Lave menu


Ninjitsu

Válečnické umění vhodné zejména pro bojovníky ze stínu a rychlejší zbraně (s rychlostí alespoň 36).

Všechny útoky (Backstab, Death strike, Focus attack, Ki attack, Surprise attack a Shadow jump) z této školy lze používat pouze s rychlou zbraní (rychlost alespoň 36) a není je možné provádět s jakoukoliv střelnou zbraní.

Provedení každého kouzla (krom Mirror Image) nebo útoku, který nepatří mezi Konečné údery, dojde k nabití jednoho bodu (Surprise Attack použitý ze stínu a Backstab nabijí 2 body). Každých 30 vteřin od získání posledního bodu dojde k vyčerpání jednoho bodu. Maximum bodů, které je možné získat, je 5.

Počet nabitých bodů se zobrazuje společně s vybranou Animalje formou v tabulce.

Konečný úder - při použití tohoto typu útoku dojde k vyčerpání všech bodů nabití pro konečný úder a výsledná síla tohoto útoku bude záležet na získaném počtu bodů. Mezi konečné údery patří Ki Attack a Death Strike.

Evasion - pokud postava splňuje následující podmínky, může se úplně vyhnout fyzickému útoku: aktivní kouzlo Animal form, mít v ruce rychlou zbraň, nemít štít, nemít kovovou zbroj. Šance pro úhyb je (25 - váha zbroje) * Ninjitsu / 100.

KouzloDovednostManaPopis (efekt se zobrazí po najetí myši)
Animal Form010Změní bojový styl sesílatele na boj podobný Gwalům. To zahrnuje formu vlka, pantera, medvěda nebo ještěra. Tato změna bojové formy ovlivňuje některé z útoků Ninjitsu. Po vybrání formy dojde k úplnému vyprázdnění zásoby many sesílatele. Dle vyprázdněného množství many obdrží sesílatel bonus dle formy a také dojde k navýšení magických zásahových vlastností, které má jeho zbraň. Tuto formu je možné využívat i v humanoidních proměnách a nebo i proměně gwalské. Proměnění gwalové jsou však omezeni použitím formy daného zvířete ve kterém jsou převtěleni.
Mirror Image4010Vytvoří iluzi sesílatele na místě, kde stojí, a na krátký čas ho skryje. To zmate nepřátele v okolí a ti pak útočí na tuto iluzi. Po krátkém čase dojde k odhalení sesílatele, tomu je možné zabránit vyšší dovedností Hiding. Výdrž iluze záleží na výši Ninjitsu. Iluzi je možné vytvořit jen jednu a to pouze jednou za 20 vteřin.
Vyžaduje a konzumuje 1 bod.
Focus attack6020Sesílatel zaměří své útoky na jeden vybraný cíl a na ten získává bonus ke zranění. Vybrání cíle se provede prvním seknutím do protivníka tímto útokem. Poté za každý úspěšný zásah obdrží hráč 2 body, za každý neúspěšný 3 body ztratí. Maximum možných bodů záleží na výši Ninjitsu. Tento útok není možné kombinovat s kouzlem chivalry Enemy of One.
Shadow Jump 5015Umožní sesílateli rychle skočit k vybranému cíli a automaticky na něj provede útok. Kolem cíle se musí v jeho blízkosti nacházet volné místo pro doskok. Při použití tohoto útoku ze stínu je možné skočit na větší vzdálenost a nečekaný útok také na chvíli ochromí obranu cíle.
Backstab2030Tento útok je možné použít pouze ze stínu a pouze pokud stojíte za zády (přímo nebo šikmo) cíle. Provedený útok má pak velmi výrazný bonus k šanci na zásah a provede vždy kritický zásah. Dále dle zvolené Animal formy provede na cíli speciální bonusový efekt. Útok je možné provést pouze jednou za 30 s.
Surprise Attack3020Cíl zasažený tímto překvapivým útokem obdrží postih ke své obraně a odolnostem a bude na chvíli ochromen a zpomalen. Útok má navýšenou šanci pro zásah.
Ki Attack8025Provede sérii krátkých skoků mezi nepřáteli v okolí. Každému během skoku zasadí běžnou ránu, která je navýšena o bonus dle zvolené Animal formy. Pokud je útokem zasažen stejný cíl, je zranění čtvrtinové. Po dokončení útoku se postava vrátí na původní místo a na krátký čas může provádět jiné útoky, jako by sesílatel byl skrytý.
Death Strike8530Silný útok, který provede několik speciálních útoků najednou. První útok je daný Animal formou. Další útoky se vybírají ze seznamu: Double Strike, Armor Ignore, Mortal Strike, Bleed Attack, Concussion Blow, Paralyzing Blow. Jeden útok není možné provést víckrát.

Přehled bonusů k útoku dle jednotlivých forem
KouzloVlkMedvědPanterJeštěr
Animal Form (bonus při 100 Ninjitsu a 50 many)30 DI10 DCI5 SSI12 HCI
BackstabDouble StrikeBleed AttackParalyzing BlowCrushing Blow
Ki Attacknavýší provedné zranění o polovinu1,5 s znehybněníprůběžné zranění o výši jednoho útokuochromují útok, který sníží odolnosti (10), obranu (20) a rychlost pohybu
Death Strike (první útok)Bleed AttackParalyzing BlowArmor IgnoreMortal Strike
forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2