Lave menu


Novinky21.08.2019, Trable s krystaly, Události

To ráno lord čekal vlastně jen další nudnou poradu s reportem o tom, jak mizerně probíhá sbírka krystalů. A místo toho by teď nejraději vymazal úsměv z tváře svého tchána, když spolu s dalšími naslouchali Myrře.
“... proudění, které vedlo k explozi. Naštěstí zranění nejsou závažná.”
Gerwyn zvedl ruku a zastavil ji, než pokračovala. Chtěl se ujistit, že rozuměl tomu, co právě slyšel. “Takže nejen, že nejsme ještě ani na třetině potřebného množství krystalů, ale náhodné magické cesty mezi ostrovem a pevninou vedly ke zranění těch, kteří s krystaly pracují?” zeptal se napůl nevěřícně a když se dočkal potvrzujícího přikývnutí, tak se jen znechuceně uchechtl.
To Worrmon se tvářil spokojeněji, jako by byl rád, že jeho zeti pro jednou něco doopravdy nevycházelo. “Pokud to bude pokračovat stejným tempem a bude docházet ke stejným ztrátám, bude to trvat ještě klidně rok,” řekl naprosto klidně a ani se nepohnul ze svého postoje s rukama za zády. “A kromě toho nemáme kontrolu nad těmi cestami a z pevniny nám sem může přijít cokoli, klidně i balron, přímo doprostřed města. To zní skvěle,” dodal suše.
Lord tak klidný rozhodně nebyl. Stál a opíral se o stůl, pohledem těkal z jednoho na druhého a jeho pracovnu naplnilo nepříjemné ticho. Ticho, které znovu prolomila až mágyně.
“Těm nepříjemnostem bychom měli být schopni zabránit. Zvládneme vztyčit magickou bariéru, podobnou jako měl podle Riala Gheer, když...”
“Udělejte to, ještě dnes,” přerušil ji uprostřed věty Gerwyn a jeho vrchní mágyně jenom kývla. Tu větu už nepotřebovala dokončovat.
“Pořád ti ale zbývá ten drobný problém, že naši drazí dobrodruzi nejsou dvakrát nadšeni z toho, aby přispěli na portál,” pousmál se Worrmon. Další větu si už odpustil, snad za to mohl pohled, kterým ho lord počastoval.
Gerwyn ale moc dobře věděl, že má jeho tchán pravdu. Nejen, že množství odevzdaných krystalů bylo hluboko pod očekáváním a pokladnice nebyla bezedná, aby jen tak zvýšili odměnu, ale byl tu i ten incident s nápisem na zdi. Obrátil se tedy na svého tchána a tentokrát úsměv přeběhl po jeho tváři.
“Worrmone, zjistil jsi, kdo stál za tím nápisem na domu mágů?”
“Nezjistil, ne s jistotou jakou bych rád,” zněla tlumená odpověď.
“Tak to nech být a konečně ho smyjte,” potřásl hlavou Gerwyn. “Mají pravdu oba nápisy. Krystaly jsou cenné, ale dělají to vlastně pro sebe… Kéž by to byli schopni vidět i oni. Jak je víc motivovat a nesahat hlouběji do pokladnice?”
Tentokrát se pracovnou rozhostilo zamyšlené ticho, které po chvíli přerušil John: “Něco mě napadlo…” zazubil se na ně vesele.

19.08.2019, Úprava kódu - 8, System

Aury
- Provedena revize všech aur
- Bronze - Minor - 3,33 Minion expertise, 5% Hit lower attack reflect
- Bronze - Major - 10% Hit lower attack reflect
- Gold - Minor - 80 Luck
- Gold - Major - 100 Luck, dvojnásobná účinnost run Luck
- Shadow - Minor - 2 Poison resist, 4,16 Lower reagent cost
- Shadow - Major - 12 Lower mana cost
- Silver - Minor - 2 Energy resist, 0,5 Faster cast recovery
- Silver - Major - 12 Defend chance increase
- Garinit - Minor - 6,66 Reflect physical damage
- Garinit - Major - 5 Stamina regeneration, 15 Reflect physical damage
- Verite - Minor - 13,33 Venom resist
- Verite - Major - 20 Venom resist
- Valorite - Minor - Nic
- Valorite - Major - 5 Mana regeneration, 10 Hit chance incrase
- Bloodrock - Minor - 1,67 Hit point regeneration
- Bloodrock - Major - 5 Life leech
- Blackrock - Minor - 4,17 Damage increase
- Blackrock - Major - 10 damage increase, 10 Stamina leech, 25 Lower reagent cost
- Mithril - kombinace Bloodrock + Blackrock aury
- Ogre - Minor - 2 Fire resist, 2 Cold resist, 1 Lower mana cost
- Ogre - Major - 55 Reflect physical damage, 100 navýšení nosnosti
- Titan - Minor - 2 Poison resist, 2 Cold resist, 2,5% Freeze aura, 80 Luck
- Titan - Major - 100 Luck, 5 Spell damage increase, 1 Mana regeneration, 5 Hit chance increase, dvojnásobná účinnost run Luck
- Ophidian - Minor - 2 Poison resist, 2 Fire resist, 8% Healing venom, 3,33 Minion expertise
- Ophidian - Major - 10 Spell damage increase, 5 Swing speed increase, 10 Hit chance increase
- Minotaur - Minor - 2 Energy resist, 2 Poison resist, Mág: 1,67% Protection, 0,33 Mana regeneration, 1,67 Defend chance increase, Bojovník: 5 Damage increase, 1 Stamina regeneration, Střelec: 1,67 Damage increase, 1 Swing speed increase, 1 Spell absorb
- Minotaur - Major - 5 Hit point regeneration
- Dragon - Minor - 2 Fire resist, 2 Energy resist, 1 Poison resist, 1 Cold resist, 2,5 Hit point regeneration, 1,67 Mana regeneration, Mág: 2,5 Defend chance increase, 2,5 Spell damage increase, Bojovník: 2,5 Defend chance increase, 6,667 Damage increase, Střelec: 5 Damage increase, 1,67 Swing speed increase
- Dragon - Major - Nic

Změny
- Blacksmithy, Tailoring, Carpentry - zrušen výskyt nářadí u odměn za odevzdané zakázky ve prospěch vyšší šance na podpůrný materiál
- Carpentry - přenastavena obtížnost materiálů
- Tailoring - přenastavena obtížnost materiálů
- Blacksmithy - znemožněn zisk svitků moci na Mining z odevzdaných zakázek a při výměně
- Mining - obtížnost tavení Valorite, Mithril, Bloodrock a Blackrock nastavena na 100
- Mining - obtížnost těžby Moonrock ore a Mithril ore přenastavena na 100
- Lumberjacking - nastavena náleznost tisového dřeva z těžby
- Tailoring - snížen počet rivetů u studded gorgetu ze 3 na 2
- Carpentry - přenastavena materiálová náročnost u Maple armoire
- Svět - přidána možnost získání receptů pro dovednosti Blacksmithy, Tailoring a Carpentry
- Poukaz na prodej zbroje - umožněno přidávat předměty se zdobením
- Obratnost - bonus do rychlosti kouzlení navýšen na 0,021
- Inteligence - zrušen bonus do Faster casting a Faster cast recovery
- Postava - zrušen počáteční bonus 50 Spell damage increase
- Amulety - umožněno mezi magickýma vlastnostma na předmětu získat Faster casting a Faster cast recovery
- Kniha kouzel - umožněno mezi magickýma vlastnostma na předmětu získat Faster casting a Faster cast recovery
- Magery - nastaven strop pro vlastnost Faster casting dle atributu Energy postavy (Energy / 12,5), maximálně do hodnoty 8
- Magery - nastaveno počítání získaných vlastností Faster casting z bonusu jídla a atributů do limitu
- Inscription - snížena minimální síla vlastností u Advanced spellbook
- Zbraně, zbroje - nastavení zisku starých Arms lore bonusů vždy pokud je předmět vyroben nebo předělán do kvality Exceptional
- Energy bolt - bonusové zranění se nyní získává postupně s rostoucí úrovní postavy
- Explosion - bonusové zranění se nyní získává postupně s rostoucí úrovní postavy
- Paralyzing field - tvor, kterému je znehybnění získané z paralyzačního pole zrušeno zraněním, tak získává imunitu trvající 10 vteřin na znovuznehybnění z paralyzačního pole
- Wither - přepočítán vzorec na bonusové zranění z vlastnosti Damage Increase
- Sacred Journey - přepočítán vzorec na bonusové zranění z vlastnosti Damage Increase
- Sacred Journey - znemožněno kouzlit za pohybu
- Řemeslné zakázky - přidána peněžní hodnoty při odevzdání zakázky
- Animal Taming - přidáno obdržení bojových zkušeností a peněz při odevzdání zakázky
- Loď - přidán zvuk signalizující připlutí lodě do přístaviště
- Boj - změněna barva při obdrženém zranění v případě, že změna barvy je zaškrtnuta
- Tinkering - snížen potřebný materiál pro výrobu dalekohledu
- Řemeslník - zrušena potřebná minimální úroveň postavy pro učení lekcí
- Corpse Skin - zrušeno působení kouzla jako útočné
- Corpse Skin - umožněno zasílat opakovaně na stejný cíl
- Zkušenosti za dovednosti - přenastavena šance k zisku zkušeností při používání dovednosti na fixní
- Gamar - umožněno do konce týdne provádět reset atributů bezplatně

Opravy
- Attunement - oprava aby se monstra nepokoušela displenout vyvolané zbraně
- Zdobení - oprava možnosti kombinovat aury, které spolu být nemají
- Boj - oprava žluté barvy v případě, že mě někdo vyléčil při zaškrtnuté změně barvy obdrženého zranění
- Kněz - oprava výkupu svitků Chivalry
- Vlastnosti - oprava zobrazení hodnoty Damage increase z materiálu zbraně a zvýšené kvality
- Postava - oprava chybného počítání dovedností zapsaných v řemeslnickém cechu do limitu dovedností postavy
- Ohlávka - oprava možnosti nasazení na tvory Nightmare, Hiryu a silný Reptalon
- Aukce - oprava zobrazení hotových Knih učení ve filtru Svitky učení
- Aukce - oprava názvu kategorie pro Svitky učení
- Spirit - oprava přesunutí k postavě v případě, že se postava od něj příliš vzdálí
- Reaper form - oprava jeho zmizení v případě, že se postava od něj příliš vzdálí
- Tinkering - oprava možnosti vytvářet opravné sady na opravu malých amuletů
- Momentum strike - oprava možnosti použití úderu během prodlevy a bez spotřeby many
- Kniha kouzel - oprava správného přičítání atributů z magické vlastnosti
- Quest npc - oprava pár drobných překlepů v textu
- Tinkering - oprava zprávy při pokusu o zdobení mimo pracovní nářadí
- Aukce - oprava aby se už skončené prodeje nepočítaly do limitu maximálních předmětů v aukci
- Mágovská hůl - oprava výskytu vlastností, které zde být nemají
- Attunement - oprava reagování monster, když na něj útočí vyvolané zbraně
- Orb zapomnění - oprava maximálního limitu na odmazání vlastností na předmětu
- Latrína - oprava možnosti vlézt dovnitř na jezdeckém zvířeti
- Tezarova truhlička - oprava možnosti zisku předmětů, které už nemají být k nalezení
- Poisoning - oprava přepisování jedu na zbrani jedem jiným
- Stable deed - oprava zobrazení názvu v aukci
- Dřevěné zbroje - opraveno přidání odolností ze zbrojí lepšího materiálu
- Speciální údery - oprava chyby umožňující provést zbraní jiný úder než, který je určen
- War mace - oprava použití druhého úderu

9.08.2019, Hlášení, General

Vážení hráči, přináším Vám seznam věcí na kterých aktuálně pracujeme a shrnutí pár událostí kolem:

- Je v plánu udělat pár úprav aur zbrojí, které máme rozdělané už z doby před wipem. Z toho důvodu je v tom i teď trochu nepořádek, proto lze aktuálně očekávat, že ne všechny aury teď fungují jak mají. To se samozřejmě týká i aur získaných pomocí zdobení.
- Rozdělané dále máme přidání receptů pro řemesla a jejich náleznost ve hře
- Pochopitelně, co předpokládám Vás zajímá nejvíce, tak se pracuje na zavedení Specializací. Zavedení je odložené z důvodu dokončení cechu pod který budou herně spadat.
- V řešení je situace s Miningem, power scrollem a také těžbou Mithrilu a Yewu u Lumberu
- Taktéž jedno téma je vyřešení budoucího trénování řemeslných dovedností nad 100 a s tím spojena nutnost až 50. bojové úrovně, případně obecně omezení úrovně u řemeslníka
- Když zůstaneme u řemeslníka, tak ještě jsou dvě věci co potřebuju zmínit. Tou první jsou odměny u malých zakázek první úrovně. Zde je to poněkud nedotažené a doporučuju zakázky zatím šetřit, odměny projdou úpravou.
- Druhá věc u řemeslníka je také spojena se zakázkama a to využití zkušeností a úrovní z nich získané. Ty aktuálně se pouze střádají a užitek se teprve dostaví později až bude systém dokončen. Využití získaných úrovní bude zejména k vylepšení runických předmětů a zisku zakázek. Tedy bonusy, které se týkají zejména řemesel u kterých řemeslnické zkušenosti za zakázky lze získat.
- Další na pořadí prací je obnovení několika starších questů
- Doporučuju také vyhýbat se spawnerům démonů v kruhu kolem krystalu. Vyskytla se tam chyba při kopírování a tak u všech těchto lokací chybí finální odměna po vybití.
- A nakonec chceme stále zaměřit pozornost na omezení vstupu do dungeonů ve velké partě, které stále z pohledu nutné obtížnosti cítíme, že je potřeba. Aktuálně, abychom zachovali Vaší žádost umožnit vstup i ve velké skupině, tak se budou dělat pokusy s možností navýšení síly monster dle velikosti skupiny.

Dále bych rád upozornil, že jsme si všimli opakovaného problému s probíháním bran, jejichž lokaci vybil někdo jiný. Jak na Discordu psala Traya 24.7. v bodě 1) Probíhání bran nevidíme rádi a obvykle ho trestáme ztrátou zkušeností. To, že přijdete na místo které je vybité a je zde stále aktivní brána neznamená, že se jedná o volné zkušenosti. Hráč který se aktivně neúčastnil aktivace brány nemá na zkušenosti z ní žádný nárok. To platí i pokud na místo přijdete a máte od party, která místo vybila, souhlas o projití. Průchod touto branou bez aktivní účasti znamená porušení pravidel a bude trestáno.

A jako poslední bych chtěl znovu vyjádřit obrovské poděkování všem co poslali příspěvek na server, které zdaleka předčilo mé očekávání.
S tímto jsme aktuálně provedli navýšení ram serveru a zaplatili zrušení sdíleného cpu vlákna. Také jsem provedl několik optimalizačních kroků v systému. To se doufám dohromady dostaví ke zlepšení herního a hlavně plynulého zážitku.

Příjemnou hru Vám za GM tým přeje Malak

5.08.2019, První výsledky, Události

"... takže celkem něco přes tři tisíce," dokončila Myrra a o krok ustoupila.
Lord Gerwyn sepjal prsty a mlčel. Čekal větší zápal, ostatně šlo přeci o zájem zejména dobrodruhů.
"Říkala jsi, že foxholští, Fareané z Lindearu a luminorští budou dál těžit, ale nemají zájem o ještěrku ani o peníze?"
Mágyně přikývla. "Ano. Vnímají výhody, které z krystalu poplynou. A znají povahu dobrodruhů lépe než my, zdá se. Proto navrhují, abychom prostředky, které na nich ušetříme, rozdělili mezi dobrodruhy a tím je víc povzbudili."
John, který seděl u zdi v křesle, se pobaveně zazubil. "U nás na pevnině se říká, že zadarmo ani kuře nehrabe. U dobrodruhů to platí dvojnásob, alespoň u většiny."
Gerwyn se podíval na Worrmona. Starému Arapalci se vůbec nedařilo skrývat nesouhlas a snad i špetku opovržení.
"Krystal rozhodně je v zájmu Říše," pronesl Ger
wyn pomalu a stále se díval na svého tchána. Věděl, jak Worrmon přemýšlí, a dával mu čas. Tak, jak předpokládal, Worrmon nakonec přikývl. "Výdaje za krystal to nenavýší. Dobrá."
"Výborně! Takže jsme dohodnuti." Gerwyn obdařil všechny tři úsměvem. "Myrro, buď tak laskavá, a nezapomeň vyplatit i ty, kteří již odevzdali. Nechceme, aby si připadali ošizení. Johne, zařiď, aby se tahle informace dostala do Luminoru."
Gheeřan pokývl a zvedl se z křesla. Když on i Myrra odešli, Worrmon se podíval na svého vládce a zetě.
"Já vím, co si myslíš," pronesl Gerwyn dřív, než stihl starý Arapalec promluvit. "Jsou divocí, neovladatelní a nevděční. Většina z nich zajisté ano. Ale jejich zlato, které budou moci snáze utrácet zde, pomůže komu? Těm, kteří zůstali zde, kteří chápou, co je skutečným zájmem Říše, a kteří jsou jí loajální. Až vytáhneme do boje proti démonům a Gremoniánům, budeme potřebovat být adekvátně vyzbrojení. A ani Tvé doly nejsou nevyčerpatelné, drahý tcháne," usmál se na Worrmona.

5.08.2019, Úprava kódu - 7, System

Změny
- Úlomek krystalu - snížení váhy
- Sacred Journey - snížení vzdálenosti efektu na 4 pole
- Sacred Journey - přidáno postupné upravování zranění dle dovednosti Chivalry
- Lich Form - nastavena paleta barev pro odlišení proměn
- Hlad - nastaveno barevné zvýraznění zprávy při větším hladu
- Hlad - klesání životů z hladu nastaveno aby se snižovalo maximálně do procentuální hranice hladu
- Hlad a jídlo - počeštění a revize textů
- Žízeň - nastaveno barevné zvýraznění zprávy při větší žízni
- Obchodní síň - umožněno vkládat kontejnery všech typů (musí být vždy prázdné)
- Obchodní síň - změna zobrazení chybových zpráv mimo tabulku
- Obchodní síň - kategorie Suroviny přejmenována na Materiál
- Obchodní síň - do kategorie Materiál přidána podkategorie Pomocný
- Obchodní síň - řazení dle ceny upraveno aby řadilo podle ceny za kus
- Reaper form - minimální a maximální počet žákladních životů snížen na 400 (100 Spellweaving), předpokládá se ještě další úpravy a lazení
- Dungeony - dočasně nastaveno omezení pro vstup party na 10 členů u všech dungeonů, ovšem omezeno na maximálně 1 vstup za den

Opravy
- Bludička - oprava výskytu svitků u bludiček strážící měsíční brány
- Odelie - oprava správného zadání úkolů
- Kalime - oprava správného zadání úkolů
- Disarm - oprava chyby umožňující úder používat bez many
- Lišta - oprava příkazu k otevření tabulky Jazyků postavy
- Dispel - oprava kouzlících monster, aby využívali toto kouzlo
- Tvorové - oprava zvýšené rychlosti pohybu u všech tvorů ve hře
- Inscription - oprava prohození návodů Summon daemon a Summon air elemental
- Úlomek krystalu - oprava pojmenování dle hráče, který krystal získat
- Myrra - oprava správné odměny zkušeností při výkupu více kupek úlomků
- Kniha písní - oprava účinků balady Něžné ručky
- Kniha písní - oprava nastavení u třech písní
- Kniha písní - oprava chyby u písně Dračí běsnění
- Obchodní síň - oprava zobrazení opracované i neopracované kůže v kategorii Kůže
- Obchodní síň - oprava správného zapsání detailů v záznamech, pouze u nových záznamů
- Zdobení - oprava nekonečného sčítání aury
- Stable deed - oprava použití u krotitelů na Arapalu

1.08.2019, Příspěvek na server, General

Vážení hráči,

na žádost některých z vás jsme zřídili bankovní účet k zaslání finanční podpory nového serveru. Jak bylo řečeno už ve zprávách kolem wipu, tak dříve jsme měli k dispozici celé zázemí prakticky bezplatně. To se změnilo a je pro změnu nyní na nás zaplatit všechny náklady spojené s provozem serveru. Ty aktuálně činí kolem 4000 ročně.
Server se nám tedy podařilo zřídit za docela lidovou cenu, avšak jeho výkon je nastaven na spodní minimum, které považujeme za únosné pro chod serveru. S lepší finanční podporou by bylo možné zajistit například více místa na disku pro častější zálohy savu anebo zejména vyhrazený cpu, který by měl napomoci k plynulejší hře bez drobných záseků, které se aktuálně občas objevují.

Číslo účtu:
670100-2216195424/6210
CZ31 6210 6701 0022 1619 5424

mBank - stejný účet pro platby v Kč i Eurech.
Všechny přijaté částky budou zveřejněny na webu DP2. Na přání (do textu napište výslovně "Zveřejnit: xxx") bude zveřejněna také poznámka, nick či jiný text zaslaný spolu s příspěvkem. Delší vzkazy realizačnímu týmu bude lepší poslat jiným způsobem.

Tímto předem za GM tým děkuji za podporu a přeju příjemnou hru
Malak

<<   <  Stránka 2 z 86  >   >> Zobrazit vše

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2