Lave menu


Novinky1.12.2019, Vánoční čas, General

Vážení hráči,
nadešel první advent, první prosinec a je tak zřejmé, že Vánoční období už začíná. Aby toto období bylo nejen ve hře, ale i ve Vaších rodinách obdobím klidu a pohody, tak přinášíme úpravy, které tomu snad napomohou.
Tou první je, už pro mnohé známé, získávání zvláštních hůlek za zabitá monstra. Tyto hůlky je následně možné použít k nákupu u Tezara.
Také jako malá drobnost, bude možné čas od času nalézt ve světě padající hvězdy, které plní funkce různých orbů.
A jako poslední, co by té cílené pohodě mělo napomoci nejvíce, se další úprava týká poškozování výbavy při ztrátě těla, které bude v tomto období plně zrušeno.
Trvání těchto změn bude měsíc, tedy do prvního ledna.

Přejeme hezké prožití následujících svátků a příjemnou hru.

20.09.2019, Wiki, General

Vážení hráči,

dle hlasování vás i nás jsme se rozhodli zkusit jít cestou Wiki stránky. Původní plány byly zřídit wiki stránku na naší doméně a serveru, ale od toho se nakonec upustilo z důvodu, že na to aktuálně nikdo nemá pořádně čas to zkoušet a nastavovat a celé by se to protáhlo a otázka do jakého výsledku. Proto jsme vyhledali nějaký známější server k vytváření wiki stránek, kde právě narozdíl od našeho serveru bude zřízení prakticky bez práce, pravděpodobně vždy aktualizované a řešení případných problémů bude na někom jiném.

Aktuální Wiki stránka pro DP2 tak je: DP2 Wiki

Stránka opravdu zatím zeje prázdnotou a je teď na společném úsilí ji doplnit informacema z webu a aktualizacema z novinek. Jakmile se zvládne tenhle těžší začátek, tak půjde pak už jen o aktualizace hodnot dle novinek. S tím taky počítáme z naší strany, že do aktualizací se bude vypisovat více přesných hodnot, které bychom běžně pak na web stejně dávali.

9.08.2019, Hlášení, General

Vážení hráči, přináším Vám seznam věcí na kterých aktuálně pracujeme a shrnutí pár událostí kolem:

- Je v plánu udělat pár úprav aur zbrojí, které máme rozdělané už z doby před wipem. Z toho důvodu je v tom i teď trochu nepořádek, proto lze aktuálně očekávat, že ne všechny aury teď fungují jak mají. To se samozřejmě týká i aur získaných pomocí zdobení.
- Rozdělané dále máme přidání receptů pro řemesla a jejich náleznost ve hře
- Pochopitelně, co předpokládám Vás zajímá nejvíce, tak se pracuje na zavedení Specializací. Zavedení je odložené z důvodu dokončení cechu pod který budou herně spadat.
- V řešení je situace s Miningem, power scrollem a také těžbou Mithrilu a Yewu u Lumberu
- Taktéž jedno téma je vyřešení budoucího trénování řemeslných dovedností nad 100 a s tím spojena nutnost až 50. bojové úrovně, případně obecně omezení úrovně u řemeslníka
- Když zůstaneme u řemeslníka, tak ještě jsou dvě věci co potřebuju zmínit. Tou první jsou odměny u malých zakázek první úrovně. Zde je to poněkud nedotažené a doporučuju zakázky zatím šetřit, odměny projdou úpravou.
- Druhá věc u řemeslníka je také spojena se zakázkama a to využití zkušeností a úrovní z nich získané. Ty aktuálně se pouze střádají a užitek se teprve dostaví později až bude systém dokončen. Využití získaných úrovní bude zejména k vylepšení runických předmětů a zisku zakázek. Tedy bonusy, které se týkají zejména řemesel u kterých řemeslnické zkušenosti za zakázky lze získat.
- Další na pořadí prací je obnovení několika starších questů
- Doporučuju také vyhýbat se spawnerům démonů v kruhu kolem krystalu. Vyskytla se tam chyba při kopírování a tak u všech těchto lokací chybí finální odměna po vybití.
- A nakonec chceme stále zaměřit pozornost na omezení vstupu do dungeonů ve velké partě, které stále z pohledu nutné obtížnosti cítíme, že je potřeba. Aktuálně, abychom zachovali Vaší žádost umožnit vstup i ve velké skupině, tak se budou dělat pokusy s možností navýšení síly monster dle velikosti skupiny.

Dále bych rád upozornil, že jsme si všimli opakovaného problému s probíháním bran, jejichž lokaci vybil někdo jiný. Jak na Discordu psala Traya 24.7. v bodě 1) Probíhání bran nevidíme rádi a obvykle ho trestáme ztrátou zkušeností. To, že přijdete na místo které je vybité a je zde stále aktivní brána neznamená, že se jedná o volné zkušenosti. Hráč který se aktivně neúčastnil aktivace brány nemá na zkušenosti z ní žádný nárok. To platí i pokud na místo přijdete a máte od party, která místo vybila, souhlas o projití. Průchod touto branou bez aktivní účasti znamená porušení pravidel a bude trestáno.

A jako poslední bych chtěl znovu vyjádřit obrovské poděkování všem co poslali příspěvek na server, které zdaleka předčilo mé očekávání.
S tímto jsme aktuálně provedli navýšení ram serveru a zaplatili zrušení sdíleného cpu vlákna. Také jsem provedl několik optimalizačních kroků v systému. To se doufám dohromady dostaví ke zlepšení herního a hlavně plynulého zážitku.

Příjemnou hru Vám za GM tým přeje Malak

1.08.2019, Příspěvek na server, General

Vážení hráči,

na žádost některých z vás jsme zřídili bankovní účet k zaslání finanční podpory nového serveru. Jak bylo řečeno už ve zprávách kolem wipu, tak dříve jsme měli k dispozici celé zázemí prakticky bezplatně. To se změnilo a je pro změnu nyní na nás zaplatit všechny náklady spojené s provozem serveru. Ty aktuálně činí kolem 4000 ročně.
Server se nám tedy podařilo zřídit za docela lidovou cenu, avšak jeho výkon je nastaven na spodní minimum, které považujeme za únosné pro chod serveru. S lepší finanční podporou by bylo možné zajistit například více místa na disku pro častější zálohy savu anebo zejména vyhrazený cpu, který by měl napomoci k plynulejší hře bez drobných záseků, které se aktuálně občas objevují.

Číslo účtu:
670100-2216195424/6210
CZ31 6210 6701 0022 1619 5424

mBank - stejný účet pro platby v Kč i Eurech.
Všechny přijaté částky budou zveřejněny na webu DP2. Na přání (do textu napište výslovně "Zveřejnit: xxx") bude zveřejněna také poznámka, nick či jiný text zaslaný spolu s příspěvkem. Delší vzkazy realizačnímu týmu bude lepší poslat jiným způsobem.

Tímto předem za GM tým děkuji za podporu a přeju příjemnou hru
Malak

20.07.2019, Poděkování, General

Vážení hráči,

server opět běží, první den jeho provozu se téměř obešel bez restartů: tři kratičké restarty považujeme za dobrý výsledek.
Proto mi dovolte připomenout vám ty, kteří během uplynulých tří měsíců věnovali svůj čas a energii tomu, abyste včera mohli nalogovat a užít si hru:
Nihilus strávil desítky večerů tím, že pro vás pomáhal tvořit příběh, napsal mnoho a mnoho řádků ozvěn a stavěl a dekoroval Zagan-Mar.
Darn věnoval mnoho dnů testování, nastavování spawnerů po světě a vymyslel a naplnil nástěnku s úkoly ve městě.
Sibyla, kterou vám tímto chci rovnou představit, po nocích i jitrech stavěla a dekorovala Zagan-Mar a pracovala na úvodních zagan-marských questech.
Kruen věnoval několik večerů dekorování a nastavování spawnerů na Zagan-Maru.
Hatili, taktéž čerstvá posila, se ve svých volných chvilkách věnovala dekorování, stejně jako Marsyas.
Agaton zařídil nový provoz serveru, ten základní krok, abychom my ostatní vůbec našli vůli se do úprav pouštět.

Zcela mimo tento seznam je Malak, který měl na starosti vše ostatní i to, co již bylo zmíněno: dekoroval, spawnoval, psal ozvěny i questy, skriptoval, dohadoval se s námi i s vámi a opravdu poctivé 4 měsíce věnoval svůj volný čas přesunu a přípravě serveru.

Z mé strany jim všem patří velký dík. Chcete-li nám projevit vděk za hodiny a dny naší práce i vy, čtěte questy, kochejte se a zkuste z té hry mít víc než "zabít x y, získat expy a equip" - hlaste chyby a občas dejte vědět, co se vám líbilo. Vaše spokojenost je tím, co z toho máme a proč to děláme.

Za celý tým vám přeji příjemnou hru plnou objevování a zážitků

Traya

13.07.2019, Spuštění serveru, General

Vážení hráči,
po necelých 4 měsících téměř neustávající práce se dostáváme k závěru dalšího milníku našeho snažení. Provedených změn bylo daleko více, než se původně začátkem března odhadovalo, počtem aktuálně 1045 úprav, a stejně tak nás čekalo velké, ne tak snadno měřitelné množství práce na herním světě a příběhu. Zřízení nového zázemí pro server sebralo velkou část času a taktéž ještě předtím nelehké rozhodování a plánování jak dále se serverem. Tím se dostáváme k tomu, co máme dnes.
Celkově z práce máme, krom asi posledních tří větších věcí, hotovo vše, co jsme naplánovali a určili jako základ ke spuštění. Pochopitelně Ultima v možných úpravách nemá dosažitelného konce, takže mnoho je chystáno do budoucna. O těchto dlouhodobějších plánech budeme informovat později po spuštění.
K samotnému spuštění: Ještě je potřeba dodělat těch pár drobností, ale hlavně ho nechceme zbytečně uspěchat, při testech se toho pokusit podchytit co nejvíce, ale také si v rámci možností (toho jak rychle se předchozí body povede splnit) chceme před spuštěním dát chvíli pauzu, protože se dá očekávat, že první týdny po něm budou zase více náročné.
S tímto tedy pevné datum spuštění stanovujeme na pátek 19.7. v 17:00.
A pár technických informací závěrem.
S nějakým předstihem před spuštěním bude dostupná nová aktualizace souborů, která půjde buď aplikovat na Vaší předchozí instalaci Ultimy, nebo bude ke stažení nová aktualizovaná instalace.
Všechny staré herní účty zůstanou aktivní, není tedy nutné znovu vyřizovat registraci. Pro ty, co k nám nově zavítají, tak registrace jsou opravené a aktivní a budou postupně vyřizovány. V průběhu příštího týdne bude také vydána další novinka shrnující provedené úpravu kódu a také další ozvěny k dokreslení děje.

Budeme se na Vás těšit a hlavně doufáme, že se přijdete podílet na pokračování příběhu.

Za GM tým Malak


Stránka 1 z 12  >   >> Zobrazit vše

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2