Lave menu


Novinky



1.12.2019, Vánoční čas, General

Vážení hráči,
nadešel první advent, první prosinec a je tak zřejmé, že Vánoční období už začíná. Aby toto období bylo nejen ve hře, ale i ve Vaších rodinách obdobím klidu a pohody, tak přinášíme úpravy, které tomu snad napomohou.
Tou první je, už pro mnohé známé, získávání zvláštních hůlek za zabitá monstra. Tyto hůlky je následně možné použít k nákupu u Tezara.
Také jako malá drobnost, bude možné čas od času nalézt ve světě padající hvězdy, které plní funkce různých orbů.
A jako poslední, co by té cílené pohodě mělo napomoci nejvíce, se další úprava týká poškozování výbavy při ztrátě těla, které bude v tomto období plně zrušeno.
Trvání těchto změn bude měsíc, tedy do prvního ledna.

Přejeme hezké prožití následujících svátků a příjemnou hru.

30.11.2019, Úprava kódu - 16, System

Runické předměty
- Vytvořeno poškozování runických vlastností na předmětu při ztrátě těla
- Poškození je zobrazeno v infu u maximálního počtu run (X/Y)

Runické esence
- Přidána možnost proměnit všechny esence na prach
- Předělání se provádí poklikem na esenci, zacílením stejné esence a potvrzení akce v tabulce
- Z každé esence je 1 prach s úrovní a určení pro typ výbavy dle použité esence
- Za pomocí 1 prachu esence je možné opravit 1 runickou esenci na předmětu do její plné síly
- Přidáno zobrazení poškození pokud je esence z poškozeného předmětu (zobrazeno X/Y u vlastnosti značící aktulní a maximální počet run co lze po opravě vložit)

Zbraně
- U zbraní Dagger, Short Spear, Wooden Sword, Kryss, Kama, Double Axe, Katana, Nailed Maul, Quarter Staff, Double Bladed Staff, Bone Harvester a War fork došlo ke zrušení možnosti nastavení zranění do plusu oproti základní hodnotě a tím snížení rychlosti útoku zbraně.
- Tyto zbraně už ze základu mají nastavenou velkou rychlost útoku vůči zranění, které mají a tato možnost rozhodila chtěné nastavení DPS pro všechny zbraně
- U všech těchto zbraní, které spadají výpočtem zranění nad základní hodnotu bylo nastaveno zranění a rychlost na základní (nejvyšší) hodnotu.

Svět
- Temný Balron - počet orbů dovednosti navýšen na 4
- Hora kyklopů - zisk specializačních zkušeností za projití dodatkové části navýšen na 20

Změny
- Nováček - nastavení všech nováčkových bonusů až do 30. úrovně s postupným snižování účinnosti
- Úkol - Překazené přátelství - nastavena možnost opakování úkolu
- Úkol - Překazené přátelství - nastavena možnost plnění úkolu ve skupině
- Šípy, šipky - zrušen podpis výrobce
- Obchodní síň - přidány podkategorie k esencím (zbraně/zbroje/štíty)
- Ulari - snížení rychlosti pohybu
- Ulari - snížení zranění z ohnivé podoby
- Vak na bylinky - nastaveno automatické sbírání bylinek do opasku z mrtvol po otevření
- Runické esence - nastavena možnost výskutu vlastnosti Luck na esencích pro zbroje
- Orb obohacení - zdvojnásobena šance k náleznosti
- Dungeony - přidána bonusová šance k náleznosti všech orbů a Topazu o 25% za každého člena party navíc nad 4 členy
- Dungeony - zdvojnásobena šance k náleznosti všech orbů a Topazu při zabití monster uvnitř Dungeonu
- Tresdin - nastavena možnost zahodit úkol jakmile na nástěnce není aktivní
- Magické předměty - potřebný počet run k opravě poškozených vlastností způsobených ztrátou těla snížen na 1
- Specializace - výpočet Účinnosti nastaven aby počítal úroveň magickou i runickou (pro maximální efekt je potřeba obě v očarované zbroji na páté úrovni)
- Fire Field - zrušeno měnění cílů hráče na monstra, která se ohněm zraní
- Úředník - přidána možnost koupit těžební nářadí z Mithrilu, které jsou nerozbitné
- Zakázky - zamezeno vkládání magických předmětů
- Bard - navýšen počet louten v prodeji
- Úředník - umožněna výměna ocele za železo
- Řemeslnická mapa - nastavena obtížnost ochranky na úroveň 1
- Greater Cure Potion - nastavena imunita na jedy po vypití na 3 vteřiny
- Bleed Attack - nastavena imunita u hráčské postavy po vyléčení krvácení trvající 3 vteřiny
- Disarm - nastavena imunita u hráčské postavy po skončení efektu na 3 vteřiny
- Mortal Strike - nastavena imunita u hráčské postavy po vyléčení nebo skončení efektu trvající 3 vteřiny
- Ulari - znemožněno léčení pokud je v neutrální podobě
- Disarm - útok při použití na hráčskou postavu nyní nevyhazuje zbraň z ruky, ale způsobí postih do bojových dovedností dle výšky bojové dovednosti útočníka

Opravy
- Animal Taming - oprava zobrazení postavy, které zakázka patří v popisu
- Mág/Zaklínač - 1, 2 - oprava aplikování ohnivého efektu při zranění cíle kouzlem Explosion, Meteor swarm a Firefield
- Obchodní síň - oprava chyby při vložení prázdného stájního svitku
- Úkoly - oprava záhadné možnosti způsobující zaseknutí některých časovačů pro opakování úkolů
- Orb uchování - opravena možnost používat na očarované předměty
- Orb zapomnění - oprava chyby způsobující vymazání více vlastností najednou
- Gift of Renewal - oprava chybného aplikování elementárních statusů na sesílatele
- Tinkering - oprava možnosti vyrábět Potion kegy bez spotřeby sudu
- Vlastnosti - oprava zobrazení správné hodnoty z Minotaur aury u vlastnosti Absorb
- Sedlo - oprava uchování počtu přidaných Vaků při sundání a znovu nandání
- Healing Touch - oprava správné účinnosti na obvazy
- Heavy Crossbow - oprava přenastavení min-max zranění po restartu
- Obchodní síň - oprava chybného zobrazení Runických Esencí v kategorii Ostatní
- Revenant - oprava chybně nastavené imunity na Dispel
- Hudební nástroje - oprava chybného automatického použítí bonusu štěstí barda při použití některých nástrojů
- Kulička zkušenosti - oprava možnosti klikání na větší vzdálenost
- Specializace - oprava počítání štítů do celkového součtu síly zbroje
- Řemeslnická mapa - oprava zobrazení správné nabídky při kliknutí na mapu
- Runické předměty - oprava poškození magické části při ztrátě těla

19.10.2019, Úprava kódu - 15, System

Výroční odměny
- Vracíme do hry předchozí výroční odměny, které budou k dispozici všem dle stáří účtu, počítaje od roku 2012
- Příštím rokem pak bude vytvořena nová řada odměn, které budou dávány dle staří účtu od tohoto roku
- Odměny tak budou staré i nové rozdávány zároveň, jen ten, kdo má účet už pár let, tak dostane několik z původní řady naráz a poté mu postupně bude dodán zbytek.

Změny
- Obchodní síň - do předmětů k poptávce přidán Topaz
- Kniha písní - Akord D - zrušena změna aktuálního cíle k útoku na jiný náhodný
- Kniha písní - Xarhův šepot - zrušena změna aktuálního cíle k útoku na jiný náhodný
- Úředník - cena k jednomu navýšení prostoru banky je nyní fixně nastavena na 25 tisíc
- Gremoniáni - změna jména jednotlivých NPC
- Vrány - změna jména jednotlivých NPC
- Úlomek krystalu - umožněno rozbití krystalu na stříbrný prach
- Hůlka na určení síly předmětu - oprava zobrazení hodnoty v případě, že předmět má hodnotu nižší než minimální
- Mapa Arapalu - nastaveno aby při prvním předání byla hned rozvinuta
- Arapal - Larma - přidán část dialogu umožňujcí výměnu řemeslnického magického oblečení
- Ohlávka - zrušen bonus z dovednosti na počet životů při nasazení ohlávky nebojovému tvoru
- Ohlávka - nastaven postih na počet životů (X-4)/2, kde X je hodnota Materiálu při nasazení ohlávky nebojovému tvoru
- Orb uchování - zrušeno zobrazení síly předmětu po použití (ukazovalo chybné hodnoty a stejnou funkci se správnou hodnotu zastává hůlka)
- Farea - přidán nový příkaz k ovládání Spirita - .Summon - přivolá už vyvolaného Spirita k sobě
- Farea - přidán nový příkaz k ovládání Spirita - .Spirit1 - vyvolá prvního Spirita
- Farea - přidán nový příkaz k ovládání Spirita - .Spirit2 - vyvolá druhého Spirita
- Orb dovednosti - do světa přidána náleznost tohoto orbu sloužícího k navýšení limitu součtu dovedností postavy
- Nová postava - přidáno více léčivých lektvarů do začátku
- Nová postava - přidány protijedové lektvary do začátku
- Úkoly - přenastaveno plnění jednotlivých úkolů při zabití tvora od konce, z pravidla toho těžšího úkolu, aby se nestávalo např. že zabití Ducha bandity se bude počítat pouze jako zabití silného bandity
- Úkoly - do světa přidán nový úkol na zabíjení Dz'Monů

Opravy
- Runická esence - oprava šance výběru náhodných vlastností z jednotlivých kategorií při vytvoření
- Úkol na Ledové kameny - oprava chybějící prodlevy k opakování úkolu
- Kniha map - oprava chybné možnosti vložit řemeslnické mapy a tím změnit jejich typ
- Řemeslnická mapa - oprava nastavení stálého vyluštění
- Otázky z historie - oprava možnost opakovaně otevřít dialog
- Farea - Spirit - opraveno chybně nastavena možnost libovolně procházet skrze Spirita i když není v podpůrné podobě
- Necromancy - Horrific beast - oprava ponechání dosahu zbraně na 2 pole ihned po proměně
- Necromancy - Lich form - oprava ponechání dosahu zbraně na 2 pole ihned po proměně
- Ohlávka - oprava podmínky aby nešlo nasadit ohlávku tvoru, který by i s ní už neměl dostatek životů - Nová postava - oprava nastavení sytosti na nový systém

12.10.2019, Sběr krystalů, Události

Na vědomí se dává, že arcimágyně Myrra ve spolupráci s Domem všeličných umění, loveckého cechu z Foxhole a s pomocí všech, kteří nabídli k výkupu nalezené úlomky dokončila první část výzkumu a nyní nabízí spojení cestovních knih s ostrovem.

Z dobrodruhů, kteří se zapojili do sběrné soutěže se na prvních třech pozicích umísťují tito sběratelé:
1. Mafuko - 2856 kusů
2. Cassandra - 2149 kusů
3. Tersivan - 1760 kusů

Těmto patří velké díky všech a také jim brzy bude doručena slíbená odměna ještěrky z chovu lorda Gerwyna.

Další sběratelé, kteří si za svou práci zaslouží osobní jmenování jsou:
Taurion - 1010 kusů, Zaknaktel - 994 kusů, Beor - 897 kusů, Kashya - 765 kusů, Mort - 734 kusů, Wegga - 590 kusů

9.10.2019, Úprava kódu - 14, System

Změny
- Party status - zrušeno počítání zranění a léčení přez skutečnou hodnotu (nezapočítává se zranění větší než zbývající počet životů atd.)
- Dungeony - nastaveno automatické vynulování Party statusu při vstupu
- Řemeslník - mapy ze zakázek nyní nevyžadují dešifrování
- Materiál - změna desetinnové dračí hrubé kůže z šupin na pásky

Opravy
- Kniha písní - oprava prodlevy znovuaplikace u Akordu G
- Specializace - oprava času u záznamu dungeonů
- Zbraně - oprava zobrazení Damage increase vlastnosti z materiálu a kvality
- Tvorové - oprava podmínky při předávání tvora s vyšší úrovní než může postava ovládat

8.10.2019, Tresdin - úkoly pro zkušené, Události

Tresdin za úsvitu slunce vyšla ze své malé kanceláře uprostřed Arapalu a šla směrem na náměstí. V ruce nesla dva svitky, sadu hřebíků a malé kladívko. Nejdříve přibila jeden ze svitků na nástěnku, kterou má pronajatou pouze pro sebe, na zdi hostince U zlatého slunce a poté druhý ze svitků na veřejnou nástěnku před vchodem do banky. Poté se vrátila do své kanceláře.

Na veřejné nástěnce je na jejím svitku k dočtení:
Dobrodruzi místní i vzdálení - Tresdin ve spolupráci s domem Šestky Vám přináší výzvy pro zkušené! Každý týden bude vypsán nový úkol s cílem zabít tři různé cíle ze světa a jeden z vybraného místa, kde bude také nutné získat jednu z trofejí. Poté stačí vyzvednout odměnu, která jistě každého potěší, a je na týden hotovo. Úkol k vyzvednutí na nástěnce na hospodě, to je ta dvacet metrů nalevo odtud.

Stránka 1 z 88  >   >> Zobrazit vše

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2