Lave menu


Novinky26.05.2017, Dlouhá noc, Události

Několik posledních nocí spal špatně. Špatně i na poměry někoho, komu stačí dvě až tři hodiny spánku denně. Nedočkavě totiž čekal na jakékoli novinky ze severní věže, od mágů. Kolik dnů už měli k dispozici jeho dýku? Dal jim ji brzy po svém návratu z pevniny a od té doby slyšel jen samé špatné zprávy. Zatraceně, i on cítil, že se v té zbrani ukrývá síla. Síla, která je pro něj skrytá jakoby za oponou. Tak to přeci nesmí zůstat navždy. Tolik chtěl pocítit, jaké to je svírat v ruce magickou zbraň a cítit tu sílu v ní proudící. Bude to podobné jako ta síla, co proudila v něm samotném? Stále nepřestával doufat...
Teď ale jen potřepal hlavou a vrátil se myšlenkami zpět do přítomnosti. Arrmonova paranoia přenesla na lordství tolik nepodstatných věcí, že se tomu snad nikdy nepřestával divit. Postupně je odbourá, ale není možné změnit svět za jednu noc. Účetnictví. Reporty o tom, kolik která posádka projedla, kolik spotřebovala zdravotnického materiálu. Žádosti od velkých rodin, stejně jako od prostého lidu. Už slyšel stížnosti, že nemá správně určené priority - nikdo mu to ale ještě neřekl do očí, dostalo se to k němu zprostředkovaně přes Worrmona. Gerwyn si ale byl jistý, že ON má priority správné. Vzal do ruky žádosti prostého lidu, těmi začne - stejně jako téměř každý den. Dnes tu bude zase nejspíš až do noci. Doufal však, že ho alespoň na okamžik navštíví jeho drahá žena. A třeba se mu podaří ji přesvědčit, aby se trochu více zapojila?
A do toho by tak rád znovu odplul. Dohoda se rýsuje stále lépe, už aby byla podepsaná a jeho místo v dějinách je pojištěné. Mír. Docela sladká představa.
Venku začala obloha pomalu světlat s přicházejícím dnem...

17.05.2017, Aktualizace souborů, General

- Byla provedena oprava grafiky Kápě. Aktualizujte si soubory pomocí DP2 Auto Update programu

16.05.2017, Návrat, Události

Skalborská pevnost. John už ji měl vlastně docela rád. Stoupal po chladném kamenném schodišti s Hammarem po svém boku, ale myšlenkami se toulal spíš ve sklepení, v místech, kde drželi zajaté Arapalce. Potřásl hlavou. Nejdřív povinnosti.
Čekali na ně oba generálové, Orias se svým chladným zájmem a Sarif se svým chladným nezájmem. Johna by vážně zajímalo, jak se Oriasovi podařilo Sarifa přesvědčit o potřebě míru. Každopádně toorského generála obdivoval - podporu měl slabší, přesto to byl on, kdo nyní udával tempo. Alespoň na pevnině.
Setkání bylo krátké a spíše zdvořilostní. Samozřejmě, Hammar stál celou dobu vedle nich a tiše naslouchal, pokud nebyl tázán. A byť si měl brát Oriasovu dceru, pořád to byl Gerwynův člověk.
Stárnoucí generál se za Johnem ovšem zastavil později, sotva dohlédl na to, že se Hammar v pořádku ubytoval.
"Budu chtít hlášení. Co nejdřív," oznámil.
"S tím počítám, generále. Pustím se do něj, jakmile dorazím do Gheeru."
Orias kývl. "Máš na to dnešek a půlku zítřka. Večer si o tom pobytu poslechneme, já, Tern a Sarif, ale to hlášení chci mít v ruce ještě předtím. A na čtvrtek ohlásíme schůzi v Gheeru, otevřenou. Budeš tam mluvit hlavně Ty, o tom, jací jsou Arapalci, jaký je Zagan-Mar, tak s tím počítej."
John polkl a kývl. Byl rád bavič, ale tohle znělo na jeho gusto příliš zodpovědně.

Později se na vývěsce objevil nový vzkaz:

Ve čtvrtek 18. od osmi hodin jste zváni k setkání se zástupcem skupiny, která byla v rámci mírových jednání vyslána do Arapalské říše. Setkání proběhne v gheerském paláci v jednací síni v přízemí vlevo.
Za odboj Tern, regent Gheeru

14.05.2017, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
- Aktualizujte si soubory pomocí DP2 Auto Update programu

Mustangové
- Ve vybraných dungeonech je možné nalézt mustangy vhodné ke zkrocení
- Mustanga je předem nutné nakrmit zlatým jablkem, aby se zkrotit nechal

Koně, lamy a ostardové
- Tito tvorové nyní nesou rozlišení svého pohlaví, viditelné po najetí myší na zvíře
- U zvířat volně v přírodě je pohlaví nastaveno náhodně
- U zakoupených koní není pohlaví předem určeno a je možné pomocí příkazu ".Pohlavi samec/samice" ho po koupi určit
- Stejným příkazem je také možné určit pohlaví pro již existující a získané zvíře, které doposud určené pohlaví nemá
- Nenastavené zvěři bude pohlaví náhodně zvoleno se zavedením systému chovu zvířat

Aukce
- Přidána tlačítka k posouvání na předchozí nebo další předmět při rozkliknutí detailu předmětu
- Přidáno filtrování na předměty dle magické úrovně
- U funkce vyhledávání byla přidána možnost zadání vyhledávání více parametrech pomocí znaku plus (+). Příklad použití "damage+lower" vyhledá předměty, které obsahují výrazy "damage" i "lower" zároveň.
- Přidána možnost hromadného přidání magických předmětů v nabídce Vytvoření prodeje. Touto funkcí je možné zacílit kontejner, který má postava u sebe, kde dojde k prohledání všech magických předmětů a budou rozděleny ve zobrazené nabídce dle typu (zbroj/zbraň/šperk), dle provedené magické identifikace a dle magické úrovně předmětu. U každé takto rozdělené položky je pak zobrazené množstí, které byly nalezeny, a je možné zadat požadovanou cenu pro prodej všech těchto předmětů. Následně po potvrzení provedení prodeje budou předměty ze všechn položek, u kterých je zadána cena, jednotlivě přidány do prodeje v Kupní síni.
- Oprava vyhledávání aby provedené hledání vyhledávalo jen ve vybrané kategorii

Hagart (10. 5. 2017)
- zrušena všechna monstra na náměstí a byl ponechán pouze hlavní boss
- snížen počet Succub a Experimentů v předzávěrečné části
- rozmístěno pár Succub v menším počtu skrze dungeon

Gamar
- Došlo k předělání kontextového menu k vybrání položky na dialogové menu.
- Přidána možnost resetování specializace (body i úrovně zůstanou ponechány). Toto je možné za poplatek 1 zlatého využívat nad rámec jednoho volného resetu za den (pomocí příkazu .specreset)
- Přidána možnost převychování papouška.

Změny
- Stavění - přidáno větší množství nových komponentů pro výstavbu (oblouky zdí, nové podlahy)
- Domy - přidáno větší množství nových komponentů pro výstavbu (oblouky zdí, nové podlahy)
- Gwal - nastavena pomalá rychlost pohybu při chůzi ve stínu v proměně srny nebo jelena
- Očarované předměty - při nabití se nyní přičítá čas navíc za získanou úroveň runického předměty (minimální úroveň pro bonus je 200)
- Summon Daemon - upravení démonových pomocníků, aby měly modré jméno
- Animate Dead - vyvolaní nemrtví mají nyní vždy modré jméno
- Heavy Crossbow - změna speciálních úderů na Armor Ignore a Concussion Blow

Opravy
- Magické hole - oprava zobrazení vlastností LRC a LMC
- Vývěska - oprava opakovaného otevírání při opakovaném poklikání
- Střelné zbraně - oprava chyby ve výpočtu poplatku staminy za výstřel
- Lišta - oprava automatické změny grafiky u ikony Language příkazu
- Fire Field - oprava léčení nepřátelských tvorů při použití léčivé ohnivé zdi od Kněze
- Sloučit - oprava nelogické možnosti sloučit předmět sám do sebe
- Runické předměty - oprava přidávání atributů z runických vlastností
- Očarované předměty - oprava zobrazení času nabití
- Očarované předměty - oprava přidávání atributů z magických vlastností i když předmět není nabitý
- Očarované předměty - oprava vizuálního dvojitého snížení runických vlatsností při spojení s magickým předmět, které vznikalo, pokud předmět byl nabitý
- Vyvolávač - oprava možnosti kouzlení se střelnou zbraní v ruce při zvolené specializaci
- Zaklínač - oprava možnosti pohybu při kouzlení, které bylo špatně vázané na životy namísto manu
- Bublinka - oprava možného pádu serveru při zabití vyvolaných tvorů plošným zraněním
- Pasti - oprava možného pádu serveru při zabití vyvolaných tvorů plošným zraněním
- Kritický zásah - oprava správného rozpoznání Armor Ignore a Lightning strike bonusového zranění k blokování možnosti Kritického zásahu
- Prastarý ghůl - oprava rychlosti pohybu

13.05.2017, Stížnost, Události

Za strážným zaklaply dveře a regent Gheeru Tern si znaveně promnul spánky. Arapalskej aby vzal tu zodpovědnost... Potřásl hlavou.
Prošel hlášení, která mu donesli dva strážní, kteří měli přede dvěma dny noční službu. Pak se podíval na hlášení, které mu sepsal Lucius. Obohatil stížnost o jméno onoho Xarhaaze a dokonce ji rozšířil i o jeho kumpána. O tom Gwalovi Lucius už také něco slyšel, divoká povaha. Tern znovu promnul spánky a krátce pohlédl ke dveřím, za kterými normálně sedává John. Jeho radu by uvítal, ale jeho pobočník byl na Zagan-Maru.
Znovu se zadíval do těch tří hlášení a do stížnosti, kterou přinesl poslíček. Plašení zvěře, oběžování stráží, rozmisťování výbušných pastí v samém centru města. U toho Xarhaaze se ani nejednalo o první prohřešek. Mír je hrozná nuda. Asi by měl vymyslet nějaké veřejně prospěšné práce, když jsou dobrodruzi tak nevybití. Semkl rty, odsunul hlášení stranou, podal si tři prázdné pergameny a začal psát.
Zapečetěné dopisy později odnesl poslíček gheerské pošty.

12.05.2017, Návštěva, Události

Lord seděl ve své pracovně a pozoroval obraz na zdi - opravdu se tam krásně vyjímal. Jeho myšlenky se ale neustále vracely k jinému dárku. K dárku, který právě zkoumalo několik mágů. Runická zbraň z nejlepšího kovu pevniny přímo v jejich rukách. Mohli si přát něco lepšího k tomu, aby zjistili, jak odkrýt moc těchto zbraní i pro něj? Nejspíše ne. Pousmál se tedy a sklonil se k deníku, do kterého právě psal další poznámky.
Nejdříve se přítomnosti pevninských na ostrově bál, a proto se snažil pečlivě vybírat, co uvidí a s kým se setkají. Přesto měl pocit, že mu něco unikalo, že se stalo něco, co neměl pod svou kontrolou tak, jak věřil. Kdo ví, bude se tím zabývat, až delegace odpluje zpět.
Vyslanci z pevniny se ale ukázali být vzornými návštěvníky. A příjemnými. V myšlenkách se vrátil zpět k Johnovi, jehož společnost si oblíbil. Možná byl až příliš dobrý společník, pomyslel si, když si vzpomněl na setkání své vlastní manželky s gheerským vyslancem. Myšlenky na ten rozhovor ale rychle zahnal potřepáním hlavy a vrátil se k zápiskům.
Zítra Johna a jeho lidi vezmou na procházku do míst, kde se znovuobnovila Říše, do míst kde jeho národ byl uzavřen v temnotě...

Stránka 1 z 66  >   >> Zobrazit vše

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2