Lave menu


Meditation

Dovednost Meditation se rozděluje na dva stavy: [zobrazit detaily]

  • Pasivní - tento stav probíhá pořád a pomalým tempem neustále doplňuje Manu hráče.

    [Meditation * 3] + Inteligence) * 0,025; v případě, že dovednost Meditation je rovna nebo vyšší hodnotě 100, tak je zde 10% bonus.

  • Aktivní - v tomto stavu Mana hráče roste výrazně větší rychlostí, ale hráč se nesmí pohnout, vykonávat nějakou akci a ani mluvit.

    Navýší Pasivní hodnotu o dvojnásobek stejného čísla.

Pro to aby fungovaly oba stavy je nutné mít na sobě pouze lehkou nebo středně těžkou zbroj. Jakákoliv alespoň jedna část z těžších typů zbroje znemožní aktivaci této dovednosti.

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2