Lave menu


Novinky

9.08.2019, Hlášení, General

Vážení hráči, přináším Vám seznam věcí na kterých aktuálně pracujeme a shrnutí pár událostí kolem:

- Je v plánu udělat pár úprav aur zbrojí, které máme rozdělané už z doby před wipem. Z toho důvodu je v tom i teď trochu nepořádek, proto lze aktuálně očekávat, že ne všechny aury teď fungují jak mají. To se samozřejmě týká i aur získaných pomocí zdobení.
- Rozdělané dále máme přidání receptů pro řemesla a jejich náleznost ve hře
- Pochopitelně, co předpokládám Vás zajímá nejvíce, tak se pracuje na zavedení Specializací. Zavedení je odložené z důvodu dokončení cechu pod který budou herně spadat.
- V řešení je situace s Miningem, power scrollem a také těžbou Mithrilu a Yewu u Lumberu
- Taktéž jedno téma je vyřešení budoucího trénování řemeslných dovedností nad 100 a s tím spojena nutnost až 50. bojové úrovně, případně obecně omezení úrovně u řemeslníka
- Když zůstaneme u řemeslníka, tak ještě jsou dvě věci co potřebuju zmínit. Tou první jsou odměny u malých zakázek první úrovně. Zde je to poněkud nedotažené a doporučuju zakázky zatím šetřit, odměny projdou úpravou.
- Druhá věc u řemeslníka je také spojena se zakázkama a to využití zkušeností a úrovní z nich získané. Ty aktuálně se pouze střádají a užitek se teprve dostaví později až bude systém dokončen. Využití získaných úrovní bude zejména k vylepšení runických předmětů a zisku zakázek. Tedy bonusy, které se týkají zejména řemesel u kterých řemeslnické zkušenosti za zakázky lze získat.
- Další na pořadí prací je obnovení několika starších questů
- Doporučuju také vyhýbat se spawnerům démonů v kruhu kolem krystalu. Vyskytla se tam chyba při kopírování a tak u všech těchto lokací chybí finální odměna po vybití.
- A nakonec chceme stále zaměřit pozornost na omezení vstupu do dungeonů ve velké partě, které stále z pohledu nutné obtížnosti cítíme, že je potřeba. Aktuálně, abychom zachovali Vaší žádost umožnit vstup i ve velké skupině, tak se budou dělat pokusy s možností navýšení síly monster dle velikosti skupiny.

Dále bych rád upozornil, že jsme si všimli opakovaného problému s probíháním bran, jejichž lokaci vybil někdo jiný. Jak na Discordu psala Traya 24.7. v bodě 1) Probíhání bran nevidíme rádi a obvykle ho trestáme ztrátou zkušeností. To, že přijdete na místo které je vybité a je zde stále aktivní brána neznamená, že se jedná o volné zkušenosti. Hráč který se aktivně neúčastnil aktivace brány nemá na zkušenosti z ní žádný nárok. To platí i pokud na místo přijdete a máte od party, která místo vybila, souhlas o projití. Průchod touto branou bez aktivní účasti znamená porušení pravidel a bude trestáno.

A jako poslední bych chtěl znovu vyjádřit obrovské poděkování všem co poslali příspěvek na server, které zdaleka předčilo mé očekávání.
S tímto jsme aktuálně provedli navýšení ram serveru a zaplatili zrušení sdíleného cpu vlákna. Také jsem provedl několik optimalizačních kroků v systému. To se doufám dohromady dostaví ke zlepšení herního a hlavně plynulého zážitku.

Příjemnou hru Vám za GM tým přeje Malak

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2