Lave menu


Zakázky

Postavy s dovednostmi Blacksmithy, Tailoring a Carpentry mají možnost od výše dovednosti 30 % u prodejce daného řemesla odebírat zakázky. Za plnění těchto zakázek (vyrobením předmětů a jejich vložením do zakázky) dostávají peníze, zkušenosti a speciální odměny.

Každá zakázka má několik požadavků:

 • počet předmětů, které zakázka vyžaduje, je 10, 15 nebo 20
 • předměty mají být v normální kvalitě nebo ve výjimečné kvalitě (přičemž zakázka na normální kvalitu akceptuje i předměty ve výjimečné kvalitě, ale ne naopak)
 • materiál předmětů je základní, 2. a 3. stupně
Dovednost Základní materiál 2. stupeň 3. stupeň
Blacksmithy copper, iron bronz, gold silver, shadow, garinit
Tailoring cloth, normal leather ogre leather titan leather
Carpentry ordinary wood oak wood ash wood

Postava také může obdržet velkou zakázku, kterou splní tak, že ji naplní malými zakázkami v požadovaném množství, kvalitě a materiálu. Do velké zakázky v normální kvalitě je možné vložit malou zakázku ve výjimečné kvalitě.

Přehled velkých zakázek (včetně požadovaných malých) pro jednotlivé dovednosti:

Bodné Malé palcáty Velké palcáty
Dagger Maul War Axe
Kryss War Mace Hammer Pick
Short Spear Mace War Hammer
War Fork Scepter Metal Staff

Jednoruční sečné Bodné Obouruční sečné
Broadsword Spear Long Katana
Cutlass Lance Two Katanas
Longsword Bladed Staff Bardiche
Scimitar Double Bladed Staff Scythe
Viking Sword Pike Crescent Blade

Sekery Kroužková zbroj
Plátová zbroj
Axe Ringmail Arms Platemail Arms
Battle Axe Ringmail Coif Platemail Legs
Double Axe Ringmail Gloves Platemail Helm
Executioners Axe Ringmail Gorget Platemail Gorget
Large Battle Axe Ringmail Chest Platemail Gloves
Two Handed Axe Ringmail Legs Platemail Chest
Kalhoty Róby Ženská kožená zbroj
Short Pants Robe Leather Bustier
Long Pants Decorated Robe Leather Female Armor
Decorated Pants Decorated Caped Robe Leather Skirt
Broad Pants Honorable Robe Leather Shorts

Klobouky Kazajky Boty
Floppy Hat Fancy Jacket Sandals
Tall Straw Hat Doublet Shoes
Wizard's Hat Tunic Boots
Cloth Hood Surcoat Tigh Boots
Bonnet Jester Suit Honorable Boots

Ostatní Lehká kožená zbroj Pobitá kožená zbroj
Body Sash Leather Cap Studded Leather Cap
Half Apron Leather Gorget Studded Leather Gorget
Fulll Apron Leather Sleeves Studded Leather Sleeves
Waistcoat Leather Gloves Studded Leather Gloves
Quiver Leather Tunic Studded Leather Tunic
Cloak Leather Leggings Studded Leather Leggings
Hole Stoly Skříně
Mage Staff Yew Wood Table Fancy Armoire
Gnarled Staff Large Table Armoire
Quarter Staff Hardwood Table Simple Elven Armoire
Black Staff Counter Table Fancy Elven Armoire

Skříně Bedny Truhlice
Maple Armoire Wooden Box Plain Wooden Chest
Cherry Armoire Small Crate Ornate Wooden Chest
Short Cabinet Medium Crate Gilded Wooden Chest
Red Armoire Large Crate Finished Wooden Chest
Elegant Armoire Ornate Box Ornate Elven Chest

Židle Luky a kuše Stoly
Bamboo Chair Bow Ornate Fancy Table
Wooden Chair Crossbow Fancy Desk Table
Wooden Chair Cushion Heavy Crossbow Desk Table
Fancy Wooden Chair Chusion Composite Bow Large Desk Table
Throne Repeating Crossbow Elegant Low Table
Wooden Throne Long Bow Plain Low Table

Pro většinu malých zakázek existuje nadřazená velká zakázka, ale každé řemeslo má 10 malých zakázek, pro které velká zakázka neexistuje:

Blacksmithy Tailoring Carpentry
Buckler Tricorne Hat Foot Stool
Metal Shield Wide Brim Hat Stool
Heater Shield Straw Hat Writing Table
Metal Kite Shield Skirt
Nightstand
Halberd Plain Dress Empty Bookcase
Katana Fancy Dress Wooden Shield
Norse Helm Female Dress Wooden Kite Shield
Close Helm Male Dress Club
Bascinet Fancy Shirt Shepherd's Crook
Helmet Decorated Fancy Shirt Nailed Maul

Typ zakázek, které postava dostává, ovlivňuje výše dovednosti. Ta také určuje časovou prodlevu do možnosti vzít další zakázku.

Výše dovednosti Čas mezi zakázkami Počet předmětů Stupeň materiálu Velká zakázka
méně než 30 - - - -
30 - 49,9 16 10 základní -
50 - 74,9 10 10, 15 základní -
75 - 89,9 6 10, 15, 20 základní, 2. ano
90 - 99,9 6 10, 15, 20 základní, 2., 3. ano
100 a víc 4 10, 15, 20 základní, 2., 3. ano

Do výše dovednosti 75 % jsou zakázky vázané na postavu, která je dostala. Zakázky různých dovedností je možné brát nezávisle na sobě. Postavy s úrovní dovedností 110 a 120 mají vyšší šanci na obdržení zakázky z materiálu lepšího stupně.

Po odevzdání hotové zakázky je možné okamžitě vzít zakázku novou (ruší se prodleva do možnosti vzít další zakázku).

Pro uskladnění a třídění zakázek slouží Kniha zakázek, kterou je možné koupit za 1500 měděných u Mistra řemesel. Kniha zakázek umožňuje také filtrování a řazení dle abecedy, pro snazší orientaci v zakázkách. Malé i velké zakázky, které řemeslník nehodlá plnit, je možné u Mistra řemesel vyměnit - více v sekci "Měnění zakázek" níže na stránce.

Odměny za zakázky

Za odevzdané zakázky řemeslník získává řemeslnické zkušenosti, peníze a speciální odměny dle typu odevzdané zakázky. V tabulce níže jsou uvedeny procentuální pravděpodobnosti pro zisk konkrétní odměny (u zakázek 3. stupně jsou pravidla pro zisk odměn odlišná).

 • - Sturdy Tool - extra pevné těžící nebo výrobní náčiní
 • - Crystal Dust - prášek z krystalu, potřebný na výrobu rasových předmětů a vyndavání run z runických předmětů
 • - Powder of Temperament - zpevňující prášek, navyšuje durabilitu předmětů
 • - Dekorace - různé dekorační předměty pro dané řemeslo
 • - Power Crystal - krystal navyšující sílu runického předmětu o 1,5/4/20/40/100 úrovní
 • - Enchant Rune - runy s magickou vlastností, využitelné při tvorbě runických předmětů
 • - Power Scroll - Svitek moci, navýší danou dovednost, svitky je nutné sbírat postupně (105, pak 110 atd., nelze se rovnou naučit na 120)
 • 1, 2, 3, 4, 5 - Runic Tool - runické náčiní, s jeho pomocí se vyrábí runické předměty. Použití runického nářadí je možné přenést na jiné nářadí stejného typu a síly (a tím šetřit místo) nebo naopak na obyčejné výrobní nářadí (např. pro potřeby prodeje). Provádí se dvouklikem na nářadí a zacílením nářadí, na které se má síla přenést.
 • +10, +20, +30, +40, +50 - Ancient Tool - náčiní, které navyšuje hodnotu dovednosti, vhodné zejména na vylepšení předmětů, potřebné na změnu materiálu runických předmětů a vyjmutí run z runických předmětů. Použití starodávného nářadí je možné přenést na jiné nářadí stejného typu a síly (a tím šetřit místo). Provádí se přes kontextové menu nářadí.
 • - Slayer Crystal - krystal, který zbraň nebo magickou knihu obdaří zabijáckou vlastností - taková zbraň nebo kniha pak monstrům z dané skupiny (skřeti, obři, ještěři atd.) způsobuje o 40 % vyšší zranění
 • - Ancient Harvest Tool - těžební náčiní, které umožňuje těžit nejvzácnější materiál (mithril, yew wood nebo dragon leather) a vzácné komponenty do amuletů (Slza Měsíce, List z Yewu nebo Dračí šupina); tyto suroviny je možné těžit pouze ve speciálních lokacích. Použití starodávného těžebního nářadí je možné přenést na jiné stejného typu. Provádí se přes kontextové menu nářadí.

Ukaž materiál: Základní / 2. stupeň / 3. stupeň

Materiál základní (copper/iron, ordinary wood, cloth/normal leather)

Malé zakázky

Kvalita Počet předmětů
1

2

1

2
Normální 10 + 15 30 20 30 20
20 20 30 30 20
Exceptional 10 + 15 20 10 40 30
20 30 40 30

Velké zakázky

Kvalita Počet malých zakázek Počet předmětů 105 110 115 120 1 2 +10 +20
Normální 4 10 + 15 60 40
20 35 25 25 15
5 10 + 15
25 35 15 25
20 100
6 10 + 15 100
20 100
Exceptional 4 10 + 15 100
20 100
5 10 + 15 100
20 100
6 10 + 15 100
20 100

Materiál 2. stupně (bronz/gold, oak wood, ogre leather)

Malé zakázky

Kvalita Počet předmětů
3

4

3

4

1

+10
Normální 10 + 15 55 5

40

20

55 5 20 20
Exceptional 10 + 15 30 10

40
20
20

30 10 20 20 20

Velké zakázky

Kvalita Počet malých zakázek Počet předmětů
2

3

4

+20

+30

+40
Normální 4 10 + 15 20 80
20 10 40 10 40
5 10 + 15 100
20 50 50
6 10 + 15 80 20
20 40 10 40 10
Exceptional 4 10 + 15 100
20 50 50
5 10 + 15 60 40
20 30 20 30 20
6 10 + 15 40 60
20 20 30 20 30

Materiál 3. stupně (silver/shadow/garinit, ash wood, titan leather)

Malé zakázky

Za odevzdané malé zakázky 3. stupně řemeslník vždy obdrží starodávné těžební nářadí na zisk 2 kusů vzácných surovin. Dále má řemeslník šanci na zisk další odměny dle tabulky níže:

Kvalita Počet předmětů
4

5

4

5

1

2

3

+10

+20

+30
Normální 10 + 15 40 30 10 20
20 40 10 10 10 10 20
Exceptional 10 + 15 40 30 10 20
20 40 10 10 10 10 20

Velké zakázky

Za odevzdané velké zakázky 3. stupně řemeslník obdrží všechny odměny uvedené na řádku pro příslušnou zakázku, kde uvedené číslo zobrazuje počet použití pro dané nářadí.

Kvalita Počet malých zakázek Počet předmětů
3

4

5

+30

+40

+50
Normální 4 10 + 15 2 8
20 1 4 3 16
5 10 + 15 10
20 5 20
6 10 + 15 8 2
20 4 1 16 5
Exceptional 4 10 + 15 10
20 5 20
5 10 + 15 6 4
20 3 2 12 10
6 10 + 15 4 6
20 2 3 8 15

Měnění zakázek

U mistra řemeslnického cechu je možné vyměnit zakázky, které řemeslník nehodlá plnit. Vyměnit zakázky je možné několika způsoby:

 • 1 zakázku a 50 stříbrných za jednu jinou malou zakázku náhodného materiálu
 • více zakázek za jednu jinou zakázku ve stejném materiálu a velikosti (5 pro základní materiál a 3 pro ostatní)
 • zakázku slabšího materiálu za lepší
  - 15 zakázek 1. stupně za 1 zakázku 2. stupně s poplatkem 35 tisíc mědených
  - 60 zakázek 1. stupně za 1 zakázku 3. stupně s poplatkem 160 tisíc mědených
  - 5 zakázek 2. stupně za 1 zakázku 3. stupně s poplatkem 110 tisíc mědených
forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2