Lave menu


Novinky10.06.2012, Úprava kódu, System

Změny
- sundání věcí z rukou při sesednutí z jízdního zvířete
- dovednosti zapsané v řemeslnickém cechu jsou v informacích o Postavě zobrazeny jinou barvou
- naříznutí terathanů umožní zisk pavučin
- potvory, které mají vyšší úroveň, budou dávat i více Karmy a Fame
- zakázáno prostoupení zranění některých plošných efektů mezi členy party a jejich tvory
- naříznutí Treefellow umožní zisk mrtvého dřeva
- zrušen příkaz .ZrusPodpis
- během kopání je možné naleznoust malé drahokamy
- dočasně zakázana výroba Amuletů
- v banditech, kteří se umí léčit, je nyní možné najít obvazy
- posilnění efektu lektvaru Greater Night Sight

Opravy
- chování stráží v Gheeru - zde bych zejména rád varoval, že pohyb v některých proměnách je trestán smrtí
- Spirit - znalost Fareanské řeči
- získávání úrovní bojového zvířete
- Dismount schopnost zbraně
- chyba při které někteří tvorové odmítali používat kouzlo Dispel na vyvolané tvory

2.06.2012, Úprava kódu, System

Změny
- Enhance - předmět musí být před pokusem o vylepšení identifikovaný
- Mapy pokladů - nastavena náleznost v tvorech
- Aura Silver - Minor 2 Energy resist, Major 10 Defend Chance Increase
- Vampire bat - možnost zisku křidýlek
- Explosion Potion - zrušeno dělení zranění mezi počet zasažených cílů
- Summon Familiar - zrušeno ovlivnění Perkem Přivolání
- Arch Cure, Arch Protection, Mass Curse - menší efekt oproti přímým kouzlům (Cure, Bless, Curse)

Opravy
- ohnivá stěna účinkuje i po smrti sesílatele
- zaokrouhlení u stahování tvorů z kůže
- Reflect physical damage - pouze při zranění větší než 0
- Explosion Spell - zranění na všechny cíle v těsné blízkosti
- Summon Familiar - počet životů vyvolaných tvorů
- Aura Garinit - počet vráceného zranění
- Aura Ogre - zobrazování vráceného zranění

31.05.2012, Úprava kódu, System

Změny
- vzhled hole na šetření bylinek
- Carpentery - zapnut Enhance systém
- Spirit - pamatuje si nastavené jméno po opětovném přivolání
- Archery - přenastaven postih šance na zásah, to se projeví zejména u postav s menší základní šancí, kde postih nebude tak velký, nebo žádný
- Peacemaking/Provocation - zrušena nutnost volných rukou pro použití
- Peacemaking/Provocation - použití dovednosti nastaví prodlevu pro následující kouzlo/zásah zbraní

Opravy
- Enhance - šance na úspěšné provedení
- Enhance - chyba, kdy při neplatném pokusu (nedostatek surovin) se část ostatní surovin konzumovala
- vidění duchů mrtvých zvířat, pokud je hráč mrtvý

30.05.2012, U Rezavé podkovy, Události

Byl už pozdní večer, když se U Rezavé podkovy otevřely dveře. Všichni zákazníci se otočili, aby se mohli podívat, kdo to vlastně přišel. „Tirus přišel“, prohodil jeden z nich a s úctou jej sledoval.
„Kdo to je, ty ho znáš?“ optal se jej druhý.
„Ty neznáš Tira? To je místní mistr boje přece, nejlepší bojovník široko daleko a učitel všech místních vojáků.“ vysvětloval první.
„Počkej! TEN Tirus? Vůbec bych to do něj neřekl, z mého pohledu vypadá hodně znaveně, seš si jistý, že je to opravdu on?“ namítl druhý.
„A ty bys nebyl? Už je to několik dnů, co se do města dostala velká skupina dobrodruhů, dovedli je kupci, kdoví odkud. Začali pobíhat všude možně, každého otravují a pořád chtějí pomáhat. A sám víš, jak se Gheer staví k cizincům. Nikdo jim nevěří, ale jsou prý hodně neodbytní. Aby se jich teda zbavil, rozhodl se pro ně tedy něco připravit.“ začal vysvětlovat první.
„Počkej počkej, jak připravit, myslíš jako nějaké výzvy?“ přerušil ho druhý zákazník.
„Přesně tak a nepřerušuj mě pořád“ okřikl ho první a pokračoval ve vysvětlování, „oba víme, že v okolí je spousta nepřátelských tvorů, kteří ohrožují město a jejich obyvatele, nebo je potřeba něco speciálního sehnat, jako třeba ty ještěří ostny. No a tak Tirus sedl před pár dny k pergamenům a začal si nějaké úkoly sepisovat. Dopřeje těm dobrodruhům přesně to, co chtějí a zároveň se jich tak nepřímo zbaví. A aby si zajistil, že se mu tam někdo nebude vychloubat, jak je nejsilnější či nejmocnější a že mu nesahá ani po kotníky, pro ty připravil ty nejtěžší výzvy. Na druhou stranu, jsou královsky zaplacené“ dopověděl první
„Kdyby jsi nepovídal, zase fantazíruješ, nevypil jsi té medoviny dneska už moc? Co by mohlo být tak cenněné......počkej, snad nemyslíš...“ zarazil se druhý ve svém hlasitém přemýšlení.
První jen hrdě kývnul hlavou: „Jo myslím....magické Kerantské krystaly“.
„A ty myslíš, že si někdo troufne i na ty nejtěžší?“ tázal se jej druhý, upíjejíc pivo z láhve.
„Jak znám Tira, tak to bude opravdu velice obtížné splnit, řekl bych až smrtelně nebezpečné“ prohodil lhostejně první zákazník.
„A odkud toho vůbec tolik o Tirovy a tom všem víš?“ zeptal se tázavě druhý.
„Jsem jeho žák příteli, už pár let“ pousmál se první zákazník, dopil svoji medovinu, na stůl položil několik měďáků a vyrazil do již nočního Gheeru. Druhý zákazník chvíli překvapeně seděl, ohlédl se ještě jednou jednou na Tira a odebral se po schodech do svého pokoje.

30.05.2012, Úprava kódu, System

Změny
- Bandáže - neúspěšný pokus o oživení navrací krvavé obvazy
- Blacksmithy - posunutí šance pro použití kovu Garinit na úroveň Shadow/Silver
- sbírání questovních předmětu udělá emote a animaci sběru

Opravy
- Travel Book - cestování z knihy položené na zemi
- Ringmail - váha
- Treefellow - nastavena záporná karma
- utíkání ratmaních a koboldích střelců a rock elementálů

29.05.2012, Úprava kódu, System

Změny
- Carpentry - do výroby přidána hůl pro mágy, která šetří potřebné bylinky
- navýšeny zkušenosti a loot za humanoidní tvory
- Bandáže - pokus o oživení nyní vyžaduje 10 čistých bandáží. Dále je pro úspěšné oživení potřeba mít Léčící runu, která se vytratí pouze při úspěšném oživení. Tuto runu prodává léčitel.
- Alchemist - výkup Dead Wood
- krmení zvěře senem více sytí

Opravy
- útočení stráží Gheeru na monstra
- zraňování všech postav okolo u area efektů

<<   <  Stránka 71 z 76  >   >> Zobrazit vše

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2