Lave menu


Farea

Příslušníci národa Fareanů obvykle žijí v lesích a hvozdech v těsném souznění s přírodou. Jsou to vysocí a agilní jedinci, ale jen zřídka vynikají silou. Bývají skvělými lovci a vynikajícími lučištníky. Pevně věří v bohyni přírody – Gaiu a ta jim na oplátku poskytuje pomoc v boji. Farea je schopen jen díky své víře povolat ducha přírody, který se zjevuje v podobě mystického zvířete. Fareani jsou pyšní na svůj národ, a proto se neslučují s ostatními rasami, ale přesto mají své přátele jak mezi Gwali, tak lidmi. Fareani jsou zastánci dobra a života, proto zabíjejí pouze v nejnutnějších případech, avšak temná strana, ta nechť se bojí této rasy.

Ability:

 • Swift hands (pasivní) - navýšení bojových vlastností při používání střelných zbraní
 • Meld in nature (aktivní) - navýšení dovednosti Hiding
 • Poison arrow (aktivní) - vystřelení otráveného šípu
 • Spirit (aktivní) - vyvolání Spirita, který je svázán s Fareanem a plní jeho příkazy

Aktivní rasové ability se vyvolávají příkazem .raceability, je vhodné si je nastavit na makro nebo používat ikonku přes příkaz .lista.

Swift hands

 • Bonus je aktivní při používání střelných zbraní
 • Navýšení vlastnosti Swing Speed Increase: Úroveň / 6
 • Navýšení vlastnosti Hit Chance Increase: 3 + Úroveň / 5
 • Navýšení dostřelu: 1

Meld in nature

 • Efekt: Navýší aktuální dovednost Hiding o Úroveň %, minimálně však 40 %
 • Doba trvání: 90 vteřin, po skončení schopnosti dojde k znovupoužití dovednosti Hiding
 • Prodleva na opětovné použití: 5 minut
 • Navýšení se promítá pouze do úspěšnosti skrytí na místě, nikoliv i chůze ve stínu
 • Pokud je postava v době trvání ability ukrytá ve stínu, získává bonus +20 ke všem regeneracím

Poison arrow

 • Efekt: Udělí cíli otravu slabým jedem
 • Pro použití je potřeba mít v batohu lahvičku slabého jedu
 • Jedna lahvička vystačí na přibližně pět otrávených střel

Spirit

 • Efekt: Vyvolá Fareanem zvoleného spirita
 • Každý Farean si ihned na první úrovní může zvolit svého prvního průvodce, spirita.
 • Dalšího spirita si může zvolit dosažením 30. úrovně

Vlastnosti spiritů

 • Lze léčit pouze transformací životní síly od svého majitele
 • Zabírá 2 místa na ovládání tvorů
 • Není možné ho magicky odvolat
 • Při smrti z důvodu náhlého přerušení pouta utrpí majitel zranění o 20 - 40 % jeho maxima životů. Zrušení pouta se silnějším spiritem způsobí silnější zranění
 • Za zkušenosti z boje získává úrovně a tím zlepšuje všechny své dovednosti. Maximální úroveň spirita je 60
 • Může se naučit různé kombinace ze tří větví schopností
 • Dosažením 10. úrovně se spirit může naučit jednu ze čtyř abilit útoku
 • Základní šance na provedení ability útoku při zásahu je 5 + Úroveň / 2
 • Odolnost proti zranění je u všech spiritů stejná a to 20 + Úroveň / 2
 • Prodleva mezi opětovným použitím ability útoku je rychlost úderu * 5 vteřin
 • Spirit je nehmotný a je tak možné skrze něj vždy procházet
Základní vlastnosti spiritů
VlastnostNimarMakendraTakaraCheren
Životy 45 40 55 50
Stamina 55 80 40 35
Zranění 19 - 21 12 - 16 22 - 28 12 - 26
Rychlost útoku 41 57 30 34
 • Základní počet životů se každou úrovní navýší o 10%
 • Základní počet staminy se každou úrovní navýší o 5%
 • Základní zranění se každou úrovní navýší o 2%
 • Základní hodnota dovednosti Wrestling a Resisting Spells je 10%, ta je každou úrovní navýšena o 3%

Schopnosti

 • Spirit získá každou čtvrtou úrovní jeden bod, který lze rozdělit do jedné ze tří schopností, od 40. úrovně tento bod získává každou druhou úrovní
 • Maximum bodů, které lze vložit do jedné z schopnosti je 10
 • Schopnosti jsou rozděleny do větví: Útok, Obrana a Podpora
 • Schopnosti ve větvích Útok a Obrana jsou pro všechny spirity stejné
 • Schopnosti z větve Podpora se u každého spirita liší
Útok - Za každou úroveň spirit získá +4 Hit Chance Increase a +3 Damage Increase
BodůSchopnost
1 Žádná speciální vlastnost
2 +5% šance na provedení ability útoku
3 +8% Hit Lower Defense
4 +8% Swing Speed Increase
5 +4 Rage
6 +10% šance na provedení ability útoku
7 +12% Hit Lower Defense
8 +12% Swing Speed Increase
9 +6 Rage
10 Zrušení prodlevy na ability útoku
Obrana - Za každou úroveň spirit získá +4 Defend Chance Increase a +6 Hit Point Increase
BodůSchopnost
1 Žádná speciální vlastnost
2 +15% k vyléčeným životům
3 +10% Pohlcení kouzla
4 +10% Hit lower attack reflect
5 +5 Odolnosti
6 +20% k vyléčeným životům
7 +15% Pohlcení kouzla
8 +15% Hit lower attack reflect
9 +10 Odolnosti
10 Zrušení zraňování majitele při smrti
Podpora - Za každou úroveň se zvýší dosah o jedno. Hodnoty schopnost jsou udány za jeden bod.
Spirit1. Schopnost2. Schopnost
Nimar 1 Hit Chance Increase, +5 za 10. úroveň 2 Damage Increase, +5 za 10. úroveň
Makendra 2 Stamina Regeneration 1 Lower Mana Cost pro speciální údery, +5 za 10. úroveň
Takara 2 Hit Point Regeneration, +5 za 10. úroveň 2 Defend Chance Increase
Cheren 8 Venom resist, +20 za 10. úroveň 0,8 Pohlcení kouzla, +2 za 10. úroveň
 • Podpůrný efekt působí pouze na majitele, nikoliv i spirita
 • Dosažením deseti bodů se efekt některých vlastností významně navyšuje
Ability útoku
Spirit1.2.3.4.
Nimar Disarm Paralyzing Blow Mortal Strike Double Strike
Makendra Bleed Attack Double Strike Armor Ignore Mortal Strike
Takara Crushing Blow Concussion Blow Disarm Paralyzing Blow
Cheren Dismount Infectious Strike Whirlwind Attack Disarm

Léčení spirita

 • Léčení lze provádět pouze pomocí přesunu života od majitele, spirit musí být do 5 polí od majitele
 • Majitel vždy utrpí ztrátu života rovnající se vyléčenému množství bez bonusů
 • Počet vyléčených životů je 20 + Úroveň majitele * 0.4
 • Přesun životů je možný provést pouze jednou za 1.5 vteřiny
Odkazy: Člověk Xarhaaz Zorai Gwali
forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2