Lave menu


Cooking

Tato dovednost slouží k přípravě chutných jídel, které dovedou nejen nasytit, ale i posilnit.

Pro uvaření jídla jsou potřeba příslušné kuchyňské nástroje, vhodný zdroj tepla k vaření a potřebné ingredience.

Pečení masa:

  • Pro upečení masa je potřeba  koření, pánev, oheň a maso, které chcete upéct.
  • Druh použitého koření zvyšuje chuťovou kvalitu upečeného masa.
  • Maso je možné upéct ve výrobní kvalitě Exceptional, který zvyšuje chuťovou kvalitu.
  • Vyšší hodnota chuťové kvality zvyšuje účinnost posilňujících efektů masa.

Koření Min. Dov.Bonus k chuťové kvalitě
Sůl 0 1
Obyčejné 30 2
Dobré 60 3
Kvalitní 80 4

Posilňující efekty masa
Maso Dovednost Efekt Maximální hodnota efektu Nejvyšší možná kvalita syrového masa
Animal/Ryby 0 Hit Point Regeneration 15 4
Serpent 20 Swing Speed Increase, Faster Casting SSI 10, FC 1,75 7
Insect 20 Spell Absorb 10 7
Tough 40 Damage Increase, Spell Damage Increase DI 45, SDI 12 10
Mystical 90 Kombinace všech předchozích efektů podle omezení jednotlivých efektů

Hodnotu efektu určuje kvalita a množství snězeného masa a jeho poměr k nejlepšímu sehnatelnému upečenému masa daného typu.

Například u tough masa je nejvyšší sehnatelná kvalita upečeného masa 15 (10 syrové + 4 nejlepší koření + 1 exceptional kvalita). Pokud tedy sním 12 porcí tough masa v kvalitě 13 (kapacita žaludku je 40 porcí), získám bonus:
12 (počet porcí) * 13 (kvalita) / (40 (kapacita žaludku) * 15 (nejvyšší sehnatelná kvalita)) * 45 (maximální možný efekt) DI, tj. v tomto případě 11,7 Damage Increase.

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2