Lave menu


Novinky6.10.2019, Úprava kódu - 13, System

Magické přdměty
- Poškození magických vlastností při ztrátě těla se nyní aplikuje pouze dočasně a je možné vlastnosti následně dodatečně opravit
- Opravu je možné provádět pěti runama stejné vlastnosti, která se opravuje a úrovně jako má předmět
- Jedna provedená oprava vždy opraví do možného maxima
- Maximum do které lze poškozenou vlastnost na předmětu opravit je zobrazeno hodnotou za lomítkem, která se po poškození ukáže
- Platí na zbroje, štíty, zbraně, hole, šperky a amulety

Změny
- Kniha písní - Akord G - přidána zpráva o aplikaci efektu
- Kniha písní - znemožněna opakovaná aplikace efektů akordů G, Gm a A na stejnou postavu dříve než skončí prodleva zahrání
- Mrtvoly - Nastaveno zvýraznění mrtvol, které nejsou vybrané pomocí barvy jména mrtvoly a znaku před jménem. Zlatá barva a hvězdička značí dosud neotevřené tělo. Plus značí už otevřené, ale ne úplně vybrané tělo.
- Topaz - výrazně navýšena náleznost
- Kapitán - umožněno nošení toulce
- Kapitán - umožněno využívat vlastnosti střeleckého amuletu i se zbraní na blízko
- Kněz - umožněno využívat vlastnosti léčitelského amuletu i se štítem a zbraní
- Runebook - přidána možnost zvolit způsob přenosu (nabití, recall nebo gate travel) při použití rychlých tlačítek v knize
- Oživlé maso - znemožněno aplikovat Bleeding Attack pokud cíl už je pod jeho vlivem
- Měsíční wispa - přidán Stříbrný prach za zabití
- Pain Spike - nastaveno 5 nabití pro použití, jedno dobití trvá 3 vteřiny
- Animal Form - přidána zpráva při skončení bonusového efektu
- Arcane Empowerment - přidána zpráva při skončení efektu
- Kupní síň - vlastní prodej je nyní zobrazen zelenou barvou textu
- Kupní síň - rozšíření menu, zrušení zobrazení dní do konce u vlastního prodeje (lze vidět v Zobrazit mé nabídky)
- Obchodní síň - Opravné sady - nastaveno zobrazení dovednosti, materiálu a počtu použití přímo v názvu
- Obchodní síň - Esence předmětu - nastaveno zobrazení typu a úrovně přímo v názvu
- Tinkering - navýšen počet vzácných surovin pro výrobu nejlepších amuletů na 3
- Do světa přidán úkol na zisk minotauřích rohů
- Skrýš banditů - přidána brána zkušeností, zde je mimochodem možné nalézt svitek Focus Attack
- Gremonianské věže - do odměny z brány přidány specializační zkušenosti
- Uctívači draka - do odměny z brány přidány specializační zkušenosti

Opravy
- Obchodní síň - oprava rozdělení Runických esencí při filtru dle řemesla
- Kniha písní - Akord G - oprava účinnosti
- Ethereal Voyage - oprava počítání smrti do celkého počtu smrtí dungeonu
- Hora Kyklopů - oprava dřevěných sloupků znemožňující projití bojového tvora
- Perk Požehnání - oprava prodloužení doby trvání kouzel Cunning, Agility a Strength
- Štíty - oprava bonusu za Exceptional kvalitu
- Parta - oprava počítání zranění z vyvolaných tvorů
- Parta - oprava počítání zranění z vyprovokovaných tvorů
- Runebook - oprava useknutého textu u počtu nabití
- Mrtvola - oprava zvýraznění vybrání těla v případě, že se jako poslední předmět vezme zkušenostní kulička nebo questovní předmět
- Pastevecká hůl - oprava poškozování při ztrátě těla
- Runické předměty - oprava záseku clienta při klikání bodů
- Runické předměty - oprava výpočtu úrovně předmětu na stejnou dle použitého runického nářadí
- Runické předměty - oprava vkládání některých run do štítu
- Runické předměty - oprava vkládání některých run do mágovské hole
- Runické esence - oprava nastavení počtu a úrovně run
- Runické esence - oprava zobrazení správného násobku u Physical resistance vlastností
- Runické esence - oprava nastavení barvy esence při přenášení z předmětu
- Řemeslník - oprava počtu zakázek za den při 120 dovednosti
- Animal Taming - oprava počtu zakázek za den při 120 dovednosti
- Temní démoni - oprava spawneru

23.09.2019, Úprava kódu - 12, System

Dungeony
- Do obtížnějších dungeonů byla přidána odměna v podobě vzácné suroviny (Yew/Dragon/Mithril), která je udělena každé postavě zvlášť přímo do batohu po projití branou zkušeností.
- Celkové množství je rozděleno dle počtu postav, které dungeon prošly (i včetně těch, které na odměnu nárok nemají). Postava má nárok na tuto odměnu pouze 2x týdně, stejně jako zkušenosti do Specializace.
- Pro lepší dělitelnost mohou být v odměněně zahrnuty mithrilové kameny, dračí šupiny nebo yewová dřívka, která se po sloučení 10 kusů změní na jeden ore/hides/log.

Změny
- Opravná sada - při vytváření opravných sad z materiálu Mahagon, Valorite nebo Minotaur je zdvojnásoben počet použití
- Opravná sada - zdvojnásoben počet použití u všech existujích opravných sad na materiál Mahagon, Valorite a Minotaur
- Sloučit - umožněno slučování runických nářadí pomočí příkazu .Sloucit

Opravy
- Eranel - oprava popisu v textu na zabití Ettinů
- Bard - oprava zobrazení bonusu do štěstí po celou dobu trvání
- Mark - oprava možnosti označit celou kupu run před rozdělením
- Runické esence - zobrazení desetinných míst u Lower Mana Cost
- Runické předměty - zobrazení desetinných míst u Lower Mana Cost

20.09.2019, Wiki, General

Vážení hráči,

dle hlasování vás i nás jsme se rozhodli zkusit jít cestou Wiki stránky. Původní plány byly zřídit wiki stránku na naší doméně a serveru, ale od toho se nakonec upustilo z důvodu, že na to aktuálně nikdo nemá pořádně čas to zkoušet a nastavovat a celé by se to protáhlo a otázka do jakého výsledku. Proto jsme vyhledali nějaký známější server k vytváření wiki stránek, kde právě narozdíl od našeho serveru bude zřízení prakticky bez práce, pravděpodobně vždy aktualizované a řešení případných problémů bude na někom jiném.

Aktuální Wiki stránka pro DP2 tak je: DP2 Wiki

Stránka opravdu zatím zeje prázdnotou a je teď na společném úsilí ji doplnit informacema z webu a aktualizacema z novinek. Jakmile se zvládne tenhle těžší začátek, tak půjde pak už jen o aktualizace hodnot dle novinek. S tím taky počítáme z naší strany, že do aktualizací se bude vypisovat více přesných hodnot, které bychom běžně pak na web stejně dávali.

17.09.2019, Úprava kódu - 11, System

Změny
- Obchodní síň - umožněno do prodeje vkládat neomezený počet esencí
- Obchodní síň - nastaveno otevření banky i skrze nabídku Promluvit
- Obchodní síň - přidána kategorie Návody do sekce Ostatní
- Alchemy - zrušeno zobazení podpisu výrobce u lektvarů
- Zvířata - umožněno otevírat sedlo zvířete, pokud je postava přítel
- Očarované předměty - Postih na účinnost magických a runických vlastností nastaven pomalu stupňující se a to až od celkového součtu síly předmětu 400. Namísto předchozího pevného postihu 25% je aktuálně vzorec: (Celková síla předmětu - 400) / 1600. Celková síla předmětu je součet magické a runické síly, vyznačující na kolik % každá jednotlivá vlastnost a tedy pak její součet má na předmětu sílu. Např.: 50% hit lightning se tak rovná síle 100.

Opravy
- Potion keg - oprava možnosti zamykání na práva v domě - je nutné odemknout a znovu uzamknout
- Inscription - oprava prohození receptů Fire Field a Greater Heal
- Inscription - oprava prohození receptů Mana drain a Lightning
- Zakázky - oprava možnosti zisku run neexistujícího typu
- Runické předměty - oprava zobrazení vlastností bez desetinné čárky
- Očarované předměty - oprava občasného záseku clienta při otevření infa
- Řemeslník - oprava zničení obyčejného nářadí, pokud se při Vylepšování předmětů dostane na 0 použití
- Cech - oprava zobrazení členů cechu v seznamu
- Hinge - oprava zrušení podpisu výrobce
- Pošta - opraveno zadávání příjemce
- Předměty - oprava možnosti rozložit rozbitý předmět na runy
- Specializace - oprava součtu Účinnosti - je nutné sundat a znovu nasadit zbroj
- Dovednosti - oprava zisku zkušeností za provedené dovednostiv - Orby - oprava možnosti používat orby na předměty, která má postava na sobě
- Brány - oprava rušení bran ve světě pomocí kouzla, lektvaru nebo akordu

7.09.2019, Úprava kódu - 10, System

Specializace
- Otevřen dům Šestky a umožněno si zvolit Specializaci
- Do měsíce očekávejte ještě větší revizi

Runické předměty
- Umožněno použivání runických nářadí a esencí
- Runickou esenci je možné použít pouze na zbroj nebo zbraň, která je vyrobena řemeslníkem
- Počet run, které je potřeba do předmětu k získání maximální síly vlastnosti vložit, je určen dle maxima vlastnosti a úrovně esence. Například k získání maximální vlastnosti 50 Hit lightning u zbraně druhé úrovně je potřeba 10 modrých a 10 červených run.
- Při ztrátě těla je maximální síla náhodně vybraných vlastností snížena a vložené runy nad tuto hodnotu jsou navráceny
- K vytvoření očarovaného předmětu je potřeba Krystal, zakoupený od úředníka, který je nabitý krystalem ve vybraných dungeonech

Změny
- Tezar - do prodeje přidána magická hůlka sloužící ke zjištění síly magického předmětu
- Obchodní síň - přidán popisek "Návod" u receptů
- Obchodní síň - přidána sekce na jízdní zvířata
- Postava - podmínka pro založení druhé postavy snížena na 40. úroveň
- Zagan-Mar - do dolu u kameníka přidána výheň a horník
- důl 3498 1765 - přidána kovadlina a výheň
- Podpůrný materiál - zrušen podpis výrobce
- Lama - možnost nalézt lamu s jiným zbarvením

Opravy
- Recepty - oprava textů
- Mágovské hole - oprava klesání vlastnosti Lower Reagent Cost dle durability
- Řemeslníkův obchodník - oprava typu sena v ceníku
- Zakázky - oprava správného počtu použití runického nářadí z odměny
- Zakázky - oprava nastavení Mapy aby měla poklad pro řemeslníky
- Cech - oprava zobrazení starých cechů v diplomacii
- Zbroj - oprava chybějící mezery u označení poškozeného zdobení
- Zdobení - oprava funkčnosti Oak aury
- Tvorové - oprava bojování ochočených tvorů mezi sebou při zranění explozí
- Jízdní tvorové - oprava možnosti zanechání šípů/šipek ve zvířeti i v případě, že nemá sedlo
- Confidence - oprava překliku v textu
- Mrtvola - oprava vylootění všech itemů i v případě přetížení

28.08.2019, Ubytování v Novém Arapalu, Události

Ve městě Nový Arapal vládl klid. Vzato kol kolem bylo město nejklidnější za posledních několik let. Dobrodružné povahy trávily většinu času na pevnině a tam se také odehrávaly jejich třenice. Zároveň však od nich na Zagan-Mar přicházely peníze, které Říše ráda vítala. A proto bylo třeba vítat i vracející se dobrodruhy - to chápal i Worrmon a tak návrh rozšířit možnosti ubytování uvnitř města prošel radou bez větších potíží.
Johnovy velkorysejší plány pro výstavbu na příměstí už tak snadno neprošly, ale správce Hammar si byl celkem jistý, že nakonec je lord Gerwyn posvětí také. Jen to chvilku potrvá.

<<   <  Stránka 2 z 88  >   >> Zobrazit vše

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2