Lave menu


Novinky

19.08.2019, Úprava kódu - 8, System

Aury
- Provedena revize všech aur
- Bronze - Minor - 3,33 Minion expertise, 5% Hit lower attack reflect
- Bronze - Major - 10% Hit lower attack reflect
- Gold - Minor - 80 Luck
- Gold - Major - 100 Luck, dvojnásobná účinnost run Luck
- Shadow - Minor - 2 Poison resist, 4,16 Lower reagent cost
- Shadow - Major - 12 Lower mana cost
- Silver - Minor - 2 Energy resist, 0,5 Faster cast recovery
- Silver - Major - 12 Defend chance increase
- Garinit - Minor - 6,66 Reflect physical damage
- Garinit - Major - 5 Stamina regeneration, 15 Reflect physical damage
- Verite - Minor - 13,33 Venom resist
- Verite - Major - 20 Venom resist
- Valorite - Minor - Nic
- Valorite - Major - 5 Mana regeneration, 10 Hit chance incrase
- Bloodrock - Minor - 1,67 Hit point regeneration
- Bloodrock - Major - 5 Life leech
- Blackrock - Minor - 4,17 Damage increase
- Blackrock - Major - 10 damage increase, 10 Stamina leech, 25 Lower reagent cost
- Mithril - kombinace Bloodrock + Blackrock aury
- Ogre - Minor - 2 Fire resist, 2 Cold resist, 1 Lower mana cost
- Ogre - Major - 55 Reflect physical damage, 100 navýšení nosnosti
- Titan - Minor - 2 Poison resist, 2 Cold resist, 2,5% Freeze aura, 80 Luck
- Titan - Major - 100 Luck, 5 Spell damage increase, 1 Mana regeneration, 5 Hit chance increase, dvojnásobná účinnost run Luck
- Ophidian - Minor - 2 Poison resist, 2 Fire resist, 8% Healing venom, 3,33 Minion expertise
- Ophidian - Major - 10 Spell damage increase, 5 Swing speed increase, 10 Hit chance increase
- Minotaur - Minor - 2 Energy resist, 2 Poison resist, Mág: 1,67% Protection, 0,33 Mana regeneration, 1,67 Defend chance increase, Bojovník: 5 Damage increase, 1 Stamina regeneration, Střelec: 1,67 Damage increase, 1 Swing speed increase, 1 Spell absorb
- Minotaur - Major - 5 Hit point regeneration
- Dragon - Minor - 2 Fire resist, 2 Energy resist, 1 Poison resist, 1 Cold resist, 2,5 Hit point regeneration, 1,67 Mana regeneration, Mág: 2,5 Defend chance increase, 2,5 Spell damage increase, Bojovník: 2,5 Defend chance increase, 6,667 Damage increase, Střelec: 5 Damage increase, 1,67 Swing speed increase
- Dragon - Major - Nic

Změny
- Blacksmithy, Tailoring, Carpentry - zrušen výskyt nářadí u odměn za odevzdané zakázky ve prospěch vyšší šance na podpůrný materiál
- Carpentry - přenastavena obtížnost materiálů
- Tailoring - přenastavena obtížnost materiálů
- Blacksmithy - znemožněn zisk svitků moci na Mining z odevzdaných zakázek a při výměně
- Mining - obtížnost tavení Valorite, Mithril, Bloodrock a Blackrock nastavena na 100
- Mining - obtížnost těžby Moonrock ore a Mithril ore přenastavena na 100
- Lumberjacking - nastavena náleznost tisového dřeva z těžby
- Tailoring - snížen počet rivetů u studded gorgetu ze 3 na 2
- Carpentry - přenastavena materiálová náročnost u Maple armoire
- Svět - přidána možnost získání receptů pro dovednosti Blacksmithy, Tailoring a Carpentry
- Poukaz na prodej zbroje - umožněno přidávat předměty se zdobením
- Obratnost - bonus do rychlosti kouzlení navýšen na 0,021
- Inteligence - zrušen bonus do Faster casting a Faster cast recovery
- Postava - zrušen počáteční bonus 50 Spell damage increase
- Amulety - umožněno mezi magickýma vlastnostma na předmětu získat Faster casting a Faster cast recovery
- Kniha kouzel - umožněno mezi magickýma vlastnostma na předmětu získat Faster casting a Faster cast recovery
- Magery - nastaven strop pro vlastnost Faster casting dle atributu Energy postavy (Energy / 12,5), maximálně do hodnoty 8
- Magery - nastaveno počítání získaných vlastností Faster casting z bonusu jídla a atributů do limitu
- Inscription - snížena minimální síla vlastností u Advanced spellbook
- Zbraně, zbroje - nastavení zisku starých Arms lore bonusů vždy pokud je předmět vyroben nebo předělán do kvality Exceptional
- Energy bolt - bonusové zranění se nyní získává postupně s rostoucí úrovní postavy
- Explosion - bonusové zranění se nyní získává postupně s rostoucí úrovní postavy
- Paralyzing field - tvor, kterému je znehybnění získané z paralyzačního pole zrušeno zraněním, tak získává imunitu trvající 10 vteřin na znovuznehybnění z paralyzačního pole
- Wither - přepočítán vzorec na bonusové zranění z vlastnosti Damage Increase
- Sacred Journey - přepočítán vzorec na bonusové zranění z vlastnosti Damage Increase
- Sacred Journey - znemožněno kouzlit za pohybu
- Řemeslné zakázky - přidána peněžní hodnoty při odevzdání zakázky
- Animal Taming - přidáno obdržení bojových zkušeností a peněz při odevzdání zakázky
- Loď - přidán zvuk signalizující připlutí lodě do přístaviště
- Boj - změněna barva při obdrženém zranění v případě, že změna barvy je zaškrtnuta
- Tinkering - snížen potřebný materiál pro výrobu dalekohledu
- Řemeslník - zrušena potřebná minimální úroveň postavy pro učení lekcí
- Corpse Skin - zrušeno působení kouzla jako útočné
- Corpse Skin - umožněno zasílat opakovaně na stejný cíl
- Zkušenosti za dovednosti - přenastavena šance k zisku zkušeností při používání dovednosti na fixní
- Gamar - umožněno do konce týdne provádět reset atributů bezplatně

Opravy
- Attunement - oprava aby se monstra nepokoušela displenout vyvolané zbraně
- Zdobení - oprava možnosti kombinovat aury, které spolu být nemají
- Boj - oprava žluté barvy v případě, že mě někdo vyléčil při zaškrtnuté změně barvy obdrženého zranění
- Kněz - oprava výkupu svitků Chivalry
- Vlastnosti - oprava zobrazení hodnoty Damage increase z materiálu zbraně a zvýšené kvality
- Postava - oprava chybného počítání dovedností zapsaných v řemeslnickém cechu do limitu dovedností postavy
- Ohlávka - oprava možnosti nasazení na tvory Nightmare, Hiryu a silný Reptalon
- Aukce - oprava zobrazení hotových Knih učení ve filtru Svitky učení
- Aukce - oprava názvu kategorie pro Svitky učení
- Spirit - oprava přesunutí k postavě v případě, že se postava od něj příliš vzdálí
- Reaper form - oprava jeho zmizení v případě, že se postava od něj příliš vzdálí
- Tinkering - oprava možnosti vytvářet opravné sady na opravu malých amuletů
- Momentum strike - oprava možnosti použití úderu během prodlevy a bez spotřeby many
- Kniha kouzel - oprava správného přičítání atributů z magické vlastnosti
- Quest npc - oprava pár drobných překlepů v textu
- Tinkering - oprava zprávy při pokusu o zdobení mimo pracovní nářadí
- Aukce - oprava aby se už skončené prodeje nepočítaly do limitu maximálních předmětů v aukci
- Mágovská hůl - oprava výskytu vlastností, které zde být nemají
- Attunement - oprava reagování monster, když na něj útočí vyvolané zbraně
- Orb zapomnění - oprava maximálního limitu na odmazání vlastností na předmětu
- Latrína - oprava možnosti vlézt dovnitř na jezdeckém zvířeti
- Tezarova truhlička - oprava možnosti zisku předmětů, které už nemají být k nalezení
- Poisoning - oprava přepisování jedu na zbrani jedem jiným
- Stable deed - oprava zobrazení názvu v aukci
- Dřevěné zbroje - opraveno přidání odolností ze zbrojí lepšího materiálu
- Speciální údery - oprava chyby umožňující provést zbraní jiný úder než, který je určen
- War mace - oprava použití druhého úderu

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2