Lave menu


Novinky3.03.2018, Úprava kódu, System

Změny
- Konvička - umožněno vaření nálevů
- Kotlík - umožněno vaření polévek
- Tábor - přidána možnost skrytí hlavního ohniště
- Carpentry - do výroby přidána Dřevěná miska (slouží na polévku)
- Carpentry - do výroby přidána Kožená stolička (slouží na sezení)
- Krystal k přivolání tvorů - umožněno použití krystalu, který není spojen s žádným tvorem, k přenesení tvora do stáje, pouze na tvory, kteří nejsou bonded
- Parta - navýšena doba po kterou se čeká na přijmutí party
- Peří - snížena váha aby kilo peří vážilo méně než kilo železa
- Prázdné lahve - umožněno do nich nalévat tekutiny k pití
- Dopis - při zapečetění pečetidlem je možné rozlišit zda byla pečeť porušena nebo ne
- Flip - přidáno ponechání targetu při použití na dekorativní květiny

Opravy
- Ohrada - opravena rychlost pohybu pasoucích se zvířat
- Řemeslníkův obchodník - opraveno rozpoznání základní látky pro výrobky
- Soudek s pitím - opravena váha soudku dle množství obsahu uvnitř
- Magic Reflection - oprava se zaokrouhlením nízkého sníženého zranění způsobující, že k žádnému zranění nedošlo
- Zločinci - opraveno vypsání nové odměny na dalšího zločince v Gheeru
- Tábor - oprava vzdálenosti pro umístění palisád

2.02.2018, Úprava kódu, System

Aktualizace souborů
- Aktualizujte si soubory pomocí DP2 Auto Update programu

Táborová ohrada
- Mezi nové funkce tábora byla přidána možnost vystavení táborové ohrady
- Ohradu je možné stavět z nového menu Chovatelství a to malou, střední nebo velkou
- K výstavbě je potřeba volné ohradní body. Dosažením desáté úrovně získává tábor 10 bodů a za každou následující úroveň vždy 2.
- Správcem ohrady se stává ta postava, která ji vystavila. Předání správy je možné skrze menu ohrady.
- Menu ohrady se vyvolává poklikáním na žlab, který je umístěn v ohradě
- Menu nabízí funkce: zkontrolování žlabu, spravovat chovatele a nechat zvíře pást
- Zkontrolování žlabu - otevře kontejner žlabu, do kterého je možné vložit potravu pro zvířata v ohradě
- Spravovat chovatele - umožní zvolit postavu, která bude mít práva se starat o žlab a zvířata v ohradě
- Podobná možnost přidání chovatele je skrze táborové menu, nabídka "Spravovat chovatele". V ohradním menu je poté možné zapnout sdílení ohrady s chovateli tábora, aby měli přístup k této ohradě.
- Nechat zvíře pást - umožní v ohradě ponechat vybrané zvíře (býložravce). Ponechané zvíře se samo krmí z jídla ve žlabu (pouze z jídel, která mu chutnají) a nezabírá ovládací sloty majitele.
- Funkci pro pasení zvěře mohou využívat všichni chovatelé s přístupem do ohrady a nebo všichni členové tábora, je-li tato možnost v menu ohrady povolena

Tábor
- Dekorace - do nabídky přidán Úvazní kůl
- Dekorace - do nabídky přidána Latrína
- Dekorace - do nabídky přidán Mlýnek na obilí
- Záznam - v záznamech útoku na tábor bude nyní číselně vyjádřen počet přeživších obránců nebo útočníků
- Dar frakci - upraveno zadání částky na textové pole

Změny
- Kameník - od kameníka je nyní možné zakoupit Krb
- Tinkering - do výroby přidán Kotlík
- Tinkering - do výroby přidán zlatý Goblet
- Carpentry - do výroby přidán Věšák
- Emoty - mezi výběr zvuků pro tvorbu vlastních emotů byl přidán zvuk spaní
- Dekorační květiny - nyní reagují na příkaz .Flip ke změně vzhledu
- Zapomnění - přidána možnost se nechat odnaučit dovednosti patříci mezi řemeslné
- Řemeslníkův obchodník - v případě, že u řemesla není ve všech položkách vyplněna cena, tak se toto řemeslo nebude zobrazovat v nabídce ostatním postavám
- Repair deed - přidána možnost zacílit kontejner k hromadné opravě všech předmětů umístěných v něm

Opravy
- Kněz - 3, 4 - oprava vypočítání správné hodnoty bonusové regenerace
- Specializace - oprava přepočtu volných bodů při resetu specializace
- Sud - oprava ponechání názvu po vypití obsahu
- Toulec, Vak na bylinky a Brašna na lektvary - opravena chyba, která mohla za určitých okolností způsobit dočasné navýšení váhy postavy
- Tábor - Stánek - opraveno zahrnutí postavy pod střechu při stání pod stánkem, je nutno stánek postavit znovu
- Řemeslník a řemeslníkův obchodník - oprava zbarvení položek dle materiálu k dispozici
- Magické předměty - oprava nastavení špatných kategorií při losování magických vlastností
- Očarované předměty - oprava nesrovnalosti síly při nabití nebo vybití
- Cech - opravena chyba kvůli které nebyly smazané postavy automaticky odhlášeny z cechu
- Repair deed - opravena možnost zacílit vlastní postavu k opravě všech předmětů umístěných v hlavním batohu

23.01.2018, Úprava kódu, System

Změny
- Specializace - Hodnocení RP má od nynějška vliv na počet získaných bodů do specializací. Přepočet proběhl zpětně. U postav, které mají hodoncení menší než 2 byla počítaná pevně hodnota 2, aby nedošlo ke zpětné ztrátě zkušeností.
- Specializace - bonusové body k testování jsou nyní zrušeny
- Pekař - nastaven prodej chleba
- Kovář - nastaven prodej nožů a sekáčku
- Tábor - nastaveno aby velká ohniště z dekorací se považovala za zdroj použitelný k vaření
- Goblet - přidáno otočení pro .flip příkaz

Opravy
- Očarované runické předměty - oprava správné síly před a po nabití
- Travel book - oprava počáteční pozice v Luminoru
- Hagart - oprava možnosti mizení lebky
- Výroba - oprava možné chyby přehazování výrobců při současné výrobě více hráčů

20.12.2017, Úprava kódu, System

Vánoce
- Ve světě je možno nalézt padájící hvězdy, které mají magické schopnosti
- Za zabité nepřátele je možné nalézt zvláštní hůlky, které obchodník Tezar rád vymění za své zboží

Krystal k uchování dovednosti
- Do hry přidán krystal umožňující z postavy na něj uložit jednu vybranou dovednost
- Dovednost nemůže být z kategorie Řemeslných nebo Univerzálních
- Pro zpětné vybrání dovednosti je nutné mít zachované lekce, naklikané body a případně naučené svitky moci v požadované úrovni
- Z každého krystalu je možné převzít dovednost maximálně jednou za 20 hodin. Krystal musí být upevněn na zemi pro použití.
- Krystal je možné zakoupit za cenu 30 zlatých u Skladníka Merhaby nebo Tooru

Změny
- Aukce - maximální doba aukce přenastavena na 14 dnů
- Tábor - umožněno nastavení pohlaví u řemeslníkova obchodníka

Opravy
- Tábor - oprava textů
- Tábor - oprava možnosti zadání daně v nepožadovaném rozmezí
- Očarované runické předměty - oprava použití nabitého krystalu na zbraně
- Specializace - oprava správného vzájemného fungování funkčních schopností a využití Obecných znalostí

10.10.2017, Úprava kódu, System

Řemeslníkův obchodník
- Vytvořen nový typ obchodníka, který je určen k pronajmutí výhradně pro řemeslníky
- Tento obchodníka nabízí všechny výrobky, které jeho pronajímatel umí výrobit
- U obchodníka může pronajímatel nastavit ceny jednotlivých využitých materiálů a fixní a procentuální příplatek
- Potřebný materiál je pak při poklikání na obchodníka možné vložit do jeho batohu, aby bylo možné jednotlivé výrobky prodávat
- Obchodníka je také možné libovolně převlékat
- Při nákupu si tak kupující vybere výrobek z výrobního menu zvolené dovednosti, kterou má řemeslník, a u požadovaného výrobku uvidí výslednou cenu. Počítá se zde také běžná šance na výrobu nebo exceptional kvalitu. Výrobek se tak nemusí vždy podařit vyrobit nebo není zaručena výroba v nejvyšší kvalitě.
- Je v plánu přidání možnosti použití vlastního materiálu (kupujícího) a také využití dodatečných služeb (enhance, runické a ancient nářadí)

Tábor
- Umožněno provedení urychleného stavění díky kterému je za dvojnásobný poplatek peněz možné postavit kteroukoliv stavbu během jednoho dne. Urychlené stavění je možné využívat do 15. úrovně tábora.
- Bylo provedeno přepočítání sil útočníků a obránců při napadení tábora, aby lépe odpovídalo požadovanému potřebnému počtu obránců pro nejvyšší šanci na úspěšnou obranu. Aktuálně nemá vylepšení palisád nebo zbrojnice vliv na sílu obránců, jejich účinek je automaticky započítán.
- Zobrazení dnů v menu a záznamech tábora upraveno aby ukazovalo navíc i herní datum
- Obrana tábora - zjednodušeny záznamy boje
- Oprava překrývání textu na stránce Vylepšení
- Dekorace - do nabídky přidány velké dveře (brána) s možností uzamčení na obyvatele tábora
- Dekorace - Do nabídky přidány rostoucí stromy, které přinášejí plody (sklízet může pouze obyvatel tábora). Později se počítá s přidáním i dalších pouze dekoračních (neplodných) stromů.
- Dekorace - do nabídky přidáno venkovní osvětlení
- Dekorace - do nabídky přidán venkovní stánek
- Obchodníci - Přidána možnost pořízení řemeslníkův obchodníka pro vybraného obyvatele tábora. Pokud vlastník tohoto obchodníka nebude vybrán ihned při přidání, tak je možné dodatečně nastavit poklikáním na jeho spawner. U řemeslníkova obchodníka je možné nastavit rasu, pohlaví a upravovat jméno a vzhled stejně jako u bežných obchodníků.
- Obchodníci - přidána možnost nastavení daně pro řemeslníkové obchodníky

Změny
- Postava - přidáno tlačítko ke skrytí/zobrazení panelu aktuálních dovedností
- Postava - přidáno tlačítko ke skrytí/zobrazení panelu se specializací
- Nástroje - navráceno zobrazení výrobků červenou barvou v případě, že postavě chybějí některé suroviny
- Peníze - snížena váha mincí
- Aukce - nastavena maximální doba trvání aukce na 7 dnů
- Runické předměty - sníženo potřebné množství prášku z krystalu při vyndavání run (2 prášky na jednu úroveň)

Opravy
- Harm - oprava chyby při zasažení více cílů

28.09.2017, Úprava kódu, System

Specializace
- Pro lepší umožnění testování Abilit, a zároveň také specializací, každá postava nyní obdržela 30 bodů k rozdělení navíc

Opravy
- Vyvolávač - 5, 1 - oprava aby bonusové léčení platilo na všechny vyvolané tvory, ne jen vlastní
- Vyvolávač - 4, 5 - oprava aby bonusové použití Greater Heal kouzla platilo na všechny vyvolané tvory, ne jen vlastní
- Rytíř - 2, 7 - oprava nefunkční imunity na Mortal Strike při zásahu od DzMonských hvězdic
- Vrah - oprava aplikace bonusového Krvácení u zbraní, které mají Shadow Strike úder
- Kapitán - oprava aby s lukem mohl používat speciální údery
- Ethereal Voyage - oprava zaplňování Followerů po použití kouzla
- Explosion - oprava přeskočení na hráčskou postavu po smrti cíleného tvora
- Inscription - oprava výroby Runebooku bez spotřeby prazdných run

Stránka 1 z 26  >   >> Zobrazit vše

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2