Lave menu


Novinky17.09.2019, Úprava kódu - 11, System

Změny
- Obchodní síň - umožněno do prodeje vkládat neomezený počet esencí
- Obchodní síň - nastaveno otevření banky i skrze nabídku Promluvit
- Obchodní síň - přidána kategorie Návody do sekce Ostatní
- Alchemy - zrušeno zobazení podpisu výrobce u lektvarů
- Zvířata - umožněno otevírat sedlo zvířete, pokud je postava přítel
- Očarované předměty - Postih na účinnost magických a runických vlastností nastaven pomalu stupňující se a to až od celkového součtu síly předmětu 400. Namísto předchozího pevného postihu 25% je aktuálně vzorec: (Celková síla předmětu - 400) / 1600. Celková síla předmětu je součet magické a runické síly, vyznačující na kolik % každá jednotlivá vlastnost a tedy pak její součet má na předmětu sílu. Např.: 50% hit lightning se tak rovná síle 100.

Opravy
- Potion keg - oprava možnosti zamykání na práva v domě - je nutné odemknout a znovu uzamknout
- Inscription - oprava prohození receptů Fire Field a Greater Heal
- Inscription - oprava prohození receptů Mana drain a Lightning
- Zakázky - oprava možnosti zisku run neexistujícího typu
- Runické předměty - oprava zobrazení vlastností bez desetinné čárky
- Očarované předměty - oprava občasného záseku clienta při otevření infa
- Řemeslník - oprava zničení obyčejného nářadí, pokud se při Vylepšování předmětů dostane na 0 použití
- Cech - oprava zobrazení členů cechu v seznamu
- Hinge - oprava zrušení podpisu výrobce
- Pošta - opraveno zadávání příjemce
- Předměty - oprava možnosti rozložit rozbitý předmět na runy
- Specializace - oprava součtu Účinnosti - je nutné sundat a znovu nasadit zbroj
- Dovednosti - oprava zisku zkušeností za provedené dovednostiv - Orby - oprava možnosti používat orby na předměty, která má postava na sobě
- Brány - oprava rušení bran ve světě pomocí kouzla, lektvaru nebo akordu

7.09.2019, Úprava kódu - 10, System

Specializace
- Otevřen dům Šestky a umožněno si zvolit Specializaci
- Do měsíce očekávejte ještě větší revizi

Runické předměty
- Umožněno použivání runických nářadí a esencí
- Runickou esenci je možné použít pouze na zbroj nebo zbraň, která je vyrobena řemeslníkem
- Počet run, které je potřeba do předmětu k získání maximální síly vlastnosti vložit, je určen dle maxima vlastnosti a úrovně esence. Například k získání maximální vlastnosti 50 Hit lightning u zbraně druhé úrovně je potřeba 10 modrých a 10 červených run.
- Při ztrátě těla je maximální síla náhodně vybraných vlastností snížena a vložené runy nad tuto hodnotu jsou navráceny
- K vytvoření očarovaného předmětu je potřeba Krystal, zakoupený od úředníka, který je nabitý krystalem ve vybraných dungeonech

Změny
- Tezar - do prodeje přidána magická hůlka sloužící ke zjištění síly magického předmětu
- Obchodní síň - přidán popisek "Návod" u receptů
- Obchodní síň - přidána sekce na jízdní zvířata
- Postava - podmínka pro založení druhé postavy snížena na 40. úroveň
- Zagan-Mar - do dolu u kameníka přidána výheň a horník
- důl 3498 1765 - přidána kovadlina a výheň
- Podpůrný materiál - zrušen podpis výrobce
- Lama - možnost nalézt lamu s jiným zbarvením

Opravy
- Recepty - oprava textů
- Mágovské hole - oprava klesání vlastnosti Lower Reagent Cost dle durability
- Řemeslníkův obchodník - oprava typu sena v ceníku
- Zakázky - oprava správného počtu použití runického nářadí z odměny
- Zakázky - oprava nastavení Mapy aby měla poklad pro řemeslníky
- Cech - oprava zobrazení starých cechů v diplomacii
- Zbroj - oprava chybějící mezery u označení poškozeného zdobení
- Zdobení - oprava funkčnosti Oak aury
- Tvorové - oprava bojování ochočených tvorů mezi sebou při zranění explozí
- Jízdní tvorové - oprava možnosti zanechání šípů/šipek ve zvířeti i v případě, že nemá sedlo
- Confidence - oprava překliku v textu
- Mrtvola - oprava vylootění všech itemů i v případě přetížení

27.08.2019, Úprava kódu - 9, System

Změny
- Obchodní dům - přidáno otevírání banky při otevření
- Obchodní dům - přidáno zobrazení Aktuálních/Maximálních itemů uvnitř obchodního domu
- Obchodní dům - přidáno zobrazení vzhledu a barvy zvířete u vložených stájových svitků (při rozkliknutí velkého detailu předmětu)
- Stáj - nastaveno automatické krmení nebojových jízdních a tažných zvířat
- Tabulky - zrušeno odhlašování clienta při kliknutí neplatného tlačítka
- Camping - nastaveno barevné odlišení už stažených tvorů, viditelné pro všechny
- Mapy pokladů - nastavena nutnost zabíjet nově vzniknuté stráže než je možné z truhly odebírat další předměty
- Loď - nastavena větší vzdálenost na kterou lze roh po přijetí lodi do přístavu slyšet
- Dungeony - navýšena vzdálenost na kterou lze naklikat členy party pro vstup
- Úkoly - obnoven úkol Ledové kameny
- Úkoly - obnoven úkol Lov silných stromáků
- Úkoly - obnoven úkol vypravěče Faelase
- Tvorové - nastaven pevný strop rychlosti útoku 1,25 vteřin pro všechny tvory
- Enemy of One - snížena základní hodnota navýšení zranění od tvora jiného typu ze 100% na 75%
- Mining - navýšena náleznost Mithril a Moonrock rudy, rozdíl v navýšení je zpětně přidán hráčům, kteří materiál už vytěžili
- Lumberjacking - navýšena náleznost Yew dřeva, rozdíl v navýšení je zpětně přidán hráčům, kteří materiál už vytěžili
- Camping - navýšena náleznost Hvězdných safírů a drahýck kamenů, rozdíl v navýšení je zpětně přidán hráčům, kteří materiál už vytěžili
- Camping - do hry přidáno NPC zajímací se o hvězdné safíry
- Obchodníci - zrušen výkup všech podprůných surovin

Opravy
- Lajatang - oprava používání speciálních úderů skrze Razor
- Kama - oprava používání speciálních úderů skrze Razor
- Zbroje - oprava správného dostávání odolností z materiálu zbroje
- Bandita - oprava padání zbraní z ruky u Mystiků
- Gwal - oprava emote zvuků v proměně srny nebo laně
- Chivalry - oprava překliků v názvech svitků
- Vlastnosti - oprava zobrazení aury Valorite
- Kněz - oprava výkupu Chivalry svitků
- Aura - oprava dostávání správné hodnoty pohlcení kouzla u aury Minotaur
- Sprit Speak - oprava rychlosti použití
- Dungeony - opravena možnost opakovaně vlézt do dungeonu v případě, že postava vyšla ven a rychle se vrátila
- Seznam - oprava správného zobrazení času
- Čas - oprava posunutého cyklu dne a noci
- Sacred Journey - oprava pohybu rychlosti koně
- Vlastnosti - oprava zobrazení vlastností v případě, že součet dosáhl hodnoty 0
- Zakázky - oprava chybných zakázek na Lance namísto Lajatangu

19.08.2019, Úprava kódu - 8, System

Aury
- Provedena revize všech aur
- Bronze - Minor - 3,33 Minion expertise, 5% Hit lower attack reflect
- Bronze - Major - 10% Hit lower attack reflect
- Gold - Minor - 80 Luck
- Gold - Major - 100 Luck, dvojnásobná účinnost run Luck
- Shadow - Minor - 2 Poison resist, 4,16 Lower reagent cost
- Shadow - Major - 12 Lower mana cost
- Silver - Minor - 2 Energy resist, 0,5 Faster cast recovery
- Silver - Major - 12 Defend chance increase
- Garinit - Minor - 6,66 Reflect physical damage
- Garinit - Major - 5 Stamina regeneration, 15 Reflect physical damage
- Verite - Minor - 13,33 Venom resist
- Verite - Major - 20 Venom resist
- Valorite - Minor - Nic
- Valorite - Major - 5 Mana regeneration, 10 Hit chance incrase
- Bloodrock - Minor - 1,67 Hit point regeneration
- Bloodrock - Major - 5 Life leech
- Blackrock - Minor - 4,17 Damage increase
- Blackrock - Major - 10 damage increase, 10 Stamina leech, 25 Lower reagent cost
- Mithril - kombinace Bloodrock + Blackrock aury
- Ogre - Minor - 2 Fire resist, 2 Cold resist, 1 Lower mana cost
- Ogre - Major - 55 Reflect physical damage, 100 navýšení nosnosti
- Titan - Minor - 2 Poison resist, 2 Cold resist, 2,5% Freeze aura, 80 Luck
- Titan - Major - 100 Luck, 5 Spell damage increase, 1 Mana regeneration, 5 Hit chance increase, dvojnásobná účinnost run Luck
- Ophidian - Minor - 2 Poison resist, 2 Fire resist, 8% Healing venom, 3,33 Minion expertise
- Ophidian - Major - 10 Spell damage increase, 5 Swing speed increase, 10 Hit chance increase
- Minotaur - Minor - 2 Energy resist, 2 Poison resist, Mág: 1,67% Protection, 0,33 Mana regeneration, 1,67 Defend chance increase, Bojovník: 5 Damage increase, 1 Stamina regeneration, Střelec: 1,67 Damage increase, 1 Swing speed increase, 1 Spell absorb
- Minotaur - Major - 5 Hit point regeneration
- Dragon - Minor - 2 Fire resist, 2 Energy resist, 1 Poison resist, 1 Cold resist, 2,5 Hit point regeneration, 1,67 Mana regeneration, Mág: 2,5 Defend chance increase, 2,5 Spell damage increase, Bojovník: 2,5 Defend chance increase, 6,667 Damage increase, Střelec: 5 Damage increase, 1,67 Swing speed increase
- Dragon - Major - Nic

Změny
- Blacksmithy, Tailoring, Carpentry - zrušen výskyt nářadí u odměn za odevzdané zakázky ve prospěch vyšší šance na podpůrný materiál
- Carpentry - přenastavena obtížnost materiálů
- Tailoring - přenastavena obtížnost materiálů
- Blacksmithy - znemožněn zisk svitků moci na Mining z odevzdaných zakázek a při výměně
- Mining - obtížnost tavení Valorite, Mithril, Bloodrock a Blackrock nastavena na 100
- Mining - obtížnost těžby Moonrock ore a Mithril ore přenastavena na 100
- Lumberjacking - nastavena náleznost tisového dřeva z těžby
- Tailoring - snížen počet rivetů u studded gorgetu ze 3 na 2
- Carpentry - přenastavena materiálová náročnost u Maple armoire
- Svět - přidána možnost získání receptů pro dovednosti Blacksmithy, Tailoring a Carpentry
- Poukaz na prodej zbroje - umožněno přidávat předměty se zdobením
- Obratnost - bonus do rychlosti kouzlení navýšen na 0,021
- Inteligence - zrušen bonus do Faster casting a Faster cast recovery
- Postava - zrušen počáteční bonus 50 Spell damage increase
- Amulety - umožněno mezi magickýma vlastnostma na předmětu získat Faster casting a Faster cast recovery
- Kniha kouzel - umožněno mezi magickýma vlastnostma na předmětu získat Faster casting a Faster cast recovery
- Magery - nastaven strop pro vlastnost Faster casting dle atributu Energy postavy (Energy / 12,5), maximálně do hodnoty 8
- Magery - nastaveno počítání získaných vlastností Faster casting z bonusu jídla a atributů do limitu
- Inscription - snížena minimální síla vlastností u Advanced spellbook
- Zbraně, zbroje - nastavení zisku starých Arms lore bonusů vždy pokud je předmět vyroben nebo předělán do kvality Exceptional
- Energy bolt - bonusové zranění se nyní získává postupně s rostoucí úrovní postavy
- Explosion - bonusové zranění se nyní získává postupně s rostoucí úrovní postavy
- Paralyzing field - tvor, kterému je znehybnění získané z paralyzačního pole zrušeno zraněním, tak získává imunitu trvající 10 vteřin na znovuznehybnění z paralyzačního pole
- Wither - přepočítán vzorec na bonusové zranění z vlastnosti Damage Increase
- Sacred Journey - přepočítán vzorec na bonusové zranění z vlastnosti Damage Increase
- Sacred Journey - znemožněno kouzlit za pohybu
- Řemeslné zakázky - přidána peněžní hodnoty při odevzdání zakázky
- Animal Taming - přidáno obdržení bojových zkušeností a peněz při odevzdání zakázky
- Loď - přidán zvuk signalizující připlutí lodě do přístaviště
- Boj - změněna barva při obdrženém zranění v případě, že změna barvy je zaškrtnuta
- Tinkering - snížen potřebný materiál pro výrobu dalekohledu
- Řemeslník - zrušena potřebná minimální úroveň postavy pro učení lekcí
- Corpse Skin - zrušeno působení kouzla jako útočné
- Corpse Skin - umožněno zasílat opakovaně na stejný cíl
- Zkušenosti za dovednosti - přenastavena šance k zisku zkušeností při používání dovednosti na fixní
- Gamar - umožněno do konce týdne provádět reset atributů bezplatně

Opravy
- Attunement - oprava aby se monstra nepokoušela displenout vyvolané zbraně
- Zdobení - oprava možnosti kombinovat aury, které spolu být nemají
- Boj - oprava žluté barvy v případě, že mě někdo vyléčil při zaškrtnuté změně barvy obdrženého zranění
- Kněz - oprava výkupu svitků Chivalry
- Vlastnosti - oprava zobrazení hodnoty Damage increase z materiálu zbraně a zvýšené kvality
- Postava - oprava chybného počítání dovedností zapsaných v řemeslnickém cechu do limitu dovedností postavy
- Ohlávka - oprava možnosti nasazení na tvory Nightmare, Hiryu a silný Reptalon
- Aukce - oprava zobrazení hotových Knih učení ve filtru Svitky učení
- Aukce - oprava názvu kategorie pro Svitky učení
- Spirit - oprava přesunutí k postavě v případě, že se postava od něj příliš vzdálí
- Reaper form - oprava jeho zmizení v případě, že se postava od něj příliš vzdálí
- Tinkering - oprava možnosti vytvářet opravné sady na opravu malých amuletů
- Momentum strike - oprava možnosti použití úderu během prodlevy a bez spotřeby many
- Kniha kouzel - oprava správného přičítání atributů z magické vlastnosti
- Quest npc - oprava pár drobných překlepů v textu
- Tinkering - oprava zprávy při pokusu o zdobení mimo pracovní nářadí
- Aukce - oprava aby se už skončené prodeje nepočítaly do limitu maximálních předmětů v aukci
- Mágovská hůl - oprava výskytu vlastností, které zde být nemají
- Attunement - oprava reagování monster, když na něj útočí vyvolané zbraně
- Orb zapomnění - oprava maximálního limitu na odmazání vlastností na předmětu
- Latrína - oprava možnosti vlézt dovnitř na jezdeckém zvířeti
- Tezarova truhlička - oprava možnosti zisku předmětů, které už nemají být k nalezení
- Poisoning - oprava přepisování jedu na zbrani jedem jiným
- Stable deed - oprava zobrazení názvu v aukci
- Dřevěné zbroje - opraveno přidání odolností ze zbrojí lepšího materiálu
- Speciální údery - oprava chyby umožňující provést zbraní jiný úder než, který je určen
- War mace - oprava použití druhého úderu

5.08.2019, Úprava kódu - 7, System

Změny
- Úlomek krystalu - snížení váhy
- Sacred Journey - snížení vzdálenosti efektu na 4 pole
- Sacred Journey - přidáno postupné upravování zranění dle dovednosti Chivalry
- Lich Form - nastavena paleta barev pro odlišení proměn
- Hlad - nastaveno barevné zvýraznění zprávy při větším hladu
- Hlad - klesání životů z hladu nastaveno aby se snižovalo maximálně do procentuální hranice hladu
- Hlad a jídlo - počeštění a revize textů
- Žízeň - nastaveno barevné zvýraznění zprávy při větší žízni
- Obchodní síň - umožněno vkládat kontejnery všech typů (musí být vždy prázdné)
- Obchodní síň - změna zobrazení chybových zpráv mimo tabulku
- Obchodní síň - kategorie Suroviny přejmenována na Materiál
- Obchodní síň - do kategorie Materiál přidána podkategorie Pomocný
- Obchodní síň - řazení dle ceny upraveno aby řadilo podle ceny za kus
- Reaper form - minimální a maximální počet žákladních životů snížen na 400 (100 Spellweaving), předpokládá se ještě další úpravy a lazení
- Dungeony - dočasně nastaveno omezení pro vstup party na 10 členů u všech dungeonů, ovšem omezeno na maximálně 1 vstup za den

Opravy
- Bludička - oprava výskytu svitků u bludiček strážící měsíční brány
- Odelie - oprava správného zadání úkolů
- Kalime - oprava správného zadání úkolů
- Disarm - oprava chyby umožňující úder používat bez many
- Lišta - oprava příkazu k otevření tabulky Jazyků postavy
- Dispel - oprava kouzlících monster, aby využívali toto kouzlo
- Tvorové - oprava zvýšené rychlosti pohybu u všech tvorů ve hře
- Inscription - oprava prohození návodů Summon daemon a Summon air elemental
- Úlomek krystalu - oprava pojmenování dle hráče, který krystal získat
- Myrra - oprava správné odměny zkušeností při výkupu více kupek úlomků
- Kniha písní - oprava účinků balady Něžné ručky
- Kniha písní - oprava nastavení u třech písní
- Kniha písní - oprava chyby u písně Dračí běsnění
- Obchodní síň - oprava zobrazení opracované i neopracované kůže v kategorii Kůže
- Obchodní síň - oprava správného zapsání detailů v záznamech, pouze u nových záznamů
- Zdobení - oprava nekonečného sčítání aury
- Stable deed - oprava použití u krotitelů na Arapalu

29.07.2019, Úprava kódu - 6, System

Jídlo
- Předělán systém fungování žaludku postavy, kdy je postava nakrmena
- Systém, kdy najezení jakéhokoliv jídla dalo postavě status "Nakrmena" na dvě hodiny je nyní zrušen
- Namísto toho je nutné se jídlem jednotlivě naplnit do syta
- Maso, dávající bonusy postavě, je možné jíst vždy až do maxima 40 soust, bez ohledu na nakrmení postavy jiným druhem jídla
- Ostatní druhy jídla je možné neustále jíst i v případě, že je postava už plně nakrmena
- Jezení masa nebo jakéhokoliv jiného jídla naplňuje postavě žaludek a tím vždy snižuje její hlad

Změny
- Svitky - doplněn podtext "Návod" u svitků, které lze použít k naučení psaní dané kouzla
- Stable Deed - lepší rozlišení koní dle popisu
- Obchodní síň - vylepšeno vyhledávání dle vlastností předmětu
- Obchodní síň - zobrazení názvu zvířete u vloženého Stable deedu
- Obchodní síň - vyhledávání přenastaveno aby hledalo pouze v rámci zvolené kategorie a filtrů
- Obchodní síň - nastaveno správné filtrování Poukazu na prodej zbroje
- Kupní síň - text "Název" změnen na "Vyhledat"
- Poukaz na prodej zbroje - navrácen do prodeje k Mistru řemeslnického cechu
- Lava Serpent - sníženo maximální zranění, rychlost útoku a počet životů
- Tvorové - znemožněno tvorům následovat ducha svého majitele
- Bard - barevné zvýraznění textu začátku a konce účinku balad
- Bard - doplněna zpráva o skončení účinku balady při získání účinku balady jiné
- Bard - snížena účinnost akordu C pro zpomalení nepřátelských tvorů
- Orias - umožněno začít plnit jeho úkoly
- Attunement - nastaveno nedělání zranění zbraní v případě, že sesílatel není na alespoň 12 polí od cíle na který zbraně útočí
- Axle - snížení váhy
- Axle gears - snížení váhy
- Springs - snížení váhy
- Úředník - doplněna možnost odejít z dialogu

Opravy
- Gamar - oprava resetování úderů fareanského spirita
- Emote - oprava chybného zvuku chrápání u ženské postavy
- Jízdní tvorové - oprava chyba s možností přitáhnout si předměty i když tvor neměl sedlo
- Jízdní tvorové - oprava chyby s přitažením mrtvoly tvora namísto jeho obsahu
- Jízdní tvorové - oprava chyby s možností sundat sedlo i když v něm jsou ještě umístěné předměty
- Jízdní tvorové - oprava chyby umožňující vložit 1 item vážící 1 kámen do tvora bez sedla
- Zdobení - oprava chyby umožňující využívat zdobení i s jinýma dovednostma než Tinkering
- Provocation - oprava zobrazení zprávy o oslabení tvora při použití na jeden cíl
- Corpse Skin - oprava správného snižování Fire odolnosti
- Stará mapa - oprava pádu clienta při otevření některých map
- Wooden armor - oprava základního materiálu u zbroje nalezených ve světě
- Inscription - oprava nastavení receptů 7. a 8. kruhu Magery kouzel
- Spellweaving - oprava Summon Fiend svitku
- Animal Taming - opravena Min dovednost pro kontrolu úspěchu, která byla příliš nízká
- Sada na opravu - oprava chyby, kdy zacílení použití sady na sebe sama ji zničilo
- Obchodní síň - oprava správného filtrování Wooden typu zbroje
- Obchodní síň - oprava zobrazení Sad na opravu v hlavní kategorii
- Obchodní síň - oprava ponechání správné kategorie při použivání filtru magických úrovní
- Sacred Journey - oprava započítání provedeného zranění sesílateli kouzla
- Nearentil - oprava započítání zabití Koboldího kapitána před elitníma koboldama
- Úkoly - oprava chybné možnosti zahodit úkoly patřící k hlavním úkolům postavy
- Titul - oprava započítání titulu za zabité Wispy z rozbitých bran
- Monstra - opraven vzhled pohybu u některých středně rychlých monster

Stránka 1 z 29  >   >> Zobrazit vše

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2