Lave menu


Novinky6.06.2018, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
- Aktualizujte si soubory pomocí DP2 Auto Update programu

Řemeslníkův obchodník - aukce stánku
- Je nyní umožněno pronajmout si stánek v Gheeru pro obchodníka, který se nachází naproti řemeslnického cechu.
- Pronajmutí se provádí formou aukce, která u každého stánku trvá 7 dní. Minimální příhoz je 10 stříbrných a je možné s jednou postavou přihodit vždy jen na jeden stánek.
- Po skončení aukce obdrží výherce získané místo s obchodníkem po dobu 14 dnů. Sedm dnů před koncem pronájmu začne znovu další kolo aukce.
- V prostorách stánku je možné uzamykat až 10 dekoračních předmětů. Při ukončení vlastnictví jsou tyto, stejně jako suroviny a peníze v inventáři obchodníka, přesunuty do banky.
- Skrze menu obchodu je dále možné upravovat vzhled cedule.

Řemeslníkův obchodník - změny
- Záznam prodeje - Přidána možnost nahlížet k záznamům prodeje, kde je možné vidět jaké výrobky byly nakoupeny. Záznamy se sdílí mezi všemi obchodníky (v táboře nebo městě) i po jejich smazání.
- Ceník - v tabulce nastavování ceníku bylo přidělané zobrazení červenou barvou název surovin, které jsou naceněny, ale nejsou k dispozici v inventáři obchodníka

Změny
- Page - přidána funkce vyhledávání v textu zpráv
- Teleport - zamezeno se přenášet na jízdním zvířeti skrze prostory neumožňující průchod na něm (dveře domu)

Opravy
- Starodávné těžební nářadí - oprava ponechání pojištění při sloučení
- Vlastnosti - oprava správného zobrazení Parry hodnoty nad stropní hranicí
- Poptávka - oprava chyby při vytvoření nové poptavky způsobující pád serveru
- Nekromant/Vyvolávač - 3, 3 - oprava aby šlo o pasivní bonus, který není vázaný na Corpse skin
- Parta - oprava zobrazení aktuálního množství životů, many a staminy na záložce ostatních postav

20.05.2018, Úprava kódu, System

Změny
- Regenerace životů - Změněna rychlost při které po prvním zranění z plných životů začne regenerace působit. Změna se týká všech tvorů i hráčských postav.
- Reflect physical damage - maximální hodnota nacházející se na štítu je u magických i runických zdvojnásobena (dopočítáno a úpraveno zpětně)
- Nůžky - upravena vzdálenost působení na 2 pole, aby byla stejná jako jiné podobné akce
- Nekromant/Vyvolávač - 3, 3 - specializace změněna na "Navýšení všech regenerací o 20%"
- Nekromant/Vyvolávač - Destrukce - navýšení vzdálenosti výbuchu na 3 pole
- Nekromant/Vyvolávač - 5, 3 - přidáno 20 Lower Mana Cost pro kouzla z Magery, pouze při používání střelné zbraně
- Nekromant/Vyvolávač - 5, 5 - specializace umožňující léčit vlastní tvory byla přesunuta na základní vlastnost Vyvolávače
- Nekromant/Vyvolávač - 5, 6 - Water elemental - zdvojnásobeno vyléčené množství
- Nekromant/Vyvolávač - Ovládnutí elementů - upraveno, aby vyvolaní tvorové nepotřebovali volné control sloty.
- Nekromant/Vyvolávač - Ovládnutí elementů - upraveno, aby vždy docházelo k vyvolání všech typů elementálů, namísto náhodného výběru
- Nekromant/Vyvolávač - 4, 3 - specializace změněna na "+30 Damage Increase, Elementálové dostávají 40 Hit lower attack reflect"
- Nekromant/Vyvolávač - 4, 4 - specializace změněna na "Tvorové z Summon Creature dostávají 40 Hit lower defend reflect"
- Nekromant/Vyvolávač - 4, 5 - přidáno 2 Faster cast recovery a 20 Lower reagent cost
- Nekromant/Vyvolávač - 5, 7 - specializace změněna na "Tvorové ze Summon Creature mají 20% šanci k provedení náhodného speciálního úderu"
- Nekromant/Vyvolávač - 5, 4 - specializace změněna na "Tvorové ze Summon Creature získávají +20 Defend chance increase a +10 základních životů"

Opravy
- Nature Fury - oprava aby efekt kouzla byl počítán dle aktuální dovednosti sesílatele
- Focus Attack - oprava aby ve Vlastnostech postavy správně zobrazoval jako Hit Chance Increase namísto Damage Increase
- Nekromant/Vyvolávač - 3, 7 - oprava aby regenerace tvorů se po zranění spouštěla okamžitě
- Nekromant/Vyvolávač - 5, 6 - oprava aby negativní účinky po smrti tvora neúčinkovaly na sesílatele
- Nekromant/Vyvolávač - 5, 6 - oprava pořadí, kdy se specializace aplikuje, aby se nerušila se specializací 5,5
- Bard - oprava rozpoznávání přátelských a nepřátelskích cílů
- Mind Rot - oprava předchozí špatně nastavené změny

15.05.2018, Úprava kódu, System

Esence předmětu
- Z runických předmětů je nyní umožněno vyndávat jejich esenci. K tomu slouží nový krystal, který lze zakoupit u mága Kera v severní Gheerské části.
- Tato esence v sobě drží všechny runické i magické vlastnosti včetně dalších přidaných (Slayery, popis, očarování, úroveň).
- Esenci je po vyndání možno zpět vložit do cíleného nemagického a nerunického předmětu.
- Cílený předmět musí být stejného typu jako předmět z kterého byla esence vytažena. Jedinou výjimku zde tvoří duplicitní vzhledové předměty (například Katana a Fareanská zdobená Katana), mezi těmito předměty je možné esenci přenášet.
- Pro umožnění vložení esence do jiného typu předmětu je nutné nejprve esenci upravit za pomocí dalšího krystalu, který je také dostupný k zakoupení u stejného obchodníka.
- První úprava umožní přenášet esenci na předměty ze stejné kategorie. U zbraní to znamená umožnění přenesení na zbraně sdílející stejnou dovednost (Katana na Halberdu např.). U zbrojí jde o možnost předání esenci mezi stejným typem zbroje (Plátová helma na Plátové rukavice).
- Druhá úprava umožní přenášet esenci na předměty ze stejného základního typu. U zbraní jde o penesení z libovolné zbraně na jinou zbraň (Katana na Kryss) a u zbrojí na libovolnou zbroj (z plátových rukavic na kroužkovou tuniku).
- První úprava potřebuje vždy 1 tento krystal. Na druhou úpravu jsou poté potřeba krystaly 3.
- Esence není nikdy možné přenášet mezi předměty vyrobené z různých řemeslných dovedností (Luk z Carpentry na Katanu z Blacksmithy např.)

Page
- V systému došlo ke změnám, aby nešlo o pouhé zaslání krátké zprávy s neohrabanou možností odpovědi. Tyto změny zahrnují možnost psaní výrazně delší zprávy, procházení archivu všech zpráv včetně diskuse k ním, umožnění napsání zpětné odpovědi a poslední v řadě možnost jako hráč page uzavřít za vyřízenou, pokud se například dořeší situace dříve než stihneme reagovat.
- Nedostatek těchto věcí limitoval ve vhodném vyřizování zpráv i nás, proto věříme, že úprava přispěje k lepší vzájemné komunikaci a řešení problémů.

Orby
- Do hry byly přidány k náleznosti dva nové orby:
- Orb zapomnění - odstraní z předmětu jednu náhodně vybranou magickou vlastnost
- Orb prázdnoty - odstraní všechny magické vlastnosti z vybraného předmětu

Změny
- Telekineze - nastaveno odolávání efektu za pomocí Magic Resistance dovednosti
- Příkazy - zrušen příkaz ".Chyba", pro hlášení použijte zaslání běžné Page
- Specializace - nastaveno odkrytí postavy při použití aktivačních schopností
- Tinkering - umožněno vyrábění Gears po více kusech
- Lišta - přidána možnost zadání výchozí pozice pro otevření pomocí příkazu ".Lista X Y"
- Před časem se ve většině dungeonech zkušebně snižoval respawn pokladů. Tato změna se spíše prosadila, proto stále zůstává a spíše budeme zvažovat ještě úpravu na ještě nižší dobu nebo vytvoření vhodného systému respawnu, díky kterému by nabídka dungeonů mohla lépe zvládat poptávku.
- Parta - navýšená vzdálenost na kterou lze přidávat člena do party
- Mind Rot - zrušena prodleva omezující použití
- Orb náhody - použití orbu je možné i na už magické předměty u kterých tak dojde ke smazání a přepsání magického nastavení na nové náhodně vybrané orbem
- Animate Dead - byl upraven výpočet určující finální bojové dovednosti oživlého tvora
- Štíty - šance na pohlcení kouzla byla u dřevěných štítů navýšena na 1/3/4/5/6/10 dle materiálu štítu
- Štíty - u dřevěných štítů bylo přidáno navýšení všech regenerací postavy o 1/3/4/5/6/10 procent dle materiálu štítu
- Teleport - Použití kouzla je nyní navázano na počet nabití, které se při užití využije. Maximální dostupný počet nabití je ovlivněn obratností sesílatele (1 + Dex / 10). Jedno nabití se obnoví za pět vteřin.
- Tábor - Maximální počet obchodníků, kteří mohou být v táboře, je nyní počítán z počtu unikátních herních účtu postav mezi obyvateli, namísto počtu obyvatel jako tomu bylo dříve.
- Pravidla - zrušena podmínka zakazující pobyt postav ze stejného účtu v jednom táboře
- Obchodní síň - úprava aby Očarované runické předměty zobrazovaly magickou vlastnost po vložení do prodeje nebo aukce i v případě, že nejsou nabité
- Šperky - na magické prsteny a náramky byla přidána šance k výskytu regeneračních vlastností
- Headless - navýšen výskyt v bažině u Foxhole a Gheeru
- Kniha písní - přidáno zobrazení efektů do Vlastností
- Kniha písní - navrácena účinnost efektů na SDI, kde dříve zřejmě docházelo k chybě a pádu serveru. Chybu se pro opravu nepodařilo zopakovat, lze proto ještě očekávat s tímto potíže, které po dalším pozorování budou finálně opraveny.
- Krystal k uchování dovednosti - umožněno nastavení stupňů bezpečnosti při zamčení na veřejné ploše tábora nebo v domě. V případě zamknutí ve stanu může použít pouze majitel stanu.
- Sud na lektvary - umožněno nastavení stupňů bezpečnosti při zamčení na veřejné ploše tábora. V případě zamknutí ve stanu může použít pouze majitel stanu.
- Jahody - snížena váha
- Unikátní předměty - přidána podmínka aby unikátní předměty (jako např Hromové kladivo) nešlo modifikovat orby, runickým nářadím nebo vysávat magické vlastnosti do runického předmětu
- Tábor - došlo k přestěhování dvou táborů dlouhodobě neaktivních hráčů, aby vznikla místa pro tábory nové
- Rytíř/Kapitán - Silná motivace - doba trvání navýšena na 35 vteřin

Opravy
- Krystal k uchování dovednosti - opraveno aby uzamčený krystal nemohla využívat osoba, která k němu nemá bezepčnostní práva
- Animate Dead - opraveno aby z kostí po mrtvém tvoru nebylo možné stahovat kůže a maso
- Wither - oprava pádu serveru při aplikaci postihu rychlosti pohybu
- Hůlka - oprava zobrazení Blessed vlastnosti
- Animal Taming - oprava chyby způsobující dlouhou prodlevu použití dovednosti
- Maso - oprava správného zobrazení popisku u čerstvého masa
- Water Elemental - upraveny podmínky pro výběr postav a tvorů, které léčí
- Krystal moci - oprava smazání krystalu při použití na Spirita
- Gamar - oprava možnosti odnaučení dovednosti Alchemy
- Evasion - oprava bonusu k šanci na vykrytí zásahu
- Tvorové - oprava chyby kvůli které po respawnu nemuseli vždy mít doplněnou staminu nebo manu
- Teleport - opraveno aby kouzlo kontrolovalo a zapínalo pasti při přemístění
- Explosion - zrevidována podmínka pro přeskočení při smrti prvního cíle
- Stříbrný prach - oprava potřebného počtu k nabití jednoruční nebo dvouruční zbraně. Tyto hodnoty byly mezi sebou prohozeny.
- Nature Fury - opraveno přeskakování na další cíle skrze nepřístupné zdi
- Tábor - oprava zobrazení záznamu při darování peněz odboji
- Kniha písní - oprava špatné nastavené konzumace staminy, která namísto toho brala další manu navíc
- Vlastnosti - oprava zobrazení hodnoty Protection u rasy Xarhaaz
- Kniha písní - Dm akord - oprava přerušení právě vyvolávaného kouzla při použití
- Vlastnosti - oprava zobrazení správné hodnoty Healing Touch u rasy Xarhaaz
- Štíty - oprava zobrazení Healing Touch vlastností, které byly aktivní, ale nezobrazené
- Kniha písní - Balada Neprojdeš - oprava aby správně dávalo pohlcení kouzla namísto předešlé špatně umístěné vlastnosti
- Succuba - oprava nemožnosti sání života z Attunement zbraní
- Achievementy - oprava zobrazení textů v černé, nepopsané, barvě v tabulce úkolů Oriase
- Orias - oprava aby bludičky vyskytující se v okolí neaktivních měsíčních bran byly započítávany do úkolů
- Vlastnosti - oprava zobrazení správné hodnoty u Evasion bonusu k vykrytí
- Poptávka - oprava možnosti vytvořit poptávku na neexistující orb nebo runu
- Přirozená odolnost - oprava obnovení odolností na statusu postavy při zapnutí a skončení efektu
- Bojovník/Vrah - oprava výpočtu konvertování zranění na Chaos typ
- Bojovník/Vrah - Bojová nálada - oprava obnovení odolností na statusu postavy při zapnutí a skončení efektu
- Bojovník/Vrah - 2, 2 - oprava zobrazení výpočítané hodnoty ve Vlastnostech
- Bojovník/Vrah - Mistr zbraní - oprava konzumace many při pokusu o udělení speciálního úderu
- Bojovník/Vrah - 3, 5 - oprava nefunkční specializace
- Bojovník/Vrah - Bojový pokřik - oprava překlepu v emotu
- Bohovník/Vrah - 5, 2 - oprava zobrazení správné hodnoty ve Vlastnostech
- Rytíř/Kapitán - 1, 4 - oprava chyby aby bonusové léčení neúčinkovalo při léčení sebe sama
- Rytíř/Kapitán - 2, 4 - oprava chyby aby bonusové léčení neúčinkovalo při léčení sebe sama
- Rytíř/Kapitán - 3, 4 - oprava nefunkční specializace
- Rytíř/Kapitán - 3, 6 - oprava nefunkční specializace
- Rytíř/Kapitán - 3, 7 - oprava vzorce výpočtu bonusu
- Rytíř/Kapitán - Mocný příkaz - oprava použití schopnosti
- Rytíř/Kapitán - 4, 6 - oprava nefunkční specializace
- Rytíř/Kapitán - 5, 6 - oprava nefunkční specializace
- Kapitán - oprava chyby kvůli které byla síla run zbroje navýšena namísto snížena
- Nekromant/Vyvolávač - 1, 3 - oprava správného nastavení bonusové úrovně
- Nekromant/Vyvolávač - Nemrtvá pomsta - oprava nastavení bonusové úrovně na vyvolané tvory
- Nekromant/Vyvolávač - Nemrtvá pomsta - oprava cílení tvorů na které nelze útočit
- Nekromant/Vyvolávač - 3, 1 - oprava aplikace bonusu na Veneful spirita a tvory ze Summon Familiar kouzla
- Nekromant/Vyvolávač - 2, 4 - oprava špatně nastavené šance aplikace bonusu
- Nekromant/Vyvolávač - 2, 4 - oprava bonusové doby trvání kouzla
- Nekromant/Vyvolávač - 2, 7 - oprava hodnoty přidaného zranění
- Nekromant/Vyvolávač - 2, 7 - oprava šance k vylepšení jedu
- Vyvolávač - oprava aby nastavená bojová dovednost na vyvolané tvory mohla přesahovat hodnotu 100
- Kněz/Mystik - 2, 2 - oprava léčení Spirita pomocí léčivého kouzla Fire Field
- Kněz/Mystik - 2, 2 - oprava léčení Spirita pomocí léčivého kouzla Chain Lightning
- Kněz/Mystik - 2, 5 - oprava bonusové vzdálenosti pro oživování pomocí kouzla
- Kněz/Mystik - 2, 2 - oprava výpočtu vyléčeného množství u léčivého kouzla Chain Lightning
- Kněz/Mystik - 3, 4 - oprava zobrazení správné hodnoty ve vlastostech
- Kněz - oprava aby bonusové léčení a bonusová vzdálenost nefungovala při použití na ochočené nebo vyvolané tvory
- Mystik - oprava možnosti využívání aktivní meditace s dvouruční zbraní

3.03.2018, Úprava kódu, System

Změny
- Konvička - umožněno vaření nálevů
- Kotlík - umožněno vaření polévek
- Tábor - přidána možnost skrytí hlavního ohniště
- Carpentry - do výroby přidána Dřevěná miska (slouží na polévku)
- Carpentry - do výroby přidána Kožená stolička (slouží na sezení)
- Krystal k přivolání tvorů - umožněno použití krystalu, který není spojen s žádným tvorem, k přenesení tvora do stáje, pouze na tvory, kteří nejsou bonded
- Parta - navýšena doba po kterou se čeká na přijmutí party
- Peří - snížena váha aby kilo peří vážilo méně než kilo železa
- Prázdné lahve - umožněno do nich nalévat tekutiny k pití
- Dopis - při zapečetění pečetidlem je možné rozlišit zda byla pečeť porušena nebo ne
- Flip - přidáno ponechání targetu při použití na dekorativní květiny

Opravy
- Ohrada - opravena rychlost pohybu pasoucích se zvířat
- Řemeslníkův obchodník - opraveno rozpoznání základní látky pro výrobky
- Soudek s pitím - opravena váha soudku dle množství obsahu uvnitř
- Magic Reflection - oprava se zaokrouhlením nízkého sníženého zranění způsobující, že k žádnému zranění nedošlo
- Zločinci - opraveno vypsání nové odměny na dalšího zločince v Gheeru
- Tábor - oprava vzdálenosti pro umístění palisád

2.02.2018, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
- Aktualizujte si soubory pomocí DP2 Auto Update programu

Táborová ohrada
- Mezi nové funkce tábora byla přidána možnost vystavení táborové ohrady
- Ohradu je možné stavět z nového menu Chovatelství a to malou, střední nebo velkou
- K výstavbě je potřeba volné ohradní body. Dosažením desáté úrovně získává tábor 10 bodů a za každou následující úroveň vždy 2.
- Správcem ohrady se stává ta postava, která ji vystavila. Předání správy je možné skrze menu ohrady.
- Menu ohrady se vyvolává poklikáním na žlab, který je umístěn v ohradě
- Menu nabízí funkce: zkontrolování žlabu, spravovat chovatele a nechat zvíře pást
- Zkontrolování žlabu - otevře kontejner žlabu, do kterého je možné vložit potravu pro zvířata v ohradě
- Spravovat chovatele - umožní zvolit postavu, která bude mít práva se starat o žlab a zvířata v ohradě
- Podobná možnost přidání chovatele je skrze táborové menu, nabídka "Spravovat chovatele". V ohradním menu je poté možné zapnout sdílení ohrady s chovateli tábora, aby měli přístup k této ohradě.
- Nechat zvíře pást - umožní v ohradě ponechat vybrané zvíře (býložravce). Ponechané zvíře se samo krmí z jídla ve žlabu (pouze z jídel, která mu chutnají) a nezabírá ovládací sloty majitele.
- Funkci pro pasení zvěře mohou využívat všichni chovatelé s přístupem do ohrady a nebo všichni členové tábora, je-li tato možnost v menu ohrady povolena

Tábor
- Dekorace - do nabídky přidán Úvazní kůl
- Dekorace - do nabídky přidána Latrína
- Dekorace - do nabídky přidán Mlýnek na obilí
- Záznam - v záznamech útoku na tábor bude nyní číselně vyjádřen počet přeživších obránců nebo útočníků
- Dar frakci - upraveno zadání částky na textové pole

Změny
- Kameník - od kameníka je nyní možné zakoupit Krb
- Tinkering - do výroby přidán Kotlík
- Tinkering - do výroby přidán zlatý Goblet
- Carpentry - do výroby přidán Věšák
- Emoty - mezi výběr zvuků pro tvorbu vlastních emotů byl přidán zvuk spaní
- Dekorační květiny - nyní reagují na příkaz .Flip ke změně vzhledu
- Zapomnění - přidána možnost se nechat odnaučit dovednosti patříci mezi řemeslné
- Řemeslníkův obchodník - v případě, že u řemesla není ve všech položkách vyplněna cena, tak se toto řemeslo nebude zobrazovat v nabídce ostatním postavám
- Repair deed - přidána možnost zacílit kontejner k hromadné opravě všech předmětů umístěných v něm

Opravy
- Kněz - 3, 4 - oprava vypočítání správné hodnoty bonusové regenerace
- Specializace - oprava přepočtu volných bodů při resetu specializace
- Sud - oprava ponechání názvu po vypití obsahu
- Toulec, Vak na bylinky a Brašna na lektvary - opravena chyba, která mohla za určitých okolností způsobit dočasné navýšení váhy postavy
- Tábor - Stánek - opraveno zahrnutí postavy pod střechu při stání pod stánkem, je nutno stánek postavit znovu
- Řemeslník a řemeslníkův obchodník - oprava zbarvení položek dle materiálu k dispozici
- Magické předměty - oprava nastavení špatných kategorií při losování magických vlastností
- Očarované předměty - oprava nesrovnalosti síly při nabití nebo vybití
- Cech - opravena chyba kvůli které nebyly smazané postavy automaticky odhlášeny z cechu
- Repair deed - opravena možnost zacílit vlastní postavu k opravě všech předmětů umístěných v hlavním batohu

23.01.2018, Úprava kódu, System

Změny
- Specializace - Hodnocení RP má od nynějška vliv na počet získaných bodů do specializací. Přepočet proběhl zpětně. U postav, které mají hodoncení menší než 2 byla počítaná pevně hodnota 2, aby nedošlo ke zpětné ztrátě zkušeností.
- Specializace - bonusové body k testování jsou nyní zrušeny
- Pekař - nastaven prodej chleba
- Kovář - nastaven prodej nožů a sekáčku
- Tábor - nastaveno aby velká ohniště z dekorací se považovala za zdroj použitelný k vaření
- Goblet - přidáno otočení pro .flip příkaz

Opravy
- Očarované runické předměty - oprava správné síly před a po nabití
- Travel book - oprava počáteční pozice v Luminoru
- Hagart - oprava možnosti mizení lebky
- Výroba - oprava možné chyby přehazování výrobců při současné výrobě více hráčů

Stránka 1 z 27  >   >> Zobrazit vše

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2