Lave menu


Lava lizard

Nedostupny


Odolnosti:
Physical: 30 - 40
Fire: 30 - 40
Poison: 0 - 10
Energy: 0 - 10

Zranitelnost: Žádná

Životy: 45 - 55
Stamina: 30 - 40
Mana: 0
Zranění: 22 - 28
Typ zranění: 80% Physical, 20% Fire
Rychlost útoku: 30
Rychlost pohybu: 0.2
Schopnosti: Paralyzing Blow, Armor Ignore; bojové ability má pouze pokud je ochočený.

Speciální schopnost: Plivání ohně

Dovednosti:
Wrestling: 25 - 40
Resisting spells: 45 - 70

Fame: 1750
Karma: -1750

Camping zboží:
Maso: počet 6, kvalita 3

Lze zkrotit
Potřebná dovednost: 45%
Ovládacích slotů: 2
Potrava: Ryby, maso
forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2