Lave menu


Frost lizard

Nedostupny


Odolnosti:
Physical: 40 - 45
Fire: 10 - 15
Cold: 35 - 45
Poison: 25 - 35
Energy: 25 - 35

Zranitelnost: Žádná

Životy: 55 - 60
Stamina: 30 - 40
Mana: 0
Zranění: 30 - 35
Typ zranění: 80% Physical, 20% Cold
Rychlost útoku: 35
Rychlost pohybu: 0.2
Schopnosti: Paralyzing Blow, Armor Ignore; bojové ability má pouze pokud je ochočený.

Speciální schopnost: Plivání ledu

Dovednosti:
Wrestling: 25 - 40
Resisting spells: 45 - 70

Fame: 1750
Karma: -1750

Camping zboží:
Maso: počet 6, kvalita 3

Lze zkrotit
Potřebná dovednost: 75%
Ovládacích slotů: 2
Potrava: Ryby, maso
forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2