chtěné nastavení DPS pro všechny zbraně
  - U všech těchto zbraní, které spadají výpočtem zranění nad základní hodnotu bylo nastaveno zranění a rychlost na základní (nejvyšší) hodnotu.

  Svět
  - Temný Balron - počet orbů dovednosti navýšen na 4
  - Hora kyklopů - zisk specializačních zkušeností za projití dodatkové části navýšen na 20

  Změny
  - Nováček - nastavení všech nováčkových bonusů až do 30. úrovně s postupným snižování účinnosti
  - Úkol - Překazené přátelství - nastavena možnost opakování úkolu
  - Úkol - Překazené přátelství - nastavena možnost plnění úkolu ve skupině
  - Šípy, šipky - zrušen podpis výrobce
  - Obchodní síň - přidány podkategorie k esencím (zbraně/zbroje/štíty)
  - Ulari - snížení rychlosti pohybu
  - Ulari - snížení zranění z ohnivé podoby
  - Vak na bylinky - nastaveno automatické sbírání bylinek do opasku z mrtvol po otevření
  - Runické esence - nastavena možnost výskutu vlastnosti Luck na esencích pro zbroje
  - Orb obohacení - zdvojnásobena šance k náleznosti
  - Dungeony - přidána bonusová šance k náleznosti všech orbů a Topazu o 25% za každého člena party navíc nad 4 členy
  - Dungeony - zdvojnásobena šance k náleznosti všech orbů a Topazu při zabití monster uvnitř Dungeonu
  - Tresdin - nastavena možnost zahodit úkol jakmile na nástěnce není aktivní
  - Magické předměty - potřebný počet run k opravě poškozených vlastností způsobených ztrátou těla snížen na 1
  - Specializace - výpočet Účinnosti nastaven aby počítal úroveň magickou i runickou (pro maximální efekt je potřeba obě v očarované zbroji na páté úrovni)
  - Fire Field - zrušeno měnění cílů hráče na monstra, která se ohněm zraní
  - Úředník - přidána možnost koupit těžební nářadí z Mithrilu, které jsou nerozbitné
  - Zakázky - zamezeno vkládání magických předmětů
  - Bard - navýšen počet louten v prodeji
  - Úředník - umožněna výměna ocele za železo
  - Řemeslnická mapa - nastavena obtížnost ochranky na úroveň 1
  - Greater Cure Potion - nastavena imunita na jedy po vypití na 3 vteřiny
  - Bleed Attack - nastavena imunita u hráčské postavy po vyléčení krvácení trvající 3 vteřiny
  - Disarm - nastavena imunita u hráčské postavy po skončení efektu na 3 vteřiny
  - Mortal Strike - nastavena imunita u hráčské postavy po vyléčení nebo skončení efektu trvající 3 vteřiny
  - Ulari - znemožněno léčení pokud je v neutrální podobě
  - Disarm - útok při použití na hráčskou postavu nyní nevyhazuje zbraň z ruky, ale způsobí postih do bojových dovedností dle výšky bojové dovednosti útočníka

  Opravy
  - Animal Taming - oprava zobrazení postavy, které zakázka patří v popisu
  - Mág/Zaklínač - 1, 2 - oprava aplikování ohnivého efektu při zranění cíle kouzlem Explosion, Meteor swarm a Firefield
  - Obchodní síň - oprava chyby při vložení prázdného stájního svitku
  - Úkoly - oprava záhadné možnosti způsobující zaseknutí některých časovačů pro opakování úkolů
  - Orb uchování - opravena možnost používat na očarované předměty
  - Orb zapomnění - oprava chyby způsobující vymazání více vlastností najednou
  - Gift of Renewal - oprava chybného aplikování elementárních statusů na sesílatele
  - Tinkering - oprava možnosti vyrábět Potion kegy bez spotřeby sudu
  - Vlastnosti - oprava zobrazení správné hodnoty z Minotaur aury u vlastnosti Absorb
  - Sedlo - oprava uchování počtu přidaných Vaků při sundání a znovu nandání
  - Healing Touch - oprava správné účinnosti na obvazy
  - Heavy Crossbow - oprava přenastavení min-max zranění po restartu
  - Obchodní síň - oprava chybného zobrazení Runických Esencí v kategorii Ostatní
  - Revenant - oprava chybně nastavené imunity na Dispel
  - Hudební nástroje - oprava chybného automatického použítí bonusu štěstí barda při použití některých nástrojů
  - Kulička zkušenosti - oprava možnosti klikání na větší vzdálenost
  - Specializace - oprava počítání štítů do celkového součtu síly zbroje
  - Řemeslnická mapa - oprava zobrazení správné nabídky při kliknutí na mapu
  - Runické předměty - oprava poškození magické části při ztrátě těla

  19.10.2019, Úprava kódu - 15, System

  Výroční odměny
  - Vracíme do hry předchozí výroční odměny, které budou k dispozici všem dle stáří účtu, počítaje od roku 2012
  - Příštím rokem pak bude vytvořena nová řada odměn, které budou dávány dle staří účtu od tohoto roku
  - Odměny tak budou staré i nové rozdávány zároveň, jen ten, kdo má účet už pár let, tak dostane několik z původní řady naráz a poté mu postupně bude dodán zbytek.

  Změny
  - Obchodní síň - do předmětů k poptávce přidán Topaz
  - Kniha písní - Akord D - zrušena změna aktuálního cíle k útoku na jiný náhodný
  - Kniha písní - Xarhův šepot - zrušena změna aktuálního cíle k útoku na jiný náhodný
  - Úředník - cena k jednomu navýšení prostoru banky je nyní fixně nastavena na 25 tisíc
  - Gremoniáni - změna jména jednotlivých NPC
  - Vrány - změna jména jednotlivých NPC
  - Úlomek krystalu - umožněno rozbití krystalu na stříbrný prach
  - Hůlka na určení síly předmětu - oprava zobrazení hodnoty v případě, že předmět má hodnotu nižší než minimální
  - Mapa Arapalu - nastaveno aby při prvním předání byla hned rozvinuta
  - Arapal - Larma - přidán část dialogu umožňujcí výměnu řemeslnického magického oblečení
  - Ohlávka - zrušen bonus z dovednosti na počet životů při nasazení ohlávky nebojovému tvoru
  - Ohlávka - nastaven postih na počet životů (X-4)/2, kde X je hodnota Materiálu při nasazení ohlávky nebojovému tvoru
  - Orb uchování - zrušeno zobrazení síly předmětu po použití (ukazovalo chybné hodnoty a stejnou funkci se správnou hodnotu zastává hůlka)
  - Farea - přidán nový příkaz k ovládání Spirita - .Summon - přivolá už vyvolaného Spirita k sobě
  - Farea - přidán nový příkaz k ovládání Spirita - .Spirit1 - vyvolá prvního Spirita
  - Farea - přidán nový příkaz k ovládání Spirita - .Spirit2 - vyvolá druhého Spirita
  - Orb dovednosti - do světa přidána náleznost tohoto orbu sloužícího k navýšení limitu součtu dovedností postavy
  - Nová postava - přidáno více léčivých lektvarů do začátku
  - Nová postava - přidány protijedové lektvary do začátku
  - Úkoly - přenastaveno plnění jednotlivých úkolů při zabití tvora od konce, z pravidla toho těžšího úkolu, aby se nestávalo např. že zabití Ducha bandity se bude počítat pouze jako zabití silného bandity
  - Úkoly - do světa přidán nový úkol na zabíjení Dz'Monů

  Opravy
  - Runická esence - oprava šance výběru náhodných vlastností z jednotlivých kategorií při vytvoření
  - Úkol na Ledové kameny - oprava chybějící prodlevy k opakování úkolu
  - Kniha map - oprava chybné možnosti vložit řemeslnické mapy a tím změnit jejich typ
  - Řemeslnická mapa - oprava nastavení stálého vyluštění
  - Otázky z historie - oprava možnost opakovaně otevřít dialog
  - Farea - Spirit - opraveno chybně nastavena možnost libovolně procházet skrze Spirita i když není v podpůrné podobě
  - Necromancy - Horrific beast - oprava ponechání dosahu zbraně na 2 pole ihned po proměně
  - Necromancy - Lich form - oprava ponechání dosahu zbraně na 2 pole ihned po proměně
  - Ohlávka - oprava podmínky aby nešlo nasadit ohlávku tvoru, který by i s ní už neměl dostatek životů - Nová postava - oprava nastavení sytosti na nový systém

  12.10.2019, Sběr krystalů, Události

  Na vědomí se dává, že arcimágyně Myrra ve spolupráci s Domem všeličných umění, loveckého cechu z Foxhole a s pomocí všech, kteří nabídli k výkupu nalezené úlomky dokončila první část výzkumu a nyní nabízí spojení cestovních knih s ostrovem.

  Z dobrodruhů, kteří se zapojili do sběrné soutěže se na prvních třech pozicích umísťují tito sběratelé:
  1. Mafuko - 2856 kusů
  2. Cassandra - 2149 kusů
  3. Tersivan - 1760 kusů

  Těmto patří velké díky všech a také jim brzy bude doručena slíbená odměna ještěrky z chovu lorda Gerwyna.

  Další sběratelé, kteří si za svou práci zaslouží osobní jmenování jsou:
  Taurion - 1010 kusů, Zaknaktel - 994 kusů, Beor - 897 kusů, Kashya - 765 kusů, Mort - 734 kusů, Wegga - 590 kusů

  9.10.2019, Úprava kódu - 14, System

  Změny
  - Party status - zrušeno počítání zranění a léčení přez skutečnou hodnotu (nezapočítává se zranění větší než zbývající počet životů atd.)
  - Dungeony - nastaveno automatické vynulování Party statusu při vstupu
  - Řemeslník - mapy ze zakázek nyní nevyžadují dešifrování
  - Materiál - změna desetinnové dračí hrubé kůže z šupin na pásky

  Opravy
  - Kniha písní - oprava prodlevy znovuaplikace u Akordu G
  - Specializace - oprava času u záznamu dungeonů
  - Zbraně - oprava zobrazení Damage increase vlastnosti z materiálu a kvality
  - Tvorové - oprava podmínky při předávání tvora s vyšší úrovní než může postava ovládat

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2