Lave menu


14.05.2017, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
- Aktualizujte si soubory pomocí DP2 Auto Update programu

Mustangové
- Ve vybraných dungeonech je možné nalézt mustangy vhodné ke zkrocení
- Mustanga je předem nutné nakrmit zlatým jablkem, aby se zkrotit nechal

Koně, lamy a ostardové
- Tito tvorové nyní nesou rozlišení svého pohlaví, viditelné po najetí myší na zvíře
- U zvířat volně v přírodě je pohlaví nastaveno náhodně
- U zakoupených koní není pohlaví předem určeno a je možné pomocí příkazu ".Pohlavi samec/samice" ho po koupi určit
- Stejným příkazem je také možné určit pohlaví pro již existující a získané zvíře, které doposud určené pohlaví nemá
- Nenastavené zvěři bude pohlaví náhodně zvoleno se zavedením systému chovu zvířat

Aukce
- Přidána tlačítka k posouvání na předchozí nebo další předmět při rozkliknutí detailu předmětu
- Přidáno filtrování na předměty dle magické úrovně
- U funkce vyhledávání byla přidána možnost zadání vyhledávání více parametrech pomocí znaku plus (+). Příklad použití "damage+lower" vyhledá předměty, které obsahují výrazy "damage" i "lower" zároveň.
- Přidána možnost hromadného přidání magických předmětů v nabídce Vytvoření prodeje. Touto funkcí je možné zacílit kontejner, který má postava u sebe, kde dojde k prohledání všech magických předmětů a budou rozděleny ve zobrazené nabídce dle typu (zbroj/zbraň/šperk), dle provedené magické identifikace a dle magické úrovně předmětu. U každé takto rozdělené položky je pak zobrazené množstí, které byly nalezeny, a je možné zadat požadovanou cenu pro prodej všech těchto předmětů. Následně po potvrzení provedení prodeje budou předměty ze všechn položek, u kterých je zadána cena, jednotlivě přidány do prodeje v Kupní síni.
- Oprava vyhledávání aby provedené hledání vyhledávalo jen ve vybrané kategorii

Hagart (10. 5. 2017)
- zrušena všechna monstra na náměstí a byl ponechán pouze hlavní boss
- snížen počet Succub a Experimentů v předzávěrečné části
- rozmístěno pár Succub v menším počtu skrze dungeon

Gamar
- Došlo k předělání kontextového menu k vybrání položky na dialogové menu.
- Přidána možnost resetování specializace (body i úrovně zůstanou ponechány). Toto je možné za poplatek 1 zlatého využívat nad rámec jednoho volného resetu za den (pomocí příkazu .specreset)
- Přidána možnost převychování papouška.

Změny
- Stavění - přidáno větší množství nových komponentů pro výstavbu (oblouky zdí, nové podlahy)
- Domy - přidáno větší množství nových komponentů pro výstavbu (oblouky zdí, nové podlahy)
- Gwal - nastavena pomalá rychlost pohybu při chůzi ve stínu v proměně srny nebo jelena
- Očarované předměty - při nabití se nyní přičítá čas navíc za získanou úroveň runického předměty (minimální úroveň pro bonus je 200)
- Summon Daemon - upravení démonových pomocníků, aby měly modré jméno
- Animate Dead - vyvolaní nemrtví mají nyní vždy modré jméno
- Heavy Crossbow - změna speciálních úderů na Armor Ignore a Concussion Blow

Opravy
- Magické hole - oprava zobrazení vlastností LRC a LMC
- Vývěska - oprava opakovaného otevírání při opakovaném poklikání
- Střelné zbraně - oprava chyby ve výpočtu poplatku staminy za výstřel
- Lišta - oprava automatické změny grafiky u ikony Language příkazu
- Fire Field - oprava léčení nepřátelských tvorů při použití léčivé ohnivé zdi od Kněze
- Sloučit - oprava nelogické možnosti sloučit předmět sám do sebe
- Runické předměty - oprava přidávání atributů z runických vlastností
- Očarované předměty - oprava zobrazení času nabití
- Očarované předměty - oprava přidávání atributů z magických vlastností i když předmět není nabitý
- Očarované předměty - oprava vizuálního dvojitého snížení runických vlatsností při spojení s magickým předmět, které vznikalo, pokud předmět byl nabitý
- Vyvolávač - oprava možnosti kouzlení se střelnou zbraní v ruce při zvolené specializaci
- Zaklínač - oprava možnosti pohybu při kouzlení, které bylo špatně vázané na životy namísto manu
- Bublinka - oprava možného pádu serveru při zabití vyvolaných tvorů plošným zraněním
- Pasti - oprava možného pádu serveru při zabití vyvolaných tvorů plošným zraněním
- Kritický zásah - oprava správného rozpoznání Armor Ignore a Lightning strike bonusového zranění k blokování možnosti Kritického zásahu
- Prastarý ghůl - oprava rychlosti pohybu

Novinky

  20.05.2018, Úprava kódu, System

  Změny
  - Regenerace životů - Změněna rychlost při které po prvním zranění z plných životů začne regenerace působit. Změna se týká všech tvorů i hráčských postav.
  - Reflect physical damage - maximální hodnota nacházející se na štítu je u magických i runických zdvojnásobena (dopočítáno a úpraveno zpětně)
  - Nůžky - upravena vzdálenost působení na 2 pole, aby byla stejná jako jiné podobné akce
  - Nekromant/Vyvolávač - 3, 3 - specializace změněna na "Navýšení všech regenerací o 20%"
  - Nekromant/Vyvolávač - Destrukce - navýšení vzdálenosti výbuchu na 3 pole
  - Nekromant/Vyvolávač - 5, 3 - přidáno 20 Lower Mana Cost pro kouzla z Magery, pouze při používání střelné zbraně
  - Nekromant/Vyvolávač - 5, 5 - specializace umožňující léčit vlastní tvory byla přesunuta na základní vlastnost Vyvolávače
  - Nekromant/Vyvolávač - 5, 6 - Water elemental - zdvojnásobeno vyléčené množství
  - Nekromant/Vyvolávač - Ovládnutí elementů - upraveno, aby vyvolaní tvorové nepotřebovali volné control sloty.
  - Nekromant/Vyvolávač - Ovládnutí elementů - upraveno, aby vždy docházelo k vyvolání všech typů elementálů, namísto náhodného výběru
  - Nekromant/Vyvolávač - 4, 3 - specializace změněna na "+30 Damage Increase, Elementálové dostávají 40 Hit lower attack reflect"
  - Nekromant/Vyvolávač - 4, 4 - specializace změněna na "Tvorové z Summon Creature dostávají 40 Hit lower defend reflect"
  - Nekromant/Vyvolávač - 4, 5 - přidáno 2 Faster cast recovery a 20 Lower reagent cost
  - Nekromant/Vyvolávač - 5, 7 - specializace změněna na "Tvorové ze Summon Creature mají 20% šanci k provedení náhodného speciálního úderu"
  - Nekromant/Vyvolávač - 5, 4 - specializace změněna na "Tvorové ze Summon Creature získávají +20 Defend chance increase a +10 základních životů"

  Opravy
  - Nature Fury - oprava aby efekt kouzla byl počítán dle aktuální dovednosti sesílatele
  - Focus Attack - oprava aby ve Vlastnostech postavy správně zobrazoval jako Hit Chance Increase namísto Damage Increase
  - Nekromant/Vyvolávač - 3, 7 - oprava aby regenerace tvorů se po zranění spouštěla okamžitě
  - Nekromant/Vyvolávač - 5, 6 - oprava aby negativní účinky po smrti tvora neúčinkovaly na sesílatele
  - Nekromant/Vyvolávač - 5, 6 - oprava pořadí, kdy se specializace aplikuje, aby se nerušila se specializací 5,5
  - Bard - oprava rozpoznávání přátelských a nepřátelskích cílů
  - Mind Rot - oprava předchozí špatně nastavené změny

  16.05.2018, Stěhování, Události

  Bylo to tu. To, co začalo pomalu, před několika dlouhými měsíci, bylo u konce. Dřevěnou palisádou projel poslední naložený vůz, na kterém seděl posmutnělý léčitel. Nedíval se, kam jedou - to věděl. Díval se na svůj domov, na místo kde strávil většinu svého života. Na místo, kde ošetřoval zranění a léčil nemoci toorských. Bude mu to místo chybět. Zpěv ptáků v blízkém lese, ticho skalního údolí časně z rána. Čeká ho velká změna. Nebyl na ni připraven, i když se doopravdy snažil. On to ale nevzdá - snad i proto pozvedl na pozdrav ruku, když projížděl kolem mladého velitele, který se osobně přijel přesvědčit o tom, že stěhování je dokončeno. Povel k zahrazení vchodu už léčitel neslyšel.

  I nedaleko ruin Merhaby se ze skrytého průsmyku vynořilo několik vozů. Z průsmyku, který dlouhé roky byl tou nejlepší ochranou před nepřáteli, se teď stěhovala poslední skupinka směrem do Skalboru. Na jednom z vozů, vedle léčitelky, seděla mladá slepá žena. Léčitelka k ní tlumeně hovořila, vyprávěla jí co vidí stejně jako to, co je čeká v novém, kamenném domově.

  15.05.2018, Úprava kódu, System

  Esence předmětu
  - Z runických předmětů je nyní umožněno vyndávat jejich esenci. K tomu slouží nový krystal, který lze zakoupit u mága Kera v severní Gheerské části.
  - Tato esence v sobě drží všechny runické i magické vlastnosti včetně dalších přidaných (Slayery, popis, očarování, úroveň).
  - Esenci je po vyndání možno zpět vložit do cíleného nemagického a nerunického předmětu.
  - Cílený předmět musí být stejného typu jako předmět z kterého byla esence vytažena. Jedinou výjimku zde tvoří duplicitní vzhledové předměty (například Katana a Fareanská zdobená Katana), mezi těmito předměty je možné esenci přenášet.
  - Pro umožnění vložení esence do jiného typu předmětu je nutné nejprve esenci upravit za pomocí dalšího krystalu, který je také dostupný k zakoupení u stejného obchodníka.
  - První úprava umožní přenášet esenci na předměty ze stejné kategorie. U zbraní to znamená umožnění přenesení na zbraně sdílející stejnou dovednost (Katana na Halberdu např.). U zbrojí jde o možnost předání esenci mezi stejným typem zbroje (Plátová helma na Plátové rukavice).
  - Druhá úprava umožní přenášet esenci na předměty ze stejného základního typu. U zbraní jde o penesení z libovolné zbraně na jinou zbraň (Katana na Kryss) a u zbrojí na libovolnou zbroj (z plátových rukavic na kroužkovou tuniku).
  - První úprava potřebuje vždy 1 tento krystal. Na druhou úpravu jsou poté potřeba krystaly 3.
  - Esence není nikdy možné přenášet mezi předměty vyrobené z různých řemeslných dovedností (Luk z Carpentry na Katanu z Blacksmithy např.)

  Page
  - V systému došlo ke změnám, aby nešlo o pouhé zaslání krátké zprávy s neohrabanou možností odpovědi. Tyto změny zahrnují možnost psaní výrazně delší zprávy, procházení archivu všech zpráv včetně diskuse k ním, umožnění napsání zpětné odpovědi a poslední v řadě možnost jako hráč page uzavřít za vyřízenou, pokud se například dořeší situace dříve než stihneme reagovat.
  - Nedostatek těchto věcí limitoval ve vhodném vyřizování zpráv i nás, proto věříme, že úprava přispěje k lepší vzájemné komunikaci a řešení problémů.

  Orby
  - Do hry byly přidány k náleznosti dva nové orby:
  - Orb zapomnění - odstraní z předmětu jednu náhodně vybranou magickou vlastnost
  - Orb prázdnoty - odstraní všechny magické vlastnosti z vybraného předmětu

  Změny
  - Telekineze - nastaveno odolávání efektu za pomocí Magic Resistance dovednosti
  - Příkazy - zrušen příkaz ".Chyba", pro hlášení použijte zaslání běžné Page
  - Specializace - nastaveno odkrytí postavy při použití aktivačních schopností
  - Tinkering - umožněno vyrábění Gears po více kusech
  - Lišta - přidána možnost zadání výchozí pozice pro otevření pomocí příkazu ".Lista X Y"
  - Před časem se ve většině dungeonech zkušebně snižoval respawn pokladů. Tato změna se spíše prosadila, proto stále zůstává a spíše budeme zvažovat ještě úpravu na ještě nižší dobu nebo vytvoření vhodného systému respawnu, díky kterému by nabídka dungeonů mohla lépe zvládat poptávku.
  - Parta - navýšená vzdálenost na kterou lze přidávat člena do party
  - Mind Rot - zrušena prodleva omezující použití
  - Orb náhody - použití orbu je možné i na už magické předměty u kterých tak dojde ke smazání a přepsání magického nastavení na nové náhodně vybrané orbem
  - Animate Dead - byl upraven výpočet určující finální bojové dovednosti oživlého tvora
  - Štíty - šance na pohlcení kouzla byla u dřevěných štítů navýšena na 1/3/4/5/6/10 dle materiálu štítu
  - Štíty - u dřevěných štítů bylo přidáno navýšení všech regenerací postavy o 1/3/4/5/6/10 procent dle materiálu štítu
  - Teleport - Použití kouzla je nyní navázano na počet nabití, které se při užití využije. Maximální dostupný počet nabití je ovlivněn obratností sesílatele (1 + Dex / 10). Jedno nabití se obnoví za pět vteřin.
  - Tábor - Maximální počet obchodníků, kteří mohou být v táboře, je nyní počítán z počtu unikátních herních účtu postav mezi obyvateli, namísto počtu obyvatel jako tomu bylo dříve.
  - Pravidla - zrušena podmínka zakazující pobyt postav ze stejného účtu v jednom táboře
  - Obchodní síň - úprava aby Očarované runické předměty zobrazovaly magickou vlastnost po vložení do prodeje nebo aukce i v případě, že nejsou nabité
  - Šperky - na magické prsteny a náramky byla přidána šance k výskytu regeneračních vlastností
  - Headless - navýšen výskyt v bažině u Foxhole a Gheeru
  - Kniha písní - přidáno zobrazení efektů do Vlastností
  - Kniha písní - navrácena účinnost efektů na SDI, kde dříve zřejmě docházelo k chybě a pádu serveru. Chybu se pro opravu nepodařilo zopakovat, lze proto ještě očekávat s tímto potíže, které po dalším pozorování budou finálně opraveny.
  - Krystal k uchování dovednosti - umožněno nastavení stupňů bezpečnosti při zamčení na veřejné ploše tábora nebo v domě. V případě zamknutí ve stanu může použít pouze majitel stanu.
  - Sud na lektvary - umožněno nastavení stupňů bezpečnosti při zamčení na veřejné ploše tábora. V případě zamknutí ve stanu může použít pouze majitel stanu.
  - Jahody - snížena váha
  - Unikátní předměty - přidána podmínka aby unikátní předměty (jako např Hromové kladivo) nešlo modifikovat orby, runickým nářadím nebo vysávat magické vlastnosti do runického předmětu
  - Tábor - došlo k přestěhování dvou táborů dlouhodobě neaktivních hráčů, aby vznikla místa pro tábory nové
  - Rytíř/Kapitán - Silná motivace - doba trvání navýšena na 35 vteřin

  Opravy
  - Krystal k uchování dovednosti - opraveno aby uzamčený krystal nemohla využívat osoba, která k němu nemá bezepčnostní práva
  - Animate Dead - opraveno aby z kostí po mrtvém tvoru nebylo možné stahovat kůže a maso
  - Wither - oprava pádu serveru při aplikaci postihu rychlosti pohybu
  - Hůlka - oprava zobrazení Blessed vlastnosti
  - Animal Taming - oprava chyby způsobující dlouhou prodlevu použití dovednosti
  - Maso - oprava správného zobrazení popisku u čerstvého masa
  - Water Elemental - upraveny podmínky pro výběr postav a tvorů, které léčí
  - Krystal moci - oprava smazání krystalu při použití na Spirita
  - Gamar - oprava možnosti odnaučení dovednosti Alchemy
  - Evasion - oprava bonusu k šanci na vykrytí zásahu
  - Tvorové - oprava chyby kvůli které po respawnu nemuseli vždy mít doplněnou staminu nebo manu
  - Teleport - opraveno aby kouzlo kontrolovalo a zapínalo pasti při přemístění
  - Explosion - zrevidována podmínka pro přeskočení při smrti prvního cíle
  - Stříbrný prach - oprava potřebného počtu k nabití jednoruční nebo dvouruční zbraně. Tyto hodnoty byly mezi sebou prohozeny.
  - Nature Fury - opraveno přeskakování na další cíle skrze nepřístupné zdi
  - Tábor - oprava zobrazení záznamu při darování peněz odboji
  - Kniha písní - oprava špatné nastavené konzumace staminy, která namísto toho brala další manu navíc
  - Vlastnosti - oprava zobrazení hodnoty Protection u rasy Xarhaaz
  - Kniha písní - Dm akord - oprava přerušení právě vyvolávaného kouzla při použití
  - Vlastnosti - oprava zobrazení správné hodnoty Healing Touch u rasy Xarhaaz
  - Štíty - oprava zobrazení Healing Touch vlastností, které byly aktivní, ale nezobrazené
  - Kniha písní - Balada Neprojdeš - oprava aby správně dávalo pohlcení kouzla namísto předešlé špatně umístěné vlastnosti
  - Succuba - oprava nemožnosti sání života z Attunement zbraní
  - Achievementy - oprava zobrazení textů v černé, nepopsané, barvě v tabulce úkolů Oriase
  - Orias - oprava aby bludičky vyskytující se v okolí neaktivních měsíčních bran byly započítávany do úkolů
  - Vlastnosti - oprava zobrazení správné hodnoty u Evasion bonusu k vykrytí
  - Poptávka - oprava možnosti vytvořit poptávku na neexistující orb nebo runu
  - Přirozená odolnost - oprava obnovení odolností na statusu postavy při zapnutí a skončení efektu
  - Bojovník/Vrah - oprava výpočtu konvertování zranění na Chaos typ
  - Bojovník/Vrah - Bojová nálada - oprava obnovení odolností na statusu postavy při zapnutí a skončení efektu
  - Bojovník/Vrah - 2, 2 - oprava zobrazení výpočítané hodnoty ve Vlastnostech
  - Bojovník/Vrah - Mistr zbraní - oprava konzumace many při pokusu o udělení speciálního úderu
  - Bojovník/Vrah - 3, 5 - oprava nefunkční specializace
  - Bojovník/Vrah - Bojový pokřik - oprava překlepu v emotu
  - Bohovník/Vrah - 5, 2 - oprava zobrazení správné hodnoty ve Vlastnostech
  - Rytíř/Kapitán - 1, 4 - oprava chyby aby bonusové léčení neúčinkovalo při léčení sebe sama
  - Rytíř/Kapitán - 2, 4 - oprava chyby aby bonusové léčení neúčinkovalo při léčení sebe sama
  - Rytíř/Kapitán - 3, 4 - oprava nefunkční specializace
  - Rytíř/Kapitán - 3, 6 - oprava nefunkční specializace
  - Rytíř/Kapitán - 3, 7 - oprava vzorce výpočtu bonusu
  - Rytíř/Kapitán - Mocný příkaz - oprava použití schopnosti
  - Rytíř/Kapitán - 4, 6 - oprava nefunkční specializace
  - Rytíř/Kapitán - 5, 6 - oprava nefunkční specializace
  - Kapitán - oprava chyby kvůli které byla síla run zbroje navýšena namísto snížena
  - Nekromant/Vyvolávač - 1, 3 - oprava správného nastavení bonusové úrovně
  - Nekromant/Vyvolávač - Nemrtvá pomsta - oprava nastavení bonusové úrovně na vyvolané tvory
  - Nekromant/Vyvolávač - Nemrtvá pomsta - oprava cílení tvorů na které nelze útočit
  - Nekromant/Vyvolávač - 3, 1 - oprava aplikace bonusu na Veneful spirita a tvory ze Summon Familiar kouzla
  - Nekromant/Vyvolávač - 2, 4 - oprava špatně nastavené šance aplikace bonusu
  - Nekromant/Vyvolávač - 2, 4 - oprava bonusové doby trvání kouzla
  - Nekromant/Vyvolávač - 2, 7 - oprava hodnoty přidaného zranění
  - Nekromant/Vyvolávač - 2, 7 - oprava šance k vylepšení jedu
  - Vyvolávač - oprava aby nastavená bojová dovednost na vyvolané tvory mohla přesahovat hodnotu 100
  - Kněz/Mystik - 2, 2 - oprava léčení Spirita pomocí léčivého kouzla Fire Field
  - Kněz/Mystik - 2, 2 - oprava léčení Spirita pomocí léčivého kouzla Chain Lightning
  - Kněz/Mystik - 2, 5 - oprava bonusové vzdálenosti pro oživování pomocí kouzla
  - Kněz/Mystik - 2, 2 - oprava výpočtu vyléčeného množství u léčivého kouzla Chain Lightning
  - Kněz/Mystik - 3, 4 - oprava zobrazení správné hodnoty ve vlastostech
  - Kněz - oprava aby bonusové léčení a bonusová vzdálenost nefungovala při použití na ochočené nebo vyvolané tvory
  - Mystik - oprava možnosti využívání aktivní meditace s dvouruční zbraní

  14.05.2018, Lovecký cech, Události

  Lov na stromáky a stromovce je ukončen. Prosíme všechny lovce aby odevdali své trofeje nejpozději do konce tohoto týdne a to maximálně do nedělní půlnoci. Trofeje odevzdané později nebudou započítány do lovecké soutěže.

  5.05.2018, Lovecký cech, Události

  Ne, nečekal že to s tím kašlem bude tak zlé. To nejhorší ale bylo chování nakažených, protože to oni sami byli zodpovědni za to, jak moc se ta choroba rozšířila. Nerozuměl tomu, nechápal proč ta reakce byla "no a co že mám kašel?" na místo "rád bych se toho zbavil". To bylo to smutné překvapení, co na něj čekalo. Kdyby věřil v bohy, snad by řekl že bohudík ho čekalo i milé překvapení - nebude bojovat s tou chorobou sám. Tohle vše a ještě něco navíc napsal do vzkazu, který teď s prosbou do dodání předával starostovi městečka. Vzápětí mu už s úsměvem odpověděl, kdo že ten vzkaz posílá.
  "Herriot, řekněte že tu zprávu posílá Herriot."

  Když ta zpráva dorazila do Foxhole, způsobila nemálo pozvednutých obočí. Nakonec se ale rozhodli vyhovět prosbě léčitele a podpořit snahu v Luminoru. Hned poté, co byla kopie té zprávy poslána i dalším celkům na pevnině, zasedl písař opět ke stolu, aby začal psát už tolikrát opakovaná slova.

  Foxholský lovecký cech vyhlašuje nový lov!

  Lov se koná na stromáky a stromovce!
  Jako trofej poslouží část jejich nakažené kůry.

  Odměna jako vždy čeká pro každého lovce za každou odevzdanou kůru. Dále speciální odměna pro tři nejlepší lovce, nebo skupiny, v podobě speciální magické šerpy nebo bot a zachovalého mrtvého stromáka.

  Doporučujeme, jak to bývá tradicí, lovit ve skupinách a nasbírané trofeje hromadit například v rámci celého cechu.
  Lov bude ukončen začátkem 14. dne tohoto měsíce.

  Nechť lov začne!

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2