Lave menu


Novinky27.02.2018, Lovecký cech, Události

Vyhodnocení lovu

Lov na démony je už u konce a stejně tak možnost odevzdat trofeje k zápisu. Všechny jsme postupně spočítali a přinášíme vám trojici nejlepších lovců!

Na prvním místě se umisťuje cech Kult Krve s počtem 2943 trofejí.
Druhé místo obsazuje cech Přízraky noci s počtem 1467 trofejí.
A na třetí místo se dostává cech Omingwa s počtem 1307 trofejí.

Odměnu je možné vyzvednout u Leonarda. Za cech ať se dostaví vždy vůdce a prosíme choďte v pořadí výherců.

Všem účastníkům děkujeme, gratulujeme výhercům a budeme se se všemi těšit na další lov!

22.02.2018, Lovecký cech, Události

Upozorňujeme, že zbylé získané trofeje bude možné odevzdat maximálně do nedělní půlnoci. Trofeje odevzdané později nebudou započítány do lovecké soutěže.

20.02.2018, Výdech, Události

Jako by napětí posledních dní trochu polevilo. Ne moc, ale trochu přeci. Zvěř už nebyla tak ostražitá, lístky se odvážněji tetelily ve větru. Jako by po dlouhém soustředění přišel úlevný výdech. Jako by dílo bylo téměř dokonáno. Téměř.

I nejvyšší kněžka v Nelya Irin to vnímala, když trhala lístky, které se nyní louhovaly v konvičce. Nalila si šálek čaje, přičichla a usmála se. Tíseň posledních dní trochu polevila a do jejích rozmluv s Matkou se vrátil zase klid. Otázkou pouze zůstávalo, co je jejich úkolem nyní.

18.02.2018, Zoraie ani květinou neuhodíš, Události

"... rozkvetlá louka. Nevíme, co to znamená, ale ty sny se velmi podobají."
Oba muži na Frika upřeně koukali.
"Ale opovažte se zmínit něco o objímání stromů, ptali jste se," ohradil se Farean.
John najednou zaluskal prsty. "Rozkvetlá louka? Gerwyn včera zmínil, že u nich se ea-morda vyhýbá kvetoucím rostlinám."
Chvíli na sebe s Frikem upřeně hleděli. Tern je skepticky pozoroval a nakonec zabubnoval prsty na desku stolu.
"To vážně? Kytky?"
"Dává to smysl," otočil se k němu nadšeně Frik. "Démoni jsou smrt, destrukce. Gaia je život, rovnováha. A v té věži se vyhýbali skladišti bylin."
Tern potřásl hlavou a podíval se na Johna. "No tak to ověřte a dejte mi vědět," zamumlal nepřesvědčeně.
"Ještě jedna věc, Terne. Příjezd lorda Gerwyna se včera neobešel bez potřeby některých individuí ukázat své kvality. Zabili koně a pak dělali výtržnosti před bankou." Položil před Terna listinu, a ten ji zamračeně přelétl.
"Kult krve, Zoraiové... co bys od nich čekal... Pokuta sedm a půl zlatých za každého, dokud nezaplatí, zákaz obchodu pro ty dva?" Koukl tázavě na Johna a ten pokrčil rameny.
"Nějaký důsledek to mít musí, jinak to bude jen cár papíru. Mohli si to vyřešit včera v klidu, neměli zájem."
Tern se znovu zadíval na listinu a pak kývl a umístil na ni svou pečeť.
"No a teď do práce."

17.02.2018, V Gheeru, Události

"Vypluli. Dneska večer je tu máme," houkl John na Terna a když regent kývl, zmizel.
Tern si promnul spánky. Nebyl z lorda Arapalské říše zdaleka tak nadšený jako jeho pobočník, ale stejně jako on si uvědomoval, že teď jdou opravdu všechny osobní averze nebo nedůvěry stranou. Gheerští nebyli vojáci, ale nedělal si iluze, že by to démoni nějak rozlišovali. Spíš to hrálo v neprospěch Gheeru. A proto byl ochoten udělat cokoliv, aby získal maximální možnou pomoc a podporu.
Podal si list s posledním hlášením. Ea-morda byla na třech místech kolem Gheeru a zatím věděli jen to, jak zpomalit její růst. Zaklel. Vždyť démonům teď stačí prostě jen čekat, až nás to sežere, pohltí naše pole, stejně jako na Zagan-Mar!
"Johne!" houkl a pak se zvedl. Málem se srazili ve dveřích. John se rozesmál, ale Tern zůstával vážný. "Potřebuju Frika. Sežeň ho."
Jenže to se řekne snáz než udělá. Od Anny zjistil, že odjel hned ráno do Nelya a neřekl, kdy se vrátí. Tern z toho nebyl nadšený.
"Tak ať se staví, jakmile se vrátí."
"To jsem vyřídil," zazubil se John.
"Dobře," pousmál se regent a pokývl. "Snad to stihne dřív než dorazí zagan-marští. Už jsi vymyslel, kde je ubytujeme?"
"Jasně," mávl John ledabyle rukou.

13.02.2018, Události posledních dní, Události

Před týdnem na moři...
Když se plavil domů, i jeho někdejší soupeř uznal rozumnost rozhodnutí hledat pomoc na pevnině. Koráb byl plný masa, ale i ovoce a zeleniny. Potravin bylo dost na to, aby přežili do obnovení farem. Nejen, aby přežili, ale aby dokonce dále neslábli. Gerwyn se opíral o zábradlí, díval se k domovu a těšil se na tu radost, kterou jeho návrat vyvolá. Znovu bude v roli zachránce. V roli, která se mu tak zamlouvá.

Před pár dny na Zagan-Mar...
Řval vzteky. Byl naštvaný na své mágy, že s ním souhlasili. Byl naštvaný sám na sebe, že odsouhlasil následování fareanovy rady. A byl naštvaný i na fareana, který mu poradil bojovat s ohněm pomocí ohně. Žel předkům ale ten oheň byl spíš olejem, co dal doutnajícímu ohni novou, nevídanou sílu. Jedinou úlevou byla skutečnost, že se pokusili zničit nákazu nejvzdálenější srdci Říše.
Byl vzteklý, ale snažil se aby slova vyslaná k pevnině jeho vztek neobsahovala. K většině jejích obyvatel totiž cítil jen prostou vděčnost. Přesto ale svou zprávu nechal poslat jen na krystal v Gheeru - snad proto, že gheerští se zdáli být jeho Říši nakloněnější.

Vážení, poslední pokus o zničení ea-morda nás uvrhl do větších problémů, než jaké jsme měli. Jedno z ohnisek se dostalo mimo naši kontrolu poté, co jsme se ho pokusili zničit krví démona. Lord Gerwyn.

A dnes ve Skalboru...
"Hadi, podej mi tak stovku zlatých ingotů."
"Už zase?"
"Jak zase? Myslíš, že tu zbroj opravím jen tak lusknutím prstů?"
"No jasně. Však vy merhabští stejně neumíte kovat pořádné zbroje," popíchl staršího kováře jeho kolega z Tooru, ale pak se natáhl a podal Asimovi ingoty. "Tyhle jsou poslední. Zajdu se zeptat Jarivy, jestli nemá něco schovaného u sebe." Odemkl zamčené dveře a vstoupil do chodby, která vedla pod skalní masiv.
Vrátil se za chvilku a nonšalantním gestem rozrazil dveře dokořán.
"Pane a dámo, skalborský důl otvírá, neboť naše zásoby ingotů jsou na mizině. Ve chvilkách volna račte obdivovat jeho krásy a kopat, až se vám bude od krumpáčů prášit!"
Drátenice se po něm uculila, ale dál si hleděla své práce. Ona a do dolu, to tak. Na to jsou tu jiní...

<<   <  Stránka 2 z 74  >   >> Zobrazit vše

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2