Lave menu


16.05.2017, Návrat, Události

Skalborská pevnost. John už ji měl vlastně docela rád. Stoupal po chladném kamenném schodišti s Hammarem po svém boku, ale myšlenkami se toulal spíš ve sklepení, v místech, kde drželi zajaté Arapalce. Potřásl hlavou. Nejdřív povinnosti.
Čekali na ně oba generálové, Orias se svým chladným zájmem a Sarif se svým chladným nezájmem. Johna by vážně zajímalo, jak se Oriasovi podařilo Sarifa přesvědčit o potřebě míru. Každopádně toorského generála obdivoval - podporu měl slabší, přesto to byl on, kdo nyní udával tempo. Alespoň na pevnině.
Setkání bylo krátké a spíše zdvořilostní. Samozřejmě, Hammar stál celou dobu vedle nich a tiše naslouchal, pokud nebyl tázán. A byť si měl brát Oriasovu dceru, pořád to byl Gerwynův člověk.
Stárnoucí generál se za Johnem ovšem zastavil později, sotva dohlédl na to, že se Hammar v pořádku ubytoval.
"Budu chtít hlášení. Co nejdřív," oznámil.
"S tím počítám, generále. Pustím se do něj, jakmile dorazím do Gheeru."
Orias kývl. "Máš na to dnešek a půlku zítřka. Večer si o tom pobytu poslechneme, já, Tern a Sarif, ale to hlášení chci mít v ruce ještě předtím. A na čtvrtek ohlásíme schůzi v Gheeru, otevřenou. Budeš tam mluvit hlavně Ty, o tom, jací jsou Arapalci, jaký je Zagan-Mar, tak s tím počítej."
John polkl a kývl. Byl rád bavič, ale tohle znělo na jeho gusto příliš zodpovědně.

Později se na vývěsce objevil nový vzkaz:

Ve čtvrtek 18. od osmi hodin jste zváni k setkání se zástupcem skupiny, která byla v rámci mírových jednání vyslána do Arapalské říše. Setkání proběhne v gheerském paláci v jednací síni v přízemí vlevo.
Za odboj Tern, regent Gheeru

Novinky

  21.07.2017, Slyšte, slyšte!, Události

  Na vědomost se dává, že Velká rada pevniny, tvořená představiteli Gheeru, Merhaby, Tooru a táborů spolupracujích s odbojem, uzavřela mír s Arapalskou říší.
  Mírová smlouva krom jiného stanovuje omezení pro pohyb Arapalců po pevnině pouze na prověřené osoby a také je zavazuje k tomu, aby si při cestách vyjednali souhlas toho, kdo si nárokuje území, kterým projíždí.

  16.07.2017, Stránky, General

  - Korespondence - nová stránka věnující se možnostem herní korespondence a souvisejícím předmětům
  - Dungeony - seřazení dungeonů dle obtížnosti a dle abecedy
  - Svitky moci - doplněny informace k získání svitků moci 3. úrovně (Hagart)
  - Pravidla - doplněna pravidla pro tábory
  - Tábor - doplněny informace o svatém místě, stěhování tábora a změně odboje, pod který tábor spadá
  - Magické vlastnosti - aktualizován Focus Attack a Hit Knockback, přidána vlastnost Healing Touch, doplnění maximálních hodnot a přidání dodatečných informací k některým vlastnostem
  - aktualizace webu vzhledem k posledním novinkám

  12.07.2017, Úprava kódu, System

  Strážce bran
  - Připravili jsme pro vás možnost získání speciálního titulu Strážce bran, který lze získat zabíjením bludiček u nestabilních měsíčních bran
  - Tento titul mohou mít pouze tři nejlepší lovci
  - Rozdělení titulu nejlepším strážcům se provádí vždy po restartu serveru
  - Titul je možné nastavit přes příkaz .titul (v plánu je ještě informování při zisku/ztrátě nároku na titul)

  Hřeben
  - Do nabídky Tezarových předmětů byl přidán nový předmět Hřeben
  - Hřeben umožňuje změnu účesu dle aktuální délky

  Změny
  - Vlastnosti - přidáno zobrazení Healing Touch
  - Bard - nastavení aby Healing Touch nenavyšoval bardské léčení
  - Řemeslník - nastaveno zobrazení předmětů, na které postava nemá u sebe patřičný materiál, červenou barvou
  - Řemeslník - sjednocení fontu položek v menu
  - Amulet Summoner - nastaveno, aby amulet při zvolené Specializaci Vyvolávače účinkoval i se střelnou zbraní v ruce
  - Ninjitsu - umožnění používání útoků Surprise Attack a Focus Attack se střelnou zbraní, omezení na rychlost zbraně zde neplatí
  - Specializace Bojovník - 1, 2 - v případě, že cíl je už pod účinkem (imunitou) úderu Paralyzing Blow, tak bude aplikován Crushing Blow
  - Tábor - umožněno darování táborových surovin a peněz skrze táborovou pokladnici odboji, ke kterému tábor náleží
  - Tábor - nastaveno zvětšování plochy tábora dle dosažené úrovně. Od 20. úrovně se plocha rozšíří na 60 kroků, od 30. na 70.
  - Dopis - umožněno psát dopis v některém z jazyků, kterým postava umí hovořit. Zvolený jazyk se pevně nastaví při prvním otevření dopisu dle nastaveného jazyku postavy (stejně jako u knih).
  - Pečetidlo - přidána možnost opatřit pečetidlo jedinečným popisem dle výběru majitele. Pečetidlo upravuje gheerský dráteník Balidian skrz příkaz .pojmenuj. Více pečetidel nemůže mít stejnou pečeť. Popis pečetě je poté trvale zobrazen na pečetidle a v tímto pečetidlem zapečetěném dopise.
  - Farmaření - doplněna zpráva v případě, že postava nemá potřebné lektvary na odstranění plevele nebo broučků
  - Farmaření - umožněno odstranění broučků i v případě, že je rostlina zaplevelená, ale postava nemá lektvar na jeho odstranění
  - Summon Fey/Fiend - nastaveno okamžité následování sesílatele kouzla po vyvolání
  - Odolnosti - nastaveno počítání odolností na desetinná místa, aby docházelo k menším ztrátám kvůli zaokrouhlení. Konečný výsledek je stále zaokrouhlen dolů na celou hodnotu. Díky tomu tak například 8,5 a 8,5 dá 17 namísto 16 jako dříve. Tato změna se aktuálně netýká Physical odolnosti.
  - Poptávka - nastaveno vracení na předchozí obrazovku po uskutečněném prodeji

  Opravy
  - Vlastnosti - oprava zobrazení hodnoty u Protection
  - Poklady z map - oprava generování magických předmětů - byla zde možnost výskytu předmětů s nestandardním nastavením vlastností, například mágovská hůl s Damage Increase
  - Animal Taming - oprava nastavení dovedností tvorů nad hranici 100
  - Gwali - oprava se zaokrouhlováním vypočítané hodnoty získaného rasového bonusu z proměny
  - Farea - oprava se zaokrouhlováním vypočítané hodnoty získaného rasového bonusu z podpůrného spirita
  - Farea - oprava léčení ze schopnosti Takary skrze jed
  - Lišta - oprava odmazávání Language po restartu serveru
  - Potion Keg - oprava potřebného typu lahve při stáčení výbušných lektvarů
  - Postava - oprava ukládání dluhu zkušeností ztracených za smrt po restartu serveru
  - Řemeslník - oprava ukládání počtu odevzdaných výrobků po restartu serveru
  - Runické nářadí - oprava, aby při slučování a rozdělování nářadí nebylo nutné stát poblíž výrobní stanice
  - Runické předměty - oprava ponechání odolností i po vyndání run z předmětu
  - Inscription - oprava zachování jazyka při přepisování knih

  10.07.2017, Nečekaný dar, Události

  Gerwyn přecházel po své pracovně, občas pohledem zabloudil k obrazu na zdi. Pousmál se. Pokud se nezdržel cestou, přibližně touhle dobou by se měl ukázat u toorských břehů jeho koráb, tentokrát s minimální posádkou, zato maximálním nákladem. Kromě Hammara a Gerry, kteří měli pár dní zůstat ve Skalboru, vezl i dřevo, kámen a neušlechtilé kovy. Veškerý možný stavební materiál a samozřejmě i nástroje. A v neposlední řadě peníze. Mohl jen děkovat předkům za to, že ho svedli dohromady s Worrmonem, s jehož pomocí mohl myšlenku, kterou mu vnuknuly rozhovory s Oriasem, přetvořit ve skutečnost. Společný cíl. Další krok k upevnění vztahů mezi Říší a Toorem. Jedna svatba nestačí.

  Generál Orias se snad podesáté podíval na seznam, který mu předal Hammar krátce po vylodění, a průvodní dopis od lorda Gerwyna. Byl to vskutku velkorysý dar a jeho nečekanost jen podtrhovala jeho velikost. Orias se snažil přijít na to, čím by přijetí takového daru mohlo Tooru uškodit, ale neviděl nic. Najednou se usmál. Tohle rozhodnutí vlastně nemuselo být jen jeho. Naopak, tohle se týká Tooru, ne odboje, měl by o tom rozhodnout ten, kdo v Tooru snad bude jednou vládnout. A procházka mu pomůže utřídit vlastní myšlenky. Přehodil si přes ramena plášť a dlouhými kroky vyrazil ze své pracovny.
  "Fergasi, můžeš na okamžik?" zavolal na muže kolem třicítky, který se skupinkou dalších trénoval na nádvoří. Odvedl ho stranou a podal mu oba pergameny.
  "Tohle přišlo ze Zagan-Maru, od lorda Gerwyna."
  Světlovlasý muž si otřel čelo, pokývl a začetl se. Jeho obočí se nepatrně zvedlo, jak procházel seznam položku po položce, ale jinak zůstávala jeho tvář beze změny.
  "To je velkorysá nabídka. Co za to?"
  "Právěže nic, četl jsi průvodní dopis."
  Fergas si promnul bradku.
  "Čím dřív bude Toor obyvatelný, tím líp pro nás všechny. Když nabízí, když to kotví na dohled od Tooru..." nechal větu nedokončenou a výmluvně pokrčil rameny.
  Orias se pousmál a kývl. Hloupý, kdo dává, pomyslel si, hloupější, kdo nebere.

  4.07.2017, Úprava kódu, System

  Farea
  - Přidána možnost změny Spirita dle výběru na bojového nebo podpůrného
  - Změnu je možné provést u každého Spirita jednou každé 4 hodiny.
  - Podpůrný Spirit je ve stejném nastavení jako byl před pár dny uveden.
  - Bojový Spirit byl omezen na maximální úroveň 40 (pro výpočet maximálního zranění a životů), ale body k rozdělení dostává až do 60. úrovně. Byla zrušena podpůrná větev a body je nadále možné rozdělit mezi útočné a podůrné vlastnosti, které bez změn zůstaly zachované.
  - Body získané za úrovně k rozdělení abilit jsou oddělené, zkušenosti a úroveň sdílená.
  - Provedeno navýšení základních životů a revize zranění a rychlosti útoku u všech dostupných spiritů. Důvodem je zjištění, že Takara, která je určena spíše k obraně dosahovala druhého nejvyššího zranění a také kvůli zjištěné a opravené chybě s bonusem do celkového zranění (viz Opravy níže).

  Změny
  - Human - zobrazení Focus Attack u nasazené zbraně z rasové schopnosti
  - Wildfire - nastavena prodleva k použití na 10 vteřin
  - Vyvolávač - nastavena možnost aby vyvolávač mohl kouzlem odvolávat vlastní vyvolané tvory
  - Poptávka - přidány Cestovní runy a Vlna do možnosti poptávky

  Opravy
  - Lišta - oprava chybných ikon ve vertikálním směru
  - Lišta - oprava chybných ikon Language, Pouta a Meld in Nature
  - Zbroj - oprava zobrazení Minion Mastery
  - Vlastnosti - oprava zaokrouhlení hodnot Minion Mastery a Minion Expertise bonusu z Amuletu u Xarhaaze
  - Vlastnosti - oprava zobrazení Minion Expertise, které bylo zobrazené v desetině hodnoty
  - Lektvary - oprava možnosti neustálého pití lektvarů na atributy
  - Amulet Tamer - oprava regenerace skrze jed
  - Tvorové - Oprava s chybnou rychlostí útoku kvůli nízké stamině. Kvůli této chybě stačilo aby jakémukoliv tvoru (petu, monstru i summonu) chybělo jen procento staminy a došlo k výraznému snížení rychlosti útoku.
  - Farea - oprava získávání zkušeností pro vyvolaného podpůrného spirita
  - Farea - oprava zachování jména spirita při kompletním resetu
  - Farea - oprava chyby u Spirita za body vložené do útočné větve, která přidává celkem 30% navýšení celkového zranění, tento bonus pravděpodobně dříve nikdy nefungoval, pouze v informacích spirita, ne ve skutečném zranění, a teď je plně zprovozněn

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2