Lave menu


Peníze

Poté co Arapal vyhrál Válku a vyplnil tím staré proroctví, došlo ve světě k několika převratným změnám. Z těchto změn byla naprosto nejdůležitější změna měny. Arapalští totiž potřebovali rozlišit jednotlivé vrstvy obyvatelstva a získat nad nimi pevnější kontrolu. Proto vedle zlatých mincí, které využívali jen oni, zavedli i mince stříbrné pro obchod mezi podrobenými osadami a nakonec i mince měděné pro zbytek populace. Toto rozdělení platidel pevně sevřelo obyčejný lid, protože ani přes největší úsilí a nejkvalitnější zpracování nebylo možno prodat jakýkoliv výrobek dráže, než za Arapalem předepsané ceny. Tím pádem zůstávalo obyvatelstvo ve stále stejných podmínkách, neschopné zbohatnout a mít lepší život.

Velký odliv zlatých mincí z oběhu byl způsoben Arapalským vyrabováním Toorských i Merhabských bank, které ač zničené, měly stále svoje pokladnice. A přávě tyto pokladnice Arapalští s chutí vyrabovali. Jiná situace byla mezi prostým lidem, protože mezi lidmi už během války nebyl dostatek zlatých mincí, takže změnu na měděné vlastně chudí lidé uvítali. Dostali tím totiž do ruky platidlo, za které si mohli koupit vše, co potřebovali k přežití.

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2