Lave menu


Rod lorda Arrmona

Rod lorda Arrmona jest přehlídkou zvučných jmen. Tento svazek přináší přehled nejdůležitějších z nich, aby nikdy nebyla zapomenuta. Sto let po pádu do tmy začal být Arrmonův rod zaznamenáván, sto let utrpení, jež vedla k znovupovstání největšího z rodů, rodu Ar-Anova.

Prvním zaznamenaným jest Arre, jehož linie však sahá zpět až k době velkého vyhnanství, kdy jeden z padesáti ochránců rodu spolu s jednou ze svých zasvěcených položil základy rodu Arh tak, jak je známe do dnešních dnů. Pod vládou Arreho začaly Národy opět sílit a více žít, než pouze přežívat. V jeho době došlo ke zmapování jeskynního komplexu.
Arre, ten kdo dal život temnotě, zplodil Arkelu. Ta, žena neobyčejné síly, pozvedla upadající morálku národa a sama šla příkladem, dajíc život čtyřem synům, potomkům vůdce Marrola. Mezi nimi vynikal Arcadio, jež s krásnou Dalikou pokračoval v budovatelském díle své matky a jemuž se podařilo objevit první ložiska fidda skur v podzemním světě. Položili základy paláce v temnotě, který je dodnes využíván.
Jejich synem, který převzal žezlo, byl Arvand. Jeho vláda byla poznamenána smutkem, když přišel o svou paní Ithis ještě v raném věku. To však bylo kompenzováno radostí ze znovuobjevení některých run předků. Sám Arvand se stal jedním z prvních nových nositelů, což mu přineslo život dlouhý téměř celé století.
V tomto objevování pokračoval Armer a pod jeho vládou byly znovuobjeveny všechny runy, které nyní známe. Po té, co ho Říši nemoc vzala v devadesáti třech letech, byla jeho paní Josinta velkou pomocí jejich synovi, Arggwenovi, v raných letech jeho vlády.
Arggwen, ach Arggwen, první velký lord od dob válek. Ten, jenž vyšel z temnoty, ten jenž se postavil dávným nepřátelům. Měl dostatek odvahy na první kroky a i na sklonku života dostatek síly na rozdrcení Tooru. Dosáhl věku velmi požehnaného, avšak nebylo mu souzeno dožít se konce války a zadostiučinění. S Elian, paní skvělého srdce, zplodili tři potomky, z nichž Arrgor dosáhl na kroužek černého stříbra.
Arrgor přijal moc v roce 1032 a pod jeho vedením Říše dosáhla nejsilnější pozice od dob temnoty. Gheer přijal vládu Říše a posléze padla i Merhaba. Prokletá Merhaba - jak bolestivý tento pád byl.
Arrgora na jeho životní cestě provázely dvě ženy. První z nich, sladká Rowalla, vydechla naposledy poté co dala život dvojčatům. Druhá z nich, Gerrina, doprovodila Arrgora i na jeho poslední cestě, sdílejíc jeho osud. Z tohoto druhého svazku pak vzešel lord Arrmon.

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2