Lave menu


Necromancy

Tato dovednost je magickou školou temné magie.
K tomu je potřeba Book of Necromancy, patřičná hodnota dovednosti a přislušné bylinky. Kouzlení z této temné knihy snižuje Karmu sesílatele.

Kouzla necromancie nejsou ovlivněná Perkem Přivolání.

ID Kouzlo Dovednost Mana Potřebné bylinky Popis
1 Animate Dead 40 23 Grave Dust
Daemon Blood
Oživí mrtvolu, která poté začne útočit na vše ve svém dosahu. Oživená mrtvola je imunní na odvolání (Dispel).
2 Blood Oath 20 13 Daemon Blood Při zacílení na cíl vytvoří pouto, kdy každé zranění, které sesílatel od cíle obdrží se, obrátí i proti cíli. V případě, že sesílatel kouzlo sešle na sebe, tak obrací v menší části všechna příchozí zranění.
3 Corpse Skin 20 11 Bat Wing
Grave Dust
Změní kůži cíle na kůži mrtvoly. Postava je pak imunní na jedy do třetího stupně (Greater) za cenu ztráty maximálního počtu životů o 20.
4 Curse Weapon 0 7 Pig Iron Prokleje sesílatelovu zbraň, která pak vysává životy ze zasaženého cíle.
5 Evil Omen 20 11 Bat Wing
Nox Crystal
Prokletí, které sníží dovednost Magic Resistance cíle, navýší případné zranění a úroveň jedu pro příští příchozí efekt.
17 Exorcism 80 40 Nox Crystal
Grave Dust
Znehybní všechny nepřátelské cíle ve vybrané oblasti.
6 Horrific Beast 40 11 Bat Wing
Daemon Blood
Změní podobu sesílatele na děsivou bestii, navýší maximální počet životů a navýší zranění zbraní.
7 Lich Form 70 23 Grave Dust
Daemon Blood
Nox Crystal
Změní podobu sesílatele na nemrtvého licha, navýší regeneraci many a sesílatel postupně ztrácí životy. Mágové v této proměně získávají vyšší odolnost proti energii.
8 Mind Rot 30 17 Bat Wing
Daemon Blood
Pig Iron
Oběť, která vyčerpá postavu, sníží jí zásobu many, ale po opětovném zakouzlení vyléčí životy.
9 Pain Spike 20 5 Grave Dust
Pig Iron
Prokletí způsobující cíli velkou bolest. Část bolesti způsobené monstru po chvíli přejde a ztracené životy jsou navráceny, toto lze oddálit opětovným proklínáním.
10 Poison Strike 50 17 Nox Crystal Výbuch jedovaté kouře, který zraní cíl a vše v jeho blízkosti s šancí na otrávení.
11 Strangle 65 29 Daemon Blood
Nox Crystal
Prokletí znemožňující cíli dýchat a tím způsobuje opakované trvající zranění. Při zasažení postavy hráče zranění odebírá navíc aktuální staminu.
12 Summon Familiar 30 17 Bat Wing
Grave Dust
Daemon Blood
Zhmotní vybraného tvora, který zabírá 1 ovládací pozici (nelze jich vyvolat víc), je možné ho kontrolovat. Pro vyvolání je třeba mít na odpovídající úrovni i dovednost Spirit Speak, viz tabulka níže.
13 Vampiric Embrace 99 23 Bat Wing
Nox Crystal
Pig Iron
Změní podobu sesílatele na upíra. To má za efekt snížení nebo navýšení regenerace životů podle toho, zda je den nebo noc, zvýšenou odolnost na otravu, nemožnost pít protijedy, vysávání životů při způsobeném zranění zbraní a zlepšení vidění ve tmě. Mágové v této proměně získávají vyšší odolnost proti energii a bonus k šanci na pohlcení kouzla.
14 Vengeful Spirit 80 41 Bat Wing
Grave Dust, Pig Iron
Zhmotní na cíli ducha pomsty, který ho neustále pronásleduje a snaží se zabít. Po smrti cíle zmizí.
15 Wither 60 26 Grave Dust
Nox Crystal
Pig Iron
Přivolá chladivý mráz okolo sesílatele, který zraní všechny nepřátelské cíle a zpomalí je.
16 Wraith Form 20 17 Nox Crystal
Pig Iron
Změní podobu sesílatele na ducha a umožní mu vysávat zbraní manu. Mágové v této proměně získávají vyšší odolnost proti ohni.

100% šance na zakouzlení daného kouzla je při dovednosti o 40 vyšší, než jsou minimální nároky na seslání. Výjimku tvoří kouzlo Vampiric Embrace, které má 100% šanci na zakouzlení při výši dovednosti Necromancy 120.

Summon Familiar
PomocníkVýše dovednostíVlastnosti
Horde Minion30Malý, ale šikovný, pobere toho tolik, co nákladní kůň.
Shadow Wisp50Jednou za čas doplní manu sesílateli a jeho společníkům se zápornou karmou
Dark Wolf60Regeneruje sesílateli staminu a umožňuje ochočovat vlky
Death Adder80Had s jedovým útokem 3. stupně (se šancí na 4. stupeň), umožňuje přimět hady v okolí k útoku na zvolený cíl
Vampire Bat100Pokud udělí zranění, léčí sám sebe i svého sesílatele, pokud je v jeho blízkosti
forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2