Lave menu


7.09.2019, Úprava kódu - 10, System

Specializace
- Otevřen dům Šestky a umožněno si zvolit Specializaci
- Do měsíce očekávejte ještě větší revizi

Runické předměty
- Umožněno použivání runických nářadí a esencí
- Runickou esenci je možné použít pouze na zbroj nebo zbraň, která je vyrobena řemeslníkem
- Počet run, které je potřeba do předmětu k získání maximální síly vlastnosti vložit, je určen dle maxima vlastnosti a úrovně esence. Například k získání maximální vlastnosti 50 Hit lightning u zbraně druhé úrovně je potřeba 10 modrých a 10 červených run.
- Při ztrátě těla je maximální síla náhodně vybraných vlastností snížena a vložené runy nad tuto hodnotu jsou navráceny
- K vytvoření očarovaného předmětu je potřeba Krystal, zakoupený od úředníka, který je nabitý krystalem ve vybraných dungeonech

Změny
- Tezar - do prodeje přidána magická hůlka sloužící ke zjištění síly magického předmětu
- Obchodní síň - přidán popisek "Návod" u receptů
- Obchodní síň - přidána sekce na jízdní zvířata
- Postava - podmínka pro založení druhé postavy snížena na 40. úroveň
- Zagan-Mar - do dolu u kameníka přidána výheň a horník
- důl 3498 1765 - přidána kovadlina a výheň
- Podpůrný materiál - zrušen podpis výrobce
- Lama - možnost nalézt lamu s jiným zbarvením

Opravy
- Recepty - oprava textů
- Mágovské hole - oprava klesání vlastnosti Lower Reagent Cost dle durability
- Řemeslníkův obchodník - oprava typu sena v ceníku
- Zakázky - oprava správného počtu použití runického nářadí z odměny
- Zakázky - oprava nastavení Mapy aby měla poklad pro řemeslníky
- Cech - oprava zobrazení starých cechů v diplomacii
- Zbroj - oprava chybějící mezery u označení poškozeného zdobení
- Zdobení - oprava funkčnosti Oak aury
- Tvorové - oprava bojování ochočených tvorů mezi sebou při zranění explozí
- Jízdní tvorové - oprava možnosti zanechání šípů/šipek ve zvířeti i v případě, že nemá sedlo
- Confidence - oprava překliku v textu
- Mrtvola - oprava vylootění všech itemů i v případě přetížení

Novinky

  20.09.2019, Wiki, General

  Vážení hráči,

  dle hlasování vás i nás jsme se rozhodli zkusit jít cestou Wiki stránky. Původní plány byly zřídit wiki stránku na naší doméně a serveru, ale od toho se nakonec upustilo z důvodu, že na to aktuálně nikdo nemá pořádně čas to zkoušet a nastavovat a celé by se to protáhlo a otázka do jakého výsledku. Proto jsme vyhledali nějaký známější server k vytváření wiki stránek, kde právě narozdíl od našeho serveru bude zřízení prakticky bez práce, pravděpodobně vždy aktualizované a řešení případných problémů bude na někom jiném.

  Aktuální Wiki stránka pro DP2 tak je: DP2 Wiki

  Stránka opravdu zatím zeje prázdnotou a je teď na společném úsilí ji doplnit informacema z webu a aktualizacema z novinek. Jakmile se zvládne tenhle těžší začátek, tak půjde pak už jen o aktualizace hodnot dle novinek. S tím taky počítáme z naší strany, že do aktualizací se bude vypisovat více přesných hodnot, které bychom běžně pak na web stejně dávali.

  17.09.2019, Úprava kódu - 11, System

  Změny
  - Obchodní síň - umožněno do prodeje vkládat neomezený počet esencí
  - Obchodní síň - nastaveno otevření banky i skrze nabídku Promluvit
  - Obchodní síň - přidána kategorie Návody do sekce Ostatní
  - Alchemy - zrušeno zobazení podpisu výrobce u lektvarů
  - Zvířata - umožněno otevírat sedlo zvířete, pokud je postava přítel
  - Očarované předměty - Postih na účinnost magických a runických vlastností nastaven pomalu stupňující se a to až od celkového součtu síly předmětu 400. Namísto předchozího pevného postihu 25% je aktuálně vzorec: (Celková síla předmětu - 400) / 1600. Celková síla předmětu je součet magické a runické síly, vyznačující na kolik % každá jednotlivá vlastnost a tedy pak její součet má na předmětu sílu. Např.: 50% hit lightning se tak rovná síle 100.

  Opravy
  - Potion keg - oprava možnosti zamykání na práva v domě - je nutné odemknout a znovu uzamknout
  - Inscription - oprava prohození receptů Fire Field a Greater Heal
  - Inscription - oprava prohození receptů Mana drain a Lightning
  - Zakázky - oprava možnosti zisku run neexistujícího typu
  - Runické předměty - oprava zobrazení vlastností bez desetinné čárky
  - Očarované předměty - oprava občasného záseku clienta při otevření infa
  - Řemeslník - oprava zničení obyčejného nářadí, pokud se při Vylepšování předmětů dostane na 0 použití
  - Cech - oprava zobrazení členů cechu v seznamu
  - Hinge - oprava zrušení podpisu výrobce
  - Pošta - opraveno zadávání příjemce
  - Předměty - oprava možnosti rozložit rozbitý předmět na runy
  - Specializace - oprava součtu Účinnosti - je nutné sundat a znovu nasadit zbroj
  - Dovednosti - oprava zisku zkušeností za provedené dovednostiv - Orby - oprava možnosti používat orby na předměty, která má postava na sobě
  - Brány - oprava rušení bran ve světě pomocí kouzla, lektvaru nebo akordu

  7.09.2019, Úprava kódu - 10, System

  Specializace
  - Otevřen dům Šestky a umožněno si zvolit Specializaci
  - Do měsíce očekávejte ještě větší revizi

  Runické předměty
  - Umožněno použivání runických nářadí a esencí
  - Runickou esenci je možné použít pouze na zbroj nebo zbraň, která je vyrobena řemeslníkem
  - Počet run, které je potřeba do předmětu k získání maximální síly vlastnosti vložit, je určen dle maxima vlastnosti a úrovně esence. Například k získání maximální vlastnosti 50 Hit lightning u zbraně druhé úrovně je potřeba 10 modrých a 10 červených run.
  - Při ztrátě těla je maximální síla náhodně vybraných vlastností snížena a vložené runy nad tuto hodnotu jsou navráceny
  - K vytvoření očarovaného předmětu je potřeba Krystal, zakoupený od úředníka, který je nabitý krystalem ve vybraných dungeonech

  Změny
  - Tezar - do prodeje přidána magická hůlka sloužící ke zjištění síly magického předmětu
  - Obchodní síň - přidán popisek "Návod" u receptů
  - Obchodní síň - přidána sekce na jízdní zvířata
  - Postava - podmínka pro založení druhé postavy snížena na 40. úroveň
  - Zagan-Mar - do dolu u kameníka přidána výheň a horník
  - důl 3498 1765 - přidána kovadlina a výheň
  - Podpůrný materiál - zrušen podpis výrobce
  - Lama - možnost nalézt lamu s jiným zbarvením

  Opravy
  - Recepty - oprava textů
  - Mágovské hole - oprava klesání vlastnosti Lower Reagent Cost dle durability
  - Řemeslníkův obchodník - oprava typu sena v ceníku
  - Zakázky - oprava správného počtu použití runického nářadí z odměny
  - Zakázky - oprava nastavení Mapy aby měla poklad pro řemeslníky
  - Cech - oprava zobrazení starých cechů v diplomacii
  - Zbroj - oprava chybějící mezery u označení poškozeného zdobení
  - Zdobení - oprava funkčnosti Oak aury
  - Tvorové - oprava bojování ochočených tvorů mezi sebou při zranění explozí
  - Jízdní tvorové - oprava možnosti zanechání šípů/šipek ve zvířeti i v případě, že nemá sedlo
  - Confidence - oprava překliku v textu
  - Mrtvola - oprava vylootění všech itemů i v případě přetížení

  28.08.2019, Ubytování v Novém Arapalu, Události

  Ve městě Nový Arapal vládl klid. Vzato kol kolem bylo město nejklidnější za posledních několik let. Dobrodružné povahy trávily většinu času na pevnině a tam se také odehrávaly jejich třenice. Zároveň však od nich na Zagan-Mar přicházely peníze, které Říše ráda vítala. A proto bylo třeba vítat i vracející se dobrodruhy - to chápal i Worrmon a tak návrh rozšířit možnosti ubytování uvnitř města prošel radou bez větších potíží.
  Johnovy velkorysejší plány pro výstavbu na příměstí už tak snadno neprošly, ale správce Hammar si byl celkem jistý, že nakonec je lord Gerwyn posvětí také. Jen to chvilku potrvá.

  27.08.2019, Úprava kódu - 9, System

  Změny
  - Obchodní dům - přidáno otevírání banky při otevření
  - Obchodní dům - přidáno zobrazení Aktuálních/Maximálních itemů uvnitř obchodního domu
  - Obchodní dům - přidáno zobrazení vzhledu a barvy zvířete u vložených stájových svitků (při rozkliknutí velkého detailu předmětu)
  - Stáj - nastaveno automatické krmení nebojových jízdních a tažných zvířat
  - Tabulky - zrušeno odhlašování clienta při kliknutí neplatného tlačítka
  - Camping - nastaveno barevné odlišení už stažených tvorů, viditelné pro všechny
  - Mapy pokladů - nastavena nutnost zabíjet nově vzniknuté stráže než je možné z truhly odebírat další předměty
  - Loď - nastavena větší vzdálenost na kterou lze roh po přijetí lodi do přístavu slyšet
  - Dungeony - navýšena vzdálenost na kterou lze naklikat členy party pro vstup
  - Úkoly - obnoven úkol Ledové kameny
  - Úkoly - obnoven úkol Lov silných stromáků
  - Úkoly - obnoven úkol vypravěče Faelase
  - Tvorové - nastaven pevný strop rychlosti útoku 1,25 vteřin pro všechny tvory
  - Enemy of One - snížena základní hodnota navýšení zranění od tvora jiného typu ze 100% na 75%
  - Mining - navýšena náleznost Mithril a Moonrock rudy, rozdíl v navýšení je zpětně přidán hráčům, kteří materiál už vytěžili
  - Lumberjacking - navýšena náleznost Yew dřeva, rozdíl v navýšení je zpětně přidán hráčům, kteří materiál už vytěžili
  - Camping - navýšena náleznost Hvězdných safírů a drahýck kamenů, rozdíl v navýšení je zpětně přidán hráčům, kteří materiál už vytěžili
  - Camping - do hry přidáno NPC zajímací se o hvězdné safíry
  - Obchodníci - zrušen výkup všech podprůných surovin

  Opravy
  - Lajatang - oprava používání speciálních úderů skrze Razor
  - Kama - oprava používání speciálních úderů skrze Razor
  - Zbroje - oprava správného dostávání odolností z materiálu zbroje
  - Bandita - oprava padání zbraní z ruky u Mystiků
  - Gwal - oprava emote zvuků v proměně srny nebo laně
  - Chivalry - oprava překliků v názvech svitků
  - Vlastnosti - oprava zobrazení aury Valorite
  - Kněz - oprava výkupu Chivalry svitků
  - Aura - oprava dostávání správné hodnoty pohlcení kouzla u aury Minotaur
  - Sprit Speak - oprava rychlosti použití
  - Dungeony - opravena možnost opakovaně vlézt do dungeonu v případě, že postava vyšla ven a rychle se vrátila
  - Seznam - oprava správného zobrazení času
  - Čas - oprava posunutého cyklu dne a noci
  - Sacred Journey - oprava pohybu rychlosti koně
  - Vlastnosti - oprava zobrazení vlastností v případě, že součet dosáhl hodnoty 0
  - Zakázky - oprava chybných zakázek na Lance namísto Lajatangu

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2