Lave menu


14.05.2017, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
- Aktualizujte si soubory pomocí DP2 Auto Update programu

Mustangové
- Ve vybraných dungeonech je možné nalézt mustangy vhodné ke zkrocení
- Mustanga je předem nutné nakrmit zlatým jablkem, aby se zkrotit nechal

Koně, lamy a ostardové
- Tito tvorové nyní nesou rozlišení svého pohlaví, viditelné po najetí myší na zvíře
- U zvířat volně v přírodě je pohlaví nastaveno náhodně
- U zakoupených koní není pohlaví předem určeno a je možné pomocí příkazu ".Pohlavi samec/samice" ho po koupi určit
- Stejným příkazem je také možné určit pohlaví pro již existující a získané zvíře, které doposud určené pohlaví nemá
- Nenastavené zvěři bude pohlaví náhodně zvoleno se zavedením systému chovu zvířat

Aukce
- Přidána tlačítka k posouvání na předchozí nebo další předmět při rozkliknutí detailu předmětu
- Přidáno filtrování na předměty dle magické úrovně
- U funkce vyhledávání byla přidána možnost zadání vyhledávání více parametrech pomocí znaku plus (+). Příklad použití "damage+lower" vyhledá předměty, které obsahují výrazy "damage" i "lower" zároveň.
- Přidána možnost hromadného přidání magických předmětů v nabídce Vytvoření prodeje. Touto funkcí je možné zacílit kontejner, který má postava u sebe, kde dojde k prohledání všech magických předmětů a budou rozděleny ve zobrazené nabídce dle typu (zbroj/zbraň/šperk), dle provedené magické identifikace a dle magické úrovně předmětu. U každé takto rozdělené položky je pak zobrazené množstí, které byly nalezeny, a je možné zadat požadovanou cenu pro prodej všech těchto předmětů. Následně po potvrzení provedení prodeje budou předměty ze všechn položek, u kterých je zadána cena, jednotlivě přidány do prodeje v Kupní síni.
- Oprava vyhledávání aby provedené hledání vyhledávalo jen ve vybrané kategorii

Hagart (10. 5. 2017)
- zrušena všechna monstra na náměstí a byl ponechán pouze hlavní boss
- snížen počet Succub a Experimentů v předzávěrečné části
- rozmístěno pár Succub v menším počtu skrze dungeon

Gamar
- Došlo k předělání kontextového menu k vybrání položky na dialogové menu.
- Přidána možnost resetování specializace (body i úrovně zůstanou ponechány). Toto je možné za poplatek 1 zlatého využívat nad rámec jednoho volného resetu za den (pomocí příkazu .specreset)
- Přidána možnost převychování papouška.

Změny
- Stavění - přidáno větší množství nových komponentů pro výstavbu (oblouky zdí, nové podlahy)
- Domy - přidáno větší množství nových komponentů pro výstavbu (oblouky zdí, nové podlahy)
- Gwal - nastavena pomalá rychlost pohybu při chůzi ve stínu v proměně srny nebo jelena
- Očarované předměty - při nabití se nyní přičítá čas navíc za získanou úroveň runického předměty (minimální úroveň pro bonus je 200)
- Summon Daemon - upravení démonových pomocníků, aby měly modré jméno
- Animate Dead - vyvolaní nemrtví mají nyní vždy modré jméno
- Heavy Crossbow - změna speciálních úderů na Armor Ignore a Concussion Blow

Opravy
- Magické hole - oprava zobrazení vlastností LRC a LMC
- Vývěska - oprava opakovaného otevírání při opakovaném poklikání
- Střelné zbraně - oprava chyby ve výpočtu poplatku staminy za výstřel
- Lišta - oprava automatické změny grafiky u ikony Language příkazu
- Fire Field - oprava léčení nepřátelských tvorů při použití léčivé ohnivé zdi od Kněze
- Sloučit - oprava nelogické možnosti sloučit předmět sám do sebe
- Runické předměty - oprava přidávání atributů z runických vlastností
- Očarované předměty - oprava zobrazení času nabití
- Očarované předměty - oprava přidávání atributů z magických vlastností i když předmět není nabitý
- Očarované předměty - oprava vizuálního dvojitého snížení runických vlatsností při spojení s magickým předmět, které vznikalo, pokud předmět byl nabitý
- Vyvolávač - oprava možnosti kouzlení se střelnou zbraní v ruce při zvolené specializaci
- Zaklínač - oprava možnosti pohybu při kouzlení, které bylo špatně vázané na životy namísto manu
- Bublinka - oprava možného pádu serveru při zabití vyvolaných tvorů plošným zraněním
- Pasti - oprava možného pádu serveru při zabití vyvolaných tvorů plošným zraněním
- Kritický zásah - oprava správného rozpoznání Armor Ignore a Lightning strike bonusového zranění k blokování možnosti Kritického zásahu
- Prastarý ghůl - oprava rychlosti pohybu

Novinky

  17.08.2017, Posun v bádání, Události

  Rial stál před Gheerskou školou Magie a téměř se bál vzít za kliku. Jak dlouho už tu nebyl? Nadechl se a otevřel dveře. Kalime ho obdařila úsměvem a okamžitě mu vyšla vstříc, aby ho objala.
  "Jsem rád, že jsi v pořádku, regent mluvil o znepokojivých zprávách od dobrodruhů."
  "Jsem. Tady v Gheeru je bezpečně. Zatím."
  Když ji pustil, kývla hlavou ke dveřím vedle. Rial se pousmál. Teď ta méně příjemná část.
  V pracovně stáli čtyři mágové. Ritiena a Amelora znal, stejně tak Delanera, svého kolegu z merhabského odboje. Čtvrtá byla žena, tipoval ji na mágyni toorských. Všichni mluvili jeden přes druhého.
  "... tak by se to pole takhle nechovalo!"
  "Ale z toho, co víme od kerantských, se dá klidně usuzovat, že vibrace pole mohou znamenat obojí."
  "To jsou ale informace staré nejmíň 40 let, spíš víc. Nemůžeme počítat s tím, že se bariéra za tu dobu vůbec nezměnila, to by byl hazard se životem."
  "Však oni se najdou dobrovolníci, co to zkusí, a pak budeme vědět víc."
  "Amelore!"
  "Dobrý den," zkusil to Rial, ale nikdo mu nevěnoval pozornost. Odkašlal si, ale i to zaniklo v hádce přítomných mágů. Přimhouřil oči, zkoncentroval se a zašeptal tři krátká slůvka: "In Vas Por." Podlaha se zachvěla a všichni čtyři se k němu otočili. "Dobrý den, povídám," usmál se na ně.
  Bělovousý mág, nejstarší ze čtveřice, se zamračil. "Tohle kouzlo v domě?"
  "Nejsem žádný začátečník, Ritiene." Rozhlédl se po ostatních. "Generál Sarif mne pověřil, abych se k vám připojil při zkoumání bariéry. Moje oblast zájmu je sice jinde, ale dřív jsem měl i něco do činění s kerantskými krystaly, tak snad budu co platný. Můžete mne seznámit s tím, co máme?" Začli mluvit jeden přes druhého a Rial pozvedl ruku. "Delanere, můžeš to shrnout? A představit mne," usmál se na čarodějku.
  "Zaria, z Tooru," předběhla merhabského mága dotyčná.
  "Rial, kdysi z Gheeru, teď z Merhaby," odvětil a lehce se uklonil. Pak se podíval na svého kolegu.
  "Co máme..." Delaner si promnul vous. "Máme bariéru, o které nic nevíme a kterou máme projít, pár útržkovitých informací ze Zagan-Maru a nůž od našich generálů a regentů pod krkem."
  Historie se opakuje, pomyslel si Rial, když se Delaner pustil do podrobností. Vyčaruj z ničeho nic, mocný mágu. Nerad to přiznával, ale dal by půl Gheeru za pár zagan-marských mágů. Celý za kerantského. Nu což, snad postačí aspoň to, co nám Tern sehnal, pomyslel si, když pokládal před čtveřici užaslých mágů jeden z arapalských svazků. A to ještě nevědí, že v paláci jsou další. A krystal naladěný na Zagan-Mar.

  15.08.2017, Úprava kódu, System

  Změny
  - Runic Info - přidáno zobrazení všech vlastností u Očarovaného předmětu
  - Pošta - nastaveno vynechávání smazaných postav ze seznamu příjemců
  - RP Hodnocení - nastaveno vynechávání smazaných postav ze seznamu k ohodnocení
  - Postava - přidána tabulka zobrazující dovednosti, které postava má aktuálně naučené, pro rychlé použití

  Opravy
  - Pošta - oprava možnosti zaslání na speciální adresy v případě, že postava nemá nikoho pojmenovaného
  - Řemeslník - oprava červené barvy výrobků ve výrobním menu (zatím pouze vypnutí)
  - Perk - oprava ponechání perků získané ze Specializace při resetu všech perků

  14.08.2017, Sbírka, Události

  Město Gheer děkuje všem, co se zapojili do probíhající sbírky. Sbírka je tímto ukončena.

  Regent města Gheeru Tern

  7.08.2017, Úprava kódu, System

  Svět
  - Pevnost Dz’Monů - navýšeny magické předměty v pokladu, zkušenosti a body specializace za bránu

  Specializace
  - Přidána nová sekce Obecné znalosti, kde lze převést bouns z až tří vybraných schopností zvolené Specializace na volné body do systému Perků
  - Zvolená schopnost musí být plně aktivována (pět bodů vložených) a poté ji je možné zaměnit za 3 body do Perků
  - Jedná se spíše zatím o systém, který má nahrazovat finální před jeho vytvořením

  Emote
  - přidána možnost vytváření vlastního emotu
  - u vlastního emotu je možné vybrat název, emot, zvuk i animaci
  - aktuálně není možné používat animace na jízdním tvoru a zvuky v proměnách

  Změny
  - Bojovník/Vrah - 1, 2 - smazání zprávy v případě, že je cíl imunní na krvácení
  - Spirit - nastavení Come příkazu po přesunutí u podpůrného spirita
  - Fertile Dirt - snížení váhy na 0,1
  - Kněz - přidána zpráva zobrazující průběžné vybíjení nebo nabíjení Heal kouzla
  - Nekromant - přidána tabulka zobrazující počet aktivních tvorů vytvořených pomocí Animate Dead kouzla
  - Nekromant - nastaven jiný vzhled proměny Lich Form
  - Momentum Strike - nastavena procentuální účinnost Hit Spell vlastností při zásahu okolních cílů dle procenta provedeného zranění
  - Hřeben - zakázáno česání s pokrývkou na hlavě
  - Knockback - zrušeno omezení používání s úderem Whilrwind
  - Travel book - navýšen počet knih v prodeji
  - Rytíř/Kapitán - 1, 5 - snížení účinnosti na 5 Natural Protection

  Opravy
  - Kněz - oprava zobrazení násobku Healing Touch na předmětech a ve Vlastnostech
  - Xarhaaz - oprava chybné účinnosti Magic Affiliation na Healing Touch
  - Oprava možnosti přesunout se pryč z Luminoru/Foxhole bez dokončení úkolů
  - Jízdní zvíře - oprava situace, kdy kvůli zadanému povelu Come zvíře po zabití svého pána zůstalo v případě napadnutí stát namísto útěku
  - Vyvolaní tvorové - oprava aktivního příkazu Attack ihned po vyvolání
  - Obchodní síň - oprava zobrazení "Crafted by" 2x po sobě u oblečení
  - Obilí - oprava ponechání kvality
  - Štít - oprava zobrazení Block hodnoty dle durability
  - Mage amulet - oprava přidávání desetinásobné hodnoty odolností
  - Mephitis - oprava spawneru Mustanga

  Dodatek
  - Požadavky na změny postavy nebo předmětů realizované v rámci novinek z 1.7. bude možné ohlásit nejpozději do konce tohoto týdne (13.8.)
  - Prosíme všechny, kteří se s nějakým požadavkem už ohlásili, ale ještě jim nebylo vyhověno, aby zopakovali znovu žádost skrze Page ve hře, děkuji.

  7.08.2017, Sbírka, Události

  Město Gheer děkuje všem, co se zapojili do probíhající sbírky.
  Železo, hřebíky, látka a kameny jsou zajištěné v požadovaném množství.

  Dále potřebujeme zajistit ještě:
  8000 dřeva
  1300 lněné příze
  1500 vosku
  2000 nasoleného masa
  peníze

  Regent města Gheeru Tern

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2