Lave menu


Novinky30.11.2019, Úprava kódu - 16, System

Runické předměty
- Vytvořeno poškozování runických vlastností na předmětu při ztrátě těla
- Poškození je zobrazeno v infu u maximálního počtu run (X/Y)

Runické esence
- Přidána možnost proměnit všechny esence na prach
- Předělání se provádí poklikem na esenci, zacílením stejné esence a potvrzení akce v tabulce
- Z každé esence je 1 prach s úrovní a určení pro typ výbavy dle použité esence
- Za pomocí 1 prachu esence je možné opravit 1 runickou esenci na předmětu do její plné síly
- Přidáno zobrazení poškození pokud je esence z poškozeného předmětu (zobrazeno X/Y u vlastnosti značící aktulní a maximální počet run co lze po opravě vložit)

Zbraně
- U zbraní Dagger, Short Spear, Wooden Sword, Kryss, Kama, Double Axe, Katana, Nailed Maul, Quarter Staff, Double Bladed Staff, Bone Harvester a War fork došlo ke zrušení možnosti nastavení zranění do plusu oproti základní hodnotě a tím snížení rychlosti útoku zbraně.
- Tyto zbraně už ze základu mají nastavenou velkou rychlost útoku vůči zranění, které mají a tato možnost rozhodila chtěné nastavení DPS pro všechny zbraně
- U všech těchto zbraní, které spadají výpočtem zranění nad základní hodnotu bylo nastaveno zranění a rychlost na základní (nejvyšší) hodnotu.

Svět
- Temný Balron - počet orbů dovednosti navýšen na 4
- Hora kyklopů - zisk specializačních zkušeností za projití dodatkové části navýšen na 20

Změny
- Nováček - nastavení všech nováčkových bonusů až do 30. úrovně s postupným snižování účinnosti
- Úkol - Překazené přátelství - nastavena možnost opakování úkolu
- Úkol - Překazené přátelství - nastavena možnost plnění úkolu ve skupině
- Šípy, šipky - zrušen podpis výrobce
- Obchodní síň - přidány podkategorie k esencím (zbraně/zbroje/štíty)
- Ulari - snížení rychlosti pohybu
- Ulari - snížení zranění z ohnivé podoby
- Vak na bylinky - nastaveno automatické sbírání bylinek do opasku z mrtvol po otevření
- Runické esence - nastavena možnost výskutu vlastnosti Luck na esencích pro zbroje
- Orb obohacení - zdvojnásobena šance k náleznosti
- Dungeony - přidána bonusová šance k náleznosti všech orbů a Topazu o 25% za každého člena party navíc nad 4 členy
- Dungeony - zdvojnásobena šance k náleznosti všech orbů a Topazu při zabití monster uvnitř Dungeonu
- Tresdin - nastavena možnost zahodit úkol jakmile na nástěnce není aktivní
- Magické předměty - potřebný počet run k opravě poškozených vlastností způsobených ztrátou těla snížen na 1
- Specializace - výpočet Účinnosti nastaven aby počítal úroveň magickou i runickou (pro maximální efekt je potřeba obě v očarované zbroji na páté úrovni)
- Fire Field - zrušeno měnění cílů hráče na monstra, která se ohněm zraní
- Úředník - přidána možnost koupit těžební nářadí z Mithrilu, které jsou nerozbitné
- Zakázky - zamezeno vkládání magických předmětů
- Bard - navýšen počet louten v prodeji
- Úředník - umožněna výměna ocele za železo
- Řemeslnická mapa - nastavena obtížnost ochranky na úroveň 1
- Greater Cure Potion - nastavena imunita na jedy po vypití na 3 vteřiny
- Bleed Attack - nastavena imunita u hráčské postavy po vyléčení krvácení trvající 3 vteřiny
- Disarm - nastavena imunita u hráčské postavy po skončení efektu na 3 vteřiny
- Mortal Strike - nastavena imunita u hráčské postavy po vyléčení nebo skončení efektu trvající 3 vteřiny
- Ulari - znemožněno léčení pokud je v neutrální podobě
- Disarm - útok při použití na hráčskou postavu nyní nevyhazuje zbraň z ruky, ale způsobí postih do bojových dovedností dle výšky bojové dovednosti útočníka

Opravy
- Animal Taming - oprava zobrazení postavy, které zakázka patří v popisu
- Mág/Zaklínač - 1, 2 - oprava aplikování ohnivého efektu při zranění cíle kouzlem Explosion, Meteor swarm a Firefield
- Obchodní síň - oprava chyby při vložení prázdného stájního svitku
- Úkoly - oprava záhadné možnosti způsobující zaseknutí některých časovačů pro opakování úkolů
- Orb uchování - opravena možnost používat na očarované předměty
- Orb zapomnění - oprava chyby způsobující vymazání více vlastností najednou
- Gift of Renewal - oprava chybného aplikování elementárních statusů na sesílatele
- Tinkering - oprava možnosti vyrábět Potion kegy bez spotřeby sudu
- Vlastnosti - oprava zobrazení správné hodnoty z Minotaur aury u vlastnosti Absorb
- Sedlo - oprava uchování počtu přidaných Vaků při sundání a znovu nandání
- Healing Touch - oprava správné účinnosti na obvazy
- Heavy Crossbow - oprava přenastavení min-max zranění po restartu
- Obchodní síň - oprava chybného zobrazení Runických Esencí v kategorii Ostatní
- Revenant - oprava chybně nastavené imunity na Dispel
- Hudební nástroje - oprava chybného automatického použítí bonusu štěstí barda při použití některých nástrojů
- Kulička zkušenosti - oprava možnosti klikání na větší vzdálenost
- Specializace - oprava počítání štítů do celkového součtu síly zbroje
- Řemeslnická mapa - oprava zobrazení správné nabídky při kliknutí na mapu
- Runické předměty - oprava poškození magické části při ztrátě těla

19.10.2019, Úprava kódu - 15, System

Výroční odměny
- Vracíme do hry předchozí výroční odměny, které budou k dispozici všem dle stáří účtu, počítaje od roku 2012
- Příštím rokem pak bude vytvořena nová řada odměn, které budou dávány dle staří účtu od tohoto roku
- Odměny tak budou staré i nové rozdávány zároveň, jen ten, kdo má účet už pár let, tak dostane několik z původní řady naráz a poté mu postupně bude dodán zbytek.

Změny
- Obchodní síň - do předmětů k poptávce přidán Topaz
- Kniha písní - Akord D - zrušena změna aktuálního cíle k útoku na jiný náhodný
- Kniha písní - Xarhův šepot - zrušena změna aktuálního cíle k útoku na jiný náhodný
- Úředník - cena k jednomu navýšení prostoru banky je nyní fixně nastavena na 25 tisíc
- Gremoniáni - změna jména jednotlivých NPC
- Vrány - změna jména jednotlivých NPC
- Úlomek krystalu - umožněno rozbití krystalu na stříbrný prach
- Hůlka na určení síly předmětu - oprava zobrazení hodnoty v případě, že předmět má hodnotu nižší než minimální
- Mapa Arapalu - nastaveno aby při prvním předání byla hned rozvinuta
- Arapal - Larma - přidán část dialogu umožňujcí výměnu řemeslnického magického oblečení
- Ohlávka - zrušen bonus z dovednosti na počet životů při nasazení ohlávky nebojovému tvoru
- Ohlávka - nastaven postih na počet životů (X-4)/2, kde X je hodnota Materiálu při nasazení ohlávky nebojovému tvoru
- Orb uchování - zrušeno zobrazení síly předmětu po použití (ukazovalo chybné hodnoty a stejnou funkci se správnou hodnotu zastává hůlka)
- Farea - přidán nový příkaz k ovládání Spirita - .Summon - přivolá už vyvolaného Spirita k sobě
- Farea - přidán nový příkaz k ovládání Spirita - .Spirit1 - vyvolá prvního Spirita
- Farea - přidán nový příkaz k ovládání Spirita - .Spirit2 - vyvolá druhého Spirita
- Orb dovednosti - do světa přidána náleznost tohoto orbu sloužícího k navýšení limitu součtu dovedností postavy
- Nová postava - přidáno více léčivých lektvarů do začátku
- Nová postava - přidány protijedové lektvary do začátku
- Úkoly - přenastaveno plnění jednotlivých úkolů při zabití tvora od konce, z pravidla toho těžšího úkolu, aby se nestávalo např. že zabití Ducha bandity se bude počítat pouze jako zabití silného bandity
- Úkoly - do světa přidán nový úkol na zabíjení Dz'Monů

Opravy
- Runická esence - oprava šance výběru náhodných vlastností z jednotlivých kategorií při vytvoření
- Úkol na Ledové kameny - oprava chybějící prodlevy k opakování úkolu
- Kniha map - oprava chybné možnosti vložit řemeslnické mapy a tím změnit jejich typ
- Řemeslnická mapa - oprava nastavení stálého vyluštění
- Otázky z historie - oprava možnost opakovaně otevřít dialog
- Farea - Spirit - opraveno chybně nastavena možnost libovolně procházet skrze Spirita i když není v podpůrné podobě
- Necromancy - Horrific beast - oprava ponechání dosahu zbraně na 2 pole ihned po proměně
- Necromancy - Lich form - oprava ponechání dosahu zbraně na 2 pole ihned po proměně
- Ohlávka - oprava podmínky aby nešlo nasadit ohlávku tvoru, který by i s ní už neměl dostatek životů - Nová postava - oprava nastavení sytosti na nový systém

9.10.2019, Úprava kódu - 14, System

Změny
- Party status - zrušeno počítání zranění a léčení přez skutečnou hodnotu (nezapočítává se zranění větší než zbývající počet životů atd.)
- Dungeony - nastaveno automatické vynulování Party statusu při vstupu
- Řemeslník - mapy ze zakázek nyní nevyžadují dešifrování
- Materiál - změna desetinnové dračí hrubé kůže z šupin na pásky

Opravy
- Kniha písní - oprava prodlevy znovuaplikace u Akordu G
- Specializace - oprava času u záznamu dungeonů
- Zbraně - oprava zobrazení Damage increase vlastnosti z materiálu a kvality
- Tvorové - oprava podmínky při předávání tvora s vyšší úrovní než může postava ovládat

6.10.2019, Úprava kódu - 13, System

Magické přdměty
- Poškození magických vlastností při ztrátě těla se nyní aplikuje pouze dočasně a je možné vlastnosti následně dodatečně opravit
- Opravu je možné provádět pěti runama stejné vlastnosti, která se opravuje a úrovně jako má předmět
- Jedna provedená oprava vždy opraví do možného maxima
- Maximum do které lze poškozenou vlastnost na předmětu opravit je zobrazeno hodnotou za lomítkem, která se po poškození ukáže
- Platí na zbroje, štíty, zbraně, hole, šperky a amulety

Změny
- Kniha písní - Akord G - přidána zpráva o aplikaci efektu
- Kniha písní - znemožněna opakovaná aplikace efektů akordů G, Gm a A na stejnou postavu dříve než skončí prodleva zahrání
- Mrtvoly - Nastaveno zvýraznění mrtvol, které nejsou vybrané pomocí barvy jména mrtvoly a znaku před jménem. Zlatá barva a hvězdička značí dosud neotevřené tělo. Plus značí už otevřené, ale ne úplně vybrané tělo.
- Topaz - výrazně navýšena náleznost
- Kapitán - umožněno nošení toulce
- Kapitán - umožněno využívat vlastnosti střeleckého amuletu i se zbraní na blízko
- Kněz - umožněno využívat vlastnosti léčitelského amuletu i se štítem a zbraní
- Runebook - přidána možnost zvolit způsob přenosu (nabití, recall nebo gate travel) při použití rychlých tlačítek v knize
- Oživlé maso - znemožněno aplikovat Bleeding Attack pokud cíl už je pod jeho vlivem
- Měsíční wispa - přidán Stříbrný prach za zabití
- Pain Spike - nastaveno 5 nabití pro použití, jedno dobití trvá 3 vteřiny
- Animal Form - přidána zpráva při skončení bonusového efektu
- Arcane Empowerment - přidána zpráva při skončení efektu
- Kupní síň - vlastní prodej je nyní zobrazen zelenou barvou textu
- Kupní síň - rozšíření menu, zrušení zobrazení dní do konce u vlastního prodeje (lze vidět v Zobrazit mé nabídky)
- Obchodní síň - Opravné sady - nastaveno zobrazení dovednosti, materiálu a počtu použití přímo v názvu
- Obchodní síň - Esence předmětu - nastaveno zobrazení typu a úrovně přímo v názvu
- Tinkering - navýšen počet vzácných surovin pro výrobu nejlepších amuletů na 3
- Do světa přidán úkol na zisk minotauřích rohů
- Skrýš banditů - přidána brána zkušeností, zde je mimochodem možné nalézt svitek Focus Attack
- Gremonianské věže - do odměny z brány přidány specializační zkušenosti
- Uctívači draka - do odměny z brány přidány specializační zkušenosti

Opravy
- Obchodní síň - oprava rozdělení Runických esencí při filtru dle řemesla
- Kniha písní - Akord G - oprava účinnosti
- Ethereal Voyage - oprava počítání smrti do celkého počtu smrtí dungeonu
- Hora Kyklopů - oprava dřevěných sloupků znemožňující projití bojového tvora
- Perk Požehnání - oprava prodloužení doby trvání kouzel Cunning, Agility a Strength
- Štíty - oprava bonusu za Exceptional kvalitu
- Parta - oprava počítání zranění z vyvolaných tvorů
- Parta - oprava počítání zranění z vyprovokovaných tvorů
- Runebook - oprava useknutého textu u počtu nabití
- Mrtvola - oprava zvýraznění vybrání těla v případě, že se jako poslední předmět vezme zkušenostní kulička nebo questovní předmět
- Pastevecká hůl - oprava poškozování při ztrátě těla
- Runické předměty - oprava záseku clienta při klikání bodů
- Runické předměty - oprava výpočtu úrovně předmětu na stejnou dle použitého runického nářadí
- Runické předměty - oprava vkládání některých run do štítu
- Runické předměty - oprava vkládání některých run do mágovské hole
- Runické esence - oprava nastavení počtu a úrovně run
- Runické esence - oprava zobrazení správného násobku u Physical resistance vlastností
- Runické esence - oprava nastavení barvy esence při přenášení z předmětu
- Řemeslník - oprava počtu zakázek za den při 120 dovednosti
- Animal Taming - oprava počtu zakázek za den při 120 dovednosti
- Temní démoni - oprava spawneru

23.09.2019, Úprava kódu - 12, System

Dungeony
- Do obtížnějších dungeonů byla přidána odměna v podobě vzácné suroviny (Yew/Dragon/Mithril), která je udělena každé postavě zvlášť přímo do batohu po projití branou zkušeností.
- Celkové množství je rozděleno dle počtu postav, které dungeon prošly (i včetně těch, které na odměnu nárok nemají). Postava má nárok na tuto odměnu pouze 2x týdně, stejně jako zkušenosti do Specializace.
- Pro lepší dělitelnost mohou být v odměněně zahrnuty mithrilové kameny, dračí šupiny nebo yewová dřívka, která se po sloučení 10 kusů změní na jeden ore/hides/log.

Změny
- Opravná sada - při vytváření opravných sad z materiálu Mahagon, Valorite nebo Minotaur je zdvojnásoben počet použití
- Opravná sada - zdvojnásoben počet použití u všech existujích opravných sad na materiál Mahagon, Valorite a Minotaur
- Sloučit - umožněno slučování runických nářadí pomočí příkazu .Sloucit

Opravy
- Eranel - oprava popisu v textu na zabití Ettinů
- Bard - oprava zobrazení bonusu do štěstí po celou dobu trvání
- Mark - oprava možnosti označit celou kupu run před rozdělením
- Runické esence - zobrazení desetinných míst u Lower Mana Cost
- Runické předměty - zobrazení desetinných míst u Lower Mana Cost

17.09.2019, Úprava kódu - 11, System

Změny
- Obchodní síň - umožněno do prodeje vkládat neomezený počet esencí
- Obchodní síň - nastaveno otevření banky i skrze nabídku Promluvit
- Obchodní síň - přidána kategorie Návody do sekce Ostatní
- Alchemy - zrušeno zobazení podpisu výrobce u lektvarů
- Zvířata - umožněno otevírat sedlo zvířete, pokud je postava přítel
- Očarované předměty - Postih na účinnost magických a runických vlastností nastaven pomalu stupňující se a to až od celkového součtu síly předmětu 400. Namísto předchozího pevného postihu 25% je aktuálně vzorec: (Celková síla předmětu - 400) / 1600. Celková síla předmětu je součet magické a runické síly, vyznačující na kolik % každá jednotlivá vlastnost a tedy pak její součet má na předmětu sílu. Např.: 50% hit lightning se tak rovná síle 100.

Opravy
- Potion keg - oprava možnosti zamykání na práva v domě - je nutné odemknout a znovu uzamknout
- Inscription - oprava prohození receptů Fire Field a Greater Heal
- Inscription - oprava prohození receptů Mana drain a Lightning
- Zakázky - oprava možnosti zisku run neexistujícího typu
- Runické předměty - oprava zobrazení vlastností bez desetinné čárky
- Očarované předměty - oprava občasného záseku clienta při otevření infa
- Řemeslník - oprava zničení obyčejného nářadí, pokud se při Vylepšování předmětů dostane na 0 použití
- Cech - oprava zobrazení členů cechu v seznamu
- Hinge - oprava zrušení podpisu výrobce
- Pošta - opraveno zadávání příjemce
- Předměty - oprava možnosti rozložit rozbitý předmět na runy
- Specializace - oprava součtu Účinnosti - je nutné sundat a znovu nasadit zbroj
- Dovednosti - oprava zisku zkušeností za provedené dovednostiv - Orby - oprava možnosti používat orby na předměty, která má postava na sobě
- Brány - oprava rušení bran ve světě pomocí kouzla, lektvaru nebo akordu

Stránka 1 z 29  >   >> Zobrazit vše

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2